REKOD KENALAN KOROBORI

1. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
2. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
3 Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
4. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
5. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
6. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
7. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
8. Nama : ________________________
Sekolah : ________________________
No. Telefon : ______________________
Email :
___________________________
BERSAHABAT adalah Undang-undang
PENGAKAP yang ke-4

Persekutuan
Pengakap Malaysia
Bahawa dengan
sesungguhnya saya berjanji
dan bersetia
yang saya
dengan seberapa daya
upaya saya akan:
Taat Kepada Tuhan, Raja dan
Negara
Menolong Orang pada Setiap
Masa
Menurut Undang-undang
Pengakap

Daerah Gombak

NAMA

__________________________

SEKOLAH___________________________

Lencana Anugerah

BERSAHABAT adalah Undang-undang
PENGAKAP yang ke-4

a

KUMPULAN A

KUMPULAN B

KUMPULAN C

( KEMAHIRAN )

( CABARAN )

( UMUM )

BASI
KAL

CERA
MAH

SIMPU
LAN

KUIZ

BANTU
MULA

KAWAT

KEBUDA
YAAN
KRAF
TANGAN

HALA
NGAN
PAME
RAN
FLYING
FOX

PER.
RAKYAT

KHID
MAT
KEM
BARA

KENE
GARA
AN

CINTA
ALAM

MIN : 6 AKTIVITI

_______________________
_
Tandatangan Urusetia
Lencana Anugerah

RENTAS
SG.

LAWA
TAN

MIN : 3 AKTIVITI

WAJIB

_______________________
_
Tandatangan Urusetia
Lencana Anugerah

_______________________
_
Tandatangan Urusetia
Lencana Anugerah