Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi
De Krant van Gouda zal wekelijks
de tegenstanders van de dames van Oranje
uitlichten. Met deze week:

Week 9 donderdag 3 maart 2016

.nl

Kahly Kruisinga
Onze analyticus gedurende het toernooi

JAARGA

NG

!CTUE

EL

AGINA 

+UNST

A

ADVE

RTEREN

ENTE 

3PORT

JVEN

EID

*ONGE

NT

ZIEB
+UNST IJLAGE
MO
BLZ MENT 

is bel
ang

rijk in

tiendew

n Gouda
a
v
t
n
a
r
De K

leo

lux
2801
www
KJ gou
da tel:
.duijv
0182-5
endi
9
jkwon 98 68
en.n
l
eg 66

TE KO

Lekken

Bouwja

burg

ar 197

E187

120

.000,-

Goud

4 Wo
ono

a

ppervla
kte ca.

nummer

19

2006
ri w.
februaww
dj

in k.

85 m 2

nl

D66
ndeling
Modewa
o
r jongeren
in de regi Koopstudio’s voo
Carnaval
Kruiswoordl
d
Living Wel nieuw in Gouda
dt vernieuw kings
Gouda wor
GHOVO
BB Boo
da
Krant van ig plussers
Gou
De
in
Uit
da:
nt van Gou Bling-bling voor dert
bewoond
In De Kra rnooi
u tijdelijk
Politieburea
Darttoe
chiedenis
Goudse Ges nog veel meer....
het is Nooit ac
en
altijd ties:
puzzel

nl
angouda.
dekrantv

info@

OP
k.k.

RIL

GINA 

3CHO

LING

4HEA
TEREN

½LM 

"OUW
EN

7ON
EN

"OSKO

OP 

5ITGA

+LEIN
WEER STEDELIJK

OPEN
6OOR
MALIG
*OO
BE

AN

0ASEN   

KBBS
de Krant van Gouda

DRIJFS
ST
VAARW :EKVELD H LEIDERV
AN
EE
HOREC ELGEZEGD FTONLAN $E:ALM
EN
GS
A OND

ERNEM HEEFTBE $E:ALM

SLOTEN
ERTE

Sport

lange

7ERK 

RENPA

INDE
ZEKRA 

AP

'EZON
DH

&AMI

LIE

VICE

ER

"EDRI 

BEW
EGEN 

'OU
GEZODASPORTI
E
NDES
TAD VEEN

DAG

LEZERS
SER

NUMM

'EME

PAGIN

NIEUW
SVAN
DE

» pagina 25

Waterpoloster GZC-Donk

#OLOF
ON
!UTOP

Duitsland

het str
$EGE
even
naar
SPORTIEMEENTE'O
een
gezond
VANT VESAME UDAINVES
e sam
IEN
NLE
enlevi
ng.
'OUD ACTIEPU VING!A TEERTINEE
ATOT
BELEI
ENM NTENGAAT NDEHAND N
spor
DS
tp
NOTA DOELSTEL ETAA DEGEME
werk untgouda
ENTE
³3
LIN
NDES
t
BURG PORTIEF'O GENSTA
LAG
spor de verze ). Per 1 
$E
EMEE
ANIN
UDA´
t
janua
lfsta
DE 
M
ndigd
van onder de
ri
AART STERENW DIEHETC NIEUWE
de ge
ze
e afd 2007
ETH
HEEFT
OLL
meen naam
VASTG OUDERS EGEVAN
in op eling
te Go
OP
De be

ESTEL
drac
uda.
D
langr
ht

nota
is da ijkste do
ve
els
t

sp
renig
tel
ingsb orters, vr ling in
van
de
estu
ijw
sp
Daar ort moete ren en illigers,
to
na
strev ast is sp n kunnen eschou
en na
ort be
genie wers
met
ten.
gezo ar een ge langrijk
nde
ook
in he
zond
bu
sp
e
t
spor eciale aa rgers. In samenle
t kan
ndac
ving
het be
opgr
hebb
ht vo
leid
oe
en
is
Goud iende kin bij de or de ro
l die
opvo
a we
dere
nota
eding
rk
n.
same t voor de De ge
van
me
n me
t Sp uitvoering ente
ort.G
va
ouda
n
(lees de Wa
s u ook
:

0ALM
P

ASEN

STOKK
ENVO
middag 

!PRI

L

Begin
WORD
ZELF
EN
stede deze ma
an
lijkcafé
en he d heeft
over
geno t Kleins hij het Gr
groo
tedeli
men.
tse
jk St oot“Ik ov plann
en me Zekveld
adshe
de ee erweeg
om he t beide za eft
rste
stede
verd
ken:
t resta
iep
lijk
uran
het Kle rookvr ing va
t op
n he
ij te
insted
reali
make t Groo
elijk
se
tn en
wil
zaak ren. En
bove
ik ga ik verg
ve
n
ader
we ge rander
de na
en.
woon
am va ruimte
met Maar ee
n
rst be de
het ter
ginne
rass
ense
n
izoen
.”

» pagina 18-19

Zowe
l het
Grootkrijge
als het
n een
nieuw
Kleins
e eig
tedelij
enaar.
k Sta
dscafé

een
van
de Go
1 apr
uwena
il op
zoek
gingen ars die op
zondag
naar
flam
ingo’s
?

ORZIE

KEN

Patië
nten
huis
uit he
werd
tend
en vo t Groene
verra
rige
Hart
zelfg
we
st do
Zieke
em
or kin ek vrijd
nkwam aakte
agoc
palm deren
h
en aa
nbied pasens die hun
tokk
en. He
t gin en
g om
41

ZIE P
AGIN
A
18

/JFVXTUBUJPOTHFCJFE
WBOBG
» pagina 3

5-jarig Jubileumfeest!
Meijboom Fotografie
en lijsten
Maatwerk en ambachtswinkel in oude
binnenstad van Gouda.

zie pagina 2
-BOHF(SPFOFOEBBMq(PVEBq
JOGP!NFJKCPPNGPUPOM

Voorjaarsactie!

Te koop / te huur

Bedrijfs units

WASSING INTENSIEF
Tegen inlevering
van deze advertentie!

v.a. 19 m2
Kijk op

WWW.DESTELLING.info
De prijs maakt het verschil

viavesta.nl

Hanzeweg 3 - 2803 MC Gouda

van 14.50 voor

9.

95

Geldig t/m 31 maart 2016

5-jarig Jubileumfeest!
Meijboom Fotografie en lijsten
Maatwerk en ambachtswinkel in oude binnenstad van Gouda.

De geschiedenis in vogelvlucht...
Na de Witte Fotoshop en Foto Gouda opende Meijboom fotografie en lijsten haar
deuren in een roerige tijd op adres; Lange Groenendaal nummer 33.
We startte in 2011, de crisis was in volle gang en zou nog enkele jaren voortduren, eigenlijk
tot nu toe waarin de detailhandel het nog steeds moeilijk heeft.Toen we begonnen vonden
we dat een fotowinkel in Gouda moest blijven bestaan. Wel snapten we dat de (foto) markt
veranderd was, na het analoge (fotorol) tijdperk. Het moest een winkel worden met een
creatieve inslag en een winkel waar mensen creatief worden geinspireerd en op ideeën
worden gebracht.

Specialisme en maatwerk
Naast het maken van pasfoto’s wilden we een nieuwe koers varen. We merkten dat er behoefte was aan een winkel met specialisme en maatwerk. Maatwerk is moeilijk te vinden in
de fotobranch. Foto’s afdrukken in alle maten. Zelfs millimeter werk is bij ons geen
probleem. Van kleine foto’s, voor bijvoorbeeld een medaillon, tot heel groot formaat.
Van rechthoekig naar vierkant.

We hebben passie voor printwerk en mooie papiersoorten zoals Barietpapier, Artpaper, Hahnemuller of mooi lustre (mat satijn) papier.
Foto’s kunnen op aluminium, di-bond, canvas of beton worden geprint, en sinds kort ook uw foto op behang in groot formaat.

Bekend ook buiten Gouda
In 5 jaar zijn we gegroeid in allerlei opzichten. We hebben ervaring en kennis
opgedaan in de praktijk en bekendheid gekregen in Gouda en daarbuiten.
We merken dat we online ook goed worden gevonden.
Mensen komen meer en meer naar Gouda.
Met name voor mooie foto reproducties.
Opknappen van oude foto’s en opnieuw afdrukken en vergroten.
Foto van foto, of een oud foto negatief.
De oude foto herstellen en afdrukken op wit alumnium, of op mooi fotopapier.
Klanten komen zelfs uit Amsterdam en Groningen.
We sturen de oude foto niet op, maar doen alles in eigen huis.
En dat vinden mensen prettig.

Lijstenmakerij
In de winkel is een lijstenmakerij gekomen. Foto’s, posters, zeefdrukken, etsen, pentekeningen, borduurwerk, giclee e.a.lijsten wij in. Passe-partouts snijden we
in alle maten en kunt u kiezen uit heel veel kleuren. Voor glas in uw lijst kunt u ook bij ons terecht. Foto’s en posters worden machinaal verlijmd en/of opgeplakt.
Na 5 jaar ervaring zijn we begin 2016 toegelaten tot de Art en Frame lijstenbranche. Kortom een echte ambachtswinkel in het hart van Gouda.

En meer....
Op het gebied van fotografie, verkopen we een aantal losse accessoires. We maken profiel foto’s en maken ook in onze studio elders gezins/ familie
fotoshoots en bruiloftsreportages. Ook zijn we dit jaar Stas dealer geworden. Ophangsystemen met en zonder verlichting. Een mooi product.
We zijn blij met ons 5-jarig bestaan. En dat vieren we een maand lang met kortingsacties.
Hartelijk welkom in het ambachtskwartier van Gouda,

Uitgebreide website met al onze diensten; www.fotografie-lijsten.nl
Fotoafdrukverzoeken/ posters printen kunnen ook per mail naar; info@fotografie-lijsten.nl
Acties geldig bij inlevering van de bonnen t/m 31 maart 2016

10% korting

10% korting

GRATIS

10% korting

20% korting

op fotovergroting

op alle passe-partouts

kopie DVD digitaliseren
video/smalfilm

op museumglas

foto op plexiglas

20% korting

10% korting

10% korting

10% korting

20% korting

foto op beton

foto op canvas

op inlijstwerk

alle maten wissellijsten

foto op aluminium (dibond)

-BOHF(SPFOFOEBBMq(PVEBqqJOGP!NFJKCPPNGPUPOM

3

WEEK VAN GOUDA

Fietsen uit het zicht en overkapt busstation
Het zuidelijk stationsgebied, de
ontvangstruimte van de binnenstad, krijgt een andere uitstraling. De fietsen verdwijnen
uit het zicht en komen in drie
nieuwe stallingen waarin plaats
is voor ongeveer 3400 fietsen,
bijna het dubbele van wat er nu
kan worden gestald. Voor de busreizigers komt er een overkapt
eilandperron, waarom heen de
bussen stoppen. De route naar de
stad wordt groener en fiets- en
voetgangersvriendelijk.
Maandagavond werden in het Huis van
de Stad de omwonenden geïnformeerd. De bedoeling is dat de
werkzaamheden in 2018 starten.

Voor de busreizigers komt er een
overkapt eilandperron. Vanaf
het
verblijfsperron
kunnen
reizigers in een van de bussen
stappen die rond het perron
stoppen. De bedoeling is dat het
stationsgebied autoluw wordt en
daardoor veiliger voor fietsers en
voetgangers. Voor auto’s wordt
de Vredebest eenrichtingsverkeer.
Automobilisten kunnen vanaf de
Vredebest en de Kadebuurt wel
langs het station, maar moeten
via de Crabethstraat of het Van
Bergen IJzendoornpark park het
stationsgebied weer verlaten. De

Het stationsgebied wordt
autoluw
De grootste van de drie fietsenstallingen komt aan de oostzijde
van het stationsgebouw, tegen
het spoor aan en achter het busstation. De andere twee komen
aan de westkant van het station en
in de kelder (die wordt uitgebreid).

Een overzicht van de nieuwe situatie.

De fietsen verdwijnen van het stationsplein.

rijbaan van de Vredebest wordt
smaller gemaakt, het westelijke
trottoir dubbel zo groot. De route
van station naar centrum krijgt
een herkenbare accentuering,
door bomen en bestrating. Hier
komen dezelfde rode klinkers als
die in het winkelgebied in het
centrum liggen. Een groot deel
van de bestaande platanen zal
verdwijnen. Volgens de gemeente

is de conditie van de bomen niet
zo best. Daar komt bij dat men
liever ruimte wil voor bomen met
(fijnmazig) blad, dan de platanen
met geknotte kroon. De verwachting is dat heel 2017 nodig is voor
voorbereiding, het verkrijgen van
vergunningen en aanbesteding,
en dat in 2018 en 2019 de werkzaamheden gefaseerd worden
uitgevoerd.

ling extra aandacht. Auto’s die
vanuit de westelijke richting
komen (Goudse Poort) hebben
te maken met een heel korte
invoegstrook. Verkeer dat vanaf
de Harderwijkerweg in oostelijke richting wil vertrekken, moet
meerdere rijstroken oversteken.
Voor fietsverkeer uit de westelijke
en zuidelijke richting zijn de eetgelegenheden lastig te bereiken,

omdat het fietspad aan de noordzijde van de Van Reenensingel
eenrichting is. Van de ontwikkelaar wordt gevraagd de aanpassing
van de kruising Harderwijkerweg
- Van Reenensingel voor zijn
rekening te nemen en een fietsdoorgang te realiseren naar het
fietspad Goudse Poort. Ook moet
de ontwikkelaar op eigen kosten
voorzien in extra parkeerruimte.

Voorbereiding komst KFC en eetcafé De Beren
De planvoorbereidingen voor de
komst van een Kentucky Fried
Chicken (KFC) en eetcafé De
Beren naar de Harderwijkerweg
(Goudse Poort) zijn in gang gezet.

Het kantoorpand wordt gesloopt,

wat gevolgen heeft voor de
vleermuizen in het oude pand.
Daarnaast moet de kruising
Harderwijkerweg - Van Reenensingel worden aangepast, moet
er een oplossing komen voor
het fietsverkeer en er moet extra

Extra lesruimte voor jonge nieuwkomers

parkeerruimte worden gemaakt.
Het plan gaat nu de inspraakprocedure in. Om het kantoorgebouw te kunnen slopen, moet
een oplossing worden gevonden
voor de vleermuizen die zich in
het oude pand bevinden. Daarvoor is een ontheffing Flora- en
Faunawet
aangevraagd.
De
gemeente verwacht die te krijgen.
Verder vraagt de verkeersafwikke-

Daphne Bergman, wethouder
Onderwijs,
heeft woensdagmiddag
De Aakwerf geopend,
een dependance van
De Meander Gouda. De
Aakwerf is de nieuwe
locatie voor internationale
schakelklassen
(ISK) van deze school.

Eigenlijk
was
het
gebouw al op 3 januari
in gebruik genomen
V.l.n.r. Bas Oldemans (rector Carmelcollege),
door De Meander, maar
wethouder Daphne Bergman en Jan Hogennu was het tijd voor een
doorn (locatiedirecteur De Meander).
feestje. De extra locatie
is nodig omdat de
behuizing aan de Groen van Zo kunnen zij effectief doorPrinsterersingel te krap begon te stromen naar regulier onderwijs.
worden. Vijf groepen van de ISK Leerlingen komen overal vandaan
krijgen nu les op de nieuwe plek. en zijn om verschillende redenen
De ISK van de Meander is bedoeld in
Nederland;
sommigen
voor anderstalige leerlingen in moesten vluchten uit oorlogsde leeftijd van twaalf tot twintig gebieden. Anderen zijn hier gejaar. Daar maken zij zich in hoog komen omdat hun ouders immitempo de Nederlandse taal eigen. greerden vanwege hun werk.

