You are on page 1of 8

Camille Dressler, Chair,

Scottish Islands Federation

Wyspy Szkockie: liderzy


spoecznoci niskowglowych
Jednym z celw Federacji Szkockich Wysp jest uwiadomienie
wyspom ich potencjau jako liderw w spoecznociach
niskowglowych.
Pracowalimy z 13 wyspiarskimi partnerami z UE nad
zagadnieniem zrwnowaonego zuycia energii: Nasz unikalny
szkocki wkad to pokazanie, jak wyspiarskie, spoecznie fundacje
napdzaj ruch w kierunku spoeczestwa niskoemisyjnego.
Jako cz projektu, nasza federacja pomoga 8 wyspom wykona
audyty ich wasnej energii, z funduszu programu rzdu
szkockiego CARES.
Dzisiaj,chciaabym przedstawi Wam 3 wyspy z naszej Federacji:
Eigg, Mull i Iona

Przypadek Eigg
Jeden z pierwszych szkockich spoecznych
wykupw.
Priorytetem mieszkacw Eigg bya
elektryfikacja wyspy.
Drog do osignicia tego celu bya wasna
sie odnawialnej energii.
Energia zostaa wczona 10 lat po wykupie
dajc wyspie po raz pierwszy caodobowe
zasilanie.
Kosztowao to 1.6 million.
Zostao sfinansowane przez Big Lottery, HIE
Lochaber,
Highlands and Islands Community Energy
Company,
Scottish Households Renewables Initiative,
The Energy
Saving Trust and the Highland Council.

Wyspy sa elastycznymi
spoecznociami, ktre wykorzystuj
wasne medoty do rozwizywania
swoich problemw.

5 kW dla kadego
gospodarstwa
domowego

3 elektrownie
wodne = 110 KW

4 wiatraki = 24kW

3 panele
fotowoltaiczne= 30kW

10 kW dla firm

96 akumulatory24h
zasilanie

Green Grid w Eigg:


efekt pomnoenia
Green Grid jest obsugiwany i utrzymywany przez Eigg Electric Ltd
spk finansowan przez fundacj Isle of Eigg Heritage Trust.
Naprawa i konserwacja jest obowizkiem wyszkolonego zespou
mechanikw
( 3 dodatkowe miejsca pracy ).
Ssiednie wyspy Muck, Rum i Canna stworzyy Green Grid u siebie.
Redukcja C02 w ramach naszego projektu konkurs The Big Green
Challenge w 2010,motywujc mieszkacw do dalszej
redukcji,wytwarzania
wasnych produktw,przecznia si na urzdzenia najwyszej klasy
energetycznej
i ogrzewania solarnego oraz produkowania I uywania paliwa
drzewnego.

Zrwnowaony
Transport Wyspy
Mull i Iona (MIST)
Mull and Iona Sustainable Transport jest czci fundacji Mull and Iona Community Trust.
Emisja CO2 z transportu stanowi poow,a nawet wicej cakowitej emisji wikszoci
gospodarstw.
Przy wsparciu rzdowej organizacji Climate Challenge Fund, MIST dy do rozwoju
zrwnowaonego transportu na wyspach Mull i Iona.
Fundacja The Energy Savings Trust wsppracuje z MIST nad zwikszeniem zainteresowania
mieszkacw autami elektrycznymi i zwikszeniem liczby korzystajcych z nich.
W ramach nowego programu rzdu szkockiego MIST wppracuje z indywidualnymi
gosodarstwami domowymi,a take z firmami. Szkockie firmy, ktre chc zredukowa emisje CO2,
mog ubiega si o dotacj do 100,000, na zmian swoich rodkw transportu na elektryczne
lub hybrydowe.

Wymiana informacji jest kluczem


do zmian
Testy aut elektrycznych: Nissan Leaf i Berlingo
zostay zakupione przez klientw prywatnych, firmy i
grupy spoeczne do przetestowania.
Dni szkoleniowe z aut elektrycznych informacje o
uytkowaniu
Klub Samochodowy i Program Transportu
Spoecznego zajmuj si promocj pojazdw
elekrycznych nacae ycie,a nie tylko na czas trwania
projektu.
Liftsharing : Mull and Iona Lift-share zamknita grupa
dziaajca na Facebooku umoliwiajca mieszkacom
znalezienie transportu lub pasaerw. Wygodne i atwe
w uyciu.
Efektywna jazda: darmowy trening wydajnej jazdy
samochodem (oszczedzanie przez redukcje zuycia
paliwa).

Wicej informacji
www.scottish-islands-federation.co.uk
www.sustainableislands.eu
www.localenergyscotland.org (CARES)
www.isleofeigg.org
www.mict.co.uk/projects-services/mist/
www.mict.co.uk/electric-cars/