You are on page 1of 5

RUMUSAN

Objektif
1.Menggabungkan isi tersurat
2.Menggunakan penanda wacana
yang sesuai.
3.Menggunakan kata hubung
dengan tepat
4.Mengenal pasti isi tersirat

Siapakah Mereka?

Petikan rumusan

Petikan membincangkan punca-punca yang


membantutkan pembangunan sukan negara.

Punca
yang
membantutkan
pembangunan sukan negara ialah sikap
profesional pegawai yang suka mencampuri urusan
jurulatih
dalam
menentukan
pemilihan
pemain[S1]di samping sikap mereka yang
menjadikan persatuan sukan sebagai tempat
mencari keuntungan peribadi.[S2]Selain itu,
mereka menuding jari kepada pihak lain daripada
mengakui
kelemahan
diri.[S3]Mereka
harus
menyedari bahawa kegagalan atlet dikaitkan
dengan
kelemahan
pentadbiran
persatuan
sukan[S4]di samping sikap mereka sebagai
perancang
sukan
tidak
mempunyai
visi.
[S5]Seperkara
lagi,
sistem
pendidikan
mementingkan
kecemerlangan
akademik
membataskan murid-murid daripada menyertai
sukan.[S6]

Antara kesannya ialah mutu sukan


semakin merosot di peringkat negara dan
antarabangsa. [T1]Selain itu, atlet tidak
dapat menjalani latihan intensif sama ada
di dalam ataupun di luar negara kerana
persatuan tidak mempuyai kos untuk
membiayai mereka.[T2]
Kesimpulannya, semua pihak
hendaklah bekerjasama menanganinya
supaya mutu sukan akan terus
meningkat maju.