You are on page 1of 3

http://Vietphotoshop.

com

Nâng cấp da bị tái màu

Phương pháp nâng cao màu da bị tái bằng một vài bước nhỏ
trở nên sống động.
Mở tấm hình cần nâng màu. Ví dụ với tấm hình này

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

Convert qua hệ màu lab ( Image menu > Mode > Lab Color )
Tạo layer mới mode Softlight ( đặt tên là Tone )
Chọn layer này và áp dụng apply image ( Image menu >
Apply Image ) thay đổi các giá trị như sau:
• Layer: Background
• Channel: a
• Invert: (unchecked)
• Blending: Soft Light

Apply thêm lần nữa với thông số sau:


• Layer: Background
• Channel: b
• Invert: (unchecked)
• Blending: Soft Light

Mầu sau khi edit đã có vẻ sống động hơn rồi nè

Nhấp chọn background, tạo vùng chọn hightlights bằng cách


nhấn Ctrl Alt ~ ( trên phím tab :”> )
Ctrl J để đẩy vùng chọn qua layer mới và đặt chế độ hòa trộn
là Screen với opacity 20-40%
Công đoạn cuối cùng là blur lại layer mới này với radius
Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2
http://Vietphotoshop.com

khoảng 4px
Đây là kết quả :

©VuongThanhChung - www.vietphotoshop.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3