You are on page 1of 7

SMA AL-IRSYADIAH MARAKAU, RANAU PENILAIAN BERSEPADU

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) 2015
BORANG SEMAKAN BAHAN
NAMA PEGAWAI YANG DINILAI : MOHAMAD SALLEH SOMOH
TARIKH PERJUMPAAN
: ______________________________

BI
L

PERKARA

ULASAN

1

Buku Rekod Mengajar

Ada

2

Fail Pengajaran dan
Pembelajaran(PdP)
(Sukatan, HSP % RPT)

Ada

3

Fail Meja
4

Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Ada

5

Buku Pengurusan Sekolah

Ada

6

Senarai Latihan Dalam
Perkhidmatan (LDP)

Ada/seperti dalam lampiran/E-splg

7

Program Intervensi PdP

 Modul soalan- soalan sebenar SMU/SPM &
STAM di Bidang Bahasa Arab dan Pendidikn
Islam
 Modul format terkini BA Tingkatan 4( Modul
baru )

8

Laporan Aktiviti Kurikulum

 Bank soalan
 Program Panitia Bahasa Arab
 Seminar Teknik Menjawab Bahasa Arab,
Skor A+ Bahasa Arab SPM

Guru Mata Pelajaran
Guru Bahasa Arab
Guru Kelas
Setiausaha Peperiksaan STAM

 Taklimat penskoran pt3 BA  9 Laporan kokurikulum Penglibatan  Penasihat Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab  Penasihat Kelab Ping Pong  Laporan Aktiviti Panitia .Selesai 10 Laporan Hubungan Luar /Sumbangan luar 11 Buku Kehadiran Murid (Jika  Ada dan lengkap diisi sehingga bulan Guru Kelas) semasa ( bulan 11 ) 12 Laporan Pencerapan PdP  Rujuk dalam Fail gerakan/dokumentasi di bilik 13 Borang semakan Fail Panitia /  Rujuk dalam Fail Ketua Bidang gerakan/dokumentasi di bilik 14 Headcount Mata pelajaran  Hakim Majlis Ihtifal Sekola-sekolah Peringkat Daerah dan Bahagian  Hakim Majlis Tadarus Al-Quran Peringkat Sekolah dan Daerah  AJK Pelaksana Kem Pemantapan Sahsiah  AJK Pelaksana Majlis Penutupan Pesta Kokum Daerah Ranau  Tuisyen Bahasa Arab guru-guru KAFA Daerah Ranau  Imam dan Khatib Surau SMA AL-Irsyadiah Marakau  AJK Persatuan Bahasa Arab dan Pendidikan Islam Daerah        Bahasa Arab ( Tingkatan 3 ) Mutala’ah Wal Insya’ ( Tingkatan 6 ) Bahasa Arab ( Tingkatan 5 ) Hadis Mustollah ( Tingkatan 6 ) Balaghah (Tingkatan 6) Tarikh Islam (Tingkatan 4) Tauhid (Tingkatan 4) * Semua ada ( Rujuk Fail Peribadi dan Fail Panitia ) 15 Analisis Pencapaian Ada di SAPS dan SADA Headcount Mata Pelajaran .

... SMA BINTI Al-Irsyadiah .................. ZAINAB BINTI HAJI OTHMAN AMIT Penolong Kanan Pentadbiran.. SMA Al-Irsyadiah Marakau.. Ranau..... HJH.................. Pegawai Penilai Kedua ....16 Post Mortem Peperiksaan * Rujuk di bilik gerakan / dokumentasi ( Fail Kurikulum...... NURIDAH Pengetua................... Ranau..... Marakau.... ........... Fail Panitia dan Fail SMU ) Pegawai Penilai Pertama .......................

( 80% ). PdP MAKLUMAN DALAM DOKUMEN RUJUKAN DESKRIPSI PENETAPAN SASARAN AWAL 1. menganalisis.Pelajar dapat menjawab soalan subjektif bagi subjek-subjek Azhari ( 80% ) .Peningkatan pencapaian menjawab soalan peperiksaan penggal 2 bagi Mata pelajaran BA Tingkatan 3 dan 5. ( 80% ) .1 Peningkatan pemahaman dan kemahiran pelajar dalam mengaplikasi. Peningkatan pencapaian menjawab soalan kertas 1 dan 2 bagi subjek BA tingkatan 5 1.2 Peningkatan pengetahuan -Pelajar dapat sedia ada pelajar semasa dan menerangkan atau selepas PDP (10%) menghubungkaitkan secara ringkas topik atau tajuk yang telah dipelajari sebelum memulakan tajuk . mensintesis dan membuat penilaian selepas PDP (20%) .PERBINCANGAN PPP DAN PYD UNTUK PENETAPAN ASPEK DAN DESKRIPSI KEBERHASILAN YANG HENDAK DICAPAI 2015 PENETAPAN SASARAN AWAL BI L MAKLUMAT DALAM MARKAH KEBERHASILAN ASPEK 1.Pelajar dapat menjawab soalan daripada buku kerja pelajar bagi subjek Bahasa Arab Tingkatan 3 dan 5.

3 Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari oleh pelajar (10%) . Pertengahan Tahun.atau topik baru bagi semua kelas yang diajar. 2. . Akhir Tahun dan Awam (10%) Pelajar dapat menunjukkan peningkatan dalam setiap ujian atau peperiksaan bagi kelas tingkatan 3 dan 5 bagi subjek Akademik ( 90 % ). dan 5 dalam subjek BA Tingkatan 3. Peperiksaan 2. -Semua pelajar STAM boleh membuat pembentangan pembelajaran atau berkomunikasi dalam BA sekurang-kurangnya 30% 1. Sekurang-kurangnya hanya 5 orang pelajar yang masih lemah dalam menjawab karangan. KOKURIKULUM 1.Pelajar dapat menjawab soalan insya’(karangan) bagi subjek Bahasa Arab.Pelajar dapat menulis nota dengan menggunakan kaedah yang betul ( I-Think ) Pelajar dapat mengeluarkan idea-idea baru selepas pembelajaran yang dijalankan.Pelajar dapat menghafal nota dan pelajaran yang diarahkan untuk dihafal oleh guru( Khusus untuk subjek Azhari dan STAM ) . 2. 3. Manakala bagi tingkatan 4 dan 6 bagi subjek Azhari ( 90 % ).1 Peningkatan penglibatan -Penglibatan dan kehadiran pelajar dalam rumah sukan pelajar dalam setiap ( Rumah Sukan Merah ) dan aktiviti (80%) .4 Peningkatan pelajar dalam ujian. .Manakala sebanyak 80% pelajar tingkatan 3 dapat menjawab soalan 1. pencapaian Peperiksaan Percubaan.

( 90% ) Pelajar mampu bercakap dalam bahasa arab di dalam dan di luar kelas dengan menggunakan bahasa yang ringkas.(15%) 4.4 & 6 ( 15%) kemahiran dan penglibatan - - - - 5 ASPEK-ASPEK LAIN 5.4 & 6 (90%) Pelajar dapat mempraktikkan apa yang dipelajari dalam kelas.2 Peningkatan penguasaan kemahiran pelajar dalam pengurusan sukan dan permainan-kelab Ping pong) ( 10% ) 3.1 Peningkatan sahsiah. ETIKA DAN KEROHANIAN 3.1 Peningkatan memimpin. Khusus untuk subjek akademik mahu pun Azhari.Pelajar dapat mengetahui asas-asas kemahiran pukulan Ping pong ( 50% ) Pelajar dapat memperlihatkan tingkah laku yang baik bagi semua kelas yang diajar tingkatan 3. ( 90% ) Pelajar dapat menyiapkan dan menghantar tugasan /kerja rumah bagi semua kelas yang diajar tingkatan 3. etika dan kerohanian serta identiti nasional pelajar melalui tingkah laku yang ditunjukkan. KEMAHIRAN 4. Pelajar dapat membentang hasil kerja secara individu dan kumpulan.1 Deskripsi-deskripsi lain (5%) NAMA PEGAWAI : MOHAMAD SALLEH SOMOH 1.Pelajar dapat menguasai kemahiran dan teknik bermain Ping Pong 50% ) .berfikir berbahasa melalui pelajar(10%) -Pelajar dapat menguasai asas mengurus persatuan dan kelab (40%) . ( 90% ) Guru Kelas Tingkatan 6 Guru Bahasa Arab . 2.Kelab dan Persatuan Pendidikan Islam) (10%) 2.

....JAWATAN : GURU Pegawai Penilai Pertama .. Marakau.................. SMA Al-Irsyadiah Marakau.......................... Ranau..... ZAINAB BINTI HAJI OTHMAN AMIT Penolong Kanan Pentadbiran.............. HJH.... NURIDAH Pengetua............ Ranau.... Pegawai Penilai Kedua ............. SMA BINTI Al-Irsyadiah ......... ........