You are on page 1of 7

Czy Frome moe by pierwszym miastem w UK

zasilanym energi odnawialn?

Keith Barnham
Emerytowany Profesor Fizyki
Imperial College London
k.barnham@ic.ac.uk

The Burning Answer:


a Users Guide to the Solar Revolution
Weidenfeld and Nicholson 2014
www.burninganswers.com

KKW: wsplna elektrownia


Kombikraftwerk projekt wszystko ze rde odnawialnych
rozpocz si w 2006 roku
W 2006 odnawialne rda energii( PV, elektrownie wiatrowe,
biogaz) dostarczyy 1 / 10.000 rzeczywistego zapotrzebowania na
energi elektryczn w Niemczech
PV i wiatr mog dostarczy
78% zapotrzebowania
na energi elektryczn
w Niemczech
Wymagana rezerwa mocy z biogazy
tylko 17%
Niezbedne byo tylko 5%
z akumulatorw
KKW wyznacza cele wszystkim
odnawialnym
rdom energii w Niemczech

Symulacja KKW dla Frome


Mam arkusz Excel z danymi UK z
Centrum Alternatywnej Technologii
(CAT)
Zapotrzebowanie Frome na energi
elektryczn co godzin
-zapotrzebowanie w skalii regionu
poudniowo-zachodniego?
Zapotrzebowanie na PV i rda
wiatrowe w UK albo poudniowo-

Przyjte cele PV & wiatrowe KKW


dla UK
60

Storage
50

40

Demand or supply

(GW)

Demand
Wind+PV

30

20

10
11

12

13

14

15

16

17

18

Day in April 2010

Gdy wszystko bdzie zasilane z odnawialnych rde, elektrownie


jdrowe bd przeytkami
Drogie nuklearne bd musiay konkurowa z tanimi wiatrowymi

Magazynowa nadwyk
poday
60

Biogas

Demand or supply

50

(GW)
40

Demand
Plus Store

30

20

10
11 12 13 14 15 16 17 18

Day in April 2010

Dostarcza mniej ni potrzeba:


Biogaz
60

50

40

Demand or supply

(GW)

Demand
Plus Biogas

30

20

10
11 12 13 14 15 16 17 18

Day in April 2010

Sie sama wyprostuje nadmierne wahania wiatrowe

Podsumowanie
Arkusz kalkulacyjny moe wyznaczy cele
cakowitej energii odnawialnej dla Frome
PV: zachca gospodarstwa domowe,szkoy,
Silkmill itp.
Wiatrowe:zamwi, zbudowa nasz wasny?
Biogaz: zbiera odpowiedniki ywnoci/odpady z
farm do fermentacji beztlenowej
Przekonywa mieszkacw do przeczenia
Obliczy cele dla elektrowni wodnych i
przeczy