Indicatorii varia iei (împr

tierii)

Indicatorii sintetici ai varia iei (1)
Abaterea medie liniar
Defini ie: Media aritmetic a abaterilor individuale fa luate în valoare absolut Pentru un ir simplu de valori: de medie (di)

§x d !

i 

x

Pentru o serie de frecven e sau pentru o serie de date grupate pe intervale de grupare:

n

§ x x ™n d! §n
i i

i

Abaterea medie liniar are ca unitate de m sur , unitatea de m sur a variabilei analizate.

Indicatorii sintetici ai varia iei (2)
Dispersia sau momentul centrat de ordin 2
Defini ie: Media aritmetic a p tratelor abaterilor individuale fa de medie (di) Pentru o serie de frecven e sau pentru o serie de date grupate pe intervale de Pentru un ir simplu de valori: grupare: 2 2

W

2

§ x !

i 

x

n

W

2

§ x x ™ n §n
i i

i

Din considerente de interpretare vom l sa dispersia f r unitate de m sur . Formula alternativ de calcul a dispersiei:
2 W 2 ! xp x 2

Indicatorii sintetici ai varia iei (3)
Abaterea standard sau abaterea medie p tratic
Defini ie: R d cina p trat a dispersiei

W ! W2
Proprietate: De obicei, între abaterea medie p tratic liniar exist urm toarea rela ie: i abaterea medie

4 d $ W 5
Abaterea medie p tratic are ca unitate de m sur , unitatea de m sur a variabilei analizate.

Indicatorii sintetici ai varia iei (4)
Coeficientul de varia ie sau de omogenitate
Defini ie: Este o exprimare în cifre relative (vezi indicatorii simpli ai împr tierii) a abaterii standard Propriet i:

W CV ! ? A 100 x

‡ de obicei CV ia valori în intervalul [0;100] ‡ valori mici (apropiate de limita inferioar ) ale indicatorului indic o serie omogen (media, mediana, valoarea modal sunt reprezentative) ‡ valori mari (apropiate de limita superioar ) ale indicatorului arat o serie eterogen (neomogen ) (media, mediana, valoarea modal sunt nereprezentative) ‡ pentru a considera o serie omogen , teoria recomand , ca valoarea CV sa fie cel mult 30-35%

Caz particular pentru dispersie
Dispersia variabilei de tip binar
¨ N (1 p ) 2 ™ N (0 p ) 2 ™ M 2 q2 © ! W ! ªNM N M
2 2

¸ ¨ M p2© ¹ º ªN M

¸ ¹! º

! q p p q ! pq ( p q ) ! pq ! p (1 p )

Dispersia maxim a variabilei de tip binar este 0,25

Studiul formei func iilor de reparti ie (1)
Asimetria
1) Metode simple de analiz a asimetriei a) metoda vizual serie simetric
43 38 33

serie asimetric spre stânga serie asimetric spre dreapta
43 38 33 Studenti

43 38 33 Studenti
2 3 4 5 6 Nota 7 8 9 10

Studenti

28 23 18 13 8 3 2 3 4 5 6 Nota 7 8 9 10

28 23 18 13 8 3

28 23 18 13 8 3 2 3 4 5 6 Nota 7 8 9 10

Asimetria (2)
b) metoda compar rii indicatorilor tendin ei centrale (
4 8

x , Me

i Mo)

8 S 8 8

4

Mo 6 Me

7

8

9 N

x

As me r a (3)
b) metoda compar rii indicatorilor tendin ei centrale (
3 3 33 2 e 23 1 13

x , Me

i Mo)

3 2

Mo

3

Me

5

x
N a

10

Asimetria (4)
b) metoda compar rii indicatorilor tendin ei centrale (
43 38 33 Studenti 28 23 18 13 8 3 2 3 4 5 6 Nota

x , Me

i Mo)

x 7 Me

8

9 Mo

10

Asimetria (5)
2) Metode analitice de abordare Coeficien ii de asimetrie ai lui Pearson

as

x Mo ! W

as

3 x Me ! W

Propriet i i interpretare:
‡ interval de valori [-1;+1 ] ‡ semnul arat direc ia asimetriei ‡ valori mici (apropiate de 0) indic o asimetrie de mic intensitate ‡ valori mari (apropiate de ±1) indic o asimetrie cu intensitate foarte mare

Propriet i i interpretare:
‡ interval de valori [-3;+3 ] ‡ semnul arat direc ia asimetriei ‡ valori mici (apropiate de 0) indic o asimetrie de mic intensitate ‡ valori mari (apropiate de ±3) indic o asimetrie cu intensitate foarte mare

Asimetria (6)
Coeficien ii lui Pearson (continuare) Coeficientul lui Bowley

as

Q 32 ! F1 ! 3 Q2
2

C as !

q3 q2 q2 q1 q3 q2 q2 q1

unde:

Q2 ! W

§ x x n ! §n
2 i i
3 i

Propriet i i interpretare:
‡ interval de valori [-1;+1 ] ‡ semnul arat direc ia asimetriei ‡ valori mici (apropiate de 0) indic o asimetrie de mic intensitate ‡ valori mari (apropiate de ±1) indic o asimetrie cu intensitate foarte mare

i

(momentul centrat de ordin 2)
Q3

§ x x n ! §n
i i

(momentul centrat de ordin 3)

Boltirea (1)
1) Metoda vizual
serie mezocurtic serie leptocurtic serie platicurtic

50 45 40 35 tudenti tudenti 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5

50 45

50 45 40 35 tudenti 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 Nota

15 10 5 0 10 1 2 3 4 5

Nota

Nota

¤

£

¢

¡

10

¥

¤

£

¢

¡

  ¥ ¤ £ ¢ ¡

0

35 30 25 20

¥

10

K2

Boltirea (2)
2) Metoda analitic Coeficientul lui Pearson
2

Coeficientul lui Fischer

Q4 ! 2 Q2

unde

K 2 ! F2 3
Interpretare:
K 2 =0 (reparti ie mezocurtic )

Q4 !

xi x 4 ni §

§n

i

(momentul centrat de ordinul 4) Interpretare:
2=3 2>3 2<3

K 2 >0 (reparti ie leptocurtic )
K 2 <0 (reparti ie platicurtic )

(reparti ie mezocurtic ) (reparti ie leptocurtic ) (reparti ie platicurtic )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful