You are on page 1of 8

Ellie Grebenik:

Regional Manager Cowheels Car Club

Wprowadzenie do Kluby Samochodowe:


Co to jest Co-wheels?
Najwiksze Przedsibiorstwo Spoeczne w Zjednoczonym Krlestwie
50 lokalizacji w caym kraju
Najwikszy dostawca aut elektrycznych w Zjednoczonym Krlestwie
Take dostawca aut hybrydowych i innych niskoemisyjnych
pojazdw

Jak to dziaa?
25 opaty wpisowej daje moliwo korzytania z caej oferty firmy
Po sprawdzeniu prawa jazdy przez Urzd Komunikacji (DVLA), poczt
wysyana jest karta czonkowska( Smartcard)poczona z kontem
internetowym
Na stronie internetowej mona wybiera i rezerwowa pojazdy
Aby otworzy auto przykadamy kart (Smartcard) do przedniej
szyby pojazdu
Kluczyki do auta znajduj sie w schowku

Idea Klubu Samochodowego


Kluby Samochodowe znacznie zmniejszaj uycie prywatnych aut
Czonkowie klubw samochodowych korzystaj z innych form
zrwnowaonego transportu znacznie wicej ni osoby niebdce
czonkami i jed autami mniej ni waciciele samochodw
Samochody s bardziej przyjazne rodowisku
Koszty posiadania samochodu mog prowadzi do zuboenia
transportu
Redukuj problemy z miejscami parkingowymi

Frome: 3x nisza emisja

Zjednoczone Krlestwo.

Podsumowanie
Odejcie od prywatnych samochodw
Zwikszone zainteresowanie samochodami "przyjaznymi
dla rodowiska" takimi, jak samochody hybrydowe i
elektryczne, wodorowe
Korzyci dla urzdw miejskich i duych przedsibiorstw

Dzikuj
Pytania

Kontakt
Ellie Grebenik ellie@co-wheels.org.uk
www.co-wheels.org.uk
Tel 0191 375 1050