You are on page 1of 46

12

ACHIZIȚII NOI
PENTRU EDUCAȚIE

ŞTIINŢE PSIHOLOGICE
159.9(075.8) / B83
Briceag, Silvia
Psihopatologia : Curs univeristar / Silvia Briceag ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : [S.n.] , 2015. – 268 p. : tab., an.
Bibliogr.: p. 152-156.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/briceag/curs.pdf.
Total ex.: dou-1; sl3-2.

 PSIHOPATOLOGIE
 TULBURĂRI PSIHICE
 METODE ŞI TEHNICI DE DIAGNOSTIC
 PSIHOPATOLOGIA INFANTILĂ

159.9(075.8) / S40
Secrieru, Luminiţa
Metode de calcul statistic în psihologie : Note de curs / Luminiţa Secrieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : [S.n.] , 2015. – 136 p.
Bibliogr.: p. 118-119 ; Total ex.: dou-1; sl3-2.

PSIHOLOGIE
STATISTICĂ PSIHOLOGICĂ
STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ
TESTE STATISTICE
ELEMENTE DE STRATEGIE A ANALIZEI STATISTICE

159.9 / S40
Secrieru, Luminiţa
Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator la cursul universitar „Metode de calcul statistic în
psihologie cu aplicaţii SPSS” / Luminiţa Secrieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : [S.n.] , 2015. – 60 p. : tab., fig.
Pe cop. tit.: Metode de calcul statistic în psihologie cu aplicaţii SPSS.
Bibliogr.: p. 59-60 ; Total ex.: dou-1; sl3-2.

 APLICAŢII SPSS
(„pachet de programe statistice aplicabile ştiinţelor sociale”)
 LUCRĂRI DE LABORATOR LA PSIHOLOGIE
 STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ

37.01(075.8) / S93
Stupacenco, Lidia
Didactica generală / Lidia Stupacenco ; red.: Roza Dumbrăveanu, Eugenia Foca, Tatiana Gînju ;
machetare: Eugeniu Cabac ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Tempus, TEREC. – Ed. rev. Ch. :
Continental Grup , 2014. – 125 p. : tab. – ISBN 978-9975-3088-0-9.
Bibliogr.: p. 125 ; Total ex.: sl3-2; dou-1; d-1; sî2-18.

 TEORIA ÎNVĂŢĂRII
 PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT
 TEORIA CURRICULUM-ULUI
 OBIECTIVE EDUCAŢIONALE
 STRATEGII DIDACTICE
 METODOLOGIA DIDACTICĂ
 EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

159.9 / O11
Oancea, George
Supervizarea în psihoterapie : un model de analiză empirică / George Oancea ; red.: Gheorghe Iovan. –
Bucureşti : Ed. Universitară, 2014. – 312 p. : diagr., tab., an. – (Psihologie). – ISBN 978-606-28-0097-0.
Bibliogr.: p. 110-141 ; Total ex.: sl3-1.

 SUPERVIZAREA PSIHOTERAPEUŢILOR
 EFICIENŢA SUPERVIZĂRII
 MODELE DE SUPERVIZARE
 COMPETENŢELE UNUI SUPERVIZOR
 ALIANŢA DE LUCRU ÎN SUPERVIZARE

159.9 / P97
Psihoterapie şi consiliere : Studii de caz. Abordări din diverse orientări terapeutice / coord.:
Steliana Rizeanu ; red.: Gheorghe Iovan. – Bucureşti : Ed. Universitară, 2014. – 289 p. : tab., fig. –
(Psihologie). – ISBN 978-606-28-0071-0.
Bibliogr. ascunsă.
Apare cu sprijinul ROMSLOT - Asoc. Organizatorilor de Sloturi.
Total ex.: sl3-1.

 PSIHOTERAPIE
 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
 MODALITĂŢI PSIHOTERAPEUTICE

159.9 / S17
Salome, Jacques
Ghid de supravieţuire în universul profesional: cum să facem faţă situaţiilor stresante / Jacques
Salome ; trad. din limba fr. de Alina Marc Ciulacu. – Bucureşti : Curtea Veche Publ., 2015 (Tip.
Coresi). – 152 p. – (Seria Jacques Salome). – ISBN 978-606-588-797-8.
Total ex.: sl3-1.

 STRES PROFESIONAL
 COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL
 ASPECTE PSIHOLOGICE ÎN CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
 MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

„ A conferi un sens muncii mele este antidotul ideal
pentru riscul reprezentat de stres!”
Jacque Salomé

159.9(075.8) / M30
Mânzat, Ion
Istoria psihologiei universale / Ion Mânzat ; red.: Maria Stanciu. – Ed. a 2-a rev. şi ad. – Bucureşti :
Univers Encicl. Gold , 2012 (Tip. Monitorul Ofic.). – 1072 p. : fot. – ISBN 978-606-8358-34-5.
Bibliogr.: p. 1040-1045 ; Ind.: p. 1049-1071 ; Total ex.: sl3-1.

 ISTORIA CONCEPŢIEI DESPRE SUFLET ŞI SPIRIT ÎN
FILOSOFIE
 ISTORIA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ A PSIHOLOGIEI
 ISTORIA PSIHOLOGIEI ROMÂNEŞTI
 CURENTE, ŞCOLI, PARADIGME

ŞTIINŢE PEDAGOGICE
378 / S40
Secrieru, Luminiţa
Ghid pentru elaborarea şi susţinerea tezei de an. Specialitatea Psihologie / Luminiţa Secrieru ;
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de
Psihologie. – Bălţi : [S.n.] , 2015. – 22 p.
Total ex.: dou-1; sl3-2.

 INDICAŢII METODICE
 ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZELOR LA
SPECIALITATEA PSIHOLOGIE

37.01 / B97
Butunoi, Elena
Ghidul părinţilor : 80 de provocări / Elena Butunoi ; red.: Anastasia Budişteanu ; ed.: Carmen
Iordăchescu. – Piteşti : Carminis , 2013 (Tip. Tiparg). – 70 p. : fot., il., tab. – ISBN 978-973-123-190-7.
Bibliogr.: p. 75 ; Ind.: p. 77-78 ; Total ex.: sl3-1.

 EDUCAŢIE FAMILIALĂ
 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE
 COMUNICAREA EFICIENTĂ CU COPILUL
 TIPURI DE FAMILII ŞI DE COPII
 DIFERENŢELE DINTRE GENERAŢII
 ALEGEREA CARIEREI POTRIVITE

37.01 / C61
Cojocaru-Borozan, Maia
Cultura de gen în educaţie / Maia Cojocaru-Borozan, Lilia Ţurcan (Balţat), Irina Arbuz. – Ch. : [S.n.] ,
2014 (Tip. UPS „Ion Creangă”). – 179 p. : tab. – ISBN 978-9975-46-217-4.
Bibliogr. selectivă: p. 171-179 ; Total ex.: sl3-1.

 GENURI UMANE
 PEDAGOGIE DE GEN
 CULTURĂ DE GEN

37.015.3 / C61
Cojocaru-Borozan, Maia
Valorile culturii emoţionale reflectate în înţelepciunea popoarelor lumii / Maia Cojocaru-Borozan,
Nadejda Mocanu, Lilia Balţat ; recenzent: Ludmila Papuc ; Univ. Ped. de Stat „I. Creangă” din Chişinău. –
Ch. : [S.n.] , 2014. – 235 p. : tab. – ISBN 978-9975-46-206-8.
Bibliogr.: p. 225-235 ; Total ex.: sl3-1.

 CULTURĂ EMOŢIONALĂ
 PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ
 AFORISTICA
 PROVERBUL
 ZICĂTOAREA
„ A gîndi aforistic înseamnă a împinge din spate
cuvintele pînă cînd îşi iau zborul în suflet”
Grigore Vieru

37.015.3 / F82
Fotescu, Valentin
Psihopedagogia creativităţii / Valentin Fotescu. – Bucureşti : Pro Universitaria , 2014. – 198 p. –
ISBN 978-606-26-0038-9.
Bibliogr. ascunsă ; Bibliogr.: p. 193-198 ; Total ex.: sl3-1.

 PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ
 ASPECTE PSIHOLOGICE ALE CREATIVITĂŢII
 EVALUAREA CREATIVIŢĂŢII
 METODE DE CULTIVARE A CREATIVITĂŢII

371.1 / G49
Ghid de practică pedagogică / Ecaterina Sarah Frăsineanu (coord.), Mihaela Aurelia Ştefan,
Alexandrina Mihaela Popescu [et al.]. – Craiova : Sitech , 2014. – 210 p. : tab., an. – ISBN 978-606-11-4281-1.
Bibliogr.: p. 21; Total ex.: sl3-2.

 Profilul de competenţă al profesorului. Competenţe specifice
activităţilor de practică pedagogică
 Managementul activităţilor de practică pedagogică
 Activităţi de cunoaştere generală a şcolii
 Cunoaşterea elevului şi a clasei de elevi
 Practica observativă
 Activităţile practice de probă şi finale
 Portofoliul de practică pedagogică

PSIHOLOGIE

PEDAGOGIE

FONDUL WILHELMI

FONDUL WILHELMI
RESURSE ELECTRONICE
830 / L45
Lenz, Siegfried
Das Wunder von Striegeldorf [Resursă
electronică] / Siegfried Lenz. – Hamburg:
Hoffmann und Campe, 2009. – 1 CD

 PROZĂ GERMANĂ SEC. 20

911.3(4/9) / T45
Terra X [Resursă electronică] : Deutschland
von oben. – [S.l. : s.n.], [20--?]. – 1 CD
 GEOGRAFIA GERMANIEI

ŞTIINŢE REALE ŞI NATURALE
502(075.8) / I56
Inspectarea ecologică a componentelor de mediu : Ghid metodic / Sergiu Dobrojan, Victor Şalaru, Galina Dobrojan
[et al.] ; recenzent: Vasile Şalaru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie. – Ch. : CEP USM, 2013. –
114 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-71-409-9.
Bibliogr.: p. 111-113.
Total ex.: sl3-1.

COMPONENTE DE MEDIU
PROTECŢIA MEDIULUI
INSPECTARE ECOLOGICĂ
OBIECTIVELE INSPECTĂRII
MONITORINGUL INSPECTĂRII

502(075.8) / S19
Săndoiu, Ileana Fulvia
Monitoringul mediului / Ileana Fulvia Săndoiu ; referenţi şt.: Mihail Dumitru, Doru Ioan Marin. – Bucureşti :
Matrix Rom , 2013. – 372 p. : fig., tab., an. – ISBN 978-973-775-952-4.
Bibliogr.: p. 355-361.
Total ex.: sl3-1.FACTORI ŞI POLITICI DE MEDIU
INDICATORI DE MEDIU
MONITORIZARE
CALITATEA AERULUI, APELOR, SOLURILOR
SCHIMBĂRI CLIMATICE
BIODIVERSITATE ŞI BIOSECURITATE
MEDIUL ŞI CALITATEA VIEŢII

502(075.8) / T68
Todos, Petru
Evaluarea impactului de mediu : suport de curs / Petru Todos ; recenzenţi: Larisa Bugaian ; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Ch. : [S.n.], 2015 (Tip. „Bons Offices”). – 174 p. : tab. – ISBN 978-9975-80-956-6.
Elab. în cadrul proiectului TEMPUS 210952 „Crearea ciclului III de studii doctorale în Energii Regenerabile şi
Tehnologii de Mediu” ;
Total ex.: sl3-2; sî2-3.


MEDIU ÎNCONJURĂTOR
PROTECŢIA MEDIULUI
IMPACT ASUPRA MEDIULUI
MONITORINGUL MEDIULUI
STUDIU DE MEDIU
INDICATORI DE MEDIU

502(478) / C14
Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord / Min. Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, Agenţia de Dezvoltare Regională, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Bălţi : [S.n.] , 2015. –
102 p. : tab., fig.
Total ex.: sl3-1.
ECOLOGIE GENERALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ
FACTORI DE MEDIU
POLITICI DE MEDIU

502(478) / И853
Исак, Андрей
Охрана окружающей среды: приоритеты европейской интеграции для Молдовы / Андрей Исак; ред.:
Илья Тромбицкий; Междунар. ассоц. хранителей реки Eco-TIRAS. – К.: Eco-TIRAS, 2015 (Tip. Centr.). –
104 p.: tab. – ISBN 978-9975-53-550-2.
Bibliogr.: p. 48.
Aut. este indicat pe verso f. de tit.
Total ex.: sl3-1; d-1; sî1-2.PROTECŢIA MEDIULUI
OBLIGAŢII DE MEDIU
CALITATEA APELOR
MANAGEMENTUL APELOR
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
BIODIVERSITATE
SCHIMBĂRI DE CLIMĂ

519.8 / B71
Bostan, Viorel
Modele matematice în inginerie : Probleme de contact. Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică :
Monografie / Viorel Bostan. – Ch. : [S.n.] , 2014 (Tip. „Bons Offices”). – 456 p. : tab., fig., fot. – ISBN 978-9975-80-831-6.
Bibliogr.: p. 437- 456.
Apare cu suportul financiar al Proiectului TEMPUS 510952 „Crearea ciclului III de studii doctorale în Energii
Regenerabile şi Tehnologii de Mediu, CREDO”.
Total ex.: sl3-1.MODELARE MATEMATICĂ
ORGANE DE MAŞINI
INGINERIE MECANICĂ

59 / M89
Morell, Virginia
Inteligenţa animală. Uimitoare dovezi de emoţii şi gînduri la diferite specii animale / Virginia Morell ; trad. Din
limba engl.: Lucian Popa ; red.: Andreea Stoica. – Ch. : Litera , 2013 (Tip. „Euro Business”). – 349 p. – (IQ230). –
ISBN 978-606-686-286-8.
Bibliogr.: p. 329-344 ; Ind.: p. 345-349
Total ex.: sl3-1.PSIHOLOGIE ANIMALELOR
INTELECTUL ANIMALELOR
COMPORTAMENTUL ANIMALELOR

621.3(075.8) / D58
Dobrea, Victor
Maşini electrice / Victor Dobrea (coord.), Radu Cociu ; recenzenţi: A. Simion, N. Mogoreanu. – Ch. : Pontos,
2014 (Combinatul Poligrafic). – 520 p. : fig., an. – ISBN 978-9975-51-522-1.
Bibliogr.: p. 519-520 ;
Total ex.: sl3-1.

ELECTRICITATE
INGINERIE ELECTRICĂ
MAŞINI DE CURENT ALTERNATIV
MAŞINI SINCRONE ŞI ASINCRONE
MAŞINI DE CURENT CONTINUU

621.3(076.18) / N88
Noţingher, Petru V.
Materiale pentru electrotehnică : Culeg. de probleme / Petru V. Noţingher, Florin Ciuprina, Laurenţiu Marius
Dumitran. – Bucureşti : Matrix Rom , 2005. – 191 p. : tab., an. – ISBN 973-685-907-X.
Bibliogr.: p. 191.
Total ex.: sl3-1.

ELECTROTEHNICĂ

EXERCIŢII ŞI PROBLEME LA ELECTROTEHNICĂ

629.3(075.8) / F88
Frăţilă, Gheorghe
Automobile : Construcţie, întreţinere şi reparare / Gheorghe Frăţilă, Mariana Frăţilă, Sterian Samoilă ; red.-şef:
Dan Dumitru. – Ed. revizuită. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Ped. , 2013 (Cluj-Napoca : Imprimeria „Ardealul”). –
474 p. il., fig., an. – ISBN 978-973-30-3547-3.
Total ex.: sl3-1.

CONSTRUCŢIA AUTOMOBILELOR
EVOLUŢIA AUTOMOBILULUI
CLASIFICAREA AUTOMOBILELOR
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA AUTOMOBILELOR
MECANISMUL MOTOR ŞI DE DISTRIBUŢIE

63(478) / R46
Republica Moldova: Notă privind politica forestieră / Andrew Mitchell, Arcadie Capcelea, Nina Rinnerberger [et al.] ;
trad. şi adapt. din engleză: Aurel Lozan, Bogdan Popa ; resp. de ed.: Mihai Papuc ; The World Bank. – Ch. : Ştiinţa ,
2015 (Combinatul Poligrafic). – 51 p. : il., tab., fig. – ISBN 978-9975-67-892-6.
Bibliogr. ascunsă.
Aut. sînt indicaţi pe verso f. de tit.
Total ex.: sl3-1; d-1.

RESURSE FUNCIARE
SILVICULTURĂ
CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII
SCHIMBĂRI CLIMATICE
OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE CU BANCA MONDIALĂ

633 / V95
Vronschih, Mihail
Istoria şi evoluţia cercetărilor aplicative la cultura florii-soarelui efectuate în ICCC „Selecţia” (în perioada 19452014) = История и эволюция прикладных исследований по культуре подсолнечника, проведенных в Институте
полевых культур „Селекция” (в период 1945-2014 г.г.) / M. Vronschih ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Min. Agriculturii
şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova ; Instituţia Publ. Inst. de Cercet. pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”. – Ch. :
[S.n.] , 2015 (Tip. „Notograf Prim”). – 380 p. : il., fot., tab., an. – ISBN 978-9975-84-004-0.
Tit. şi text paral. în limba rom. şi rusă.
Apare cu suportul financiar al Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor a MAIA a Moldovei.
Total ex.: sl3-1; cra-1; sî1-1.
TEHNOLOGII DE CULTIVARE A FLORII-SOARELUI
TESTAREA TEHNOLOGIEI INDUSTRIALE
AMELIORAREA HIBRIZILOR DE FLOAREA-SOARELUI
SEMINŢE HIBRIDE ÎN RM

631(075.8) / Ш251
Шарапатка, Борживой
Органическое сельское хозяйство / Борживой Шарапатка, Иржи Урбан. – Оломоуц : Изд. Биоинститута,
2010. – 398 p. : fot., tab. – ISBN 978-80-87371-08-4.
Bibliogr.: p. 389-398.
Total ex.: sl3-2; d-1.


AGRICULTURĂ ORGANICĂ
CULTIVAREA ECOLOGICĂ A PLANTELOR
ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE
COMBATEREA BURUIENILOR
CALITATEA SOLULUI
ZOOTEHNIE

669 / T76
Topală, Pavel
Studiul materialelor : (Lucrări de lab.) / Pavel Topală, Vitalie Beşliu, Vladislav Rusnac ; recenzenţi: Petru Stoicev,
Nicolae Trifan, Liubovi Zastînceanu. – Bălţi : Indigou Color , 2015. – ISBN 978-9975-3054-6-4.
Vol.1, 2015. – 182 p. : tab., fig., diagr. – ISBN 978-9975-3054-7-1.
Bibliogr.: p.180-181 ; Total ex.: dou-1; sl3-3.


PROCES DE CRISTALIZARE
ANALIZĂ MICROSCOPICĂ
MĂSURAREA DURITĂŢII METALELOR
COROZIUNEA MATERIALELOR METALICE
PROPRIETĂŢILE ALIAJELOR
DIAGRAME DE STARE

ARTĂ
71 / S80
Stavilă, Tudor
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = The Cultural Heritage of the Republic of Moldova / Tudor Stavilă
(coord.), Constantin Ion Ciobanu ; trad. în engleză: Ioana Nichita ; trad. în fr.: Inga Coroban ; red.: Lucia Ţurcanu,
Liliana Armaşu, Eugen Lungu ; imagini foto: Iurie Foca [et al.]. – Ed. a 2-a. – Ch. : ARC, 2014. – 288 p. : fot. –
ISBN 978-9975-61-824-3.
Tit. şi text paral. în limba rom., engleză, fr.
Apare cu sprijinul financiar Min. Culturii al Rep. Moldova.
Total ex.: sl3-1.


TEZAUR CULTURAL
ARHITECTURĂ SACRĂ ŞI CIVILĂ
MATERIAL FACTOGRAFIC, DOCUMENTAR ŞI
ILUSTRATIV
MEŞTEŞUGURI
PRODUSE DE ARTIZANAT
ICOANE ŞI PODOABE BISERICEŞTI

75(478) / S73
Spânu, Constantin
Emil Childescu: Grafică. Pictură. Evoluţii şi sinteze / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005
(Combinatul Poligrafic). – 320 p. : il. – ISBN 9975-60-198-7.
Total ex.: sl3-1.

EMIL CHILDESCU (1937)
PICTURĂ ÎN ULEI
GRAFICĂ DE ŞEVALET ŞI DE CARTE
ARTE PLASTICE
LINOGRAVURĂ

792 / U52
Ungureanu, Ion
Teatrul vieţii mele...în trei acte şi fără antracte : în 2 vol. / Ion Ungureanu ; red.: Victoria Fedorenco. – Ch. :
Cartea Moldovei , 2012 (Tip. Centr.)
Vol.2, 2011. – 463 p. : fot. – ISBN 978-9975-60-236-5.
Apare cu sprijinul Direcţiei Cultură a Primăriei mun. Chişinău. Total ex.: sl3-1.PERSONAJE DE TEATRU
ACTORUL, REGIZORUL BASARABEAN ION UNGUREANU
(1935)
ARTĂ TEATRALĂ

ŞTIINŢE FILOLOGICE
859.0 / A69
Aprodu, Laura
Amintiri din casa scării : proză scurtă / Laura Aprodu ; red.: Marieva
Ionescu. – Bucureşti : Humanitas , 2012 (Tip. PRO Ed. şi Tip.). – 125 p. –
ISBN 978-973-50-3831-1.
Total ex.: sî1-1.

PROZĂ SCURTĂ

859.0.09 / B72
Botezatu, Eliza
Dumitru Matcovschi: itinerar liric / Eliza Botezatu ; red.: Anatol Malev,
Stela Luca. – Ch. : Lumina , 2012 (Tip. Centr.). – 116 p. –
ISBN 978-9975-65-340-4.
Bibliogr.: p. 115. Total ex.: sl2-1.

„EU AM CÎNTAT, EU CÂNT ŞI-O SĂ MAI CÂNT”
Nostalgică şi elegiacă, înfiorată de nelinişte, poezia lui Dumitru
Matcovschi se află acolo unde i-a fost totdeauna locul: la

datorie.

859.0.09 / G80
Gregori, Ilina
Ştim noi cine a fost Eminescu? : Fapte, enigme, ipoteze / Ilina Gregori ;
red.: Georgiana Zmeu. – Bucureşti : ART , 2008 (Tipogr. Graficprint). –
331p. : il., fotogr. – (Revizitări / coord. De Mircea Martin). –
ISBN 978-973-124-188-3.
Bibliogr. ascunsă ; Total ex.: sl2-1.

Reguli de comportare în raport cu Eminescu:Îndoeşte-te de tot ceea ce se ştie deja despre Eminescu.
Fereştete de supremaţia lui a şti!
Preferă interogaţia în locul afirmaţiei.
Nu te teme de experimente!

859.0.09 / N84
Noica, Constantin
Eminescu sau Gînduri despre omul deplin al culturii româneşti /
Constantin Noica ; red.: Oana Bîrna. – Bucureşti : Humanitas , 2014
(Tip. PRO Ed. şi Tip.). – 174 p. – ISBN 978-973-50-4546-3.
Total ex.: sl2-1.

• MIHAI EMINESCU - BIOGRAFIE
• CRITICĂ LITERARĂ
• ISTORIE LITERARĂ

859.0.09 / L36
Leahu, Raisa
Predarea textului dramatic postmodernist : [Pentru elevi, studenţi,
profesori] / Raisa Leahu. Cvartet pentru o voce îi toate cuvintele / Maria
Şleahtiţchi, Nicolae Leahu. – Ch. : ARC , 2009 (Tipogr. Centrală). – 87 p. :
tab. – (Cartea care te salvează/ coord.: Mircea V. Ciobanu). –
ISBN 978-9975-61-554-9.
Bibliogr.: p. 59-60 ; Total ex.: dou(sl2)-1.

TEXTUL DRAMATIC POSTMODERNIST

859.0.09 / N43
Negură, Petru
Nici eroi, nici trădători : Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică în
epoca stalinistă / Petru Negură ; trad. din fr. De Gabriela Şiclovan. – Ch. :
Cartier , 2014 (Tip. „Bons Offices”). – 442 p. : il., tab., fot. – (Cartier
istoric / coord. de Virgil Pîslariuc). – ISBN 978-9975-79-903-4.
Bibliogr. ascunsă ; Bibliogr.: p. 399-418. Ind.: p. 419-424.
Total ex.: sl2-1; d-1.

LITERATURA DIN MOLDOVA ÎN EPOCA STALINISTĂ

859.0.09 / P56
Petraş, Irina
Oglinda şi drumul : Prozatori contemporani / Irina Petraş. – Bucureşti :
Cartea Românească, 2013 (Suceava : Tipo Lidana). – 424 p. –
ISBN 978-973-23-3042-5 ; ISBN 978-973-46-4272-4.
Total ex.: sl2-1.

LITERATURA ROMÂNĂ - ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

859.0.09/S43
Selejan, Ana
Literatura în totalitarism / Ana Selejan. – Ed. a 2-a adăugit trei texte teoretice. –
Bucureşti : Cartea Românească, 2007 – 2014 (Tipogr. Mediaprint). Vol.1-6 – (Critică
şi istorie literară):
Vol.1 : 1949-1951 : Întemeietori şi capodopere, 2007. – 516 p. –
ISBN 978-973-23-1924-6.
Bibliogr. ascunsă ; Indice: p. 485-494 ; Total ex.: sl2-1.

ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ
TOTALITARISM
STALINISMUL ÎN LINGVISTICĂ
FORMALISMUL ŞI MILITANTISMUL
REALISMUL SOCIALIST

805.90(079) / S78
Stanţieru, Svetlana
Limba română : şc. alolingvă : Teste integrative de pregătire pentru
examen / Svetlana Stanţieru, Aurelia Bîrsanu. – Ch. : Lyceum, 2015 (Tip.
Centr.). – 132 p. : tab., fig., fot. – (Treapta liceală). – ISBN 978-9975-3104-0-6.
Bibliogr.: p. 131. Total ex.: dou-1; sl2-2; sî2-1.

• TESTE LA LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI
• ÎNŢELEGEREA ŞI INTERPRETAREA TEXTULUI LITERAR

804.0(075) / N89
Nouveau rond-point 1 : Methode de francais basee sur l`apprentissage
par les tâches : A1, A2 / Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Christian
Lause, Corinne Royer ; conseil pe ped. et rev.: Christian Puren. – Paris : Maison
de Langues , 2011. – 192 p. : il., fot. + 1 CD. –
ISBN 978-84-8443-661-4 ; Ind.: p. 188-191.
Total ex.: sl4-1.

ROND-POINT- o nouă metodă de studiere a limbii
franceze

Realizat:
Margarita IULIC, şef oficiu,
Serviciul Comunicarea colecţiilor
e-mail: ritaiulic1@gmail.com
Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal,
Serviciul Comunicarea colecţiilor
e-mail: angelahabasescu@gmail.com
Lilia ABABII, bibliotecar principal,
Serviciul Comunicarea colecţiilor
e-mail: ababililia@mail.ru
Coordonat:
Ala LÎSÎI, bibliotecar principal,
Serviciul Comunicarea colecţiilor,
e-mail: ala.lisii97biblioteca@gmail.com
Design:
Antonina ANTONOV, bibliotecar
Centrul Marketing. Activitate editorială

Bălţi, 2016