You are on page 1of 16

Leczenie uzdrowiskowe

w Rabce-Zdroju
i zrwnowaony styl ycia

Agenda
Rabka

i jej mikroklimat
Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Uzdrowisko Rabka S.A.
Solanka naturalny surowiec
Zastosowanie i dziaanie solanki
Edukacja i leczenie
Korzyci leczenia balneologicznego

Rabka-Zdrj

Uzdrowisko Rabka-Zdrj - miejscowo


podgrska na wys. 500-560m n.p.m.
wyrnia si specyficznym agodnym
mikroklimatem.
Sabe wiatry, due nasonecznienie (1800 g
rocznie) gwarantuj suche powietrze i
zapobiegaj tworzeniu si mgie. Powietrze
czyste i dziki znacznym powierzchniom
lasw bogate w cenne olejki eteryczne.

Wybitne walory przyrodnicze


i krajobrazowe
Nad

Rabk gruj Lubo Wielki


(1022m n.p.m.) i Turbacz
(1311m n.p.m.)
W dzie z kotlin unosi si
nagrzane powietrze ku
szczytom, a wieczorem
wychodzone i czyste powietrze
spywa ze szczytw do kotlin.
Powietrze jest nieustannie
jonizowane promieniowaniem
sonecznym, wiatrem i energi
wodospadw.

Uzdrowisko Rabka S.A.


O Nas
Nasz misj jest zdrowie.
Aby j wypeni, kadego dnia przykadamy
maksimum uwagi do waciwego zaspokojenia
potrzeb naszych kuracjuszy w zakresie poprawy
i zachowania zdrowia, pielgnacji i relaksu.
Naszym celem jest stae zachowanie najwyszej
jakoci wiadczonych usug i oferowanych produktw
tak, aby wszyscy odwiedzajcy Uzdrowisko Rabka
mogli w jak najwikszym stopniu skorzysta z jego
leczniczego klimatu i zasobw naturalnych.

W skad Uzdrowiska RabkaS.A.


wchodzi:
Zakad

Przyrodoleczniczy
tzw. Centrum Zdrowia i
Urody,
Uzdrowiskowy Szpital
Kardiologiczny,
Uzdrowiskowy Szpital
Dziecicy,
Sanatorium dla dziecka z
opiekunem,
Sanatorium dla dorosych

Uzdrowisko Rabka S.A.


Wstpem

do kadej kuracji jest tutaj


fachowa ocena indywidualnych
potrzeb kadego zgoszonego
dorosego i dziecka.
Leczenie uzdrowiskowe czy
sanatoryjne jest zalecane przez
lekarza i cay czas monitorowane

Naturalny surowiec
Solanka to woda, ktra zawiera
powyej 15 g. soli w litrze wody.
Woda

lecznicza, ktra wychodzi z


gbi ziemi i powstaje w
specyficznych warunkach:
w okolicznociach braku wiata i
powietrza,
wysokiego cinienia i temperatury,
nie jest moliwe laboratoryjne
odtworzenie takiej wody.

Solanka jest gotowym lekarstwem i jako taka ma urzdowy


certyfikat
Najwaniejszym surowcem s solanki jodowo - bromowe o
steniach jodu nalecych do najwyszych w Europie,
Pierwszy zakad kpielowy zosta otwarty w 1864 roku,

Dziaanie kpieli
solankowej
Polega

na dranicym wpywie soli


wnikajcej do naskrka oraz uj gruczow
potowych - co uelastycznia skr.
Jony chlorkowo-sodowe dziaaj na
receptory czuciowe i ruchowe w skrze
powodujc zmniejszenie pobudliwoci
nerww

Zastosowanie
Seryjne stosowanie
kpieli solankowych
wywouje dziaania oglne
wyraajce si normalizacj
cinienia krwi, zwikszeniem
przemiany materii,
rozlunieniem mini
i zmniejszeniem oglnej
pobudliwoci nerwowej.

Lecz alergie skrne i pokarmowe,


choroby zwyrodnieniowe staww,
wzmacniaj odporno.

Solanka

Unikatowa

solanka uywana jest


rwnie do inhalacji indywidualnych
Szerokie zastosowanie maja zabiegi z
wykorzystaniem borowin. Borowiny,
czyli torfy lecznicze stanowi baz
okadw
W terapii uzdrowiskowej bardzo wana
jest aktywno fizyczna kinezytarapia, kpiele wirowe, bicze
szkockie, masa podwodny caego
ciaa i wiele innych.

Tnia solankowa
Solanka wyprowadzana
na szczyt kolumny
opadajc zrasza tarnin
i jednoczenie tworzy
aerozol solny.
Spacer w strefie
okootniowej
pomaga pogbi
i zharmonizowa
oddech, aerozol
solny wpywa
korzystnie na ukad
oddechowy.

Nasze dowiadczenia budujemy


poprzez:
pakiety

ofert odpowiadajce na potrzeby grup docelowych:


dla harmonii ciaa umysu i ducha, zdrowa dieta, zarzdzanie
stresem, detoksykacja
bazowanie na lokalnych zasobach i metodach
leczenia/relaksacji - dostarczamy bezporednich dowiadcze
wynikajcych z lokalnej, unikatowej tradycji i zasobw
naturalnych (zabiegi solankowe, gry, mikroklimat)
jako i oryginalno produktw i usug
Uzdrowisko Rabka
S.A. jest prekursorem
zastosowania
leczniczej solanki w
kosmetykach
pielgnacyjnych.

Edukacja o stylu ycia


Dziewi czynnikw zwizanych z ywieniem
oraz stylem ycia odpowiada za ryzyko
wystpienia ataku serca w prawie 95% .
S to:
palenie papierosw,
stenie cholesterolu,
nadcinienie,
cukrzyca,
otyo,
nawyki ywieniowe,
stopie aktywnoci fizycznej,
spoycie alkoholu,
oraz czynniki psychospoeczne - stres
emocjonalny i depresja.

Zadanie leczenia
uzdrowiskowego:
uruchomienie

zdolnoci adaptacyjnych
i kompensacyjnych - ley to u podstaw
poprawy stanu zdrowia po leczeniu
i osignicie rwnowagi.

Proces ten wymaga jednak czasu, a to


wyjania, dlaczego nie mona oczekiwa
cudownego uleczenia po kilkudniowym
pobycie w Uzdrowisku.

Dzikuj za uwag.