You are on page 1of 96

~ 1l ~ ~ ijffJj) fc6ql~ ~ ?

~ftfc6~1 'j«1Cfi Cfii1t4i t ~ ~ fc6(",,~

\3tIT rrcr -2T. ~\i1~~ ~1Cit\i11 ~

,

• ~ ~=tdib'1, ~C:~IElIC: • iI'R'J tll~("lI ~ , ~

.1(i)ql~,(, '(11I~'( • fmj flI<';lIq, CJ~C;~I

• fll~ffl i4(1Wi, ~ R~ • ilm +I 11% Rt , i.iJ)ila

• (t"WiI~ Siibl"Wi, Chii4'('QltS' • iAlCJ'1 +ii<l16'll, q;)ttl4l

Kya Main Tumhe Ek Achchi Kitab Dun? Shaukia Pustak Karmiyon Ke Liye Ek Kitab Shall I Give You a Good Book?

A Book for Amateur Book Activists

A book in Hindi by Usha Rao, T. Vijayendrd and Shailaja Katie'

Ridti1'( 2003 ~. 25.00

1. ~ ~Cfl'i ~~, 12-13-452 ~;f 1, dl'<'1ICbf, RicbC;,<.if'c; 3lRf ~ 500017. ~. 040 - 27015295/6.

2. ifTc;J 'fll~~ 1tsR, ~, ~ EI'<~ft"141'<, ~ \JI-(it'1'< 482056 ~ ~ .

3. (,;ql'"'(fO(, ~ 26, ~ 3Nle¥1c, Cbd'<i dl(i1IE1, '(I'll,£< 492001, tfift'(f4til. ~. 0771-2424669.

4. fmj rtft>tlq, 1, ~ 3Nle¥1c, qCRI~~ ~ ~ tftS, 31(l1q)I'1~, q~cNI 390007 ljut,(ld. ~ .0265-2342539.

5. (11~tll "'iflR", 91 , ~.~.uft., 5'<'d1(it, \3'ti¥tWf4,,(, ~ R~ 110059. ~. 011-25633254.

6. qn;r t11~Ri em qlt4c:ft ~ ,,!ffl~q'I'13fjtfj~, ~.~.~.18/1, ~ 10- ~ =ci~~IG 160011. ~. 0172-543557.

7. ,<hl'1l~ ~CflplH, 212 ~ .~~, 31VITc6 ~ ~ (fI'(Cf)~ ~ ~ tIm) Cfliil,(jql'Sl, \1'tR 24 q'(~I"'1I, q~q i[1m;{.

8. ~ qi~I(>'Q, e~Q»)'1 ,,!~\JI -ij; tJm, c61~I;ft, R;ron 3I(iq)~1 263639, \3'di(I~'S .

cb41ret4, ~~

~

xfcf

qfufT !'I1fq,CRI, 311(>qlcl, Ricbc;d41c;.

1. ~6fRl 2
2. ~ft fcb III fcb ("II ~1 cp'T ~ cp I 'i 5
\JFhi I "$ csft:q ~Xf1 Cfj I C"Ili ~ ~ C"II ~ 33
3.
4. ~«1 cp X!~ II i 59 (,ffQ ~ ~, '3lJG1=ft 6fR 6fR trAt CRlT -cfurr 57' \J1cn~ ftrc;rr " Cf~'ifcp Cffi" ~ ~ ~ ~.'

1ffi ~ vfiq 3tR '4T ~ ~ '4JIC1~ cprq Cb'l!ctl ~. Cbf4dl ~(<j(11 ~, Cf)61··f! R1~(11 ~, <lID ~ fcp \3q~l*1 '4T ~ ~ddl i~ 3tR ~ ~ ~ ~ \1Il <ffi Wf ~ cp{ f1Cbdl ~, erg ~ q~ctl ~, 311R 111?IT em q (t) 1 d 1 ~, 9)fct Cf)'i cnT 3lTGFf- ~ Cf)'I! ct Ii. 3lllT il ~ Cf) '< Cffi" 9)«"1 cp 1 (l1 ~ i.J C"tl ct 1 ~, Fch ct 1611 ~ ~Cf) 11 '4T i.J <.>'lId I i 3tR ~ ~ em ~ ~ ~ ~ \3Cf)*1ldl ~.

<l6 ~ il Rh§c>t 40 ~ ~ ~ ~ Cf)xctl 3fT m~. ~ ~ -B il 311R 3l1QCf)1 f11f%,1l ~ CP6cti ~. c>tRh1 *11~,l1 Cf>1c6l 6ft)~ ~. ~ >Tfcrm 3tR xmRr cBT \J1~'I!ct mdT ~.

c61il'5 -B '< g cP'l!

\3f1fl ~ ~IS011 if4"tflcp'l!

~ tfI ~ 4 ~ \JflTCl em :ptT CfjX ~ cpJi C"t ~ >Tfcrm ~ Cf>6i 7

3Klc1 00 -4 ~ d cp'l!

Ri cp d 1 Cf)UT em \N" -4 'I! ~ Cf> 'I! +TIm \1Il ~ ~ ~

~ ~ "fTTtAT 6lPl ~7

~ \1Il cp,<(11 3fT XbT ~ % ~ ~ ~ <.>'I~lctl~. ~, un ~ '4T 9)ttlCP ~ 3llxil4'l ~ cp{ flCf)~1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.

~*1~C! -;)-;) ·~ftFcbal 9)x"dCf) ~' ~ ~. ~ ~ ~ Uliin

m ~ \jf)' arq-;f "fIl1lf 'CfCi ~ ~ 3i 1fil '< 3llR fB?rT (fCf) 3T'f.tft f$d I ~ q §"ill d I ~. <:ffi" Cf)Jll ern- ~ ~fi f4>lll f4> ~ 16fl qft ~Cf) 11 3fR / m ~ ~nfcblll ~'«1Cf.)IC'1ll ~ JiIUiJi ~ cp'<dl ~.

q);ft~ 13 qtf ~ ~ xrq ~ "ffi~ '¥~. \3fic61 WR 3lR ~ em vil~~ Cf>'T ~ ~ cmft \T~I~I i 3tlx ~ cWTI ~ ~C1¢'< q)'1~C:ij}, ~ ~ 3fR JiUl)l~~1 "4 ~ ~~enlC'1~ ilC1I~/ilC1cll~ 3tR j4Jdliii qft ~ ilC1I~. ~ q)f 3lR qRilll ~ f¢dl61 ~ ~ -q ~~JII.

'1ibQst~~1 -sf ~ ~ ~ ~C1\jll 3lT ~. ~C1\J11 3fCAt ~ qft 'q~ ~. 1ltq 7liq liJi en,< aiR cWTI ~ ~, (Sfffi CR Ii f5 C113lT 3lR fcb~nRm t- ~ _~)~. ~dl~ c6l \3fic61 3i(r~d lffllill ~. 1P19I'<, \1161 (19)'< atR iR1ft ~ ~ ail fi q I 'fi ~ -JTtq) -q 9)~ cp )I ~ ~~~ ~ 1 \Rfi -ij) cpl,< 01 "fMlq ~. ~ 7liq ~ Ji f5 (>'II ~ cpr ~~ Cf) k1ll 1ft ~ W Cf),<ql~l.

~ Cf)Jll 1l 54 ~ c;Wr ~ R11 '15,' ~ i5 Ji 1'< I \3 cti I i5 61 (t) III I 3tR cp~m ~ ~ (R5 ~ Cf)Jll T.lC1I~. \Y1ft If ~ ~ ~ ~ !>Icpl~lCf) ~ -q ~ ~ 5. f5~ 1l ~ & (8) wrr q)f ftlC1Cf>'< ~ fcpdl61 9'411 1ft ~lIll~ ~ ~ tlc11 ~. ~ ~ FcPdl61 qft ~ ~ ~ 3ij~4~. ~ & ~ f4>~ ";f ~ ~ "4 g~CP cp+fi 5. ~, i5JiI'<1 41dCf> ~ ~ ~ ~ 1l ~ Qdc4) tffif ~ XJq 1l tf>c;rr ~. ern- JigJft fchdli.l ~ofI~ ~ fiCPdl .. \Iff (fCf) ~ cpr ~ ~ ClIQ81Rcp d~cpl ~. 3TN 31IRg,< "4, 3ll\if \JfID q~cP 3fR !>I1~Clc

, tlCfC,< GFIT tT i.I~11Ji 5 ~ ~ ~ cflq(>f1 ~CfC'< qft '1~Cf>1

~ 6(t:f '10' ID' fi cpd) ~. {§II fi Cf>'< ~ <rn" ~ tq d?l C1PTI cpr tq d?4

~ (a free association of free people) m.

i"fhdl61 -aFT 'lWft 1l EiiT t. 6X 'l1rT ~ 3frq ~ ~ ~ 3tR

3T(¥f ~ 1lGT \ffi" flCf)(11 i. ~~ ~ 6lTCl c:'t~'!I~ ~ ~. 1WT -1 ~nfih~1 fih(1l~l c5t ~Cf)11

1WT -2 \J11dl ~ ~ ~'tt1cpl(>fll ~ ili'1l~

1WT -3 ~'tt1Cf) '{j\R.llli - 4ldcpql'! 3tR ~~llClI'! ~, SfCflI~lcpql'< ~, ~Cf)1~1Cf)1 ~ tffi. 1Rilli ~ ~ ~ ~ -5 fij) ~'tt1 q) 1 C5f cp~ Cf)'! 0 I '4T m \JfTdT ~ un ~'tt11 Cfj (l111 tt Ci1 t ~ 11 fi61~Cf> m-a-r ~.

~ fc}>(1 lEi Cf>T ~ xrtc ~ EI f(>¢ Cf>Ttfi ~ ~, m-;fi 3lN ~ <n ~ fcpffi 1ft ~ cnt ~ ~ 11 ur ~ thtnfad m tjqf?ja ~ 11 mq flCf)i.4~. ~ fli4Sji4 ~ ~ ~ ~ anq 11 ~ ~ '4T ~ cpp:f q» 3fq;fi mir 3lR • ~ ~ fll~ ~ 3Tf1) 6fGlll.

~ ~ ~ 1ft ~;G) ~ ~ t, ~ "BT ~~ -;f f6~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ctr i. ~ ~ ~ 3t~fcGlIi 3tR qd4l ~ m W1. RhdlEi '4t ~G'!I6IIG 11 uq ~ i. \1f1<"t1 3TtAT ~'11~~. ~ ~ Ellq"j\G FchdlEi 91q;i CJ>T ~ 'iffil~fI fcm:rr~. 3TmT ~ ~ fchdlEi qft ~~lIq,«! ~ ~ ~ ""lIIGI S1~cq'r' ~rfEld ~.

3lR1~I6IIG 20.6.2003

'ff1T - 1

1. ~- fdCbl11 - 1ffiT - Q1IfT
2. ~. ~ -em
!'fct>I~IChI
3. ~
<."11~ld
4. 1CPl1 ~ ";f1l1 ~ ~ "6fT.Rf ~

5. rq,ctl~) qft \1111 Cf> I oft
• 9 10 11 11 11

6. !>lct>I~IChl em 466ft ~e:cft 15,

,

7. ~ ~ em ~ G11{S11 17

8. !>lCf>1~11 ~1I) cpr ,<!{SI{SIlq 3fR 3ffifi ~f0tfi ~ Q)1~<."1 17

9. 51cpl1 em f%t1I€4 18

10. rq,dl~ ~{)G~ ~ ~ <."11~ld 22

11. ~ ~ ~ ~ <IT fcRr 41dCf) crrT ~ ~ fc};dl~ ~ 22

12. fchdl~ s:i~1111

13. 41~<."1 \3d111

14. 41~<."1 \1I1-q11, fchdl~ \1111111

15. f4>dl~ ~-q11

23 25 26 28

':"F"'~"'=-'~';".oc-or.<::o'f~-·OII:Ir"'>illlOl~~ ,

~ 1ft ~nPbttl ~ tR"

~ i4lc1l6il tr iCbI~ iiltrtl ~ ~

'flIT [4>ct16l1 ct)- ~cnl~ :q()1I~1 '4T ~ ~ 51 'Hcnctl i? st \iRR!

"lffi" $p ~ ~ -q t. ~ I 511 cIT q)llf CfR RJ1 ft4 ~ lfGIT 3ffi1T ~. 'lftlJ!l, 611 ~ 3flR ~1<4l wm -q q)X ftcnd t. \jf6f ~ct~1 ~ ~ \i(1~1 51 CW1 ~ 3TJ1l ~ 'HCbd t. ~ ~ ~ cfiCf> CR"b ~ CfR ill ~ -q ~. 500/- Cb'T ~ cl"lIcnlJ! 611 ~ 3fT1T ~ 3iR ~ ()1f" iI :qc;rr ft Cf>d t.

f4j(11i11 ~ 5cnl~ ilcll;i -ij) ~ - ~ ~ ~ "fTRT f4>dl~ ~6~ - ~ em f?t(i1~~. ~ Gm ~ ~ ~ fRY ftepd -g. i1§O ~ ~ ~ ~ ~ CJ>9" ~ ~ 5 3tR \T~GlqlJ! \'1"151 -q ~ Rbct'lil f?t(i1(ft ~ 5. "ffift [4>ctlf4 ~(i1~ lR ~ ~ tr ~ ma t. ~ 'GIir mar ~ (fij EIWf 1ft 3TTaT cl"lct I ~.

tl ~ cpf11 ~ "fITffi "fl q)X Xlfi ~ 3TR ~ cl J Ict 1 5" fc» ~ ~ 3fJ1J 1ft ~ ftCf>d ~.

~ 3N;fi Gl t1 g R;J If'i cpt Fcbct 1f4 CJ>9" 5Cf> l"i c)ffi :q cll ~ ~ m-q ~ ~ ~eJl ~\Qf) 2ft. 3t14CJ») q) ~edl ~~Id;?

, ,

~ ~~Ll.-Jl ~ ~al~l,

~gcl1 ~ ~ fliR ~ ~ ~ ~ B ~«iCf) ~~~H~lli C'1tll~ ctT ~ ~~. ~ ~ ~ ~ 3iR ~ cpT ~ ffi6 ~ f¢dl~ m cnT ill ~~J~. "flT2l B f¢dl~ ~ '4T. ~ ~ ill R>dl~ (Sl~~ {i¢8 %. ~ >l~~H~ai c;jJll~ <$ ~ bB ~ ~ tft f¢dl~ ~~C:Chx ~Ch~d cnx ~ m.

311 ~ \11 x ~ "1 ~ ~ x 14 ~ 20 (fCf) g'h1 Cf) fi ~ 1 i5 Ii "illli \JlTdl. ~ ~1 ~ 1"1 9)'{~ Ch ~1T 3lR gx~ cp'j xi ¥ 3iR ~ <$ ~ Cf>14wli ~ ~ ~. -4"flT=q m m ~ 6ll 'lfi ~ ~ <$ 3lffi-1fR1 3f\R ~f{1 ¢ ~ c: ~~ ~ ~ 'j ctT ~3lKf CfR "ill ~ ~3ffif NrTT. ~ Ji8)4 1f ~ ~ ~ Cf)T ~ ~ \Tal~1 -;:ffil men- 311x Ii~ftli 1ft 31j*(>1 ~bill ~.

c?\ f¢"1 6ffi1 <l6 6 f¢ ~ 3llR cpT PcP Cil ~ ~ Cf>cd ~ Cf>T CfJlll

...

3l'41 ~ ~ CfR" $n q ~ ~ II . 3l'4t ~ ~ ~ 1ft ~ G ~~ 4) (fCp q llll{l

~ FchC1I~ ~ LITtiTr. ~fi""B ~ C1Jldl 6 Cf4'if4> ~Cf)I~ICf)'i cn1 qgc>11 ~~J) R-t~(f)~ g,@¢-~lli s:iJllil~'t. ~ ~ ifR 1l, ~ cpT ~ FchC1I~ i1lrg~ \3"1c6l ~ 3iR '3fi¢ ~ ~ ~ tRl ~ ~ ~.tT. €l"1ql¢x ~ ~<.dl~. (16f Cf>tf ~ 'lIT ~ittq'te ~ 5'lCf>I~I¢ Fchdl~ ~. \3fi¢ 6fTG ~ ql~C1 ~lclqJ,<, Fchctfil1 Cf)T f%fil~ ~~Cf)'( ~ \J1lil"il m. ~ Cf>tf >lG~~4'l ~ ~ 51Of1··n ~~f;ft ~ NrTT. ~ ~ Cf)f11 If, Cfll'if¢ ~ "ijR R4~~1 q;) "fAT ~ 3f)x ~ \Jiql61 3TRl -g, ~ ~-~ Si~n~ 3fR111 ~ ~ ~ ~. ~fiR-t~ 1'(~ CJ)1l1 W CR ~ 5.

cTr m ~ W!

1. ;nq - fa ctil .... I - qffi" - 6«11

~ ~ q6~1 Cf>111-~ 5)CI'>11 Cf)f ""11l1 c=til ¢~11. ~lil~ q~'t:I11 ~ ¥9 '~ Fch~n{t gtt1C1'>I~l1' ~ ""11l1 ~ ~ ~ ~ <} ~~~~Pl~i ~ \fflT -ft ~ 5. ~ '<j~ 1<1 ~ fcp '\i1trr Fchd 161 tR' <IT '\i1trr g'«l Ch ~o\Sl{ <IT ~ ~ ~ m.

~ <} 1fi (f{T Cf)~11 ~ fcp 61l ~f20l1i q Fchdl~ ~ ~"eN 3lR

...

~ ~f4~I~. ~ wrg ~ \iffii fchdlffi em ~ ffi ~ ~

\ffi ~ ~ ~ ft1~~I~ cl-sc6l/Jif6clI m. fiR tfcfT ~ - fq;f ~ ~ ~ ~~. ~ (fN \NT ~cllCt> ~ {5IFch~ ~ 1fi f?rc1 cox 6RfT ~ fct- ~ lRl ~ fq f"0l1 i ~ l:R" ~ 5". \Jf€f T.ffiT ~ cl ~ (>l ~ 51 ~ oT ~ 5)CI'> 11 "$ ""11l1 ~ l:Rl Cf)f ~ '{j~~ oa:rr

iSl1C1111. oun ffl ~ Gl ~ 5)qJl1 ~. -

If)1~~ 1.

2.

3lffil ~ f2'd~l ~ q) I ~ cl

"

f6~liSI $t Lf)l~~

3. ~, ~;:qI~fI , ~t11~ ... q)l~C1

...

CblfCl;qi

1. ~CI'>I~lcp'i ~ l:Rl ~ cpJ1fi 40 tffi"

2. \1ffifi ~ ~ cm-cft 80 m 1 00 ~

3. ffifilEi ~ qrrcfi 200 ~

4. r4>dltfi qft ViI1Cf>1'il ~ ~ 200 W

5. ;gfQ1ij)c cpp:ft ?It 'd ~ ~ 100 tffl

6. RICf) '<ft1fC~ c6T ~ 200 "tffl

3Fll 'til '" ~
1. Cf)14~ 2 mre-
2. 1fLT 1
3. ~l(1,< 1
4. ~t<1'< ~ 1m
5. ~c;r 1
6. oan 3tR ~ tts
7. ~m-l~~
8. ~ ~tdCf) ~'< I cnr=r t !>ICbI~ICf)l ~ tffi ~cpC;_dl cp'<'""II. ~ ~ ~ i4'cft~ -cffl qft ~ <IT $ 'S1l1{) 3TC1lT ilIYiIYiI. ~ -ij) ~ ~ lffl' ~ ~ ffl ~ ('llPl - 3 ~'R1 Cf) ~fq l1 i) ~ -;:fie CfR ~. 3Ti["fl \ifir '4t fcpdl~ ~ ~ ~ ~ ~~'""II. ~ 3ff.dT ~ en ~ \3fl4> ~ 4> I ~I Cf) cpr -qqr ~ ClR ~ - fQR ~Cf) 1'""1 <tT tRl ~ 'SI~~ l{ \3GR cBr. ~ ~ Fchd 1611 "Cf)l ~ l:ffiT ~ ~ ~ 6ll f.)lI~d Xl1l ~ ~Cf) ctT ~. ~Cf>11'i lR I am- ~cll(P ~ arm ¥t1<tHtI1411l \Jl1Cf),< Fchdl~ ~~d ~ q~~II. ~ -q ~ !!ttlCb 1ft;n ~ ttl ~ \jfRJ Nrn. ~ \J1~16'i -q tt 6ll ~ ~ f4>dl~ ~6~ iJj) ~~~ft. Fchdl6l1 ~ EfR -q ~~I;ft \JlI'""lCf>ltl ilI(t;I'""I1 - ~ iIR -q 3Tf1T am~ ~. 3Ti[ ~ d '11 fij) 3ff.dT fcb(1I~) -ij) 51 Cf) 1~1q;1 ~ "Y11lJ $ tffi ~Cf>cd Cf>,< '1 1 3tR S4Cf)I~ICf)l ~ tRl ~ 'Sllt{\ 1l ~

..

"1Tlf ~ \ifRT.

~ ~ -ij) ~ Cf>l1 ~ Cf>ll -ar.=r ~ ~ ~Cf)cd ~T ~. <l ~

. ..

~ ~ awPT? m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~clti ill3ff.m.

1tlR arq;fi ~ ~ ~ ~ ~ Idiftd cpx \Ff -fl '4t "¥9 XCf)11 m ~'ffi Cf) M ~ ~f4) ~ Cf)11f ~ ~ zy:r Ji i J 1Cf),< \Jf11T ctR ill ~ ~ ~ "M". 11 Cf)11f "811 ~ ~ ~ ~ ~ 1ft cpx '{1Cf)cl t.

m 5Cf)11 ~ G1 ~ cp) ii!111 "iT tR=IT ct) ~ f\;1~~lfl ~ ~. fi)R ~ ~ ~ ~ 5Cf)11 ~ ~ -fl ~ rnsn 6fiKf mill (?;tlc;t11. ~ ~ m fcp Gl ~ ~ -qcp "Gf"t ~m ¢'<4> ~

Pi Cf) 1 <'1 1l1<l.

~ (fCf) f¢dl~ 4§'t1l4 ~ ~ ~ em- ~ ~ ~ ~ ~ ~ fCbd 1611 -ij) 6lR -q G11 '1¢ l{l ~ ~ G1 '(>:{l ~. ~ '{1 R1 ~ ~ Gl Ji g) 11 -ij) ~ "Bt CJ»)fll~1 Cf)"!41 illf%~ fcn 61l \JiI1~ f ~ \IlliGI renctl~ l:fG ~ . ~ ~ f¢ctl6J ~ ~ tl'< ~ ~ 3llFfr cpp:fi -q \ffi rend 161 ~ EIR if 2-4 c;tl~;i ~ ~ - fcbdl~ -q Cfm i, ~ ~, Cfm ern- ~ ~ q;) qfl~ 3l1~Jft "lIT 10 ~ ~ ~ -ij;- ~ ~ ~ "lIT 3ltA \nf ~ (i'I'Sfc»~1 ~ ~. 6JiI~ G111ct>1{l ~ q~ m \3fAT :qlffi~ fij) CbW 1fi ~ 1Jffi 3lT4 ill \31 c6l G1 '(>'<{1 3tR qtt ~ Vii '1 'P'I! "6l{ ~ "fl"ift I4>dl'4 ~ ~ 3fR ~ ~ aR <rift fibdlQ ill :qlrg~ ~!

t4it1IEii -ij; ifR l{ ~ \111'1 ct> I ~ 61 d) I '11 ~ cpp:f em ~

~~ __ ~ .. (J]

:rftGifOlf ata ... l qfi FiR

~n.;~,!O~ ffiffil~. ~ 1R ~ <WI ~ -qffi ~ $ ~ \R ~ f"4>dli4 ~ fi(h~. m ~iCf)dl % fcp t5ill-i) ~ 61d;Jft - ~ ffi5 ~ -l) Cf>Tll m ill Wl~ 5 ill X I 1\111 X I 'llT ~ xl Pi Cf) C1 amt.

:qc;fl ~ ~ l:R - ~ ~ tT ~~~ f¢f{"11 ~, 'f4>dlill 1.1 1\111'<1' - ~ "$ ~ CJ)l, fG1d~ 'llT ~ -qa- ~ 161 1 'I! 1 ~ Cf)T "fA Cf)xdl 6. ~ ~ ~ ~~? ill ~ 1lG -ro, \1ti¢ 5ITG Cf>l1f WtJ 3lTit i4dlil~l.

~ 3tR \JWlT Gl ~~4>. 6 ~ ~ ~ ~~d 6. ~ CJ6f cpI Eff{f t ...

I &iFcn1 cr "T1 ~ s3lT? 3l1A ENcHcfI xl ~ Rlg~l?' ~ i5 (j 1("1 1ffJ ~. \JfJlfi -;f - '"tf m xl 'llPlT ~ ~ mer "fIT \iiClI~ ~ \Nf fi q I ~ cpT ~ (j ICI ~. &i Fch1 3PTC1T t1 Cli ~ ""l:11 ~ I sffiQ'> C1 m. ~ ~ % CfflT Cf)~ d I "®? ~ xTtT -$ ~ \NR Cfl.IT fcm:n m? fG1 ~ J~ "4 q 5 ~ ~ ~ -;f 1:fmT fcp \JfTllt ... Cf>W ~ IDm m ilRf 3TWT ~, ~ \Jfllft 6jl~11 ~ -q1t5dl. ~ ~ ~ ~ ftClI61 Glt5'1!llll. en 1 c61 ~ ~ I ~ cmff \iiI en"! \illlfi -;f W ~1 &It.

'-4 ... ~?) ~ ~ ~ 31IRgxen~ ~ 6ITC1T, - 'fcpdlEtl ~. 'Fchdl~!' ~ ~ 311~-q4 em fden1111iff w. ~ 3lR Fchctl~ ~ V1~\J1ld 1~iO!1 ~ ~ 31f7T 3tR 1lAl! ~ ClR -4 ~ ~ m fc;n) - -l) ill 1KIl ~ J " ~ (>11 £I Cf) {,fI(f ~.

'fcpdl~ ... ~f¢1 ~ Fchdlf41 xl ~ :fi1lx I Cf)~dl 2lT?' 'cIT m ~ 311fil"1 ~, ~ ~"iICf)~.'

'~ iO!d('161 q: f¢dl~ ~;ft~dl ~"iIdl ~?, '~ tT ~ ... \iJT '4T 5l \R ~ttdl ~.'

'clf$Ti - ~ Rhdl~ ~ ~7' ' ... il \3'1$ ~ '4Rsr Jii~ldl 2TI.'

.

. 1} ffi \3fi~ ~ ~ ~ 6fRf ~~. ~ ~ ~ \3\J1I~ IT

\ifPft -ij; ~ tR 4'5cl1 c6l Rh i;J i G 1('\' ~ \j fi $1 mer 3tR +fi ~ ~ «ft ~. ~ iffi ~ ffl.

,

, fc):Jd 1 ~ 7'

- 'ID fcpdl~!'

3fIRg,(cp,,! ~ em ~ A5'{jfi "S3lT fcp mer cnT ftJi$4lctJ'< 61dl'1l gr q~lll.

-

'~ "1T ~ Wt9 «R ~ fc1q '4mr Jii~14 Cf>I Cf)1~1~1 cBT. ~Fch1

~ 11FT ~ ~. if Cf>'I~I~1 ctJ,<dl ~f¢1 6Jl<;r ~ lffilT. ~ ~ ~ 6ffi "'itt tT ~ Cf) C1 d. if ~ ~ ~ -ij) 3tGx Ji 5 ~ft ctJ'< d I. ~ ~ ~ - 6ffi ~ ~ Cf>T tT -qq> ~ 2U, 1fPIT en ~ -BT ~C1~C1 ~ ~ 6l. w=r ~ Emf ~ JiI~141, ~f¢1 ~ ~~, cIT ~ ~ ~ ~ ~ - lfAl ~ ~ IT fqq$ ~ m ... 3fR ~ ~ ~ctJC1 1lT ~ ID .. :

'wR qm ~?'

't{ ~ iff -ij) £ITG ~ "ER tR Cf)1~1~1 ctJ"!dl - ~ - -fcpd4 ~ ~ 'laCl>'< I ~ ~~cHG <t>5Cf),< 3TT1l ~Cf)C1 Q'5dl. ErN £lR ~ ift IDtrr ~ tf;l \31$ ~ 1l "GfAl uT6 ~. if ~ "fl ~ ~ ~ "fl ~ (11'5<t>'< ~. ~ ~ ffi ~ tt cm?:. ~ \1fir 3tR ffl ~ TmT ill 1l ~ ~ "ER lR 7flIT ... ~ 11c6l'1 -;fflf "@n fcn ~ Wl Slil14 ~ m (ft ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... (5IlftCf),< \ifEf ~ -qm ~ 1l ~ em W9 ~ t. \3ft~ ~ ~ ~ lR Cf)1fi +fi \Nf ~

q)f 'lllCf ~ ~ m. ~ ... en ~ ~ S3TT· ~ ~ ~ ~ f$dl~ ~~{l LftT ~ ... ~fft41"CR, ~ "CR, ~ "CR 'lfr, ~'8t~ ~ ift &Pldl m fcn ~ fcbdl~ ~ lj61~d cBT L[l?f ~ ~ - ~ -:qnft ~ ~ ~f en fcbdl~. ~ en ~ d&l1 "CR \11~[4) vncfr, 't1q;I~ ~ ~ \Jffifi. .. <Tb ~ ~ cp,< ~ ~ ~ ~ wtT· ~ Cffi II ~ f4 t1 rt!ff ~, ~ Tffm ~ ~ i1 fcbdl~ 'tl[6dl ~ - cm-t '4t~ fc»dl~. ~R16Ift ctl, filf%,<=! m ~ cBT fcbdlff .. :HldQI ~ \mX ctT. ~ tT ~ \jlR $ f% {i I ~ ~ mft ~ ~ \3 xi Cf> 31 &11 ell \j 'i Cf> lffi1 ~ -gr Rrkl[ ~ m tf ij)c:fl W. 3fR ~ ~ it fcbC1l~ -e; ~ ~. -gx m ~ ~ fchC1[~ ~. cIT ~ ~~~~. ~fcbdl~ ~~\J"~IG[~~~. ~3fq'1l -qc; ~ ~~IJI ~ \J"~IGI UlRT ~. $ 3l1R ~ cpg) fij) 1~1'<1 R,",I~I m ~ ~, ill m \Y<=lIGI ~l'{~ ~ ~ ~ t. ~lftCf>,< 3lTR ~ i[ffi \111f%,< ~ \3'iCf)1 ~ ~ ~~11'S1 - f$ \3'15'i~ ~ ,&1~Cl>i( (91~1 ~ ... fcn l0fJ ~W ~~11 ~ lR ffi ~ .. :

m ~ &1-sCf> ~ CP4'S1 ~ 3lR fft~c:Cf),< ~. ~ ~ "RlT m

~.

'~ en 4i5c11 fcbdl~ ~ ~ -4 ~ cfi, \31¢ -;;Ill ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ fcbdl~ q3T ~Cf)11 tltt cnft G11Cf)i( cnm fcp ~ ~:q11~. m \3"ff ~ -4 ~ ~ f4:>dl~ llMt ... ~ 6fN ~ G1 &11 ~ 'i "Cf<ft. ~ -4 11 ~ ~ "QG; ctn. ~ ~ ct>61;f). '<'tier; ~ or ~ ~ ~ ~ fcbdl61 "QG; '51<1(11. ~ fcl:>dl~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ fcp ~ ~ "CR ~ ~ \JfRff. ~f$1 -4 ~ ~ 3tR q;m 3fEm ill ~ ~ ~, ~ 'lfi ~ ~ ~. ~tfR;tc! ~ ~ f4:> d 161 ~ ~ qrm. €R1 "QG; ~ -Rffi.'

erg ~ 3i-qCf)tHd ~ tm.

'0Bl ~ ~ qft flcUft ~ ~~. 3tR ~ ttcld ..... ~

Gl f1R;ff "4 ~ ~q;'51 f4>ctl~ ~ ~. ~ ~ sq. i)t ('~I~ -sf ~ 1) ~ lfR mrr ~ "Gft ~ Jj)q>I~~ \illIGI ~ 1lG ctr 51 - &tRh'1 il(i1\9 ~ -;fflf. 3flR ~C1cl ~ Qd4cn(11 ctt ~:m ~JIJ) at II ~ ~ Pi<6t'1d I.'

, .. :~, Wi ~ ~ 3lffi:

Martin Munkasci &NT R1f&d 'Fool's Apprentice' em ~ am

~ ~Cf) q,'t ~~I'1 ~ ~ ClU41RCfJ ~ ~ ~ ~ 48-q1'1 ~ ~ , 3fR Si<t> l!il q>'j ~ \j"1 cp') ~'R1 q) ~ 3tR CIQ I q 1 R q) Pi ~OJSi qft \i11'1q)I:fl q144i ~ MCfJI!iICf11 em qgcit Rtcd1 ~ t. ~ $tCf>I~Iq)

..

em (\111 ~ ~Cf)I~ICf» "$ tffi ~ \SI~~ -q -;ftc fclm t) ~ ~ ffi6

qft Rtcdl ~ Cf>Tt lR R;t~<t>'I! ~~. 6+f 3TTO - ~ vA ~~Cf>'I!

...

~ ~ ~ cmt ft;mr ~ ill cpJl=f \11~ m GiI~JII. R1~lqc CO! Cf> G SOl "ff('q) 3tR t!~ 'I! m. QlIIT 3ltA g)ct> I '1 em ~ J "'11. Rt ~ d) ~ SOl i Cf) W11 ~ C1 J lid ~. R"1 i q> ~ fG;f Rt cd) ~ \ffi' fG;f em

..

f<;1\!Sl"1I. Rtcdl ~, -q '51cPI4 ~ ~ ~ urM ~ ~ ~ "GfRfi mq;

...

qrc;fi CJ>11fi 1l GGt Cf)'( "11.

RtcdQi \ifA 3tR ~ Giqlil 3TR -q ~ crPldl~. ~:RlR;t~

...

Rtcdl SiJilii

"

20.8.99

>rftf - X I \J'f Cf) J:j C1 !11 co I ~ 11 fG&lA1

~ \J1~C1g'< ~ ~ ~ ~~~H~l1i c;1JII¢x ~ ffi 3TR ~ ~ ~ \T41~1 ~ GcP f¢dl~ 4~'tI1~ ~ ~lll;ft -q ~. ~ !1ICfjI~11 ~ f¢dl~ fClCfj -Jf \!~11 'tI18d:g-. 3i14c6) ~Cf) wlT atR CllIQIRCf> f111+i ~ G111CfjI-n~. 'wf7T f¢~n-n ~Cf)J<:1ll,. ~ ¢ rt 611 Q 6&n ErR ~ '(R6 em cpp:f cpR \iJT ~ ~. anw ~ fij) 3lN ~ tgc ~ ~ Cf)ll1 -Jf ~ ·t16Ll~~1 ~.

g«lCfj ~ 3tR ClII4IR¢ ~1QJ:j ctT \JfH¢I>n ~ tl ~.

(*ltll,",')

'< 1 G1Cf)SOf 61 ~Cf)1~11,

1-~ ~dl\J11 ~ 1Wt, ~ ~~-2

ttA - 110002.

3l1R ~cbFl "CPT ~ ~ 3tR \ilRft ~ ~d 4 'j em ~ \J11\!Sl1 '< \!Sf '""II ~ ~, ~ -aT ~-~ mG w:nft ~ fc); Qj<1 1'""1 1 Rltd1 ~ fc);

,

~. ali{ ~ ~ tf Cf)'( \JfEr ~ ~- -qtq vA ftJ <1 ct>'< Cf>ll1 4)'< ill ~ 01 3tR 1ft \it '6ofl i. ~ t161 q;) 3f I til ;of) ~ \1111 Cf) I {) ~ \111 ~ ~ft fc); cpJlf f4it1~1 31FT if(il ~, q® 3lCCf)f 6" atR ~ CRn ct>'< 11 6". \1fl(ft ~ ~ if)ftfi ~ ~ ~ 80 m 1 00 ~ ctt fft ~ I <1 <11 ~'1 q-rc;fi cmtft cftq;-~. \ffill G1F"lct>I{l ~ -ij) ~ qR~ltiC 11 ~ ~ ~ ~ ~. 3JlR ~ 3tR ~ ifl8d 51 m iff4 3fR GT"4 W 1R fbC1lcp,< ~ iAT m.

8. SlCfiI~r:r ~ ~ ~€I~€IICI ~ ~ filf&~l t1 'bl~(rt

...

S4Cf)I~lcpl em Qi5cll filqd1 ~ ~ 10 ~ EITG "fl ~Cf>I'1 ~ ~ ~ aIR C"1i1~ft. MCf)I~ICf) ~'R1q; ~ atR ClQIQIRCh Pilll1 qft \1I11ChI'il ~. MCbI~I'1 ~ tAt ~*rarr Cbl ~ ~ ~cp~d '<&'11~. lffi d~<h1' t- ~ iff4 \P1't ~ ~ ~ ~ mer BG 61 '11 cp,< ~ 1=I1cl mil -q {Q'()CfJ>< . ~ ~f*li$lait ·cm iiif)~d ~ ~ ~. \R TR Wl1 "fl ~

, -

~ ~~. ~ ~ ~ ~ q>1~1G1 ~-lWl fC),<~Cf),< ~ q>R

"fl ~ tR "$A ~ JlCf)f'l9i qft ~ wft ~ ~ G1IWOf .. -ft ft;mr ~ ~.

"¥J SlCf)I}lfq5 Clt,ql~q) ~lIJfl ~ \i1, ... <tHft 3lWT ~~dl ~ ~ ~ ~. ~ .~~~ q.ij '31"ffil ~f0sm qrc;ft q)1~(1 ~ ~ q)1~(1

) _[JlI

3ffi<'l l) "4 Fchdlilll qft ~q)11 -q&tld iI&tld ~ P 6\~;i q;) ~ \ifffiT 6". ~ ~ ~ f8ttl61 '<~11. ~ ~ ~ 'f6t1l61 c6t q;.t1\' 31R '~ f8f1l61 qft 4>1 ~ c1' C1lTit. ~"lIT ~ 1l W '4T tRrr amtT "GfffiT ~ ~ ~ ffif1l61 qft ~ -q G\if m. f6ttl~ ~ ~ 1l ~ ~ cIT ~ ~~I~ -rm~. ~ ~ ~ srm 3tN ~ lfif 1f ~~J4),< ~1111. ~ II m ~ p \ifllT 3tN ~ ~ p \iGI~,<or \jflq 'lR ~.

. f5f1I61 R1\!51cl R1\!51cl cp4T-~ ~ ~ 3Fa -q ~ ~ \Jf11~1 illt5d ~ fc)) 3T6r (fCf) ¥f fch(4) &tIJld c;rfi ~, ~ ~ Fchd11 ~ ~ ~ ~ q)T ~ fchd11~. ~ 'IN -q ~ XSI;ft~~ -q 14>d11 ~ san, ~ fchd~ ~ qft fchdl~ tcft, ~fl:nR. ffittl~ ~~ em ~ a;ftchl 61dl\3; fG1f1~ €fIG -q ~ "1 1 1 Cf> 1 '<1 PtCf>IC111 311'«11 ID \l1lilJII. ~ Ivm ~ ~ ~ IDe) ~ ~ 3fR11 3l<¥T -;wr ~ ~. ~ ~ \Jfl1T $ 3l(q7l ~ Cf> I ~'i ~ '4T 3WflT ~ ~ ~. ~ 4> 1~C'1 , 'Cf)ftfi, ou:n I fQ";f , Cf> I J I "1 ~ ,lll R "ff'lfi ~ ~ ~ ~ - .re ~11 oft .

~CI'<O' ~ ~ -q R1&d ~ ~ \JllfT <iT ~ ~ (R"g cpr 6- \itl<bl ~ ~ ~ ftr>x 'QCf> 3ITit ~ $ ~ ~ ~1{lCf» ~ <IT ~fttte \Jfl'"1Cf>1{l~. ~: ~ - wn ~,-~e)ct> s:fl5~1 ~ <IT f4jdtil 6~c{) - '<1\JfCf>+lC1 14Cf)I~I'1 ~, ~\~I~. \JP1l 3tR ~ $ ~ ffi6 (m ~) ~ t-

uPn ~
r- GR ~ oR ~1'1'<1
- -
~
\i~"! - ~ -
f¢dl~ trft Fch(1I~ ~{lcfl
- -
. ~ ElJT\ll ~ ~C:I~
- -
~<! ~ •
~I"""ttI1 -
- . ~ ~ CJ5l ~ ~ <iT «-HlG ~ c¥rr tuf%c:. ~ \fIT ~ m-a ~ xF14« ~ ~ 1,2,3 ... ~ ~ R1~'11. f%fl16I ~ Cf>llfi -4 ~ ~ ~ ~ ql\3iN/~ ~. ~ ~ -q ~ ~ cp) R1~~I~. 3PR ~ ~ $ f<;rq ~ m «tftG ~ ftrc;n m ~ ~ ~ tt ~ Cf>T Riq«ol, ~'iicp 3tR ¥f «f?l1 R1~cp,< ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ffit1lE1 ~ Q)1~C1 -q ('Plld \JfRT. ~ $ 3Ri -4 ~ 31lx fer; $ \;f11T 3lR ~ ~ CJ5l 3f(¥f 3fC11T ~ ~ $ ~ all Rg -tl cll ~ '1 -q R1~ '11 . \;fTff afR ~ -q \Jll ~ amn ~ \ffi -.nc Cf),("11. ~ +itl4 Cf)f ffit1l61 ~ ~ ~ ~ cp,<'il 3tR ~ 4i5c;;1) C11~'1 -q fClg~ .~ ~ ~ ~ ~ (~) \34~ffi ~ -q R1~'iI.

'1

3llffif - 1999

Ir-. f(lq'l!ul ClI\3~'I! ~ ~
IIG"lltp
~ VflfT ~ \Jl1{f ~
1.8.99 ~ ~ ~ c;rr4T 1p:fi ~ - - - -
5.8.99 GR - VflIT ~ 500.00
5.8.99 R~H~ - tITR cnrt ~ 7.50

~.8.99 t?;~I'i;ft - OUTT 61'iqllll 25.00
~.8.99 ~ ~ 1f Vfl11 fcpm 450.00 450.00
15.8.99 {~~I"1;ft -Cf>T1ft I ~ ••• ~ 88.00
15.8.99 tcn~~ 100.00 1100.00
28.8.99 GR-~~ 50.00
650.00 570.50 450.00 100.00 650.00 570.50 79.50

~ VJ11T - 450.00

~ - 100.00 ~ Vfl1T - 350.00

~ ~cNOI ~
ql\ji4=< ~
~ Vfl{f «rf \ijlfT "5tf
1.9.99 ~~~~~~ 79.50 - 350 .
1.9.99 ~ t¢ct4) t¢ctl~ ~, Fchct4l trft, f4>ct4'l m 1:fffi ~ t? ~f1ChI [%f1I61 ~ ~ ~ .q 611Iii. ~ te:,ij) '(fGtte\( ~ ~. ~f1ChI 4i14~1 <:ffi" 5- f¢ ~f1c6l f1~llIctl ~ ~ ~ mt i8if fl •• ) ~

cPR ~ f4>dl~ ~ ~ ~ +iJ1I11 ~ Cf~lFcb \i1ChI fClCh ~ 1ffil CJ)1i t- "lIT ~dJOf 51 Tf"lfT ~. ~ ~ it ~ ~ t- ~ ~

~~icp fcp(u~ ~ Fcn(ll~ ~ •
\Jfl1T
MCf)I~Iq; em "fffim ~em ~

o:rrq, firc;r -;:j ~-;:j ~ I$dlil $ ~ -qcp ~ lBlT m 311m If?f m. f¢d16l1 ~ ~ S4¢ !:tl ijiqlx C'1 J II it ill Xjfcrm ~. ~~ ~ ~ ~ 1l Rhdl6l1 ~ -;yfq ~ ~ $ .cprcfi -q \i1c6) ~ f1'LclIl ~.

'{j\fq q i ~ CIlI 4 I R Cf) ~ ""Pi ctT \J1 1"1 CP I 'en ftrc;r ~ ~ ill 3PTffi Cf>Tl1 ~ Fcndl~ ~C1ql'1l. ~~~111 ~ C11£JCf) f$dl~ illl%~ - Wff 150 - 200 FcbctlGll cn'l ~-~ >@r '4T ~~11 ~ ill Cf)l1 ~ cp+f 3000 m 4000 ~ em- C1IJld illf%~ ~ WR ~ 5IR Fchctl~ ~c>1qlCf)'{ C"tltlctl~ rrtcn 1) <IT 61~~'j 1) 10-12 ~~~lPtlli c>1JII4l m ill 10,000 ?:IT 12, 000 em- c>1 P I ct m ill 31Tm -q c>1 d I ~. 3l6f ~ tffi Cf>ID ~ 3ll<PT? Cfm~m-$~, R~8~1~, ~, ~~1)~~-Cfm <l ,~ ~ ~ ~ -$ fu-cr, fGHifl Ritd11 6f1T ~, WCJ m ~ fi~~'PI ~ fiCf)8 -g? \3'1$ fils:t~ ~ ~ ,!~4) 4~Jn fcf> Cfm CP'<11 =q I i5 8 t 3ftx CRlt. tR=rr \JFIT 1ffif ~ tt f% f1161 ctT Cf>11fi ~ *"" (6'< ~ I 3lR ~ ~ -$ ~ -4 ~ Cf)'!11.

11. fe6";:f m t ~ ~ ~ ql6ib CJ1l t ~ f;bf1ltij m

Fcnctl~ ill ~ ~ cnI -g 3iR \31$ 41d¢ Cflf '4t ~ ~ -g. ~Cf)11 r$T ~31Rl -4 tr ~ "ct<:r ¢'!11 m ~ ~ 41dCf) qrfi ~ fu-cr 511 fCbct I ~ ffi11 - ~ ~ fu-cr? ~ <:IT q qt<f) ~ fu-cr? 1cNil~ "$ ~? Fch~n~-Fch~nR4i ~ fu-cr? gJOlI'!1 fiqcb ~ 41dCJ> cpf -ij) ~ ,,"£JI~I ~, ~ Fchdr~'i 4 i5s:tI-<1 ~ ""£JIG I ~, GlI1£h1-<1 ~ ~ - ~ 3TTtlR1 1R (m Cf5X q I ~ ~'I. m ~ s:t £J ~, ~ll Pi I cr=r ~ ~ -ij) fu-cr Fcnctl~ ~'8l1Jn?

~14 m, q iii.111 ~ 3fR q II! ~ ~ rt)- \iil '4t Cf) 1 ~ I ~ 3TiJ 0Cf) Cb'T 3llx \i fl-a ~(11~ -$ 6fR -q \ill \J111 Cf) I '<1 €AT t, 3TET cIT ~ cnJl1 ~. 3R 51f IT (fll Cf)1I! 11 ~ ~ 3l1l;fi xtl rict (11 J 1 ct -cp) &fA ~ ~ ~ ~ ~ ~ f¢ctl~' "$t fcf>ct41 MRllji x-clCf> Cf>x11 iHg~, ~ q)f;f "flt faJdl~ 41ii~'l0f t, tifcl1 ~, ~ChJft ~\ljl~ 61"Tffi -cp) &fA ~ ~ S'I ~ }f q) I ~H cnT 3fC17T ~ l=JilT 'Q?T 611 H 1 ~. ~}f Cf) 1 ~ H Cb'T g'R1 Cf) ~ -cp) \2IFf ~ ~ ~ Cf)x fcf>ct I~) ~ 6fR -q 3l1l;fi \J111 Cf) 1 ~ ~ 3TltfR 1R" ~ "l]1) ~~Cf)1 -$ 31"Pl Pt~II~1 (1JII'1I, f4>ct41 MRllji ~JII4"l ~ ~ ~. fQR W<1 fcf>ct;oft XCf)l1 ctT 511ft - 3i ~ 1 \J11 [Btil61 6'P 1 HI. 3f1R ~ \ill I G I zn Cf)11 (1l) m \NT [Btl 161 ~ ~ -q ~ 6fGc>f q)X ~. ~ ~ l=JilT If?r m ~ \Tljl~1 RCfCf)ct ~ m ~tiR1C! ~ 3l1l;fi \i11~q)I~ ~ 3lmR ~ ~ ~ ~ em fcbctltSl1 ctT 1I¢1~I¢qlll! ~ ~ ~ Xift~. ~ ''mlT - 3 g'R1¢ tj\~lji -q t. Fcbctl~ l:f<ffi, ~~ ~ cl ~ ~ ~ ~ 3l1l;fi \i11 '1 Cf) 1 of) 3tR 3lT1Cf ~ 3ITCTR" lR ~ em "$t "i.f<Ff ~ ~ 61~I~1 3fR ~ ~ t9lfi Fcbctl~l ~ ~ \111\521 ~.

ma

i):tI1c;J ¥J ~ ~R;~I ~~crc4)

ftn:l Ji 61 G lll!Ji 61 G 11 ,

~ tf?f ~ ~ ~ ~ ~..-~cnG. ~ R1R9 ~ ~ 3fjlfil'! ~, ~ (m ~) QI'{ic>1 ~ 6l1R lfCf 1N ~.

. ~ 1:f;f ~ "ffi~ ~ ~.tt. ~. GRT ~. ~\5q l"ii 1)u; ~ ~.

pQ~1 ~ q ~ \i1c4) ~. ftrc;r ~&ld ~ 1ft ~ rcpl1 tl.tl. m +=Rt~ ~ ~. 3Tmf ~ ~ fcp 3ffC1 ~ tfC ~ ~'{flCf) ~ ~ WtlR ~ ~ CJ)lll ~ ~ ~ctilf%d ~.

~ 3tR ~ '$ ~~\111'( ~,

lftTr ~ cpr ~ ~ \£lR fG<n ~. ~ +WT-q?f Cl)) ~ '<"l&d) WtJ ~:

(31) f4id4l ~ qft ~.~ 1)ul - 3Wl ~ 1R ~Cf>l~ICJ> 3fq;) ~ PI~Ji) qft GtI'iChI-<1 ~ ~ f{;t~d ~ fcp 25,30,33.33 m 40 !Ak):tld tgc~. ~ -q ~ '4T G111CfjI~ ~ ~ fcp ~ ~ 'lIT qf:;fl(if ~ 14>d11 Fch*iCt> {R1l) @n. ~ ~ 3IGI\i11 &lJIHI ~ i fij;- ftrt1 FcPdi) ~ <PT~. w4l ~ ~ f¢dl~ >f¢I:tICfJl ~ tfm ~ m ~ ~ 3lR 1lM lf5f -q R1~ 'ffllI f¢dl~ ~ ~ ~ trifid. ~

rn. p .. ~

?flIT 4 ~ \lii~; . _ 'I.

-q ~ qft XQ>1l 'lfi Cf>ll ~. ~ ~ 6fTCiT em tlfA -q ~ ~ ~ ~ em 50% q>f iT.~ tSt'1ICf>"! 11FT LJ?l ~ ~ itGAT cftcp ~ ~. ~ 5ICf)f~l<f) firc;r 3tR ~ ~ m~ ~ ~ %. ~f¢'1 3PR ~ ~ ~ ID m ~ >lCf>I~ICB ~ ~01enx ~ ~ ~ em ~ ~. ~ ~ 'lfi ~ tI.m zn lf4T311~ ~ ~ 1R ~ Fch(1I~ ~ i. Wt9 ~ ~ x=rr~ 611 ~ CJ)l ~ 3i G 1 011 CfITT ~. fiR !Jt Cf) I ~ 1 en '4T -g-q q 5 ii 1 '1 ~ 3ftx fct~ ~ ~ ~ fG1 '{i fl Cf)Tl1 ~ 3t1'tt1'1 51 \IfRIT ~. ~f¢'1 <nG x'!Si¢x ~ ~ ~ ~ em ~ ~ ~ 3lWT ~. - ~ >I¢I~ICf)'i ct>T fctJlCTffi ~ ~ ~.

(EJ) ~.~ cst ... 1 ~ I - <l tCf> if 011 Cf) X cnft ~ C1l11l qft ~ xf 6PfCIT tiCf)d m. SFpl~l<t> Cf>T ";fill ~ JI&1dl <IT tStG&1IC1 ~ R>i{5l'11. ~ ¥9 Cp"!61GC'1 ID ~ (1) ~ q~~II4l IDcfi~. ~ ~ ~, ~ '\JfTffi lR tI.tI 6l11'11? ~ 'lfi >lCfjI~ICf> ~ ~ ~ N \3Xft ~ ~ "'1'Ff ClJT 6111'11 '5lill~. tI.tt cnT ll?J ~ ~ &1JIICh~ ~ ~ ~ ~ x:ft G ~ 3llA ~ if Cfilft ~.tt Cf>T ~ ~ ClR' cRT. lf5r if ~ 1ffi ~ ~ itGAT. 3PR qnfi 3fI1l f<)?d I~ ~ ~ <IT ~,{i 161 -q 1ffi ~ ~ ~ Tflll 61 ill ~ 4+€R q)T ~ ~ ~ ~ 11(fT c;jJlI~ if ~ 3t1'{il4l ~ ~ $ ~ illl5f[d q~~II;ft.

11FT ll?J ~ ~ 15 fG;r ~ ~ 41-8&1 3lR wffi ~. Wt9 ~ ~, ~ ~i'fqle ~ <IT ~ 41~C'1~. ~i>{:qle 3tR ~ QIx4C'1 qft n=ftG -g-q ~ ~ fBc;r ~~. m ~ xtllG cpt ~ ~ ~i~le ~ Cf)lll~&1l1 <IT ql~C'1 3tlftb'{i \J11Cf>~ ql~C'1 \3dl'1l -rn-~. <l fflfTld ~ ~ '4hR "ift C1FTT IDffi ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ 3fR tffi ~ ~. ~ cpr QI~C'1 31cRN ~ qrc;rr ~ ~ ~~. ~fG1+C'?1

qrc;fi ql~C'1 m m ~ ~aR ~ -gt ~ flChdl t-, ~4ifi(1 ~ mcfi5~611~~"$~~vn~m, ~~1fCP~ ~ \Ttl I ~ I -;:ffit ffi fI Cf) ~ ~ 3tR q I q fI ~ ~ ~, ~ Ch 14~ (YIlf 1l 3lmT ~ ~ ~ 3ftx ~ ~ ~ ~ CR ~ cIT qltlcl iflR q ~ ~ 1I.-J1 "$ fTrc;r \Jffill 5,

~ Rhdl41 "$ ql~qC'1 ~ ~ ~ cIT 3tR ~ l=f\iIT 3TTill~. ~ \3 ctj)Cf) ct I ~ 5 <T ~ "$ ~ fcp q)f;f xtt fcbd I~ 3ll<ff' ~, q>Fr ~ f¢dl6f cRfr 5? <T f¢ctl61 ~flCf>l <:IT \3'{iCf>l fG~111 ~ ... \i11 fq)ctl~ ~ 3ll<ft ~ ~ QdCf),< ~~'il ~ .. , ~ftFchtll Fchdl6l1 qft 9)Cf>I'i =q(11·I~.* Cf)f11 ~ <T ~ ~ 31WT C'1 J I d I ~ \Jf6f '(9 c e1 "$ ~ Cf>lR ~ fi)idt~

~ , .

~C'1ICf),< ~ ~ m~, wu- ute ffl ~, ~ -qa- ffl~, wa ~

~ ib'!4i vp:ff ~ ~. 6ffi 1.1tt ~ CfR() CJR(f ~ ~CfjC'f VffilT ~ 3fR ~ amll=R "ff 'ti~e:'il 4'5(11 ~.

<f;l+f \;1 c<) xl PI 4 e: F11 mID ill \Tl11 G I "TIft ~. 41 oHC1 '&1 (1), ~ ~ ~ 3TTt rt fchd 16(1 em ~ C'f 1Cf>,< ~ C1l fij) Wff q;-q m \Tl1IG 1 ill -;ffll 3lT ~. f1lR Rhd I~ "Gf11T ~ ~ cnr ~ ~ d if) Cf>1 6FfT31T fcp \if6r mID Gij tj"! ~ ~ WI \JfT().

_ cflql"! -q ~ 3lc>1~lift ~ ~ mill, 61tal1l. ~:g- ill ~ ~ ~ -4 ~ (1'<~61~. ~ ~ 51, ~ c>1CfJ~ ~ ~ - 8- 9 fq T.f)t, 3/4 tcr +fit 3tR ~ ~ ffi'til61 ~ 3 m 4 m 5 we ~ atR P ~ 31~611"!. ~ tel em ~ -$ ~ ~ G1~ICfJ'< ~ 3H5I61f'< ~ 4>IJIG1 ~ fiCf>l~ ~ ~ ~. ~ Gl ~ Gl CR1P C;PIfCf),,! \3fi4"! ~ -qRl1l 'Gfl1T ~. m Gl Rh'iI'<llR ~ (ffg ~ 3fR Gl ~ teCfjICh"! \1fi4> ~ Ci\'ti"!1 4te~1 ~~. ~cH"! ~ teCf>ICf),,! clJllti m 5 - 6 4tel) qrc;fi fcbdl61 qft ~ 31RP1 ~ 6RT fiCf>d

~. ~ 1:R fQ:R 3i~61lx ~t9ICf)x Rhdl6l'i q;1 \ifl1T ~ ~ f4;ctl~ ~ f1 Cf} I &14 ~ ~ 31mT ~ 6Ff "\JfRfr ~.

~ ~ ~ ctt ~. -l) tl ~-"'qR CR6 ~ 4)xct1 ~.

(C6) er{ El?; ~ - 6B v® '4T :g m ~1'«1'j, R~d~I'<'j, q~lR=l~'j 3lR qRRld ~ Cf)f ~ ~ ~ ~. \if6J '4T ~ 3l1A m 3m) -aT ~ Pcbdl~ ~~I~, ~ q\{i~ cpI ~ ~\I]I~ m '01c6) ~ fcl:t1E1 ~ m en i11¢x Rhdl~ ~ ;HI+i~ m eft. ~ 6'<" ~Rn ~ ~ ~ Rhd 161 ~ "CfAT ~ %T ~ ,<'Iii 4) Cf)f11 ~. fcp"d I E(j ~ ~ if 3N41 \J11""1¢I~ ~ ~\J1I~ em 61dI11, ~ qft" \11'<>,,!d 46i.11111, afN, ~ ~ Fchdl ~'j +1 x:ffiT ~ \J1 +i 1 ~ ~ ~ +i 1 J~ Cf) '{i "! ct ~ If\jf[ m 3fffiT -gt 6. "ffi"~ tI 31mT Pcbd 161 m tR ~ ~ WT M ~ ill ~ 3Fim &1Jldl 6.

3«:f ~ Cll141"! CZlClt;I'! ~ ~ '4T ~~. 611\111,{ ~ ~ u1tT ~ ~ XSl{1G ~ xl@""11 3i1x '0'{i¢ 6'<" ~ ~ &4-<1 f6ffi 1) ~ S Cf) 1 '1 cpr oun c>:JJ Ii Cf) X X ~ 11. ~ '4T Pcb d 161 \1"t:rR if l=Rf ct.n. 3l7R ~ cpg fcF ~ ~ Cf) X ell ~ fl c;hcr ~ ~ '4T l=AT erR ct.n. 3TlR ~ cpg tffi cpc;f ~ ~ ill Cf) t; ""11 fcf> Rh ct I ~ '4T Cf)c;r ~ ~ "fl<). Emf <l ~ fcF c;ITrr tm ~ ~ illt;d m ~ '014"! fcl~ ~ m. ~ "C1Trr m-cl> ~ ~ ~ ~ 31R q)T ~ "1tT \36 I d. ~ ~ llJi~ cP) IF ~ -gt ~~ Cf)x""11 ~ \J1~;f) 5Nr ~ -.:rift or Fchctl6l1 ~ 1CfiI--t WtJ ~ ~ -q LTR if il&1Cfj'! 6lG 51 iJ11~J~. ~ fcpcttill ~ 'CR \3ifJc6\ '!\{-nG ~ Cfjlc""11 ~ Fgxil61 <PI {4>(1161 -q ~ (j\;('~ ~ CJR ~.

('~) 6TQj ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ (fCf) G111C61'" ~

I

VfRft ~ 3tR ~ ~ ~ fchdl~ 4<11111 -q16d~. lli1fi ~ fchdl611 Cf>T ~, 3iGI"11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ it ~ '4T ~\!5l11 ~ Cj4>11 ~ ~ l:R" tt.tt"lIT 1Fft~~. ~.-tt"lIT 1f;fi~ ~C1~ lR fchdl6l1 cpr ql~C1 611ICfJ,{~. fchdlEO l:R" CfJI<lI\Ji C1QcCf)'{ ~ ~ ~ 6fitRr ~ ~ <n?rT ~ \JOT -qcq) it ~ ~. 3tR 1) '4T UTA '(~11 ~ 10P (Rl:f)"WIT~. ~ fCf>dl611 -$ ql~C1lf ~ ~ cpl=f C1Jldl -g-,

- err) ¥dCh stc:Pli~ - fchdlEO em ~ Q5T ~ 3lWT d~CfJI -gMG~~4) &1<1"11. >f~~'.-n ~ 10P ill ~ ~ q)l GI~'<I 6fG(fT ~. 4ld<bl cnT ~ XlRt fchdl~ ~ ~ ~~~ em ~C1dl ~. ~ ~ ~ f4>dl~ ~t<l~ {5f~~~ q)l SilglC1 'lft ~ ~. fmtft cmft ~ 5tft ~ ~ cmff cpl=f. ~ em fchctl5f1 ~ qRiI~ 61dl111 31lR 3TTll it ~

SO! AA l!0~ \3 q C1 f(f) ~. 311 ft q 1 fl qft ~31T, ~, ebl JtGfl -if #rtil ~ ~ ~1ICh,< w:~~H~lIi C¥1T flCh8 ~. ~ Cf>lfi Fcb~ ~ ~ 31llM~d Cf>14~JOt "$ ~ >I~~~;:ft C1~1111 3lWT mm~. ~ cp;f11 ~ G1-~ ~ flB&ft ~ m ffi 3lmT ~ ~.

wu- "fl11[f ~ 6R1fi ~ ¥ ~ ~ Wt9 TJtcit -q (\1161 C1 g'< 3tR SOJo~C11 ~ "$) ~C1\J11 3tR ~ ~C1cp,< g«1Cp >I~~~~~i wnt. <l ~ it wnt~. ~"$ RHfI4C1 ur ~ ~ ~ ~ fr €{ffi ~ f0f 3tR "fIlnl 3tR Wffi (f(l ~. \3 "1 Chi 3lWT fi ~ lfl~ I W. -gJl G1 ~ cp 1 e"1 'lR I"$d I~ ~ ~ "ffil. l0P 1fflT ¢Ji'< I ¥ -AAfGiflii '<1~1;fl $ ~ ~ m. WLP cp,<Cp, ~ m ill Rell'< ~ ~ 1{Cf>' Chdl'< it ~ cp) \JfllT ~~. 3tR ~ ~ ill ~ C?fnl3H!lEfI'! ~ ~~. m \31f "$ f%fil~ ~ Rf>dl~ ~C1ICfj,< fi\11ld.

~ 3TWT 3WJ7T >lCfjI~11 ~ Rhdl~1 -q ~ ~ Fcbdl6l1 cpr ~ fct>m ~ ~ q(t)~ql<9l €f=ecii ~ \TIl ~ fgfll~ ~ WeT~. ~ &~"11 ~ ill 'lWT - 3 ~~11. m~. -q 'fmJ-filf%C-lI', '€fR1-'HIf%fll - l' ,'fffi:1 fllfgc-4-2', 'fch~n,< filffic-4-1', 'Fcb~n,< Xilf%d - 2', 'f4ml;:r,

"

I llfUld' , I ~ftfch41 Cf)lll cp'l Fchdl~' ~ x-lCpd Cl>Tt 6f-;fl ~ Tf<l ~. ~

~ -m ffifll~ ~ Fchdl~ \i1JOtI4l ~ x-lCpd m '4t ~ ~. ~ f¢dl ~ ~ cnc;IT cp) ~ ~ ~ t. ~ fcbdl ~l \ffJfl ~ -ij) 6fTC'; ~ '< q 1 \it -m 1ffi1 311FIT ~ cp 1\=3 co'< Grn ~. ~ CZl ffu cp) ~ ~ ~ men~. ~ ~ cnW fchdl~ ~-n~"11 ~ ffi Pt¢C1d ~~. 61"1q Icp,<, trn- ~ I"$dl61 B '\J1T flCf>d ~.

~ "$ ~ G1 CAQRfi1l1 cp) - ~~~ 3{f~qIJl ~ qfi l=JGG 4>,{~'. ~ flqlC"l'j $ \11ql61 ~, \j1c61 4*FG ~ fcbdl61 4\<tJCfJ'< ~, Wt9 ret> dl6l1 $ ffR -q 61 dl '11, \31 c61 "{> ~ 1I1, V1"{> '< ct'i qft \111 '1 Cf) 1 ft WIT, ret>dl~ ~ ~ ~ ~ ~ 61dl'1l, ~-~ ~6~ f4>dftfl em

@[]--------------------~-.~94-· -~-t~*~~s-~.3=:e.;:;.·.·j~'=1'

~ .m:9 ~ Gf41I~1 3fR ~ ~GCf),! ~ 3lWT G)'k1111 lilgl&1 ~1HI - ~ m ~ C1"11 ~ men~. ffi ~ Pi~*"1 ~11~1 err fc» ~ ~ ~ ~ Cf)ffi ~ (<rR 20 - 30 ) ~ ~'. fTR 20 ~1c m 3mt t:ru-e M) ~ ~~~ cpr 'fI11IT ~C1dl. m -q ~ ~ ~ $ ~ 3tR Fcht\1 Cf>a1f ~ ~ 3ffil. \Jlli G I ~ ~ m ~. ~.~ ~~~,~ ~ Fchdl~ ~ tml.

'([Cf> ~ ~ ~3lT fc» ~:h1 Cf) );l G ~~ 41 C;P 1I;oft ~ orR ~ ~ ~. ~ iffi ~ ~ :erR 'C'f'SRhdi - (1'SCf)1 'CfJ1 ~ $- ~ ~C1I~I. ~ tf41 C1 ifkl cn'l fcl:> );l G ~'4) Cf)f ~ \3 ~ ~ ~ ~ 5TUti ctT ~ 'frRT FchdlEil ~ 45ill1 ~1111. 511 ill5d -g fc» ~ ~ C1\$Cf)I, (1\$q)) FchC1I~ ~, ftm' Rhdl~ ~ \31Cf)1 +r-1 31TU ~ \3dlCf)'! ~, ~ ~ ~, ~ 4<t><t)'! ~ ~, ~ <ffi f$dl~ ,!~Cf)x ~ 3ftx ~ill6l \3dlil,~. ~ ~ ~~ "ffRt Fchd16ll' em 1J11'i~ ~~ 3iR q'(~~ c;rl, ~~~~41 ~ ~ 511 -g 3fR 6*"1lxl cnr1 ~ fq) ~ 3i1~qIJl ~ ~ Cf>T tZTA ~ ~ ~'{"{1Cf)1 ctt ClTCR~ ~ m, ~ \31$ q,{i~ qft Fchdl611 ClcP ~ it ~ ~, Fchdldi it> 61R it ~ ~(tOII~. ~ $ (1\$$-C1\SRh~i ~ m6 ~ f01~ql~ 31ml ~ ~ -g. ~ 3fj'llCl it ~ ~ 6t ~ ~ cBl ~ ~ cBT 7l1fi );lG~~Pi~i Fcl~~ ~ ~ 31mT ffi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11iq $ m it Rhdl~ ~ ~ ~. 5TC ~ Gr§R 'C1TrIT Cf)f 31A1 ~ men ~. qgt ~ C1 J II Cf)x ~ m ~ 7liq ~ C1T1l ~~. ~ 'tiqch ~. PifUlid ~ ~ ~, at ~ $ ~ ~ Fchdl~ ~ cpr 'C[CP fdcnl11 5l1J11~~1I. ~ ~C1ICh ~ cr;qft IDe - 6IV1lx ~ RPdl~ cn1 ~ E)o) en ~ ~ B ~ ~eal 'GRR ~ ~.

,

~.

~n PcP It I Rhd I ~1 q5T S)Ch 11 ~ ~ 3ff< "ClC>1I':.· "$ ~ 1t G'R if 11GG ctt \J1~"!d m ill fiI~Jl ~ ~. 1) ~ \J11d>~n.

S)Ch11 "$ ~ ~cpPi1Iil, $ Cjll GT11 q» ~ ~ QfR.

'q1lT - 2

.

. \lI~rtl· t ~ ~CbICilli ~ ilCilll1

1. 1.1 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

611 ~n Rh ~ I g'«1 Cfj I C1 ~ crm -q (?II ~ ? gJiI~1 'lflq"i 3tR ~

611 3tR Rhdl ij

35 35 38

/

g'R1Ct}IC1~ iI(ttI"i1 - ~ ~ $ ~ ClI Rh J I d g'«1 Cfj I (tt ~

3ltR- m -sf ~ ~ - ~'ttl Cfj I C1ll ~ Fch~ n ~ g'ttl Cf> I (ttll

iiP n ~ if gttl Cf>' (ttll

m ~ (?II~~~

~ ~ cY11~~Rll"i

40 40 40 44 44 45 46

3 g'«1cplc1~ ~ il (ttl C! 48
3.1 fq)dl~'i c#r '1J 11'5 48
3.2 "(11l ~, (l(l ~, ~ $ ~ 49
3.3 Rhdl6l1 ~ ~ 50
Rhdl6l1 Cf)T cffil ,
3.4 ullxstl 51
3.5 '" $ -wm-r $ ~ FcPCllij
Qlocpl \J1~I~1 52
3.6 Rh dl6l1 3tR 4IdCf)'j -sf ~ ~dl"il 53 . -'" -"
3.7 ~~ ~~fltCl ~
41dCf> 54 4

56

~'GI ~ \T;qIGI Cf)SOfI~ cn-c;fi ~ 'i~Cf>~ ~ ~ ~ ('Pldl 6" 6JOtIfl ~-=G~fl ~ st i. ern- ~ 1ft ~ '1~Cf>{l 51 RrtXi~ i5Jilxl q)fq ~ ~ Cf>'FlI 51 ~ ~ ~ 61ft q)) ~ ClR" ~ ~ N.

<l ;f)cp{} tRn CpSOfI~ ~ ~. tRn RrtXifl ~ ~ 3ilq~~Cf) ~ 6l§G tffit 3i 11 q ~£1 Cf) T.ftvIT Cf5T ~ fl ~ CfR \j '1 Cf) I '34 4P I Cf5X ~. ~ ~ ~ ~ 61f mrp 6CIT, X1Jl{) ~, mrp ~ ~lif.f1l!0\ 4R~~1 qft e61SOf d 1ff l:Jffi 6. ~ 6T ~, \R1l ~ 3RcP ~ m 6l1R ~ ~ til '11 qft ~ t!'!> 1 qft Rrt ~ J ft '3 "il \S Cf) x tft £Ff tn<l t.

i5SOf Ix I Cf)l+f 6B ern- ~ ~ ~ ~ ~ 3l1R 3i I fi 4 I Xi -ij) C1TrIT ~ - ~3lt ~ cm+r 3Wl, ~ 3lffq ~ $ ~ -;:ffif ~ f$ 6l1R q)l+f ~ fclmT q)) ~i'j?'" Pic;rr, fcmft ctt fU1 ~ Jft ~ ~ 3fLm "S31T I f{b'tft CJ>l ~""G ,<-W ~ ~ I fcRfi ~ ~ 3lFf"G lITm. ~ ftJ <:11 Cf)x ~ m ~ ~ 3flfi41'{l ~ crrc;IT qft fG1~Jft ~6dX ~, '31rPl ~~Ie;Icl) -q, 6SOflxl '4t ~ ~, ~ Cf)l+f ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ndl.

fQR 3flR. ~ ~ q:lTI e;SOf I {} ;oft Cf>{} ~ em{ ~ it ~ ~ ~ ~, "ill ~IGJ(N ~ ~ cp) ffiC1GI ~ fcp SOj"i~~. ¢llIh.Yflll, ~3lt, ~<teR4i If Cffll1 -aT ~ ~ "CpT -;:ffif ~. 5l1R Ulfffi("q, ~ ~ &R ~ ~ "$T ~ ~ ~ ;ftCf){} ~ ~ \:Rl Cf>l11 em ~ 1FJ (Yf J nCf>x ~ Vlffi SOf 151 C1 ~ ~ ~ q)lf -gt IDill ~.

3J6r ~ m<"f ~ ~ ~ ~ lR" SOf 1'< Cf)x q)flf Cf)X C1l - Wi" cpl ~

t51~Cf>~ ~ eM -eT.cfi. ~ fll'"I~ €fa m. ~ ~ -$ ~ 3TTift m"'¥> ~ ~ ~ 1R qft ~ ill ~114~ €KIT ~ ~ llnl.

~ \J1'"1I~ ~ ~ R~ctGI'<l em ~ en men ~. ~cl~~ ~ ~ ~ - ,41t51'<,;xt1(1l, ~, ~/~ld~\J1 ~C1~, 3lR ~C1~ ~ cl clCf> 3fR 31l'G(f ~ fcp ~ cp'T \J1 ~'< d 1ft ~ ~ 3TR -wT4' 11RT 3ffIC1 -q ~ fc1<l f.FfT 61 fcp flgR14i/Gl~'i ~ ~ ~ Wl 3ml.

4'51-A1 ~ tR ~ 3FG{ ~ m-a tT ~ ~. r:

~ 4'51R:ill'i, Glw'i, R~ctGI'<'i cpr ~ ~ \ill ~ lFf em ~~~Glil '<~dl w - t Cf(.fT m 1ffi17 ~ 4-s1'H t- ~ t- ~ ~ t CflIT? ,~151'< 'lfi 61, vIT 'H1Jj\~Cf> ~ lR '"I11il ~ 5, m en ~ ~, vIT g'"ll~ 'f1~G113TI cp) 3llEild 4§tnct ~, ~ ~ \llR ~ ~\J1I~1 \.JfT ~ 'f1J~d (7) M cp) ~ ~ ~ 'H\J1lqc 3tR ~ ~ Cl>'T 3fR ~ 6fffi.

J\ R>1 \3 4 I GI CflIT t 7 ClI Rt> J I d ~ ~ ~ 3llA 4'1 Cf>x1 3ftx cpyl{ Cl>'T ~ ~ ~ fiCf)ct, ~ tT P1 1~Cf);ft uts cpx ~¢ C1 'H Cf)ct ~. J\Fch1 ~ ~ cnx fl¢ct ~ fct> 51=11'<1 vIT 3l1Rf ~ i, vIT ~ ~ ~ ~ em -q ~ - "\3"f{ x:rsm ~ "\J1l men t, vIT ~ 5, \3'Hc61 ~ ill ~ ~ fl Cf)ct ~. 51=1 1'< I 3llAl x:rsm ~ ~ RJHii:i 1R ~ ~ 1R cp'T cpt. ~ ~ ~ -q ~ '4t ~ '4t ~ '4T -;:ffil ~ lfnl. <ffi -w:n.l ~ cl1> C1 g sot 1'< I 311RT 61. fG1 ~ J~ m ~ ~ffi ~ 6ll ~ cp'T 4)1 ~I~I cpt 3TR ~ \J1 R il 3llA 3TR 3llR 3t1flqlti a, c;WTI m ~ WlO ~~lglc1()I~. 3PR fG1~J~ Cf)T -qcp <;iCb\St ttt ~ ~ '{j~'< ~qhSI ~.

~ tT ~ til 'tI ct>'< -4 ~ 3-fC1l1 3TWT x:rsm -q 3l(11T 3TC1IT • ~ ~.

~ $ ~ qft ~ ~ C1Cf>J\ "$ Q)l11 cpr iff<f>1 C1lTT ill ~ ~ m ~ 3f'I\Ji1"! ~ 3fR 3ltf;fi "1~"!d q)f ~, 3lRl1=f ~ _oCf)'e ~ $ ~ -qcp~, 3llR Gffi:r"$ ~ ~ ~ ~ tt ~ aIk ~ ~ ~ Cf5l1=IT "$ ~ ~ ~. -qcp ffR l:fCP Gffi:r ~ 1jXR cPl e ~ -ij; 1ffiT em \111'5 Cf> '< fll (Pj '< 1? Cf> '< (iF'1 '1 1 fft \1311£11, ~ ~ WflT m ~ "ifffi fc)J ~ '4T ~1 fd'i R ~d ~ 1 '!1 ~ fcrR:fi ~ til (Pj '< ~ $ Eflt -q ~ ~\I31I~ ill \i'1¢ ~ ~ fllC1"! g>Cf>x 61'11£11 <IT ~

1lt'8lld sw \3~¢ ~ 61"11£11. ~ 1f ~ Jitfl~ ~ t9ce) PiCf>Ic4l

~~ ~ "

3fR ~~d) -q "!6Cf>'<' ~ Cf>ld~1 ~ ~.

T{CP 3ftx ~ ~ ~ ft 4" iltrr ill (Pj 41 C11 ~ &I Rh"1 \ffi1f \1lT ~ (Pj C11 ~ \3ftc61 (6)Jid Cfm C14I1ii. ~ ~ ~ cn'T £l1~1~ Cf>,<dl ~ ~ 3fCA ft~fC;tlll/~ ~ ~(Pjd ~ "$ ~.

~ cn-cft-;r ~ RhC1I6i) ~ ¥ ~ 3lR 3l6f ~ ~ ~ (PjJlldl'< ~ ~ 31T ~~. ~ ~ \1fT ~ "5 fcn ift¢1 CRn, Cf)5 '1 1 q~JII fcp ~ ftql'<~. ~ \3s:41~ ~ ~ (g~Cf>I) ~ ffl ~ f$ <) ~ mx 3fR ~ em ~ ~ ill ~ ~·tg~tl1TI\t. ~ ~ t fchC1l~ ~ 1) ~/~ qft ~ iA'R em Cf5lli. ~ ft Cf> 1 -qcp f6 'Hi I -qcp

. ~ftfch~1 f4'>C1I6il qft 5Cf)1"1 \ilT ~ 'JiCfCf)(Pj ftlf6,~ ~O\SI'<' ~ ~

~ (Cf>'1~CCf» 3fR 3F>r '~ fllffi,£I 1tsR' ~ ~ ~Img,< (~) 3ftx \J161 C1 ~'< ~ "ifffi ~ "5. ~fi '< I ffi '{"'{"1 I ~ ~ '4T ~ cnft ~ ~ Rh;8) 'f(R em gfC1 Cf) 1 C1l1 if (Pj 1"11. d) ft '< 1 ~ "1 ~'< ill ern ~ ~ ~ ~ f¢C1I~ 61'11'11 - <l "Cf>l11 6~~1I ~ qft 1lGG ~ tt ~

\ mm ~ (Cf~'iRh ~ ~ q)11 ~ ~ G11"1cn ~.) ~ 'mlff/ \11 '0'< d qft RPC11 ~ bl1 x=e;fft (Pj tR m~ ~ fC;t \l3l Cf),< m- ~ '§fQ1 ¢ c'< (~ 3ilftl4) ~ ~ \iflT6 ~ ~ ~ ~ \1fT ftChd ~ ) lR bm ~ Uf4d t.

P flJCrlICfi( Qi6i11 q;g~1I fir; pt·urr ~ -qq; ~ Qrt'f1J i.J'i5d f \iJf • tlIJIGt If .Q'16i<41 ~ ,lfiT cffll ~ fl'i14 ~ m - lfiJ ~ Q6cil iIRf ill 6411':1 qfiRc;1 q;yq ID'.

~ C4Rt; ~ 3ftAt ~ f4ftllSC aP1dl~, ¢$fl~, ~, ii'SfI4'1rQ. tfcne WI ~~. 3lR \ffiT ~tfl61 ~ tm 3TtRT ~ ~ ~ ~.

~"8T"(fCf>.~ 3ltR 3HtfQI.ff ~ ~~ -ij) ~ ~'ffiij)IC1~ =Qc:;t111. ~'R1q)1C'111 -q(>t14 -$ ~, V111Cf5lRlll q;J ~ ~ ~ ~ ~ em ff1<1~<11 ~ ill 3lWf WIT. ~ ~ "fl ~ R ttm W9 ~rffirl/V111 Cf) I f1 t \ij) 51 tf en d I ~ 3Jl% q)fll 3lT4.

~ -sf ~ ~ ~ FcPdl~'j 1f ~ WEr ffiCf ~. 6~CfJ) fihdl4 q~"" 3TWT C1~ldl ~. ~ ~ FcPdl~ ~ ~ amfr ill ~ m ~ CbT f%ffil ~ ~. FcPdl~ ~ $" f.ITG l=A" 1f \i~~d) mm qft ~ Glffi13fR tR $ ~ ~m~~. ~ "fl FcPtn -q f?pctl~ ~ qft ~ \jllf%,< ctt ill FcPctlti4 ~ ~ ~ ~ ~ ~~.

Pf 1f ~ W9" ~ m 3nt14t~ 1l '~~~' cp1~~ ~Rtd ~. ~ 1f ~ vIT fij)(n~ ~~,atR \ij) ~ ~ t en ill ~ln..n '+R t'. ~ f¢dlEll ~ 31<1JcU 3ftAt R ~ m 41l1~\J11 ~ fC;r4 fclJdl4 -cri, 3f~ ~ c» f4 ~ 4i 1R tR - ~ - fi);aJil

m ~ ~ "11"1 ct)ftl ERn l:ffti <:IT Cf) 51 ;fl, Cf) fckll, \1 q '""l11 '{i, ~ I c:: if> 1l ffi -em} o4T ~ ~ N-rrr. ~ cpj (ffil ~ ~ fq) ~ ~ cpr q<:; .... r ~ ~ cn'T fch(1I~'i (fq) :Jt~d i114>x ~ \JffifT ~. ~ ~'R14>I('II~ <:IT '{i14\J1~ttJ ~ttlif>l(i1l1 Ri1tt4 ~ ~ f4;(1ICS1 ~ ~ G11.4>'< ~ ~ - ~ m ~ tT ~~~ q;l ~(i1d~. ~ tTx ~, 3t6''a-q~)'a ~ tRT 1), G~fdl R~d~I{j ~ tRl 1), ~ f4>dl6f1 ~ 3A1~IGW1 ~ tf(1-ifG ~ ~ ~ ~ ~ 'Wf (i1~ldl ~. ~ mm ~ fc), "iR ~ em ~ 9;ttI Cf) I ('II ~ VRR \1 q clQ:l 6Rr =q I f% ~ fGttt 4 ~ % fcp(1l~ ~ \itlif>x tIG~. ~ ~ em- ~ 3ffUt (3lWT) qldttJ ~ CfjJ +f)cm~ ('II ~ I it! f% ~ 3tR 311 ~ (11 q d) ~ ell cl1 (CITC1T) ~ ~ Cf>T lficm ~cl~1 =qll%~.

~ 6 Ji l-ft fCp ~1I~'j 1) ~ ~ 3tR ~ is +i l;ft 1) fuill '4T ~ fcp -gx Rh~ em- ~ cpt ~ m 6ll fGR:l +ft m-g cpr CflIT ~ m ~ 9;ttI en I C'111 \iRR" T.TBT '{i en d ~.

~ ~ 3{1l;fi ~ ~ \J1~,,!d ~ f%XiI~ ~ ~ ~ ~ ¥J ~I~ ~Cf)ccft qft ~. m ftr5r "fl1!6 -q cpl$) ~ ~ (ff6 qft ~ ~ ~.

,

~ ~ [4;C1I~ ~ W) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1$ m

~ 'llt \ffi [4;(11 ~ "Cf>l ~ -R. ~ 1ft 3i 11lJ I fI ~ ClI Rtp ((1 ~'ffiCfjr'-

cpr ~ m Xi g f<;1 <:!1;Gl'{"Ji ~ ~ f¢(1I~ 1lA qft 3Ti9t WT5 m :!«1Cf)1C14 €f1 7p:ff ~. cplfi ill ~ ~ m 3TTCfR ~ fch(1I611 ~ cc:'lcld ~ 3llRt WG cpr ~ q I Cf)"! \ffi ~ -R \Jffif ~. 3fR CIJlfi tf f4>~ [4;(11 ~ ~ ~ 311R Xi g c>ft ~ 1lffi ~ \Jffift ~ 1$ ~ 3T6l lft -q(i

~. .

611 Uf6f C;P 11C11 "! \fCf> ~ tR ~ (tif 3llR srrqft cpflf ~ ~ - ~ ~ \fCf> EnCi :!'R1¢ I C1l1 iI 61ll1l. (ffi" Cf>11l ~ 3TTm 3tR ~ 3lRfFf ~ - ~ 61 J 1(11 ~ ~ ill ~ "fIR "ffilJ cpx tf cpd ~ 3tR 3l1R ~ "fIR <1PT ~ tRl -q ~ ~ ~ ~CfjIC1l1 ilC"Ild ill f4:>d-t' ~~.

tR ~ \fCf> ~ -sf Rql'{l-sf ~ teo ~~. tel 3fR C1cp~ ~ ...-riq R4-lI""+1 cp) \JiJi I Cf)"! ¥9 3fR teo ~. ~ lR ~ 3f{g~I'! (ilUll1. ~ ~ f4>C11~1 em \314'< \JiJillil. f4$1l'"1, JI(l)ld, ~q;:ft, tf'i(\if ~ Rt tit lI1 -q tR ~ RPC11 ~ Cf)l1 ift ~. '391 Ct> 3TWT 3ffi1T crf iiI'1l'Cf'A \J1Jilil. ¢~I41 cp'T f¢C1I~ v-lIIG! ~. ~ em '391Ct> C1tllij) f4ri.m 3ilfil4) ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - fmJ, ~ 3fR f4l~n"! 'tn~N

~------.--------~~~~~~~

qml\ ~ ~. ~$=';

I

I

~ ~ Cf1iflf £rtcr 3fR G1Si I~ I. em 2lf fcp ~ ~ ~ f<w ~ ~ W'R WIT.

~ ~ ill ~ Wt9 3fC8 3ffq ~ WIT. ~ ~ ffR q'5~'H ~ ~ ~ tP~~11 qft ~ 41~~ld sq Wlfi ~~ICf>,,! fchdl~ ~'8JI~ 3tR ~ em eft. ittR ~ ~ ~ 3Wl $ ~tdCf>I~~ ~ 'H<::'Rl ~. ~ ~ ~ ~ qft tg<e) ~ ~ mG 3l1R CfC'II'H ~ ~ ~ em ~~. <l ~ 'HGt=l4 Ef-f. m \1"145 ~ ~ 3iR ~ ~ Cfulltt ~ ~. ~ m-a m-a Wt9 tl ~ 11150 'HGt=l4 6A" 7l<f. ~ ~ ~ ""1"r=r ~ ~ "!FVite"! CPT ~ ~ m Rit'H4 ~ ~ ~ ~'«1Cf>'i Cl>T ~ \JfAT q JrCI"11 ~ ~ ~.

~~Cf)IC1~ ~ ~ ~ ~-~-~ ~ G~\S~ W1T sn. <l ~ ~ ~ ~ wm ~ m. 3PR q)'lfi Cf>Tli ~ ~ VfRT 61cn m ~ ~ JiCf>I"1 Si l~fch"1 (en ~ 5'H'j'8J 3tR ftic>1"1'H I"! JiI%c>11 ~) ~~ 1ffll T.Wfi m~. ~ ~ ~ ~ ~tdcplc>1l1 ~ ~ q)T ~ ~~c>1d, r4>dl~ 6JG~CP"!, "!FVifC"! 1f ~ ""1l1l ~ ~ lR ffi:t'!5lCf),,! m ~ Cf) Ii "! I iR (f)"! 4> mEft <:4'1 c, CP"t \1fffi.

~ mx ~ Cf)l Cf)1ll ~ c;im ~ f¢ ~ -m ~nfl~ 6fJG ~. '!'R1Cf)IWOl 'liI Cf)'W tm ill f4>C1I~ P ~IGI tt F.I;ru{l qtt ~. ~ UkChx fQR \JIlil~ -sf w?; <.¥T TTU. ~ ~ C¥T w m. ~f4>91 \if6f ~ xfGi'RIx ~ 3i'R ~ f¢ ~ ~ ~ ~ ~ £ft=q ~ ~ Fcl>dlij qa ~ - ~ Fchdl6l1 Cf>T ~~;FlI cIT mit ifI(f ~. WP

3tR JOi ~ G I X 6Tffi ~ fqJ ~ JOi I fl -tR 61 ft1 -<I -q ~ "fIR ~ iH G ~ 'lfi

fR it.

it ~ -qrm ~ fqJ ~ ~ c;fi ~ Fchdl6l1 em (>1~cl;i ~ SOftstcl

1)- 3kll'i1 fl}jCf>x Ii ~ ~. ~ ~ 3l1R cpp:r ~ iH I~ 4>(11 ~ 3TRl una WPl ~ ~ ~ ~Chlxi$X enID ~ - 'cftcft, ~ tfm ~I~~{) ~ Fchdl~~. "Wll em C11Cf>x~: ur ~ fcbftl (>1>sc61 ~ ~ "ER tR "tffil tt \JI JOi <f> x ~ I Cf> I £( d qft , cftcft tf fcb d I ~ 61 G C'1 Cli ~ cpc;r ~ E1R ~ ~Fcb1 3J1q ~ ~: ¥9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jtcp\{ cpSi,<1 &lC1~ 1l ~II£(G ti¢lil ~ w. ~ ~ ({IC:~ em ~d\i1I'< m.

~ ~ cn'T ~ em ~ \J"lliGI ~ mm Cfij ~dql'< qft ~ ~ G1 ~ ~ fl G ~ 3TT ~ 3i'R 6Jf tl III 61 , cptT-lPtt R>dt~ u it Cf)x 3tR" ~ x=fi- ~ q Cf) I 4>'< Cfllft ~ Cf)CR" 61"i1 cp,< ~~'R1 m.

~ C1~ldl ~ f¢ \J"£(IGldx ~ em ~ 3fC51 (I1"ldl i ~ ~

Fchdlij ~, qC1c~ ~ ~ ~ ~~. t5SOJI"!1 3f(p'f1'< cpflf ~

...

6fffiX Plctj(.~ \ilAT ~ ~ ~ ~II£(G ~ &llll;1l) ~ ~ ffl.

~ "ijfd" ~ ~ \J"1I1R1 ~ <nG 3TRft t - ~ ~'R1(f)lct14 CllT -.....'3q ........... ll~~ .. ! ~~, \Ill ~ ~ 3ff.tit C1·ld) ~.

~'ffict>1 C'111 ~ ~3TKr ~ ~ ~ \1fij T.fR ~ qft ~lI~'I~ ~ "flKf ~ q)T i3f1i$1 ~ xl§C'1 GFn fcbdl~ ~ 3lT<l. xl§cl -.t lf1cNiC 3fQ";fi fc»dl61 ¥ CfR ~'(5Iql ~ ~ 3tR \TlflRt lR ~ \ifiJl'{c:=tdl erR m m fcp Cf6 Vic<) ~ ¥~. <ffli ~ ~ ~ ~ 1ft ~"4 ~

~--------------~----

'Tr. xl§cl ~ ~ ~ f$dl61 ~ 3lR cpm fcp 6R1 3l6f ~ tt ~'&ClI c;fi. ~ -ij) ~ 1N "$ 'llTCIT ~ "ffit:t> WI "® m fcp qg ~~"'I'1 ~ fchdl~ ~~'11 ij111 :qlgd) 5. ~ ~~ch'! lJ -;f '!I§c>f ~ q;m fcp Cffi 3N4T RPd 1 ~ ~ ~. "T.lffi en ~ ~d\ill'! cpt. ~ffi 3N4T Fchdl61 ~ ~ ~ Tf~. • -;f ~ ~ 1ii51tf c6T, ~~F~IG ~ '1\i1{i ~ ~\!5lCf5~ ~ Fchdy4 ~ Tf cYf1T ~.

~ ~ erg 3TtA- Tm" ~ ctt firlc11 3fft;n em B ~. ~ TJCt ~ 9Jtt1CfjIc>fll. ~~11I1. \ffi fiJi$lllll fcp ~ Cfj51f.illi (im] til ffi,lI) Cf)gi ~ ~, ~ %T - 'w% vrt '4T l1ffG 51 q) ~ fi Cfjd) 51'. ~ CfjgCfj'! qg ~d\ill'! ~ ~~. il \3fiCp ~ ~ f.io~lI ~ cBl ~ ~ ~ ~ WT1'fcm ~. ~ Et -;:ffll, \3ti c6) <r5 :q I g ~ I IcP 314'11 '4T ~ ~ ~ ~, '4T \3d41 Et ~ 2ft.

31if ~ ?)- ~ ~ ~, ~1R1 qj:qclt Tf 6. 3l1~:qa Ncn 6- ~ -m=qcp,! ~ ~ 9J'Ri Cfjl(>f 1I -ij) ~ 3l6f m ~ 51 ~ -g:.

Wt9 ~ ~ il 5'!" ~ fcS '1 ~ I'! <tJ I ctl41 \Jf1Cft ~ $ c@ -$ ~ -$ ~ ~ Gl ~ ~dlJ1. ~ ~ ~ qRcH~'j ~ ~. il-q ~ 6fR (f) 'I ~I ~ I ctt fcp 1:) ~ 1ft 3TJ() $ g'Ri Cf) I c>f 1I cnr ~ fcl J11 ('1 ~. CfjIClil41 ~ m ~ ~ ~ i JtR ~ Cf>T 3lR -q ~CfCfjd ~ -g: . ~ ~ 3lT 1ft \ifRl 3f1R ~ q R ell '! CJTc>11 -;f q I ~ cfl ~ ~ IDcfi.

~ ~ ~ wR srm fcp Clllt<Pl ~ ftI4\i1r1Cf) ~'Ri'P1c>f1l m vm-r ~ 9J'Ri'PIc>flt ~ ~ (mz ~) -q ~ Et ID cit cIT q)ll1 -.:nff Cfj~:, II. ~ 311 \ill eft ~ 3fR wen ~ \Ill I G 1 ~ ~@ vrr fi Cfld. fITC1" ~~Cf)1 clll ill ~ sf! 5 ~ -q ~ ID1r :q 1 f5 ~ (ITfcp ~ C® ~ 1:fTU.

~ ~ffiif)lcll1 ~ ~ ~ f.ftT ~ 6tft ~ fcn ~ ~ ~ "f9' ~ ~ ~ 3l'R 3lWT 31<¥T Fchd 1611 ~ iJR -q \j 1 Cf) I

- , , ' rn

~ • i.h '«tibl&~ ~ ~

q ... ft U 1 \jfR Q1\j;. #t f$ ~ tmT 1ftct;r 3TiT fl<fi iR' ;uft "qf1ft. (Itc1i Il

~l ~ f* ~ ~ iFfrn. ~

vhh~'j\! qft (iJ~<l1 ~ f4;~nRijl cl; ~ >tql~ CfiT ~ Cfil~'" ~ ~1 tIT ~~j)Rm $ ~ {R ~ it. (1'5fch4i 3fRlT 3R'11T CWJ ~ ~~ f~~~ ~ ~ft. ¥l ~ c6t \J1I~Cf)lfl ~ ~ ~, 'f9 ... ICCi J' ,.rtttl d~f\hU) ~ '1f@(Of13ll $ m ~ ~ l) m ~~. 1R -Hr,l ,,'llo Jft~\,'11 $ ~ ~ ~ q)f ~ "Iqsf<:t 1ft 1A ffi Ill. ~~ ~\R d~~m $ ~ ~ ~~. ~ ~ ~ - ~ t:}m~ ~~,l\f1kRl .. ~ ~ II f$dl~ ~ 11ft ~ ""6~ 11 ~ 1i·1 ,;ftx l'l) ~\""' $t ~ ~;sf$ 41 ~ ~Uf I ft1m. ~ ~ ~ f4kfl4 ~ ,-,n,tr ~ ,,~ tt~R:im ~ ~ ~ ~~. ~dl41 Cfit ~ 1R ~ ~\ ~~ R ij~d\:114 $ ~ ~ ~ \ifRfi. ~ it 1ft en ,.,~~~) 4 t~UfI ~ ~ err ~ ~ it ~ ~ ~ ~t'Rft aIR t1-,'nJ ~-,~~_

J~\ l1 ,\fQ 4 ~ ~ zJl ~ f1ru ~ ~ \ilRfi ~. \i'tfca • 'fi8l .. +-~ ~~t ~ ~ * ~ ~ 3fRl it. ~ ~ ~ ~k'M ......

~·iF ~ ~,~ m- ~ * ~ ~ ~'4 31R~ tc4k1 ,~, ~" ~ lft ~ ~ fam. ~"iffift .. ~ m ~ "i'\~ ~~ mt ~<Cild~, ~ M ~ ~ f$ '3 .... lIA._ ~~141 ~I .. tll~~~. ~ ~ ", ~ '3«4 iiIR ~ ren * ~ ~ "'(1'. ;lte lM~.. ~._.

-

~ m ~ ~ ~ 3fR ~ ~ f¢(l16I ~ ticpd~. ~ m Fch(lIt4 -R ~ 3iR ¥9 $ \J"~IGI ~ ~~. ~ ~ ~ ~ ~ qft tf~1 100 d<P ~~. $ ~ ~~. 61Jft~ ~ ~ ~ m ilf!d'!l~. ~ ~ -qq> ~ ~ f¢dl6!l ~ <n ~ wm~. ~ ~ -me: ~ ~ C11~'1 ~ -wdT ~ 31R ~ G'!1l) ~ ~ cn'T <:'11 ~ ~. ~ C11 ~ '1 ~ 3l1At \Jfl16 \J1 JOt I cp'! 3fIA ~ 3lR (fCf7 ~ <"hi m. -M~~~ftran1f~~~, ~~~~~~ -ij) ~, ~, '11 ccp ~ ~ ~. "¥f f?i (11 cp'! 1ffi ~ "EfU?: em ti 1 ~ I f6 cp EJT"(>'f ~ mm m.

3i 1\11 cpcl ~I ~,<'i 1f ~ ~ ~ ~f(1 cp I cl GI ~ -;:yrq ~ -qq> ~ em gf(1CJ)lclGl mm ~. ~ Cffii ~ ~ ~ <IT ill ~ 1R" ~ m t m -;ffif \jff -qffi. ~ tft f&1 ~ cl J 1 d I ~ fcp ~ ~ ~f(1 cp 1 cl GI em- ~ ~ tt)~C"C'1'j ~ m :qll%~.

~ ~ ~ if ~ fTt(l1'J11 ~ ~ ~ ~1F1ql'< cnT ~ mt fl ~ 1m; fc);d 1 ~ c;m) ~. ~ rg;<!) ti 11% ,G1 ti sil cl '1 ~ ~f(1 Cf) 1 (1 GI ~ 'fiG'ttI fl) \iffii f6~ g'RICJ)l em -qq> rq~lIcl 'l"i0'SI'! ~. ~ rq~llcl 'liDosl\{ 1l ~ ~ ~s:JCf)) &TR "4- ,<(Stcp'! m ~ f¢dl~ ij'1CP'! ~ ~.

----~----~--------------------~ .. ~ ~ .~ ~~'ltdiif{ifq .~ ~

3M 611 ~ \NT Fcl ~ II (>1 'li o;s I '<! -q ~ ill ~ IIlI ~ "¥9 'J:fi ~ 11ff -qffi-. 611 1fT{ ~ B ~ en! ~ ~ ~ c;pft 3tR" [5;;:{) tt I f8cll qft

~ 31-mI FcPd I~ LTG ~. "fIT~ tI "¥9 ~ 3Tm1 31 jRct '{i I~,~ 'lfi tf<n.

~ CRb ~ 3tR m ~ fcbdl~ 4~=q1~ 'PT >l~lfI ~ ~ i. ~ ~ ~ ~ ~ FcPdl6l1 ~ ~ ~ 'HlfZCf)(>1 1R ~ 31RfT 2:fT. ~ B \34"-lIlxi im it 3ffi ~ B 4G4Cf)1~. ~ ~ ~ en \3q~tfl ~ en q~Cf)I~ ~ it. \3f1Cf)1 ~ 'PT ~ ~ tmn 2TI 3tR" ~ ~ f0T ~ 3R1TT s:fl is C"C11 -q \JfTdl m.

'<!\J1;tl 31 1§\J1 I ~ -B ~ 3l1~Fci$111 ~ mtr ~ 1l C'1l~~R;aY1 ipf q51l1 Cf)'<!dl~. (11~~~ -q ~ ~ fcl~l~ 3lT<PX ~ R>i6d ~. __ ~ ~ ~ 31cRR fcnm ~ ~~I~ m €u·<"tc61 ~ t9(~~~, ~ ~ ~ 5, (>11~~;fl -B \Y1 Fcl~~l Cf>'l Fchdl6tl em ~ PtCbft+t ..

~ !i'RPtl1 .., q4ffCfj>(Uf qcefd qij ~ 4f5>(1~ ~ tlJfS4;if, q&ctl ~. ,.,ttn fcfid,q ~ ~ 1fRt~. ~\Jf;fl.f \3 .. Ch) ~ ~ ~ q;)ft1~ ~. ~Ph'1 Wi' (1)1y m ~ ~ 3tR ¥J -ro-rr tf'1S4a ~ fij; d* ~ .. 41 ctt ffl1$f (1f~iRlf'1 em Cfm ~. ~ ttliHb,,! ~\J1~ ~ ltiIJ iIRf ~ ~. '( \it;ft em ("1410 I m fij; C'11$ ~ R ~;if M <l> ~ \ffl qld.1 cffl' \3'1~ \Jf'(i'h1 cf> 3fjftl~ ~ f4>dl~ q§i1ff;f) tlfrg"!. ~\il4l ~. WI "$ ~ q)f lffiT cl ~ IIdl. \jfif f4tf f~ fW1 tfrf WS ~ c» ~ ~ Gffil m Cf6 ~ ~ tR 'W Cfjl11 \jl'; cpT \3C1C '¥1C qR ~&<ft~. ~ 3l&nqCf)) * ~ ~Id'fflct c); ~'<'''1 'trffi (1411tft ~. ~ em \1"1c6l ~ tR ~ ~ t1t41'l<1 Fchdf~) q)) OicCri'< .6'I1<t>\! UM,dl tn. ~ ~ ~ '<R ttEi~(1 fcr'fl.T q)f ~ 3fR cf'tTCf)>(tJf ti~1 R:i6Cf)>( ~ tR ~~. ~ ffi6 ~ \3 .. 4>1 ~J£fffi trrm 3tR ~ z;ITq \3tf~ 31tR ~ qft' :q:qf ~ c;rT 3fR erg ~ ~ 00uJ W\if <lR ~fdCf») <l> ~, Q8iCf)I3lT <l> ~ ~ C1lft. cll~~{} " ~ ~ 'tl"'iG 3tR \3ct=1 rg ~ ~ 3fC21(FT q>f Ji I g~ C1 ~ Tfm

$1 ~ ~ it WfJ ~ ~ 3Wf ~ m Rl'€ll~ ~ ~ - \3:ftfGtd ~)<f)\! 3N4t ~ ~ ",4) ~ ~ 3tR \! ",;ft \3ft~ ~ ~

~ aiR ~ tt>1 ~ AA ~ ~)\J1~. ~ w4l ~ it d6\!ICf 3TT \ifRff an ail ~ ,<\J141 ~ q;l 3fR ~ &)\11~ it ~ Cf)\!dl. f4t:nfiilll ~ ~ ~ 'ij; \j{fR ttdlq it >(\Jf;ft ~ '15{"q'r'i 1i1.ftC:l~ ~ atR >(\Jf;ft em 3ftR CfiTli ~ ~ ~ flfi:'ftft ~.

611 ~ "ffi6 Cf>T ~ ~ffi cp 1 &1 ~ =q &11 ti \ffi cftcp <PI xl =q (11 ~ "$ ~ ~ ~ ~ 611141 ~.

cll~~{) ~ ~ ~ ~ ~ ~ fcndl~. ~ ~ qfu:ff -ij) ~ ~ ~ ~, &11~~{) 8-10 f¢d16l1 ~ '4T ~ Cf)X '{iCPct 5. ~f4;1 ir1 ~ qldCf>l ~ \J1"{)xd ~ [%XiI61 ~ 'iffiCf>'j ctt '1JII:S ~ '1ft ~ 1ft fqCPRid cp,<41 ~.

'i~=(1 Cf)l "$ ffic1 ~ ~ ~ G1 ~. ~ ~ 3ffi ~th! I t!!I {lG 11. ~ 'l-fT ~ ~ If ~ ~ tTR1 FcPdl611 "$ ~ Nff 5. tffl'lfi iRn ~ ~ fG1 Xi ~ x=iw fcfRn cIT 3lT\Jf ~ ~ ~ ~ -4 ~ ~ 3tR ~ tT \3'HCh qRcllx -ij ~ ~ ~ 'q15dl t. ~ fchdltll cpl ~ If mt(f cp'<dl 3l1'H11 iRn ~. ~ ~ ~ ~ ti~i5u\\ll q~Cf)I~ '4T ~ ~ ~ 3TT\Jf '4T x'lilcp 5. ~ ~1~ f¢cttEtl ~ ~ qldCf)l ~ ~ ~ 3lj'{iI'< ute ~ =ql~~. ~ ~ ~Rt>Jld ~ ~ Fchdl6l1 ctt 1CPl1 -ij 'lll 3TI ~ ~. 6ll ~ f¢ctltll ~ 9)q5\,;fj -ij Phd I ~ 'C9 i c: 11 3tR t:ffi;r 'J1TCf cp,< $ ~ ~ -ij ~;f\G ~ ~ ~ 'l-fT glRiC1 cP,<41~. ~ FcP(1I~ 611 ~ ~~'i ~ {gl\1fCP'< 'Bi'ilG XiCf)d 5.

~ ~ \3odl ~ fcp ~ ~ ~ enID ~~. 'HfElNUi ~ ~ -g-ij qloCf>'i ~ &11~~xl Cf>T ~ ~ ~ 'ql~~. ffi 3Ntil ~ , '1.11'5 em ~ti'< 1 ~ '4T ~ ~ ~. ~ CfCP ~ 51 Pf ~\ffcf)f ~~1 ~ 3llmX ~ ~ \3(111 3lWT WTfT. ~ ~ Clffm ~ q~

@[]------------~------.-

~ tl" ~ ~ ~~; .. :~'1

- -= ,i~~r._:_~=~ ~~ -

~ . - ~ ~,_,,_~ ~

tIT 3i'(Sf~',< qG<t>'< ~ ~ !!'R1enlclll em GR ~ ~. W iJRf f4>dlEfl 'R 1ft ~ m fI(f)d) i. crl ~ Rhdl~ ~ ~ ~ \ffi '<8'11 ;fflf i41~d ~ 3tR 3f1R ~ -qm -m fc» ~ cll~~{l $ 11f&rS1 ~ ~ ~ , WT \ffi- ~ en cIT \JfQ{ ~ ~. crl ~ C'fl ~ ~{l -qcp 3fCm fC) ~ 1 '< ~ '"fH(f),< f¢dl~ ~~G~ ~ ~ tffi '4T ~ fl(f)d~. f?I~l~ q){ 3f1R ~ ~ I1f%HI31T ~ ~ ?:IT ~ ~ fcfq ?:IT ~$111 qft f¢dl€ii ~ ~ m ~ WG ~ 6fR -q ~ ,1I 1 ~. ~ 31ll;fi Gi ,<>,{ en Cf>T ~ 3i ~ I Gil (O'f:j 1I<b,{ 31ll;fi \J1 ,<>,{ d em ~ ~ fO J1 ~ '< fSl '11 ~ 1 f8 ~. ~ l1f1l ~ ~ ~ fcr.QCf cmr ·~;ft~11 ~h5d i fG11¢1 '¥T Gf11 ~. 10001- i', ~("lII~. ~ ~ ~lll{l ~ ~ ~ l1iTrcl ~ ill flIJi~cll<71 cpl gJ1l:{) ~""1GI:fl atR ~fdElCGdl ~ m \ifTCfi i' 3fR ~ ~ cpl C'f~ldl ~ fc» 611 ~ 3fQJ ~ om Cf)l1f ~ ~ ~R ~ ~~.

Tfiq -q ~'R1entC'fli "tfcll~ ~ fcfq ~ ~ ~ ~ czTITtJ, ~ m ~ ~ '1)\511 q.g~ II. ~ ~ TJicIT 1{ '4T WtP 3lUlTQCP m 3Rl C1FIT $ 1ffi1 ~ ftR;r \ifTCfi ~. ~ 3f clt Cli Tftq ~ ~ ~ ~ -q ;ft cp;ft qmt ~ ~ 'ij 3ltR 1ltcr ~ ~'R1 en i cl4 ctT ~ -ij) ~ ~ m ft ¢d ~. ~ ~ q 8t en I m 3f ~ 511 '{ C5f 'tiGT m \Jf6r c)- Tftq 1{ 3lffi t m 3ltR ~ 31ll;fi ~ q8lchl~, Fchdl~ ~ cllen'{ t flCf.ld -g.

WC1 fSl HI cp'{ 511 ~ ~ fiend -g ~ ~ 3ltR '1)J 11\5 qft ~ cp) I4cpfftct CJR ~ ~ Cf)l1f -ij) ~ ~ ~ ~ l"fGG CfR it ~ t.

q;lf ~ ffi161il ~ Ii lifl61 -q ~ ~ 1m[ ~ '4t at Rt; em mt ~ mer R41ft '4t ~ '16ti1~of ~. ~'R1enlclll ~C'1,-i ~ ~ dfl$ 1{ ~ tR S4111 tf em 'if 90tl (f I fff cl41 'til f5 (! . ill ~'Rf Cf) I cl ;u qft q g <41 ufQ*({i ~ fcp \3flc6) ~ ~ (fll m 3fR "ffl1lf ~ m 3tR ~ ~

dR tR ~ Vfm.

~ 'lfr fi 14 \J1 f1 Cf) :!'«1 Cf) 1 ~ II cpr Pill JOt ~ i fcp Cffi Pt~

m ~ cpt, ~, tllf, fWT T$ "iT ID, 5{ ~ ~ ~ wn m.

3.3 PbftlJi r.Ct ~

f¢dl~) Cf>T ~ -q ~ tTFIT, ~ ~ q~c1l, Fcl>d16l1 cp) ~ ,{~~I, ~ \J1~111 - :!'«1Cf)1~1l ~ ~ -q ill <l tn~~ $ Ri~I~ ~tll* ~ ~. ~ em Ri~I~ em ~ 31Wl d'i)cf)l i fcp Wi ~ ~ crm ~ ~ em ~ -q m 3tR f¢dl~l em 1ZfR ~~. ~ tf<:11Ch ~ \J1~ICf},< m - ~ 3ilfiqlfi Cf)fll m \JfA ~ ~ RPdl~ ~~~ ~ ~ ~ Cf>llT 'lfr ~ m. Rhdl6l1 ~1~'11 ~'<1~11 ~ f4k$ ~ ~ 1:lTR ~ ~ +l ~ =qll%~. ~"ftl1lf ~Cf}lqc 3TA IN ~ ~";f-W, ~ -gT lffl em ~ ~1~Cf),< f1~II'1 ~. 1l?Il 3I1'ft14) ~ ~ \jtfij} ~ em{ "CfJ"ft em ~cp~1 <IT cpl~l\J1 cpr ~cp~1 tiChct ~ ~ WIT CfR

w.

~ RPdl~ Cbl \i41~f ~ ""llittl ~ If(l ~. ~ ~ \JI~~ 5- fq) \ffi (Yl6T :\ l-t~T ~fCP 3l~

~~fRR)ffl". ~ ~ "Hi4>< t<1t'Nt4f Cfjf Cf>CR ~ ~ \!Cf> 3Ufl,;<j 3tR tf~1 dflifil~. 1tt~ ~qft~~14.

\

((11 Rc Cf> CfiCR 'qijff:t~.~

~ I(jrcMl ~ 1ft tl

~iiiiiii-------- ~~~~~-'~'--~1

~4wt~;=.f'?

fchffl fchctl~ qft ~ '4T t51(>1(1 ~;q~ cIT ~ wa ~'!tt1 ~ * ~ 3R¥T Ptcnl<1 CfR" '!~11 itlf%~. ~~I~ i51<'1d ~ f4'>dl6i) Cbl ~~~ ;ffiT =q(>1I~. 41dCh) Cbl 3l-mT 61(>1d 1f tt f4'>dl~ ~ rttflft ~ c) ~ 3ffm ~ ~ ~ 3IT<ft m. ~ ~ ~ 31c1lf ~ fibtH £(i cP) ;fff 4> '! m ~ 4 Cf> I q)X cficp CJ) "! 11, \J1 ~"! d m cIT -;p:n Cf)cR" tl<il:rt I 31R fiR \ffi it (>'II ~ t- ~ ~" fll (>1 Cf> '! 11.

~ffiCf>1 (>'Ill 1f 3PFT ~'R14> ~ em ~ "!~11 3tR \ffi ~ \ifRf "([Cf) \)f{)~ q)f11 ~. ~'R1Cf) ~ em ~ ~ if, cR ~ Cf>T ~ G1lX$l1 ~ ~, ~ ~ ~ "1" ~~~ ~ Fchdl~ "Cf>T llill (>1J1I11 3tR \ffi ~ PtCf>k11 1 Wfq IDm~. f¢dI6l1"Cf>T -wm vfl~1 ~ <$ ~ ~ CblfCllli ~.

( 31) ~'R1 Cb 1 C111 em ~'R1 Cf> ~. \if6r '4T ~ ~ f¢d I ~ 3IT<l

\3fi c6) \J111 Cb I ~ ~ q;llfi -q ~~ i} 3tR ~ Cf5Tlft -q un ~ 6f1(ff ~ \ffi" Fchd 1 ~ lR '4T oun COP II Cf) 'I! ~«f Cf) i Cb qrc;fi wm -q ~ ~ ll. ~'ffiCf) ~ ~ q;llfi if R1\!5f ~ ~ W:r ~ SfCf> 1'< ~.

I::~~ I~~i~ I ~d,"~~ I ~ I ~ I ~~I~I~ I

(3lT) ~ CJ>llft 41dCfj ~tll~ "!Ri1fC"! qft- ~. ~ ~ GT tffl QldC6 ~ -ij; f(;r4 urn- ~. ~ 1ffl tR tf)~icn R1~i}. ~ 'l!fGt~'! 1f ~ Qld4,) q;r ~ 3fR ~ WIT, fQR ~ Fchct 1611 ~ ~ ~. q,t ~ ~ 1w ~ ~ ~ SfCf>I'! fWT.