De Specialist voor uw:

. Kunstgebit . Klikgebit . Frameprothese . Plaatje
. Reparaties en onderhoud aan uw gebitsprothese
. Vrijblijvend advies
. Vergoeding van alle verzekeraars mogelijk
. Voldoende gratis parkeergelegenheid
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht
T 0182 516492 · M 06 13573215 · E info@tppvdheuvel.nl · I www.tppvdheuvel.nl

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

Verkeersschool van der Haven, Ambachtsstraat 33, 2802 AM GOUDA, 06 22 39 06 18 www.vd-haven.nl

5 Maart
OPSTAPDAG
TIJD 10.00-16.00 UUR
Wij verzorgen:

Autorijbewijs
Motorrijbewijs
Voortgezette rijopleidingen
voor de motor
circuittrainingen
Bromfietsrijbewijs
Theoriecursussen
Vrachtautorijbewijs
Aanhangerrijbewijs

Bestaande leerling, breng
een nieuwe leerling aan en
krijg *1 gratis les!!!

*Bromfiets
pakket € 315 ipv
€ 355,-

BEGINT JOUW AVONTUUR OP DE
OPSTAPDAG BIJ VERKEERSSCHOOL
VD-HAVEN.NL

*GRATIS
opstaples
Motor/bromfiets

*
*Starterspakket
voor de auto
15lessen
Incl.
theoriecursus
, en praktijkexamen €995,-

AANWEZIG:

VD-HAVEN.NL

*GRATIS avb
motorexamen

*GRATIS
BE intake
les
vd haven Racing

*Vraag naar de voorwaarden, deze akties zijn alléén en uitsluitend

geldig tijdens de opstapdag van 5 maart 2016 Combinaties van deze akties zijn niet mogelijk.
Verkeersschool van der Haven, Ambachtsstraat 33, 2802 AM GOUDA, 06-22 39 06 18 www.vd-haven.nl

ook BE Specialist

5

WEEK VAN GOUDA

Voor het eerst betalen voor
concerten Oranjenacht
Voor het eerst gaan bezoekers van
de Oranjenacht in Gouda entree
betalen. Na achttien edities is
Oranjenacht niet langer meer
een gratis evenement. Op social
media ontstond verontwaardiging over de entree heffing. Ook
vanuit de politiek worden hierbij
vraagtekens gezet. De organisatie
vraagt geld om grotere acts naar
Gouda te kunnen halen. Het is
gelukt om een band als Typhoon
te strikken.

We zijn weer in
staat de grotere
en actuele acts
naar Gouda
te halen

Gouda
Goed voor elkaar
Stemmen op kinderboerderij

Kinderboerderij
De
Goudse
Hofsteden is genomineerd door
ING Nederland voor de actie
HELP Nederland vooruit. Met
deze actie kan de kinderboerderij
een bedrag van 5.000 euro
winnen. Het bedrag dat de
organisatie ontvangt, wordt bepaald door middel van stemmen.
De organisatie met de meeste
stemmen ontvangt namelijk
5.000 euro. De nummers twee
tot en met vijf ontvangen ook
een geldbedrag. Iedereen kan de
kinderboerderij helpen door voor
11 maart eenmalig te stemmen per
emailadres via  HELP Nederland
vooruit - ING of via de website
www.kinderboerderijgouda.nl.
De kinderboerderij besteedt het
ggewonnen  geldbedrag aan de
vverbouwing van de keuken en
vverbeteren van de horeca om zo
d
de eigen inkomsten te vergroten.
O
Op die manier probeert men
zzelfredzamer te worden nu de
ssubsidie minder wordt.

Oranjenacht trekt jaarlijks veel bezoekers.

terug moesten.” Grand Canyon
hoopt met de nieuwe opzet
de continuïteit van de Oranjenacht te kunnen waarborgen.
“We zijn weer in staat de grotere
en actuele acts naar Gouda te
halen. Hiervoor moeten we een
bescheiden entreeprijs vragen aan
het publiek.” De organisatie heeft
de band Typhoon naar Gouda
weten te halen. Die stond al jaren
hoog op de verlanglijst. Daarnaast

Huiskamer van de Stad zoekt gastvrije
Gouwenaars en acts
De inschrijving voor de vierde
editie van het Goudse muzieken kleinkunstfestival Huiskamer
van de Stad is bijna geopend.
Op zondag 5 juni zullen (meest
lokale) artiesten hun kunsten
vertonen in Goudse huiskamers.
Inschrijven voor dit bijzondere
festival kan vanaf 8 maart via de
website www.huiskamervandestadgouda.nl.

De organisatie, die al sinds de
oprichting van het festival draait
op enthousiaste vrijwilligers, is
op zoek naar gastvrije Gouwenaars die het leuk vinden om als
gastheer/vrouw te fungeren en

hun huiskamer op deze dag ter
beschikking willen stellen. En
daarnaast natuurlijk naar diverse
acts die het leuk vinden om deel
uit te maken van deze bijzondere
dag. In drie jaar tijd groeide het
evenement naar ongeveer zestig
locaties met muziek- en kleinkunst. De afgelopen jaren hebben
gezorgd voor een stevige basis het bestaansrecht van het Goudse
sociaal-culturele evenement is
vorig jaar onderstreept door
toekenning van de Graaf Florisprijs. Kijk voor meer informatie
op
www.huiskamervandestadgouda.nl.

Daklozen zelf, maar ook ondernemers en instellingen, werken
aan een programma waarbij

het de vraag of het
heffen van entree wenselijk is.
Beide partijen willen ook weten
wat er met de inkomsten van de
entreeprijzen gebeurt. Op social
media woedde een discussie over
de entreeprijzen. Uit een peiling
die GoudaFM hield op Facebook
bleek een meerderheid niet te
willen betalen voor een kaartje.
Volgens de organisatie zullen
bezoekers zonder kaartje niets van
de optredens kunnen zien omdat
er een hoge afscheiding wordt geplaatst. De online kaartverkoop
is op 1 maart gestart via Ticketmaster. Details over de prijzen
en het evenement zijn te vinden
op www.oranjenacht.nl.

G
Geen treinen naar
Alphen dit weekend
Treinreizigers op het traject
Alphen aan den Rijn - Gouda
moeten het hele weekend van
5 en 6 maart rekening houden
met een langere reistijd. ProRail
heeft werkzaamheden aan het
spoor gepland staan voor dat
weekend. Daardoor is er geen
treinverkeer mogelijk. De Nederlandse Spoorwegen zet bussen in
ter vervanging. De bussen zullen
gaan rijden tussen Alphen aan
den Rijn, Boskoop, Waddinxveen
en Gouda. Reizigers zijn daardoor ongeveer vijftien tot dertig
minuten langer onderweg.

Kent u al onze Beltane
maatijdmixen?

Smaak
zonder
poespas

Beltane maakt pure kruidenmixen,
zonder smaakversterkers, geur-, kleurof conserveringsmiddelen. Géén
gemodi ceerd zetmeel of geharde vetten.
De kruidenmixen zijn plantaardig en
natuurlijk biologisch. Snel en gemakkelijk
een lekkere maaltijd op tafel met

Daklozendag
Gouda krijgt een Daklozendag.
Deze dag wordt gehouden op
31 maart in de voormalige bibliotheek aan de Spieringstraat.

treden bekende namen op als
Sharon Doorson, Kenny B en
The Voice-winnares Maan. “Al met
al een spannende verandering,
maar we zijn erg blij dat we de stap
hebben genomen”, benadrukt
Remko van der Hammen. “We
hebben een programma dat gegarandeerd zorgt voor een mooi
feest.” Zowel de PvdA-fractie,
als de SGP en ChristenUnie
hebben vragen gesteld aan het
college over de entreeprijzen voor
Oranjenacht. De PvdA vraagt zich
af wat de gemeente Gouda de afgelopen jaren heeft gedaan om
Oranjenacht mogelijk te maken.
De SGP en ChristenUnie wijzen
erop dat Gouda de ambitie heeft
om één miljoen bezoekers naar
de stad te halen. In dat licht is

deelname aan de samenleving
door daklozen centraal staat. Een
voorbereidingsgroep werkt aan
een programma met onder meer
kunst, cultuur, een documentaire,
een presentatie van organisaties
maatschappelijke opvang en een
debat.

Dé biologische
specialist
van de regio.
/natuurwinkelgouda

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Beltane kruidenmix in twee stappen.
Keuze uit meer dan 10 varianten

Per pakje (2 personen)
1,79

1 49
Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
08.30 - 19.00
Do-vr:
Za:
08.30 - 18.00
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig t/m 12 maart 2016 en zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbhouden.

De Goudse Oranjenacht is op
dinsdag 26 april. Bezoekers
moeten dit jaar tien of 12,50
euro
(exclusief
reserveringskosten) betalen. Op de website
zegt Remko van der Hammen
(Organisatieburo Grand Canyon)
te begrijpen dat verandering
wennen is: “We merkten echter
de afgelopen jaren dat alle
kosten, met name van de artiesten, maar bleven stijgen en dat
we in kwaliteit steeds een stapje

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

6

Superactie!
Super malse

3.98

Kilo
98

paarden kogelbiefstukken

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo

14

heerlijk mals
500 gram

Let op! 3 Kilo

12.95
Kilo

12.98

Let op! 100 gram

1.29

22,99

ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

vanaf 250 gram aan het stuk

Superactie!

2,49

Kilo
98

Kersverse malse Hollandse kipfilet

of kersverse kipdijenvlees zonder been

4

Kilo 5.98
Let op! 2 kilo

Verse worst heerlijk gekruid

2 kilo 8.-

10.-

Runder ossenhaas of tournedos
van de dikbil kilo

29.98

5.98

Rundercarpaccio

Kipkluifjes

5x 100 gram

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

9.98

Kipwings

Kaas van het mes

Kilo

Old Waddinxveen Kilo
Goudse jong belegen kilo
Jonge romige komijnenkaas kilo

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
9.98

7.98
4.98
7.98

Superactie!

Kiplevers

2.98

Verse grillkip

Van ons heerlijke weidevlees

Kilo

Runder riblappen, sucadelappen,
hachee vlees en goulashvlees

2.98

Voor een heerlijke erwtensoep
Verse hamschijven of dikbevleesde
vleeskrabben Kilo 4.98 3 kilo 10.Verse rookworst per stuk 2.98
3 stuks

Vers voor u gedraaid

Rundergehakt of
half om half gehakt

VAN DORP

Kilo
98

8

5.-

Superactie!

12,99
70 cl

HOOGHOUDT
Premium
Jenever

17,99
100 cl

25,99

18,99
70 cl

70 cl

JOSEPH GUY
VS Cognac

JOSEPH GUY
VSOP Cognac

18,99
100 cl

JOHNNIE WALKER
Red Label

Goblet

17,99

Jonge
Graanjenever

100 cl

11.99
100 cl

Kilo
98

3

2 kilo

15

Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

3 Kilo

10.-

Slagerijen

list!

Brederolaan 11 Waddinxveen Uw Gourmet-specia
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.

JOHNNIE CAPTAIN MORGAN
GRANT’S
JÄGERMEISTER
WALKER
Blended Scotch Kruidenlikeur
Spiced Rum
Black Label
Whisky
Gold

Phebus

(Mendoza, Argentinië)
Malbec
Cabernet Sauvignon
Syrah
Chardonnay
Torrontés
Malbec rosé
75 cl. Per fles 6,49
Geniet,
Geniet,
maarmaar
drinkdrink
met mate
met mate
GeenGeen
18? Geen
18? Geen
alcohol
alcohol

Vers Rundvlees

Malse Hollandse kip

Kilo

SONNEMA
Berenburg

wk 09-10
wk 07-08

Spareribs

Heerlijk vers gemaakt

3.98

100 cl

diverse stukjes worst

Let op! 4 + 4 GRATIS

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

13,99

Voor een gezellig avondje

Slavinken, winterburgers, cordon bleu,
schnitzels, tartaartjes, baconburgers, katenhaasjes, kiphaasjes en Duitse biefstukjes.

Kilo

100 cl

Gegrild zeeuws spek, gegrilde fricandeau en
boeren achterham samen 300 gram 3.59

Lekker makkelijk

2.49

11,99

Vleeswarenpakket Uit eigen grill

verkoopsters (parttime, 8 tot 32 uur)

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

DUJARDIN
Vieux

70 cl

VRAAGD:
GEGemotiveerde
verkoper of

Kilo 4.98

100 cl

10.-

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,
achterham, grillworst en diverse
andere soorten!

heerlijk mals runder Weidevlees

Verse lange
varkenshaas

11,99

Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij úw
topSlijter Drankenservice Gouda aan het juiste adres!

Vers gesneden vleeswaren

500 gram

16.95

10.-

www.uwtopslijter.nl

Kilo 3.98

Hamlappen

Entrecote of
ribeye

10.-

Kilo 3.98
Let op! 3 Kilo

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

T-Bone steak

Let op! 2 Kilo

T 0182-580499

10.-

Kilo 5.98

Fricandeau

ie!
peractkipshoarma
SuVersgemaakt
heerlijk gekruid
kilo

Let op! 3 Kilo

Speklappen
zonder zwoerd

8.50

Willem en Marialaan 22
Gouda

10.-

Kilo 3.98

Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist
Runderkogelbiefstuk
Supermals
500 gram

Drankenservice Gouda

Beste varkensvlees van NL

Let op! Vaste lage prijzen!
Deze reclames zijn iedere week geldig!

NÚ VOOR

29

5.

Zet- Zeten/ofen/of
drukfouten
drukfouten
voorbehouden
voorbehouden
Aanbiedingen
Aanbiedingen
geldig
geldig
van 15-02-2016
van 29-02-2016
t/m 28-02-2016
t/m 13-03-2016

7

TE BELA
EN

GB
G

N
GE
N

GEM
E

GEMEENTE & POLITIEK

G OUD A

De burger voelt zich in de steek gelaten
In deze roerige tijden voelen velen
zich niet langer verbonden met
de politiek. Ook ik krijg vaak de
opmerking “Hoe hou jij dat daar
vol”, als ik vertel in de Goudse
gemeenteraad te zitten. Columnist Bas Heijne schreef er dit
over, ik zou het niet beter kunnen
verwoorden:
‘De burger voelt het gemis aan
verbondenheid en kijkt vragend
naar de politiek, die geen goed
antwoord heeft en de bal vervolgens terugspeelt. Waardoor de
burger zich steeds onverzoenlijker
opstelt, waardoor de politiek
geneigd is zich nog verder in zijn

» Krant van Gouda 25 februari 2016

Vraag van PvdA aan Gouda
Positief:
Leegstand in de binnenstad of
elders in onze mooie stad is een

eigen bubble terug te trekken en
alles onderling te regelen. Terwijl
men onderwijl de burger steeds
meer ziet als in wezen onbestuurbaar en ten diepste onredelijk. De
burger voelt zich op zijn beurt nog
meer in de steek gelaten en maakt
het zich onbegrepen voelen tot
zijn identiteit, waardoor het misverstand groter en groter, de kloof
dieper en dieper wordt.
De laatste tijd wordt er steeds
vaker wanhopig gewezen op de
zwijgende meerderheid. Vroeger
stond dat begrip voor de niet uitgesproken, sluimerende onvrede,
inmiddels is het andersom: het

doorn in het oog. Wat zijn jullie
ideeën om leegstand te bestrijden
en leegstaande panden nieuw
leven in te blazen?
Antwoord Gouda Positief:

De centrummanager, de gemeen-

Het gaat er
nu om die
zwijgende
meerderheid
een krachtige
stem te geven
staat voor de stille redelijkheid
van de meeste mensen, die in
het gekrakeel niet langer gehoord
lijken te worden, die geheel en
al buiten beeld zijn geraakt door

telijke acquisiteur, makelaars en
winkeliers werken in Gouda heel
goed samen. Daardoor worden
lege gaten al regelmatig opgevuld
met nieuwe vestigingen van
leuke winkels. Er zijn ook straten
met nauwelijks leegstand. Als je

Wethouder Laura Werger (Zorg en
Welzijn) noemt als voorbeeld de
voorzieningen voor beschermd
wonen. Op dit moment wonen
200 mensen uit Gouda en de
regio in een beschermd wonen
setting. Daarbij valt onder meer
te denken aan zorg voor verslaafden en dak- en thuislozen.
Gouda is een centrumgemeente
op dit gebied. Mensen stromen
deze voorzieningen binnen, maar
stromen bijna niet meer uit. Om
te beginnen wordt gekeken hoe
men de instroom kan laten af-

100% gespecialiseerd
in ooglidcorrecties.

