You are on page 1of 4

http://Vietphotoshop.

com

Pattern Pixel Tròn


Ví dụ về cái pixel tròn nì

Đầu tin tui có 1 cái bg như thế này

Các bác có thể chọn bất kì 1 cái hình nào làm bg


Bác ấn Ctrl A để select all, sau đó, vào
Filter>Pixelate>Mosaic
Sẽ thấy thế nì
Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1
http://Vietphotoshop.com

Chọn 1 giá trị bất kì, càng bé thì các ô vuông càng bé, to thì
nó to >:)
Ở đây tôi chọn 25 pixel
Sẽ đc

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

Sau đó vào Filter>Brush Stroke>Accented Edges


chỉnh như sau

Ở đây tui dùng CS 8.0 nên ko có số chỉnh, tui chỉnh cái đầu =
1, cái thứ 2 (Brightness) = 255 (max lun đó),cái thứ 3, cái
này phải tùy các bác muốn nó tròn nhiều hay ít mà chỉnh giá
trị lớn/nhỏ, ở đây tôi muốn nó tròn nhiều nên cho nó đầy
hết lun
Kết quả

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

Chú ý là với độ lớn các pixel bé thì nó sẽ khác, với lớn cái
thông số thứ 3 cũng sẽ khác, các bác nên chọn độ lớn của
pixek vừa ý mình, sau đó phải chọn thông số thứ 3 phù hợp
sẽ có cái đẹp
Cái này có thể làm bg hoặc làm pattern đè lên hình

(bg như ví dụ trên cùng, còn pattern đè lên thì như thế này
này)

Để cho rõ hưn, các bác có thể vào Filter>Sharpen>Sharpen


Edges để cho các cái góc rõ hưn, tùy các bác, em khuyến cáo
chỉ nên dùng 1 lần

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4