~&1V11 -q ~ ~ -$ ~ $r -$ ~ -4 ~ ~ ~ ~fu<f> J>4~~~lli~. Wl -q ~ ~ 'C!tir 'Gfl 21. TJiq -q ~-~ m ~ ~ V111d ~, WU ~ Cf>'lfi ~ -rm ~. Q5crll ~ ~ ~ ~ 3flfi crcn ~ ~ ffl '{91 sn. ~ fi oft ~ -$ ~ tJ1il mtt Cf) 51 ~ II i lfG; ~ ~ 3tR ~ ~ ~ fi cff 511'< 5 eft ClCf) ~ 3l(1"lT 3T(>l1T ~ 3fR ~ ~ ~ crrR~. ~"4'Rf cp.n51 150 - 200 fq)dl~ t>.fi. ~ "tII5d ~ f¢ ~ -cp) ~ ~ \jq~m f4jdl61 31lfil4) ~ \1 ... ib ~ c>f1T. eM ~ ctt ~ ~ -$ fc;n) ~ C1T1l ill ~ 1ft ~ fih... ~ ill W tT Fchdl~ i~11 \J"1l1~1 ~ ~~. ~ fihdl€41 -q ~ ~ crrt Cf)~q~4i cpr~. b+A' ~1Cf)'i 5 ~ -q ~.

1. fmJ filf%\~

2. ~ filf%\~

3. ~ filf%,lI

4. f¢~n,< - filf%,lI

5. f¢~n'< filf%,ll

~ Cf)5lPilii 1

2

1

2

Cf)t5IPi4i -$ 31&11<"11 ~ Tfta, Rt$111, filil\Jt 3tR ~ qft fi))d(ij ~. ~1c6) ~('~I cp1f~. ~=«lR1~ ~ ~ -q ~ iITcT. ~-ij ~cH&1 t- fCp11~ Cf)PIV1 fiI'C§lcp,< f¢C11€41 -cp) ~ ern 1l tf\Jfllll 3tR ~ ern t- f1Chd cnrt &1 J II ~. Nm '4t ~ em +rGG $1 Uf~,<d -M iPf C$ \jfIffi ~ ~ \Jffit \j fi Cp (it III cp fCp ct I ~ ~ J <IV\. 5'i lift 1i.rnn lIif

~ ~ ~ ~ m fcp ~ ~ Gl ~ fchdlij \3014>-< ~ •. " ~ ~ -erR ctt ~ 1l Cffi <ffi ~ GlT CfR -R fq) f4R"fJ4 \itt. iRI ctt ~ 6. ~ "tI1t5d ~ fcp ~ ~ -$ ~ \J"lIJGld'< ~ f$uJ4.,~

, ~

C11T \ill \ffi" "! 5 fi I fi ~ (it 1 ~ fcp C$ ~ fi Cf>~fl 6 3tR f$ qctJ;j1 .•

. .. I

. ...~ ~ ..

19J , ... ~. .

~4W3~c .

tt iOf\lf G 1'< <ffil1 ~.

rqa~ WU ~ -q 3lWT 3lWT ~«1Cf>1C111 ~ ~ ~ ~ m~ ~ ~ un ~ fihd I~ ~ (?l1ft ~ ~ tf 1I ClI,< 3fR q loCf> Cflf cnx 6ftc;l <tiT M~ H1 rcnm-. <rnt l;[CP ~ ~ ~ -q m1T - 3 -q :g-. "lffi ~ ~ arR CfJ~ ~ ~ ~ ~ "ffR ~«1Cf)1C111 Cf>14Cf>df ~ ~ ~ 3fmR W ~5d'< 3fR ~ CfR t1Cf>d ~. ~ ~«1Cf>1C111 -q ~"ffi Cf) 1 Cf>T cpft 47'< 0 I 3fR xFl Cf> 1 4> C11 'i I 3fR \J1 JOj l'i I, ~ ~«1 Cf> 1 C111 ~ QldCf> ~ ~ ~ lff \3'icfi1 ~ ~ 3ljt1I'< Cf),< '1 1 \J1x>{) ~.

~ttlCf> I C111 -q \"Jfij q 1 d Cf> FcPd 1 ~ ~ arm t (f6f ~ q 1 d CJJ em Fchd.l~ ~, Pi CJJ 1 c;1 ~, ~, 1:ffl1fC1C CfR ~, ~ 1fflT -q<:; '4T ~ qft ~ ~ ID;fi 'tllffi~. ~ a{)&> ~ m'lll cpr ~«1Cf>'i ~ qR'tlll 'iffirr i 3tR ~ 10f '( l!'< 3fCRR 3llA ~'@ CJJ 1 c;111 -q 6Frr 1ft ,-q I f5 <). ~ lilli<A ~ ~ ~ fWT Wt9 Pill~ ~ ~ t1Cf)d ~ Jlfih'i -<lCJJclCJJ cpr ~1g)C1 ~~c;1 ~ 6Frr 'tl1f5<).

6l1'R ~'Rtcplc;1l1 ~ qloCf> 7TUT -q ~ ~ ~ 1Cr qloCf>'i cpr 6, ~ ~lIl1G qi5&ft ifR ~ fihal~ ~ em f11C1' ffl ~. ~ -q 3ltR ~ ~ ~ \jq¥' FcPdl61 ~ ~ ~ fcbdl61 fGm' q) w ~ 3tR fG1*i~ ~ ~ q)T 3fRG ~JI".II, ~ qA If ~ ~ RCfCf>d 6t t1Chcl) 6. ~ -q cp1f -fl Cf)l1 ~ '$ GR -q q loCh qft 1fQ.1 ~ cp)- ~

~ ~ ~, \3 '1 c$) ~ q;) EllFT -q ~ ~ 3tR Rna 1611 qft 3Jq;ft" GffPlct>1~ em cc)cld s<T ~ qldCf> ~ ~ \3q~ f¢dl61 J~ ~ ~ 6111'(1 ~t111 G ~ li stet 'lot cpp:r ~.

~, \ill ~ ffib ~ 9)fdCf>lC1ll -qC1ITlI -qlt:;ct ~, vtllGk1,{ ~ \jflFf61 it ~ ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ Cf>'t Rl~lti 'fi*tRl ~ t". ~ GiJ 161 ~ 9)fd Cf) 1 C1ll ~ ~ 6ffif 5". ~ qft RPct 1 €II ~ at ~1Iql ~ f$dl61 ~ ~ ma 5". ~ 1lftman ~ G6fTCf ~ "8CCb'<, 3ftf4t" ~. ~ wfi ~ ~ ~ ~ ErRf 5". ~ 1) ffi lfR1 3tR IiPdltSl ~ §,1l ~ ~ ~ \jfFff 'lfi ~ ~ fffif 5". ~ atR ~ ~ t1 '{fRl ~ ~ 3tR ElWf "fTRT Emf ~ ~ 61'< 161'< ~. ~ ~ 1) ~fd Cf) I <."Ill em ";f ~ g'Rt Cf> Xi q (1'1 ~ ct>'< I ~ I 5, €>I f(:q:) '116)ct lf ~ ~ Cf)rtt4i qft lixql~ 'lfi Cf)x4) 5. ~ qft 3TJG(f ~ -q ~ (?flld\. ~ "Cf>T iI f{f) I \[Cf> ~ ~ "Cf>T ("gffi I ~ ~ lR (?f'ltU t. ~ q I d Cf>'i t- ~ ~fd Cf) 1 &ill 'it (I'll ~ ell ~ "8ll m em ~ EfRIT Cf)T ~ x I8t Cf) x CI)lll ij) '< 11 ~ \it '{l;ft 51 \iJTffi 5.

6"11'<1 ~ Cf>ll1 5" ~ ~Cblct~ ~ ~ \il6t O<fi m. 1IA _ 31lff4ltt ~ ~ctlij,"lf ~ (Jq) "fl ~ 3'ffi<61t'11l an Mit t. ~ ~<f)I(it~ em ~(1I(f)1 ~ ctR. 6"11'<1 "ICf)'flG lJFn 'q'i&4 flai .

!l t'11 ij; (f)l 6X ~ \fCf) f.o) ~~d q focti iFf \iWl 3tR ~'k1.It4_ ~ fGt~Gl;ft em ~ ~ ~ 6fGal \Jf1<l. m"4t ~ \1'8" -m.w ..

I ~

iPnfl &lllffi ~ Cf>T11 em ~ &11\Q$ ~ ~.

~ 6Qfffi em 41dCh ~1111 ~ ~ wm :cPT cpp::f 5' 3fR ~ ~ "ij'{ufj 1l ·$'<11 q~J". ~3ffif 1f 3l1R, ~ ~ CR Cf>T ~ $'<Cp UlI1Cf)1'fi ~ChCdl CJ)X ~ ~ q)f;:r f¢d11 WI R1~1 ~ ~ \3lR Cf>T

... t> ,

t ~{"tjl~, ID ~ ~.

q IdCh errR Cf>T cpp::f 6Tf ~ ~ em 31c11T ~ ;r ~, ft SOf 11 ftf&n atR ~ cri"R 6Tf \nf ~ em ~ ~ ftCf)·d~. ~ ~ ~ 61l ~ cnx tiCf)d ~ f$ ~ qiilcft, u<3t 3tR fildcft -ij) ~ em *i G t=l1 6Fill) 1]. d6T ~'h1 Cf) I &1 \Q 1l '314=> 3i 1x; 4 ~ \Jf1TI $ '! 11, \R ~ ~ '34~i1L~ CRIT ffir, ern- ~ ~'«1$IC1\Q cnT ~ 6f1111 ~. ~ tT ~ 31C{1T ~ 1R 31c11T 31c11T il '! 011 11 ~ I '! t=5 eft dCf) ~ ~ em Gil'S11. '3ti¢ €fIG ~il~ ~\QlfI ~ 3tR ~ ~ en!l=f"GG cPlCfH \Fl ~ cot Gil'S11 \ill Cf>4t ~ ~ 7f4 51 <IT ~ ~~.~ ~ ~ ~ t. ~ ~ ~ ~ Cf)5141 lJG CJ>X ~1111 ~ \314'! ~ 11CCf) Cf)'!11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ <IT ~ ~ Cf>Ill 3114 .. n. %T 1l 4>8141 Fchdl6l1 -$ 3iC1IClI ~ 3tR <1Trr ftr;r \i\El) .. fj 1l '¥ ~ '\3""1' ~tf~) en! fipdl~ '<~11, q~q111 3lWT ~. 11 f5~t3IT q» \J11'S ~ -$ ~ \31 Cf>l ~ 3lA CffiYft 4>81 PI \Q i q 3Rl f¢(1I~ aic<f),< \31$ ~ 311*&1 ~ ~ Cf),<$ \31Cf>1 \J1l'5~ q)l ~1I,t1 Cf>x"il ffir. 3lTR fI~llI mer ~ cIT ~ 'fIR ~ 1l ~ qft \J1,()'<~ :t1l4G .,~. WR -=erR ~ 1l Cf>lll m flq;~1 ~, 1) ~

\J11~ql~ ~ 2) ~ ~ urR ~ ~ 3) Jif%<1'~ * 4) ~.

~ 41dCf> 3iR ~ 4IdCf>'i ~ ~ 9)tt1Cf>IC'i~ em cpr+{ ~ ~ $" ~ l1iJlctl ~. IjttlCf>I(,?1~ ~ CJ>1l1 -q \jct,<~qlcl ~ ~ ~ct> Cf)14Cf>ct~ ~ "GTff ~II£I ~ tT Gr{)~ wft ~ ~ ~ ~ 3fR ~lIqG lft cm-t ~ ~ "lIT ~ \j q C'iCfl ~ \Jll ~ cpfl{ -ij) ~ 61l ~ CfR ~. x=rq ~ err <ffi ~ ~ cpr cpfl{ ~ ~~. ~ 1ft ~ ~~1"1~1"<1 ~ q)llf -.l ~ ~ m ~ ~ fft~d ~ ~ ~ C1TrIT ~ f<;rm tf<r-lT ~ EPTI fi cpcl ~ .

. Fchct 1611 ~ ~ 1l 3l1Al "11"14}1'<1 ~ ~ ~ Cf>Tlf -ij) ~ ~ "1'Q~~. ~ m m ~ fiet>ctl 1$ ~ 1R' fit>ctl61 'Cf» ~ ~. JlRf>1 Fchctl61 ~ 1l, ~ ~ 11GG ~ -.l fcbdl6l1 ~ ~ ~ "111 ct> l;fl it I f% il tT. 3l1Al "11"1 et> 1 '<1 em iFI"R ~ 61f 3tR \if I ~ Cf) R ~ ~ 11GG ~ fiCf>d ~. ~ % fi<f>cl ~ ~ 3lJq 'ij) f4tf~ itft ~ JOtt5(q'i0~ fcbctl6i1 ~ "6fN ~ 6ll Eldl<l. 3TtA qldCf>'i -ij; ~ \1Q1ib Rhctl61 ~ ~ ~t(14} qft ~et>I~'i 1), ~Cf) ~ ~, ~ ~'ffiq) qft ~cpI1'i l{ ~ ~ ~Rt>Jld ~~, fcbctl~ ~~a 'Wt ~ 1ft ~ I4>ctl6l1 -ij) 6IR -4 cpl$) "11"1ct>lx N;f ~~. ~ ~ GT ~ qq; '51<"1"11, ~ ~ ~ ~, cl~Cf) 3tR 9)~Cf) qRtt4 cmff ~'&I 61 ill 1fG WIT ~. 'Q'm ~ 1) 1ft "lffi" til1 ~ l{ 3lR C'1 J ',{fl t fcp ~ QldCJ») ~ ~ fihtlCp ~ Cft5' Rf>dl61 "1iPTt. Cf>'lft q;\ff\! ~ t4Rti ~ Sj<"1ICf>lct ID vml ~ 9)ttlCf>IC'lll =qC'1I~ CflT "¥9 311* 51 aT \100 ~ ~ f$ctl6il ~ G111Cf>1~ qCf>GJ"i fm1 fiCf)dl i.

WU ~ Fcbdl~ ~ ~ cpx '<~11 \ill ~ ~ q;) ~ "ift lHli: ~ ID. ~ 3llCl lA' ~ q loct> em Cf>'lft ~d 1Cf>'! 3ltFft tAtG _. Cf>~I;ft ~ ffi ~ ~ llG CfR '{j"1111. ~ cm ~ ffi) gl) ~ ....

~ 'l'lT If i}'i ~ .. "'5.if'.

m ttCf)dl ~ f$ ~ cnl1ft \1ff ~ qft ~ ~ ~ 3lR ~ 1ft FcPdlfil q;)- ~ 1\1jR~ ~ ~~~ ~.

31lA cm+J cpr ~ ffi ffi I FcP dl6Il ~ c;t J II q cpr i ill ~~i 'I! I ~ ~ ~ (1JIlc:t. ~ ErR ~ ~ lliq "4 xg ffl ciT 3tR ~ ~'«1 CJ) I c>1l1 ~ ~ ~ fft c;t fft ~ "4 l)t 1ffi1 FcPd I ~1 ~ Wt9 41 xi &I 3Tf1l ~. ~1 c;t ~ \if SOIl ~ $ <:i,< 11 4;S~ fi cpr C1 ~ (f) 1 fi c41 i'i 3TT 7fm 3lR ~ fcp d 1 (Sj \3<'1C~ 4c;tc~ C¥TT. TJiq qft ~ficd1 i:l&lcl) ~ "4 fi<.41JOi ~ ~ ~ ~ 3T~ \JIl~en'l! ~ ~ \TlliGI W9 ~ tfixgl 2IT. ~~ S.lIlfi c$" ~ ~ FcPd 161 1lG"1T ~ fcrK:rr 3tR" \1ff >llll'<i -$ 61 III ~ \NT r¢dl61 1) ~ Wff ~ 2IT ~tifl ~ ~ fiend I 2.TT. ~ 3tR fcbdl~ ~ GiG'"l ~ fcp ~ 3tR ~ FcPdl61 ~¢I<i uIT fiC'ftJOi -ij) ~ ~ 61. ~ £ffil ~ ~ ~ ffi5 ~ CJ)T.llc~ wft fq; ~ ~ sl51 d 3tR- ct>1 ~I ~I ~ 3fR \Rl "Wff ~ fTrc;rr. 3TT\Jf '4T ~ ~ fcbdl~ ~{g~ ~ c$" 61ll1Gj\<: <rg WTI i fcp ~ "(f(R ~ ~ fcbdl~ fiil~=q tt ~ cp+J ~. ~ ticl)Ji ~ ~ (ffif ~ \JfRT ~ ~lil~1 "if ~ eft~. q) ~ mtt fchdl61 ¥ {fFfT ~ fGffi 41d¢ 4G¢'I! ~ 51~. ~ tff(?f ~ ~ if ~ ~ 1TR ~ tt ~ ~ 3Tfl) ~ \ifir ~ eft ~ fchd I (Sj em 4 C:;¢'I! 41 d Cf) ~ <rg czrm fcpm 51

fcp (f6 Fcbdl61 ill ~ ~ tt ~ ~ {IT ~ \ififJ ~ sa ID. \if6I" ~ W9" men ~ fcp w.r c>1 J I d I ~ -FcP: 3l1RT CW1 'ff=q~=q Ii 5 ~ Cf)T ~. ~ \3<:Ii5'1!°1 ~ ~.

~ EIR ~ ~ ~ ~ I i'i '{!R 1 ~'< if ~ en c;t sot ffi (>'113fT ~ 1Wr l:Jtq ~ em "fiTffi"dT ~I Fcl 'I! c;t J till I m. ~ ~ "4 l:Jtq l:Jtq +t rg c;t 13lT cp'l c){;ft ~ 3fR ~ Cf>14ct>d~ ~ ct>i5I41 4dCf)'I! WiT ffi 2IT. 1I1GUil qft- c)(;ft ~ "PI~I~ ~+t:q~ q,'l ~GJIli5 cpr ~ 31jQlct, ~ ~~11&1 "¥' ~ ~ Ulfi ~, qC:;4>,< WIT m en. trfA""CfCP m- tRr tt ll<n W,

. "fir QtGutl we"4"tt. '~ m f4c>1~<."1 ~ tt Cf)i5I4l ~'!!ft~. ~ ~

~~. ~ ~ -;f ~ al'5¢\! ~ mcfT Cf)X <* t. "tf JOf\J1~ *'(. ~ ~ em -qc; ~ w ~. fCluJt f$'{=1JOf'{=1 ~ ~ -tl 3ltR ~ ~ fC;n) "¥9 1ft "Of CR ~. \j 1 Ct> 1lRf q ~ 1 ~ em '4t ~ ~ ~ ~ ~. ~ fSidl~ 1ft 61114>'< ~ ~C11 ~ .. : Cf>1t61 ~ ~ dCP ern- lil%C11 ~ fGc;r em ~'8l'51 ~ W 3tR ~ -q ~ ~ mJ

wffi ~.

mrr - 3

..

1 ~ ~ttI Cf) '{j\~ II i CflIT?

1.1 ~'@Cf) ClJ~Cf)~ 01

1.2 qldCf)cH~ $ fc1~llql~ ~lli

1.3 ~Cf)I~lql~ ~ttlCf) ~

1.4 ~Cf)I~lcp'i~ lffi

1.5 CfflT <) ~lli qll'l<1 ~?

61 61 62 63 63 64

~ ~\~

2 ~ttlCf) qJnCf>~ol ~1\J111

2.1 qldCf) ~

2.2 fcrlm Cl1T

65 66 66

3 q I d Cf) cp' $ fc1 tit 1I cp~ T.f{Ff '{j\~ II i 68

3.1 ~lli ~ ~ ~ 68

3.2 ~~fchdl~:~Wf~~Cf)I(1~l~~~~ 69

4 ~ Cf) I ~ I Cf) q 1 ~ till f.kl gf(1 cp'i qft '{j\filll i : ftI$ ~, mct q _--

RJ~ll~ filf%\ll 108

4.1 '{j\~lli ~ ~ 1l

4.2 ~Cf>I~ICf)cll~ ~lli

108 109

124

-- ~. ::.=:"_-==-.r-~~ - - ---- ~ -==,

"4 ~'ffiCf) 1~~i ~ fcbdliSl ~ ~ Gl ~ ~ ~ ~~. ~ '"~ ~:

1. ~ \if~~'fi1Cf>I6141 "$ ~ \fCP ~fdcp Cl~ftCf>,<OI 4l\J1~1

2. ~ q4YiCf>,<OI "$ 3frC1TX ~ QldCf>ClI,< 3tR fc)tlfl(ClI'< gffiCf> '{j\R:rll i

3. ~ Cf>1~ICf)ql'< 9)«1 Cf) ~f?Il( i

4. MCf>I~ICf)) t- ~

f4H11ilf~ ~ q.T1Cf>,< 01 cnr ~ \1~~lI "lJ5 i fcp fcbC=lIen cnT <iCf)I~ <n ~q;f(1l( ~ tiG1l~ cnr -qcp ~ d-flcpl ID ftttift ~ cnW '4T fq)dliil 6lf 3U*I,41 "fl ~ PtCf)I~. cnW 1ft Cl4T1Cf),<01 4lGl~1 \3ti¢ \3q41~1 ~ 31It1IRd mat i. ~ <:r6i \ffl QldCf) ~ 3tR >lcilCf) QldCf) ~ ~ 3tG'<" fc) tlf l( Cli '< ti GIll( r s. ~ ti Cf> I Cf> I '< 0 I "lffi" ~ fcp ~ g«1 Cf> ~~ 41 ~ fmj, Efl(f, fcb~ n '<, CI l( t¢ 311ft fc) ~1 tlf q I d Cf> • -ij) ~ 3R'flT

3l(1lf ~ ~ ~ ~.

~ ~~lil -q Rhdl6l1 em \i~cn qldct> crf ~ rgftl~ ~ ilicr "Jfm i. ~ fmJ, ~, Fch~n'l! 3tR ctllt<t>. f,fffi 3tR Fch~n'l! Cl>l '4t ~ -1 3tR ~ - 2 ~ Rh~n,< - 1 ~ Fch~n'l! - 2 1l6licT ~~. ~ 3iC1lctl ~ qldCf) Cf1T ~ ~ f$dl~ Cl>l fiI~lil ~ 31jftl'< iITcr ~ ~. ~ ~ lfta, Rr~Cf)~, CJ)fch11, CJ)~I1), \i4"""l1lft, f4~11, • ~. qllt4>l qft ~ -q ftrffi, ~, 4tt~q,<OI, ct>514) 3fR \i4~1f1 ~lIfllC1~. ~lIi ~ ~ -q ~ ~ em vffis ~ \7flT6 fGm Tfm~.

