You are on page 1of 5

SOALAN OBJEKTIF (10 MARKAH)

Pilih jawapan yang betul.


1. Pada zaman kerajaan Melayu Awal, Sultan ialah__________.
A. ketua kampung
B. ketua keluarga
C. ketua kerajaan
D. ketua askar

2. Pentadbiran negara kita pada masa kini diuruskan oleh_______.


A. Yang di-Pertuan Agong
B. Perdana Menteri
C. Sultan
D. Raja

3. Mengapakah daulat dan derhaka penting dalam institusi raja?


A. Memastikan keamanan negara
B. Melarang rakyat menuntut perubahan
C. Membolehkan rakyat mengingkari perintah Sultan
D. Mewujudkan hubungan satu hala antara Raja dengan rakyat.

4. Berikut merupakan negeri-negeri yang mengekalkan institusi raja di negara kita,


kecuali________.
A. Perak
B. Pahang
C. Sarawak
D. Terengganu

5. Apakah gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai Sultan?
A. Yang di-Pertuan Besar
B. Yang di-Pertua Negeri
C. Yamtuan Besar
D. Raja

6. Apakah gelaran ketua negeri bagi Wilayah Persekutuan?


A. Yang di-Pertuan Agong
B. Yang di-Pertuan Besar
C. Yang di-Pertua Negeri
D. Yamtuan Besar

7. Berikut merupakan negara-negara Asia yang masih mengekalkan institusi raja,


kecuali________.
A. Jepun
B. Brunei
1

C. Thailand
D. Singapura

8. Berikut merupakan cara kita memberikan taat setia kepada raja, kecuali______.
A. Sultan menyertai barisan kehormatan pasukan askar.
B. Mengibarkan bendera semasa menyambut Hari Keputeraan Sultan.
C. Perdana Menteri mengangkat sumpah taat setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong.
D. Bendera negeri dikibarkan separuh tiang sebagai tanda berkabung atas
kemangkatan Sultan.

9. Gelaran ketua negeri bagi negeri berikut Yang di-Pertua Negeri, kecuali_______.
A. Pulau Pinang
B. Pahang
C. Melaka
D. Sabah

10. Yamtuan Besar merupakan gelaran bagi ketua negeri______.


A. Negeri Sembilan
B. Selangor
C. Sarawak
D. Perak

SOALAN SUBJEKTIF (40 MARKAH)


A. Berikan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri berikut. (4 markah)
Raja

Sultan

Yang di-Pertuan Besar/ Yamtuan Besar

Yang di-Pertuan Agong

NEGERI

GELARAN KETUA NEGERI

Kedah, Perak, Selangor,


Johor, Pahang, Terengganu,
Kelantan
Negeri Sembilan
Perlis
Wilayah Persekutuan
B. Padankan pada jawapan yang betul. (8 markah)
Ketua negeri, ketua agama
Islam, ketua adat istiadat
dan simbol kedaulatan.

Daulat

Derhaka

Istana Nurul Iman


Menduduki tempat tertinggi
dalam sistem pemerintahan.

Peranan sultan

Melambangkan kekuasaan
dan keagungan Sultan

Kedudukan sultan
Negeri di Malaysia yang
mempunyai institusi raja

Menyambutkan Hari
Keputeraan Sultan.
Perlis,Kedah, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan,
Johor, Pahang,Terengganu,
dan Kelantan.

Cara menghargai institusi


Raja

Istana Negara Brunei

Ingkar perintah raja.


Malaysia, Jepun, Thailand,
Brunei, Arab Saudi dan
Kemboja

Negara di Asia yang


mengamalkan institusi raja

C. Lengkapkan petikan di bawah. (10 markah)


KEAMANAN

INGKAR

TAAT SETIA

DUA HALA

KEKUASAA
N

Hubungan __________________ antara Raja dengan rakyat telah lama wujud


sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hubungan ini mewujudkan konsep daulat dan
3

derhaka. Daulat melambangkan __________________ Raja terhadap kerajaan dan


kawasan pemerintahannya manakala derhaka bermaksud rakyat __________________
kepada perintah raja. Sebagai rakyat, kita perlu sentiasa patuh dan __________________
kepada Raja bagi mengekalkan __________________ di negara kita.

D. Lengkapkan ruang kosong di bawah. (12 markah)

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

Cara- cara
Menghargai
Institusi
Raja

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

E. Nyatakan kepentingan menghormati dan menghargai institusi raja. (6 markah)

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Kepentinga
n
Menghorm
ati dan
Mengharga
i Institusi
Raja

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________