CAIET DE PRACTIC

privind activitatile zilnice desfasurate în cadrul S.C. ««. .S.R.L IASI

««« FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR ANUL I, ECONOMIC

Unitatea in care am efectuat stagiul pe o perioada de 15 zile lucratoare este unitatea in care imi desfasor activitatea din luna mai a acestui an, si anume S.C ««... S.R.L, Iasi. Activitatea desfasurata in cadrul stagiului a constat in :

Luni 4.05.2009

In prima zi, secretarul SC«.. . SRL a facut o prezentare a institutiei, a functionarilor din cadrul acesteia si a birourilor in care isi desfasoara activitatea fiecare salariat. De regula in cadrul unui birou functioneaza salariati ai aceluiasi compartiment sau serviciu (Serviciul Contabilitate, Secretariat, Asistenta Sociala), iar persoanele care detin functii de conducere dispun de birouri proprii. Am observat cateva din activitatile de baza a fiecarui compartiment din cadrul societatiii..

Marti 5.05.2009

In a doua zi am efectuat practica in cadrul Biroului de contabilitate ± serviciul de venituri- si casierie a unitatii. Am fost lasata si eu sa intocmesc chitante unor cetateni. La sfarsitul zilei casierii intocmesc borderouri centralizatoare a incasarilor efectuate si predau sumele casierului central. Acesta efectueaza operatiunea de depunere zilnica a numerarului si intocmeste registrul de casa.

Miercuri 6.05.2009

Din cea de-a treia zi, stagiul de practica l-am efectuat in cadrul Compartimentului de Contabilitate serviciul de cheltuieli. Aici isi desfasoara activitatea contabilul sef al S.C. «. SR L. Pentru inceput am observat in ce consta aceasta activitate iar apoi am fost implicata direct in intocmirea unor situatii.

Joi 7.05.2009

Am inceput prin intocmirea unor ordine de plata pentru achitarea facturilor privind achizitionarea de materiale, inregistrarea facturilor si a platii in contabilitate. Am intocmit situatia privind contributiile asiguratilor si a angajatorului la fondul de pensii ± CAS 9,5% asigurat si 19,5% angajator care se depune lunar la Casa Judeteana de Pensii; Situatia privind contributiile asiguratilor si angajatorului la sanatate ± 6,5% contributie de asigurari sociale de sanatate angajat , 6% CASS angajator si 0,85% contributie pentru concedii si indemnizatii care se depune lunar la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate; Situatia privind contributiile angajatilor si angajatorului la somaj ± 1% pentru angajat si 2 sau 2,25% pentru angajator care trebuie depusa in fiecare luna la A.J.O.F.M.

Vineri 8.05.2009

In aceasta zi am intocmit situatia financiara a unitatii cuprinzand obligatiile de plata restante pana la aceasta data; am intocmit ordine de plata pentru virarea sumelor reprezentand taxe

pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a persoanelor fizice din bugetul local catre Oficiul Registrul Comertului, am efectuat notele contabile aferente acestei operatiuni; m-am deplasat la Casa de Pensii, Casa de asigurari sociale de Sanatate si Somaj pentru a depune declaratiile intocmite.

Luni 11.05.2009

Am intocmit situatia ³Declaratia 100´ privind contributiile angajatilor si a angajatorului care se depune lunar la Administratia Finantelor Publice; efectuarea platii unor furnizori de materiale si pentru prestari de servicii si inregistrarea in contabil itate a facturilor, a platii si a consumului de materiale; intocmirea situatiei privind fondurile alocate pentru efectuarea de cursuri de perfectionare a personalului in perioada 2008-2009, situatie solicitata de Consiliul Judetean Iasi.

Marti 12.05.2009

Am intocmit planul de realizare a veniturilor aferente lunii iunie si repartizarea catre fiecare casier a acestuia ; am participat la efectuarea proiectului pentru rectificarea bugetului local care a constat in virarea sumelor necesare acoperirii unor cheltuieli de investitii noi; contul de executie a veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul I 2009 centralizate si detaliate pe capitole, subcapitole, alienate si paragrafe;

Miercuri 13.05.2009

In aceasta zi am intocmit situatia privind activele si datoriile societatii S.C. «.. . S.R.L. IASI

Joi 14.05.2009

Am intocmit bilantul contabil al societatii; am preluat listarea bilantului, balantei si a tuturor situatiilor financiare intocmite pentru darea de seama contabila aferenta trimestrului I 2009, semnarea si indosarierea acestora.

Vineri 15.05.2009

Deplasarea la Directia Generala a Finantelor Publice pentru a depune darea de seama contabila aferenta trimestrului II; intocmirea situatiei privind veniturile unitatii noastre si a cheltuielilor necesare la capitolul ³Autoritati executive´ solicitata de Directia Generala a Finantelor Publice.

Luni 18.05.2009
In aceasta zi am participat la retragerea de numerar de la BRD, impreuna o persoana autorizata, am mers la achizitionarea de materiale necesare pentru constructia unui bloc.

Marti 19.05.2009
In cadrul compartimentului Contabilitate, in aceasta zi mi sa dat responsabilitatea de a completa ordine de schimb valutar, bilete la ordin., dispozitii de plata , dispozitii de incasare.

Miercuri 20.05.2009
In aceasta zi am fost la magazia unitatii. Am inceput prin receptionarea de marfuri , completarea fisei de magazie, a NIR ului (nota de intrare receptie).

Joi 21.05.2009
In penultima zi de practica ,am fost la Secretariat am completat in registrul de intrare-iesire a documentelor o parte a corespondentei sosita in ziua respectiva. Am observat ca toata corespondenta primita se pune la mapa conducatorului institutiei ± presedintele administrativ- care o repartizeaza spre solutionare angajatilor.

Vineri 22.05.2009

In aceasta azi am efectuat stagiul la departamentul de Resurse Umane al societatii S.C «.. . S.R.L Responsabilul acestui departament, unde mi s-a prezentat situatia personalului, in ce consta munca in acest domeniu. Mi-a fost aratat Contractul colectiv de munca, modificarile aduse acestuia in functie de hotararile luate de catre Guvern si votate de Parlament. Mi-a s-a mai aratat in ce consta fisa postului fiecarui angajat. La sfarsitul zilei mi s-a intocmit adeverinta care atesta faptul ca am realizat practica in aceasta unitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful