You are on page 1of 2

http://Vietphotoshop.

com

Cách đổi tên file hàng hoạt bằng File Browser - Batch
Rename
- Chọn File > Browser hoặc Window > File Browser. Một
cửa sổ của File Browser sẽ hiện ra.

- Nhấp chuột phải vào cửa sổ đó và chọn Batch Rename hoặc


bạn có thể nhấp vào mũi tên màu đen ở góc trên cùng bên
phải và chọn Batch Rename.

[B]Lưu ý[/B]: Nếu bạn thấy chức năng Batch Rename không
sáng thì có thể một hình nào đó đang được chọn. Nếu hình
được chọn nó sẽ hiện một viền màu đên bao quanh. Bạn xem
xem nó có hiện không nếu có hình được chọn thì bỏ chọn
hình đó bằng cách nhấp chuột ra một vùng trắng trong File
Browser

- Sau khi bạn chọn Batch Rename sẽ có một hộp thoại như
hình hiện ra

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

- Trong hộp thoại Batch Rename bạn thiết lập thông số như
sau:

- Dưới Destination Folder, chọn Rename In The Same Folder

- Dưới File Naming, gõ BTD để thay tên mặc định là


"Document Name"

- Nhấn phím Tab để nhẩy sáng hộp văn bản kế tiếp, và chọn 2
Digit Serial Number từ menu thả xuống.

- Nhấn Tab để chuyển sang ô kế tiếp và chọn chữ extension


từ menu thả xuống chứ không phải là "EXTENTION"

- Đánh dấu vào hộp kiểm Compatibility để cho hệ điều hành


của bạn hoặc của người khác có thể dùng được.

- Nhấn Ok để đóng hộp thoại Batch Rename lại. File đó sẽ


được đặt lại tên và số file sẽ tương ứng với file mà bạn đã
chọn bao gồm BTD và BTD2 mà bạn đã đặt tên trước đây.

- Hurra! bạn đã thấy cái hay của File Browser chưa? nói rồi
mà không tin! thay vì ngôi đặt tên từng chú một hoặc phải
dùng action thì nay chỉ cần một cú nhấp chuột! hà hà!

© Bá tước Monte Cristo - www.bantayden.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2