.

/

(-) ~lImUU~!llHIl!

*~~.~~w.~~~wa~.~ •• , .~*~®.~, X~~~*~.~ B<J~~,' ~J:I!.*4-1-1o'

ft~tt .. tIl I ;,l!j!ij;l'l;II:1lJ~ j tE'fjj",l*,;f'S'otlli'J!i!l* -~fI':1<I~i'I'~IU'J;,l!jfij
.bHlilIHIf.llI. TJIHIi Jd:l!I!1f#l
Me otlft'tttll!'l!Ii !li!jfij!i>;f:llJ~li'JliIt: mTliUUI;j!ij'll'~otl!i!1*'" :tl!G1*l!Illrli'J"~lI!.:1<I"
W' fl'tEi!fit.:JJ'otlli!Ifi£!E<I!.li! It. 1IItf.J!lIl!Iit ~ 0.1-0,2
!II, ft\~A\ fl'lIllfifJl"!Il:. tE~EI!jiHj:tl', ' Ulm/~
Iii\ ;filiJi'I'~;tM!.j;}Ji\:MiIi'J"~iII!
~ ,
* jIr, ft~!Il:1I';f:llJ~tlHLjliiIi
[jjJifl>Ji\:.atEJmI'itjJ::t':IlJ~1'r'J
tIInl. llJ!1iJmlJl"!Il:EI!ft~tt!ll
til
J;]"'*tIl<-!ltttl ~j!ij1t,1!I::IlJ!l;J I Ji\:jI;f!E~~··~~Ji\:·1 ~!II:~~Ii'J~.~~~*,
l'Ji ~jljtf.J El!l!Uitl!i! ti:.IR Mpll1J1"
'" Wilt) " !II: , .l!I.li'J~ft1!l:~
til I ~lfif~AJd:"l!Ii~\ ~~.~~'it~, ~l*~·i l!I.~ft1!l:*. $~~tt
JI" IOl'&IHIlIlt
;t ~R •• ~.~jfijm~ .~ ,
* .F~ Jd:~m R:IlJ",*tIl*
6[BJ!lItI! I ~l!Ii~AJi\:.iIll!II, I'ilJlif~Hililt~AJi\:JXjI,f':[BJ {tl!l!l;@,.!l!JTRI. Ii!:~tt
~ IIHl',:;n,,u'i£!E ffiiJl"!II: liI:* (=) .IfiIMf*.P.lII~Cjl;lU~ ~*IMHt>.f!lHBf'iL*, J:I!.*4-1-2o

~H-1-2 ~'foJ~i*~t.Un I!l%'

I ~*~-ifl>~ot!*m!i!. ~"'*~itAaft~&p •• ft~.~~M,~, ~~~ lilt, *m~~~, ~~1*~~~~~m~.~~tt~*~, L~~~E~qM~~M

jfijF!E~EI!li!fI'm. ~~$tIl '

'I .!E~ •• M~!E~*tEX~rn*~~~~m.a~~tt ••• W~ ••••• ~

~~~, ~~~~~~m •• M~tIl ,

1 ~.1IE¥<!fqlil*;rdll;fIi'l#$fIl1. I'ilT;Kft~l1i!1ltt;flPlffiitE. * 'l'ID!Il:.EI!

~. 'S'~~~ , .

III

I ld:!:iHJHl! i

1190'

§ 4.1.2

- ,*.1f~Bl~ (-) ~~1fj:~~~!i&.JtJi!lffl(~*+1-6)

* 4"': 1-6 lit t§' ;ff #;- if.] 7l' 3lUU~· $_}fl

"JJ!fBi!!!2''''tfl.~HUIll!:1t 1Il1IJ!1lII. j)-£'l::<iI:Hli ~i!i!"I)"iU!. el'<~B;!I:i.n:1JI!)Hi
iii! lit !;{ ~ifIlJ!M~ilnHl!jij. til'f.H~tl'Ji'I' {&('G"g;;IIt). {!l'f1JIIl!flltfl;i'~tl'JlIJ!lIt17}
iIlfll*g;:fI;JllltJiJl!U'i§tI'J. 1!f*fIll1t ;;"{t.Jll'
FolIt:t~A:.l.I\lJtl'Jnl!; •. ~~ ~!li!I.I\IIt"
mt'HI., m:l!.ft~lIttt. fl;Jlllllilt!Fol j)-mglf'~ 1 ) §'ll1tru~'lllIOl:EJ!l!ll;m:nl/iz-
2) :lt1l!·:IHI!I1t~IIJ!:l!.ri:JR ..rllliltaJ
IlL ·1Jt:l!. lIJ!iI> i'I' 3) f.j@~.'i". 1l'!I'1MlMi}Hilll.""tt
$tl'JIr. ruM I;.lJll:/llIJ!:l!.I'lHjl~:E. iii!
Id :l!.IiilJ;l:l!tfiiE.!I'1il1:tt, !;l~;t;ml!Ht·&!t
n f'JJIl"':I!., fI:I!.il'<."XiI!!lI!''', ~Ji!!.~, rut" l)~MBrEJIl:/ll~.M:l!.~*.
2) llI:JIli''''''llll!tt. f.jJO!ll<s
'il:;Ji!!!1Lutltli'J fi'JIlWlM!i': fI,ft *]lij, l!i mroli'J.""f;\j;f1l:JIl:m
Ii lIII:Ji.
jJ*ljHH~!HIIi<J 3) :t-ffltll!i::l;:. "'lI'1!1l.ll1~Ir. -9"m
J;I:*m ~ f4jWl:l!.mt* •• JIIl'I·!jI;tl(:;i.":e<JI
r~1lJI;.l.iI! •• lI'1.eg~~.*.
, ...
f\l;IJ'1 I :ltIlt;;:l;Hai ;(EJ!i!ll'l'$/ll'f::::ltilfl!l!. 1I~::l>Rlfll
Jil.,;lJIA -t-*m)jH:lIDtI'J*jij~M1~
~-1'i'$.IJflIi'J~ ~ liil· l!. it.lH.Il !Ut*'l:;'<~ 1) .l2i1ll'f".!li'IHl'. $ tU:;l\'iI9-'IHlll'!'
}I:. ~, tfl.fflttllU~, 51;$, <!A~IUIf'l IURmtt~l'$~.1!I!. I!! I'IlliJl!j'fEIU)(U
Ml!!; ~1.;;tH!I.~ltJ.lc:. tiliffl:rtg,mll!;. <P $:14. *'Ild:J1I!.em:'P
'"" iflj. 'l$lI!; 2l+~$1lJ •• ~~m#~~mM-
if #~I!Ii:PW:. '!1"m-'fld:J!IliW.i!i
l! I ~JllR~@ ••• ~M.ff~~ ~I '1l.1N:"'~w.:1 fiJIl 'f <p,\-'NfLilltI'Jl1l::i1 Pl1lll"'f,j"~
M~~ M~~.f'l~Ii<J.m~. *_%.~a
ll~ ~~~.}I:.~,*, «~. g,~Z~*1 . ~M~~, ~~~~M~~TI~
M~l!nHIl, It:~JI!!<.I'IM ,
I ~m*m •• ffl •• *~ •• }1:. •• J)lL!.t~"')t 121
*J:a1lt.1Ii ~.Z~ ••••• ~~tl'Jf,j.~.~ 1!]1'l-!i!!l:itl.!l>
}I:. !l<:fM;Hli1iil.Jl1l ll'lflli!!ll'f4!-:>:t;IRlMtI'J_Iti'lfl!l! 2) El1ltre~fI'1>1:E~!II;lIiif'"

~

~.

oW· ~

Ii>

!Ii ~

o ~.

r---~--I~------ __ I I _

---~---~---------I-~--------~---I---------------I !:\S;I;i:l Hli> :l1£i'; Ill-!l\

1191

5. !\WJ#~1lOEr.Jl~n4$i~~T~M<1

6. ~~Er.J~~l!i1;ol.

