You are on page 1of 4

Korrzi

Korrzinak nevezzk elssorban azokat a kmiai reak- 3; A vzcseppben lv oldott anyagok felgyorstjk ezt a
cikat, melyek sorn a fmek felletrl kiindul s a f- folyamatot, mivel segtik az elektromos vezetst. A kemek belseje fel halad kmiai vagy elektrokmiai vlto- letkez OH -ionok s vas(II)-ionok csapadkot alkotnak:
zsok sorn az adott fmfellet roncsoldik.
Fe2+ + 2 OH = Fe(OH)2
A kmiai reakcik hajtereje minden esetben a nemesgzszerkezet elrse, gy a fmek idvel a leveg oxignjvel s a levegben tallhat vzprval reakciba lp- 4; Ez a csapadk rvidesen rozsdv oxidldik:
nek s gy alacsonyabb energiaszintre kerlnek. A fmek
ezekben a folyamatokban oxidldnak, vagyis elektront
4 Fe(OH)2 + O2 = 2 Fe2 O3 H2 O + 2 H2 O
adnak le. Leggyakoribb ilyen folyamat az acl s a vas
oxidcija, vagyis a rozsdsods. A korrzi mint szakkifejezs hasznlatos a geolgiban (svnyok vz-sznsav
ltal okozott feloldsa) s az orvostudomnyban (szve- 2 Korrzi vas- s rzanyag vzvetek, gyullads vagy mar anyag ltal okozott roncsoldzet rendszerekben
sa) is.
A korrzis folyamatok szorosan egybektdnek elektrokmiai folyamatokkal. Ez a magyarzata annak, hogy
a korrzis folyamat felgyorsul helyi elemek kialakulsakor. Helyi elem alatt rtjk eltr elektrontlts fmek
s bizonyos ionok oldatnak, vz jelenltben trtn rvidzrlatt. Ezek a fmek pl. vas s rz. Az rintkezsi
pontoknl a vas klnsen gyorsan korrodl. Az ismert
cementl-reakci sorn a rz lelepszik a vasra, helyi elemet kpezve Cu2+ + Fe > Cu + Fe2+ .
Az elektronokban gazdag rz felsznn hidrognionok slnek ki, hidrognt kpezvn 2 H+ + 2 e > H2 . Az
ily mdon, a vason keletkez pozitv tbblettltet minden
nehzsg nlkl Fe2+ -ionknt kerl leadsra; a vas zavartalanul korrodl. Mivel a krnyez vz rszben ktetlen llapotban van jelen, ezrt hidrognionokat tartalmaz
H2 O >><< H+ + OH . A hidrognionok a fentebb lertak
szerint reaglnak a fm felsznvel. Ebben az esetben is
kataliztorknt mkdik a rz. A ktetlen vzbl szrmaz OH ionok vas(II)-hidroxidot kpezve tettersen hozzjrulnak a vas elbomlshoz Fe2+ + 2 OH >
Fe(OH)2 .

Aclhd felletn megjelen rozsda

A krnyezetben lejtszd roncsol hatsok

Aclhdra (tekintsnk el annak szntartalmtl) nagy


Tmren sszefoglalva: egy vzvezet rendszer rz
mennyisg csapadk hullik. A csapadkvz reakciba
komponensei, vegyileg kezeletlen vz esetben felgyorlp a vassal s Fe(OH)2 keletkezik, majd ez rozsdv
stjk a vaskomponensek korrzijt.
Fe2 O3 -m alakul. A folyamat rszletesen:
1; A leveg oxignje hidroxidionn redukldik:

O2 + 2 H2 O + 4e = 4 OH

3 Korrzivdelem vzvezet rendszerekben

2; A vas lead kt elektront:

Vasanyagok (fekete acl, ntvny, rozsdamentes acl):

Fe = Fe2+ + 2e

Nem tvztt ill. alacsonytvzet vasanyagok vz s


oxign jelenltekor korrodlnak s vasoxidot (rozsda,
1

5 KORRZIVDELEM

rozsdaiszap) kpeznek. Ezrt a korrzivdelem egyik pldul a fehrbdog (nozott vaslemez), amelyet konfontos clja az oxign rendszerbe jutsnak a meggtl- zervdobozok ksztsre hasznlnak.
sa illetve a mr bejutott oxign kmiai megktse. Ezen
tlmenen szksges egy enyhn lgos pH rtk belltsa is. Nagyon elnys tovbb egy alacsony startalm
keringvz.
Rzanyagok (rz, nikkelbronz, vrsntvny, srgarz):
Rz, nikkelbronz, vrsntvny, cinkelbomlsll- s
klnleges-srgarz, jl ellenll enyhn lgos, oxignszegny keringvznek.

Biokorrzi

A legtbben gy gondoljk, a korrzi egy olyan folyamat, amely csak az oxign s a vz fmmel trtn
kapcsolatakor keletkezik. Egy jelents rsze a korrzikpzdsnek azonban az oxign teljes kizrsval trtnik. Ily mdon korrodlt vascsvek felletn fekete foltok gyelhetek meg - ez a vas(II)szuld. Ha a fekete
vas(II)szuldot eltvoltjuk, gy egy andos mlyeds kerl napvilgra, melynek csupasz vas a felszne.
A fehrbdogot konzervdobozknt is fel lehet hasznlni
Biokorrzirt olyan vasfelleteken, melyeket vz
s/vagy biolgiai lerakdsok bortanak, elssorban szul- Lteznek aktv vdekezsi mdok. Olyan vdelem,
ftredukl baktriumok a felelsek. Ilyen krnyezetek amelyben a fmet olyan fmmel vdjk, amely reakcikpesebb (elektrdpotencilja kisebb). A katdos fmszulftionokat tartalmaznak, de oxignt nem.
vdelem az a korrzivdelmi eljrs, amelynek sorn a
Biokorrzirt felels lehet tovbb a mikroorganizmuvdend fm azt az elektrdot alkotja, ahol a redukci
sok egy msik, oxignmentes krlmnyek kztt l csotrtnik, teht ez lesz a katd. Az and az a fm lesz,
portja is. Ezek energiaszksgletket a hidrogn sznamelyiknek kisebb az elektrdpotencilja, gy ez a fm
dioxiddal trtn oxidcijbl fedezik. Ennek sorn
fog tadni a katdnak elektronokat. Ez a jelensg megy
metn s vz keletkezik. Az ilyen jelents mennyisg
vgbe, amikor egy elsott vascsvet ktnk ssze egy
metn-termel baktriumok olyan oxignmentes terleten
magnziumtmbbel. Az eljrs sorn a lassan oxidllnek, mint pl. technikai iszapos lerakdsok alatt tartd, oldd magnziumtmbt idnknt ptolni kell. Az
lyokban, lass tfolys csvek aljn stb.
ilyen tpus vdekezsi md meglehetsen drga, ezrt
kevsb elterjedt. Vannak azonban esetek, amikor nem
knlkozik ms lehetsg, pldul tartsan a talajban le5 Korrzivdelem
v, aclbl kszlt csvezetkek, s a kzismert, tartlyos rendszer (nem tfolys) villanybojlerek. A bojleA korrzi elleni vdekezst kt nagy csoportra lehet bon- rek belsejben, a meleged vzzel krlvve tallhat a
tani. Ltezik aktv s passzv vdelem. A passzv vde- rd alak and, amelynek anyaga javarszt magnzium.
lem f jellemzje az, hogy olyan vdbevonatot alaktunk Az and csavaros rgzts rvn fmes sszekttetsben
ki a fm felletn, ami az csak addig vd, amg meg nem van a bojler acltartlyval. A forr vz ersen korrosrl. Ennek az eljrsnak hrom tpusa ltezik. Lehet zv hatsra az and anyaga lassan oxidldva olddik, az
a fmet gyis vdeni a krnyezet kros hatsaitl, hogy acltartly pedig pen marad. A vz minsgtl fggbizonyos lakkokkal, manyaggal vagy zomnccal vonjuk en nhny vente az andot ki kell cserl(tet)ni. Az aktv
be. Ezt az eljrst nevezzk szinterezsnek. A fmeket s a passzv korrzivdelmet kombinlja az a megolds,
akr egyszeren le is festhetjk. Elektrokmiai korrzi- amikor a vdend vastrgyat bevonjk a reakcikpesebb
vdelem szempontjbl passzv vdelem az is, ha a f- fmmel. Ilyen clbl ltalban cinkbevonatot rtegeznek
met andnak kapcsoljuk s azt elektrolizlva vastagtjuk az acl felletre. Az ilyen trgy neve horganyzott vagy
meg a fmet vd oxidrteget. Ez a folyamat az elox- cinkbevont acl. Ebbl kszl pldul a tetk bdogols. Vannak passzv fmbevonatok, amelyek csak addig zsra hasznlatos lemezek nagy rsze, illetve a drtkevdik a fmet, amg a bevonat meg nem srl. Ez olyan rts. A cink (rgies nevn: horgany) nmagban vdelelektrdpotencil fm, amely a srlskor kpzd helyi met nyjt, mivel felsznn sszefgg oxidrteg alakul ki,
elem katdja lesz, mivel az ilyen bevonatok csak a sr- amely a csapadkvz s a levegben lev oxign krost
lsig vdenek. Ezrt csak olyan esetekben hasznlatos, hatstl elszigeteli a trgyat. Ha a cinkbevonat megsamikor a fellet nincs kitve srls veszlynek. Ilyen rl, akkor is a vdfm fog oxidldni, s gy megvdi a

3
bevont vastrgyat.

Tovbbi informcik

Sulinet A fmek

Kapcsold szcikkek
Konzervdoboz

8 TEXT AND IMAGE SOURCES, CONTRIBUTORS, AND LICENSES

Text and image sources, contributors, and licenses

8.1

Text

Korrzi Forrs: https://hu.wikipedia.org/wiki/Korr%C3%B3zi%C3%B3?oldid=14572375 Kzremkdk: Misibacsi, Karmela, TXiKiBoT, Idioma-bot, Hu12, Szalax, SamatBot, Xxxx00, Malatinszky, Luckas-bot, Szaszicska, Csigabi, BOTijo, Xqbot, RedBot, Szekka,
Tanr2, B.Zsoltbot, DixonDBot, Kapucnis, TjBot, Gerakibot, Nby, EmausBot, HRoestBot, Zlhu.int, WikitanvirBot, AvicBot, GrouchoBot,
DanjanBot, JaviP96 s Nvtelen: 6

8.2

Images

Fjl:Commons-logo.svg Forrs: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenc: Public domain


Kzremkdk: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to
be slightly warped.) Eredeti mvsz: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version,
created by Reidab.
Fjl:Konservendose-1.jpg Forrs: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Konservendose-1.jpg Licenc: CC-BY-SA3.0 Kzremkdk: Nincs megadva gppel olvashat forrs. Felttelezheten sajt munka (a szerzi jogi adatok alapjn). Eredeti mvsz:
Nincs megadva gppel olvashat szerz. Felttelezheten Rainer Zenz (a szerzi jogi adatok alapjn).
Fjl:Rusty_Railroad_Bridge_Panel_3008px.jpg Forrs: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Rusty_Railroad_
Bridge_Panel_3008px.jpg Licenc: GFDL 1.2 Kzremkdk: Sajt kszts fot Eredeti mvsz: Photo by and (c)2008 Derek Ramsey
(Ram-Man)

8.3

Content license

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0