You are on page 1of 2

LAPORAN POST MORTEM PENCAPAIAN MURID BAGI

MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS UPSR 2015
JUM
CALON

A

B

C

ABC

D

E

DE

40

4

12

16

32

7

1

8

1. Merujuk kepada jadual di atas jumlah murid yang lulus dalam mata pelajaran ini ialah
seramai 32 orang iaitu sebanyak 80%.
2. Berdasarkan keputusan UPSR 2015, 4 orang murid memperolehi A, 12 orang murid
memperolehi B manakala 16 orang murid memperolehi C dalam mata pelajaran ini.
3. Pada masa yang sama, 7 orang murid gagal dengan memperolehi D dan seorang
murid dengan memperolehi E dalam mata pelajaran ini.
4. Jumlah murid memperolehi A telah menurun berbanding dengan tahun 2014.
5. Dari segi peratus murid lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris didapati ada peningkatan.

Kekuatan
1. Murid telah banyak didedahkan dengan teknik menjawab soalan melalui bengkelbengkel Bahasa Inggeris.
2. Murid-murid banyak didedahkan dengan soalan-soalan tahun lepas.
3. Murid dapat menguasai cara menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2 dengan baik.
4. Murid banyak terlibat dengan kelas tambahan petang, kelas malam, kelas intensif masa
cuti sekolah selain kelas biasa.
5. Murid telah dibekalkan dengan nota-nota lengkap bagi Bahgian Grammar untuk tujuan
rujukan dan juga perbincangan.
6. Murid juga telah dibekalkan dengan modul-modul Bahasa Inggeris bagi Kertas 2
mengikut ‘section’ iaitu ‘section A’, ‘Section B’ dan ‘Section C’.
7. Murid telah membuat kertas percubaan setiap negeri beberapa kali.
8. Modul kecemerlangan oleh guru-guru AKRAM JPT turut membantu murid dalam
menguasai Bahasa Inggeris.

.9.