Tarikh : 9/3/2010 Selasa

Kelas : 3 A/3B
Waktu : 1 - 2
Matapelajaran : PJK
Topik : Bab 1 Kecergasan – Komposisi badan
Objektif : Di akhir pembelajaran murid dapat,
i.
Menyatakan maksud komposisi badan
ii.
Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak.
iii.
Mengira indeks jisim badan BMI
Aktiviti : Melakukan aktiviti dan membincangkan tajuk yang dipelajari.
Refleksi : Semua pelajar mengambil bahagian dalam proses P & P.
__________________________________________________________________________________
Kelas : 4 R
Waktu : 6 -7
Matapelajaran : Pendidikan Moral .
Aktiviti : Peperiksaan Ujian 1 - Sejarah
__________________________________________________________________________________
Class : 4 U
Time : 8 - 9
Subject : Mathematics
Topic : Chapter 1, 2 and 3 (Revision)
Activities : Discussing and doing exercises.
Reflection : Students understand what they have learned today.
__________________________________________________________________________________
Tarikh : 11/3/2010 Khamis
Kelas : 3R/3U
Waktu : 1 - 2
Matapelajaran : PJK
Topik : Bab 1 Kecergasan – Komposisi badan
Objektif : Di akhir pembelajaran murid dapat,
i.
Menyatakan maksud komposisi badan
ii.
Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak.
iii.
Mengira indeks jisim badan BMI
Aktiviti : Melakukan aktiviti dan membincangkan tajuk yang dipelajari.
Refleksi : Semua pelajar mengambil bahagian dalam proses P & P.
__________________________________________________________________________________
Kelas : 4G
Waktu : 5
Matapelajaran : Pendidikan Moral .
Aktiviti : Peperiksaan Ujian 1 __________________________________________________________________________________
Class : 4 U
Time : 6 - 7
Subject : Mathematics
Aktiviti : Peperiksaan Ujian 1 -

Date : 12/3/2010 Jumaat
Class : 4 U
Time : 1
Subject : Mathematics
Activities : Peperiksaan Ujian 1 - Mathematics
__________________________________________________________________________________
Class : 4 B
Time : 5 - 6
Subject : Mathematics
Topic : Chapter 4-Mathemathical Reasoning (Revision)
Objectives : At the end of the lesson, students will be able to do exercices for the topic.
Activities : Discussing and doing exercises.
Reflection : Students understand what they have learned today.
__________________________________________________________________________________
Kelas : 4 R
Waktu : 6 -7
Matapelajaran : Pendidikan Moral
Topik : Nilai
Objektif : Di akhir pembelajaran murid dapat,
Aktiviti :
Refleksi : Semua pelajar mengambil bahagian dalam proses P & P.
_________________________________________________________________________________
Tarikh : 10/3/2010 Rabu
Kelas : 4G
Waktu : 6 – 7
Matapelajaran : Pendidikan Moral
Aktiviti : Peperiksaan Ujian 1 - Sains
__________________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful