You are on page 1of 9

Odnawialne rda energii

zmniejszaj hurtowy koszt energii


elektrycznej
Keith Barnham
Emerytowany Profesor Fizyki
Imperial College London
k.barnham@ic.ac.uk

The Burning Answer:


a Users Guide to the Solar Revolution
Weidenfeld and Nicholson 2014
www.burninganswers.com
Keith Barnham, Kaspar Knorr, Massimo Mazzer, Recent progress
towards all-renewable electricity supplies Nature Materials, 15
(2), pp. 115-116, (2016)

KKW: wsplna elektrownia


Kombikraftwerk projekt wszystko ze rde odnawialnych rozpocz
si w 2006 roku
W 2006 odnawialne rda energii( PV, elektrownie wiatrowe,
biogaz) dostarczyy 1 / 10.000 rzeczywistego zapotrzebowania na
energi elektryczn w Niemczech
PV i wiatr mog dostarczy
78% zapotrzebowania
na energi elektryczn
w Niemczech
Wymagana rezerwa mocy z biogazy
tylko 17%
Niezbedne byo tylko 5% z akumulatorw
KKW wyznacza cele wszystkim
odnawialnym
rdom energii w Niemczech Dostosowanie w UK (jutro)

Wykadniczy wzrost energii


PV
Germany

2025
EDF?

K.Barnham, K.Knorr, M.Mazzer, Nature Materials, Feb. 2016

Energetyka wiatrowa na ldzie


Niemcy, Wochy i UK

2025
EDF?

Niemcy osign cel KKW do 2020 roku. UK bez ci do 2022 roku.


Potrzeba lokalnej wasnoci/dofinansowania( jak u pioniera Danii).

Przybrzena elektryka wiatrowa


Niemcy i UK

2025
EDF?

Mimo niesprzyjajcych warunkw rodowiska,


przybrzene elektrownie wiatrowe, wytwarzaj wicej

Wykadniczy wzrost rynku prowadzi


do spadku cen hurtowych
6

UK APX
2012-2015
Wholesale electricity price

p/kWh

Linear (UK
APX
2012-2015)

0.5

Renewable power fraction of all-renewable target

Good Energy pokazuje spadek w UK w 2014 spowodowany ta


energi odnawialn

Moliwe efekty ci dotacji


w UK
100

PV,
wind,
biogas
Cumulative installed power

(GW)

10

Busines
s as
usual
Lowest
year

1
2018
2004

Year

Pessimi
stic

Hurtowe ceny energii 2025


< HPC

DECC High
DECC LO
DECC low
renewables
Business as
usual
Lowest year
Pessimistic

8
7

< CfD

Wholesale electrcity price p/kWh


5
4
3
2

2015

2020

2025

2030

Year

+ Hurtowe ceny energii w Niemczech 2012 - 2015

Podsumowanie
Cele odnawialnych rde energii w
Niemczech do 2020
Bez ci w UK moliwe do osignicia do
2022
Spadek hurtowych kosztw energii
elektrycznej w UK I Niemczech, jako cz
rozwoju energii odnawialnej
Cicia PV i naziemnych elektrowni
wiatrowy na rzecz drogich,
wysokogazowych i jdrowych
Pesymistyczne zaoenia do 2025 dla
odnawialnej energii ciko pracujcy
podatnicysfinansuj 7p z 9p jdrowych
kosztw kadej kWh