7. i!l!Jtj %ilP"*;

8. :l;l'W 1J{i!! , 1fl';flt{!l:;Mo

(:=:) In!uji$!t:mm~mM* iii mtlU£!J(J ilUJliJ

50 75 100 125

:Iil:*mlitlJit(~m)-

~4-1-1 .*fIli~:kJJ' ;«HjiJ;j;j~Wtil.1lllfOO~niu

1192

c-) iU11,~:St~

~$.l~llii51t3ll!Jtj Er.JJi'iJM~::JJm1*mi-*4o ;!t:5HI'i::l!~r,

1 I
t'Ic ~i't'Ic
I _I-
I I I I I
~ iiJ * ~ li
li!!! !!l1 ~ ~
'ill 'ill m·
t'Ic t'Ic m r.;; JIll
I I I I I I
~I-I -I -I -1-1 -1--11 -I -I -1-1
.~ ~ i!J i!J ;It 'ill m I!'l I!'l '8' ~ li !Ii:
ijJ' li 11!1 !!l1 m I!'l it It W sit·sit sit ~
'ill «I 'ill «I ::IL li!f :tIL :tIL :tIL JIll JIll. JIll JIll
'i'!i t'Ic l1I< t'Ic :til ~ ::IL "" ::IL it
::IL li!f ::IL W ~ ij :tIL :tIL
tlt. :til :tIL :tIL
C=) ~1I~M§g*
X1~Mm;ft·~.jI!j~JlI!Jtj ~m-*4 :f3:l!U r ~ 2,5 I £f,iI I

I
~F~JIlI
I
I I
,.:fi ll"mW
I I
I I
;;; }.. 'b/!
t"t.>. ~
(j{J (j{J 'f.4
I I
-I - I IT!
li'l' li!f £ m lJ!
li'l' m
li'l' ~ ~ 1. It.m~*, f'I'mim~'hHfil

2. iP!ltt ~:i!T, :;,r;~~~, .Ilfl:~i¥J ti1 ~ .jJ;

3, ~;{\i~~, JJj'§:;

8 21.5i~~--~-h+*~~~

+2 = 1.01-'-+--.,fu,?,~

')jt:

~~m!t llPl!tlI i¥J;JuJ"'o ~ m~*-!Imtlt»tWJ;ft;,lfilifmf@!t i¥J,I;IIjijJ, :f5,J;i!.I!lH-lo (I!!I) Jlfil'm mijU!I.~~:;lftt~sHfCl'[~H1I1I&\OOmN8201J

1. ~%~ltiIlJ*i¥J3E:)jB>!1~m-*4

( 1) 1!:tiL~i1l, m;&4-1-8o'

( 2) 1ilJ:!!:1e:~, m;&H-9o

1193

~:4-1-8 .'ff 'tiL ~ tlt

-11-"'-'11-,' 'Il-, -m-m-1""I-o.-z_-o '-'.'1-0-, 3---0-. 6'1-'0-, '---0-.--; sl''" 0,6-1. 0 1 0--.-S---I:,-25-1'-1-,-0':"'-I-,-6 "'11-, 2-5--2 .-0~1-1-. 6---2-, 2-4

_-- 1 1
1"l1lll.1lO, 0,' 0.6 1 0,8 I 1.0 1 1.25 1 1 1
mm 1.6 2,0 2.24
;I;;~tl:
lit. %1 0 1 0 1 o I 0 1 1 I I
(fi':ldlD 0 ° 0 °
I"lIlllJt. 1 0,2 1 0.3 1 0.4 1 0,6' I I 1 1
%:jj; mm O.S 1.0 1. 25 1.6
.:11: lUI. % I 70 1 .70 I 75 I 75 I 80 1 1 I
(1!:Jl>IID 80 80 85
J~II'" I"llll.~. 1 0,] I 0,2 I 0,3 I 0.5 1 0.71 I 0,9 1 1
mm 1.0 1._,
!l'J!lIl*n!;
j)- , lUi lit t.1 10 1 10 I 5 I 5, I • 1 4 I 4 1 3
"(.;I;;IIl). ( 3) :!tttBJ!'~

CD !I'1Jitk%:l*-JillJ? 1-ij' ~ 19 ~ %. ~~19$~%o ~%~*~~~~ .~~T80%.

® fatlhm~»';j:i;JJ&-fatlhm~ Jill~~o mflJillJ?.&~~~, ~m~ !!1i1t.. i!ij'fll7t~m-iI!li:i:l:20%.

2. !RfIi~~tlLtRi¥J~"'~)1!lf~ ( 1) !mtlL~~. JII.$;H-IOo

400-600 550-750 700~900

350-550

P:CfY:"!&. 'mm 1°.15_0,31°,2_0,41°,3_0,61°,4_0,+,6-:-1.°10.8_1.25 1~0-1.+.25-2'~ 11.6-2,24
fIlIII.···1 0.25 1 0.4 1 0,6 I 0,8 I 1.0 1 1.25 1 161 2.0 1 2,24
mm
:k!!iCfY:
ltt, % 5 5 I 5 \ 5 I 5 . 1 5 5 i 5 I 5
(1l;l;;1Il)
** IiIIIU:,·1 0.16 1 0,2 1 0.3 1 0.4 I 0.6 I 0,8 1.0 1 1.25 1 1.6
mm
P:tQ: •• , % 1 I I 1 I 1 1
(IIJi'lIl) 60 60 65 65 70 70 75 75 80
J} •• I"lll!! •• 0,1 1 0.2 [ 0.3 I 0.5 I 0,11 I' 0,9 1 1.0 1 1.4
mm
tl:iI'J1III ''f'~lE
*llil:lt !lliiiilit. 15 1 10 I 10 [ 10 \ 10 10 I 10 I 10
% (.:klll) C 2) li!11t1[1'llI. JII.$;4-1-11, ( 3) Jt:,ftjf~*

CD [gj:m%~tk-,5iZ19~!j±Il<J, ~fIi(f:)%~. ~:*ftJ$~%, $1Il<%(f:)J&*;r;~)\i :i:l:lO%.

400-600 550-150 700-900

® t.!idl'!:!I.~1itfl;jJlt- t.!i.ll.m~J!Y::l;J1.;:Jo wtf!~!M-i£~;f!lkIJTiliim<fr:1f~ii!~tti¥J /F~MH;t20%o

3. mit*irlfllfl

( 1) lI!li*irif'lt9Uttt*'t!Im, m~N-r-12o

ftt'fa<J~ocjlij" [ 1200- 300-1400-1500-1>600
Jt;i'HIJ1! (20-1-lIltM:![a<J'I' 4;;200ll!
~]\,tl. lIiIl'iftl. l4Ii1D 300 ""OQ 500 600
f;jIij .. , \ \ \., ~ %
mm mm % mm g Jt;t'Hll"% HV I HV
mm HVIHV HV
250 350 450 55~ 560
0.4 } t 002 }tza ± 0.08 <).0792 ±:30 x x x "
0.5 ± 0.10 0.1540 ± 30 x x x x
0.6 ± 0.12 0.2660 ± 25 x x x x
0.7 } ± 0.03 } ±1> ± O.l(}5 0.422 x x x x
0.8 ±' 0.12- 0.632 x x x x
0.9 ± 0,135 0.896 x x x x
1.0 -, ± 0.10 1.232- x x X x
1.1 L ± 0.11 1.640 x .x x x
1.2 ± 0.04 ± 0.12 2 .. 128 x x x x
1.3 ± 0.13 2.108 ± 15 x x x x
1.4 ± 0.14 3.388 x x x x
1.5 '* Q.15 4.160 x x x x
1.6 ~ ± Q.06 ± 0.16 5.056 x x x x
1.8 ± 0.18 7.192 x x x
2.0 ± 0.20 9.864 x x x
2'.2 ± 0·22 13.128 x x x \ ",j;\;l>l:llIOC1il:IllI, N/mm1

,s(lO ....... ,1200 ......... 1600-1-800,,_,

1200' 1600 11800 ')'000 [>20QO

( 2) :It-lt!t!!f*

<D lI!lil!\L~t't-mlll.:7;;oott%lil<:~1¥IJOOi¥J%~, ~MlI!li'l& Oii~*i¥JlI!litlIjfi.lFJIi:

m~i¥JlI!li.) ~~.MA •• ~2%o

® ;jl(jlijEft.-/F~:1fjiiHfJ~£i" r'Il;fl!l:®Z9i:lilt, ::f~1f[llj mot!t\IfJ;rtJlft~, imiJi!f$,

15

I 15 I 15

15

15

15

119'5

.~, ~~~o

. ® ~.dUIl.~.&.~;jtJ-l'1lf~FlI!:ff,;jm, *~;fj:j~1fjJ. iE'ijt'tl'Hlc.p, ~~liJfH1 300HVI I¥Jm:OOat, ~!J.rOJ1i!:;j;§ItIfIlil@::fI~--as, l't~~i¥~, J!~(fl~[I;;1*~a·UIl~, ~ 1!!ltfl£"f 300HVI 6Sm:OOat. it. ilf:ff!.!J:~I¥J,. li&JIUs, ±~1,]$l£;i*jj;\!t\*1*(fltll.~. 4. ti"~~Ji1Ulj-

( 1) Jl!JijtlL~~, m~4-1-13o

r

*=4-1-13 fjfoti:~€l

1_I"l_m_m_~_' _1r---°_,_12_5-+-_0_,_25_i-I_O,5 I r~·4 ,. 2.0 , 2.8 -I 4.0

~.fl*l', 1 'I I 1 1 I

:*:~JII: i"IjIIU\l:. I 1 1 I I I 1 I.
0.063 0.12. 0,,25 0.5 1.0 1.4 2.0 2 .. 8
rnm
. .!lit. % I 10 I . 10 I 10 I 10 ., LO , 10 I 10 I 10
(lI!::*:1i:i)
i"I1II<7Ii. 1 0.032 I 0.063 I 0.125 I '0.25 , 0.5 I 1.0 I l.4 1 2.0
%~ mm
0'%1 I .~_-.
r I I I . '80 80
Ji[ii;fY: 80 80 80 BO SO 80
CC!:'j'{li)
i"I 1f7li. I 0.032 I 0.063 I 0.125 I 0.25 I 0.5, I 1.0 I 1.4 1 2.0
mm
'HgjfY: 1 I I I I I ,
ililililUI'1 10 10 10 10 LO 10 10 10
% (J1t:*:1l() ( 2) ;!t1t!l.~* .

CD i\\t1ll\'-~~,m~tttlti&;fj:j (~) :5t:®ttfj!;o 1:l~~9='~j>.@:*1f900/0::fi~ (;ffl

~"f t~95% atSiO,).

® JI!Jij~%:Ik-l' m.

s. ft!.1$5kIiJU~A:li!:tri'om~ ( 1) JmiltlL%Iji~, m~4-1-14o

*4-1-14 !fj! ~ ~ ~

:*:Bnl~_I"l~III<~~~._m_m_+-_0_.0_S3-4_0_.1_25~I_o_'2_5~1_0_'5_~l_l_.O_~_2_._O~r-4~.~O __ '

mA. % (;lfk{1[) 10 10 LO 1 10 10 10 LO

0,063

I 0,125 I 0.25

*:fa; I :1"l"'!Il:. mm

!i!lftt '!II •• %(Jl!.!)-.1l()

0.5

1.0

2.0

75

I 75 1 75

75

75

75

I PllIII!l;, mm

!)-.l!itt •

l!i,iUi::lil, %(i;;I;:1l()

0.063

I· 0.125 I 0.25

0.5

1.0

2.0

1196
( 2) ft"¥: $;?1-, m~4-1-15 •.
*4-1-15 1t ~ #.7i-
"f'
.- I
fu il". !II; :It (lIill%)
If!l'I1'ii!! SiD, rso, FezOa I I
Al,O, N.,O GaO
('U:) (JlI:;I;:) C!l::k) (lll-:I<:) (1I:k)
1","Jil:~!lIt I 94-9~ 1.5 4.0 0,5 I I 0.2
(i/;l!li'U~lIt I 99 0.1 0.1 0.1 I 0.,3 I ( 3) :;M,:fth~*

CD ;t:j.&i --~filrJliY.@f1JiSiOz~~§'.1"I m~r,,:tk~, llfi&HYiA1tif4m, ;!t:fEPJltM'l"

% J&!JiJ t} *::f@::jjHiE1o.

® lfflIItli J!* iit - ~ Vi' J!* ~@: 7\i ~fIl %:. 6. mmil.A.;l!i;wifnl\';JSf

( 1) ,q!jUJI~iJ,t, £~4-1-16.

*4-1-16 4li1:1t*-at!fiH[$iR

JI!lfE'Il'la, "'tn 10'25-0.~ 10.25-1.0 1 0.5-1.0 [°.5-1.41 0.5-2.011.0-2.0 11.4-2.B 0-2.B
~:~' I 0.5 1 1.0 I 1.0 I 1.4 1 2.0 1 2.0 j 2.8 I 2.8
:k1'Yiill.
1i!lIt, %1 10 I 10 I 10 1 10 I 10 I 10 I 10 1 1-0
ca:l<:J1D
I"ID~ JIl. I 0.25 I 0·.25 I 0.5 I 0.5 1 0.5 I 1.0 I I..
%f* m m
Dill. Jii:lil,.% [ 15 I 75 I .75 1 15 1 15 I 75 I 75
Cfi!J'J1i.)
--- I I I 1 I 1 I "'lii:~
~1IIl:l.l:, 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 1.0 1..
mm
11'1Ii:t: I I 1 I I I
.];;U!:IL I 15 15 15 15 15 .15 15
J'OCfil-:kfID ( 2) t4J91~*

CD .M@:m.~!JiJM~~~ft1tllfiJ&. dm~~~.WllfiJ&, ~.~~.~

® f!*4'l"Btl 5iO,:f~ 1"1 m!'$r~Btlll1~, miA:§:\.1l1l'll1=1i1dtif4o/J, :fEI;1!JftM% J&I¥J

~*:f@::R:li!1o.

( 3) ~ft*ti\-:f~o 7. ijij.m.A~W-4o/J 1\'*1-

(1) ~;m~~, S\!.~H-17. (z) ttmt~*

CD .f!~-E!Zmm~iI1lMii<~~;m-ltllfi.rtz, dm!ltl~lIH>jjWjfjf$;, ~.1Ji1f~ffR:.

®' m*4"PiI1l SiOI1'£1"I m~dl.Btlli!~, mi~~li!M!.k1tif1l2J, 1'Ei!llt!MIl'i'%: J&IN t}*.l')!Y::R:li!~o .

1197

JiU~.~!!!. mm 1°.25-0.5/°.25-1.%.5-1.0/°.25-2.0 1.0-2.0 10.25~2.81 2-2.8 , 0-2.8
1It1lll.1i:. I 0.5 I 1.0 I 1.0 I 2.0 2. o J 2.8 I 2.8
mm 2.8
:;t1J.t»
111:1:. %[ 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 j 10 / 10
( .. :;tfll)
1IlJ1III.1!:. I 0.25 I 0.25 1 0.5 I 0.25 I 1.0 I 0.25 I 2.0
~~ mm
!!It» lilt. %1 1 1 1 I I I
80 80 80 80 80 80 80
C'"J'fIl)
·1«1l1li.11:'·1 I I I I I I 'l'J1lit
mm 0.25 0.25 0.5 0.25 1.0 0.25 2.0
-t-Bt<
iIt;tIi:l:'j 10 1 10 I 10 I 10. I '10 / 10 , 10
% (JI:;t{l!) ( 3) ~~M~--.If'llIio 8. ~:t1JiJitA~-lit4fllm*4

( 1) lBitILg-g;m., _m~4-1-18.

Bt!L~!!l. mm 0.25-0.5 0.25-1.0/0.5-1.0/0.'5-1.4 1.0-2.0 11.4-2.8/1.0-3.15 0-2.8
JOlIIII.:IIl. 0.5 1.0 I 1.0 I ,1.4 2.0 I 2.8 I 3.15 2.8
mm .
*11Ui! 111::1:. %1 1 I I / I I /
10 10 10 10 10 10 10 lU
C"*1lD I
1<l1l!!1.!:. I 0,25 I 0.25 j 0.5 1 0.5 1 1.0 I 1.4 I 1.0
il-tF mm
Bt< 111: •• % 75 I 75 j 75 I 15 I 75 I 75 1 75
(1i/HII)
fiilll!:IIl. I I J J I I T-J1lit
mm 0.25 0.25 0,5 0,5 1.0 1.4 1.0
Ij\.:!Il I I· I I I j
t!liUl:!i!. I 15 15 15 15 15 15 15
% (:ll.ldiD (2) tt19i:~3jt

® *~m~~~~~%~~mtIL~~iJit~~~W~, ~~*.~~~~l%o ® *M~~ffi~.If'~BmMA~&., w.~a¥a~~., .M~%.~~

*/fB:~&~o

( 3) l8itILM:tR-/fIlll. eli) MHlj: B~ nt. m

1. *#~~Ht<J~ffli&t1tt£lttiC, !M~4-1-19..

1198

'5~~ 1I!mm !l!m!l! $~fI'~ ii)'lIl!9IIfI'~ iI!~ il!ittt

lI!~IIit* nrJIIlu:~ j~H~IIl-lli:fI'IlI!JltIit*
0.35 1 0.35
I
2 10(;.{t >0.2
a 10-100 O.OB~O.B
13 >100 0.13
2. >500 <0.048
2. >500 <0.048 -
I J!; 11ft Il1
• f4 if+ ~ )O(:I<t$'tj!jl;l!, ?tlU~iUJ:JlI! 1*1l1::lkm~l~iI::ltIit3!ll
!ii*I'UJ:JlI! .A. I I m ~
fI'~ I v- I d' I d' I v- I x
iJIDiIi
iO:MIlf m~ I ". I ./ I ". I v- I ·X
9<I!lID "if> I ./ I if I ./ I ./ [ "
iliilllftfl il!11J> I .., I ./ I ./ I v- I x M~1!!l ./ ./ [ ./ I ./ I x
<i#>if> ® .:/ I ® I vt I ®
~~1111J> x ./ I x I ./ I ./
'll:mm x ./ I x I ./ I ./
IIIlll1lti x ./ I x I ./ I ./
Illllll1t x ./ I I ./ ! d'
It. ~-!}.I-iilE:)Ul,
'/·-ii)'(;.{JRm,
;i-IUu/:i!l.
x-~1I:JRJll.
®-~Jll. 1199-

2 DJlt:n Il* fJf (-) DJlt A.~tv~li! BlJmi?(~ ,!:I!.*H-21)

tIIlltlliJJ'lI1. j;fi1l;l;:!ll M !!i N. i!lJHl'iIi -~1;!0.6-1.6mm;eJl!il*t!I::I:i.:\Jll:. llI.Ui
f!!~!11 ~ .. m.~~~.~~~~ .. ~, tIIOC~ j;f1il2.0mm. 7c'f:2.0mllli>t. l!<il!llil:"'tE
1
IUIlN ;1;:111. #ffin*;I;:. &~~~~ID. m.~~
'lfltl:I!>Ctr!Jl1iJil. II!fJ1l!iX1IJJJil;
j RB<ljjillill1. j;f{t~~:'l!<"'Jt II< \J! .!!t:l!" -mto .45-0.55MP.(4.5-5:5k~f/cm2) ••
2 Pi'. Hi "/!i. {ll.Pi'.ffii1~at"iUi.tH!'ID. ,tiUI Wi III 7c0.6MF.( 6 kgf/cm'>, Iit'f 0.4 MFa(' kgf/
~I!I:Jf;l;: cm'>'f'IiIH\!liEllltt 3 IIflMil!JII I ll!"'EjI-i'I'~ilifl!i:l~Iil!'i' at. ~ f'" ~lf.1E I B'1!!lIflIlliHijJ, tflA., Ii4'IfJr. *ilif~

11.<. tl;l;:IlHtlill'ilfni!td' 1!!\1#i£'IIlnil'..lllll1l". -AltiElOO-200mml'i

j IIfMlIl JlJ!l:i1'i'iI<f. (l;iII'ilf~I!t/i'. ~ '" lit. l1i:'l!< I -AltI'..l50'-75'1ill:

•• i1;1;:II1&~~A~&M. m~A~

5 I ••• .ttl ~!l:tl.lI1. "'~"'1IJJ. ~.i1mll1. ~ U-."'.~}j.\1i~

. I"~"'~illi .

c.:::) D!"tICJ~m

1. 1I!ltii1fi:U#(j(J~m, ~,!:I!.~4-l-22.

8 -10

20-24

1.0-1.5 I 1.5-2.0
10-14 I 14-16 0.8-1.0

8 -10

(2) IliHf

i. lI!lt1I.ml&~1!.I!,*, J;i1.~4-1-24~

t -~~~1Latfl'ij, h r

q-IlJitJL:IIl:. kg/h, rJ::!~4-1-26:m1 y~--~j:jJtltm, kg/m' , rJ::!~4-1-27:m, 71 -\1[Jm:ire~a9IlJitU;~:IIl:, 1-, K--$~~~, lIZK=1.3.

*4-1-26. 'JtJLf:~'.lt'1l1]:1~**

1200

1*1&, mm

12

15

25 28 31 -I 38 4' 1_5_0_

~~ I -~;(j;J>!-+Jt 1-2 -+---+----+---+--+-I-_I I I __ I _'

l! 1_1*I_1tl_JJ:_lt_,_ffi_m+-I_3 __ '--j-_3 .. ' +~_+-_---!_3 9+1_'_·~__:.+1_4_.4_1 U I 4.9 I - 4.9

M-Jl(IJi:ir, mml . 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 I 1.4 I 1.4 I i·.-I-l-.'-,-l-.,-

--jij~:/~~2fPa I (~~ -~IT:

2. 1N,£f!J.,l;1L.ljl~ffm~, 9i!.~4-1-25o

*4-1-25 ~±~JLJflJll(iH!;\i

lli:&, mm 31 63 15 liGO 150

~ U ~lt I I I 1 I 1 I 1 I l' 1 I 1 I _--+1 1--+2 l--+---l----+----

nI I*IJl(I~lt, mm 10.8 10.8 10•8 10.8 108 lo.s 10.8 I ~8 13•51 2 I

?tJl(l)U,mm I 0.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 I 1 10.6 10.6

(11!!1) Dl;Jti!iI

1. IJjt}!J[$$'!a9'fH~

V,=K·V,(m')

I ojIjr.lI e , kg/h I j [,,_ .....
~'I'HJ;!~, mm tl:jr.lli::j£, mm 1.0 1.5
1Ci"!fi,iP tl:- jr.

4.8 225 560 ,'m'[ i [
6.5 400 1000
8_ 0 550 1500 JjUtlli:Ym, 3.9 4.' 4.4
9.5 150 1900
n .o 1000 2500
12.7 1300 3400 1201

2_ rr]i\1LI!iI~~~1!l'EtJ:!iffiJE lIjlJ.LfIi[fili :!ilt~1!l'Piftrr:Ittt~,

fl·P

o = 2 -(a.J + C (em)

it.p D-iliI:-l*][~, crru P-Bi~5!-'9:.;Q:kJEjJ, kgf/em', (o.J-;j;t;JEJ.itJtlji\ZjJ, %J A, is, It'{

0'.= 3800kgf/cm',

'0. /.

(0.J=-5-=760kgf em,

c _' -~P.IlJllt:1JfIJ¥1!l', lIil c =O.2CIDo

11!1 WHtW!Jt.'!':U,H'I (-) Iij{~~1M:R.mt*~alJ*lin~

.ffi!:;tJ-;JEJ.ih!ttt.mJ.Jct!i, y'fl;ifl;j;tlill9.!:mrjbJ<~, ;itf!1IU.f*~ \\!.~4-1-28o fEf'B:I!

, M~~~EtJm-~~~~m, ~a~~~m~, IIji\Z~M*~EtJrg~~,~~~m 1<J:;&~-tM{lji:~~I!;iUi~JI,#:f§lVJOlJ..g--Jll!;fff'£o

1 t)~ lI-'1'-MiIli- 1) ;El2fil1:-lirJt1i:AA<'Ii
$- l>Ul;i'$'->-!I\T' 'It, lIlt:g;tii~
2) jmr.-!!:tE~~lii'il'l!tl
I m-'l'tt:r'l m:fl;iljtlji ~l!I!*liij [0
JljilHr, :It m; 11Ff :IUt !!'J
Ii l-\Ji 'I" IlL, 2-rntJ!illillL, 3-!i1\i!!:, 4-'II!;a, -
5-ilt;l:;II!i:!!.IIL, 6-I!II:I¥JIIt«'J'111J'r, 7-l't.iIIJ il, 8- 'll!>lt:filii, ll!HIIII\'flt
$t I:!\'f~. 9-!'II;fS!-/.r-$, 10-ilJ.ilt W:1!lJm;
;J: ~ 1lI'1"+1Ji:\!\- £j1f~ I ;j!jti:., :(EM:!!.
IIH~-~li'iilll- ",*1JDl!!I!\Ijj':, ""'JT
1lI! [
~~'f I =1li\1!!ildi,llil*,:>r,lIIil5,
I l-!II!i!:Iil, 2-lli'l"IIL, 3_:_)dfi~nl!\~. 4-~f
lilt i jl.!l11jlilrillYi:Q
I ;;l;1I!i:!ttIL, 5-I!>\,IfJlltillJ'ltl!. 6-milt,- 7-1I\'fli!:
*' £j1i~ [#Itt, m'l"f\;
1 2 3 4 5 6 7 l!i:\!\-M<tIi-
AA ~~ ~m:ill-i;I\'f- j;!Hi-iltI/i", .. 'lilT
111'1" l1i1li\1Wlii.tH~:!tJijF~1i'J
I iw, lilfg~&ii£fflllll!
1-'11l!1I1i\. 2-l!!iIl:, 3-;- j( III hUM< ~. 4-~f'"
!III:l!.VL, 5-,~li 1Il';IJ~it. fi-1Il'f'iil:. 7-Ii'F'I"VL
-
---.-~. -- -----'----------

<it)

1202

1) 1JIj;7jdll.!Il.·[I" 31> :IP 1<, \li)J1!I;iJIl!>l;!!iIJtIiJ. {ll. 11UIi1i!i!tiliilRtlt":k • .§. or I"lIlHili J! Ii '!Ul-'l'- ii'HIlIli. !;~ilfll!'ffl'jmlli., IfF ~'*'It;li;

2) Jrn1!l1'EIIJdiH1SflJ!t· fr. lff1!ri!;lIldlllli.£lIil *,L' 1i1115, milli!*l1!!lt i!,{l!!iE~:Jt.lH1:lIiljll1l!: 1I1'il!;, 1jj:X1m;IU~l'iIII.li '!li'*tlt"il'li

IV

t-!li.-'I'-IJt, 2-1I!ii!;, 3-tt;!!i1Jt til, 4-15 ... n 'll:i1ll1l!1Jt, 5-~LiJ!:, 6-j(Jtlmi~Ii'" 7-m->tWl:J!. 1Jt, B-i!l()X\!lI<'ft, 9-'lIt!UI\'iIJ"., 10-!f!bl1;l. ll-ilIl1'4-'1'-Ili.$, 12-~Li!

1-lOi-'l'-m, 2-tt;!!iml'l, 3-lIi\iit, ~-j( m Jrn ;l(l1i", 5-~f'll:WLJLm, 6-'!iI1*JI)''iIJ!Il1 'lI', 7-#\ T "', s-ilJ!'ftf:, 9-liLii

•• _ ••• l)~:Jt. •• m~~

-#\1' ilf!ll.~*mm~. ~~~

2)!I1t!fl'jJltWCiJlj1lil# AIllll', a'ilJ'ftI'iUIUI'l il!;

l-l~:!J~, 2-f'iiJhOi, 3-lUIl!< *, 4-jI!I_:It '!liM, 5-j[>!;Wl1tIJt, G-l8i!l>:il., 7-1' Ilk~, B -fHiJ~, 9-tU4mM

c=) f1lft:JLllffitH~~~3:.§Hi~~~

Jlij!I'Hlt ml :fI:I §l jl- JL-t1~*tt i'i9!1t~, 51J"f * 4-1-2 Ii 0 *4-1-29 ~.:ILIlit%H~tiJ:i*tt*~~

::to l!if fj$ lit I . ~~ I r:l*

~
L OTM:mmlli.llIJliL
Jl!!!!'l1lIlil. mm 5 -32 5 -60 6 -100 6 --lOa 6 -100
»;1;::11:1[, rum 3000 3000 5300 3200 3200
2. IEJltItF;t!!!" m/min 1-4 3-8 ·[-12 5- 6 1.4- 5
3. l:lU.m1'1HiElI: ,
'!I'l '" Ilf;!: I!f;!: ~f;!: Ilf'll: ~f'll:
WlMH!dll. i'I 4 4 10 6 4
ot~li:'I2., mm 500 600 500 500 500
Wl1L fi :111''', kW 13-17 22 75 50 55
4. ~:i"lii!iE'I&,
1!i!1L:!i!, kg/min· 'S 120-150 200 1200 900 900
lIli'i'lKQ. mm 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-1.5 0.6-0.8 0.6-0.8
_" i20!J

c=.) tiIIl;km9l.Ji,!'!iI';(~m*4-1-30),

*4-1-30 ~JL;jJUFJ~~

I l'Il>t.jIBUII'f \ 1) jji_#~H ~ I 1) 1il#IUli: EET;r~J! !tF'",,,,,O 1) 'l'lli:!ll'TllI
jIJI;>t.:;':Ii'JlIlH~, !Il~ ;5. 'il'M I!I . ll'il'!';';U:. l1I' !l;;tf'. ~Jio -2.H~ m2./l!o ":!SIMi", !8<J!l:1J;
I~~ ••••• ~. §.&~ •• I~~ffl~$ •• IIdl<IIl;U~!ll ·;;t11tlltl1fll<1> ."k". iEl'l'ii",
~ ~ ••• ~ •• <smm j ••• ' '1' •• tI1. -R9:i;1* tE!t!".iJl"'*!!l
2) iIl'iliWl!I!liIl fiiUttt;t!" !!lli'iIlP!!l!t" Z) t(1Il'f'l"1;l
" .'l':i<.J?l Z) .l!I!jiOj ll: •• ,,:11
3) ",.'IHU[ "'1l'i~"'fIll;tJJ •
•• ~l>:;t.'ie$; ll!i!I'11t"llIIjiill< I
'I:
JIIM!'l<iII<r 1) fII'fIHI'I' 1) ~'"itlll m!ll~ltl!l:\ !tFt<ltJl<1!l 1) lItJllrWt.t
"'J<.li<:I'lJe,"f .lHil!iIU:. 1It.'J< .~.mjl;;!I!lIt ;IIi. 'I' ±!J 200 *f lUi- l:1< IlO!! iii[
j!ljllii. ilHIi,",ilI! *1l1/1' Jt!1ll<11" ill< I -600m'/h #!1Il, i;1;kl!'1A1\r
•• *'F.1:: Z) "OO •• lIl z) l!!Jif';;IJ iJli7):!£i!I';;; Jldlllilll:
~f Jtl<.J?l. !i1<lIililJi!i i!!!tml!li'i lltl!!1l1$ Z) iUl"JE11.llI!
3) fH1fl&t.tJi l!!';If •. @.iii<$1l111!;
>I: IJ'~!l!}'J:!!t<4
mm
- ,) il1ilii'fii!HI.
jU~!1'l!~
JIIIi:!L1UJ'Ii;lI< jjJlIl~\j<;!t.Jj!l!l (1l'I ~~'A:) <lUf>l:.) -tf'~$1l'I "'~f'A:l"J
~ iiLlIi'l"Jllf>l:..@. 'IIil:". Jtl!!lI"JIlf'A: 1lI-'ll;, i!!1.l-'II< fII'fll<lIi'1Uf'A:
>t !l!l&.llI! .... * lIi'~Ilf"IiI\:!< 1[. !I! , 1i!<~I$JI~JIl
'F.-l!llIUilI:lt '" 'l'$ (1!!I)·tie;k.tIl.J~~ 1,~~.m~~~*~~~~.~~~

M~t •• ~.~~.~#tt.m., ••• ~.~~.~.~~.~ •.•• §

.~m~$.~~.*.~, x.~.~.. ~ 51!::I!l!~i!!il!tWkt;i;, mooH-2,

~M~./G1t, ~~ ~H& Ell Sa2.511Jf~ Sa2 at •• i11Ll!U<j:lihn O. 6~1. Om; ~~ ~~ Ell Sa2.5 •• ~ Sa3 at, .l!1lt~~/}. O.5~

30

0 /://
V/
0 .~ rl
if\'; 'Ill;
0 -) ~.
0 / 'I II .~ l--
/ / ii'.Ul-So2 Z
0.8m,

2. ~(ojtilll~.S9±-.~jU7. •• =!I(!!.11.t ~ii8>12

( 1) :fiOMjr..-JE {B ot~1l: 1£, $V:il~ .~§#~, .~M~.~~.~.~

00 *~~~~1£, *a .• c*.~. l!tN. ~ iLlltiIi J'Gra!it;

® 5Eloj:i'~][1£, mC1fll!t,

10

1.0 2.0 3.0

Bl~JlJl6.jfI'l (m/ m;n)

'·0

WJ

® :ttI:1L~H~l

@ mI!M#~:&!i;liiilit1Llffi.tr. (2) ~~Wl1L"i:agJit!-1£

CD ~~:If!i*5tJL~R-1£,

@ ~~~*5tJL~$n*~~~~1 ~ f!!f.1l-5}Nf~RiLj'f;t;!lI!l;

@ ~*:;£[lijt!.=tIir l::Iirl~, _:~l{U5· ~60' :*ft,

@ !;Ic~i1i~s<H1t}l/ifR~, -~It 55~6Q !I1mJ\J:§:, @ *mttftkM~m~;.JL •• ~~~

(l) :ltf* WlJLmJ3J¥.

eli.) fMJ:L~~~~iI:(.lJi!.~4-1-31)

X'<OJ-fl:1ll::IJ i!U;f!ll!;l.Lff

1-'1l;11.~' 2-IIt*B, 3-lIl'1'e, 4-11jIt., 5-5EioJ'fi;, 6-1t}J.t~, 7~1i!I"'.!I1, 6-<1!.tIl, 9-{!j;f&

l-!iI!}J.'Ii, 2-I>Ht;, 3-'iI!lI\, 4-1it It. 5-i!!: JL'I!1 , 6-111 tIL, 7-Ii!I;J<ilI'., B

It ... , $'';!liW.IlUl"IUf *tI.,

1) ",,,yjlijJfjIil'

2) lit Jtl!f!lli~JjJ:llI! l'Ul~*I!l!ltifoPm>i:

ft.<:t,

1) lltj;lIfiJlji~

Z) lit Jtl!fiIH~jiljtl! ~a,

1l OJ- It ljll!l!l!:;IJ, "'~ljl[tJ; 2) OJ-Jtfi!1"'%:tI:~;l;li; 11'i'!f;/flJlt;ffil1!>i:

. I

'-

1205

(*) !!tF\"ca)

1. [i!jf'=l1t Jt I'fHiL~ttB~:tIH~m;(fiflJ, .!M~4-l-32o

*4-1-32 OOrotftil\ltIL*'tE~~*,~)fl*~

I 1!l'll. HRC "HH!lll. N-/mm'Ckgf/rnm')
il-:;!l:jIO~ itJ!l"*. b
ill 11:> W)lcFo lit t<l lit "
5' I 42.5-48 51-62.5 -580 'OO~J .t.
(-59.2)
S' j 43.6-5,· 61-63 -480 %4-70.
(-49)
l1H!HU rHI "ill< I 47-50 64-68 200-328 2. ggf'=11t jf ®1t"¥'JllG:7t. .m;jlt4-1-33.

*4-1-33 00 r ot Jf il\l1t ¥;}i.jl-

.g. >t ~ ~
7E J; 5' S'
it !'j lilt ?t. %
C 2.5-3 2.5-3
s; 1.0-1.. 1.5-2
Mn 0.4-0.& 2.5-3 .. 5
S <0.02 <0.025
p <0.025 <0.09
Cr 1.5-2 2.5-3.5
V 0.3 0.3
1'1 0.1 0.1
'HJ± 1.5-2 1.6-2
Cu 0.2
Mo 0.1 <1.0

<0.04 , <0.0' 3,5-4.2

1.6'

.:.!i. • i]j; ~.

(-) .i1c~~~M.I1t~I¥(.mOO·H-3)

I

~I '1<1'i I +[:ll! H: H ~ 1+1 i 1+[1+ !:: liH$H!I+I!Hil+~>!!Hel-

1206

(=) l!3ti!itll$:jji!a~.:t~tt*~f.I: C.!iMe~:4- 1-34) *4-1-34 ~$bI\f-4*jjlfil\.J:i~tbl<:~'flf

IIHdfHIii I 1II<1IIl1f1!<, 1 lIlff1<j!ij'Flllllllll-1 i'i;jjlliEJ'F~lIl\iIIr
1 ;I< ifii ill! ts, !l( lJhUr 111, .~lf
JII_'!;jJ til
'§i!llIi1!llillttilOctO ) IIl'liil2:fj, ml&;Ii;lIii;fEl:ff~ l!IlltilUld" Il<t. El.&
AIi\'~'lI!.-~IfAIl!l iUQ ISHII l1!tJl<A\"~lfIi~lIt~ Il<tilll D:llilUU'lmili lit
lIiil'll!'!. !li5'i;;;1';!lI,I'r. 'i!iT 1.5 gIl
2 8lll; IilIl!'lI!T. '1HEII.t.1: 2) ~llI!l£\JJt,
1I1.1-2min ~O-70'C ,
3) ~llIlil'lfiij.
O.5-2h
~!Illlilil~II1:!l\;~U~ >I!"jlij"!il·JI]~troa
3 ~*1'1'!lIi ~. IH~*l'i'lIii2- 3 ;!I(eilii>f.*M'IItiJ(j!j(
min. #iIlIlUtiliil!liii: 1I:.ii!I<1l.!, "'IH!;l!lm
11"'-
.§llllililA 'f' ;fIi :II 1) III 111 I!il:fj,
ilMl(Na,CQ,J
1*1, lIt,£iR. SaglJ
4- 'f';fIi 2) ~Wllld9'.
15..,..20°C
3) ~llI!lrt(i;J.
3- 5min
'IIHflIliIilJElIFlIiilli .. 1- oi\!i!it!~ 1
5 ~}ppilt 1*1, t!~*1'1'lIii2-3- •
min. !8;2:,iftIllD~;!!;rr
- -;llllli-lilA.illf.!;ill*1 I
1) llI~!Ii:!1f, ~1I:.!Il!Jilw..!lt ... fE9tlll!i:l:li'i'ElJiIl<t
.!1. E *-ilk64 s I I l<til-l~!.tmjE. ;;!tf.!; ill fUI,litJr.!;"i!IIIOIIIl!![
/ltlll! !iil i!t>f&O g II !Il1llieiiJ:(Ea3<:~;;< B'llt-fl
!P.1I:.i!'l6 gIl ;!)(zlOl. ;fJiiWeill ..
6 iIIlt~$ .11:.~ 8 gil ig-:q-il:
2) M:llI!lIlllt.
20-25'C
3) 9tl:lll<tlOl.
30-4.0min
:Ilr·\ftl&IilA~*jj'j 1*1 1) ~llI!iilllt. lIJlJilIIH"j1jfijllil.,
7 ~*jUI! ;£ff 80-90'C
2) M:l.!I!ll<tiUl. ill It
""='lOwin
- -_._-_-- ~ (1) ••• ;fJim •• ~.~1~ •• ~~ •• ~~l.!I!a~S&~I~_~.L (2) ""&'l'flt!ll:l'. ~g-~B'lIlR.mtlrfllj;f«:l!1fiijiiJ~iIttl14-1-4ll!d'ii.

120.7

7

,0' ~
"
,0 .\ \
-, K!IU
5 4
o ", ~ r-.
J\1 ~atl"l <, r- :--. I--
5 " 1
01
0 20 4D 60 8 100 120 140 160 (E) Ml}\;iflBIJi1I:ffl .m~#.~.~~.~~m.#, .~~4~~~

1) JI<;t<{Q; I 1) Jl,liiJl< "~lfjl' >II 'ff

Z) ~IIUlf>!!!!:flt1If;B1, OJillm ! I!I\' _~.*.M.W~.ah J 2)*~W.~a~*

1} IIl<lJliUUI!

2) '~M;':!Iil:$!.Jt<1l~!l>

3) ~af;<]jllii'l!t* 4)';;r:tE1itllilTiltn~!lI;

1) t6:l!!:. 5 ~15%

2) lllll!'. 60-BO'C

3) :tE 10%~1l '1', F"1LittE 110&( [WTaj'W~

1) ~.IItJl,Mc III '" :i!r® 1) f>! •• 15-20%

HCI"l.1* 2) mi., 1itllil

2) i>HJ!Jlllif~4i'~efi'. 3) 1lJ!1!I:'I' P-+'ttlO:'iE 130~15Q

lII!mlElIIfIl1!l!!llIl'lIl'DiI: g / II;( TW:fi~

1) ~l"'E'~JiIl''i'U'J1!!l\"

2) jjJi1~'I'fIl, iliiil;1;I/l'

IlJl<*i!!i

2) $liUiHiJi P' ~jHjH

1) f>! •. , 15-20%

2) ~Jlr •• o-WC

3.) ~lJl 'l'FHttlt:tE25 g / I I;( TIIf~.m;JJ tHf

3)~ •• AW~.~!!l\.JJ" •• &~ •• b .JFIll!. :IHl,<II'HJ'J ~Jffm;Jlif

(-) .~

B~ •• *~ •• ~m~H_I .• E~~~*.fi. ~.*a~mF~~~~. ~1i1f, JYr»'$i¥Jl'$1tm; •• }~HIRjlij~1t.illL, *:h "=tkftt3ll!" , }i'llt-t!!.:t)i: "=ltl*m" 0 12: ~~_t1!!.Wjj1fWiilt •• 4bJ~jlijl:mlf~~~. iltit.&:. ~4bJ. fIIlBlfi.*jt~D =~.3ll!i¥J~~, A~TW •• M~ •• ~~.

=~.~~mm~E- •• m.I~~- •• m*W~.~D

./

1208

C.::) =);:iWlIBtJRg!:i1i~C~!J.I.~ 4-1-36)

*4-1-36 -=-;?UjPlil\]i*J~J;;7J#.::

id)

f{-~}b~~~~

~.~.~ * •• ~& ~M.m&

(1))

!l<7l' >lk7l' iJIi~ li'!.!l;!il

i3i!!,"I>lk j;II!UU£

~HIi!~ fI':!Jle'\'Il'IIl'<:ti'f!ll! III fP %14 "':ti'f !HBt !i!itUUI>'J: l1i'i~,.1::*~~1IJ

iHff!lii"'''~T'l!i;li;fli*T IIlliuPPllI:. ilH: Ilt: Ji< * J!!fi\flIJlIJW.* j'f;J!!lIiiJjc!IUA\. 1'l'*111>** )fj.1JI"*~

I!l~!j', jjt;;'Jil!i!M<

JlHII!&, 1*>lilf,;1I1>

~m~~~M$~~. ~$~AAW.~~*~ (fjij_t"li)

III ;b;l]I';('(1I'l~5tl~)I\t<s:mjjL ·~;t.Bl'illiillJl! J!!.;I]I,;(.(lIHUU'1»~*ll\m Illllll!&,j'llil-s:II1>>l:JIIIlI-;tlliilil!llil

(0)

0-1===

;?;:~Irr,tlf!'fi'~ (/J

(z) 'l'I.XJ<l

004-1-5 lIH!l::::1:lZfffI.!!lIA

*1 It. !I:'i'I!! (1I)

I A # ~ €;b;t;'i!; liII Wi I I ~u~l '" it
''l< 1< «ft IIi: "lIiI.&.l81l
ft'i!;iP~lII. Ii .. ! @ I I I i;!!1Il16'_ 24·.,Htlil'lP
1!I.>iJ181t1! M!~ @ I [ I ttJl!llHfilll. I ltj[ I [:, I 0 I '" III T l$lII!::n..&.JUkit 'itllJill
I I I I a<J1il<'il!
IJ'~lil'.tl llii* 0 [:, c:
1t>~Ii'!!Uil$t I Iti~ I 0 I 0 I b. . (:.::.) =)~~im~JlI:RJ.)Ut~m

1 .• m~=~.Wm~IA, ~OO4~~.

2 .• m=lXllUl!l.IJ!.~mm, ~~. 4-1-37 0

*4-1-37 ;::..*itllx~tr:.J:ll].I'Il

o I

o

- WU.:t~Jlii!r!J!Jtt~

(-) tIX.Itt*imrnt~ilH1~l!(j(J~~C.w.. 4-1-38) *4-1-38 4M#*W~~b~1iff..octf,J?r#:

~ tli! fi' /II! (GB] ;jO~TI!iI
lii'fi'/II!
$ !!l. tJ. iIli tI: iiti ISO/DIS I lilA
Ii'! *!' 8501/1 SIS
A ~W~« •• _~Ili:w~~a~~a<JIi'!#~W I A I A
B~~~~. *fi~*.~Ili:B~~~a<Jfl# I I
B 8· B
'il'lti
.1tIli:B ~~joJnjjji\1In;~*DJ!Jj ~JIIl<, :It'fi~ I I
c c C
1>iIll.a~I'I'lI8#~iii
«~Ili:B~'il!~W~iIli~~, *fiBU~~~ I I
D D 0
..a r.!\ 1'; IiHH<W 1209

11* ISRA

IA

I ' I

JB

w

IS >I< JSRA-SPSS

B >I< rHI-QISSP

1210

<=) ~~~~tll)tii!;t;f~lliiliH9!~Jl9H).~Ui!.* 4-1-39)

----~.--.--- .

HO, AO

F

I

~ •• n~~~m.~~I.~B, *~.*.~-~. .Il<lJ:il'J'I1iHi

FO

R

= w.IfUnm ~~t;j;;t 2Ui ilJll (-) -)~~ili!tFJi (liP rnitt~~W§#j;ll)

L ~mm*-t*jlij~i~Hff,ItE(GB1638-87), .!AI.~ 4-1-40.

5.1

I ~~~~. ~ m •••• ~~.il'lM~H~~, .~~#~.~«~~ ~H*

MI!l!ii1l $I-~I,H"lj1f~

I -~~~'MI m •••• ~~.~~~H~ ••• B~>I<m~.~ •.• H~~

M~W ~~~~~~, ~~m~&k.~m~il'l

M '_. ~------+_----------~------------------------

I ~l!l!~il'l~·1 iIU!' •• &;JtiIT.a<JlI1U6. 15 •• -.{tb'<. WH~*'f til ~ *Iti1'

MM~~ ~, ffroamil'l~~.~&~~~*~~il'l~~~m

Sa2

Sa 2_1_ 2

S.3

1l!lJ"~!It'!III1 m,WJl'iii.~~.rr<Jlllig~. ~ ••• {tJJl:. f.H11~*'f·~ Jl! 'UI.

M~~ ~ ••••• A._~il'l*~*~

I -NHI!FJ'I'II! m •••• ~i;f.il'lMmHI5 ••• ;Jt •• ~.il'l.{t •• ~.~
l' St2
!ilJhIJl.M;~ ;fl~~~IIII$!tJ
I
~ 1III~RH·I;fIl ~ •••• ;Jti;fmil'l.~H~., .~ •• ~.rr<J.~ •• ~H~
Vi 513 '9Ihi:JUH~ M~ ••• #~ •• ~.~g2~~.~, l;(iiI!2!.A:ffIili.rr<Jl1t1li
*lii! 1211

~.~M.~I &~.*n~~~~fi~.", .~.~ ••• ~~~~ •. g~ ~.~~ •• ~~. m. ~~~m~#~

Sa 1

Sa 2

I ~~~.~MI ~~.*.~~~.n~~ •.• ~.~.A.~~mR., #A • ill ~~&~.~~. ~. ~~~m~~~. ff~am~.~~~~ ••

502_1_ 2

I M~.~M·I &~.* •• ~r.n~~", .~.~.A~m~R., A~. ~~.~. ~~~m~~~.awam.~~.tt~~~tt*tt~.

ill IUI:~R

Sa 3

! ~M ••• ~I &~.*.m~r.n.~", .W.~.A.M~~R., A~

~.~~ .~~. m.~~~~~~~, ~.w.~~~~.~~e~

St z

I ~~~.~II &~.*.~Rr.n.~., .~.~.A.~m~R., g~ ~~nIA.iII ~.~¢ •• ~~. ill. ~M~mffi#~

5t 3

3. lliL!I1!-~~w;1IIU:SIS055-900-1967), .ill* 4-1-42 0

Sal j t!!t:!!Htrlilili [ .!'L.:!<l.U;iI'J"~£. t/ljf!iRt!!
1'II!ll>J~·~Mr.ll •• ~~~m~iI'J«~~.iII~Rt!! •• s. Illllt$>J, liIlIi'F •
S.2
Ijf .ffi~~~.~ •• ~T ••• W.m~ •••• ~ •• e
tJ '~1Itl!llIU!JII! "1t£. iII:tUISt!!J!<lJIIlIl<'1iHUHfg,litIl'JA~l!t;j>!l: ~ iii iIl! ••
t!< S.2_1_ Mlli<~ 8, m~.@.~.~.~&~~~.~.~~~ma.w.m ••
2
l!'J~lIi!n:~:IlJ1lll'Jitll1".~
fJl
I ~M~fJl~ilil .%±~~.~~,~.R~ ••• m~~H, ~.'F~n&~.
Sa 3
a .~.~.Il'J~~ ••• ~.ma.I!'J ••• A.~~-."*~*~
. St 2 I ll>J&Il'J'fI:tU1 ~* •• I!'J.1t •• ~.Rt!! •• 81ll~~ft. mM~.nffi~ •
.hIA'Ul ~~~.n~Tm •• W.m~.I!'J~ •••• m~"*.~~
'f
I
~ '~*l!llIIUH' ~ ••••• 1t •• iII:tU8~, •• mllt~ft.mM'F~"&~g
~ IIUi!JitiI'J.w.~IlIiH"'il-J:lI1elf
St 3 IfIlilbnIAII<. ~!1li:~lt>.iIl'tIi\'.;!!W.
M
- \

..

1212

4, 1§-mI1!&i\Hf, IfEM.~, w.* 4-1-430

*4-1-43 %~I\t.~#liMP.~

I!llJ!J f '" [!I 1liI~!Ji<1i f,\jjll; I I!HIltIUI a 21' "'-00
ilFlit% I GB163B-87I CB'3092-81 I rSO/DIS jSiS055900-67/ DlK5S928 I JSRA-SPSS I SSPC-VISL,
8501/1 Sal , b3 I Sa I I Sa 1 I So I I SS I SP7
IHUt
iii< IJl Sa 2 I b2 I S.2 I Sa Z I Sa Z 15h1,Sdl/ SP;;
~~ Ilitra<
&1i I I Saz+ I Sa 2 +1 Sa 2 + JSh 2, Sd 2. I SPIO
~ iii! Sa 2 _!_ b J
. 2 !fi!i::IlI'l1».
~ S.3 1 - I Sa 3 I S.3 I Sa 3 / oh 3, Sd 31 SP5
tilJ':Jra<
ill- 512 / 1 SI2 I SI2 I SI 2 I I SP2
'i- t a Pt 1 -PI 2 'l'-IIJl.. M'ltll
I
!Iii I I I I j I SP 3
'iii SI3 12 SI3 513 St 3 Pt2-Pt3 iJl~IAli<tIl 11'. ~Ili\Hm'l', ~jj£#J!Ul!«CB'3092-8l», C=) =;;:~JlI!~;ft

I. ~OOAA1*=l'Xl!!fm!.~$~*IEJ:t!litHr. ~ 4-1-44 <lJfF:~~CCB'3230-85)o *4-1-44 ~ ~ fli}1jC:l}O!t3J.wli

PI m~n~~R~4~~$~~~~iiIl~~~~~. j)(llill1£l!tl'lllliill,lIIl!1!J1iI'l!l<Wi
HA"'~.J't1t
'l'-
I m~~~.~.4~D •• ~A ••• I'l •• ~.~~, @ •• mW*~~.'iIi~
~ P2
IJ!
pa m~n~~~, ~~D.~.IIAlII~n •• ~.~~ bl

b2

~~A(~~.§R)!'l~~~*~.m.W'ilia •• 8~ .• ~.m~~.&.1J! ill

bs

2. ~oo=C1n'~m!.f,jflM~, m~ 4-1-45 0

*4-1-45 ~OO#li~ 1!i:7i'#ljtMJ:«

IliI ~! 'I' m Jill ,II! a 21<
tJ; 111 % CB'3230-S5 S[S055900-67 JSRA~SPsS
.I~iJ\ P3 ·S12 Pt I ~Pt 2
P2 St2~St3 PI2
PI 5t 3 Pt2-Pt3
~"~'" ~M~ml bs
b2 Sa 2 Sd 1
hl Sa z_!_ sa 2
2
._ - __ - .. 1213

3. f.l'JiI!}ffi":i:~f1f-'3~'!'~f!E

1il;l;53jlJ~;;£ssmJil!Jmt~f1f, X>t7ffiilsstif!iI'Ifl>Ui., rfr$~~ 4-1-46 SS~1t~f!ETIl.( ~mo

P I(St3)

P3(St2)

l> It!H·I I!!.

'l'ri;JIi!iIIH'FJ;IlIHl<ii!im!I!j'rf.! I lJiJ&*i*.tOfiUli/., I llIlJ!illJI"IJI!'I'l¥Jli!llll, I 1I'f,1i1l't1l. JiIIIl!rf.!lFfij

•••• .Il!M$fij ••• ~e .1l!1¥J$ ••••• e. • ••• e .

$ •• mfFJ>l'd¥Ii!i.1lI!1>t1¥J 11i'i11l!*I$.tOfijjj!lljA, \ IlIlltllJI"IJI!'I'rf.!Ii!lt1l:fll iMddl'm, '" ill !i'( it

••• m .ll!llIllt.$ •••• ~A «it)t, .1l!1lIl.... )t •• Il! •••••••

:1i!i1l.>Jl'A 1i"'il'A

iil1l!.lli!1l!

«it)t~.& •• IlIl* ijjj ••. ~.Ii!l.I¥J.iti ~*~.a~.it •

• 1iII~rI!!lJl!'1'I¥J • .f!1 •• :!ll~!;;, iJi1lJ_ljl.lIJiUJ;

it.~~ Fo.it.rf.!JI!~

(=-) ffim!tiilac.JilUI

1. -lXf.l'.l:ll! (~Pif!t1i1~jlij~~) ml:l:~~i¥.J~!tljij(!i!~, Yi!.~ 4-1-47 •

*4-1-47 -*1ltJl~:I,*~Uv;t!fl

.. III

JIl'YOf;fIUIt.ll'MiI!-W"jJ<llii (!m~jitf~IIiH''l'!ll, rm.toftJift1lil!11') :fIl1l4<-1!I\'II'l!t;!ll1;1i1Sf
Sa J
tI'J$l!L
Ii!
JljrRT-~~.a*~ •• ~ ••• ~~~.~.~~~.aM.*.):fIl.
M S.2
•• 'II'MM~~a.~ •••••• H ••
!!Ii I IIlrMoHilll. -It!!'. iI1I11'''l>it!lF~IiI"i1!!*lIt*tI'J~ff''llii CYriifOi1t. "11'~1It
Sa 2 __!_
iH z ~.)a •••• ~ •• ft., ••• ~,.it.~. ~~.~ ••• M ••
Sa 3 1lIi'ItSa 2 +il::;J<J!FlUJ'ltIUljll
'f-IIJl;!1i St 2, SI3 IjllIl!T~Ir*~.~~~.~~.Il!~M~.I¥J~ •• ~' •• X.¥.~.M. 2. '=:'lX~i'UIlEfUIl;~~i¥.J~m

'i 1) '=:'(?(f.l'JiI!)Jf(:I:~ ~i¥.JJ2!!!tlw.!i!tl, w,!i<; 4-1-48,

P3(S! 2)

1214

*4-1-4~ .::l:I:lt1o!!!.'ltJ:~w_a~itJlj

------------------

I!l>.m:nll li~J!I..§Iii;~)!lI.1 la III iI1 Ell

p I Pl(St3) [ !Ilf!UI!>f~H!/jU;liltil'li!'JiJIi~-_ -"'-~-.J!l-N.l_-"'-91-r*-llil-iiL-------

I P2 I IIlf~iJIi. *~~ •• *.~mZ*~m8~>f.mm •• R.$~ ~A.~~.

~ ,St~-SU) 8*1_ (~~l!iJfHIUl!"'*1_) fIIltit*.lUUiHMilliii

III . P3(St2) I !IlfJ!IUl'1!t!ll1i~4f1'Jq~lIt:l'aU'rlll!ilii. :In'2., !UI!Ii_ ~.li['It$1l'l

t 2) mll!!~@l.t>tM!lIIt:~~*. ~Jl!.* 4-1-49 , *4-1-49 It 31$ tl-'J ;liEIIt;

Pl(St 3)

P2(St 2 -St 3 )

(-) -*

m •• m~ •• ~. ~~&~ffl*~£m~~.m~m •• ~

m~.m •• ~ru~~m.~~~~ •• ~~~o ~~~~~~m~~ •• ~. m ~~t{Jjl~F~=iXm.1fo

•••• ~A~~.~ •• ~ ~.~~ ••• m~~.hott~~m.1fw ••

~E •• m.h,tt*~ •• R~~~~~~.~.Mm~L (=) ••••• ~~.&~m •••

1. ~~m.~I¥Jf1il~~,

(1) ~~:1J~,

( 2) Jf!IiSfl¥J~ mt fHIi, m~bt!l!9Ui'ir*/j'l (3). lft*,i~IIll!M*~*llli~HJtjH~,

( 4) li-**~P!ltMjl;l!liJjlt!t1S>tril]!

( 5 ) If4(j{J:ftI1~, ~~~.m~~o

~~~.~.*, ~.~:1J~~.M~.*~.~ ••• ~~~~.~ •• ~ .• tJ!E1fl'!l!:*ffl :jMj(.~IIlJt. .• M!MtlL~ ~tEO. 6-1. 2mmm: 00 ~1!:( «lUll Wij(.liJ(;m ~ill1at)· 2. :m~1f.$:

~~~mi.f[l!:~m:MR:J! 40-75J1mo Ij'T SWm ~*T SOI1n Bt~*~tE, ~OO~ :¥;m~~JE. ~jillmlllj'l!:Ii'l:*~t%Jmttl0Wm,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful