BORANG PENYERTAAN KOROBORI PENGAKAP DAERAH GOMBAK 18 ~ 21 JULAI 2008

KUMPULAN / SEKOLAH
NAMA SEKOLAH NAMA PEMIMPIN 1. 2. NO. TELEFON NO. TELOFON NO. TELEFON

BIL

NAMA PENUH PESERTA ( HURUF BESAR )

JANTINA

NO. SURAT BERANAK

NO. TELEFON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Borang ini boleh diperbanyakkan mengikut jumlah peserta
Pelajar-pelajar tersebut di atas telah mendapat kebenaran menyertai aktiviti daripada ibu bapa/penjaga masing-masing.

a. Bersama-sama ini disertakan Yuran Penyertaan peserta-peserta di atas sebanyak RM ___________( tunai / CEK - atas
b.

c.

nama PERSEKUTUAN PENGAKAP TEMPATAN GOMBAK ) Sila bawa borang penyertaan pada pada pendaftaran. Keterangan lanjut, sila hubungi : En. Sifly bin Saari (Peg.Teknik Ren.) 012-3571455 Pn. Noor Sofiah bt Mohamed Ismail (Urusetia ) 019-2734122 En. Ibrahim bin Yaacob (Pesuruhjaya) 012-6550665

Disediakan oleh ----------------------------------Pemimpin:
KEGUNAAN URUSETIA / PENDAFTARAN Tarikh dan masa terima : ………………/…………...

Disahkan oleh --------------------------------Guru Besar: Cop

Nama Pegawai Penerima : …………………………………………… Bayaran Penyertaan : RM ……………………. ( tunai /CEK )

Jumlah Peserta : ………….(L)+ ………..(P)=……………