You are on page 1of 25

SMK TAMAN JOHOR JAYA 1

PERANCANGAN STRATEGIK
SEKOLAH
2016 2018

JJ1 No 1
Jalan Bakawali 75,
Taman Johor Jaya,
81100 Johor Bahru,
Johor

Tel/ Faks
Emel

07-3546651
:
jea1045.smktamanjohorjaya1@gmail.com

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks)

Dalaman

Luaran

Kurikulum(UMUM)

(S)KEKUATAN:
Ramai guru berpengalaman
Kecekapan guru (pemeriksa kertas,
guru cemerlang, guru sumber dll)
Pentadbir sekolah dan guru yang komited
Kemampuan 3M pelajar melebihi
90 % Iklim organisasi(Budaya &
Team work) Pelajar pilihan (kelas
/KRK)
Ada bilik khas untuk aktiviti
dijalankan Program Kurikulum (IRP)
Internet mudah diakses

(O)PELUANG:

Strategi SO

Banyak institusi Pendidikan


Tinggi/swasta yang bekerjasama
Sokongan daripada pemimpin dan masyarakat
setempat Jalinan dan jaringan hubungan dengan
Sekolah Berprestasi Tinggi
PPD mempunyai pegawai yang berkebolehan
dalam bidang masing-masing.
Keprihatinan ibubapa penjaga terhadap pendidikan
danPIBG

Meningkatkan prestasi guru melalui


pemantapan profesional isme keguruan.
Meningkatkan prestasi sekolah melalui
jalinan dan jaringan pelbagai pihak

(W)KELEMAHAN:
Guru tidak ikut opsyen
Tidak ramai guru cemerlang
Ada guru yang kurang kompeten
Masih ada pelajar yang tidak kuasai
3M dan tidak fahami maksud
Infrastruktur kurang kondusif
Kewangan
Pelajar tidak berminat untuk belajar
Kelas di luar jadual (B. Tamil)
Strategi WO
Memperkasakan perlaksanaan
program peningkatan prestasi
akademik untuk PT3, SPM dan
STPM.

(C)CABARAN:
Pusat hiburan / membeli belah yang
banyak.
Masalah sosial / ponteng sekolah /
kelas
Pelajar lebih minat kerja sambilan
Perbezaan sosio ekonomi penjaga /
ibubapa Sebahagian ibu bapa /
penjaga lepas tangan Wujudnya kelas
peralihan

Strategi SC
Meningkatkan kerjasama sekolah, PPD
dan agensi luar untuk menangani masalah
pelajar

Strategi WC
-

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)

Dalaman

(S)KEKUATAN:

(W)KELEMAHAN:

Luaran

90% guru mempunyai


pengalaman lebih 5 tahun
Guru berbudaya kerja positif dan
kerja berpasukan
Guru bersedia untuk
mengadakan kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi
Kemudahan makmal komputer
yang mencukupi

(O)PELUANG:

Strategi SO

1.

Sokongan kewangan daripada PIBG


Sokongan daripada pihak agensi luar
dan swasta
Sokongan daripada komuniti setempat,
PPD, JPN dan KPM

(C)CABARAN:

Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap


sekolah tinggi dengan menyerahkan
anak mereka 100% kepada sekolah
Pengaruh pusat permainan video dan
cyber
cafe
Terdapat murid dan ibu bapa/penjaga
kurang mementingkan pencapaian
murid dalam pelajaran

Analisis Persekitaran

Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
antara guru, PIBG, komuniti
setempat, agensi luar, pihak
swasta, PPD, JPN dan KPM

Strategi SC
5.

Memastikan PdP dijalankan


dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan
guru

Peratus pencapaian band 6 dalam semua


mata pelajaran amat rendah
Peratus pencapaian lulus iaitu melebihi
band 3 masih tidak memuaskan
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Tidak cukup guru opsyen dan guru
terlatih terutamanya guru Sejarah,
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Strategi WO
Meningkatkan peratus pencapaian band 6
dalam semua mata pelajaran melalui
pengiktirafan dan insentif oleh PIBG dan
agensi luar
3. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
PdP dan melaksanakan program
perkembangan staf
4. Meningkatkan motivasi murid secara
berkala

2.

Strategi WC
6.

Meningkatkan pencapaian akademik


murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

(TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum (PT3)

Dalaman

(S)KEKUATAN:

(W)KELEMAHAN:

Luaran

90% guru mempunyai pengalaman


lebih 5 tahun
Guru berbudaya kerja positif dan
kerja berpasukan
Guru bersedia untuk mengadakan
kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi
Kemudahan makmal komputer
yang mencukupi

(O)PELUANG:

Strategi SO

6.

Sokongan kewangan daripada PIBG


Sokongan daripada pihak agensi luar
dan swasta
Sokongan daripada komuniti setempat,
PPD, JPN dan KPM

(C)CABARAN:

Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap


sekolah tinggi dengan menyerahkan
anak mereka 100% kepada sekolah
Pengaruh pusat permainan video dan
cyber
cafe
Terdapat murid dan ibu bapa/penjaga
kurang mementingkan pencapaian
murid dalam pelajaran

Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
antara guru, PIBG, komuniti
setempat, agensi luar, pihak
swasta, PPD, JPN dan KPM

Strategi SC
10. Memastikan PdP dijalankan dengan
berkesan melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru

Peratus pencapaian band 6 dalam


semua mata pelajaran amat rendah
Peratus pencapaian lulus iaitu melebihi
band 3 masih tidak memuaskan
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Tidak cukup guru opsyen dan guru
terlatih terutamanya guru Sejarah,
Pendidikan Seni dan Bahasa Inggeris

Strategi WO
Meningkatkan peratus pencapaian
band 6 dalam semua mata pelajaran
melalui pengiktirafan dan insentif oleh
PIBG dan agensi luar
8. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
PdP dan melaksanakan program
perkembangan staf
9. Meningkatkan motivasi murid secara
berkala

7.

Strategi WC
7.

Meningkatkan pencapaian akademik


murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum (SPM)

Dalaman

Luaran

(S)KEKUATAN:

(W)KELEMAHAN:

85% guru mempunyai pengalaman


lebih 5 tahun
80% guru berbudaya kerja positif
Guru bersedia untuk mengadakan
kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi

Peratus pencapaian SPM dari segi


semua A belum tercapai
Pencapaian GPS SPM hanya
memuaskan
Segelintir guru tidak bersikap
inisiatif
Tidak cukup guru opsyen dan guru
terlatih terutamanya guru bahasa
Melayu

(O)PELUANG:

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatkan pencapaian akademik


dengan kerjasama antara guru, PIBG,
komuniti setempat, GO dan NGO

2. Meningkatkan pencapaian peratus


A melalui pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG dan NGO
3. Meningkatkan penggunaan ICT
semasa
P&P dan melaksanakan program
perkembangan staf
4. Meningkatkan motivasi murid
secara berkala

Sokongan kewangan daripada PIBG


Sokongan daripada kolej swasta
berdekatan
Sokongan daripada komuniti setempat, GO
dan NGO

(C)CABARAN:

Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap


sekolah tinggi dengan menyerahkan anak
mereka 100% kepada sekolah
Pengaruh pusat permainan video dan
cyber
cafe
Ada Ibu bapa/penjaga kurang
mementingkan
pelajaran anak-anak mereka
60% murid tidak mementingkan pelajaran
dan 5% murid bekerja selepas waktu
persekolahan

Strategi SC
5. Memastikan PdP dijalankan dengan
berkesan melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru

Strategi WC
6. Meningkatkan pencapaian
akademik
murid dengan mengadakan
program
bersama ibu bapa/penjaga

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum Tingkatan 6 (STPM)


(S)KEKUATAN:
85% guru mempunyai pengalaman
lebih 5 tahun
80% guru berbudaya kerja positif
Guru bersedia untuk mengadakan
kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi

(W)KELEMAHAN:
Bilangan pelajar cemerlang STPM
dari segi semua A belum tercapai
Pencapaian PNGK STPM masih
dibawah 50%
Pencapaian pelajar dalam kertas
ulang tidak memuaskan

(O)PELUANG:
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sokongan daripada kolej dan universiti
berdekatan
Sokongan daripada komuniti setempat, GO
dan NGO

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatkan pencapaian akademik


dengan
kerjasama antara guru, PIBG, komuniti
setempat, GO dan NGO

1. Meningkatkan bilangan pelajar


cemerlang
semua A melalui pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG dan NGO
2. Meningkatkan penggunaan teknik
PdP
secara inovatif dan melaksanakan
programperkembangan staf
3. Meningkatkan motivasi pelajar
secara
berkala

(C)CABARAN:

Strategi SC

Strategi WC

1. Memastikan PdP dijalankan dengan


menarik
dan hands on melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan
guru
2. Memenuhi kriteria kemasukan ke
universiti
awam/swasta

1. Meningkatkan pencapaian akademik


pelajar melalui program bersama
komuniti pendidikan seperti
politeknik,kolej dan universiti.

Dalaman

Luaran

Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap


sekolah tinggi dengan menyerahkan anak
mereka 100% kepada sekolah
Kemasukan pelajar ke Tingkatan 6 kerana
tidak mendapat tempat di kolej/universiti
lain
Ada Ibu bapa/penjaga kurang
mementingkan
pelajaran anak-anak mereka
Pelajar meluangkan masa yang lama di

sekolah

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum (Kerja Kursus STPM)

(S)KEKUATAN:
Dalaman

Luaran

90% guru mempunyai pengalaman


lebih 5 tahun
Guru berbudaya kerja positif dan
kerja berpasukan
Guru bersedia untuk mengadakan
kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi
Kemudahan mencetak bahan kerja
kursus disediakan

(W)KELEMAHAN:
`
Akses sumber bahan masih tidak
mencukupi
Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
Masih ada guru yang tidak
berpengalaman luas didalam bidang
penyelidikan

(O)PELUANG:

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatkan pencapaian kerja


kursus
dengan kerjasama antara guru,
PIBG,
komuniti setempat, agensi luar,
pihak
swasta, PPD, JPN dan KPM

11. Meningkatkan akses sumber bahan dari


segenap segi
12. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
kerja kursus dan melaksanakan
program perkembangan staf
13. Meningkatkan motivasi murid secara
berkala

(C)CABARAN:

Strategi SC

Strategi WC

1. Memastikan kerja kursus dijalankan


dengan berkesan melalui
perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru

1. Meningkatkan pencapaian kerja kursus


murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

Sokongan daripada pihak agensi luar


dan swasta
Sokongan daripada komuniti setempat,
PPD, JPN dan KPM

Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap


sekolah tinggi dengan menyerahkan
anak mereka 100% kepada sekolah
Sikap pelajar yang tidak mahu berdikari
dan hanya tunggu untuk disuap
Gagal untuk menepati masa
Sikap negatif yang tidak mahu diubah
Ada pelajar tidak mengikut prosedur
kerja kursus yang telah ditetapkan

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Kokurikulum

KEKUATAN [S]

KELEMAHAN [W]

S1 GPK Kokurikulum seorang yang


mengambil berat tentang kegiatan
kokurikulum yang diadakan.
S2 Setiausaha sukan berpengalaman.
S3 Kemudahan padang, gelanggang sepak
takraw, bola keranjang dan bola jaring.
S4 Kawalan disiplin sekolah adalah baik.
S5 Kawasan sekolah mempunyai
persekitaran yang menarik.
S6 Guru-guru mudah memberi kerjasama
dalam menjalankan aktiviti kokurikulum.
S7 Beberapa orang guru telah mengikuti
kursus kemahiran

W1 Kehadiran pelajar tidak 100% .


W2 Tidak semua guru kompeten dalam kendalikan aktiviti
kokurikulum.
W3 Pengagihan kelab/permainan/sukan tidak mengambil
kira minat /pilihan guru sendiri menyebabkan guru tidak
mahir dalam permainan, sukan dan badan beruniform yang
dipimpinnya.
W4 Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan
kokurikulum.
W5 Alatan tidak lengkap sepenuhnya.
W6 Cara penyimpanan alatan sukan sangat lemah.
W7 Sebilangan besar guru tidak mempunyai kemahiran
mengendalikan aktiviti kokurikulum

PELUANG [O]

ANCAMAN [T/C]

O1 PIBG memberi sokongan yang kuat.


O2 PPD 10 KM hampir dengan dengan
sekolah.
O3 Sekolah berdekatan dengan Balai Polis,
Bomba, Hospital, TNB, Telekom Dan Majlis
Daerah.
O4 Bekas pelajar sebagai jurulatih.
O5 Terdapatnya peruntukan kewangan.

A1 Ibu bapa dan komuniti kurang peka anak- anak ponteng


kegiatan kokurikulum.
A2 Terdapat pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan
dan video.
A3 Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru.
A4 Pengaruh media massa.
A5 Sekolah berhampiran bandar.
A6 Pengaruh daripada remaja luar.
A7 Peluang pekerjaan di luar.
T8 Kurang sumbangan daripada ibu bapa.
T9 Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat
KPM/JPN/PPD
T10 Hubungan baik antara guru dan komuniti setempat
kurang sambutan

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Hal Ehwal Murid


KEKUATAN [S]
S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab
S2 Bilik Disiplin terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke
bilik Disiplin semasa waktu rehat
S3 Pengetua sebagai pengerusi koperasi memainkan peranan
penting dari segi membuat keputusan
S4 Bendahari dan Setiausaha yang berpengalaman

KELEMAHAN [W]
W1 Lokasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan
ketenteraman bilik Disiplin terganggu.
W2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan
tidak
dapat berfokus
W3 Guru-guru koperasi tidak dapat menumpukan sepenuh masa
kerana mempunyai tanggungjawab akademik yang lebih penting
W4 Guru mempunyi beban kerja yang banyak meliputi kerja-kerja
perkeranian di sekolah.

PELUANG [O]

ANCAMAN [T/C]

O1 Hubungan baik dengan pihak JPN dan PPD

T1 Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work.

O2 Sokongan dan kerjasama PIBG .

T2 Keluarga kurang peka anak-anak ponteng sekolah

O3 Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar berhampiran dengan


pejabat pos, bank dan pejabat kerajaan

T3 40% murid bekerja sambilan terutama murid ting.4 dan 5.

O4 Menghantar pengawas-pengawas kursus yang dianjurkan oleh


Jabatan
O5 pemantauan oleh Penolong Kanan HEM dan Guru Disiplin
O6 Sokongan padu daripada Balai Polis berdekatan

T4 Ada pusat hiburan Cybercafe dan pusat permainan video.


T5 Pengaruh luar yang berunsur negatif di sekitar sekolah contoh
kongsi gelap dan lumba haram.
T6 Sikap mengejar kehidupan yang mewah menyebabkan murid
ingin bekerja awal untuk mendapatkan Dollar Singapura yang
bernilai tinggi

PERANCANGAN STRATEGIK 2013


2015
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN
JOHOR JAYA 1
VISI

MISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK


NEGARA SEJAHTERA

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI


UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF / STRATEGI


Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid.

Sasaran
Objektif

TOV

1.1
Meningkatkan
Pencapaian Murid
Berdasarkan
Modul
Perkembangan
Murid (MPM)

Strategi

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

% Memperoleh Band 3 Dalam


Semua Mata Pelajaran

56

2016

2017

70

75

2018

80

PENGURUSAN KURIKULUM
% Murid Memperoleh Band 6
Dalam Semua Mata Pelajaran

N/A
-

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

9
1.

Meningkatkan Prestasi Akademik


Program Peningkatan Akademik
1.1 Kelas Tambahan Lanjutan
Petang
1.2 Kelas Tambahan Hujung
Minggu
1.3 Modul Latihan/Latih Tubi
Kerja Rumah
1.4 e-Latihan(VLE Froq)
1.5 PdP yang berpusatkan murid-

PK Pentadbiran
GKMP
Ketua Panitia

Kelas Abad 21
1.6 Program Guru Muda
1.7 Pair Teaching
1.8 Perkhemahan Subjek Kritikal
1.9 Program Ready, Set , Go
1.10Audit Total
1.11Amalan Learning Walk oleh
Kepimpinan Sekolah
1.12Pencerapan Berfokus
1.13Video E-Guru
1.14Program Attitude
Reeengeneering
1.15Seminar Menjawab Soalan
Peperiksaan
1.16Program Dwi Bahasa
1.17Jadual Ganti Terancang
1.18Kelas Tambahan Persendirian
Panitia
1.19Modul Latihan
1.20Kelas Klinikal
1.21Program Cemerlang
1.22Program Galus
1.23Program Balus
1.24Lawatan
1.25Jadual Anjal
1.26Program Bugar Minda
1.27Kelas Tutorial Lanjutan
Petang
1.28Program Pensyarah Muda
1.29Cermah Hands-On Subjek
Kritikal
1.30Majlis Anugerah
Kecemerlangan
1.31Hari Bertemu Pelanggan
2.

Mengaplikasi Headcount
Akademik

3.

Meningkatkan kualiti penyemakan


hasil kerja murid

4.

Meningkatkan penglibatan pelajar


dalam ujian antarabangsa .

5.

Melibatkan ibu
bapa/komuniti/IPTA/IPTS yang
berkobelahan mengajar dalam
perkhemahan mata pelajaran.

Guru Perpustakaan dan


Media

6.

Memberi pendedahan awal


kepada pelajar-pelajar Ting. 2
dalam mock test TIMSS dan
PISA.

8. Meningkatkan Budaya Membaca


dan keupayaan serta penguasaan
ilmu pengetahuan dalam kalangan
murid-murid

Guru Bimbingan dan


Kaunseling

8.1
Meningkatkan
keceriaan bilik sumber/
perpustakaan
8.2
Mewujudkan Sudut
Bacaan di setiap kelas
8.3
Jualan Buku
8.4
Mengadakan
kerjasama dengan
Perpustakaan
Daerah
8.5
Program Nilam
8.6
Sesi Kritikan Buku
8.9
Pinjaman
Berkelompok
8.10
Guru Muda
8.11
Stesen JJ
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
9.

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Sasaran

Meningkatkan motivasi ,
keyakinan dan memberikan
pengiktirafan kepada murid
a. Kem motivasi
b. Hari Anugerah
Pembelajaran
Cemerlang
c. Potret Gemilang
d. Hadiah dan Sijil
Pencapaian
Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

1.2. Pencapaian
Murid Dalam
Pentaksiran
Tingkatan 3 (PT3)

Gred Purata Sekolah (GPS)

% Murid Murid Yang melepasi


Tahap Penguasaan Minimum

% Murid Memperolehi A Semua


Mata Pelajaran

1.3
Meningkatkan
Pencapaian Murid
Dalam
Peperiksaan Sijil
Pelajaran
Malaysia (SPM)

Gred Purata Sekolah (GPS)

TOV

2016

2017

3.91

3.61

3.31

73.38

76.38

79.38

2018
3 6.5 PENGURUSAN PERSEKITARAN
DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
82.38

5.01

4.62

4.41

4.11

7.

Menyediakan persekitaran
pembelajaran yang kondusif
7.1 Membina Pondok Bacaan
7.2 Mewujudkan Ruang Informasi
7.3 Pertandingan Kebersihan dan
Keceriaan Kelas
7.4 Mewujudkan Kelas Kondusif
Abad 21
PENGURUSAN DAN
PEMBANGUNAN SUMBER
MANUSIA

8.
% Murid Layak Mendapat Sijil

% Murid Memperolehi A Semua


Mata Pelajaran

78.43

81.64

84.64

87.43

3.38

8.21

8.46

8.71
9.

Meningkatkan kemahiran guru


membimbing murid dalam TIMSS
dan PISA
8.1 Latihan Guru Matematik,
Sains dan Bahasa (Bahasa
Melayu/Inggeris)
Meningkatkan pembudayaan
inovasi dalam P&P
9.1 Frog VLE
9.2 Kajian Tindakan
9.3 Membina ABM

10. Meningkatkan pembudayaan


KBAT
10.1Melaksanakan Komuniti
Pembelajaran Profesionalisme
10.2Lawatan Penanda Arasan
10.3Ithink
10.4In House Traning
11. Memantapkan kefahaman guru
terhadap Pelaksanaan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)
12. Meningkatkan kualiti P&P guru.
12.1Pencerapan P&P
12.2Latihan Guru
12.3Kajian Tindakan
12.4Lesson Study
12.5Profesional Learning

Pengetua
PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia
Guru Media

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

Pengetua
PK Pentadbiran
GKMP

Community
(PLC)

Matlamat
Strategik

Objektif

Matlamat
Strategik

Objektif

3.
Pencapaian
kemahiran
insaniah
yang tinggi
oleh semua
murid.

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


TOV

3.1 Sikap dan


Tingkah Laku
Positif Murid

3.2 Salah Laku


Disiplin

% Murid Melakukan Kes Ringan

2016

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

2017

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

% Murid Memperlihat-kan Sikap


dan Perlakuan Positif (Instrumen
Mengukur Berdasarkan SKPM S5)

2015

Strategi

TOV

2015

2016

2017

80

83

86

89

10

9.9

9.8

9.3

% Murid Melakukan Kes


Sederhana

4.9

4.8

4.7

% Murid Melakukan Kes


Berat

1.9

1.8

1.7

3.1 Meningkatkan sikap dan


tingkahlaku positif murid
3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid

Program sekolah penyayang

Program SMART solat

Ceramah Keselamatan

Latihan Kebakaran

Pemantauan Kebakaran

Program Kelas Ceria

Gotong Royong Perdana

Budaya Penutupan Sekolah

Program Odorless Restroom

Bengkel Motivasi

PK HEM
Jawatankuasa Disiplin dan
Pengawas Sekolah

Program Sifar Denggi


Program Sayangi Anak
Perempuan
Program Elak Kancing
Program Gigi Sihat
Program Etika Penggunaan
Kantin
Program Suai Kenal
Majlis Watikah Pelantikan
Pemimpin Pelajar
Kursus Kepimpinan
Pengawas
Program Semai Pelapis
Program Sampul
Klinik Buku
Program BOSS Indah

3.1.3 Pengurusan Bimbingan dan


Kaunseling

Program membangunkan
bakat kepimpinan pelajar
Memperbanyakkan
program/projek dan
pertandingan menyelesaikan
masalah
Program Peningkatan
Keterampilan diri
Program RIMUP
Program jalinan dan jaringan
pelajar dalam dan luar
negara.
Projek Mengumpulkan
Maklumat Kerjaya Yang
Diminati
Program Kekemasan Diri
Jejak Pelajar Lepasan SPM
Program Psikososial Kawan
Bukan Lawan
Program Penetapan
Matlamat
Program Sentuhan Jiwa dan
Minda
Program Kepimpinan PRS
dan Pengawas
Ceramah Kesihatan Mental
Program Saya Unik Saya
Cemerlang
Program Say No To Sex
Program Lawatan Ke Rumah

PK HEM
Kaunselor

Orang Tua
Program Warga Emas
Program Kecemerlangan
Sosial
Program Sudut Bakatku

3.2 Meminimakan salahlaku disiplin


3.2.1 Pengurusan HEM

Matlamat
Strategik

Objektif

3.3 Kehadiran Ke
Sekolah

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

% murid hadir sekolah melebihi


90.00 peratus kehadiran setahun
setiap murid

Program salah laku disiplin


(Merit demerit)
Program pembugaran
Program RIMUP
Program Bridget Komuniti
Operasi Cantas JJ 1
Program Cepat Ke Sekolah
Program Zero Ponteng
Program Mesra
Program 7,15 Ku di Sekolah
Program Jalinan Kasih

Strategi

TOV

2016

2017

2018

86.7

90

93

96

3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke


sekolah
3.3.1 Pengurusan HEM

Program ponteng sifar

Program Headcount
Kehadiran
3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah
3.4.1 Pengurusan kurikulum

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab
PK HEM
Lembaga Disiplin dan
Lembaga Pengawas
SEmua Guru

Program Taskirah
Program Mengimarahkan
surau

3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM

Program Mentor Mentee

Habits of Mind (Pembentukan


sikap amalan baik)

Kelas Abad 21
3.4.3 Pengurusan
Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko

Membugarkan majlis
perwakilan pelajar
Program Jalinan
Program Jaringan
Program
Pengantarabangsaan
Program Lawatan dan
Penandaras.

Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko

Program Kerohanian
Program Khidmat
Masyarakat
Program tokoh Maal Hijrah
Program Imam Muda
Pengurusan HEM
Anugerah Kesantunan
Pengurusan Kurikulum
Program Kerja berkumpulan
(kajian Kes)- cth
(Pencemaran sungai)
Lakonan /Sketsa/ Bercerita /
Berkarya
Pengurusan Kokurikulum
Program Keusahawanan
Pemantapan budaya
pengucapan awam (BM & BI)
Pembentangan dapatan
kajian kes/survey

PELAN TAKTIKAL 2-2015

Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI

S1 Program Peningkatan Akademik

Bi
l

Tanggungjawab

Program/
Projek

Kelas Tambahan

PK Pentadbiran

Modul Latihan Kerja


Rumah

PK Pentadbiran

e-Latihan (VLE Frog)

PK Pentadbiran

Hari Anugerah
Cemerlang

PK Pentadbiran

Hari Bertemu Pelanggan

PK Pentadbiran

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
JunOktober/Hari
Rabu/12.302..00 petang

Output /
Outcome

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

RM 5,000.00 /
PIBG

Pencapaian
Peperiksaan
Percubaan PT3
dan Percubaan
SPM

Gred Purata
Sekolah

Semua murid
tingkatan 3 dan 5

Modul Mengikut
Aras

RM 10,000.00

Murid
menyempurnakan
modul

% pelajar
menyempurnakan modul

Semua murid
Tingkatan 3 dan 5

Set Soalan
Sebenar Tahun
Lepas/ Negeri
Lain

Tiada

Pelajar
menggunakan
e-Latihan

% murid
menggunakan
e-Latihan

Semua murid

April

RM5,000.00 /
PIBG

Pertambahan
bilangan murid
menerima
anugerah

Bilangan Murid
Menerima
Hadiah

Pelajar yang terpilih

Januari / Jun

RM 100.00/
Sekolah

Pencapaian
Peperiksaan
Akhir tahun,
Percubaan PT3,
Percubaan SPM ,
PT3 dan SPM

Gred Purata
Sekolah

Semua Pelajar

Gred Purata
Sekolah/ Gred
Purata Panitia
Bahasa Melayu
dan Sejarah

Pelajar Tingkatan 5

Sepanjang
tahun

Sepanjang
tahun

PK Pentadbiran
Audit Total

Kos/
Sumber

Jun hingga
Oktober

RM 200.00/
Sekolah

Pencapaian
Percubaan SPM
dan SPM

INISIATIF / STRATEGI

S1 Program Peningkatan Akademik

Bi
l

Tanggungjawab

Program/
Projek

Pk Pentadbiran
Program Attitude
Reeengeneering

1
0

Program KBAT

PK Pentadbiran

RM 100.00
/sekolah

April dan Julai

RM 2000.00
/Sekolah

Sepanjang
Tahun

PK Pentadbiran
Relief Terancang

Kos/
Sumber

Julai

PK Pentadbiran
Seminar Menjawab Soalan
Peperiksaan

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

RM 1000.00
/Sekolah

Output /
Outcome

Percubaan SPM/
Percubaan
PT3/SPM/PT3

Percubaan
SPM/Percubaan
PT3/ SPM/PT3

Peperiksaan Akhir
Tahun/PT3/SPM

RM 5000.00
Sepanjang
Tahun

Peperiksaan Akhir
Tahun/ SPM/PT3

KPI

Sasaran

Gred Purata
Sekolah/ Peratus
Pelajar
Cemerlang

Pelajar Cemerlang
Tingkatan 3 dan 5

Gred Purata
Sekolah

Semua Pelajar

Gred Purata
Sekolah

Peratus
pencapaian

Pelan
Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 3 -2014


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

S10

Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

KPI

Sasaran

Melaksanakan Komuniti
Pembelajaran
Profesionalisme

PK Pentadbiran

1 Bulan Sekali
(Januari
Oktober)

Tiada

Peningkatan
pengetahuan dan
kemahiran guru
dalam
penyelesaian
masalah

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru

Menggunakan
Pendekatan Coaching
dan Mentoring Dalam
Membangunkan
Profesionalisme Guru

Pengetua

Sepanjang
Tahun

Tiada

Guru berupaya
menyelesaikan
masalah sendiri

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru

Pembelajaran Abad Ke21(I Think dan KBAT)

PK Pentadbiran

Sepanjang
Tahunl

RM 5,000.00 /

Peningkatan
keupayaan guru
dalam PdP

Skor Tahap
Pencerapan

Semua guru

Pelan
Kontingensi