You are on page 1of 32
donderdag 3 maart 2016 Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal
donderdag 3 maart 2016 Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal
donderdag 3 maart 2016 Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal

donderdag 3 maart 2016

donderdag 3 maart 2016 Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal wekelijks

Waterpolo

Olympisch Kwalifcatie Toernooi

3 maart 2016 Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal wekelijks de
De Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders van de dames van Oranje uitlichten. Met
De Krant van Gouda zal wekelijks
de tegenstanders van de dames van Oranje
uitlichten. Met deze week:
Duitsland

. nl

Kahly Kruisinga

Waterpoloster GZC-Donk

Onze analyticus gedurende het toernooi

GZC - Donk Onze analyticus gedurende het toernooi » pagina 25 Week 9 Begin deze maand

» pagina 25

- Donk Onze analyticus gedurende het toernooi » pagina 25 Week 9 Begin deze maand hij

Week 9

Begin deze maand hij het Groot- te het wil Maar heeft stedelijk- en het Kleinstedelijk
Begin
deze
maand
hij
het
Groot-
te het wil Maar heeft
stedelijk-
en
het
Kleinstedelijk
Stads-
café
overgenomen.
Zekveld
heeft
grootse
plannen
met
zaken:
“Ik
overweeg
om
ik beide restaurant
de
eerste
verdieping
van
het
Groot-
stedelijk
rookvrij
maken
en
boven
het
Kleinstedelijk
vergaderruimte
op de
realiseren.
En
ga
de
naam
van
zaak
veranderen.
eerst
beginnen
we
gewoon
met
ik het
terrassenseizoen.”
de Krant van Gouda
sportpuntgouda).
2007
Per 1 in januari
verzelfstandigde
afdeling
Sport is belangrijk in het streven naar een gezonde samenleving.
sport
deze
naam
opdracht
werkt de onder de
van
gemeente
Gouda.
leolux
lange tiendeweg 66 2801 KJ gouda tel: 0182-59 98 68
De
belangrijkste
doelstelling
de
Zowel
www.duijvendijkwonen.nl
een Groot-
het Kleinstedelijk Stadscafé
nota
dat
vrijwilligers,
is sporters,
krijgen het
nieuwe als eigenaar.
verenigingsbesturen
en
De toeschouwers opvoeding het
van
sport
moeten
kunnen
genieten.
Daarnaast
sport
belangrijk
het
TE KOOP
streven
naar
een
gezonde
samenleving
met
gezonde
burgers.
In
ook
speciale
aandacht
voor
rol
187.000,-
k.k.
is kan
sport
hebben
bij
de
opgroeiende
kinderen.
gemeente
Lekkenburg 120 Gouda
Gouda
werkt
voor
de
uitvoering
van die van is de
Was
een op
u ook
de Gouwenaars
op zondag-
nota
met
Sport.Gouda
de in beleid in (lees:
Bouwjaar 1974
Woonoppervlakte ca. 85 m
2
samen
middag
gingen naar die
famingo’s?
1 april
van zoek
ZIE PAGINA
» pagina 18-19
www.djink.nl
Patiënten uit
het Groene Hart Ziek
vorige week
huis werden
d
tend verrast
zelf
DeDe KrantKrant
vanvan GoudaGouda
N
nummer 19
Uit in Carnaval
l Krant
en van
nog Gouda:
De Krant
Gouda
wordt
vernieuwd
In De Darttoernooi
veel Bling-bling
voor van
dertig
BB Bookings
Gouda Living
plussers
Goudse
Geschiedenis
Politiebureau
tijdelijk
bewoond
meer
» pagina 3
» pagina 3
Politiebureau tijdelijk bewoond meer » pagina 3 Te koop / te huur Bedrijfs units v.a. 19
op WWW.DESTELLING.info De prijs maakt het verschil viavesta.nl 5-jarig Jubileumfeest! Meijboom Fotogra f e
viavesta.nl
viavesta.nl
ambachtswinkel in oude binnenstad van Gouda. zie pagina 2 Voorjaarsactie! WASSING INTENSIEF Geldig t/m 31 maart
Voorjaarsactie! WASSING INTENSIEF Geldig t/m 31 maart 2016
Voorjaarsactie!
WASSING INTENSIEF
Geldig t/m 31 maart 2016
Voorjaarsactie! WASSING INTENSIEF Geldig t/m 31 maart 2016 van 14. 50 voor Tegen inlevering van deze
van 14. 50 voor Tegen inlevering van deze advertentie! 9. 95 Hanzeweg 3 - 2803
van 14. 50 voor
Tegen inlevering
van deze advertentie!
9. 95
Hanzeweg 3 - 2803 MC Gouda
Geldig t/m 31 maart 2016 van 14. 50 voor Tegen inlevering van deze advertentie! 9. 95
Geldig t/m 31 maart 2016 van 14. 50 voor Tegen inlevering van deze advertentie! 9. 95
5-jarig Jubileumfeest! Meijboom Fotogra f e en lijsten Maatwerk en ambachtswinkel in oude binnenstad van
tot heel groot formaat. Van rechthoekig naar vierkant. We hebben passie voor printwerk en mooie papiersoorten
Lijstenmakerij
Lijstenmakerij

En

Hartelijk welkom in het ambachtskwartier van Gouda, Acties geldig bij inlevering van de bonnen t/m 31
kunnen ook per mail naar; info@fotografie-lijsten.nl 10% korting op fotovergroting 20% korting foto op
info@fotografie-lijsten.nl 10% korting op fotovergroting 20% korting foto op beton 10% korting op alle
korting op fotovergroting 20% korting foto op beton 10% korting op alle passe-partouts GRATIS kopie DVD
korting op fotovergroting 20% korting foto op beton 10% korting op alle passe-partouts GRATIS kopie DVD
korting op fotovergroting 20% korting foto op beton 10% korting op alle passe-partouts GRATIS kopie DVD
korting op fotovergroting 20% korting foto op beton 10% korting op alle passe-partouts GRATIS kopie DVD

WEEK VAN GOUDA 3 Fietsen uit het zicht en overkapt busstation Het zuidelijk stationsgebied, de

WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

3

Fietsen uit het zicht en overkapt busstation

Het zuidelijk stationsgebied, de ontvangstruimte van de binnen- stad, krijgt een andere uit- straling. De etsen verdwijnen uit het zicht en komen in drie nieuwe stallingen waarin plaats is voor ongeveer 3400 etsen, bijna het dubbele van wat er nu kan worden gestald. Voor de bus- reizigers komt er een overkapt eilandperron, waarom heen de bussen stoppen. De route naar de stad wordt groener en ets- en voetgangersvriendelijk. Maan- dagavond werden in het Huis van de Stad de omwonenden geïn- formeerd. De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2018 starten.

De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2018 starten. Het stations- gebied wordt autoluw De grootste

Het stations- gebied wordt autoluw

De grootste van de drie fietsen- stallingen komt aan de oostzijde van het stationsgebouw, tegen het spoor aan en achter het bus- station. De andere twee komen aan de westkant van het station en in de kelder (die wordt uitgebreid).

Voor de busreizigers komt er een overkapt eilandperron. Vanaf het verblijfsperron kunnen reizigers in een
Voor de busreizigers komt er een
overkapt eilandperron. Vanaf
het verblijfsperron kunnen
reizigers in een van de bussen
stappen die rond het perron
stoppen. De bedoeling is dat het
stationsgebied autoluw wordt en
daardoor veiliger voor fietsers en
voetgangers. Voor auto’s wordt
de Vredebest eenrichtingsverkeer.
Automobilisten kunnen vanaf de
Vredebest en de Kadebuurt wel
langs het station, maar moeten
via de Crabethstraat of het Van
Bergen IJzendoornpark park het
stationsgebied weer verlaten. De
Een overzicht van de nieuwe situatie.

De f etsen verdwijnen van het stationsplein.

rijbaan van de Vredebest wordt smaller gemaakt, het westelijke trottoir dubbel zo groot. De route van station naar centrum krijgt een herkenbare accentuering, door bomen en bestrating. Hier komen dezelfde rode klinkers als die in het winkelgebied in het centrum liggen. Een groot deel van de bestaande platanen zal verdwijnen. Volgens de gemeente

is de conditie van de bomen niet zo best. Daar komt bij dat men liever ruimte wil voor bomen met (fijnmazig) blad, dan de platanen met geknotte kroon. De verwach- ting is dat heel 2017 nodig is voor voorbereiding, het verkrijgen van vergunningen en aanbesteding, en dat in 2018 en 2019 de werk- zaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.

Voorbereiding komst KFC en eetcafé De Beren

De planvoorbereidingen voor de komst van een Kentucky Fried Chicken (KFC) en eetcafé De Beren naar de Harderwijkerweg (Goudse Poort) zijn in gang gezet.

Het kantoorpand wordt gesloopt,

wat gevolgen heeft voor de vleermuizen in het oude pand. Daarnaast moet de kruising Harderwijkerweg - Van Reenen- singel worden aangepast, moet er een oplossing komen voor het fietsverkeer en er moet extra

Extra lesruimte voor jonge nieuwkomers

Daphne Bergman, wet- houder Onderwijs, heeft woensdagmiddag De Aakwerf geopend, een dependance van De Meander Gouda. De Aakwerf is de nieuwe locatie voor internatio- nale schakelklassen (ISK) van deze school.

voor internatio- nale schakelklassen (ISK) van deze school. V.l.n.r. Bas Oldemans (rector Carmelcollege), wethouder

V.l.n.r. Bas Oldemans (rector Carmelcollege), wethouder Daphne Bergman en Jan Hogen-

doorn (locatiedirecteur De Meander).

Zo kunnen zij effectief door- stromen naar regulier onderwijs. Leerlingen komen overal vandaan en zijn om verschillende redenen in Nederland; sommigen moesten vluchten uit oorlogs- gebieden. Anderen zijn hier ge- komen omdat hun ouders immi- greerden vanwege hun werk.

Eigenlijk was het gebouw al op 3 januari in gebruik genomen door De Meander, maar nu was het tijd voor een

feestje. De extra locatie is nodig omdat de behuizing aan de Groen van Prinsterersingel te krap begon te worden. Vijf groepen van de ISK krijgen nu les op de nieuwe plek. De ISK van de Meander is bedoeld voor anderstalige leerlingen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Daar maken zij zich in hoog tempo de Nederlandse taal eigen.

parkeerruimte worden gemaakt. Het plan gaat nu de inspraak- procedure in. Om het kantoor- gebouw te kunnen slopen, moet een oplossing worden gevonden voor de vleermuizen die zich in het oude pand bevinden. Daar- voor is een ontheffing Flora- en Faunawet aangevraagd. De gemeente verwacht die te krijgen. Verder vraagt de verkeersafwikke-

ling extra aandacht. Auto’s die vanuit de westelijke richting komen (Goudse Poort) hebben te maken met een heel korte invoegstrook. Verkeer dat vanaf de Harderwijkerweg in ooste- lijke richting wil vertrekken, moet meerdere rijstroken oversteken. Voor fietsverkeer uit de westelijke en zuidelijke richting zijn de eet- gelegenheden lastig te bereiken,

omdat het fietspad aan de noord- zijde van de Van Reenensingel eenrichting is. Van de ontwikke- laar wordt gevraagd de aanpassing van de kruising Harderwijkerweg - Van Reenensingel voor zijn rekening te nemen en een fiets- doorgang te realiseren naar het fietspad Goudse Poort. Ook moet de ontwikkelaar op eigen kosten voorzien in extra parkeerruimte.

De Specialist voor uw: . Kunstgebit . Klikgebit . Frameprothese . Plaatje . Reparaties en
De Specialist voor uw:
.
Kunstgebit . Klikgebit . Frameprothese . Plaatje
.
Reparaties en onderhoud aan uw gebitsprothese
.
Vrijblijvend advies
.
Vergoeding van alle verzekeraars mogelijk
.
Voldoende gratis parkeergelegenheid
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht
T 0182 516492 · M 06 13573215 · E info@tppvdheuvel.nl · I www.tppvdheuvel.nl
Wij verzorgen: Autorijbewijs Motorrijbewijs Voortgezette rijopleidingen voor de motor circuittrainingen
BEGINT JOUW AVONTUUR OP DE OPSTAPDAG BIJ VERKEERSSCHOOL VD-HAVEN.NL
BEGINT JOUW AVONTUUR OP DE
OPSTAPDAG BIJ VERKEERSSCHOOL
VD-HAVEN.NL
*GRATIS opstaples Motor/bromfiets
*GRATIS
opstaples
Motor/bromfiets
*GRATIS avb motorexamen
*GRATIS avb
motorexamen
BIJ VERKEERSSCHOOL VD-HAVEN.NL *GRATIS opstaples Motor/bromfiets *GRATIS avb motorexamen *GRATIS BE intake les
*GRATIS BE intake les
*GRATIS
BE intake
les
5 Maart OPSTAPDAG TIJD 10.00-16.00 UUR
5 Maart
OPSTAPDAG
TIJD 10.00-16.00 UUR
* Bestaande leerling, breng een nieuwe leerling aan en krijg *1 gratis les!!! *Starters- pakket
*
Bestaande leerling, breng
een nieuwe leerling aan en
krijg *1 gratis les!!!
*Starters-
pakket
voor de auto
15lessen
*Bromfiets
pakket € 315 ipv
€ 355,-
Incl.
theoriecursus
, en praktijk-
examen €995,-
VD-HAVEN.NL
VD-HAVEN.NL
vd haven Racing
vd haven Racing
ook BE Specialist
ook BE Specialist
WEEK VAN GOUDA 5 Voor het eerst betalen voor concerten Oranjenacht Voor het eerst gaan

WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

5

Voor het eerst betalen voor concerten Oranjenacht

Voor het eerst gaan bezoekers van de Oranjenacht in Gouda entree betalen. Na achttien edities is Oranjenacht niet langer meer een gratis evenement. Op social media ontstond verontwaar- diging over de entree heng. Ook vanuit de politiek worden hierbij vraagtekens gezet. De organisatie vraagt geld om grotere acts naar Gouda te kunnen halen. Het is gelukt om een band als Typhoon te strikken.

halen. Het is gelukt om een band als Typhoon te strikken. We zijn weer in staat

We zijn weer in staat de grotere en actuele acts naar Gouda te halen

De Goudse Oranjenacht is op dinsdag 26 april. Bezoekers moeten dit jaar tien of 12,50 euro (exclusief reserverings- kosten) betalen. Op de website zegt Remko van der Hammen (Organisatieburo Grand Canyon) te begrijpen dat verandering wennen is: “We merkten echter de afgelopen jaren dat alle kosten, met name van de arties- ten, maar bleven stijgen en dat we in kwaliteit steeds een stapje

Gouda Goed voor elkaar
Gouda
Goed voor elkaar

Stemmen op kinderboerderij

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is genomineerd door

ING Nederland voor de actie HELP Nederland vooruit. Met deze actie kan de kinderboerderij een bedrag van 5.000 euro winnen. Het bedrag dat de organisatie ontvangt, wordt be- paald door middel van stemmen. De organisatie met de meeste stemmen ontvangt namelijk 5.000 euro. De nummers twee tot en met vijf ontvangen ook een geldbedrag. Iedereen kan de kinderboerderij helpen door voor 11 maart eenmalig te stemmen per emailadres via HELP Nederland vooruit - ING of via de website www.kinderboerderijgouda.nl. De kinderboerderij besteedt het gewonnen geldbedrag aan de

van de keuken en

verbouwing v

verbeteren v van de horeca om zo

de eigen inkomsten te vergroten. Op die manier probeert men

de

subsidie s minder wordt.

z zelfredzamer

te

worden

nu

Geen treinen naar Alphen dit weekend

Treinreizigers op het traject Alphen aan den Rijn - Gouda moeten het hele weekend van 5 en 6 maart rekening houden met een langere reistijd. ProRail heeft werkzaamheden aan het spoor gepland staan voor dat weekend. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk. De Neder- landse Spoorwegen zet bussen in ter vervanging. De bussen zullen gaan rijden tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen en Gouda. Reizigers zijn daar- door ongeveer vijftien tot dertig minuten langer onderweg.

Oranjenacht trekt jaarlijks veel bezoekers. treden bekende namen op als Sharon Doorson, Kenny B en
Oranjenacht trekt jaarlijks veel bezoekers.
treden bekende namen op als
Sharon Doorson, Kenny B en
The Voice-winnares Maan. “Al met et
het het
de de
vraag vraag
of of
het het

terug moesten.” Grand Canyon hoopt met de nieuwe opzet de continuïteit van de Oranje- nacht te kunnen waarborgen. “We zijn weer in staat de grotere en actuele acts naar Gouda te halen. Hiervoor moeten we een bescheiden entreeprijs vragen aan het publiek.” De organisatie heeft de band Typhoon naar Gouda weten te halen. Die stond al jaren hoog op de verlanglijst. Daarnaast

al een spannende verandering, maar we zijn erg blij dat we de stap hebben genomen”, benadrukt Remko van der Hammen. “We hebben een programma dat ge- garandeerd zorgt voor een mooi feest.” Zowel de PvdA-fractie, als de SGP en ChristenUnie hebben vragen gesteld aan het college over de entreeprijzen voor Oranjenacht. De PvdA vraagt zich af wat de gemeente Gouda de af- gelopen jaren heeft gedaan om Oranjenacht mogelijk te maken. De SGP en ChristenUnie wijzen erop dat Gouda de ambitie heeft om één miljoen bezoekers naar de stad te halen. In dat licht is

heffen van entree wenselijk is. Beide partijen willen ook weten wat er met de inkomsten van de entreeprijzen gebeurt. Op social media woedde een discussie over de entreeprijzen. Uit een peiling die GoudaFM hield op Facebook bleek een meerderheid niet te willen betalen voor een kaartje. Volgens de organisatie zullen bezoekers zonder kaartje niets van de optredens kunnen zien omdat er een hoge afscheiding wordt ge- plaatst. De online kaartverkoop is op 1 maart gestart via Ticket- master. Details over de prijzen en het evenement zijn te vinden op www.oranjenacht.nl.

Huiskamer van de Stad zoekt gastvrije Gouwenaars en acts

De inschrijving voor de vierde editie van het Goudse muziek- en kleinkunstfestival Huiskamer van de Stad is bijna geopend. Op zondag 5 juni zullen (meest lokale) artiesten hun kunsten vertonen in Goudse huiskamers. Inschrijven voor dit bijzondere festival kan vanaf 8 maart via de website www.huiskamervande- stadgouda.nl.

hun huiskamer op deze dag ter beschikking willen stellen. En daarnaast natuurlijk naar diverse acts die het leuk vinden om deel uit te maken van deze bijzondere dag. In drie jaar tijd groeide het evenement naar ongeveer zestig locaties met muziek- en klein- kunst. De afgelopen jaren hebben gezorgd voor een stevige basis - het bestaansrecht van het Goudse sociaal-culturele evenement is vorig jaar onderstreept door toekenning van de Graaf Floris- prijs. Kijk voor meer informatie op www.huiskamervandestad- gouda.nl.

De organisatie, die al sinds de oprichting van het festival draait op enthousiaste vrijwilligers, is op zoek naar gastvrije Gouwe- naars die het leuk vinden om als gastheer/vrouw te fungeren en

Daklozendag

Gouda krijgt een Daklozendag. Deze dag wordt gehouden op 31 maart in de voormalige biblio- theek aan de Spieringstraat.

Daklozen zelf, maar ook onder- nemers en instellingen, werken aan een programma waarbij

deelname aan de samenleving door daklozen centraal staat. Een voorbereidingsgroep werkt aan een programma met onder meer kunst, cultuur, een documentaire, een presentatie van organisaties maatschappelijke opvang en een debat.

6 Superactie! Beste varkensvlees van NL Super malse Kilo Kilo 3.98 paarden kogel- biefstukken 14

6

Superactie! Beste varkensvlees van NL Super malse Kilo Kilo 3.98 paarden kogel- biefstukken 14 98
Superactie!
Beste varkensvlees van NL
Super malse
Kilo
Kilo 3.98
paarden kogel-
biefstukken
14 98
Halskarbonade
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo 10.-
Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk
Kilo 3.98
Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist
Let op! 3 Kilo 10.-
Speklappen
Kilo 5.98
Runderkogelbiefstuk
zonder zwoerd
Let op! 2 Kilo 10.-
Supermals
500 gram 8.50
Kilo 3.98
Fricandeau
Superactie!
Let op! 3 Kilo 10.-
Versgemaakt kipshoarma heerlijk gekruid
Kilo 3.98
kilo 6.98 LET OP! 2 kilo 10.-
Hamlappen
Let op! 3 Kilo 10.-
T-Bone steak
Entrecote of
heerlijk mals
ribeye
Vers gesneden vleeswaren
500 gram
500 gram
16.95
12.95
heerlijk mals runder Weidevlees
Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,
achterham, grillworst en diverse
andere soorten!
Verse lange
Let op! 100 gram 1.29
Kilo 12.98
varkenshaas
Vleeswarenpakket Uit eigen grill
GEVRAAGD:
Gemotiveerde verkoper of
Gegrild zeeuws spek, gegrilde fricandeau en
boeren achterham samen 300 gram 3.59
verkoopsters (parttime, 8 tot 32 uur)
Voor een gezellig avondje
Lekker makkelijk
diverse stukjes worst
Slavinken, winterburgers, cordon bleu,
schnitzels, tartaartjes, baconburgers, katen-
haasjes, kiphaasjes en Duitse biefstukjes.
ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas
Let op! 4 + 4 GRATIS
vanaf 250 gram aan het stuk 2,49
Kilo
Kersverse malse Hollandse kipfilet
of kersverse kipdijenvlees zonder been
4 98
Spareribs
Heerlijk vers gemaakt
Verse worst heerlijk gekruid
Kilo 5.98
Let op! 2 kilo 10.-
Kilo 4.98 2 kilo 8.-
Vers Rundvlees
Malse Hollandse kip
Runder ossenhaas of tournedos
kilo 29.98
Verse kippenpoten
van de dikbil
Kilo 2.49 | Let op! 3 kilo 5.98
Rundercarpaccio
Kipkluifjes
5x 100 gram 9.98
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kipwings
Kaas van het mes
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kipdrumsticks
Old Waddinxveen Kilo 7.98
Goudse jong belegen kilo 4.98
Jonge romige komijnenkaas kilo 7.98
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kiplevers
Kilo 2.98
Superactie!
Verse grillkip
Van ons heerlijke weidevlees
Kilo 2.98
Runder riblappen, sucadelappen,
hachee vlees en goulashvlees
Voor een heerlijke erwtensoep
2 kilo
Verse hamschijven of dikbevleesde
Kilo
vleeskrabben
8 98
Kilo4.98 3 kilo 10.-
15
Verse rookworst per stuk 2.98
3 stuks 5.-
Kilo
Superactie!
3 98
Vers voor u gedraaid
Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?
3 Kilo
Rundergehakt of
half om half gehakt
10.-
VAN DORP
Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen
Let op! Vaste lage prijzen!
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.
Uw Gourmet-specialist!
Deze reclames zijn iedere week geldig!
Dranken- service Gouda Willem en Marialaan 22 Gouda T 0182-580499 Voor een goed advies en
Dranken-
service Gouda
Willem en Marialaan 22
Gouda
T 0182-580499
Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij úw
www.uwtopslijter.nl
topSlijter Drankenservice Gouda aan het juiste adres!
11,99
11,99
13,99
18,99
25,99
18,99
100 cl
100 cl
70 cl
100 cl
70 cl
100 cl
DUJARDIN
SONNEMA
HOOGHOUDT
JOSEPH GUY
JOSEPH GUY
JOHNNIE WALKER
Vieux
Berenburg
Premium
VS Cognac
VSOP Cognac
Red Label
Jenever
Goblet
22,99
12,99
17,99
17,99
70 cl
70 cl
100 cl
Jonge
100 cl
Graanjenever
11.99
100 cl
JOHNNIE
CAPTAIN MORGAN
GRANT’S
JÄGERMEISTER
WALKER
Spiced Rum
Blended Scotch
Kruidenlikeur
Black Label
Gold
Whisky
Phebus (Mendoza, Argentinië)
Malbec
Cabernet Sauvignon
Syrah
Chardonnay
Torrontés
NÚ VOOR
5. 29
Malbec rosé
75 cl. Per fles 6,49
wk 09-10
wk 07-08
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016
GEMEENTE & POLITIEK 7 B E G B G O E G U L D

GEMEENTE & POLITIEK

GEMEENTE & POLITIEK

7

B E G B G O E G U L D T A N A
B
E
G B
G
O
E
G
U
L
D
T
A
N
A
N
E
G
E
E
M
N
E
G

De burger voelt zich in de steek gelaten

In deze roerige tijden voelen velen zich niet langer verbonden met de politiek. Ook ik krijg vaak de opmerking “Hoe hou jij dat daar vol”, als ik vertel in de Goudse gemeenteraad te zitten. Colum- nist Bas Heijne schreef er dit over, ik zou het niet beter kunnen verwoorden:

‘De burger voelt het gemis aan verbondenheid en kijkt vragend naar de politiek, die geen goed antwoord heeft en de bal ver- volgens terugspeelt. Waardoor de burger zich steeds onverzoenlijker opstelt, waardoor de politiek geneigd is zich nog verder in zijn

eigen bubble terug te trekken en alles onderling te regelen. Terwijl men onderwijl de burger steeds meer ziet als in wezen onbestuur- baar en ten diepste onredelijk. De burger voelt zich op zijn beurt nog meer in de steek gelaten en maakt het zich onbegrepen voelen tot zijn identiteit, waardoor het mis- verstand groter en groter, de kloof dieper en dieper wordt.

verstand groter en groter, de kloof dieper en dieper wordt. Het gaat er nu om die

Het gaat er nu om die zwijgende meerderheid een krachtige stem te geven

De laatste tijd wordt er steeds vaker wanhopig gewezen op de zwijgende meerderheid. Vroeger stond dat begrip voor de niet uit- gesproken, sluimerende onvrede, inmiddels is het andersom: het

staat voor de stille redelijkheid van de meeste mensen, die in het gekrakeel niet langer gehoord lijken te worden, die geheel en al buiten beeld zijn geraakt door

alle polarisatie van posities, of het nu gaat om Europa, de vluchte- lingencrisis, of de plaats van de islam in het westen. Dat zegt veel over deze tijd.

Het gaat er nu om die meerderheid een krachtige stem te geven, weer- baar te maken tegen intimidatie door radicalen, onverstoorbaar voor het theatrale ondergangs- gejammer.’ Een betere oproep om politiek actief te worden ken ik niet. Begin lokaal, net als wij www.goudapositief.nl voor contact.

» Krant van Gouda 25 februari 2016

» Krant van Gouda 25 februari 2016 Vraag van PvdA aan Gouda Positief: Leegstand in de

Vraag van PvdA aan Gouda Positief:

Leegstand in de binnenstad of elders in onze mooie stad is een

doorn in het oog. Wat zijn jullie ideeën om leegstand te bestrijden en leegstaande panden nieuw leven in te blazen?

Antwoord Gouda Positief:

De centrummanager, de gemeen-

telijke acquisiteur, makelaars en winkeliers werken in Gouda heel goed samen. Daardoor worden lege gaten al regelmatig opgevuld met nieuwe vestigingen van leuke winkels. Er zijn ook straten met nauwelijks leegstand. Als je

winkeliers maar genoeg facili- teert en maximale vrijheid gee f om te ondernemen, zie je leeg- stand verminderen.

gee f om te ondernemen, zie je leeg- stand verminderen. # politiek spreekt Praat mee via

#politiekspreekt

Praat mee via twitter!

» vraag aan Christen Unie In recente raadsvragen met SGP, CDA, 50+, SP leggen jullie
» vraag aan Christen Unie
In recente raadsvragen met
SGP, CDA, 50+, SP leggen
jullie verband tussen het
aantal koopzondagen en
de faillissementen in de
winkelsector. Wat is de
reden dat jullie
de religieuze motieven
tegen de koopzondag
niet benoemen?
de religieuze motieven tegen de koopzondag niet benoemen? Johan Weeber GoPo Gemeentelijk nieuws Veranderingen in

Johan

Weeber

GoPo

tegen de koopzondag niet benoemen? Johan Weeber GoPo Gemeentelijk nieuws Veranderingen in zorgaanpak Vorig jaar
tegen de koopzondag niet benoemen? Johan Weeber GoPo Gemeentelijk nieuws Veranderingen in zorgaanpak Vorig jaar

Gemeentelijk nieuws

Veranderingen in zorgaanpak

Vorig jaar stond de zorg in het teken van de overgang van taken van het Rijk naar de gemeente. De komende jaren gaat de gemeente veranderingen in de zorgaanpak realiseren. Het college heeft hier- voor, samen met zorgaanbieders, een transformatie agenda opge- steld.

Wethouder Laura Werger (Zorg en Welzijn) noemt als voorbeeld de voorzieningen voor beschermd wonen. Op dit moment wonen 200 mensen uit Gouda en de regio in een beschermd wonen setting. Daarbij valt onder meer te denken aan zorg voor ver- slaafden en dak- en thuislozen. Gouda is een centrumgemeente op dit gebied. Mensen stromen deze voorzieningen binnen, maar stromen bijna niet meer uit. Om te beginnen wordt gekeken hoe men de instroom kan laten af-

nemen. Wellicht kan dat met de inzet van meer ambulante zorg in de thuissituatie. Dus preventieve maatregelen aan de voorkant om de instroom te beperken. “Dat is een hele grote opgave”, stelt Laura Werger tijdens een persgesprek. “Maar ook een heel mooie.” De zorgaanpak moet beter gaan aansluiten op de veranderende behoeften van de samenleving, zegt ze. Hierbij gaat het behalve om preventie, bijvoorbeeld ook om het meer inzetten van algemene voorzieningen (zoals sociaal teams en laagdrempe- lige huiskamers in de buurt), het inzetten vrijwilligers zodat er minder een beroep op profes- sionals wordt gedaan en om het stimuleren van eigen kracht zo- dat bewoners zelf oplossingen zoeken. “We kijken vooral naar wat mensen wel kunnen”, aldus Werger.

kijken vooral naar wat mensen wel kunnen”, aldus Werger. Column Beatrijs Lubbers Voeten weer op de
kijken vooral naar wat mensen wel kunnen”, aldus Werger. Column Beatrijs Lubbers Voeten weer op de

Column

Beatrijs Lubbers

Voeten weer op de grond in de Kleiweg

Van mijn moeder mochten we nooit Monopoly spelen: “Daar komt altijd ruzie van”, zei ze dan. Maar eens per jaar deden we het toch en dan kwam er ruzie. De enige lachende was de bezitter van de Kalverstraat en Leidsestraat, die daar hotels bouwde en de anderen kapot speelde. Ooit waren het twee mooie statige winkelstraten. Maar ga nu eens kijken. In de Leidsestraat bijvoorbeeld zijn veel mooie winkels verdwenen en souvenirshops en telefoonwinkels voor in de plaats gekomen. Geen plek meer om te zijn. Nog steeds een A-locatie voor vastgoed- mensen, maar niet voor bewoners en bezoekers. In Gouda is de Kleiweg zijn einde nabij. Steeds meer leegstand en nog steeds torenhoge huren.

Dus waarom nu de fietsen de schuld geven en naar een ponton verbannen. Zonde van het water. Op die plek kan beter een varende boot af- en aanmeren samen met een stel dobberende watertaxi’s en -fietsen.

samen met een stel dobberende watertaxi’s en -fietsen. Wereldhuis in lege ruimtes op Kleiweg Op de

Wereldhuis in lege ruimtes op Kleiweg

Op de kop van de Kleiweg kan op de plek van de fietsen wel een groenstrookje komen, met bankjes aan weerszijden. En in de lege ruimtes? Allereerst natuurlijk een taalcafé. Voor alle

mensen die hun Nederlands of een andere taal willen oefenen met anderen die dat ook willen. Gewoon eigen initiatief en alleen een kopje thee, koffie of sapje

erbij voor de uitbater. Een Wereld- huis, waar je kookles kunt krijgen

in alle internationale keukens

en hapjes kunt proeven en eten, hmmmm. Voor de toeristen een mooie plateelwinkel, Gouda’s trots. Een vinylwinkel met platen van Goudse kunstenaars als Tania Kross, Soesja Citroen en

Di Gojim. Een sociale kruide-

nier, een poëziehuis en voorlees-

winkel. Pop-up winkels met plaatselijke kunst en design. Lokale initiatieven als duurzaam alternatief voor Monopoly met al die verliezers.

Uitslag 25 -2: Zwarteweg
Uitslag
25 -2:
Zwarteweg

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda? Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

zich bevindt in Gouda? Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl Open dagen bij Kozijn Midden-Holland Elk voorjaar houdt
zich bevindt in Gouda? Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl Open dagen bij Kozijn Midden-Holland Elk voorjaar houdt

zich bevindt in Gouda? Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl Open dagen bij Kozijn Midden-Holland Elk voorjaar houdt

Open dagen bij Kozijn Midden-Holland

Elk voorjaar houdt Kozijn Midden-Holland uit Gouderak twee open dagen, dit keer op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart. Mensen die plannen hebben om kozijnen, deuren of dakkapellen te laten plaatsen, kunnen zich dan oriënteren op de mogelijkheden die er zijn in onderhoudsvrij kunststof.

Tijdens deze dagen staan niet alleen de deuren van de showroom open, maar ook die van de fabriek. Wat veel mensen namelijk niet weten is, dat Kozijn Midden- Holland niet alleen adviseert en monteert, maar ook zelf produceert. Omdat Kozijn Midden-Holland als fabrikant dicht bij de bron zit van de allernieuwste ontwikke- lingen op het gebied van kunststof, kunnen bezoekers tijdens de open dagen kennis nemen van deze ontwikkelingen. Tijdens de open dagen kunnen bezoekers zich ook zich laten informeren over de gratis glasactie. Kijk voor meer informatie op www.kozijnmiddenholland.nl. Kozijn Midden-Holland is te vinden aan de Katten- dijk 178b in Gouderak.

is te vinden aan de Katten- dijk 178b in Gouderak. Tijdens de open dagen staan niet

Tijdens de open dagen staan niet alleen de deuren van de showroom open, maar ook die van de fabriek.

Ofciële start bouw Middenwillens

De nieuwe wijk Middenwillens krijgt 44 nieuwe woningen erbij. Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw West beginnen op 14 maart met de bouw. De ociële eerste handeling wordt om 15.30 uur verricht door wethouder Rogier Tetteroo.

Hoveniersbedrijf Aad van Zanten Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud Voor
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Werkt u graag een handje mee
vraag eens naar de mogelijkheden
VRIJWILLIGER WORDEN? LIJKT HET JOU LEUK OM EEN PROGRAMMA TE PRESENTEREN OF INTERVIEWS AF TE
VRIJWILLIGER
WORDEN?
LIJKT HET JOU LEUK OM EEN PROGRAMMA TE
PRESENTEREN OF INTERVIEWS AF TE NEMEN?
Mail naar:
info@goudatv.nl
Eén goede aangifte verdient zichzelf dubbel en dwars terug - aangifte alleenstaande 40 euro -
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro
Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10

Middenwillens is een nieuwe wijk aan de (noord)oostzijde van Gouda, vlakbij het recreatie- en natuurgebied de Goudse Hout en de Reeuwijkse plassen. De gemeente Gouda wil hier in drie fasen circa 120 woningen realiseren. Janssen de Jong Projectontwikkeling zal de eerste twee fasen ontwikkelen. Middenwillens fase één was in korte tijd uitverkocht. De verkoop van fase twee start dit voorjaar. De wijk Middenwillens presenteert zich als ‘een nieuwe en kindvriendelijke wijk met allure’. In het plan komen rijwoningen, senioren- woningen, halfvrijstaande- en vrijstaande villa’s. Allemaal in jaren dertig stijl.

en vrijstaande villa’s. Allemaal in jaren dertig stijl. Middenwillens (noord)oostzijde van Gouda. is een nieuwe wijk

Middenwillens

(noord)oostzijde van Gouda.

is

een

nieuwe

wijk

aan

de

Column
Column

Bottenellende

Een lieve hond van ruim twee jaar kwam bij mij op het spreekuur omdat zij niet kon poepen. Persen, persen en nog eens persen en er kwam niets. Veel pijn en ellende. Bij rectaal onderzoek bleek er een keiharde brok in de endeldarm vast te zitten die niet verwijderbaar was.

Bij navraag bleek dat het dier een dag daar- voor een zgn. ‘Hambone’ had opgegeten, met graagte. Dat is een bot van gemalen en versplinterd vlees en bot dat weer tot een botvorm is geperst en geplakt. Op de verpakking staat dat het bot onder toezicht moet worden genuttigd en vers drinkwater aanwezig moet zijn. Bij röntgenonderzoek bleek de endeldarm en de dikke darm over dertig centimeter vol te zitten met deze substantie en ook in de darm was het keihard geworden. Onder narcose proberen te verwijderen, laxeren via de endeldarm en via de mond,

infusen, pijnstilling etc

baten. Uiteindelijk is besloten via een buikoperatie de darm te gaan leeghalen omdat het stuk te lang en te groot was om via endoscopie via de anus te verwijderen. Tijdens de operatie werd een zeer gezwollen en rode dikke darm tot in het bekken aangetroffen die al fors be- schadigd was. Via een opening in de darm is de afwijkende inhoud voorzichtig ver- wijderd en de beschadigde darm en buik weer gesloten. Het afwijkende darmdeel kon niet verwijderd worden om verschil- lende redenen. Helaas is het dier diezelfde nacht gestorven na twee ellendige dagen. Moraal van dit droevige verhaal is dus zéér voorzichtig te zijn met dit soort botten en alternatieven te overwegen. Op het internet worden meerdere van dit soort gebeurtenissen beschreven met slechte afloop.

niets mocht

Marinus van der Wijden, dierenarts

afloop. niets mocht Marinus van der Wijden, dierenarts Konijn en Knagersmaand Deze maand besteden wij extra

Konijn en Knagersmaand

Deze maand besteden wij extra aandacht aan de zorg rondom uw konijn en knaag- dier middels leuke acties. Kijk verder op www.paltrok.nl of informeer aan de balie.

aan de zorg rondom uw konijn en knaag- dier middels leuke acties. Kijk verder op www.paltrok.nl
10 Bij Wout van Galen voor elk wat wils! Van € 3.500,- Wout van Galen
10 Bij Wout van Galen voor elk wat wils! Van € 3.500,- Wout van Galen

10

Bij Wout van Galen voor elk wat wils! Van € 3.500,- Wout van Galen Keukens
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 3.500,-
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie . Bij ons is een keuken
kopen een feest, geen circus. Wij nemen de tijd
voor een goed advies. In onze showroom vindt u een
ruime keuze voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit voor een eerlijke,
scherpe prijs. Kom bij ons langs en ervaar onze
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
tot
€ 7.000,-
totaal vernieuwde showroom.
Van
Van
Vanaf
€ 7.000,-
€ 9.000,-
€ 15.000,-
tot
tot
€ 9.000,-
€ 15.000,-
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens. VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
Goed en gezond slapen korting Sinds ik een op maat gemaakt bed heb, slaap ik
Goed en gezond slapen
korting
Sinds ik een op maat gemaakt
bed heb, slaap ik eindelijk lekker.
Het bed zorgt voor steun
op de
juiste plek. Tijdens mijn zwanger-
schap veranderden mijn gewicht
en lichaam echter zodanig
dat de
instellingen van mijn bedbodem
niet meer klopten. Geen probleem.
Ik kon gewoon langsgaan voor
een nieuwe meting. Op basis
daarvan kon mijn bodem een-
voudig opnieuw worden ingesteld.
Wendy van der Wulp
Meer ervaringen op morgana.nl
Jouw ideale slaapoplossing: Doe nu de slaaptest bij Morgana en
ontdek jouw ideale slaapoplossing. Alleen deze maand 25% korting
op je matrassen bij aankoop van een complete set !
Een complete set bestaat uit een bodem, matras en hoofdkussen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Gratis bezorging en montage
Slaapadvies op maat
Best getest door consumenten
Morgana Waddinxveen
Morgana Rotterdam
Deze acties zijn geldig t/m 06-03-2016
zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
VOOR WONEN EN SLAPEN
Dorpstraat 38
0182 618 090
www.morgana.nl/waddinxveen
Woonmall Alexandrium
www.morgana.nl/rotterdam
12 ACTIEVOORDEEL MAAND MAART! Bestelt u tijdig uw schuifpui of tuindeuren dan geniet u daar
12 ACTIEVOORDEEL MAAND MAART! Bestelt u tijdig uw schuifpui of tuindeuren dan geniet u daar

12

ACTIEVOORDEEL MAAND MAART! Bestelt u tijdig uw schuifpui of tuindeuren dan geniet u daar straks
ACTIEVOORDEEL
MAAND MAART!
Bestelt u tijdig uw schuifpui of tuindeuren
dan geniet u daar straks van met het mooie
weer. Extra pluspunt: bij een uitvoering in
kunststof of aluminium hoeft u deze nooit
meer te schilderen!
Bij Schipper Kozijnen bent u ook aan het juiste
adres voor alle zonweringen, rolluiken, horren en
raamdecoraties. Op de website vindt u onze
maart-aanbiedingen of vraag hiernaar bij onze
adviseurs.
Bezoek onze showroom of bel voor een
afspraak. Wij helpen u graag met het kiezen
van de beste oplossing.
SHOWROOM: 0182 52 70 89
James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda
www.schipperkozijnen.nl / www.schipperzonwering.nl
ALLEEN IN DE MAAND MAART GRATIS bijpassende plisséhor bij aankoop tuindeuren of schuifpui! Informeer naar
ALLEEN IN DE MAAND MAART GRATIS bijpassende plisséhor bij aankoop tuindeuren of schuifpui!
ALLEEN IN DE MAAND MAART
GRATIS bijpassende plisséhor
bij aankoop tuindeuren of schuifpui!
GRATIS bijpassende plisséhor bij aankoop tuindeuren of schuifpui! Informeer naar de actievoorwaarden bij onze adviseurs.
GRATIS bijpassende plisséhor bij aankoop tuindeuren of schuifpui! Informeer naar de actievoorwaarden bij onze adviseurs.
GRATIS bijpassende plisséhor bij aankoop tuindeuren of schuifpui! Informeer naar de actievoorwaarden bij onze adviseurs.
TOTALE LEEGVERKOOP! * TOTALE LEEGVERKOOP! Aanstaande zondag geopend van MINDER DAN NU VOOR PERZISCHE TAPIJTEN
TOTALE LEEGVERKOOP!
* TOTALE LEEGVERKOOP!
Aanstaande
zondag
geopend
van
MINDER DAN
NU VOOR
PERZISCHE TAPIJTEN UIT FAILLISSEMENT
12.00
uur!
tot 17.00
DE HELFT VAN DE PRIJS!
W o n i n g v o o r b e r e i

Woning voorbereiden op de zomer

r b e r e i d e n o p d e z o m

Schipper Kozijnen geef een gratis plisséhor bij aankoop van tuindeuren of schuifpui in maart.

Schipper Kozijnen heeft in de maand maart diverse acties rond tuindeuren, schuif- puien en zonweringen. In de showroom op James Wattstraat 5 (Gouwestroom) zijn de vele mogelijkheden te zien in duurzaam en onderhoudsarm kunststof of aluminium. Schilderen is daardoor niet meer nodig.

Schuifpuien en tuindeuren zijn ideaal in de warme seizoenen voor een ruime toe- gang tot tuin en terras of om frisse lucht de woning binnen te laten. Een plisséhordeur houdt de insecten buiten. In de maand maart krijgen kopers deze plisséhordeur gratis bij aankoop van een schuifpui of tuindeuren. Ook is Schipper Kozijnen het adres voor zonwering, rolluik of raam- decoratie. Kijk op de website voor de maart- aanbiedingen. Schuifpuien en deuren van Schipper Kozijnen voldoen aan Politiekeur- merk Veilig Wonen®. Ook aan het gebruiks- gemak is gedacht. Een Isostone onderdorpel

zorgt bijvoorbeeld voor een prettige lage doorloop. Deze dorpel heeft de uitstraling van hardsteen en de voordelen van kunst- stof. Bezoek de showroom of bel voor een afspraak thuis 0182-527 089. Kijk voor meer informatie op www.schipperkozijnen.nl en www.schipperzonwering.nl.

Ontzorgen van Van A t/m Z Vakkundige installatie Tegels voor het hele huis Droom- badkamers
Ontzorgen van
Van A t/m Z
Vakkundige
installatie
Tegels voor
het hele huis
Droom-
badkamers
Geef uw persoonlijkheid de ruimte
Als geen ander weet Sanidrõme Huisman design, comfort
en techniek met elkaar te combineren. Tot in het kleinste
detail spelen wij in op uw wensen en behoeften. Onze
ervaring en ons vakmanschap staan bovendien garant
voor een gedegen advies, creatief ontwerp en vakkundige
installatie van uw nieuwe badkamer.
www.sanidrome.nl/huisman
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a, Gouda
(0182) 512 032

Maatwerk bij Karpettenwinkel XL

Karpettenwinkel XL is een van de grootste karpetten speciaalzaken in Nederland. Met een aanbod van ruim 3000 karpetten is er altijd iets te vinden. Zo niet? Dan is er het speciale maatwerk programma ‘Free design’ ofwel vrij ontwerp.

Het bedrijf levert naast de standaard (170x240/160x230) ook grotere maten karpetten als 200x250, 200x300 en 250x350. Naast een exclusieve huiscollectie zijn ook stoffen van bekende merken te vinden in het assortiment, zoals: Arte Espina en Brinker Feel Good Carpets. In de webshop (www.karpettenwinkel.nl) zijn ook stoffen te vinden die uit de

collectie gaan en in de outlet komen. Deze worden tegen scherpe prijzen aangeboden. De speciaalzaak begon als Free Design Karpetten in Schiedam in 1997 op hon- derd vierkante meter winkelvloer. In 2004 verhuisde de winkel vanuit het oude centrum in Schiedam naar de woonboule- vard Capelle XL in Capelle aan den IJssel. Daar is nu na vele jaren hard werken, steeds weer investeren en met het vertrouwen van vele leveranciers, op 1500 vierkante meter de grootste karpetten speciaalzaak van het land gevestigd. Karpettenwinkel XL is te vinden aan de Lylantsebaan 3 in Capelle aan den IJssel.

te vinden aan de Lylantsebaan 3 in Capelle aan den IJssel. Karpettenwinkel XL biedt een keuze

Karpettenwinkel XL biedt een keuze uit ruim 3.000 karpetten.

Bijzondere items om interieur te verfraaien

Voor mensen die op zoek zijn naar een mooi object of een wanddecoratie om hun interieur af te maken, is er galerie- winkel AnderZ in Reeuwijk. Op een winkel- oppervlak van ongeveer 500 vierkante meter vindt men bijzondere items om het interieur te verfraaien.

Hier is hedendaagse kunst (van ongeveer vijftig Nederlandse kunstenaars) voor een breed publiek te vinden. Ook de collectie woonaccessoires is bijzonder. In elke prijsklasse is er iets ‘anderz’ te vinden. Als iemand een mooi kunstwerk op het oog heeft, dan komt men vanuit deze winkel met het kunstwerk thuis langs, om te kijken of het echt goed bij het interieur past. Daarnaast biedt men diverse workshops en arrangementen aan. Ook daarin is het aanbod anders dan bij anderen. Voor meer informatie zie www.galeriewinkelanderz.nl. Ook een hightea of lunch is op afspraak mogelijk.

Ook een hightea of lunch is op afspraak mogelijk. Hier publiek te vinden. is hedendaagse kunst

Hier

publiek te vinden.

is

hedendaagse

kunst

voor

een

breed

Badkamer verbouwen met Sanidrõme Huisman

Vanuit de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van badkamers verbouwen creëert Sanidrõme Huisman op basis van persoonlijke wensen, beschikbare ruimte en budget de badkamer, toiletruimte of wellness ruimte die het beste bij de klant past.

De Sanidrõme badkamerspecialist adviseert bij de verbouwing en ontwerpt de betere badkamer in 3D en kan deze ook nog eens vakkundig installeren. In dit hele traject begeleidt Sanidrõme Huisman mensen van A tot Z en hebben klanten één aan- spreekpunt. Naast de complete installatie

van badkamers houdt men zich als erkend installatiebedrijf bezig met aanleg, onder- houd en beheer van gas-, water- en ver- warmingsinstallaties.

Koperwerken

Andere activiteiten zijn het vervaardigen en aanbrengen van alle voorkomende zink- en koperwerken, het leveren en aanbren- gen van bitumineuze dakbedekkingen en rioleringsystemen. Ook kan men hier terecht voor het ontwerpen, berekenen en aanleggen van warmtepompsystemen en zonnecollector oplossingen. Kijk voor meer informatie op www.sanidrome.nl/huisman.

14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ
14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ

14

14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
14 KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
KUNST: In tegenstelling tot de periodieke tentoonstellingen van andere galeries, is er bij AnderZ in
hoofdzaak een permanente exposite van ong. 50 Nederlandse kunstenaars. Uiteraard wordt de col-
lecte steeds gewisseld en aangevuld, zodat het voor de bezoekers interessant blijf de galerie vaker
te bezoeken. Brons, Ijzerkunst, keramiek, glaskunst, schilderijen in diverse stjlen.
KADO: Galerie-winkel AnderZ is dé winkel bij uitstek voor iedereen die een mooi en origineel kado
zoekt. Het gebruik van mooie materialen en bijzondere vormgeving maakt het assortment zeer
gewild. Het aanbod van Galeriewinkel AnderZ varieert van vazen, schalen en glaswerk tot kaarsen,
kandelaars en wanddecorates. Iedereen die een mooi kado zoekt, of zichzelf wil trakteren op iets
moois, kan bij AnderZ terecht.
KOFFIE: Ook serveren wij kofe met oa. appeltaart erbij. Altjd lekker terwijl u aan het genieten bent
van de kunst.
KERAMIEK: Oud-Hollands aardewerk (plateel) en werk van 6 hedendaagse keramiek kunstenaars.
WWW.GALERIEWINKELANDERZ.NL • WWW.NICOVANEIJK.NL OUDEWEG 1A • 2811 NM • REEUWIJK • 0182-391155
OPENINGSTIJDEN DI-DO 10.00-17.30 UUR . VR 10.00-20.00 UUR . ZA 10.00-17.00 UUR
17 Rhapsody in Roze: Bij dit schilderij was het een en al improvisatie. Veel vrijheid,

17

17 Rhapsody in Roze: Bij dit schilderij was het een en al improvisatie. Veel vrijheid, hij
17 Rhapsody in Roze: Bij dit schilderij was het een en al improvisatie. Veel vrijheid, hij

Rhapsody in Roze:

Bij dit schilderij was het een en al improvisatie. Veel vrijheid, hij speelt in op dingen die gebeuren. Jan houdt niet vast aan een plan. De abstractheid, het lyrische en het speelse komen hierin terug. Mensfiguren en organische vormen zijn de thema’s in dit werk.

en organische vormen zijn de thema’s in dit werk. Foto’s: Hermen Buurman Fotografie J an van
en organische vormen zijn de thema’s in dit werk. Foto’s: Hermen Buurman Fotografie J an van

Foto’s: Hermen Buurman Fotografie

thema’s in dit werk. Foto’s: Hermen Buurman Fotografie J an van Lokhorst volgde zijn opleiding aan
thema’s in dit werk. Foto’s: Hermen Buurman Fotografie J an van Lokhorst volgde zijn opleiding aan

J an van Lokhorst volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming (nu:

Hoge School voor Beeldende Kunsten), in Amsterdam. Jan geeft de voorkeur aan schil- derend tekenen. Hij wil vanuit zijn gevoel schilderen, expressionisme is een belangrij-

ke stroming voor hem. De kleuren vallen op in zijn schilderijen, evenals de vormen: vooral

lyrische abstracte vormen, met daarin terugkomend mensfiguren en dierfiguren. De schoonheid van de wereld en de natuur, die wil hij tonen in een tijdloos beeld.

Jan van Lokhorst woont en werkt sinds 1981 in Gouda. In 1984 ontving hij de tweejaarlijkse kunstprijs van de stad Gouda. Hij exposeerde in diverse musea in Nederland, waaronder Museum Jan van der Togt in Amstelveen, waar het boek ‘Jan van Lokhorst, 20 jaar schilderen’ werd gepresenteerd (2003). Daarnaast exposeert hij in galeries in binnen- en buitenland. Jan van Lokhorst ontwierp diverse aansprekende werken in opdracht. Zo ontwierp hij het kerkraam voor de Oostpoort in Gouda en decoreerde hij een nieuw schip van Norfolkline.

in Gouda en decoreerde hij een nieuw schip van Norfolkline. Proud Mary: Wat meteen opvalt is
in Gouda en decoreerde hij een nieuw schip van Norfolkline. Proud Mary: Wat meteen opvalt is

Proud Mary:

Wat meteen opvalt is de vrouw in het midden. Een trotse dame, die er met kop en schouders bovenuit steekt. Jan wilde vooral de schoonheid en de ronde vormen van het lichaam naar voren brengen. De stilte om haar heen, de spanning en het grillige. Het is een hommage aan de vrouw.

De Saxofonist:

De kleuren in dit werk vertegenwoordigen het geluid. Door het herhalen van de lijnen, geeft dit het ritme van de muziek aan. Het lijnenspel toont de vrolijkheid en de warmte van de saxofonist. De klanken van de muziek worden vertaald in de kleuren van het schilderij.

de vrolijkheid en de warmte van de saxofonist. De klanken van de muziek worden vertaald in
18 Tien jaar de Krant van Gouda: De Krant van Gouda bestaat tien jaar. Een

18

Tien jaar de Krant van Gouda:

De Krant van Gouda bestaat tien jaar. Een lange periode waarin de krant een eigen plek heeft opge- bouwd binnen de Goudse samen- leving en waarin goede contacten zijn ontstaan met lezers en onder- nemers. We kijken terug, maar nadrukkelijk ook vooruit, want de lezers staat al snel weer een nieuwe verrassing te wachten.

De eerste krant verscheen in 2006 en had als missie: de mooie kanten van de stad laten zien. Tot 13 oktober 2006 kwam De Krant van Gouda elke twee weken uit, daarna viel de krant weke- lijks op de mat. Behalve de papieren krant was er meteen ook een eigen website. Daarop werden niet alleen nieuwsberichtjes geplaatst, maar je kon er ook de krant in zijn geheel teruglezen. Een bijzonderheid in die tijd! Het uiterlijk van de krant en van de website is in de loop van de

jaren steeds veranderd. Senèn Arias (vormge- ving) was er vanaf het begin bij betrokken. “Aan de krant zelf is tussen 2006 en 2010 niet heel veel veranderd,” zegt hij. “Wat we wel altijd hebben gedaan is naar de lezers geluisterd.” Hij noemt als voorbeeld de aanpassing van het lettertype en de lettergrootte van de fotobijschriften.

het lettertype en de lettergrootte van de fotobijschriften. We zijn een Gouds bedrijf dat inwoners met

We zijn een Gouds bedrijf dat inwoners met elkaar verbindt

Die waren voor sommige lezers moeilijk te zien. “We hebben altijd rekening gehouden met het lees- en kijkgemak”. In april 2015 is de vormgeving van De Krant van Gouda drastisch veranderd. De krant kreeg een modernere uit- straling. De band met de ondernemers in Gou- da en omgeving is altijd erg goed geweest, zegt media-adviseur Ellen Konijnenberg, die in de loop van 2006 bij De Krant van Gouda

kwam werken. “Het is altijd prettig samen- werken met de ondernemers.” Vanuit het moederbedrijf de Gouda Media Groep (GMG) is altijd grote betrokkenheid bij de ondernemers getoond. Zo staat GMG mede aan de basis van de huidige Goudse Business Club.

De rol van de papieren krant is de afgelopen tien jaar veranderd. In 2006 had de papieren krant nog vrijwel het alleenrecht. Online was er wel, maar was bijzaak. De website werd steeds be- langrijker als nieuwsmedium en rond 2011 kwa- men daar social media als Twitter en Facebook bij. Vooral op Facebook is de Krant van Gouda groot, veel lezers zien, delen of liken de berich- ten en reageren. De communicatie met de lezers heeft daardoor een grote vlucht genomen. Drie keer is De Krant van Gouda in de afgelopen tien jaar drie van eigenaar gewisseld. Hans van der Veen stond aan de wieg, al snel opgevolgd door Karel Baarspul en Jan de Laat. In 2015 nam Garro Wiersema de Gouda Media Groep, en daarmee ook de Krant van Gouda, over.

Gouda Media Groep, en daarmee ook de Krant van Gouda, over. De Goudse Business Club feliciteert
19 voor en door de Gouwenaar Jaargang 10 - nummer 34 - 21 augustus 2014

19

voor en door de Gouwenaar

Jaargang 10 - nummer 34 - 21 augustus 2014 VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS
Jaargang 10 - nummer 34 - 21 augustus 2014
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 67.000 EXEMPLAREN
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN
KANAAL
03
05
07
Pilot terras achter Waag
Vierde Rondo Pedale
Jubileum Buurtbus Reeuwijk
GoudaTV & GoudaFM
Divano & Divani
Afsluiting
Zie pagina 18
Jubileumfeest van de
kinderboerderij
Noodgodsbrug
Begin deze maand heeft hij het Groot-
stedelijk- en het Kleinstedelijk Stads-
café overgenomen. Zekveld heeft
grootse plannen met beide zaken:
Van maandag 25 augustus tot en met vrijdag
14 november is de Noodgodsbrug in de
binnenstad van Gouda afgesloten wegens
werkzaamheden. Ook de invalidenparkeer-
plaats op de brug kan niet worden gebruikt.
Dat meldt de gemeente Gouda.
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
“Ik overweeg om het restaurant op
de eerste verdieping van het Groot-
stedelijk rookvrij te maken en boven
het Kleinstedelijk wil ik vergaderruimte
realiseren. En ik ga de naam van de
zaak veranderen. Maar eerst beginnen
we gewoon met het terrassenseizoen.”
www.dupreemakelaars.nl
Sport is belangrijk in het streven naar een gezonde samenleving.
Er wordt al een tijdje gewerkt aan de brug.
Bij sloopwerkzaamheden bleek het brugdek
in slechtere staat dan eerdere inspecties uit-
wezen. De gemeente gaat daarom het brugdek
vervangen door een nieuw brugdek. In een
brief wijst de gemeente erop dat de werkzaam-
heden voor geluidsoverlast kunnen zorgen.
Gestreefd zal worden om dit zoveel mogelijk te
beperken. Toch kan overlast niet worden uitge-
sloten. Tegelijkertijd met de vervanging van het
brugdek voeren de nutsbedrijven werkzaam-
sportpuntgouda). Per 1 januari 2007
werkt de verzelfstandigde afdeling
sport onder deze naam in opdracht
van de gemeente Gouda.
heden uit aan kabels en leidingen. Ook dat kan
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid.
leolux
Bij de kinderboerderij in Gouda wordt een groot jubileumfeest gehouden.
lange tiendeweg 66 2801 KJ gouda tel: 0182-59 98 68
www.kunstpuntgouda.nl
Zowel het Groot- als het Kleinstedelijk Stadscafé
www.duijvendijkwonen.nl
krijgen een nieuwe eigenaar.
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden viert
dit jaar haar veertigjarig bestaan met een
groot jubileumfeest in het weekend van
30 en 31 augustus. Twee dagen trakteert de
boerderij de bezoekers, oud-bezoekers en alle
andere betrokkenen van de kinderboerderij.
TE KOOP
187.000,- k.k.
De belangrijkste doelstelling in de
nota is dat sporters, vrijwilligers,
verenigingsbesturen en toeschouwers
van sport moeten kunnen genieten.
Daarnaast is sport belangrijk in het
streven naar een gezonde samenleving
met gezonde burgers. In het beleid is
ook speciale aandacht voor de rol die
sport kan hebben bij de opvoeding van
opgroeiende kinderen. De gemeente
Gouda werkt voor de uitvoering van de
nota samen met Sport.Gouda (lees:
auto-rijschool
taxi-bedrijf
schipholservice
groepsvervoer
Lekkenburg 120 Gouda
Was u ook een van de Gouwenaars die op zondag-
ZIE PAGINA
Het weekend gaat zaterdag 30 augustus om
11.00 uur van start met de opening van het
water- en zandspeeltoestel. Kinderburgemees-
ter Diewertje Kerkhoven verricht de openings-
handeling van dit nieuwe toestel. “Het is een
jarenlange wens van onze bezoekers en dankzij
Sint Jozefpaviljoen kan dit worden gerealiseerd.
Het toestel is een onderdeel van de natuurspeel-
strook en staat garant voor veel speelplezier”,
laat de kinderboerderij weten. Verder is er een
mini-midgetgolf en zijn er kleine bootjes om
mee te varen bij de kinderboerderij. Er is een
kinderdisco, poppenkastvoorstelling, paarden-
show, springkussen, levend ganzenbord, klim-
activiteit en zijn er ritten met paard en wagen
en creatieve workshops. Kinderen kunnen op
beide dagen meedoen aan de dierenbingo en er
is een enveloppentrekloterij met veel prijzen.
Zojuist een huis
gekocht?
Bespaar notariskosten
DéWoonnotaris.nl,
de juiste klik voor je huis.
GOUDA
Cursus
Kunstpuntgouda
DE KRANT VAN GOUDA
Bouwjaar 1974
Woonoppervlakte ca. 85 m 2
middag 1 april op zoek gingen naar famingo’s?
OPEN DAG
van Staverenstraat 39b
tel. (0182) 39 23 00
giften, acties, een loterij en een bijdrage van het
ZATERDAG
SEPTEMBER
Lees verder op pagina 3.
DeDe KrantKrant vanvan GoudaGouda
18
11.00-15.00
UUR
IN DE KRANT VAN 28 AUGUSTUS
2811 TL Reeuwijk
fax (0182) 39 53 66
TURFSINGEL
13 34
B,
GOUDA
0182 510717
www.djink.nl
www.startax.nl
Start Brede School Zomeracademie
T
ADVERTEREN? 0182 - 322 456
Beeldende
kunst,
Dans, Media,
Muziek,
Kinderworkshops,
lessen,
Demonstraties,
ASSESSMENT
Bezorgers gezocht!
Open Concerten, Theater,
Expositie
TESTEN
OUTPLACEMENT
Vestigingen: Gouda - Utrecht - Zoetermeer
Voor een wijk in Bodegraven
zijn wij met ingang van 4 september
op zoek naar een nieuw bezorger:
Centrale nummer: 0182 - 53 90 64
Nassaustraat, Julianastraat e.o.
En voor 2 wijken in Gouda zijn wij per direct
op zoek naar nieuwe bezorgers:
Nooit acties:
Sparreweg, Denneweg e.o.
het is altijd voordelig!
www.tegelhandel-groen.nl
Waterlelie, Waterruit e.o.
Ma-Za 9-17 u.
Vrijdag koopavond
nummer 19
februari 2006
Hoefweg 95, Bleiswijk
Leerlingen van De Triangel kwamen
palmpasenstukken brengen.
Patiënten uit het Groene Hart Zieken-
huis werden vorige week vrijdagoch-
tend verrast door kinderen die hun
zelfgemaakte palmpasenstokken
kwamen aanbieden. Het ging om 41
leerlingen van groep vier van basis-
school De Triangel uit Gouda. Een
palmpasenstok is een stok waarop
een broodhaantje is geplaatst. Verder
versieren de leerlingen de stok met
groene takken, slingers, fruit en lekker
nijen. Het bezoek van basisschool De
Triangel met palmpasenstokken aan
het Groene Hart Ziekenhuis is inmid-
dels traditie. De school kwam dit jaar
namelijk al voor de veertiende keer.
In de Meander aan de Groen van Prinsterer-
singel luidde wethouder Werger 18 augustus
de start in van de derde Brede School Zomer-
academie. In totaal doen 26 leerlingen mee
van twaalf basisscholen uit de groepen zeven
en acht. Het thema dit jaar is Goed Geld; dit
komt terug in alle reken-, taal- en leesactivitei-
ten. Ook is er dit jaar extra aandacht voor het
Wereld Natuur Fonds. De leerlingen hebben
allemaal een intakegesprek gehad waarin
ze hun leerdoel(en) hebben opgegeven. De
Zomeracademie is geen zomeropvang, maar
een school waar echt geleerd wordt.
Meld je aan via: bezorging@dekrantvangouda.nl
Tel. 010 - 521 5055
bijlage
In De Krant van Gouda:
De Krant van Gouda wordt vernieuwd
Carnaval in de regio
Modewandeling
D66
Spectaculaire Open Dag
autoschade
Darttoernooi
Bling-bling voor dertig plussers
BB Bookings
Living Well
Koopstudio’s voor jongeren
viavesta.nl
Délifrance ®
Goudse Geschiedenis
Politiebureau tijdelijk bewoond
Uit in Gouda
GHOVO nieuw in Gouda
Kruiswoord-
14 april a.s. van 11.00 - 16.00 uur
st k s
E k s eet e ve
ee
ve t w es
Z e s k
V ve e t x t e
e t t t e
‘t Ambacht
puzzel
en nog veel meer
gratis oefenen, golfpakket, oefenles
1e Paasdag geopend
(ook voor de jeugd)
van 10.00 tot 16.00
2e paasdag gesloten
HOOGTSTE INKOOP
OUD GOUD EN ZILVER
voor al uw lakherstel
korting lidmaatschap van ruim 25%
info@dekrantvangouda.nl
VERGELIJKEN LOONT!
Volg ons op
Damar Juwelier
zuidplaspolderweg 25
2841 DC MOORDRECHT
autoschadeambacht@gmail.com
tel. 0182 - 37 88 15
IN CULTUURHUIS
GARENSPINNERIJ
HOOGSTRAAT 12 - 2801 H H GOUDA
TELEFOON (0182) 516414
Golfbaan IJsselweide, Sluisdijk 15, Gouda, tel. 0182.583933
Damar juw Korte Gr T
Ruimte
Kunstpuntgouda
ZA 25 APRIL
OPEN
12.00 - 19.00 uur
HUIS
LET OP!!!
Ext ze w ze ke e .
.nl Week 1 donderdag 7 januari 2016
.nl
Week 1
donderdag 7 januari 2016

Weg met die kerstkilo’s

» pagina 17

Verandering terrassen Markt gaat door Foto: Harry Anders
Verandering terrassen
Markt gaat door
Foto: Harry Anders
     
Altijd Salsa willen dansen? Ook u kunt het leren!

Altijd Salsa willen dansen? Ook u kunt het leren!

 

GRATIS vrijblijvende calculatie

 
scherpe rente   Nieuwsgierig of u het kunt leren, kom dan op 20 januari 2016

scherpe rente

scherpe rente   Nieuwsgierig of u het kunt leren, kom dan op 20 januari 2016 voor
 
scherpe rente   Nieuwsgierig of u het kunt leren, kom dan op 20 januari 2016 voor

Nieuwsgierig of u het kunt leren, kom dan op 20 januari 2016 voor een proefles naar Kapberg Bloemendaalseweg 68 in Gouda van 19.00 tot 22.00 uur en maak kennis met deze populaire dans.

 

ruime keus geldverstrekkers onafhankelijk advies op maat

     
 

René Slangen | info@slangenhypotheekadvies.nl | 06-42045901

 

Voor aanmeldingen en informatie kunt u bellen naar 06 - 37 14 25 38 of kijk op www.salsadansengouda.nl

 

Bij elke taxirit krijgt u een stempel. Heeft u 2 stempels dan krijgt u bij de 3e rit

  Bij elke taxirit krijgt u een stempel. Heeft u 2 stempels dan krijgt u bij

Zoekt u een taxi? 0182 - 785 865

50% korting

op een rit binnen Gouda.

 

www.pitstoppersonenvervoer.nl

Wij komen graag bij u voorrijden

(Geldig t/m 01-06-2016, op basis van beschikbaarheid)

     

Enkele voorpagina’s van de afgelopen tien jaar.

In 2015 zijn vormgeving en inhoud flink ge- moderniseerd. Maar daar blijft het niet bij. In 2016 staat de lezer opnieuw een aangename ver- rassing te wachten. Garro Wiersema: “ We zijn een Gouds bedrijf dat verbinding maakt tus- sen inwoners onderling en tussen inwoners en

ondernemers. Dat doen we tegenwoordig via alle vormen van digitale en analoge media. De krant zal steeds meer een blad worden waarin je nieuws en achtergronden over Gouda kunt terugvinden. Daarbij hoort onder meer een an- der, compacter formaat. Een sterke wens die is

gebleken uit onderzoek onder onze lezers en adverteerders. De komende weken gaan we onze huidige Krant van Gouda hierop aanpassen. Houd de berichtgeving online en in de krant hiervoor in de gaten!”

2 TE KOOP: Merk: Chevrolet Type: Tacuma 2.0 Bouwjaar: 2006 Bijzonderheden: Krasschade aan alle 4

2

KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!
Carewash is 7 dagen per week open Openingstijden: Tielweg 1, Gouda www.carewash.nl Kouwe Hoek 1,
Carewash is 7 dagen
per week open
Openingstijden:
Tielweg 1, Gouda
www.carewash.nl
Kouwe Hoek 1,
Waddinxveen
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
reacties uit de politiek
Caravan & Kampeer Caravan & Kampeer dagen 2016 dagen 2016 ZONDAG OPEN WWWkkkk CCrCvCv &
Caravan & Kampeer
Caravan & Kampeer
dagen 2016
dagen 2016
ZONDAG
OPEN
WWWkkkk
CCrCvCv & KCKKKKK daaKv!
FF eettrrKKnnnnrraaaaKKKK DDiiCCmmCCnnaa
Bess koo
2012, 2014
EE 2015 vooo ettEE
mll 60
G.
U OR: € 329,-
LLaa nnnnKnKv vokKKKv
K kCKKKKrrKrzzKv,
lok a WW iiKKv rknnn
kv k Kr Wkk hkhrokk.
v
VV vvvv KKCCKKKKKKnnKKvv ssttzzWWtt
OOvv 44 nn iittrr ttkknnttKKttttKKvv::
EEE
E
voooo
eeE
lll stt t
clcc nn.
U OR: € 79,95
Deeee ee, FKnda, HHHHHKv
S S iiha cCrCvCne lakKv
K wsk
nkvaa eek
cCrCvCnaWH ee Kv! Maaa
VV vvvv KKCCKKKKKKnnKKvv mmkk KKKK
aWH
a vCvkv mok
SR 1 hlnnnee Enn.
Inn uu ee
G accc,
e,,c, ,laeEoEE montaa
aCSH en naKvKv aca `ek
nn KKrrrr mmoo WWWWeeKKvvKKvv
accersknee.
5 o glrlnn
€ 1495,-
.
U
OR:
.OT IIIS!
Hoogeveenenweg 15
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 0180-316195
www.kleincaravans.nl
Ontdek de nieuwe Prius
Ontdek de
nieuwe Prius
De nieuwe kijk op schoonheid Als eerste in serie geproduceerde hybride was de oorspronkelijke Prius
De nieuwe kijk op schoonheid
Als eerste in serie geproduceerde hybride was de oorspronkelijke Prius bij zijn introductie in 1997 een regelrechte sensatie. De nieuwe Prius markeert opnieuw
een grote stap voorwaarts ten aanzien van intelligent design en technologie. Hij is dynamischer, zuiniger en stiller dan ooit. Daarmee geeft de nieuwe Prius een
extra dimensie aan de hybride rijervaring. De nieuwe Prius is er vanaf € 29.995,- en staat nu in de showroom. U bent van harte welkom.
25 Baan tijdens opleiding in de bouw Veel scholieren vragen zich af welke opleiding ze

25

Baan tijdens opleiding in de bouw

Veel scholieren vragen zich af welke opleiding ze moeten gaan volgen na het vmbo. Opleidingsbedrijf SPB Gouwe en Rijnstreek kan jongeren daarbij helpen als zij interesse hebben om iets in de bouw te gaan doen. Het BBL-traject (mbo-niveau 2/3) bestaat uit vier dagen in de praktijk aan de slag bij een bouwbedrijf en één dag theorie op een ROC met vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan en burger- schap. Op maandag 7 maart is er een voor- lichtingsavond.

Het SPB zorgt als ‘werkgever’ ervoor dat de student bij een bouwbedrijf in de regio aan de slag gaat en werkt samen met een school uit de regio, wat in de meeste gevallen het ID College of het Hoornbeeck College is. “Het SPB plaatst je uit. Mocht er voor jou geen ruimte zijn bij een leerbedrijf, dan kan je terecht op de werkplaats van het SPB waar- bij wij je zullen begeleiden totdat wij weer een plek hebben gevonden bij een bouw- bedrijf”, aldus directeur Ramon Looije. ”Je krijgt bij ons, of je nu wel of niet kan werken

”Je krijgt bij ons, of je nu wel of niet kan werken De de praktijk. opleiding

De

de praktijk.

opleiding

bestaat

vooral

uit

werken

in

bij een bedrijf, altijd salaris doorbetaald.” SPB Gouwe en Rijnstreek B.V. (Het SPB) is ooit opgericht, omdat bouwbedrijven vroeger de studenten geen garantie kon bieden op werk tijdens de gehele opleiding. Het aantal aanmeldingen bij het SPB neemt volgens Looije de laatste jaren af: “We hebben de laatste jaren regelmatig een grote groep leerlingen binnen gehad. Voor hen

was op dat moment geen plek beschikbaar. De teruglopende aanmeldingen pasten bij de situatie in de bouw waar minder werk was. “Wij nemen in principe iedereen aan. Voor de duur van hun opleiding hebben de studenten de garantie dat ze een vaste baan hebben bij een bedrijf.” Looije ziet dat de meeste studenten uiteindelijk bij hetzelfde bedrijf na hun opleiding in dienst komen. “Maar hij of zij kan natuurlijk zelf ook kiezen om bij een ander bedrijf te gaan werken.” Wat kunnen leerlingen ver- wachten op de voorlichtingsavond? “Het is een avond om te laten zien wat wij als SPB doen. Wat betekent het om leerling en werknemer te zijn, wat verwacht het SPB van de student, welke vakken volg je en hoe ziet een schooldag eruit.” Het SPB heeft nu ruim honderd studenten. Looije hoopt op zo’n veertig tot vijftig aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar. De voorlichtings- avond is op maandag 7 maart om 19.30 uur aan de Maarten Schoutenstraat 6 in Waddinxveen. Kijk voor meer informatie op www.spb-waddinxveen.nl.

Dierenkliniek in nieuwe winkel Faunaland Hoodie

De eigenaren van de nieuwe winkel Fauna- land Hoodie, Hugo en Janette Hoogendoorn, zijn geen onbekenden in Waddinxveen. Zij hebben de winkel aan de Brederolaan verlaten om de deuren weer te openen aan de Tweede Bloksweg 2a in Waddinx- veen (voormalig tuincentrum Verkleij).

2a in Waddinx- veen (voormalig tuincentrum Verkleij). Met bijna 1500 m 2 heeft de moderne mega-

Met bijna 1500 m 2 heeft de moderne mega- store in dierenvoeding en dierenbenodigd- heden alles te bieden voor het (huis)dier. De winkel heeft een uitgebreid assortiment voeding voor honden, katten, knaagdieren, konijnen, vogels, tropische vissen en hengel- sport en alle denkbare benodigdheden en accessoires. Bovendien is er een Pets Health

De winkel heef een uitgebreid assortiment.

dierenkliniek in de winkel. Bij deze dieren- kliniek kan men terecht voor onder meer vaccinaties, operaties, chippen, consult en veterinaire voeding. Ook is er een trim- salon in de winkel gevestigd. Het vestigen van een eigen dierenkliniek in de winkel is

Dagelijkse stress te lijf met mindfulness

Snel geïrriteerd raken, haasten om afspraken te halen en een to-do lijst die maar niet oplost. Allemaal symptomen van dagelijkse stress. Veel mensen proberen problemen op te lossen door een tandje bij te zetten en nog méér dingen te doen.

De enorme impact die dagelijkse stress heeft, merken ze pas op als ze niet meer zo gemakkelijk schakelen tussen in- en ontspanning. Voor deze mensen start in maart een Mindfulnes Training. De prijs die mensen betalen voor de dagelijkse stress is een korter lontje, moeheid, malende gedachten, slechtere concentratie en

slapeloosheid. In de Mindfulness Training leren ze de stressknop te hanteren. Mind- fulness brengt rust, leert genieten en brengt de kwaliteit van leven terug. Deelnemers leren bewust omgaan met (stressvolle) situaties in leven, werk en relaties. Wie deel- neemt aan de Mindfulness proefles ont- vangt een cadeau ter waarde van dertig euro. Wie zich aanmeldt voor de eerste les van de training (deelname akkoord na bevestiging) kan daarna nog beslissen of hij of zij verder wil. De training start in maart. Kijk voor meer informatie en voor de data van de proeflessen op www.mindfulmoves.nl.

Ontspanning in je lijf? Rust in je hoofd? MAART 2016 € 30 voor de 1e
Ontspanning in je lijf?
Rust in je hoofd?
MAART 2016
30 voor de 1e les van de MINDFULNESS TRAINING, start maart
10 VOOR EEN PROEFLES MINDFUL YOGA, 6 lessen per week
GOUDA en WADDINXVEEN
MELD JE AAN VIA DE WEBSITE
WWW.MINDFULMOVES.NL

een bewuste keuze. “Het is laagdrempelig, je loopt gemakkelijk de winkel binnen en kunt dat combineren met een bezoekje aan de kliniek”, aldus Hugo Hoogendoorn. Op 4 en 5 maart is er een speciale openings- actie. Kom langs met hond, kat, konijn of knaagdier bij de dierenarts voor een gratis gezondheidscheck. Faunaland Hoodie is geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Te Huur

±75m 2 droge opslagruimte

Nabij het centrum van Gouda, inclusief eigen parkeerplaats Niet geschikt voor auto of caravan

Info:

06-53469155 of 06-41820656

het centrum van Gouda, inclusief eigen parkeerplaats Niet geschikt voor auto of caravan Info: 06-53469155 of

auto of caravan Info: 06-53469155 of 06-41820656 Column Harmke Kroeze Homeopathie en migraine Migraine is
auto of caravan Info: 06-53469155 of 06-41820656 Column Harmke Kroeze Homeopathie en migraine Migraine is

Column

Harmke

Kroeze

Homeopathie en migraine

Migraine is niet zomaar hoofdpijn. Het is een ontregeling van je hersenstam die zorgt voor hoofdpijn in aanvallen. Vaak is de pijn heftig en gaat gepaard met misse- lijkheid en grote gevoeligheid voor prik- kels zoals geluid en licht. Als je migraine hebt kun je daar wel drie tot vier dagen door gevloerd zijn. In Nederland hebben zo’n twee tot 2,5 miljoen volwassenen migraine. En maar liefst 150.000 jonge- ren. Over de exacte oorzaak weten we nog niet zoveel. Bij vrouwen spelen soms hormonale schommelingen mee. Zo ook bij Anja (niet haar echte naam) die rade- loos bij mij in de praktijk kwam. Een paar dagen voor iedere menstruatie voelde ze de migraine al opkomen. Al vanaf haar puberteit had ze hier last van. Pilgebruik leek te helpen, maar was uiteindelijk ook niet afdoende. En ze voelde zich ook niet prettig door de pil. Ondertussen duurde het al bijna dertien jaar. Een paar dagen per maand was Anja uit de running door de hoofdpijn. Na een uitgebreid gesprek zijn we met de homeopathische behande- ling gestart. Anja had middelen gekregen die de hormoonbalans herstellen. “Het was alsof er een mist optrok. Al snel na de start van de behandeling voelde ik me anders, blijer en vrolijker. En de eerste menstruatie gaf nog wel wat hoofdpijn maar al stukken minder. Vanaf de tweede ben ik klachtenvrij. Ik weet bijna niet wat me overkomt.” Anja gaat nog een poosje door met de homeopathie om de hormoonbalans te stabiliseren. Ook bij andere oorzaken dan hormoonverstoring kan homeopathie heel veel verlichting brengen als je migraine hebt. Als je er meer over wilt weten: bel of mail me gerust. Of kijk eens op mijn website. Van harte welkom in mijn praktijk.

Harmke Kroeze, Gouda tel. 06-38334436 e: htkroeze@gmail.com www.homeopathie-kroeze.nl

NU OP AL ONZE STA-OPSTOELEN 25% KORTING! Demodag Gezond Zitten Goed zitten is heel belangrijk,
NU OP AL ONZE STA-OPSTOELEN 25% KORTING! Demodag Gezond Zitten Goed zitten is heel belangrijk,
NU OP AL ONZE STA-OPSTOELEN 25% KORTING! Demodag Gezond Zitten Goed zitten is heel belangrijk,
NU OP AL ONZE STA-OPSTOELEN 25% KORTING!
NU OP AL ONZE STA-OPSTOELEN
25% KORTING!

tot

alsnog

KORTING*

20%

op de bovengenoemde demodag? Neem dan contact met ons op. M E L D U N
088 - 10 20 100, www.medipoint.nl/demodagen of in de winkel SENIOREN SMARTPHONE FIETSTRAINER ROLLATOR Fysic
WATERPOLO IN GOUDA 27 Waterpolo Olympisch Kwalif catie Toernooi De wereldtop van de waterpolovrouwen traint

WATERPOLO IN GOUDA

WATERPOLO IN GOUDA

27

Waterpolo Olympisch Kwalif catie Toernooi De wereldtop van de waterpolovrouwen traint en strijdt van vrijdag
Waterpolo
Olympisch Kwalif catie Toernooi
De wereldtop van de waterpolovrouwen traint
en strijdt van vrijdag 18 tot en met maandag
28 maart 2016 in Gouda om de laatste tickets
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi zal plaatsvinden
in het Groenhovenbad. Er zullen 12 teams deelnemen
en de Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders
van de dames van Oranje uitlichten.
Wist je dat?
Sommige topspelers de bal gooien met een
snelheid van bijna 100 km/uur!
1 Bianca Ahrens
Keeper
2 Belen Vosseberg
Wing
3 Nadja Kreis
Point
Vierde tegenstander: Duitsland
4 Bianca Seyfert
Wing
Kahly Kruisinga (20)
5 Claudia Blomenkamp
Centre forward
Waterpoloster GZC-Donk
Bondscoach: Milos Sekulic
Aanvoerder: Carmen Gelse
6 Gesa Deike
Point
7 Anja Seyfert
Wing
8 Claudia Kern
Driver
Kahly is onze analyticus gedurende het toernooi en gaat de
tegenstanders van de Oranjedames elke week analyseren.
Verschenen op een eindtoernooi WK:
9 Jennifer Stiefel
Point
7e keer (eerste keer in 1986)
10 Lilian Adamski
Driver
11 Carmen Gelse
Driver
Duitsland behoort niet tot de top landen, ze hangen en
trekken veel in hun spel. De nummer 5 Claudia
Blomenkamp is de belangrijkste speelster van Duitsland.
Het team draait vooral om haar. Nederland heeft al vaker
tegen Duitsland gespeeld, afgelopen EK in Belgrado
hebben ze 19-2 gewonnen. Op het OKT verwacht ik
natuurlijk hetzelfde.
Beste resultaat WK:
12 Anika Ebell
Point
6e plaats (1986)
13 Michelle Reinhart
Keeper
Verschenen op een eindtoernooi EK:
15 keer (eerste keer in 1985)
Duitsland
Beste resultaat EK:
3e plaats (1985)
Alle baden gesloten tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi 2016 Van 18 t/m 28 maart 2016
Alle baden gesloten tijdens het
Olympisch Kwalificatie Toernooi 2016
Van 18 t/m 28 maart 2016
zijn alle baden van het Groenhovenbad
gesloten. Alle zwemlessen, doelgroep
lessen en vrij zwemmen komen tijdens
deze periode te vervallen.
Wij hopen op een succesvol toernooi en danken u voor uw begrip.
Tobbepad 4
2803 WH Gouda
Tel 0182 590 910
Email info@sportpuntgouda.nl
www.sportpuntgouda.nl
www.facebook.com/SPORT.GOUDA
19 MAART Open dag in het GHZ: bekijk en ervaar onze zorg Op zaterdag 19
ervaren wat het GHZ te bieden heeft. De toegang is gratis. WORKSHOPS: •Reanimatie •In •Babymassage onze
WORKSHOPS: •Reanimatie •In •Babymassage onze gesprek met Kom naar de workshops en kennismakings-
WORKSHOPS:
•Reanimatie
•In •Babymassage onze
gesprek
met
Kom naar de workshops
en kennismakings-
bijeenkomsten
op de open dag!*
KENNISMAKINGS-
KE
directie
BIJEENKOMSTEN:
BI
Ridder van Catsweg
•Angiokamer
•An
•Mammografie•GezinSuites
•Mam
van
van
Vrouw-Kind
Centrum
•Voor Obe he
•Voorlichting
Bloemendaalseweg
•Bezoek Kliniek Nederlandse Radiologie scan OK
Programma open dag 19 maart
Tijdens de open dag is in het GHZ voor jong en oud
van alles te zien en te beleven. Bezoekers kunnen
bijvoorbeeld leren bloedprikken, de röntgenkamer
bekijken en diverse testjes doen. In de aanwezige
Obesitas
(NOK)
Livingstonelaan
het •PET-CT
•Gipskamer
stands geven medewerkers graag informatie over een n
afdeling of behandeling. Men kan zich inschrijven voor
or
verschillende rondleidingen, bijvoorbeeld op de
Ook zijn er kennismakingsbijeenkomsten en workshops.
s.
Zo is het mogelijk om te zien hoe gipsen in zijn werk
gaat en kunnen bezoekers meedoen aan een
workshop reanimeren. Daarnaast is er de gelegenheid
id
om vragen te stellen aan het bestuur. En natuurlijk is
ook de ambulance aanwezig op 19 maart!
Ook Freek de giraffe is
aanwezig op de open dag!’
Kinderen
Kinderen hoeven zich geen moment te vervelen.
Ze kunnen zich laten schminken, verkleed als arts op
p
de foto, kennismaken met Freek de giraffe, hun
kapotte knuffel laten hechten of een bezoek brengen
en
aan de poppendokter. Wij nodigen dan ook alle
kinderen uit hun liefste pop of knuffel mee te
Het volledige programma van de open dag is te
vinden op: www.ghz.nl/opendag
*Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
Tijdens de open dag
kunt u zich inschrijven.
Kom ook naar
‘de Riddervelden’
op 19 maart
Parkeren en bereikbaarheid
tijdens de open dag
Het echobureau van stichting In Zwang,
verloskundigenpraktijk Gouda en kraam-
centrum de Waarden zijn verhuisd naar
‘de Riddervelden’ aan de Ronsseweg 3B.
Hier kunnen zwangeren onder andere
Om bereikbaar te blijven voor (spoed)zorg is het
voor bezoekers van de open dag niet mogelijk
om bij het ziekenhuis te parkeren. Wij verzoeken
het openbaar vervoer naar het GHZ te komen of
gratis te parkeren bij het bedrijventerrein aan de
Antwerpseweg en Gentseweg (o.a. bij Centric,
Fundis en Marskramer). Deze parkeerplaatsen
worden in de stad door gele evenementen-
borden aangegeven. Vanaf hier rijden shuttle-
bussen kosteloos heen en weer naar het GHZ.
P3
Centric
terecht voor zwangerschapscontroles en
zwangerschapsecho’s. Op 19 maart wordt
deze nieuwe locatie feestelijk geopend.
Bezoekt u de open dag in het GHZ?
Loop dan ook even bij onze buren binnen!
Antwerpseweg
GHZ
Burgemeester Jamessingel
Marskramer
P2
• 13.00 uur presentatie David Borman
over aanstaand vaderschap
• 13.30 uur - 15.00 uur vrije inloop.
Bleulandweg
Burgemeester van Reenensingel
Büchnerweg
Dreef
SPORT IN GOUDA 29 Cuba trekt zich terug uit Olympisch Kwali f catie Toernooi Een

SPORT IN GOUDA

SPORT IN GOUDA

29

Cuba trekt zich terug uit Olympisch Kwalifcatie Toernooi

Een maand voor het Olympisch Kwali catie Toernooi Waterpolo maakte de Cubaanse zwembond bekend dat het vrouwenteam zich terugtrekt. Reden is volgens de nieuws- bron Insidethegames dat vijf spelers en de coach zijn gevlucht tijdens een trainings- kamp in Mexico.

Daarmee plaatst Duitsland (nummer acht op EK) zich alsnog voor het toernooi in Gouda. Van 21 tot en met 28 maart vindt het Olympisch Kwalificatie Toernooi voor

de dames plaats in Gouda. Het Groen- hovenbad zal het decor zijn van het toer- nooi. De laatste vier tickets die nog te behalen zijn voor de deelname aan de Olympische Spelen in Rio. Hierdoor ver- andert het speelschema niet. Nederland speelt 24 maart tegen Duitsland in plaats van tegen Cuba. Er is nog een aantal tickets te koop voor deze wedstrijd. Verder zijn er nog speciale ‘VIP-Café arrangementen’ verkrijgbaar. Kijk voor tickets en het speel- schema op www.gaanvoorgoud.eu.

Junioren AV Gouda presteren uitstekend bij NK Senioren

Bij de Nederlandse Kampioenschappen voor Senioren in het Omnisport in Apel- doorn lieten twee junioren van Atletiek Vereniging Gouda zich van hun beste kant zien.

Kersvers Nederlands Kampioen bij de Junioren B op de 60m sprint, de zeventien- jarige Gouwenaar Shaquille Haverkamp, bereikte met een snelle 7.07s de halve finale op de 60m sprint, In die halve finale klokte hij temidden van vele oudere atleten weer een tijd van 7.07s. Met die tijd pakte hij een week eerder de Nederlandse titel voor atleten tot en met zeventien jaar. Uit

diezelfde leeftijds-

categorie komt de atlete Julia Hollander die dit weekend actief was bij de 60m hordes. Zij verbeterde haar persoonlijk record in de series met een tijd van 9.20s. Hiermee boekte zij een plekje in de halve finales van het hordelopen waarin zij zich niet meer wist te verbeteren.

het hordelopen waarin zij zich niet meer wist te verbeteren. Julia Hollander en Shaquille Haverkamp (foto’s
het hordelopen waarin zij zich niet meer wist te verbeteren. Julia Hollander en Shaquille Haverkamp (foto’s

Julia Hollander en Shaquille Haverkamp (foto’s Hans Braker).

Hollander en Shaquille Haverkamp (foto’s Hans Braker). S V G O U D A Trainer: Willem

SV GOUDA

Trainer: Willem Dekker Klasse: 4e klasse Zaterdag

U D A Trainer: Willem Dekker Klasse: 4e klasse Zaterdag JODAN BOYS Trainer: Dennis van den

JODAN BOYS

Trainer: Dennis van den IJsel Klasse: Hoofdklasse B

Speelronde 21, terugblik:

Ik ben ontevreden over afgelopen zaterdag. Wanneer je met 1-1 gelijkspeelt thuis tegen Kamerik, dan heb je er te weinig uitgehaald. We moesten winnen om in het spoor te blijven voor een plek bij de play-offs. Wanneer je niet in staat bent om te winnen van de onderste vijf dan ben je niet play- off waardig. Aankomende zaterdag spelen we uit tegen Rijnstreek, ik verwacht een moeizame wedstrijd. Elke wedstrijd is moeilijk voor ons, het scoringspercentage moet omhoog. We blijven er vol voor gaan.

Speelronde 21, terugblik:

Allereerst over gisteren (dinsdag 1 maart), helaas met 1-0 uit bij Noordwijk voor de beker, ik ben onwijs trots op de jongens dat we zo ver zijn gekomen. Dan weer over afgelopen zaterdag, ik kijk met een heel tevreden gevoel terug. We hebben gewonnen met 2-5 uit bij Zwaluwen, een team dat individueel goed in elkaar zit. We hebben veerkracht getoond en de tweede helft goed uitgespeeld. Aankomende zaterdag spelen we thuis tegen ASWH, een ploeg met veel ervaring. Ik verwacht een gelijkwaardig duel.

Zaterdag 5 maart: Zaterdag 5 maart: Rijnstree - SV Gouda ZA: 14.30 uur. Jodan Boys
Zaterdag 5 maart:
Zaterdag 5 maart:
Rijnstree - SV Gouda ZA: 14.30 uur.
Jodan Boys - ASWH: 14.30 uur.
Je w e l E a r BRI LJA NT I N HOORZORG JewelEar Hoortoestellen
Je w e l E a r
BRI LJA NT I N HOORZORG
JewelEar Hoortoestellen
Ronsseweg 1 B
Alles voor oren & horen!
2803
ZA Gouda
0182
74 34 00
www.jewelear.nl
JewelEar is de zelfstandige,
onafhankelijke audicien in
Gouda met het volledige
aanbod:
Recht tegenover het
Groene Hart ziekenhuis
• elke zorgverzekering
• GRATIS hoortest
• A-merk hoortoestellen
Gratis parkeren voor de deur
• second opinion
• gehoorbescherming
Je hoort er weer bij!
• zwemdoppen
In overleg ook in het weekend en s ‘avonds mogelijk. 10% KORTING geldig t/m vrijdag 11
In overleg ook in het weekend en s ‘avonds mogelijk. 10% KORTING geldig t/m vrijdag 11
rimpels Verwijderen van couperose Gezichtsreiniging. Prijzen van de laser behandelingen zijn v.a. € 20,-
rimpels Verwijderen van couperose Gezichtsreiniging. Prijzen van de laser behandelingen zijn v.a. € 20,-
rimpels Verwijderen van couperose Gezichtsreiniging. Prijzen van de laser behandelingen zijn v.a. € 20,-
in laserbehandeling en aangesloten bij PRO-VOET De Goudse Praktijk | Elizabeth Wolffstraat 1, Gouda | Tel.
30 Heeft u pijn tijdens het lopen? De oorzaak kan simpel zijn. Door een afwijkende

30

30 Heeft u pijn tijdens het lopen? De oorzaak kan simpel zijn. Door een afwijkende voetstand
u weer goed te functioneren. Bij ons kunt u terecht voor; Daar waar het nodig is
Bezoek de Open Middagen van 14.00 tot 16.00 uur Woensdag 17 febr & 24 febr
Bezoek de Open Middagen
van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 17 febr & 24 febr
Zaterdag 20 febr & 27 febr
Word jij het
nieuwe gezicht
van Archeon?
Vrijwilliger gezocht
iedereen met een warm hart voor de geschiedenis is welkom. Heel veel interesse? Heel véél extra’s
hart voor de geschiedenis is welkom. Heel veel interesse? Heel véél extra’s gratis toegang tot Archeon
Heel véél extra’s
Heel véél extra’s
(info@archeon.nl). We horen graag meer over jouw motivatie, interesses en talenten! Alphen aan den Rijn www.archeon.nl
(info@archeon.nl). We horen graag meer over jouw motivatie, interesses en talenten! Alphen aan den Rijn www.archeon.nl
(info@archeon.nl). We horen graag meer over jouw motivatie, interesses en talenten! Alphen aan den Rijn www.archeon.nl
(info@archeon.nl). We horen graag meer over jouw motivatie, interesses en talenten! Alphen aan den Rijn www.archeon.nl
Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoffers: Doodziek van Q-koorts Annemieke de Groot maakt zich zorgen
Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoffers:
Doodziek van Q-koorts
Annemieke de Groot maakt zich zorgen over Q-koortspatiënten die nog
niet zijn ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk.”
“De epidemie mag dan voorbij zijn, de gevolgen van de Q-koorts helaas nog lang niet. Nog dage-
lijks hebben mensen in heel Nederland te maken met de ernstige gevolgen van deze besmetting.
Vaak zonder dat zij het zelf weten. Vaak zelfs zonder dat hun arts het opmerkt. Daarom gaan er
nog steeds mensen dood aan Q-koorts.”
hun bedrijf stoppen, worden niet ge-
hoord door instanties, niet begrepen
door hun omgeving en door artsen.
Zij kunnen met hun vragen of voor
Vraag bloedonderzoek
beter geworden. Maar een aanzienlij-
ke groep Nederlanders heeft QVS of
chronische Q-koorts ontwikkeld.”
“Stel gerust uw vraag
of vertel uw verhaal
aan Q-support”
deel daarvan is gewoon “Zet bij bloedonderzoek vaker een bij Q-koorts” Dodelijke ziekte “Naar schatting zo’n
Voor meer infor- matie, advies en ondersteuning:
Voor meer infor-
matie, advies en
ondersteuning:
AGENDA 31 Optredens Goudse koren in Erasmusjaar Tijdens het Erasmusjaar zingen vier Goudse koren in

AGENDA

AGENDA

31

Optredens Goudse koren in Erasmusjaar

Tijdens het Erasmusjaar zingen vier Goudse koren in de Gasthuiskapel van Museum Gouda, rondom het glasatelier van Marc Mulders. De concerten beginnen om 15.30 uur in de Gasthuiskapel (ingang Oosthaven 9). Op 5 maart zingt als eerste in de reeks het koor De Lofzang, bestaande uit zo’n veertig mannen en vrouwen.

Dit koor is ruim veertig jaar geleden op- gericht vanuit de Sint-Jansgemeente. Sinds september 2010 is Henk Schelling de vaste dirigent. Elk jaar worden er concerten gegeven, in kerken (onder meer de Sint-Jans- kerk), verzorgingshuizen en jaarlijks tijdens kerstavond in het Groene Hart Ziekenhuis. De Lofzang zingt Nederlandstalige christe- lijke liederen, maar ook Engelse, Duitse, Franse en Latijnse liederen. Het concert is

Engelse, Duitse, Franse en Latijnse liederen. Het concert is Koor De Lofzang. gratis te bezoeken, bezoekers

Koor De Lofzang.

gratis te bezoeken, bezoekers betalen alleen de entreekosten voor Museum Gouda (inclusief de toeslag voor de tentoonstel- ling Erasmus: ‘Ik wijk voor niemand’). In

de reeks ‘Goudse koren treden op’ zijn ook te horen: op 19 maart De gebekte wijffies, op 2 april Gouda’s Liedertafel en op 25 juni DeeLite.

Lezing over historie Heempad

Het Heempad en het ecologisch beheer in Gouda bestaan in 2016 35 jaar. Daar- om organiseert Cyclus in opdracht van de gemeente Gouda op dinsdag 8 maart een lezing over 35 jaar ontwikkeling van het Goudse Heempad. De lezing is gratis, begint om 20.00 uur, wordt gehouden in infocentrum Heempad aan de Bloemen- daalseweg en wordt gegeven door André van Kleinwee, stedelijk ecoloog van Cyclus. Van

Kleinwee is vanaf de start in 1981 betrokken bij het Heempad, een fraai stuk openbaar groen met een verscheidenheid aan flora en fauna. Aan het Heempad is het begin gemaakt van het ecologisch groen van de stad. Door de jaren heen is het Heempad uit- gebreid met verschillende natuurelementen zoals kikkerpoelen, kruidenrijke gras- landen, een moerasgedeelte, ecologische oevers en een houtkade. Tijdens de lezing

Cursus Singer-songwriter bij Kunstpuntgouda

Kunstpuntgouda geeft een cursus Singer- songwriter voor mensen die zelf teksten schrijven en er meer mee willen doen, of voor singer-songwriters die wat meer ver- fijning zoeken. Cursisten kunnen zich op- geven voor zang en gitaar of zang en piano. De lessen richten zich op: songwriting, teksten, akkoorden, schema’s, vormen, zang- techniek, performance, kleur en dynamiek:

kortom alles wat iemand nodig heeft als singer-songwriter. Deelnemers krijgen ook twee inspiratielessen: Move & Groove en

Akkoorden & Harmonische opvulling. De cursus wordt besloten met een optreden. Er worden video-opnames gemaakt die de cursisten na het optreden mee naar huis krijgen. De cursus, die uit twaalf lessen bestaat, is bedoeld voor jongeren van dertien tot 21 jaar. De lessen starten op 14 maart om 20.00 uur in Cultuurhuis Garenspinnerij. Meer info over de cursus en inschrijven via: www.kunstpuntgouda.nl en info@kunstpuntgouda.nl.

De Bibliotheek Gouda, agenda maart

10 maart: Chocoladefabriek Pakt Uit: Club

Berlin. Schrijver Merlijn Schoonenboom vertelt in een tafelgesprek over zijn boek:

Waarom we ineens van de Duitsers houden (maar zij daar zelf van schrikken). 20.30 tot 23.00 uur.

Vanaf 10 maart: Cursus Fotoboek maken.

Een foto is pas een foto als hij op papier staat. In deze cursus van Seniorweb wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een foto-album maakt. 10.15 tot 12.45 uur.

Vanaf 15 maart: Cursus Internet en email.

Gedurende een reeks van zes ochtenden komen tijdens deze cursus van Seniorweb onderwerpen ter sprake als zoeken en vinden op het internet, veiligheid bij surfen en betalingen. 10.15 tot 12.45 uur.

18 maart: Chocoladefabriek Pakt Uit: Work-

shop jij en je vriendschappen. Filosoof en

theoloog Lammert Kamphuis (The School of Life). Kunnen mannen en vrouwen wel of geen goede vrienden zijn? Waarom zijn kantoorvriendschappen meestal niet houd- baar? 19.30 tot 22.00 uur.

19 maart: Voorleeswedstrijd

De kwartfinale van de Nationale voorlees- wedstrijd op 19 maart 2016 vindt op de trap van de bibliotheek plaats. Kom langs!

13.30 tot 15.30 uur. Entree: gratis.

19 maart: Stadsdichtersverkiezing

Wie wordt dit jaar de nieuwe Stadsdichter van Gouda? Wees erbij! 16.00 tot 18.00 uur. Entree: gratis.

Uit:

25

maart:

Chocoladefabriek

Pakt

Literaturfest. Een heerlijke avond uit inclu- sief gezellig diner aan lange tafels onderaan de trap. Na afloop van het diner vertonen we een boekverfilming. 20.30 tot 23.00 uur.

Kaartverkoop en informatie via de website:

www.bibliotheekgouda.nl.

ww w.bibliotheekgouda.nl
ww w.bibliotheekgouda.nl

worden deze natuurelementen belicht. Begin oktober komt er een boek uit met de titel ‘Natuur dicht bij huis’. Het boek geeft een overzicht van het totale ecologisch beheer in Gouda met flora en fauna.

Intouchables op toneel Intouchables ver- overde in 2011 de harten van talloze bioscoopbezoekers. Alleen al

Intouchables op toneel

Intouchables ver- overde in 2011 de harten van talloze bioscoopbezoekers. Alleen al in Neder- land zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de f lm. Op dinsdag 19 en woensdag 20 april is het waar- gebeurde verhaal

van de vriendschap tussen de verlamde miljonair Philippe en de ex-gedetineerde Driss op de planken van De Goudse Schouwburg te zien. De ontroerende ontmoeting tussen twee werelden. De schatrijke Philippe, die door een val bij het paragliden een hoge dwarslaesie hee f opgelopen, vecht tegen een leven van verzorging, medelijden en passiviteit. De straatarme Driss, die zijn leven lang nog niet een echte baan hee f gehad, vecht tegen een leven van uitzicht- loosheid, criminaliteit en gevangenisstraf. Driss wordt de persoonlijk verzorger van Philippe. Ze zoeken samen het avontuur, leren van elkaar en ontdekken ieder op een heel eigen manier de liefde. Huub Stapel speelt Philippe. Cyriel Guds, die nu nog op de toneelschool in Maas- tricht zit, speelt Driss. Reserveren kan via www.goudseschouwburg.nl .

(Foto Joris van Bennekom)

toneelschool in Maas- tricht zit, speelt Driss. Reserveren kan via www.goudseschouwburg.nl . (Foto Joris van Bennekom)
Op bezoek bij meneer green dinsdag 8 maart | www.goudseschouwburg.nl
Op bezoek bij meneer green
dinsdag 8 maart | www.goudseschouwburg.nl

Agenda

van Gouda

Vrijdag 4 maart

Workshop Droedelen in Musuem GoudaVrijdag 4 maart Singer-songwriter Tim Knol in SoWhat Gratis proe f rainingen voetbalopleidings- centrum De Complete

Singer-songwriter Tim Knol in SoWhatVrijdag 4 maart Workshop Droedelen in Musuem Gouda Gratis proe f rainingen voetbalopleidings- centrum De Complete

Gratis proe f rainingen voetbalopleidings- centrum De Complete Techniek f rainingen voetbalopleidings- centrum De Complete Techniek

Zaterdag 5 maart

Goudse Shantykoor West Zuidwest en Viswijvenkoor Gouda in Agnietenkapelcentrum De Complete Techniek Zaterdag 5 maart Kunstuitleen Gouda toont nieuwe gra f ek van Nicole

Kunstuitleen Gouda toont nieuwe gra f ek van Nicole Montagne Bluesband Tin Pan Alley in Gouda Studio’s fek van Nicole Montagne
Bluesband Tin Pan Alley in Gouda Studio’sKunstuitleen Gouda toont nieuwe gra f ek van Nicole Montagne

Open Huis Hospice GoudaMontagne Bluesband Tin Pan Alley in Gouda Studio’s Vogelhuisjes timmeren op Kinderboer- derij De Goudse

Vogelhuisjes timmeren op Kinderboer- derij De Goudse HofstedenTin Pan Alley in Gouda Studio’s Open Huis Hospice Gouda Open dag Inloophuis de Gele Linde

Open dag Inloophuis de Gele Linde Goudatimmeren op Kinderboer- derij De Goudse Hofsteden Zondag 6 maart Vertelvoorstelling in het Verzetsmuseum