Het gaat er nu om die meerderheid
een krachtige stem te geven, weerbaar te maken tegen intimidatie
door radicalen, onverstoorbaar
voor het theatrale ondergangsgejammer.’ Een betere oproep
om politiek actief te worden ken
ik niet. Begin lokaal, net als wij
www.goudapositief.nl
voor
contact.

winkeliers maar genoeg faciliteert en maximale vrijheid geeft
om te ondernemen, zie je leegstand verminderen.

» vraag aan Christen Unie
In recente raadsvragen met
SGP, CDA, 50+, SP leggen
jullie verband tussen het
aantal koopzondagen en
de faillissementen in de
winkelsector. Wat is de
reden dat jullie
de religieuze motieven
tegen de koopzondag
niet benoemen?

Johan
Weeber
GoPo

Beatrijs Lubbers

Veranderingen in zorgaanpak
nemen. Wellicht kan dat met de
inzet van meer ambulante zorg in
de thuissituatie. Dus preventieve
maatregelen aan de voorkant om
de instroom te beperken. “Dat is
een hele grote opgave”, stelt Laura
Werger tijdens een persgesprek.
“Maar ook een heel mooie.” De
zorgaanpak moet beter gaan
aansluiten op de veranderende
behoeften van de samenleving,
zegt ze. Hierbij gaat het behalve
om
preventie,
bijvoorbeeld
ook om het meer inzetten van
algemene voorzieningen (zoals
sociaal teams en laagdrempelige huiskamers in de buurt),
het inzetten vrijwilligers zodat
er minder een beroep op professionals wordt gedaan en om het
stimuleren van eigen kracht zodat bewoners zelf oplossingen
zoeken. “We kijken vooral naar
wat mensen wel kunnen”, aldus
Werger.

Praat mee via twitter!

Column

Gemeentelijk nieuws
Vorig jaar stond de zorg in het
teken van de overgang van taken
van het Rijk naar de gemeente. De
komende jaren gaat de gemeente
veranderingen in de zorgaanpak
realiseren. Het college heeft hiervoor, samen met zorgaanbieders,
een transformatie agenda opgesteld.

#politiekspreekt

alle polarisatie van posities, of het
nu gaat om Europa, de vluchtelingencrisis, of de plaats van de
islam in het westen. Dat zegt veel
over deze tijd.

Voeten weer op de grond in de Kleiweg
Van mijn moeder mochten we
nooit Monopoly spelen: “Daar
komt altijd ruzie van”, zei ze dan.
Maar eens per jaar deden we het
toch en dan kwam er ruzie. De
enige lachende was de bezitter van
de Kalverstraat en Leidsestraat, die
daar hotels bouwde en de anderen
kapot speelde. Ooit waren het
twee mooie statige winkelstraten.
Maar ga nu eens kijken. In de
Leidsestraat bijvoorbeeld zijn
veel mooie winkels verdwenen en
souvenirshops en telefoonwinkels
voor in de plaats gekomen. Geen
plek meer om te zijn. Nog steeds
een A-locatie voor vastgoedmensen, maar niet voor bewoners
en bezoekers.
In Gouda is de Kleiweg zijn einde
nabij. Steeds meer leegstand en
nog steeds torenhoge huren.

Dus waarom nu de fietsen de
schuld geven en naar een ponton
verbannen. Zonde van het water.
Op die plek kan beter een varende
boot af- en aanmeren samen met
een stel dobberende watertaxi’s en
-fietsen.

Wereldhuis
in lege ruimtes
op Kleiweg
Op de kop van de Kleiweg kan
op de plek van de fietsen wel
een groenstrookje komen, met
bankjes aan weerszijden. En
in de lege ruimtes? Allereerst
natuurlijk een taalcafé. Voor alle

mensen die hun Nederlands of
een andere taal willen oefenen
met anderen die dat ook willen.
Gewoon eigen initiatief en alleen
een kopje thee, koffie of sapje
erbij voor de uitbater. Een Wereldhuis, waar je kookles kunt krijgen
in alle internationale keukens
en hapjes kunt proeven en eten,
hmmmm. Voor de toeristen een
mooie plateelwinkel, Gouda’s
trots. Een vinylwinkel met platen
van Goudse kunstenaars als
Tania Kross, Soesja Citroen en
Di Gojim. Een sociale kruidenier, een poëziehuis en voorleeswinkel. Pop-up winkels met
plaatselijke kunst en design.
Lokale initiatieven als duurzaam
alternatief voor Monopoly met al
die verliezers.

Altijd Salsa willen dansen?
Ook u kunt het leren!

Heeft u last van een vermoeide blik? Of
tranende ogen? Onze plastisch chirurgen
hebben minimaal 10 jaar ervaring.

Nieuwsgierig of u het kunt leren,
kom dan op 30 maart 2016 voor een proefles
naar Kapberg Bloemendaalseweg 68 in Gouda
van 19.00 tot 20.00 uur en maak kennis
met deze populaire dans.

vandenbroeckekliniek.nl | 088 – 004 2700
Mary Beystraat 5, Leiden

Voor aanmeldingen en informatie
kunt u bellen naar 06 - 37 14 25 38
of kijk op www.salsadansengouda.nl

Belastingaangifte?
Uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47, Gouda • (0182) 58 70 70 • www.vdsprong.nl

Dit is slechts een
kleine greep uit ons
assortiment. 
!1!*.* !-!
)!-'!*/!#!* !
laagste prijzen!

Wij mengen alles op uw
gewenste kleur op onze
originele De Vos en Sikkens
mengmachines.
Tevens uw leverancier
voor:
5)00-1!-"
5!%/.
51(+!-('
5!/+*1!-"
5 %1!-.!)!-'!*!$*#
5((!1!-"/+!!$+-!*
5#(.2!!".!(!$*#
5!/!/

De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
€ 26,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Primer plus:
Grondverf
Elders: € 41,10 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 28,00 per liter

De beste verf tegen de

laagste prijs.

De Vos: Systeemverf
Gesiliconiseerde
schakelverf voor lange
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

De Vos: Extra duurzame hoogglanslak
Gesiliconiseerde
hoogglanslak voor
minimaal 7 jaar
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
€ 39,50 per liter
IN UW KLEUR GEMENGD

AZ plus: Hoogglans
aflak
Elders: € 54,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

De Vos: WPM Multiprimer
Watergedragen Primer
voor op hout,metaal en
kunststof
Vaste lage prijs
€ 26,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

XD: Hoog- of halfglans
aflak voor buiten
Elders: € 66,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter

Sikkens SB Plus aflak
Elders: € 65,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter
!

MER DAN SB

30% DUURZA

EPS plus: Halfglans
grond en aflak
Elders: € 47,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

Finura Satin: Slijtvaste
zijdeglans aflak
Elders: € 59,15 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Hoogglans:
Watergedragen aflak
Elders: € 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Satura: Watergedragen zijdeglans aflak
Elders: € 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Cetol TGL: Buitenbeits
zijdeglans
Elders: € 58,55 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Finura High
Gloss aflak
Elders: € 64,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Primer: Watergedragen grondverf
Elders: € 49,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Satura Plus
Zijdeglans aflak
Elders: € 58,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Satin:
Watergedragen aflak
Elders: € 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Cetol TGX:
buitenbeits hoogglans
Elders: € 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Renovlies: Rol 25 meter € 35,00
Ook per meter verkrijgbaar.
Glasweefsel voorgesausd
In diverse soorten verkrijgbaar
Rol 25 meter € 42,50
Ook per meter verkrijgbaar.

KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75

Designed by: Kopkracht

IN UW KLEUR GEMENGD

Open dagen bij Kozijn
Midden-Holland
Elk voorjaar houdt Kozijn Midden-Holland
uit Gouderak twee open dagen, dit keer op
vrijdag 18 en zaterdag 19 maart. Mensen
die plannen hebben om kozijnen, deuren of
dakkapellen te laten plaatsen, kunnen zich
dan oriënteren op de mogelijkheden die er
zijn in onderhoudsvrij kunststof.

Tijdens deze dagen staan niet alleen de
deuren van de showroom open, maar
ook die van de fabriek. Wat veel mensen
namelijk niet weten is, dat Kozijn MiddenHolland niet alleen adviseert en monteert,
maar ook zelf produceert. Omdat Kozijn
Midden-Holland als fabrikant dicht bij de
bron zit van de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunststof, kunnen
bezoekers tijdens de open dagen kennis
nemen van deze ontwikkelingen. Tijdens
de open dagen kunnen bezoekers zich
ook zich laten informeren over de gratis
glasactie. Kijk voor meer informatie op
www.kozijnmiddenholland.nl.
Kozijn
Midden-Holland is te vinden aan de Kattendijk 178b in Gouderak.

-2:
Uitslag 25
g
e
w
e
Zwart

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?
Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Tijdens de open dagen staan niet alleen de
deuren van de showroom open, maar ook die
van de fabriek.

Officiële start bouw
Middenwillens
De nieuwe wijk Middenwillens krijgt
44 nieuwe woningen erbij. Janssen de Jong
Projectontwikkeling en Janssen de Jong
Bouw West beginnen op 14 maart met de
bouw. De officiële eerste handeling wordt
om 15.30 uur verricht door wethouder
Rogier Tetteroo.

Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Werkt u graag een handje mee... vraag eens naar de mogelijkheden
AT(SBWFOIPGt$#/JFVXFSCSVH
5t.
UVJOFOFOCFTUSBUJOH!MJWFOMtXXXBBEWBO[BOUFOIPWFOJFSTCFESJKGOM

VRIJWILLIGER
WORDEN?

LIJKT HET JOU LEUK OM EEN PROGRAMMA TE
PRESENTEREN OF INTERVIEWS AF TE NEMEN?

Mail naar:
info@goudatv.nl

Middenwillens is een nieuwe wijk aan
de (noord)oostzijde van Gouda, vlakbij
het recreatie- en natuurgebied de Goudse
Hout en de Reeuwijkse plassen. De
gemeente Gouda wil hier in drie fasen
circa 120 woningen realiseren. Janssen
de Jong Projectontwikkeling zal de eerste
twee fasen ontwikkelen. Middenwillens
fase één was in korte tijd uitverkocht. De
verkoop van fase twee start dit voorjaar. De
wijk Middenwillens presenteert zich als ‘een
nieuwe en kindvriendelijke wijk met allure’.
In het plan komen rijwoningen, seniorenwoningen, halfvrijstaande- en vrijstaande
villa’s. Allemaal in jaren dertig stijl.

Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug

- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro

Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10

Middenwillens is een nieuwe wijk aan de
(noord)oostzijde van Gouda.

Column

Bottenellende
Een lieve hond van ruim twee jaar kwam
bij mij op het spreekuur omdat zij niet
kon poepen. Persen, persen en nog eens
persen en er kwam niets. Veel pijn en
ellende. Bij rectaal onderzoek bleek er
een keiharde brok in de endeldarm vast te
zitten die niet verwijderbaar was.
Bij navraag bleek dat het dier een dag daarvoor een zgn. ‘Hambone’ had opgegeten,
met graagte. Dat is een bot van gemalen
en versplinterd vlees en bot dat weer tot
een botvorm is geperst en geplakt. Op
de verpakking staat dat het bot onder
toezicht moet worden genuttigd en
vers drinkwater aanwezig moet zijn. Bij
röntgenonderzoek bleek de endeldarm
en de dikke darm over dertig centimeter
vol te zitten met deze substantie en ook
in de darm was het keihard geworden.
Onder narcose proberen te verwijderen,
laxeren via de endeldarm en via de mond,
infusen, pijnstilling etc... niets mocht
baten. Uiteindelijk is besloten via een
buikoperatie de darm te gaan leeghalen
omdat het stuk te lang en te groot was om
via endoscopie via de anus te verwijderen.
Tijdens de operatie werd een zeer
gezwollen en rode dikke darm tot in
het bekken aangetroffen die al fors beschadigd was. Via een opening in de darm
is de afwijkende inhoud voorzichtig verwijderd en de beschadigde darm en buik
weer gesloten. Het afwijkende darmdeel
kon niet verwijderd worden om verschillende redenen. Helaas is het dier diezelfde
nacht gestorven na twee ellendige dagen.
Moraal van dit droevige verhaal is dus
zéér voorzichtig te zijn met dit soort
botten en alternatieven te overwegen.
Op het internet worden meerdere van
dit soort gebeurtenissen beschreven met
slechte afloop.
Marinus van der Wijden, dierenarts

Konijn en Knagersmaand

Deze maand besteden wij extra aandacht
aan de zorg rondom uw konijn en knaagdier middels leuke acties. Kijk verder op
www.paltrok.nl of informeer aan de balie.

10

Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 3.500,tot
€ 7.000,-

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie . Bij ons is een keuken
kopen een feest, geen circus. Wij nemen de tijd
voor een goed advies. In onze showroom vindt u een
ruime keuze voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit voor een eerlijke,
scherpe prijs. Kom bij ons langs en ervaar onze
totaal vernieuwde showroom.

Van
€ 7.000,tot
€ 9.000,-

Van
€ 9.000,tot
€ 15.000,-

Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
€ 15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t VJ GOUD"tt WWW.WOUTVANGALEN.NL

Goed en gezond slapen

25%

WINTERSALE
korting™

Sinds ik een op maat gemaakt
bed heb, slaap ik eindelijk lekker.
Het bed zorgt voor steun op de
juiste plek. Tijdens mijn zwangerschap veranderden mijn gewicht
en lichaam echter zodanig dat de
instellingen van mijn bedbodem
niet meer klopten. Geen probleem.
Ik kon gewoon langsgaan voor
een nieuwe meting. Op basis
daar van kon mijn bodem eenvoud ig opnieuw worden ingesteld.

N
u
e

Wendy van der Wulp

2 matras

Meer ervaringen op morgana.nl

halve prijs!

SUMMERSALE
Hoge kortingen op matrassen, MORGANA
boxsprings,
ledikanten, bedtextiel, bedbodems en nog veel meer!