~ ~ ~ ft~llIdl ~ "811 f¢dl~ qIT ~ffiCf)lC1tl ~ 31 I(1SiIR1I1 <:IT ~Cf)11 -q ~ CR6 ~ ftCf)t;i t ~ 6X fcbdlEl mT 5ll 3i1'Ht41 ~ ~ ~ ~Cf)IC1 ~. Tffcn ~ Cf1T ctr ~ Fchdl6l1 cpf 3i~I\i11 ~ ~ ~ \JfTill ~ I "811 ~ ~ 3i jt1I'< \i fI en fc;r4 ~ €FIT ftct>d. ~ . fmJ crt ~ Fchdl6ll em- Pt:q~ ~ <IT 4cRlillR 'I!~11 :ql~~ ~ uTt ~ ~ 3ilftl4) ~ ~ t1Ch~l 3flx ~ lfflG ~ f'i5dlill Tf fiCh~l. ~ CR6 Fch!tn'l! ~ CJlIt¢l ~ fcbdl6l1 em \i;q~ ~ 11 3tR ~ Cf1T em- ~ 1l '< ~ 11 :q I ~ fl. 6X ~ IN crni qft fifid1efl q)f 9)'R1Cf> crt - ~ '~ - 1 Cf)~111' R1~11 ill~4. ~ f4i<trillR \3t1Cf>1 Cf1f '{iend fC;t~11 :ql~fl. ~ fcbdliji em q14'tf \j¥fiGt ~ 1l \{~11 3ilftl1 m \JfTffi ~.

~ ~ em ~ \1~~1I i f$dl~1 em ~(fjI~lcp1 xr JOf~ICJI11. ~"glf ~<f)1~1q)1 <m f¢dl~ JOf~ICJI~ ~ ~ fCrJ~~ :g ill ~ ~ ~ 3ftAT ~ CfR t1 Cfj(1 :g 3lR- WC1" <>1 fJ 1 d COT 3i ~ 1 \111 c;rn fi Ch~ ~. fi ttf) ~dlijl ctl ~ ~Rtlli felCh CR fi(fj~:g. lJt1ft f¢dl~ cp1f 1frrr flCfj~ ~.

w ~ «ICI> '<~«'< ~ $ ~ 1ft SOf~~~II'< fil~d oPft. ijifiFl qft fchdJ~1 em telCh S'lCf>I~ICf>CJI'< ~ ~ f¢dl6f1 cpr ~/ ~ lf5f ~ +l 30fi I;f} IDcft ~.

~ +l ~Cf>I~lcp) -ij) ~ fi¢d ~ ~ ~ ~~. ~ ~~I~C1 ~ ~ $ ~ ~ 3lR- ~(Y~~ ~ ~ ~ fC;n1 tft~tl~. >l(fjI~lcp'j -ij) lffiT +l ~ ~ TffiT 3iR !'f (fj 1 ~ 1 cp fi en d fGm ~.

----.-~.- ~----,.--.- .. -- 1 .... ~ ... ----'-'1
2. ~~q; q4flq;~ ti1\i1~1 i I
-_ ........................ "~.-~ ._ ,......- .. +: -.---'~
;
2.1 QldCb 'fI1\6/crtf ! ~ !
, i
,
, .. '--' .. r- ........... _ .. -.... - -. ".. , - .. - • v ~. ..... { .. "' -_- - ..
j
.-
m+( l-~ \J1=R" -qJOcp ~(J
~~". __ .. ~ 'Tv~~'" .~~~,---, "'.-- .... ,.......~ .. _. ._
~~I
iIWT l-ll ~ t=lI 3 - 18
"f-ffi7T

1 fill.! 3 - 6 "f-m;-T fiT
2 ~- 1 6 - 8 ~TT<!T 611- 1
3 ~- 2 8 - 1 1 ~lTC1 611- 2
4 fcfilm - 1 11 - 14 ~ffiTT ftn - 1
5 fcf>lTIx - 2 14 - 18 =rrer fcp - 2

~ ~11~(t.I 18 l-TWT l-) \l;lR


6 1 18 , 1
~ "f-TTa:R - "f-T \3)1N ~-
7 "1Cf m~R- 2 18 "f-T "G)'lR ~- 2
8 ftTfmf - 1 18 ~ "G)1R q - 1
9 ~-2 18 ~~'lR q - 2
10 ftl1*m- 3 q - 2 q - 3 12.2 Pctqll wf

2.21 ~qll wf - ~T tll~t"lI

~ -,~;. ....... " .... -........ ~ -"''-1

i

•• " ••.• • •. ~.... • I

I

,
if;~ I~ ~1R tJTOtn 'fttlHf
~
1 flT~J 3 - 6 "fTf(YT IftBTCJ?5T"9l
2 ftTl.I7fRi
2 iITB - 1 31h- 2 6 - 11 "fTf(YT 1 ifTC¥r TfTI:r ~ ~
iITB - 1 6 - 8 "fTf(YT 2 CJ?5T"9l
iI'TR - 2 8 - 1 1 "fTf(YT 3 CTTICJ? CJ? e.mt, qftq; e.rrq
4 tfR-rfUrq; CJ?e.~
5 3n~ Cl>6At

3 fcp~Th 1 3Th- 2 1 1 - 1 8 "fTf(YT 1 Tft(f, q:;fcmT ~ PJTCCt)
fcp~m- -1 1 1 - 1 4 "fTf(YT 2 ~TIq; q:;e.n - tift q;1l.TT
3 -q')-ffiUrq; ~ ~e.f(f) q;~
4 "f~T q:;e.n
5 .....
~1~1"1q, q;6At
6 \l~T
7 ~rrf.:rq; q:;6FfrM~T
8 ~~~I~Tq;'

5 fcp~m- -2 1 4 - 1 8 x"-Tf(YT 1 ~q:;e.n - tfftq;2n
2 ~fDTq;' ~ ~t.f(f) q:;t.tT
3 "fTI6fT qre;rT, t1T?TT
4 .....
13f Il':i I., q, cr;mo=ft
5 \llRlR-T
6 ~~q;~M~,
7 ~~~I~Tq;'

6 ~ 3Ttx fcf;~m- 6-14"f~T 1 lThP
2 ~TR
, 3 ~H·ll ft;t q, ftrtw:r

4 "fiG1i ~q,
,

IaJ iiiiiiiiiii;jjj----iiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiCftlliiiiiiiiiiiiiill ~ \lIIi ~ ='1 I

-- -. _. - ~----- - .. .. - - "-_ .-.- -- """ .... "- ... ··----r-------. --. ,
2.22 rc.'IlI CJ1f - qlltcb tll~flI . !
'-"'_"'---" T ..... ... 1 .. ................. .. ,
1PJ ~ \l1R ~
- ~ - ~-- - ... _ .. _- .. ...... - .... .- . . - . .~- .. ~ .... - . ... .
W.
I
1 ~TTm- 1 18 t{ ~1R 1 1fh:r, q)"~
2 i:;:Il~cr>m

2 ~TTm- 2 18 ~T ~1R 1 1fuf, q)"mrft
2 ""I~cr>m

3 tJ(} ~- 1,2,3 18 t{ "\1)1R 1 TfRT, q)"ftRn
2
~Iccr>
3 q;~
4
\jq.-.!..lIH
5 ~
6 fiT&-TI
7~
8 q <:jfqx (JT

9lfiq;
10 ~Wf
11 X:11111~cp rct~ll~

12 11 f% (>'11

13 G~fI

14 ~cmft
15 ~
16 ~~ ~fTro-;;
17 I~~ ,
18 q;~l1q IG "$ ftsrc;.TflP
3. QldC6 crrT 3fR fc)qll cpf i.lll .... ~lli 3.1 ~~l4i ~ .... \iI~ it

q I dCf) cpt I~td Cf) Cf1f Fc\>dlifi ~ifPI
Wlf
. qft ~ClII ~
I(1~Co(fI -
1 fmj tilf6~/~ <Pbl;:ft, lful 23 169.50
~ til f6 ell - 1 / <P b I ;:ft I Tflcr 43' 572.~
2
~ '{i I f6 ell - 2/ <P b I ;:ft I Tflcr 96 1225.50
3
FcP~n~ tilfBeli -1 /<Pbl;ft 61 963.30
4
FcP~n~ tilf6e<:l - 2/<Pbl;ft, i3q~ lti 1167.30,
5 66
6 ~/~~n~ tilf5~/Fcl~I" ~ qllTq~ 23 300.00,
~/~~n~ x11f%,1I/~
7 17 220.00
8 q 1I 'tCn Xi I f6 ell /~ffi 721.00
24
9 qll~ t11f%ell/qllfq~OI
22 1000.00
10 q 1I 'tCn Xi I fB ell/~ 615.00
12
11 q 1I 'tCn Xi I f% ell / <P 51 ;ft
36 1394.50
12 q <:l f'"...fj ~ I f% ell / i3 q ~ I '{i
69 4088.0~
492 1"2436.60 - ,- ~.~ ~.- .. - -. -- -y . _ .... ~.- _-_ . ..
, I ! , ; i
, ; 1
'"' ..... _ ...... - .. --.~ c;I&q; qtf
~mcr; ~ .~ .
.. .. .
'fi8n'
1 mafRm ~ 97 16 6.50
2 mit ~ C5T+:f ~ I ~ frlJICm-T ~ 97 16 6.50
3 an+=r qft Q;1Wfi ihl! ~ ft!'if <hr ~ 93 16 6.00

4 q;~ qft C51Wfi I~vfu:r ~"-I~l"'l ~ 97 16 6.50

5 ~ 3I'R ¥ffi 6IGtt '91~I~DT I~ 97 16 7.00

6 ~q;~~ 7JUTvT mFIt ~ 16 8.00
7 G \I I ?Ill' t:JTtcp~ ~ 96 16 6.50
~J."lI'< I
8 ~C'13I1tl ~ ~ tFf> 11fU~ ftr?JT ~ 16 6.50

9 ft1~lIIEl~ qfl ~ ~~~ ~ 96 16 6.50

10 ~ S.I~~I 3l1~~~G~ W~ ~~ 16 6.00

11 ~~~q;~ ilGtt '91~I~Dl I~ 97 16 6.00

12 I~ - ll~ cpT 1fll ~ ~ ~ \JP1 E.l~ ~ I C1 ~ 16 6.50

13 ~ QS't:1lrJ' ~T~ft I~ 16 6.00

14 ~-~~ ~N ~q "fTq-cp ~fiiftit 98 24 18.00
15 1fm.1 Tfffi 1~1JC 95 24 20.00
16 ~1fta 1~1Jc 97 24 25.00
17 unt - ~ iIWT m"GfTTTflf NCERT 96 8 6.00
18 ~ J.TGG q;-t.; Cf>trrr? \j11f ~ NCERT 96 16 8.00
19 ftI~lIl81'l qft ~ \j11f ~ NCERT 96 16 8.00

I~ ~ tfRrI. fcI..-ft(91 WmTI WI 10
29
11ft;[. ~ l{l-fi fll ~ VlI -xr;ft ~TFIl ~ 10
21
tm ~ '9h: ~II VftPT ~ 14
22
~ . ~ ~ '9' 'l ~ I \1ftP1 16
23 wT
169.50
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0" .~
0 0 0 0 l(") 0 0 0 0' 0
~ \0 0_ ....-4 00 \0 0\ \0 V") N aM
....-4 .-:>I -- - ....-4 -
"
~ \0 0 N ~ \0 ~ \0 \0 \0 ~
....-4 ("f') ("f') N ....-4 N ("f') M ....-t M
\0 t- OO '0
t: 0\ 0\ . 0\ 0\
I ~ 1 i ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~
U
1r 1r -rr 1r '1T '1T Z ~
i ~ ~ ~ I-- i
~
~ ,m ~ 1 'f5= ~
1P= j5"
p- l i ~ f6 I
I-- 'is fP po ~ ! .~
~
~ d£ ~ J& ~ ~
t -tr
l ~ '1T ~ py
I-- ~ I-- IS
f=1; ~ s
filr 'ft= ~ ~
J& t5 ~
i f;: ~ ~ l ~ .~ 1&
~ ~ ~ 'iiD i
~ I-- rr &u $. J' t& -~~-
~ ~ tr
~ .....-4 tiY ~
~ .! ....-4 N ('f') ~ l(") \0 t- oo 0\ 0- -~
. --+! r-t
- . '~~"",",-_~:E

- - - ---~ -_,_

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.t- V"') 00 lI) -.:i 00 lI) \0 0 0 0 lI) lI) lI) V) lI) 0
~ N N - - ....-4 - - - ....-4 N N N N -
c..:t \0 ~ 0 \0 \0 N 0 N ~ ~ ~ ~ \0 ~ ~ \0
- 'I"') \0 t- - - ("'f') N - N N N \0 V) \0 \0 -
t- t- OO 00 00 - 00 00 0\ t- O 00 00 00 00 00 \0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 00 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\
~ f ~ f ~ I ft; g Ib ~ -
i i i i i i IT"
~ - - tv
t:T t:T
U f5" f5" f5" >--
~ t;:r ~
z f;;; f;;; f;;; f;;; f;;; f;;; 'IY
>--
IT"
~ ~ i
IY 1J;
[ ~ p:;r
~ t t ~ 113
I\CI I\CI ~ py ~ ~ ~ ~ ~ i
& & IV i IV - ~ ~ ~ ~
IV IY
.~ ~ ~ If .~ .~ tx ~
~ ~ ~ - tv tv tv ~
~ ~ ~ ~ p:;r ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ 'py 'py fY tv p:;
....-4 N ("'f') ~
I I I I
1 ~ 'f;r .~ .~
~ d!: ~ i
~ ~ ~ ~
~ w, t ~ l ~ !
1& ~ ~ ~ 1& ~ ~
'is f&> f& f& fY ;f\1 ~
py i fS6 .~ ~ .~ w ~
t-- i ~ >-- ~ .~ IV
i ~ 'tpG 'W t ~ ~ .re:
~ '~ tw6 ttY 't:T ~
'M ow::t lI") \0 r-- oo 0\ 0 - N M oo:::t V) \0 t- oo
. N N N N N N N N N N
- ...... " ...... - ...... - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V"}
. .
C"4 N N C"4 C"4 f1"'l 'o:::t I.r) I.r) \0 I.r) I.r) 0 0 ~ ~
....... ....... ....... ....... ....... N f1"'l ....... ~ ....... t-
V"}
0 C"4 00 0 'o:::t \0 00 \0 'o:::t
t- t- 0\ \0 N ....... ~ t- N
~ ~ ~ ~ ~ t- 0\ 00
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\
~
t-- t-- ~ ~ s- s- f3" f8" -
t-- I-- I-- I-- I-- IY IY ~ tb 1& 1& a;
~ ~ ~ ~ ~ '§=
tb tb I-- ~ ~ ~ ~
IY IY IY IY IY t-- t-- IY ~
lilT lilT 1m""
~
f;r
I-- I-- i i i fY
i i
j 1
ltJtY ltJtY ltJtY ltJtY 'tvY
t t t t t
~ I
19
~
~') fiV Il'"
~ t IS r:;- ~ tb ~
~ ~ "~ ~ ~ ~ ~
g I-- "w tb ~ ~
tb t li ~
I-- ltJtY ~ 1& ~
ott IV ~ I-- I1D ~
~ ~ ~ ~ I=r" ~ ~ ~ ty
ltJtY I-- ~ ~ 0fl; Of); 1i
tr g I1Y
~ t5" ~ ?J 1+ ~ 1& i ~
~ ~ ~ ~ l ~ 1 ,
"tp" ~ 1& tp"
~
0\ 0 ....... N M ~ I.r) \0 e- oo 0\ 0 0,
N ...... N ~
~ ~ f1"'l M M M M M M M ~ ~ ~ ~'. , -
,
.- ~
..
i
I
i
" l
~
.l
~ 8 8 8 0 0 0 0 8 0
~ It) 0 It) 0 I()
0 0 T"" a) a) cO cO 0 a)
T"" T"" T"" ,...
~ ~ ~ ~ N ~ cti ~ co
C') ,...
~ ~ co Si ~ Si ~ 8 ~ f'-
"0) 0)
·1
f f f f ~ f ~ f f ~
1)1,- -rr ~
i
~ tr'
! ~ tv
~
.~ ~ ~ ~ ~
i ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ f I!iJ
t .~ liD" '}=j; 1=r"
17 t ~ ~
~~ 4r 1 n-- IY .~
~ i ~ ~ '* ~
~ ~
~
l liD" r&
~ t-- ('-. r
tt; ~ ~ ~
I--
tv 1iO ~
~ ~ ~ t
~ i ~ r&
1=1:"" ~
4& - ~ ~
1 .~ 1& ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ·m ,... N C") "it I() co f'- co CD 0
T"" 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o· 0
1.0 0 0 0 1.0 t.O 0 0 0 0 0 0 0 0
~ t.O 1.0 oi .
0 m 0 N co M ,..... V ~ 1.0 1.0 ,....
~ ~ ~ T"" T"" N N N N N C")
~ N N V V N N V ~ N N V V N ~ V
M M CD N M M V M (t) (0 (0 to 0
. ~
(0 CD eo ,..... ,..... to co co 0) S
m co to m 0) 0) m 0) co
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I-- I-- ~ ~ ~ i i
tLr tLr
-rr -rr- ~ ~ 1r ~ 1r 1=1:"" 1=1:""

tr
r& ~
~ ~ tr '1VY
~ f5" ,~ % .~ ~
Iw i Iw Iw
~ '$ ~ 1& ~ IY ~ ~ ~
I-- , f& ·i
~ I=r ~ 1r ~ ~ ,
~ 1r fV .py

.......
t
ty .....t N ~ ~ I.
~ ~ tiY ~
I I
r=;- ~ i
~ ~ i i .~ 'i f6
'1T I-- I-- •
tiD i r=;- IS i ~ ~ it
IS ~ ~ j:;" p- ~ f&
'I--
i ~ ·ID Jl; 't& ~ ! ! IS ' 1i:
p- t 1
~ ~ ~ ~ ~ r 1T ~~ i I ,
p- Ib ·fV fi ~
T"" N M V
t.O (0 ,..... co 0) ~ ~ ~ ~ ~ tlJ
T"" T"" ~ T""
T"" T"" T"" T"" T"" N
~
. 888 8 8 8 888

~ 0 ~ ~. 0 0 0 ~ ~ N ~ N N ~ ~ ~ ~ ~

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LO co <0 co cD cd <0 <0 co cD <0 cO cO cO <D cO
T"'" T"'" T"'" T"'"
"lit" N N N N "lit" N <0 N pj C\I co co oa co
N C") LO C") C") C") M M M M M C"') C') co
,
co ,.... co lO lO l.O <0 co co l.O 8 (0 l.O " Sf
(1) (1) (1) (1) (1) (1) 0) 0) CJ) CJ) CJ) 0) co
ft; ~ ~ ~
~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
w ~ ~
fY IY IY ~ ~ ~ ~ FY FY FY FY FY FY a; a;
t--
IT"
l ttO
&: ~
~ ~ ~
rt; GV 1f p-
~ IT" IT" i py py ft; ~ ~ IY tv
~ ~ ~ ~ ~ R; ~ ~ ~
t& IY ~ ~
IY Jg IT" s-
ty tv tv f1.r py 15" tt;
tf ~ ~ ~ ~ ~ 'tV t-- ~ r ! r ~ ~
~ ~ t-- ~ ~
~ w 't= t--
P\ IT"
~
~ ~
1J; 'tV
fg t-- .ty"
i t-- p-
~ t5" j:5= t-- ~ , ~
....... ~ IT" f;:; IV tw
i ~ IW ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ j!'
t-- 1& IV ~ ~
,fS- IS 1& 1& {l;
'I§ ~ 1& ~ ~ ~
~ l 1J; ~ ....... 1& i ~ 1 j
F:r ;..,-
r ~ ~ ~ 1r 1r ~ t t-- a
1Qi ~ ~ ~
M ~ l.O ~ ,.... co 0) 0 '""" ~ fa ~ ~ ~ t;' ~.
~ ~ ~ ~ ~ ~ l.O 1O
1
I 0 0 8 0 8 0 8
0 0 0 0
cO cO . to
to ~ 0 ~
..- N
~ N co eo co N ~ 0 OJ co v v co 0 0 0
to to V N T"" V M N V 1O N eo Q,) eX)
..- ..-
~ 8 m ,.... ~ eo eo
0) 0) en
1=7 1=7 1=7 1=7 1=7 1=7 1=7 1=7 1=7
- - - - - - - - -
~ ~ & ~ ~ ~ ~ & &
~ ~ ~ ~ ~ ~
IT IT IT IT IT IT IT IT IT ~ ~ ~
~ e e e ~ py py py py ~ ~ ~ py p- p- p-
rs rs ~ rs f& t5" t5" t5"
li' P\ D\ D\ D\ D\ D\ D\ D\ ~ ~ ~
IY r& ~
~ _ f+
13= IV .~ ra-
~ IU' f
tu" IY 'IT 1 i dr ~ ~
_ ~ ~ g I-- ~
~ r& py f& Rr fg ~
D\ I--
~ r& t5" ~ ~ [ [ rw-
i r& i l i
- ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ f+
I1Y a; e t5"
.~
~ -
~ 'P" - -41CJ
.-
j ~ I f{ ~
ftr ~ re ._
1=7 'P" t
'P" ~ i z ~ i
~ .~ f& ~ 1ifj
1& ~ ~ g ~
1& ~ ~ 1&
fQr ,g I 1& ~ IV ~ 1& ~ 1&
1t" I ~
I Nr ~ 16 ~ 1&
4V ~ ~ ~ ~ f ~ !
~ ~ ~ ~ 111 1f t
td'
m s ~ ta ~ ~ s to ~ m ~ T"" ~ ~ ~
't""" ,....
CD 8 a 8 a a 0 0 0 0 0 8
a 0 a 0 0 0 0 lO·
a I.() I.() I.() 0 N t.ri uj uj N 0
,.... ,.... ,.... ,.... N ,.... M
co co (0 0 0 0 0 0 0 (0 co N <0 . N ~
N ,.... N (") ..... ..... 'V 'V V lO ,.... ('I) ,.... N
(0 ,...... ,...... l"- I.() ,..." b) ~
0) CD CD (J) 0) 0>
't
~
- ~ ~ ~ ~ ~ ~
tr ty ty IY i
g i ~ ~ p- p- p- p- p- p- ~ ~ ~ ~ §
"~. " " " " " "
f;:; f;:; f;:; f;:; f;:; f;:; ~ ~ ~ ~ ~ ~
,__
~ ~
i tr 'tV ~, f&
ItO 1iY hr - to" rs
~ ~ IV ~\ ~ fj;
tv Pi" ~
ty ~ ~
!=;" ~ p- " ~ .. -
fi:; ~ '1D "- ~ 1 t"P" ~
fi; ~ f:y t.tvY
~ t:::>\ IV ~ - ~ at:
~ ~ ~ py ~ "py t& ~
~ §= ~ f& "~ t py 1& ~ r -
1;: t:r
tr IV f;:; P\ ~ 1;=
'fi;
~ "~ ~
~ ~ 1&
"~ "~ ~ c> ~
- ~ ~ ~ ~ IS 1& ~
hr ~ ~
rt; ~ ~ Itr Itr ~ ~ ~ i ~
1& NT ,~
4i ~ ~ 'If; ~
~ tv
~ IY ~ ~ I--
~ ~ 1& 4S ~ ~ - ~ tw ~,
t!= - ~
~ 15"' P\ i 1&
~ ~ tw ty ~ ~ I $ fr
!=;" - liD ~ ~"
~ " B Ii
p- "P- ~ '10" 1+ d!: ~ ,~
t.O (0 ,...... co ~ 0 ,.... N ('I) ~ ~ 2 10 "- ~I
,..." ,...... r-, r-, co co co co •
. , -

i

,

:"E

i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 8
L() 0 0 0 0 0 0 0 an c
~ . . .. d
(t) ~ 0 0 0 CD 0 N GO
N (t) ~ ~ ~ ~ ~ N
I
~ (0 N N ex) 0 N V (0 <1 3 i
(0 LO (I") N (I") (I") CD m
'u ~ ~ r
l ... ,.... (0 (0 ,.... (I") ,.... " " ...... ca,
ru m m m m m 0) CJ) (J) c» CD

~ if;
1& ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .r ~
1J' -tr 'it"" -tr 'it"" 'it"" 1r 'it"" l'
Plf
...
I' ~ IJ:; ~
D Il1 rr- i ttY
~ to" Iu' IY
IV IY IS w if;
, ~ tiJ ~ .~ ~ tr
~ W ..... ~
rr- I&> ~ p- t,
$ t ~ 1r" ItX &J
IY ~ - '"15'-
..... tiJ 1fT ·re 15"
(? (? fY 16- -
I:Y fQr ;:r.-
tt
~ --
~
..... IY
117 p- I--
~ tt; p-
1& ~ 'it) '1--
li liD 'WJ ~
~ IS ~ dE:
tD ~ 1i!' 4& ~ IiO
t"Y W ~ :1& 16- fj
'p- fI;
~ r IY Pi l-
I ! fl7 'J5= jj:r ~ rr- i W
, ~
~ ~ Iu' i& 1& E
~ f5= .....
I ~ ~ rr ~ If ~!rt1
, ~ .~
, 1C IiJ" ~ IY IY
, ..
w: m ~ N (I") v II) CD " ClD Ol ~ ,.
1& ~ . ..,..
: . .. ~+.
- "
, 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0- 0 0 8 a a
~ a q a q a I.()
~ .~ lli lli lri I.() ..0 0 I.() cO co ~ 0) N N ......
.... ~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~ (Y') N ~
0 0 GO co co a a 0 N a N v N CD V
co co co co co co co v (Y') v (Y') N a v co
~
....... co '" '" '" ...... ...... co ...... v a C") a v U') 0
Cb (J) Q) OJ OJ (J) (J) (J) co (J) (J) 0) (J) (J) (J) (J)
!=;" !=;" !=;" !=;" !=;" !=;" !=;"
E~ & ~ & ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ f"E; ~ Ib tti ~ IT" IT" IT" IT" tr tr tr
s: s: I-- I-- I-- py !lY ~ ~ IiY IiY IiY
i:r i:r D" D" Wi 0
(5" ~ ~ W W t5" t5" Z IS IS IS f& IS
IY ~ ~ ~ ~ ~ tx P\ P\ P\ P\ P\ P\
i j ~ i ~ ~ i ~ '1\1 I--
r& IiY liP ~
ff; ~ ItO f& i
t\7 i I-- ~
; I d!: p- w ttl
i tti I--
i t f;;; ~ ~ ~
1 ~ i w ~
~ IS
~ It;;
Ir 'IY"
~ 'IY" ~
t-- ~
~
I--
-IY" tv I ~ 1& ~
~ ~ 1 ~
~ f& ~
~ 1& ty
~ 1& '~ ~ 1t= ~ Itr 1& 1&
~ 15= i fS ~ J i ~ IS .1&
i I ~ j 1
'r& ju<i ~ r ~ i f5= ~
1&' I-- I-- '$' ~ ~
W W
N (f) .... &0 fD I'" co 0) 0 .,... N C") v 1.0 co ......
N N N N N N N N
,.... .,... .,... .,... .,... ~ ~ .,... a a 8 a a 0 a a 0 0 0 0 0 8 0 8 0
0 a a a a a 0 0 0 0 0 0 0 Q
l.O l.O tri I.() <0 <0 I.() 0 0 cO 0 0 tri t.() lri Iri cO
~ N N N N ~ N V ~ ~ T'"" T'"" T'"" T'"" T'"" T'"" -c-
V N N N a v N V 0 eo c.o v 0 0 co co ...,.
C') (0 ~ ~ N c.o C') c.o N T'"" T'"" N (0 V V V N
~ ~ T'""
N co co co co co (0 eX) "'" co co (0 (0 c.o co co CD
(J') (J') (J') (J') (J') (J) (J) (J') (J) 0> (J) (J) 0> 0> (J) (J) 0)
f=;"
~
~ t,i:r I I
rv
IT ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ IT IT IT IT IT IT tr
py cs= cs= tv tv tv tv tv tv fu
~ - I-- I-- I-- - I-- !;r
'W - - ~ ~ ~ ~ ~ ~
Pi: FY FY FY f5= f5= fY -a; -a; -a; -IY -fY -a;
I-- I-- ~
IT i
~ l tu
fP=
a; fY IV
~ IT tv ~ ~ fV
l p: ~ ,~ ! ~ ~
~ I=Y ,~r I~ ~, ~ i·
tID ~ ~'" ,~ & &
& 15" f£ ~ ~ tv tv tiJ IT f:t""
tv ~- ~
IT 1V ~ ~ a; ~ ~ ~ ~ l ~ i 'i>
a= FY ~ a; fY py 19
I--
~ IV
c> t
>-- ,_ ,_
~ i £ IV fr= ~
~ I-- i ~
f& ~ ILO IiO I-- -~ ~
-- IS- ~ ~
1f. i IS- /1-- ~ tv ~ ~ i5
p-V ~ - 1ii 2
f& ~ tv <1& IV ~ IT ~ '1iO 10 'I
~ ~ py - IV IT j:;"
~ ~ ~ f I ~ ~ t::: ~ ~ ~ ~ I I
1& ~ f;" ~ ~
d!: -r-;- ~ ~
co (J') a ~ ('>oJ M v lO co "'- co (J) 0 N ~ ....
N N C') T'""
M C') M C") C") C") M M M 'lilt" v v v
- 8 8 0 a 0 0 0 0 0 0 a 0 a 8 8 a a a
0 0 U'l lQ LO 0 a a a 0 a a 0 C'1
.; cO c:i d N N N LO d lri lri C'\i u) C'\i d LO LO C"1
..- T'" ..- ..- M N N ..- ..- ..- ..- ..- N (0
0)
• co 0 a v a "- M ~ V a v N V V a
N (f) C") a N N ..- ..- v V N M N N N
..- ..-
co C') '" co "'- " "- "- "- "- (0 (0 co " LO (0
0) G 0) (]) 0) 0) 0) 0) (]) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)
r:;- r:;- 1&
I-- I--
~ &
fi= ~ I-- I-- I-- I-- I-- I-- ~
~ ~ tv ~ ~ tr ~ ~ ~
~ E;Y I-- I-- I-- I-- I-- ~ to" to" to" to" to" IV
~ lUi lUi lUi lUi I-- I-- I-- I-- I-- I--
"~ fS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I--
I-- I-- I-- I-- f:y "f:y 'f:y f:y 'f:y 'f:y f:y fY
p; tx fY ~ ~ ~ ~ : ctir! , ~.

, tot- t , I ., ~

f;11 ~ ~!

,

, E.!'.

'4£ ; ,~l

~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ft CD 0 L{) 0 0 0 0 0 It) lD N
U;. i:ri N C"') C"') C"') M M M T"" ,... T""
t.J
~ ~ CD 0 0 0 (X) CO (X) N N ~ N
.. ,..- L{) N II) ..... (X) II) II) M N M
-'; N "¢ C"') T"" T"" T""
1; C"') CD " (X) ~ " " " " ,._ ......
m m m m 0') 0) 0') 0) CJ) 0') Q)

I '1r '1r '1r 'ii=
w- IS
~ 1\1 1\1 1\1 1\1
- I-- I-- I-- I--
~ IS IS IS IS 15 15 15
l ~ I-- I-- I-- f-- ~ ~ ~ ~ s= s= f--
~ ~ ~ ~ tr
I-- f-- f-- f-- j5" j5" ~
FJ; FJ; FJ; FJ; ~ FJ; ~ ~ f-- f--
IY IY
rr
IV ~ ~
f-- IV
fg >-- >--
tp' tp' I--
~ f-- >-- B IV
fJ; 15 r& >--
f-- s
i ~ >-- >-- p- ty ty ~
IS p- tr
IS ~ ~ 'S f-- fS' ~
~
~ r? 'lilT ~ >--
f5 t5" to to to
~ tt"' F;; F;; >-- ~
p ~ ~ ~
>-- ~
~ ~ ~ >-- >-- >--
'I:; ~ g g t? ~ i
~ rP tu tu ~ iP
t\1 ~ ~ ~ ,[; ~
~ jj:r w ~ py IY IY
-a! - N
, I I
~ ~ ~
, ._
~ >--
IV >-- I--
d:= ~ fJ; f1;
I l
go fiD tr 15 15
;~ I--
ftr I-- IS >-- I--
I ~ ~ ~ ~
1Y I--
jg '!:Y ~ tt"' I-- I--
:~ I I-- ftr I-- ~ ~ liD
~ ~ ~ t2 f;" ~ 'iT
I~ ftr ~ I-- ~ ~ -
1& ~ v4& I-- 1
, .tt"' 11.0 J i Ita
I ~ ~ I:T '1vY l&
I--
, w- ~ ~ I--
:~ tv fiD py ttx tJ; t *
I--
I e j5" Ir t\1 iP 1;= IY
-15- - ,..- N C"') ~ II) co ...... (X) CD 0
:~ ~ .~ -
,- ,-
/
- .... ,.". I joY 8 8 0 8 8 8 8 0 8 8 0 0
0 0 0 0
&ri .0 N N M d d '-Cl d d d '-Cl
.... .... ..- "'"- N ('I) ('I) N 'V ('I) ('I) N
~ N N N V V V eo OJ <0 OJ co V N 0) 1.O
~ M ('I) <0 <0 <0 1.O ('I) 0) 0) V <0 0) (I') 1.O
"'"-
.~ co <0 ~ <0 <0 0) "" <0 ..0 0)
0') 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)
to to ~ RJ I I i I I I I
s= - >-
p- ~ p- f ~ ~ ~ ~
w r.r t5" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
f;;; fY FY 1r 1r 1r 1r
t t t ~ ~ tv i I
~ tv
f6 ~ t E 'W fi= ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
a i I a i ~
i i ~ tv ! >- ~ ty
; I=t"" %
1'5" i ~ ! i i tv ~
~ 'tv ~
15" '~
.,_.
~ ,.,_.
£ ~
~ ~ - N ~
~ I I tv ~
4iCJ I i 'i=J ~ !
ty ~ ~ i
w tt '~ i ~
t ~ 'W ~ d!: i i ~ 1:+ ~
r& ~ i t , 1r re: ~ ru 1r
i 1. IY .~ ~ 1
~ w tp" ~ * ~ ,~
J& f;; 'S:
'N t'1 'to (0 ~ dJ -c» 0 T"" N M v 1.O <0 ""
"lilt' N N N N C'\I N N N
~ .... T"" ..- T"" T"" T"" T"" ~ 'itT t

~ fa ~ ~ l

~ ! ~ [i

0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8
0 0 0 q 0 0 0 0 0 o. 0 0
~ co cO cD to to ~ ~ ~ to to ui uj uj lri to
N N N -c- -c- -c- -c- -c- -c- -c- -c- ..... ..... .....
eo to 0 C\I «) to 0 0 0 a 0 0 a a 0 a
to C\I M -c- -c- C\I N N N N N N N N N
-c- -c- -c-
co co co M co ,..... v l"- V co -c- l"- I"- co (0' V
0) 0) 0) 0) (J) (J) (J) (J) (J) (J) (J) 0) 0) 0) (J) 0)
- co (J) 0 -cN N M M

I,

I

I

8 8 0 0 0 0 a a 0 8 a 8 0 8 0 8
0 0 0 0 a 0 0 0 0 1.0
.n Lri d to N a to cO cO cO cO cO cO 0 lli cj
T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" T"'" N T"'" T"'"
0 0 (0 0 v 0 0 v v v v v v co v co
N N T"'" (0 V V V N N N N N N co 1.0 T"'"
...... ...... co 0) (0 N co co co (0 (0 co (0 0 co N
0) (» (» co 0) Q) (» Q) en en 0) en en 0) co 0)
!=;" !=;"
~ ~
& &
~ 0--- 0--- 0--- ~ 0--- 0--- ~ 0--- 0--- ~ ~ rr rr
rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr IT"
to- - to" tv tv tv to" tv tv tv tv tv tv tv liY liY
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I-- ~ I-- I-- ~ ~
~ ~ ~ l:t" ~ l:t" l:t" 8;" ,~ ~ ~ l:t" ~ l:t"
'ty 'fY 'fY 'fY 'fY 'f=Y 'fY 'fY 'fY 'fY 'fY P\ P\ 0 0 0 0 0 0 0 0
0 II) 0 0 0 CO LO (V')
"l""" "l""" N LO 0 ~ CO r--.
"l""" "l""" "l""" ~ ('t) <0
"l"""
"l"""
<0 ex> CO ~ 0 ~ ~
('t) N ('t) 0 "l""" LO <0
"l""" "l"""
0 0 ('t) r--. "l"""
m en m m ex>
i i i I ~
I I I t ~ f
~
~ 1 i
~ .~ j i
i j I i
r ~ .~
I ~
(fY
OJ r& J! I ~ t
~ ~ ~
~ ~ r9
~ ~ 4&
i
1 i 1 t 4& ~
r ~
0 "l""" ~ ('t) ~ It) <0
(0 co to co to TI?',",*_..._:;,rt~_':!t:. _

__ - "" ,...,...." - I

I , ~ c c c 8 8 0 c c 0
,
~, 0 0 c an 0 0 0
I . . ~ .
~ 0 en an N N N 0 0 an
, .! M .... .... .... N N ....
-~ ~
fu CD en an 'V 0 .... C N 0
'Iii. : r-... en N N N N 'V M 'V
~~~.~
t, Q) r-... Q) an r-... r-... an <0 r-...
i 0) 0) 0) 0) 0) OJ OJ 0) 0)
~II I
~I
l
I I Ie; Ie; Ie;
ii ~: ~ ~ - - -
~ a:: a:: I-- I:Y ~ ~
p p [§ p-
I-- I-- I-- tv
I ~ IV IV ~ tv
g I
i l ,
I
I
I
, '1v
i I
! ~ ~
, :
I i Ie; ~ ~( ~ ~ ~ ~
i I I=V f;; f;; I--
I ~ ~ ~ W I-- ~ ~
: rr ~ ~ f3"
e I ~ . ~
: '1Y ~ ~
.~ I-- ~ [
l 1 ~ to- ~ ~
1& . ~ ~
I ~ 1= ~ I-- I--
fi; ~ ~ py py
! ~ IY' IY' tU~ 1& 1&
,
i ;
I I 1
,
~ 1m , ~
, - N
~ I I I
! ,
i'~ ~ 1 1ft:; 1ft:; ~
lilT .~ I--
• • 11;: ~ ~ .~ liD
1 ~ ~ 1v 1&
loe p:; 1V tv 1&
I .~ .~ I--
~li I 1& 15 1& 1&
c! ) ~ 1& t!= ~ t!= ~ rr W
I i 1t= icr
: hi W Itii hi Itii f
j
~ . ~
tl~ j e e e e e p:
1
~! ·1 ... N C"") ~ an CD ...... co 0)
f. 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0
lC! q lC! U') ~ 1.0 0 0 0 q
('I') tri a U') ~ eo ('I) ,...... r-, 0 0 "- a r--.: 8
C'\I ~ C'\I ~ ~ ~ ~ N
('I)
<0 <0 N U') (0 'V 0 V V V (0 0 v S'
('I) ,...... M U') lO (0 'V co (0 N ~ N ('I)
~
,...... ,...... lO lO ,...... ,...... ,...... lO lO (0 (0 co N lO
1.0 0') 0') Q) Q) Q) (J) en (J) (J) (J) co en 0)
f:;'" f:;'"
t-- t--
~ ~
s- t-- t-- t-- '"'"" '"'""
tr ~ IT" !;
t-- t& to- t-- r0- py py
~ >- ~ ~ ~ ~ ~ t-- - r& r& ~
.~ ~ ~ ~
~ fY ~ /IT" /IT" /IT" /IT" "f); "j=Y p;; p;; 1'r
~ ty g. ~ s- Ir
B ~ j tv !;r 1iD
i .... -
I-- j=Y e ~
p-
'18 ~ ~ '"'""
">-
• I ~ R> tv ~
n:r tv ~ ~ IT" ~ ~ t--
~ i 4r 1Y tE= f);
~ ~ & ~ tiJ ~ ~ P\ ~ ..
~~ Ii!r
fY tv 1iY i tv ~ ~
~ PI' i
fr ~ tr J@ !;r - 11)1ICI ~ a
R) ~ 15" ~ IY~ p-

1&
~ ('-."
rv-u ~ ~ ~
~ fY
~ fY ~
tt; '1& PI' f9 ~ ty 1t"
t-- W ~ ~ ~ ~ ~ i 1
tv ~
FY -
t-- ~ ~ tp"
~ t p-o 1D 1& ty -w
R> 'ft= ~ - i 19
s- ~ f
~ ~ ~ ~ 'W,) ~ ~ p- f tv ;:
g "- ~ ~
FY .......
~
0 ~ N ('I) V U') co ,...... co 0) 0 ~ JG~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N
~ .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
it 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an LO CD CD CD an L£') CO L£')
i? or- or- or- or- or- or- or- or-
~ CD 0 0 0 N 0 N N V V
..q- ..q- ..q- V <") V (") <") <0 N
~ -
1; ...... <0 co CD CD CO CD 0) CD
0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)
J&
-
~ I- tv rv tv rv tv rv rv rv
~ ~ l- I- l- I- l- I- I- ~ I-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
fI; p; p; p; p; p; t:>; tx 1r p;
FJ"" FJ" FJ"" FJ" FJ" FJ" FJ"
l- I- l- I- l- I- I-
B B B B" B" B" tg
l- I- l- I- l- I- I-
p- p- p- tr p- p- p-
tD hJ tD tD tv tD ID
I l- I- l- I- l- I- I-
P P P P P P P
IY FJ"" FJ" FJ"" FJ" FJ" FJ" FJ" tv
l- f;; IV f;; f;; f;; IV IV
tr P
l- I- l- I- l- I- I- >w-
~ rr rr rr rr rr rr rr
~
tv tv tv tv rv tv rv tv FJ"
rr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w
~ it; it; it; it; it; it; it; ~ ~
tt""
I-
~ Ir
I-
~. ~ 1& 1v w
~ ~ ~ ~ ~
1T IiJ 1T
&"J fJ; 16 " l-
I- 'ij; ~ ~ 15"
" 1& ~ W 1&
16 ~ j'C; ~ ~ fc; ~ tv 113
~ ~ I- !f& i
i I- ft; a?-
A- <2- Ri 15= ~
i5" J:;" t9 t;"
. - . ·e ~ V') \0 I:' 00 0\ 0
- N t')
IT -
1& 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
LO LO 0 LO LO ('t) 0 0
'"""" '"""" '"""" ~ N N
N


I I I I I I I

i I
~ ~ ~
fS: '1=r I
~ ~ 1& l ~
J
~ i
~ ~ t; ~
....-4 <"'l ("f') ~ '0 \0 l"
....-4 ....-4 ....-4 ....-4 - ....-4
- .:

.:

1- t - -,"--

I !

-- ~ I

I ==

-f----' .....

I ~

l

,"
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! it 0 0 0 0 0 0 0 0 0
; CO ..- 0) .q- 0 0 (X) (X) 0
, ii' ~ .q- 'I""" N I/) I/) ..- 'I""" (")
j
i 'I"""
-
s ~
Cb":
I'
l t
I I
j
I
i
I~ I ~, re; 4Y 4Y
t& I" tr
~ ~ ~ ~ ~
~I ~ ~ ~ ~ j5" W W
i I-- '1-- '1-- fS-
4T" 4T" 4T" 4T" IY ~ ~ tr tr
- -1----
~
j
I 1s-
I
! ~ ~
I
,
! 1& )1--
) d= tu ",__.
I IS ~ I Z
r--. I-- IT" I-- I--
i I--
, ~ ttY IV f& f&
~ 1;; 'tJ ty py ~ ~ I--
! IY f&
! ~ f&; liD" I-- I-- I-- IY' liD" liD"
, ~ ~ rr tr
! '1VY I-- '1vY '1vY
! )1-- I-- I-- IV
tv ~ I-- ~ I-- I-- IT"
~ I-- I-- ~ ~ ~ ~ ",__.
, ~ ~ IZl IZl ~ f5" ~
i tt
l cE I&' f&; I-- & e cE
1 'tv ~
~
- -l--- I:Y'
• l
l ~
I f&
~ I:T 1&
I I--
~
I I-- I--
4Y t& ~ IT" IV
I-- e
l I-- jy ~ tr py
IV ~ tx t--
I "'ft; jy tr 1& IV
t--
~ rr- t--
~ t-- 1;:: tr
tzr t-- IV
t-- j5" 1& IV
~ e 1ifj ~
rr- t5" t-- ~
1& 1& Ir ~ ~
I I t-- ~ tJ; I
~ p- ~ ~
Ii>5 1i3 I-- I-- I-- ct1
I t-- 'W" j5" ~ ~ tG
Ir ~ li-l I-- t-- ~
tJ; ~ Ii6 t;; tr e: IY'
1&1 I-- 'I""" N (") .q- I/) CO " (X) 0) 0
I=r ·m 'I"""
tol 1&
ET!
1 a 8 8 a a a a a a a a 0
a a a a a a a a 0 Q
a a a Ltl Ltl cj cj cj cj lri d ~
(I) (I) (I) (I) N V V "II"""" V "II"""" (0 N
"


! i 'E I:v s- rs- ! tv
~. ~ ~ ~ >-- ~
I:v ~ ~ ~ ~
if >-- ~ ~ ~ ~
I:v tt"" I:v ~ ~ ~
F F l ,~ i ~
IV" 'fg t ~
;>-- S ~ t--
f& f& ~ i ri ~ S
fr fr I=t"" 'F;= a
i IS" 1iO 't1IY
i tr i 1(; fY ~ ~ t t
l tv ~ ~
~ ~ ~ FJ" ~ )~
s:= t5" ~
~
$ ~ 1&
.~ ~
>-
~ t5" 1G
8: fY 1\5 ~ ltD" ~
~ tt"" tv t--
~ N ~ ~ to
re; ~ 1 to-
I I ~ flY ~
1& ,..._ ~ ~
tv tv tr
~ ~ 1& i '! ~ ~ 4r 1& i
~ liD i
1S 1S ~ IS t
- 'fUj ~
PV -tr
i i ~ fB i I i -~
- to- e i
~ tu ~ ~ ~ ~
- ~ ~
tIlT tIlT
"II"""" N ("') "'it U') co ....... <0 0) a "II"""" N C") .....
"II"""" "II"""" "II"""" "II"""" "II"""" "II"""" "II"""" "II"""" "II"""" N N N N N . ~.