Nu

Ti
+ gr jdelijk
linn atis v 10% k
e
enk akku ort
aste nd ing
n in ige m op g h
hou ont ehelalve prijs!
t, la age e ka
k of en
st
gla inme encol
le
sfro
NU AL
t
nte en voo ctie
VANAF
n t.
w.v r alle
Hoge kortingen
op matrassen – kasten – textiel
. 17
00
5,zomerproducten & complete bedden

Boxspring
Bregenz
VANAF 2438,00
NU VOOR

2199,00

2 matras

VAN 49,95
VOOR

Jouw ideale slaapoplossing:
Doe
nu de slaaptest599,
bij Morgana en
95
24,
ontdek jouw ideale slaapoplossing.
Alleen deze maand 25% korting
Royal Park
™
100% zacht katoen van een complete set !
op je matrassen bij aankoop
Schuifdeurkast Evena

Glamour

Bodin zomerdekbed

B160 x H223
Inclusief
spiegeldeur

100% katoensatijnen
dekbedovertrek

De natuurlijke vulling van bamboe
en tencel zorgt voor uitstekende
vochtregulering en
optimale ventilatie

VAN 64,95
VOOR

VAN 817,VOOR

649,-

29,95

*

140x220 van 49.95 voor 24.95
200x220 van 89.95 voor 44.95
240x220 van 99.95 voor 49.95

*exclusief montage

Nu voordeel op ons complete
assortiment kasten

140x220 van 64,95 voor 29,95
200x220 van 119,45 voor 49,95
240x220 van 129,95 voor 59,95

™
Een complete set bestaat uit een bodem, matras en hoofdkussen. Vraag naar
de voorwaarden
in de winkel.
Jersey hoeslakens
Lattenbodem B6000
: "33*&'#&2,&/)054
: /34&-#""2#*+%&-&/%&/90/&

√ Gratis bezorging en montage

√ Slaapadvies op maat

100% katoen met rondom
elastiek, geschikt voor
matrassen tot 24cm

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van 74,95
van 79,95
van 109,95
van 139,95
van 149,95

voor 49,95
voor 59,95
voor 79,95
voor 99,95
voor 109,95

Cottontouch beschermslopen
Houdt uw hoofd koel tijdens warme zomernachten

√ Best getest door consumenten
NU VANAF

220,-

80/90x200
90x210/220
140x200
160/180x200
160/180x220

van 24,95 voor 15,00
van 27,45 voor 16,50
van 29,95 voor 19,50
van 37,45 voor 21,50
van 39,95 voor 23,50

Topperhoeslakens ook verkrijgbaar tegen actieprijzen!

van der Linde - Waddinxveen
Dorpstraat 38
0182 618 090
www.morgana.nl/waddinxveen
VOOR WONEN EN SLAPEN

NU TWEE
VOOR

19,95
Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 augustus.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Rotterdam
Watermanweg 209 (in Alexandrium)
010 303 28 06
Woonmall Alexandrium
www.morgana.nl/rotterdam
7ATERMANWEGs

nl

Morgana Waddinxveen

Morgana Rotterdam

Dorpstraat 38
0182 618 090
www.morgana.nl/waddinxveen

www.morgana.nl/rotterdam

Deze acties zijn
geldig
t/m 06-03-2016
van
der Linde-Waddinxveen
Dorpstraat 38
zolang de voorraad
strekt.
Tel: 0182 618090
www.morgana.nl/waddinxveen
Prijswijzigingen,
druk- en zetfouten voorbehouden.

12

g
n
i
n
o
w
Is úw
r
o
o
v
r
a
al kla
?
r
e
m
o
z
de

ACTIEVOORDEEL
MAAND MAART!
Bestelt u tijdig uw schuifpui of tuindeuren
dan geniet u daar straks van met het mooie
weer. Extra pluspunt: bij een uitvoering in
kunststof of aluminium hoeft u deze nooit
meer te schilderen!
Bij Schipper Kozijnen bent u ook aan het juiste
adres voor alle zonweringen, rolluiken, horren en
raamdecoraties. Op de website vindt u onze
maart-aanbiedingen of vraag hiernaar bij onze
adviseurs.
Bezoek onze showroom of bel voor een
afspraak. Wij helpen u graag met het kiezen
van de beste oplossing.

SHOWROOM: 0182 52 70 89
James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda
www.schipperkozijnen.nl / www.schipperzonwering.nl

ALLEEN IN DE MAAND MAART

GRATIS bijpassende plisséhor
bij aankoop tuindeuren of schuifpui!
Informeer naar de actievoorwaarden bij onze adviseurs.

TOTALE LEEGVERKOOP! * TOTALE LEEGVERKOOP!

WIJ GAA
N
Aanstaa
nde
geopend zondag
van
12.00 to
t 17.00 u
ur!

VERBOU
WEN!

PERZISC
NU VOOR HE TAPIJTEN U
IT
MINDER
DAN DE FAILLISSEMENT
HELFT VA
N DE PRI
JS!

Woning voorbereiden op de zomer

Maatwerk bij Karpettenwinkel XL
Karpettenwinkel XL is een van de grootste
karpetten speciaalzaken in Nederland. Met
een aanbod van ruim 3000 karpetten is
er altijd iets te vinden. Zo niet? Dan is er
het speciale maatwerk programma ‘Free
design’ ofwel vrij ontwerp.

Schipper Kozijnen geeft een gratis plisséhor bij aankoop van tuindeuren of schuifpui in maart.
Schipper Kozijnen heeft in de maand maart
diverse acties rond tuindeuren, schuifpuien en zonweringen. In de showroom op
James Wattstraat 5 (Gouwestroom) zijn de
vele mogelijkheden te zien in duurzaam en
onderhoudsarm kunststof of aluminium.
Schilderen is daardoor niet meer nodig.

zorgt bijvoorbeeld voor een prettige lage
doorloop. Deze dorpel heeft de uitstraling
van hardsteen en de voordelen van kunststof. Bezoek de showroom of bel voor een
afspraak thuis 0182-527 089. Kijk voor meer
informatie op www.schipperkozijnen.nl
en www.schipperzonwering.nl.

Schuifpuien en tuindeuren zijn ideaal in
de warme seizoenen voor een ruime toegang tot tuin en terras of om frisse lucht de
woning binnen te laten. Een plisséhordeur
houdt de insecten buiten. In de maand
maart krijgen kopers deze plisséhordeur
gratis bij aankoop van een schuifpui of
tuindeuren. Ook is Schipper Kozijnen het
adres voor zonwering, rolluik of raamdecoratie. Kijk op de website voor de maartaanbiedingen. Schuifpuien en deuren van
Schipper Kozijnen voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Ook aan het gebruiksgemak is gedacht. Een Isostone onderdorpel

Vakkundige
installatie

Tegels voor
het hele huis

Karpettenwinkel XL biedt een keuze uit ruim 3.000 karpetten.

Bijzondere items om interieur te verfraaien
Voor mensen die op zoek zijn naar een
mooi object of een wanddecoratie om
hun interieur af te maken, is er galeriewinkel AnderZ in Reeuwijk. Op een winkeloppervlak van ongeveer 500 vierkante
meter vindt men bijzondere items om het
interieur te verfraaien.

Ontzorgen van
Van A t/m Z

Droombadkamers

Geef uw persoonlijkheid de ruimte
Als geen ander weet Sanidrõme Huisman design, comfort
en techniek met elkaar te combineren. Tot in het kleinste
detail spelen wij in op uw wensen en behoeften. Onze
ervaring en ons vakmanschap staan bovendien garant
voor een gedegen advies, creatief ontwerp en vakkundige
installatie van uw nieuwe badkamer.
www.sanidrome.nl/huisman
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a, Gouda
(0182) 512 032

Het bedrijf levert naast de standaard
(170x240/160x230) ook grotere maten
karpetten als 200x250, 200x300 en
250x350. Naast een exclusieve huiscollectie
zijn ook stoffen van bekende merken te
vinden in het assortiment, zoals: Arte
Espina en Brinker Feel Good Carpets. In
de webshop (www.karpettenwinkel.nl)
zijn ook stoffen te vinden die uit de

collectie gaan en in de outlet komen. Deze
worden tegen scherpe prijzen aangeboden.
De speciaalzaak begon als Free Design
Karpetten in Schiedam in 1997 op honderd vierkante meter winkelvloer. In 2004
verhuisde de winkel vanuit het oude
centrum in Schiedam naar de woonboulevard Capelle XL in Capelle aan den IJssel.
Daar is nu na vele jaren hard werken, steeds
weer investeren en met het vertrouwen van
vele leveranciers, op 1500 vierkante meter
de grootste karpetten speciaalzaak van het
land gevestigd. Karpettenwinkel XL is te
vinden aan de Lylantsebaan 3 in Capelle
aan den IJssel.

Hier is hedendaagse kunst (van ongeveer
vijftig Nederlandse kunstenaars) voor een
breed publiek te vinden. Ook de collectie
woonaccessoires is bijzonder. In elke
prijsklasse is er iets ‘anderz’ te vinden. Als
iemand een mooi kunstwerk op het oog
heeft, dan komt men vanuit deze winkel
met het kunstwerk thuis langs, om te kijken
of het echt goed bij het interieur past.
Daarnaast biedt men diverse workshops
en arrangementen aan. Ook daarin is het
aanbod anders dan bij anderen. Voor meer
informatie zie www.galeriewinkelanderz.nl.
Ook een hightea of lunch is op afspraak
mogelijk.

Hier is hedendaagse kunst voor een breed
publiek te vinden.

Badkamer verbouwen met Sanidrõme Huisman
Vanuit de jarenlange kennis en ervaring
op het gebied van badkamers verbouwen
creëert Sanidrõme Huisman op basis van
persoonlijke wensen, beschikbare ruimte
en budget de badkamer, toiletruimte of
wellness ruimte die het beste bij de klant
past.

De Sanidrõme badkamerspecialist adviseert
bij de verbouwing en ontwerpt de betere
badkamer in 3D en kan deze ook nog eens
vakkundig installeren. In dit hele traject
begeleidt Sanidrõme Huisman mensen
van A tot Z en hebben klanten één aanspreekpunt. Naast de complete installatie

van badkamers houdt men zich als erkend
installatiebedrijf bezig met aanleg, onderhoud en beheer van gas-, water- en verwarmingsinstallaties.
Koperwerken

Andere activiteiten zijn het vervaardigen en
aanbrengen van alle voorkomende zinken koperwerken, het leveren en aanbrengen van bitumineuze dakbedekkingen
en rioleringsystemen. Ook kan men hier
terecht voor het ontwerpen, berekenen en
aanleggen van warmtepompsystemen en
zonnecollector oplossingen. Kijk voor meer
informatie op www.sanidrome.nl/huisman.

14

KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
hoofdzaak een permanente expositie van ong. 50 Nederlandse kunstenaars. Uiteraard wordt de collectie steeds gewisseld en aangevuld, zodat het voor de bezoekers interessant blijft de galerie vaker
te bezoeken. Brons, Ijzerkunst, keramiek, glaskunst, schilderijen in diverse stijlen.
KADO: Galerie-winkel AnderZ is dé winkel bij uitstek voor iedereen die een mooi en origineel kado
zoekt. Het gebruik van mooie materialen en bijzondere vormgeving maakt het assortiment zeer
gewild. Het aanbod van Galeriewinkel AnderZ varieert van vazen, schalen en glaswerk tot kaarsen,
kandelaars en wanddecoraties. Iedereen die een mooi kado zoekt, of zichzelf wil trakteren op iets
moois, kan bij AnderZ terecht.
KOFFIE: Ook serveren wij koffie met oa. appeltaart erbij. Altijd lekker terwijl u aan het genieten bent
van de kunst.
KERAMIEK: Oud-Hollands aardewerk (plateel) en werk van 6 hedendaagse keramiek kunstenaars.

WWW.GALERIEWINKELANDERZ.NL • WWW.NICOVANEIJK.NL OUDEWEG 1A • 2811 NM • REEUWIJK • 0182-391155
OPENINGSTIJDEN DI-DO 10.00-17.30 UUR . VR 10.00-20.00 UUR . ZA 10.00-17.00 UUR

Van enkel glas naar
HR++ extra isolerend glas

Privacy glas voor
de badkamer

Inbraakwerend
glas

Breukglas

Vervangen
lekke ruiten

Voor in uw woning:
spiegels, glazen deuren, keukenachterwand van glas,
douchescherm op maat en voor meer inspiratie bezoek onze showroom
en vraag ons om een vrijblijvend advies

meer dan 30 jaar ervaring en specialist in glas
voor zowel de particulier als het bedrijfsleven
Oostpolderweg 1 2841 DA Moordrecht 0182 - 375 502 overdijk@glasxl.nl

HET IS NU TIJD OM UW
GOUD TE VERZILVEREN!

IK WIL UW GOUD!
EN ZILVER

U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten,
goudbare, tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega etc.

GOUDPRIJS € 36,- PER GRAM
24 KARAATS GOUD

ZILVERPRIJS € 450,- PER KILO
Zoek uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, besetek, dienbladen, serviezen, baren etc.

POTMA EDELMETAAL
PAPESTRAAT 28 - DEN HAAG
TEL. 070 - 363 66 66
WWW.POTMA-EDELMETAAL.NL
DI. T/M ZA. VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES!
MAKKELIJK TE BEREIKEN MET OPENBAARVERVOER, UITSTAPPEN HALTE BINNENHOF (CENTRUM)

17

J

an van Lokhorst volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming (nu:
Hoge School voor Beeldende Kunsten), in Amsterdam. Jan geeft de voorkeur aan schilderend tekenen. Hij wil vanuit zijn gevoel schilderen, expressionisme is een belangrijke stroming voor hem. De kleuren vallen op in zijn schilderijen, evenals de vormen: vooral
lyrische abstracte vormen, met daarin terugkomend mensfiguren en dierfiguren.
De schoonheid van de wereld en de natuur, die wil hij tonen in een tijdloos beeld.
Jan van Lokhorst woont en werkt sinds 1981 in Gouda. In 1984 ontving hij de tweejaarlijkse
kunstprijs van de stad Gouda. Hij exposeerde in diverse musea in Nederland, waaronder
Museum Jan van der Togt in Amstelveen, waar het boek ‘Jan van Lokhorst, 20 jaar schilderen’
werd gepresenteerd (2003). Daarnaast exposeert hij in galeries in binnen- en buitenland.
Jan van Lokhorst ontwierp diverse aansprekende werken in opdracht. Zo ontwierp hij het
kerkraam voor de Oostpoort in Gouda en decoreerde hij een nieuw schip van Norfolkline.

Proud Mary:
Wat meteen opvalt is de
vrouw in het midden.
Een trotse dame, die er
met kop en schouders
bovenuit steekt. Jan wilde
vooral de schoonheid en
de ronde vormen van het
lichaam naar voren
brengen. De stilte om haar
heen, de spanning en
het grillige. Het is een
hommage aan de vrouw.

Rhapsody in Roze:
Bij dit schilderij was het een en al improvisatie. Veel vrijheid, hij speelt
in op dingen die gebeuren. Jan houdt niet vast aan een plan.
De abstractheid, het lyrische en het speelse komen hierin terug.
Mensfiguren en organische vormen zijn de thema’s in dit werk.

De Saxofonist:

Foto’s: Hermen Buurman Fotografie

De kleuren in dit werk
vertegenwoordigen het
geluid. Door het herhalen
van de lijnen, geeft dit het
ritme van de muziek aan.
Het lijnenspel toont
de vrolijkheid en de
warmte van de saxofonist.
De klanken van de muziek
worden vertaald in de
kleuren van het schilderij.

18

Tien jaar de Krant van Gouda:
De Krant van Gouda bestaat tien
jaar. Een lange periode waarin de
krant een eigen plek heeft opgebouwd binnen de Goudse samenleving en waarin goede contacten
zijn ontstaan met lezers en ondernemers. We kijken terug, maar
nadrukkelijk ook vooruit, want
de lezers staat al snel weer een
nieuwe verrassing te wachten.
De eerste krant verscheen in 2006 en had als
missie: de mooie kanten van de stad laten zien.
Tot 13 oktober 2006 kwam De Krant van Gouda
elke twee weken uit, daarna viel de krant wekelijks op de mat. Behalve de papieren krant was er
meteen ook een eigen website. Daarop werden
niet alleen nieuwsberichtjes geplaatst, maar je
kon er ook de krant in zijn geheel teruglezen.
Een bijzonderheid in die tijd! Het uiterlijk van
de krant en van de website is in de loop van de

jaren steeds veranderd. Senèn Arias (vormgeving) was er vanaf het begin bij betrokken. “Aan
de krant zelf is tussen 2006 en 2010 niet heel veel
veranderd,” zegt hij. “Wat we wel altijd hebben
gedaan is naar de lezers geluisterd.” Hij noemt
als voorbeeld de aanpassing van het lettertype
en de lettergrootte van de fotobijschriften.

We zijn een Gouds
bedrijf dat inwoners
met elkaar verbindt
Die waren voor sommige lezers moeilijk te
zien. “We hebben altijd rekening gehouden
met het lees- en kijkgemak”. In april 2015 is de
vormgeving van De Krant van Gouda drastisch
veranderd. De krant kreeg een modernere uitstraling. De band met de ondernemers in Gouda en omgeving is altijd erg goed geweest, zegt
media-adviseur Ellen Konijnenberg, die in
de loop van 2006 bij De Krant van Gouda

kwam werken. “Het is altijd prettig samenwerken met de ondernemers.” Vanuit het
moederbedrijf de Gouda Media Groep (GMG)
is altijd grote betrokkenheid bij de ondernemers
getoond. Zo staat GMG mede aan de basis van
de huidige Goudse Business Club.
De rol van de papieren krant is de afgelopen tien
jaar veranderd. In 2006 had de papieren krant
nog vrijwel het alleenrecht. Online was er wel,
maar was bijzaak. De website werd steeds belangrijker als nieuwsmedium en rond 2011 kwamen daar social media als Twitter en Facebook
bij. Vooral op Facebook is de Krant van Gouda
groot, veel lezers zien, delen of liken de berichten en reageren. De communicatie met de lezers
heeft daardoor een grote vlucht genomen.
Drie keer is De Krant van Gouda in de afgelopen
tien jaar drie van eigenaar gewisseld. Hans van
der Veen stond aan de wieg, al snel opgevolgd
door Karel Baarspul en Jan de Laat. In 2015 nam
Garro Wiersema de Gouda Media Groep, en
daarmee ook de Krant van Gouda, over.

De Goudse Business Club
feliciteert De Krant van Gouda
met het 10-jarig bestaan

Netwerken voor ondernemers
www.degoudsebusinessclub.nl
info@degoudsebusinessclub.nl
www.twitter.com/GoudseBC

19

voor en door de Gouwenaar
JAARGANG NUMMER APRIL

VERSCH IJ NT GRATIS WEKELIJ KS OP DON DERDAG/ VRIJ DAG H UIS A AN H UIS | 67.000 EXEMPLAREN

Jaargang 10 - nummer 34 - 21 augustus 2014

Weg met die
kerstkilo’s

WEKELIJ KS N I EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJ K EN OMSTREKEN

!CTUEEL

#OLOFON
!UTOPAGINA

+UNSTPAGINA

NIEUWSVANDEDAG
LEZERSSERVICE

'EMEENTE

"EDRIJVEN

'EZONDHEID

7ERK3CHOLING

3PORTBEWEGEN

&AMILIE

*ONGERENPAGINA

4HEATEREN½LM

'OUDASPORTIEVEEN
GEZONDESTAD

ADVERTERENINDEZEKRANT

"OUWEN7ONEN

5ITGAAN
0ASEN

"OSKOOP

+LEINSTEDELIJK
WEEROPEN

Sport is belangrijk in het streven naar een gezonde samenleving.

leolux
lange tiendeweg 66 2801 KJ gouda tel: 0182-59 98 68

www.duijvendijkwonen.nl

TE KOOP
E187.000,- k.k.

Lekkenburg 120 Gouda

De Krant van Gouda

Bouwjaar 1974 Woonoppervlakte ca. 85 m2

www.djink.nl

$EGEMEENTE'OUDAINVESTEERTINEEN
SPORTIEVESAMENLEVING!ANDEHAND
VANTIENACTIEPUNTENGAATDEGEMEENTE
'OUDATOTENMETAANDESLAG$E
BELEIDSDOELSTELLINGENSTAANINDENIEUWE
NOTA³3PORTIEF'OUDA´DIEHETCOLLEGEVAN
BURGEMEESTERENWETHOUDERSOP 
MAARTHEEFTVASTGESTELD
De belangrijkste doelstelling in de
nota is dat sporters, vrijwilligers,
verenigingsbesturen en toeschouwers
van sport moeten kunnen genieten.
Daarnaast is sport belangrijk in het
streven naar een gezonde samenleving
met gezonde burgers. In het beleid is
ook speciale aandacht voor de rol die
sport kan hebben bij de opvoeding van
opgroeiende kinderen. De gemeente
Gouda werkt voor de uitvoering van de
nota samen met Sport.Gouda (lees:

nummer 19

februari 2006

In De Krant van Gouda: De Krant van Gouda wordt vernieuwd
Carnaval in de regio
Modewandeling
D66
Darttoernooi
Bling-bling voor dertig plussers
BB Bookings
Living Well
Koopstudio’s voor jongeren
Goudse Geschiedenis
Politiebureau tijdelijk bewoond
Uit in Gouda
GHOVO nieuw in Gouda
Kruiswoordpuzzel
en nog veel meer....

www.tegelhandel-groen.nl
Ma-Za 9-17 u. Vrijdag koopavond
Hoefweg 95, Bleiswijk
Tel. 010 - 521 5055

sportpuntgouda). Per 1 januari 2007
werkt de verzelfstandigde afdeling
sport onder deze naam in opdracht
van de gemeente Gouda.

Leerlingen van De Triangel kwamen
palmpasenstukken brengen.

Zie pagina 18

middag 1 april op zoek gingen naar flamingo’s?

Patiënten uit het Groene Hart Ziekenhuis werden vorige week vrijdagochtend verrast door kinderen die hun
zelfgemaakte palmpasenstokken
kwamen aanbieden. Het ging om 41
leerlingen van groep vier van basisschool De Triangel uit Gouda. Een
palmpasenstok is een stok waarop
een broodhaantje is geplaatst. Verder
versieren de leerlingen de stok met
groene takken, slingers, fruit en lekker
nijen. Het bezoek van basisschool De
Triangel met palmpasenstokken aan
het Groene Hart Ziekenhuis is inmiddels traditie. De school kwam dit jaar
namelijk al voor de veertiende keer.

Jubileum Buurtbus Reeuwijk

Jubileumfeest van de
kinderboerderij

Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00

www.dupreemakelaars.nl

Dans, Media,
Beeldende kunst,
Kinderworkshops,
Muziek, Theater, Demonstr
aties,
Open lessen, , Expositie
Concerten

www.kunstpuntgouda.nl

ZIE PAGINA
18

auto-rijschool
schipholservice

taxi-bedrijf
groepsvervoer

van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk

tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66

www.startax.nl

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden viert
dit jaar haar veertigjarig bestaan met een
groot jubileumfeest in het weekend van
30 en 31 augustus. Twee dagen trakteert de
boerderij de bezoekers, oud-bezoekers en alle
andere betrokkenen van de kinderboerderij.

Het weekend gaat zaterdag 30 augustus om
11.00 uur van start met de opening van het
water- en zandspeeltoestel. Kinderburgemeester Diewertje Kerkhoven verricht de openingshandeling van dit nieuwe toestel. “Het is een
jarenlange wens van onze bezoekers en dankzij
giften, acties, een loterij en een bijdrage van het

Sint Jozefpaviljoen kan dit worden gerealiseerd.
Het toestel is een onderdeel van de natuurspeelstrook en staat garant voor veel speelplezier”,
laat de kinderboerderij weten. Verder is er een
mini-midgetgolf en zijn er kleine bootjes om
mee te varen bij de kinderboerderij. Er is een
kinderdisco, poppenkastvoorstelling, paardenshow, springkussen, levend ganzenbord, klimactiviteit en zijn er ritten met paard en wagen
en creatieve workshops. Kinderen kunnen op
beide dagen meedoen aan de dierenbingo en er
is een enveloppentrekloterij met veel prijzen.
Lees verder op pagina 3.

Start Brede School Zomeracademie
In de Meander aan de Groen van Prinsterersingel luidde wethouder Werger 18 augustus
de start in van de derde Brede School Zomeracademie. In totaal doen 26 leerlingen mee
van twaalf basisscholen uit de groepen zeven
en acht. Het thema dit jaar is Goed Geld; dit
komt terug in alle reken-, taal- en leesactiviteiten. Ook is er dit jaar extra aandacht voor het
Wereld Natuur Fonds. De leerlingen hebben
allemaal een intakegesprek gehad waarin
ze hun leerdoel(en) hebben opgegeven. De
Zomeracademie is geen zomeropvang, maar
een school waar echt geleerd wordt.

ASSESSMENT
TESTEN
OUTPLACEMENT
Vestigingen: Gouda - Utrecht - Zoetermeer

Spectaculaire Open Dag
Délifrance

(ook voor de jeugd)

®

korting lidmaatschap van ruim 25%
Golfbaan IJsselweide, Sluisdijk 15, Gouda, tel. 0182.583933

1e Paasdag geopend
van 10.00 tot 16.00
2e paasdag gesloten

HOOGSTRAAT 12 - 2801 HH GOUDA
TELEFOON (0182) 516414

Week 1 donderdag 7 januari 2016

Van maandag 25 augustus tot en met vrijdag
14 november is de Noodgodsbrug in de
binnenstad van Gouda afgesloten wegens
werkzaamheden. Ook de invalidenparkeerplaats op de brug kan niet worden gebruikt.
Dat meldt de gemeente Gouda.

» pagina 17

.nl

Verandering terrassen
Markt gaat door

Bij de kinderboerderij in Gouda wordt een groot jubileumfeest gehouden.

Centrale nummer: 0182 - 53 90 64  
! " !!! ! 

14 april a.s. van 11.00 - 16.00 uur

GoudaTV & GoudaFM

Afsluiting
Noodgodsbrug

Er wordt al een tijdje gewerkt aan de brug.
Bij sloopwerkzaamheden bleek het brugdek
in slechtere staat dan eerdere inspecties uitwezen. De gemeente gaat daarom het brugdek
vervangen door een nieuw brugdek. In een
brief wijst de gemeente erop dat de werkzaamheden voor geluidsoverlast kunnen zorgen.
Gestreefd zal worden om dit zoveel mogelijk te
beperken. Toch kan overlast niet worden uitgesloten. Tegelijkertijd met de vervanging van het
brugdek voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. Ook dat kan
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid.

Kunstpuntgouda

krijgen een nieuwe eigenaar.

Was u ook een van de Gouwenaars die op zondag-

Vierde Rondo Pedale

KANAAL

OPEN DAG

Zowel het Groot- als het Kleinstedelijk Stadscafé

gratis oefenen, golfpakket, oefenles

info@dekrantvangouda.nl

Pilot terras achter Waag

Divano & Divani

07

SEPTEMBER
ZATERDAG 13
11.00-15.00 UUR
B, GOUDA
TURFSINGEL 34
T 0182 510717 

!PRIL

0ALMPASENSTOKKENVOORZIEKEN

Nooit acties:
het is altijd voordelig!

05

6OORMALIGBEDRIJFSLEIDERVAN$E:ALM
*OOST:EKVELD HEEFTONLANGS$E:ALM
VAARWELGEZEGDENHEEFTBESLOTENZELF
HORECA ONDERNEMERTEWORDEN
Begin deze maand heeft hij het Grootstedelijk- en het Kleinstedelijk Stadscafé overgenomen. Zekveld heeft
grootse plannen met beide zaken:
“Ik overweeg om het restaurant op
de eerste verdieping van het Grootstedelijk rookvrij te maken en boven
het Kleinstedelijk wil ik vergaderruimte
realiseren. En ik ga de naam van de
zaak veranderen. Maar eerst beginnen
we gewoon met het terrassenseizoen.”

ZIEBIJLAGE
+UNSTMOMENT
BLZ

03

st
k s
k s eet e ve
ee
ve t w
es
Z e s
k
V
ve e t x t e
et t t e
E

!!!
LETExtOP e

ze
ke .
ze w

VERGELIJKEN LOONT!
Damar juw

Korte Gr

HOOGTSTE INKOOP
OUD GOUD EN ZILVER
Volg ons op

Damar Juwelier

T

Zojuist een huis
gekocht?

Bespaar notariskosten...
DéWoonnotaris.nl,
de juiste klik voor je huis.

G O U D A

Cursus
DE KRANT VAN GOUDA

bijlage

IN DE KRANT VAN 28 AUGUSTUS
ADVERTEREN? 0182 - 322 456

Bezorgers gezocht!
Voor een wijk in Bodegraven
zijn wij met ingang van 4 september
op zoek naar een nieuw bezorger:

Foto: Harry Anders

Nassaustraat, Julianastraat e.o.
En voor 2 wijken in Gouda zijn wij per direct
op zoek naar nieuwe bezorgers:

Sparreweg, Denneweg e.o.

GRATIS vrijblijvende calculatie

Waterlelie, Waterruit e.o.

Altijd Salsa willen dansen?
Ook u kunt het leren!

Meld je aan via: bezorging@dekrantvangouda.nl

autoschade
‘t Ambacht
voor al uw lakherstel
zuidplaspolderweg 25
2841 DC MOORDRECHT
autoschadeambacht@gmail.com
tel. 0182 - 37 88 15

viavesta.nl

Kunstpuntgouda
ZA 25 APRIL
uur
12.00 - 19.00

OPEN
HUIS

IN CULTUURHUIS
GARENSPINNERIJ
Ruimte
voor
Cultuur!

www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl

www.kunstpuntgouda.nl

scherpe rente
ruime keus geldverstrekkers
onafhankelijk advies op maat

Nieuwsgierig of u het kunt leren, kom dan op 20 januari 2016
voor een proefles naar Kapberg Bloemendaalseweg 68
in Gouda van 19.00 tot 22.00 uur en maak kennis
met deze populaire dans.
Voor aanmeldingen en informatie kunt u bellen naar
06 - 37 14 25 38 of kijk op www.salsadansengouda.nl

René Slangen | info@slangenhypotheekadvies.nl | 06-42045901

Zoekt u een taxi?
0182 - 785 865
www.pitstoppersonenvervoer.nl
Wij komen graag bij u voorrijden

Bij elke taxirit krijgt u een stempel.
Heeft u 2 stempels dan krijgt u bij de 3e rit

50% korting

op een rit binnen Gouda.
(Geldig t/m 01-06-2016, op basis van beschikbaarheid)

Zakelijk - Particulieren - Schiphol - Leerlingen en pakketvervoer

Enkele voorpagina’s van de afgelopen tien jaar.
In 2015 zijn vormgeving en inhoud flink gemoderniseerd. Maar daar blijft het niet bij. In
2016 staat de lezer opnieuw een aangename verrassing te wachten. Garro Wiersema: “ We zijn
een Gouds bedrijf dat verbinding maakt tussen inwoners onderling en tussen inwoners en

ondernemers. Dat doen we tegenwoordig via
alle vormen van digitale en analoge media. De
krant zal steeds meer een blad worden waarin
je nieuws en achtergronden over Gouda kunt
terugvinden. Daarbij hoort onder meer een ander, compacter formaat. Een sterke wens die is

gebleken uit onderzoek onder onze lezers en
adverteerders. De komende weken gaan we onze
huidige Krant van Gouda hierop aanpassen.
Houd de berichtgeving online en in de krant
hiervoor in de gaten!”

Moerstee verspreiding verzorgt
de weekelijkse verspreiding van
De Krant van Gouda.
Wij feliciteren De Krant van Gouda
met het 10-jarig jubileum

CRABETHBEHEER FELICITEERT DE
GOUDA MEDIA GROEP MET HET 10-JARIG
JUBILEUM VAN DE KRANT VAN GOUDA.
WIJ WENSEN DE KRANT VAN GOUDA NOG VELE
INNOVATIEVE CREATIEVE ONTWIKKELINGEN TOE.

KANTOORINGOUDA.NL
www.moersteeverspreiding.nl

CRABETHSTRAAT 38

TE HUUR

20

TE

K

O
O
P:

Merk: Chevrolet
Type: Tacuma 2.0
Bouwjaar: 2006
Bijzonderheden:
Krasschade aan alle 4 portieren.
Km.stand: 151.000 km
Beschikt over airco en trekhaak.

Vraagprijs: € 2000,interesse? Stuur een mail naar:
akonberg@hotmail.nl

Bij aanmelding deze maand
‘gratis herexamen’

KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
75&1+//0).+//0",,&-&1+&./$$"2)/.2
7/.%&1(/4%",,&"43/-&1+&.
7,&"2&"43//.%&1(/4%

OPLEIDING E ACHTER B
Verkeersschool SUCCES-MIMPEN BV

7$"-0&1/.%&1(/4% 

)%%&,#,/+  7 /4%&1"+ 7   
 

Oran elaan
E Waddinxveen
Tel.
Mo iel
info@succes-mimpen.nl

6 6 6"43/#&%1)*'%&6"",.,

www.succes-mimpen.nl

Carewash is 7 dagen
per week open

Tielweg 1, Gouda
www.carewash.nl

Kouwe Hoek 1,
Waddinxveen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

reacties uit de politiek

Caravan & Kampeer
dagen 2016

ZONDAG
OPEN

F etrKnnraaKK DiCmCna
Bess koo 2012, 2014
EE 2015 vooo ettEE
mll 60 G.
U
OR: € 329,V vv KCKKKnKv stzWt

EEE
E
lll stt t
vooo o
eeE
clcc nn.
U
OR: € 79,95

V vv KCKKKnKv mk KK
SR 1 hlnnnee Enn.
Inn uu ee
G accc,
e,,c, ,laeEo EE montaa
5 o glrlnn .
U
OR:
€ 1495,-

01*.3(&7&;&38

Hoogeveenenweg 15
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 0180-316195
www.kleincaravans.nl

WWWkkk k
CCrCvCv & KCKKKKK daaKv!
LLaa
nnn nKnKv vokK KKv
K
kCKKKKrrKrzzKv,
lok a WW ii KKv rknnn v
kv
k Kr Wkk hkhrokk.
Ov
4 n itr tkntKttKv:
Deeee ee, FKnda, HHHHH Kv
S S iiha cCrCvCne lakKv
K wsk
nkvaa ee k
cCrCvCnaWH ee
Kv! Maaa
aWH
a vCv kv
mok
aCSH en naKv Kv aca `e k
n Krr mo WWeKv Kv
accersk nee.
.OT

IIIS!

Ontdek de
nieuwe Prius

De nieuwe kijk op schoonheid
Als eerste in serie geproduceerde hybride was de oorspronkelijke Prius bij zijn introductie in 1997 een regelrechte sensatie. De nieuwe Prius markeert opnieuw
een grote stap voorwaarts ten aanzien van intelligent design en technologie. Hij is dynamischer, zuiniger en stiller dan ooit. Daarmee geeft de nieuwe Prius een
extra dimensie aan de hybride rijervaring. De nieuwe Prius is er vanaf € 29.995,- en staat nu in de showroom. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,0-3,3 L/100km (30,3-33,3 km/L); CO2 70-76 gr/km.
Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld is de Prius 1.8 Hybrid Executive Automaat vanaf € 35.995,-. Wijzigingen voorbehouden.

Van Leeuwen

Waddinxveen, Coenecoop 260, 0182-621800,
www.toyota-waddinxveen.nl

24

PERSONEEL

BROOD&KO heeft plaats voor een vriendelijke, flexibele en accurate:

VERKOPER (m/v)
Ť9RRURQ]HZLQNHOLQReeuwijk 0LHUDNNHU HQGouda /DQJH7LHQGHZHJ
Ť9RRUƇXXUSHUZHHN
Ť:HUNWLMGHQLQRYHUOHJ
Ť(ÜQNHHUSHUYLHUZHNHQRS]DWHUGDJYULM
Ť([WUDLQ]HWEDDUELMYDNDQWLHVHWFFROOHJDřV
Ť-HPRHWSUHWWLJRPNXQQHQJDDQPHWEURRGÜQEURRGHWHUV
INTERESSE?
6WXXUHHQPDLOQDDUVWHIDQ#NRYDQGDDOHQQO
Groene Hart Ziekenhuis
5e verdieping (route 66)
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

Mobiel: 06 – 12 62 70 30
Tel.: 0182 – 50 55 18

Erkend leverancier van uw zorgverzekeraar

Vertrouwd en dichtbij

www.ellahaarwerk.nl

25

Baan tijdens opleiding in de bouw
Veel scholieren vragen zich af welke
opleiding ze moeten gaan volgen na het
vmbo. Opleidingsbedrijf SPB Gouwe en
Rijnstreek kan jongeren daarbij helpen als
zij interesse hebben om iets in de bouw te
gaan doen. Het BBL-traject (mbo-niveau
2/3) bestaat uit vier dagen in de praktijk
aan de slag bij een bouwbedrijf en één
dag theorie op een ROC met vakken als
Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Op maandag 7 maart is er een voorlichtingsavond.

Het SPB zorgt als ‘werkgever’ ervoor dat de
student bij een bouwbedrijf in de regio aan
de slag gaat en werkt samen met een school
uit de regio, wat in de meeste gevallen het ID
College of het Hoornbeeck College is. “Het
SPB plaatst je uit. Mocht er voor jou geen
ruimte zijn bij een leerbedrijf, dan kan je
terecht op de werkplaats van het SPB waarbij wij je zullen begeleiden totdat wij weer
een plek hebben gevonden bij een bouwbedrijf”, aldus directeur Ramon Looije. ”Je
krijgt bij ons, of je nu wel of niet kan werken

De opleiding bestaat vooral uit werken in
de praktijk.

bij een bedrijf, altijd salaris doorbetaald.”
SPB Gouwe en Rijnstreek B.V. (Het SPB)
is ooit opgericht, omdat bouwbedrijven
vroeger de studenten geen garantie kon
bieden op werk tijdens de gehele opleiding.
Het aantal aanmeldingen bij het SPB neemt
volgens Looije de laatste jaren af: “We
hebben de laatste jaren regelmatig een grote
groep leerlingen binnen gehad. Voor hen

was op dat moment geen plek beschikbaar.
De teruglopende aanmeldingen pasten bij
de situatie in de bouw waar minder werk
was. “Wij nemen in principe iedereen aan.
Voor de duur van hun opleiding hebben
de studenten de garantie dat ze een vaste
baan hebben bij een bedrijf.” Looije ziet
dat de meeste studenten uiteindelijk bij
hetzelfde bedrijf na hun opleiding in dienst
komen. “Maar hij of zij kan natuurlijk zelf
ook kiezen om bij een ander bedrijf te
gaan werken.” Wat kunnen leerlingen verwachten op de voorlichtingsavond? “Het
is een avond om te laten zien wat wij als
SPB doen. Wat betekent het om leerling en
werknemer te zijn, wat verwacht het SPB
van de student, welke vakken volg je en hoe
ziet een schooldag eruit.” Het SPB heeft nu
ruim honderd studenten. Looije hoopt op
zo’n veertig tot vijftig aanmeldingen voor
het nieuwe studiejaar. De voorlichtingsavond is op maandag 7 maart om 19.30
uur aan de Maarten Schoutenstraat 6 in
Waddinxveen. Kijk voor meer informatie op
www.spb-waddinxveen.nl.

Dierenkliniek in nieuwe winkel Faunaland Hoodie
De eigenaren van de nieuwe winkel Faunaland Hoodie, Hugo en Janette Hoogendoorn,
zijn geen onbekenden in Waddinxveen.
Zij hebben de winkel aan de Brederolaan
verlaten om de deuren weer te openen
aan de Tweede Bloksweg 2a in Waddinxveen (voormalig tuincentrum Verkleij).

Met bijna 1500 m2 heeft de moderne megastore in dierenvoeding en dierenbenodigdheden alles te bieden voor het (huis)dier.
De winkel heeft een uitgebreid assortiment
voeding voor honden, katten, knaagdieren,
konijnen, vogels, tropische vissen en hengelsport en alle denkbare benodigdheden en
accessoires. Bovendien is er een Pets Health

De winkel heeft een uitgebreid assortiment.

dierenkliniek in de winkel. Bij deze dierenkliniek kan men terecht voor onder meer
vaccinaties, operaties, chippen, consult en
veterinaire voeding. Ook is er een trimsalon in de winkel gevestigd. Het vestigen
van een eigen dierenkliniek in de winkel is

Dagelijkse stress te lijf met mindfulness
Snel geïrriteerd raken, haasten om
afspraken te halen en een to-do lijst die
maar niet oplost. Allemaal symptomen van
dagelijkse stress. Veel mensen proberen
problemen op te lossen door een tandje bij
te zetten en nog méér dingen te doen.

De enorme impact die dagelijkse stress
heeft, merken ze pas op als ze niet meer
zo gemakkelijk schakelen tussen in- en
ontspanning. Voor deze mensen start in
maart een Mindfulnes Training. De prijs die
mensen betalen voor de dagelijkse stress
is een korter lontje, moeheid, malende
gedachten, slechtere concentratie en

Rust in je hoofd?

slapeloosheid. In de Mindfulness Training
leren ze de stressknop te hanteren. Mindfulness brengt rust, leert genieten en brengt
de kwaliteit van leven terug. Deelnemers
leren bewust omgaan met (stressvolle)
situaties in leven, werk en relaties. Wie deelneemt aan de Mindfulness proefles ontvangt een cadeau ter waarde van dertig euro.
Wie zich aanmeldt voor de eerste les van de
training (deelname akkoord na bevestiging)
kan daarna nog beslissen of hij of zij verder
wil. De training start in maart. Kijk voor
meer informatie en voor de data van de
proeflessen op www.mindfulmoves.nl.

Ontspanning in je lijf?

een bewuste keuze. “Het is laagdrempelig,
je loopt gemakkelijk de winkel binnen en
kunt dat combineren met een bezoekje aan
de kliniek”, aldus Hugo Hoogendoorn. Op
4 en 5 maart is er een speciale openingsactie. Kom langs met hond, kat, konijn of
knaagdier bij de dierenarts voor een gratis
gezondheidscheck. Faunaland Hoodie is
geopend op maandag van 13.00 tot 18.00
uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00
tot 18.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00
uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Te Huur

Column
Harmke
Kroeze

Homeopathie
en migraine
Migraine is niet zomaar hoofdpijn. Het
is een ontregeling van je hersenstam die
zorgt voor hoofdpijn in aanvallen. Vaak is
de pijn heftig en gaat gepaard met misselijkheid en grote gevoeligheid voor prikkels zoals geluid en licht. Als je migraine
hebt kun je daar wel drie tot vier dagen
door gevloerd zijn. In Nederland hebben
zo’n twee tot 2,5 miljoen volwassenen
migraine. En maar liefst 150.000 jongeren. Over de exacte oorzaak weten we
nog niet zoveel. Bij vrouwen spelen soms
hormonale schommelingen mee. Zo ook
bij Anja (niet haar echte naam) die radeloos bij mij in de praktijk kwam. Een paar
dagen voor iedere menstruatie voelde ze
de migraine al opkomen. Al vanaf haar
puberteit had ze hier last van. Pilgebruik
leek te helpen, maar was uiteindelijk ook
niet afdoende. En ze voelde zich ook niet
prettig door de pil. Ondertussen duurde
het al bijna dertien jaar. Een paar dagen
per maand was Anja uit de running door
de hoofdpijn. Na een uitgebreid gesprek
zijn we met de homeopathische behandeling gestart. Anja had middelen gekregen
die de hormoonbalans herstellen. “Het
was alsof er een mist optrok. Al snel na
de start van de behandeling voelde ik me
anders, blijer en vrolijker. En de eerste
menstruatie gaf nog wel wat hoofdpijn
maar al stukken minder. Vanaf de tweede
ben ik klachtenvrij. Ik weet bijna niet
wat me overkomt.” Anja gaat nog een
poosje door met de homeopathie om de
hormoonbalans te stabiliseren. Ook bij
andere oorzaken dan hormoonverstoring
kan homeopathie heel veel verlichting
brengen als je migraine hebt. Als je er
meer over wilt weten: bel of mail me
gerust. Of kijk eens op mijn website. Van
harte welkom in mijn praktijk.
Harmke Kroeze, Gouda
tel. 06-38334436
e: htkroeze@gmail.com
www.homeopathie-kroeze.nl

Verkeerscollege

±75m2 droge opslagruimte
Nabij het centrum van Gouda,
inclusief eigen parkeerplaats
Niet geschikt voor auto of
caravan
Info:
06-53469155 of 06-41820656

Innoverend in verkeersonderwijs

Voor een vaste prijs
uw motorrijbewijs
Incl. onbeperkt lessen en praktijkexamens.

voor
MAART 2016
€ 30 voor de 1e les van de MINDFULNESS TRAINING, start maart
€ 10 VOOR EEN PROEFLES MINDFUL YOGA, 6 lessen per week
GOUDA en WADDINXVEEN
MELD JE AAN VIA DE WEBSITE
WWW.MINDFULMOVES.NL

€1599.00

voor info:
www.vkspitstop.nl
0182 - 785 865

Demodag Gezond Zitten
Goed zitten is heel belangrijk, net als gemakkelijk en veilig opstaan. Binnenkort organiseren
wij daarom de Demodag Gezond Zitten.
Tijdens deze gratis demodag krijgt u:
• Uitleg over de juiste manier van zitten en veilig opstaan
• Een persoonlijke zitanalyse met daaruit voortkomende testresultaten
• Keuze uit een breed assortiment sta-opstoelmodellen
• 25% korting op al onze sta-opstoelen
• Een extra accessoire bij aankoop van een sta-opstoel op de demodag, u kunt kiezen uit:
- Een gratis stoelverwarming t.w.v. € 249,- Een gratis hoofdkussen naar keuze
- Een draaiplateau van € 425,- voor € 212,• Gratis thuisbezorging en installatie
• Gratis inname van uw oude sta-opstoel bij levering
Waar en wanneer
Medipoint winkel Gouda, Ronsseweg 3

Zaterdag 19 maart 2016

Tijd
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er meerdere sessies plaats van ca. 1 uur.
Kunt u niet op de bovengenoemde demodag? Neem dan contact met ons op.

NU OP AL ONZE STA-OPSTOELEN

25% KORTING!

Demodag Scootmobiel
Er zijn veel verschillende scootmobielen, maar welke past nu het beste bij u? Laat u
adviseren tijdens onze demodag en maak een proefronde op het parcours.

te
Niets om in
angt
tv
n
ruilen? U o
alsnog tot
ING*
20% KORT

Tijdens deze gratis demodag krijgt u:
• Uitleg en advies over de mogelijkheden van diverse modellen
• De gelegenheid om in alle rust een testrit te maken op het parcours
• Tot 25% korting op ons hele assortiment scootmobielen bij inruil van uw oude
scootmobiel. Niets om in te ruilen? U ontvangt alsnog tot 20% korting.*
• Bij aankoop van een scootmobiel op de demodag:
- Een gratis antilek behandeling bij luchtbanden
- Een gratis navigatiesysteem
• Gratis thuisbezorging
Waar en wanneer
Medipoint winkel Gouda, Ronsseweg 3

Woensdag 20 april 2016

Tijd
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er meerdere sessies plaats van ca. 1 uur.
Kunt u niet op de bovengenoemde demodag? Neem dan contact met ons op.

NU OP AL ONZE SCOOTMOBIELEN

TOT 25% KORTING!*

MELD U NU GRATIS AAN! Via 088 - 10 20 100, www.medipoint.nl/demodagen of in de winkel
SENIOREN SMARTPHONE
Fysic
Makkelijk te bedienen en simlockvrij

FIETSTRAINER
Met instelbare weerstand

ROLLATOR
Travixx

39.95

299.-

Train zittend uw arm- en beenspieren

Lichtgewicht en exclusief design

Incl.
goed
,5
€ 1 belte
m
en 50 b
oed
internetteg

249.-

169.-

29.

99

224.-

088 - 10 20 100
www.medipoint.nl/lente
De genoemde aanbiedingen zijn geldig t/m 15 juni 2016 en gelden niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.
* M.u.v. de scootmobiel Caremart Fun & Me. Vraag naar de overige actievoorwaarden in de winkel of kijk op www.medipoint.nl/inruilactie

27

WATERPOLO IN GOUDA

Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi
De wereldtop van de waterpolovrouwen traint
en strijdt van vrijdag 18 tot en met maandag
28 maart 2016 in Gouda om de laatste tickets
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi zal plaatsvinden
in het Groenhovenbad. Er zullen 12 teams deelnemen
en de Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders
van de dames van Oranje uitlichten.

Wist je dat?
Sommige topspelers de bal gooien met een
snelheid van bijna 100 km/uur!

Vierde tegenstander: Duitsland

Kahly Kruisinga (20)

Bondscoach: Milos Sekulic
Aanvoerder: Carmen Gelse

Waterpoloster GZC-Donk

Kahly is onze analyticus gedurende het toernooi en gaat de
tegenstanders van de Oranjedames elke week analyseren.

Verschenen op een eindtoernooi WK:
7e keer (eerste keer in 1986)

Duitsland behoort niet tot de top landen, ze hangen en
trekken veel in hun spel. De nummer 5 Claudia
Blomenkamp is de belangrijkste speelster van Duitsland.
Het team draait vooral om haar. Nederland heeft al vaker
tegen Duitsland gespeeld, afgelopen EK in Belgrado
hebben ze 19-2 gewonnen. Op het OKT verwacht ik
natuurlijk hetzelfde.

Beste resultaat WK:
6e plaats (1986)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bianca Ahrens
Belen Vosseberg
Nadja Kreis
Bianca Seyfert
Claudia Blomenkamp
Gesa Deike
Anja Seyfert
Claudia Kern
Jennifer Stiefel
Lilian Adamski
Carmen Gelse
Anika Ebell
Michelle Reinhart

Keeper
Wing
Point
Wing
Centre forward
Point
Wing
Driver
Point
Driver
Driver
Point
Keeper

Verschenen op een eindtoernooi EK:
15 keer (eerste keer in 1985)
Beste resultaat EK:
3e plaats (1985)

Duitsland

Alle baden gesloten tijdens het

Olympisch Kwalificatie Toernooi 2016
Van 18 t/m 28 maart 2016

zijn alle baden van het Groenhovenbad
gesloten. Alle zwemlessen, doelgroep
lessen en vrij zwemmen komen tijdens
deze periode te vervallen.

Wij hopen op een succesvol toernooi en danken u voor uw begrip.
Tobbepad 4
2803 WH Gouda
Tel 0182 590 910

Email info@sportpuntgouda.nl
www.sportpuntgouda.nl
www.facebook.com/SPORT.GOUDA

19 MAART

Open dag in het GHZ:

bekijk en ervaar onze zorg
Op zaterdag 19 maart nodigt het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) bezoekers
van harte uit om een kijkje achter de schermen te nemen in Gouda.
Belangstellenden kunnen tussen 12.00 en 16.00 uur zelf ervaren wat het GHZ
te bieden heeft. De toegang is gratis.

Kom naar de workshops
en kennismakingsbijeenkomsten
WORKSHOP
op de open dag!*
S:

•Re a n im
a t ie
•B a b y m a
ssage
•In g e s p
re k m et
o n z e d ir e
c t ie

Programma open dag 19 maart
Tijdens de open dag is in het GHZ voor jong en oud
van alles te zien en te beleven. Bezoekers kunnen
bijvoorbeeld leren bloedprikken, de röntgenkamer
bekijken en diverse testjes doen. In de aanwezige
stands geven medewerkers graag informatie over een
afdeling of behandeling. Men kan zich inschrijven voor
verschillende rondleidingen, bijvoorbeeld op de OK.
Ook zijn er kennismakingsbijeenkomsten en workshops.
Zo is het mogelijk om te zien hoe gipsen in zijn werk
gaat en kunnen bezoekers meedoen aan een
workshop reanimeren. Daarnaast is er de gelegenheid
om vragen te stellen aan het bestuur. En natuurlijk is
ook de ambulance aanwezig op 19 maart!
Kinderen
Kinderen hoeven zich geen moment te vervelen.
Ze kunnen zich laten schminken, verkleed als arts op
de foto, kennismaken met Freek de giraffe, hun
kapotte knuffel laten hechten of een bezoek brengen
aan de poppendokter. Wij nodigen dan ook alle
kinderen uit hun liefste pop of knuffel mee te nemen.
Het volledige programma van de open dag is te
vinden op: www.ghz.nl/opendag

KENNISMAK
B I J E E N K O M SI N G S T E N:
•B e z o e k

OK
•A n g io ka
m e r Ra d
io lo g ie
•M a m m
o g ra fi e•
G
e
z
va n h et
in S u ite s
Vro u w - K
in d C e nt
•Vo o rl ic h
ru m
t in g N e d
e rl a n d s e
O b e s ita s
K li n ie k ( N
O K)
•P E T - C T
s ca n
•G ip s ka m
er

Ook Freek de giraffe is
aanwezig op de open dag!’

*Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
Tijdens de open dag
kunt u zich inschrijven.

da
w
eg

an
la

n Ca

ne

er va

se
al

to

ste

ee

Bu

Centric
Antwerpseweg
Marskramer

eg

w

er

n
ch

P3

GHZ
P2

Dreef

Bleulandweg

Burgemee

g
tswe

m

e
rg

Ridd

en
gs

Re

in

het openbaar vervoer naar het GHZ te komen of
gratis te parkeren bij het bedrijventerrein aan de
Antwerpseweg en Gentseweg (o.a. bij Centric,
Fundis en Marskramer). Deze parkeerplaatsen
worden in de stad door gele evenementenborden aangegeven. Vanaf hier rijden shuttlebussen kosteloos heen en weer naar het GHZ.

n

a
rv

Liv

e

Om bereikbaar te blijven voor (spoed)zorg is het
voor bezoekers van de open dag niet mogelijk
om bij het ziekenhuis te parkeren. Wij verzoeken

l

ge

sin

n
ne

m
oe

Bl

Parkeren en bereikbaarheid
tijdens de open dag

Kom ook naar
‘de Riddervelden’
op 19 maart

Het echobureau van stichting In Zwang,
verloskundigenpraktijk Gouda en kraamcentrum de Waarden zijn verhuisd naar
‘de Riddervelden’ aan de Ronsseweg 3B.
Hier kunnen zwangeren onder andere
terecht voor zwangerschapscontroles en
zwangerschapsecho’s. Op 19 maart wordt
deze nieuwe locatie feestelijk geopend.
Bezoekt u de open dag in het GHZ?
Loop dan ook even bij onze buren binnen!

• 13.00 uur presentatie David Borman
over aanstaand vaderschap
• 13.30 uur - 15.00 uur vrije inloop.

ster James
singe

l

Volg ons ook op Facebook
www.facebook.com/groenehartziekenhuis
en Twitter www.twitter.com/GHZGouda

29

SPORT IN GOUDA

Cuba trekt zich terug uit Olympisch Kwalificatie Toernooi
Een maand voor het Olympisch Kwalificatie
Toernooi Waterpolo maakte de Cubaanse
zwembond bekend dat het vrouwenteam
zich terugtrekt. Reden is volgens de nieuwsbron Insidethegames dat vijf spelers en de
coach zijn gevlucht tijdens een trainingskamp in Mexico.

Daarmee plaatst Duitsland (nummer acht
op EK) zich alsnog voor het toernooi in
Gouda. Van 21 tot en met 28 maart vindt
het Olympisch Kwalificatie Toernooi voor

de dames plaats in Gouda. Het Groenhovenbad zal het decor zijn van het toernooi. De laatste vier tickets die nog te
behalen zijn voor de deelname aan de
Olympische Spelen in Rio. Hierdoor verandert het speelschema niet. Nederland
speelt 24 maart tegen Duitsland in plaats
van tegen Cuba. Er is nog een aantal tickets
te koop voor deze wedstrijd. Verder zijn
er nog speciale ‘VIP-Café arrangementen’
verkrijgbaar. Kijk voor tickets en het speelschema op www.gaanvoorgoud.eu.

SV GOUDA

Junioren AV Gouda presteren uitstekend bij NK Senioren
Bij de Nederlandse Kampioenschappen
voor Senioren in het Omnisport in Apeldoorn lieten twee junioren van Atletiek
Vereniging Gouda zich van hun beste kant
zien.

categorie komt de atlete Julia Hollander die
dit weekend actief was bij de 60m hordes.
Zij verbeterde haar persoonlijk record in
de series met een tijd van 9.20s. Hiermee
boekte zij een plekje in de halve finales van
het hordelopen waarin zij zich niet meer
wist te verbeteren.

Kersvers Nederlands Kampioen bij de
Junioren B op de 60m
sprint, de zeventienjarige
Gouwenaar
Shaquille Haverkamp,
bereikte met een snelle
7.07s de halve finale
op de 60m sprint, In
die halve finale klokte
hij temidden van vele
oudere atleten weer een
tijd van 7.07s. Met die
tijd pakte hij een week
eerder de Nederlandse
titel voor atleten tot en
met zeventien jaar. Uit
Julia Hollander en Shaquille Haverkamp (foto’s Hans Braker).
diezelfde
leeftijds-

JewelEar

BRILJANT IN HOORZORG

JODAN BOYS

Trainer: Willem Dekker
Klasse: 4e klasse Zaterdag

Trainer: Dennis van den IJsel
Klasse: Hoofdklasse B

Speelronde 21, terugblik:
Ik ben ontevreden over afgelopen
zaterdag. Wanneer je met 1-1
gelijkspeelt thuis tegen Kamerik,
dan heb je er te weinig uitgehaald.
We moesten winnen om in het
spoor te blijven voor een plek bij
de play-offs. Wanneer je niet in
staat bent om te winnen van de
onderste vijf dan ben je niet playoff waardig. Aankomende zaterdag
spelen we uit tegen Rijnstreek, ik
verwacht een moeizame wedstrijd.
Elke wedstrijd is moeilijk voor
ons, het scoringspercentage moet
omhoog. We blijven er vol voor
gaan.

Speelronde 21, terugblik:
Allereerst over gisteren (dinsdag
1 maart), helaas met 1-0 uit bij
Noordwijk voor de beker, ik ben
onwijs trots op de jongens dat
we zo ver zijn gekomen. Dan
weer over afgelopen zaterdag, ik
kijk met een heel tevreden gevoel
terug. We hebben gewonnen met
2-5 uit bij Zwaluwen, een team
dat individueel goed in elkaar zit.
We hebben veerkracht getoond en
de tweede helft goed uitgespeeld.
Aankomende zaterdag spelen
we thuis tegen ASWH, een ploeg
met veel ervaring. Ik verwacht een
gelijkwaardig duel.

Zaterdag 5 maart:

Zaterdag 5 maart:

Rijnstree - SV Gouda ZA: 14.30 uur.

Jodan Boys - ASWH: 14.30 uur.

I

k ben Corrie Linthorst, en ik ben werkzaam als pedicure/laserbehandeling in de goudse praktijk. De goudse praktijk is door haar centrale
ligging en goede bereikbaarheid een ideale locatie om met verschillende medische vakgebieden een samenwerking mogelijk te maken. Voor
de diverse medische vakgbieden kunt u kijken op www. goudse praktijk.
nl. Ik ben gediplomeerd pedicure en gecertificeerd in laserbehandeling en
aangesloten bij PRO-VOET

10%
KORTING
geldig t/m vrijdag 11 maart 2016

De 5 sterren ND Q-Switched YAG laser!

Pedicure behandeling:
Bij mij kunt u diverse pedicure behandelingen krijgen.
U kunt kiezen uit de volgende pakketten v.a. € 26,50,• Basis behandeling (nagels, li doorns, kloven, eelt,
ingroeiende nagel behandelen) ter afsluiting een
voeten balsem.
• Basis behandeling extra (basis behandeling +
uitgebreid voetmassage)
• Basis behandeling luxe (basisbehandeling extra
+ nagellakken).
• Voet en been massage.
• Nagellakken zowel handen en voeten.

Wat kunt u meer verwachten van mijn salon:

JewelEar Hoortoestellen
Ronsseweg 1 B
2803 ZA Gouda
0182 74 34 00
www.jewelear.nl
Recht tegenover het
Groene Hart ziekenhuis
Gratis parkeren voor de deur
Je hoort er weer bij!

Alles voor oren & horen!
JewelEar is de zelfstandige,
onafhankelijke audicien in
Gouda met het volledige
aanbod:

elke zorgverzekering
GRATIS hoortest
A-merk hoortoestellen
second opinion
gehoorbescherming
zwemdoppen


Bereikbaar voor invalide mensen (lift).
Bij volle kaart € 5 korting.
Flexibele tijden .
Fris en huiselijke uitstraling.
Aandacht.
Mooie producten.
Cadeaubonnen.
Parkeer gelegenheid ( gratis).
5 min lopend van het station.
Mooie acties en aanbiedingen.

De resultaten met de nieuwste Q-Switch Nd
YAG LASER TATTOO REMOVAL SYSTEM zijn
verbluffend, de behandelde plaatsen laten
nauwelijks of geen sporen achter van behandeling van een tattoo, pigmentvlekken of
een couperose verwijdering. Op dit moment
worden met de Q-Switched Nd YAG laser de
beste resultaten behaald. Deze Q-Switched
Nd YAG laser staat voor een minder pijn, ongemak of bijwerkingen. De Q-Switched Yag-laser
werkt volgens het principe van de selectieve
fotothermolyse. Het unieke van de laser is dat
deze laser alle huidtypes kan behandelen. De
YAG laser heeft twee golflengten en kan daardoor diverse behandelingen uitvoeren zoals:
• Schimmel/kalknagels verwijderen
• Activeren van de huid (huidverjonging)
• Herstellen van acne en vette huid
• Verwijderen van tatoeages
• Overmatige pigmentatie
• Littekens en grove poriën
• Verminderen van rimpels
• Verwijderen van couperose
• Gezichtsreiniging.

Mijn salon is 5 dagen per week open. In overleg ook
in het weekend en s ‘avonds mogelijk.
Prijzen van de laser behandelingen zijn v.a.
€ 20,- Tatoeage behandeling op aanvraag of
zie website.
De Goudse Praktijk | Elizabeth Wolffstraat 1, Gouda | Tel. 0182-601549

www.pedicure-corrielinthorst.nl

30
Bezoek de Open Middagen
van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 17 febr & 24 febr
Zaterdag 20 febr & 27 febr

Heeft u pijn tijdens het lopen? De oorzaak kan simpel zijn. Door een afwijkende
voetstand of scheefstand in het lichaam, met als gevolg een afwijkend looppatroon,
kunnen deze pijnklachten blijven bestaan. De klachten belemmeren het dagelijks
bewegen en/of sporten.
Vermoeide voeten, hielklachten, tintelende tenen, pijn onder de bal van uw voeten
of op de wreef. Knie- heup en rugklachten komen ook vaak voort uit een verkeerd
voetstand of scheefstand van het lichaam.
FIT Podotherapie onderzoekt de oorzaak van uw klachten en helpt u
weer goed te functioneren.
Bij ons kunt u terecht voor;
t4QPSULFVSJOHFOBEWJFT
t-PPQBOBMZTF
t%JBCFUJTDIFPG3FVNBUJTDIWPFUPOEFS[PFLFOTDSFFOJOH
t4DIPFOBEWJFT
t1PEPUIFSBQFVUJTDIF TQPSU 
[PMFO
t1PEPUIFSBQFVUJTDIFTMJQQFST TBOEBMFOPGIVJTTMPGGFO
t.FEJDBM5BQJOH

Word jij het
nieuwe gezicht
van Archeon?
Vrijwilliger gezocht
In Stichting Museumpark Archeon dragen vrijwilligers op hun eigen manier bij aan het behoud van ons erfgoed. Archeon is een stichting
zonder winstoogmerk, dus vrijwilligers zijn de motor en inspirator van onze organisatie. Wil jij weten wat deze bijzondere, plezierige en
afwisselende omgeving jou kan bieden als vrijwilliger? Kom dan naar een Open Middag of neem contact met ons op.

Heel veel te doen

Daar waar het nodig is werken wij samen met onze collega-specialisten om een zo
optimaal mogelijk resultaat te behalen.
1PEPUIFSBQJFXPSEUWFSHPFEWBOVJUEFBBOWVMMFOEFWFS[FLFSJOH PQPO[FXFCTJUF
vindt u een link naar alle verzekeringspakketten en de bijbehorende vergoedingen.
'*51PEPUIFSBQJFJTWSJKUPFHBOLFMJKL EBUXJM[FHHFOEBUVHFFOWFSXJK[JOHWBOVX
arts, meer nodig heeft.

FIT Podotherapie
Gezondheidscentrum Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda.

ò amuseer het publiek als verhalenverteller, pleziermaker, muzikant of artiest;
ò zorg voor een hartelijke ontvangst in het Romeins museum;
ò kruip in de huid van een Romein, een Middeleeuwse broeder of een jager
uit de oertijd;
ò run je eigen historische winkeltje, bijvoorbeeld in vilt en wol, sieraden,
huisraad of snuisterijen;
ò toon je vaardigheden als ambachtsman, bijvoorbeeld als bakker, smid,
mandenvlechter, textielwever of pottenbakker;
ò werk in de bouwploeg aan grote en kleine projecten;
ò zet jouw kookkunst in voor lekkere historische gerechten;
ò gebruik jouw groene vingers in de thematische tuinen;
ò word lid van ons promotieteam en bezoek beurzen en evenementen in het
hele land;
ò iedereen met een warm hart voor de geschiedenis is welkom.

Heel veel interesse?

Heel véél extra’s

ò een leuke omgeving, met bijzondere activiteiten en vrolijke bezoekers; 
ò een belastingvrije vergoeding (max. € 1.500,- per jaar); 
ò veel flexibiliteit in tijden, met een minimum van
één dagdeel per week;   

ò de Archeon vrijwilligerspas:
gratis toegang tot Archeon
(het hele jaar, met 1 introducé);   

ò een gezellig team, met wie je ook
de zomer-BBQ, het oktoberfeest en
de kerstborrel viert.

www.fitpodotherapie.nl

Raak je enthousiast van al deze voorbeelden? Kom dan
eens langs voor een vrijblijvende kennismaking, bijvoorbeeld
tijdens een Open Middag.
Je kunt je ook direct aanmelden via de website
(www.archeon.nl),
telefonisch (0172-44 77 02)
of per e-mail (info@archeon.nl).
We horen graag meer over jouw
motivatie, interesses en talenten!
Alphen aan den Rijn
www.archeon.nl

Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoffers:

Doodziek van Q-koorts
“De epidemie mag dan voorbij zijn, de gevolgen van de Q-koorts helaas nog lang niet. Nog dagelijks hebben mensen in heel Nederland te maken met de ernstige gevolgen van deze besmetting.
Vaak zonder dat zij het zelf weten. Vaak zelfs zonder dat hun arts het opmerkt. Daarom gaan er
nog steeds mensen dood aan Q-koorts.”
Deze verontrustende mededeling
komt van Annemieke de Groot, directeur van de Stichting Q-support.
Deze stichting adviseert en begeleidt
mensen die langdurig klachten van
Q-koorts ondervinden. Bovendien
stimuleert Q-support onderzoek naar
deze raadselachtige ziekte.

Grootste uitbraak
ter wereld
De Groot: “Tussen 2007 en 2012 is
Nederland getroffen door de grootste
Q-koortsuitbraak ter wereld. Naar
schatting van bloedbank Sanquin
zijn er tussen de 50.000 en 100.000
Nederlanders besmet geraakt. Het
overgrote deel daarvan is gewoon

beter geworden. Maar een aanzienlijke groep Nederlanders heeft QVS of
chronische Q-koorts ontwikkeld.”

“Zet bij bloedonderzoek
vaker een bij Q-koorts”
Dodelijke ziekte
“Naar schatting zo’n 750 Nederlanders hebben chronische Q-koorts,
waarvan er zo’n 250 nog niet zijn
ontdekt. Deze mensen dragen de
levende Q-koortsbacterie bij zich.
Die veroorzaakt levensgevaarlijke
ontstekingen aan vaten en hartkleppen. Onbehandeld is dat een dodelijke ziekte. Deze mensen leven op een
tijdbom. Dat die ook afgaat, illustre-

ren recente sterfgevallen. Mensen
met langdurige ontstekingen aan
hartkleppen of vaten, doen er goed
aan hun arts op de mogelijkheid van
Q-koorts te wijzen.”

Annemieke de Groot maakt zich zorgen over Q-koortspatiënten die nog
niet zijn ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk.”

hun bedrijf stoppen, worden niet gehoord door instanties, niet begrepen
door hun omgeving en door artsen.
Zij kunnen met hun vragen of voor

“Stel gerust uw vraag
of vertel uw verhaal
aan Q-support”
advies en ondersteuning bij Q-support terecht.”

Veel eenzaamheid
“Nog eens zo’n 1800 Nederlanders
kampen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Naast chronische
vermoeidheid, hebben zij last van
spier- en gewrichtsklachten en geheugen en concentratiestoornissen.
Met alle gevolgen voor hun werk en
sociale functioneren van dien. Onder
beide groepen patiënten zie ik veel
verdriet en eenzaamheid. Mensen
raken hun baan kwijt, moeten met

Voor meer informatie, advies en
ondersteuning:

Vraag bloedonderzoek
“Waar ik me grote zorgen over
maak, is dat veel mensen niet weten
wat de oorzaak van hun klachten is.
Ik hoop dan ook oprecht dat mensen
die zich herkennen in de klachten
bij hun (huis)arts aandringen op
een bloedtest naar Q-koorts of voor
een advies contact opnemen met
Q-support.”

31

AGENDA

Optredens Goudse koren in Erasmusjaar

van Gouda

Vrijdag 4 maart

Tijdens het Erasmusjaar zingen vier Goudse
koren in de Gasthuiskapel van Museum
Gouda, rondom het glasatelier van Marc
Mulders. De concerten beginnen om 15.30
uur in de Gasthuiskapel (ingang Oosthaven
9). Op 5 maart zingt als eerste in de reeks
het koor De Lofzang, bestaande uit zo’n
veertig mannen en vrouwen.

Dit koor is ruim veertig jaar geleden opgericht vanuit de Sint-Jansgemeente. Sinds
september 2010 is Henk Schelling de vaste
dirigent. Elk jaar worden er concerten
gegeven, in kerken (onder meer de Sint-Janskerk), verzorgingshuizen en jaarlijks tijdens
kerstavond in het Groene Hart Ziekenhuis.
De Lofzang zingt Nederlandstalige christelijke liederen, maar ook Engelse, Duitse,
Franse en Latijnse liederen. Het concert is

Agenda

Workshop Droedelen in Musuem Gouda
Singer-songwriter Tim Knol in SoWhat
Gratis proeftrainingen voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek

Zaterdag 5 maart
Goudse Shantykoor West Zuidwest en
Viswijvenkoor Gouda in Agnietenkapel
Kunstuitleen Gouda toont nieuwe
grafiek van Nicole Montagne
Bluesband Tin Pan Alley in Gouda
Studio’s

Koor De Lofzang.

gratis te bezoeken, bezoekers betalen alleen
de entreekosten voor Museum Gouda
(inclusief de toeslag voor de tentoonstelling Erasmus: ‘Ik wijk voor niemand’). In

Open Huis Hospice Gouda

de reeks ‘Goudse koren treden op’ zijn ook
te horen: op 19 maart De gebekte wijffies,
op 2 april Gouda’s Liedertafel en op 25 juni
DeeLite.

Vogelhuisjes timmeren op Kinderboerderij De Goudse Hofsteden
Open dag Inloophuis de Gele Linde Gouda

Zondag 6 maart
Vertelvoorstelling in het Verzetsmuseum

Lezing over historie Heempad
Het Heempad en het ecologisch beheer
in Gouda bestaan in 2016 35 jaar. Daarom organiseert Cyclus in opdracht van de
gemeente Gouda op dinsdag 8 maart een
lezing over 35 jaar ontwikkeling van het
Goudse Heempad. De lezing is gratis,
begint om 20.00 uur, wordt gehouden in
infocentrum Heempad aan de Bloemendaalseweg en wordt gegeven door André van
Kleinwee, stedelijk ecoloog van Cyclus. Van

Kleinwee is vanaf de start in 1981 betrokken
bij het Heempad, een fraai stuk openbaar
groen met een verscheidenheid aan flora
en fauna. Aan het Heempad is het begin
gemaakt van het ecologisch groen van de
stad. Door de jaren heen is het Heempad uitgebreid met verschillende natuurelementen
zoals kikkerpoelen, kruidenrijke graslanden, een moerasgedeelte, ecologische
oevers en een houtkade. Tijdens de lezing

Stadspelgrimage

worden deze natuurelementen belicht.
Begin oktober komt er een boek uit met de
titel ‘Natuur dicht bij huis’. Het boek geeft
een overzicht van het totale ecologisch
beheer in Gouda met flora en fauna.

Kunstpuntgouda geeft een cursus Singersongwriter voor mensen die zelf teksten
schrijven en er meer mee willen doen, of
voor singer-songwriters die wat meer verfijning zoeken. Cursisten kunnen zich opgeven voor zang en gitaar of zang en piano.
De lessen richten zich op: songwriting,
teksten, akkoorden, schema’s, vormen, zangtechniek, performance, kleur en dynamiek:
kortom alles wat iemand nodig heeft als
singer-songwriter. Deelnemers krijgen ook
twee inspiratielessen: Move & Groove en

Akkoorden & Harmonische opvulling. De
cursus wordt besloten met een optreden.
Er worden video-opnames gemaakt die de
cursisten na het optreden mee naar huis
krijgen. De cursus, die uit twaalf lessen
bestaat, is bedoeld voor jongeren van
dertien tot 21 jaar. De lessen starten op
14 maart om 20.00 uur in Cultuurhuis
Garenspinnerij. Meer info over de cursus en
inschrijven via: www.kunstpuntgouda.nl en
info@kunstpuntgouda.nl.

De Bibliotheek Gouda, agenda maart
10 maart: Chocoladefabriek Pakt Uit: Club
Berlin. Schrijver Merlijn Schoonenboom

vertelt in een tafelgesprek over zijn boek:
Waarom we ineens van de Duitsers houden
(maar zij daar zelf van schrikken). 20.30 tot
23.00 uur.
Vanaf 10 maart: Cursus Fotoboek maken.

13.30 tot 15.30 uur. Entree: gratis.
19 maart: Stadsdichtersverkiezing

Wie wordt dit jaar de nieuwe Stadsdichter
van Gouda? Wees erbij! 16.00 tot 18.00 uur.
Entree: gratis.
25 maart: Chocoladefabriek Pakt Uit:
Literaturfest. Een heerlijke avond uit inclu-

Een foto is pas een foto als hij op papier
staat. In deze cursus van Seniorweb wordt
stapsgewijs uitgelegd hoe je een foto-album
maakt. 10.15 tot 12.45 uur.

sief gezellig diner aan lange tafels onderaan
de trap. Na afloop van het diner vertonen
we een boekverfilming. 20.30 tot 23.00 uur.

Vanaf 15 maart: Cursus Internet en email.

Kaartverkoop en informatie via de website:
www.bibliotheekgouda.nl.

Gedurende een reeks van zes ochtenden
komen tijdens deze cursus van Seniorweb
onderwerpen ter sprake als zoeken en
vinden op het internet, veiligheid bij surfen
en betalingen. 10.15 tot 12.45 uur.

Belastinghulp voor Goudse jongeren in
het Nelson Mandela Centrum

Intouchables
veroverde in 2011 de
harten van talloze
bioscoopbezoekers.
Alleen al in Nederland zagen meer dan
1,2 miljoen mensen
de film. Op dinsdag
19 en woensdag
20 april is het waar(Foto Joris van
gebeurde
verhaal
Bennekom)
van de vriendschap
tussen de verlamde miljonair Philippe en
de ex-gedetineerde Driss op de planken
van De Goudse Schouwburg te zien. De
ontroerende ontmoeting tussen twee
werelden. De schatrijke Philippe, die
door een val bij het paragliden een hoge
dwarslaesie heeft opgelopen, vecht tegen
een leven van verzorging, medelijden en
passiviteit. De straatarme Driss, die zijn
leven lang nog niet een echte baan heeft
gehad, vecht tegen een leven van uitzichtloosheid, criminaliteit en gevangenisstraf.
Driss wordt de persoonlijk verzorger van
Philippe. Ze zoeken samen het avontuur,
leren van elkaar en ontdekken ieder op
een heel eigen manier de liefde. Huub
Stapel speelt Philippe. Cyriel Guds, die
nu nog op de toneelschool in Maastricht zit, speelt Driss. Reserveren kan via
www.goudseschouwburg.nl.

theoloog Lammert Kamphuis (The School
of Life). Kunnen mannen en vrouwen wel
of geen goede vrienden zijn? Waarom zijn
kantoorvriendschappen meestal niet houdbaar? 19.30 tot 22.00 uur.
19 maart: Voorleeswedstrijd

www.bibliotheekgouda.nl

Eindexamenexpositie ‘Het Zwarte Beest’
Coornhert Gymnasium bij Firma Van Drie

Boek en Troost start met lotgenotengroepen

18 maart: Chocoladefabriek Pakt Uit: Workshop jij en je vriendschappen. Filosoof en

De kwartfinale van de Nationale voorleeswedstrijd op 19 maart 2016 vindt op de
trap van de bibliotheek plaats. Kom langs!

Maandag 7 maart

Kinderkledingbeurs Livingstoneschool

Intouchables op toneel
Cursus Singer-songwriter bij Kunstpuntgouda

Sunday Jam in Gouda Studio’s

Op bezoek bij meneer green
dinsdag 8 maart | www.goudseschouwburg.nl

Dinsdag 8 maart
Dreumes en peuterochtend bij Kinderboerderij De Goudse Hofsteden
Informatieavond MS Vereniging regio
Gouda over ‘Veranderingen in de WMO’

Woensdag 9 maart
Kinderkledingbeurs Livingstoneschool
Lunchen bij Inloophuis de Gele Linde
Inloop fibromyalgie patiënten GHZ
Meezingers van toen en nu met
Michel Coenen in Souburgh

Donderdag 10 maart
Spreekuur rijbewijskeuring in De Buurtstee Gouda
Inleiding over de Matthäus Passion door
Erica Wijs in St. Joostkapel Gouda

Kijk voor het uitgebreide
agendabericht op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.

Colofon
@dekrantvangouda
Uitgever, tevens redactie-adres
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

BINNENKORT
IN VERKOOP

ruime 4 kamerappartementen
vrij indeelbaar
op exclusief wooneiland
grote balkons op het zuiden
energiezuinige woningen
vrij uitzicht op Goudse Hout
incl. 2 parkeerplaatsen

Meld u aan op:

www.houtstaete.nl

2 2 F RA A I E A P PA RT E M E N T E N T E RE E U W I J K

0182 551 255

Start
bouw!

Nog ENKELE LUXE
APPARTEMENTEN aan
de voorzijde te koop!

r
st
er

t
aa

kk
Fo

2
ok
Bl

VE

OC
RK

HT

!

B

1
ok
Bl

BIJZONDER AANGENAAM WONEN!

we

ns

ma
ut
Zo

g

rt

a
va
ee
Br

Ontwikkeling/realisatie

VAN RHIJN BOUW

ok
Bl

1a

DUPREE MAKELAARS O.G.
KATWIJK | NIEUW-VENNEP

0182 39 42 00

WONENINDEAQUAMARIJN.NL

Related Interests