You are on page 1of 154

Kata Nama Am

1. Kata nama am ialah kata nama yang amnya digunakan untuk menyebut:
a. nama benda yang bernyawa;
b. nama benda yang tidak bernyawa.
2. Benda yang bernyawa ialah manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.
Manusia

Binatang

Tumbuh-tumbuhan

emak

ikan

cendawan

bayi

burung

lalang

pekedai

kuda

orkid

polis

lembu

rambutan

3.
4. Benda yang tidak bernyawa ialah benda dan tempat.
Benda

Binatang

pinggan

hospital

tanah

kampung

televisyen

mahkamah

5.
6. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:
a. konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dilihat, atau dapat dipegang, atau dapat
dirasakan adanya;
b. abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.
7. Kata nama am yang konkrit boleh terdiri daripada kata asal dan kata terbitan.
Contohnya
Kata Asal

Kata Terbitan

anyam

anyaman

belia

beliawan

kubur

perkuburan

menteri

kementerian

8.
9. Kata nama am yang abstrak pun boleh terdiri daripada kata asal dan kata terbitan.
Kata Asal

Kata Terbitan

baik

kebaikan

damai

perdamaian

tahu

pengetahuan

10. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada pangkal kata itu.

Kata Nama Arah


1. Kata nama arah digunakan untuk menunjukkan hala atau kedudukan sesuatu.
2. Kata nama arah biasanya diletakkan sebelum frasa nama dan selepas kata sendi seperti

dari, di, ke, dan sebagainya.


3. Contoh kata nama arah seperti dalam jadual yang berikut:
Contoh
antara, atas, barat, bawah,
belakang, dalam, hadapan,
hujung, kanan, kiri, luar,
penjuru,
samping, selatan, sisi, sudut,
tengah, tepi, timur, utara

Ayat Contoh
o

Buku itu di atas meja.

Di hadapan rumah saya ada sederet rumah kedai.

Dari luar rumah lagi kedengaran suara adik menangis.

Matahari terbit dari timur.

Pondok itu terletak di antara dua petak sawah padi.

Susun kerusi-kerusi itu di penjuru dewan sekolah.

Si Comel tidur di bawah meja.

Meja itu dialihkannya ke tepi dinding.

Setiap kali Pak Tam keluar berburu, senapang patah itu


sentiasa di sampingnya.

Kata Nama Khas


1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu
benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.
2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.
Manusia

Binatang

Anis

Jalak (ayam)

Lai Meng

Putih (arnab)

Ravin

Tompok (kucing)

1. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan
sebagainya.
Tempat
Sibu (bandar)
Melaka (negeri)

Judul Buku
Kamus Peribahasa Melayu (buku)

Korea (negara)

Salina (novel)

Bangunan

Benda

Hentian Putra
(perhentian bas)

Canon (kamera)

2.

Menara Telekom
(pejabat)

Dell (komputer)
Proton Waja (kereta)

3.
4. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan
sebagainya.
Tempat
Sibu (bandar)
Melaka (negeri)

Judul Buku
Kamus Peribahasa Melayu (buku)

Korea (negara)

Salina (novel)

Bangunan

Benda

Hentian Putra
(perhentian bas)

Canon (kamera)

5.

Menara Telekom
(pejabat)

Dell (komputer)
Proton Waja (kereta)

6.
7. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya

Kata Ganti Nama


1. Kata ganti nama ialah kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti.
2. Kata ganti nama terbahagi kepada:
a. kata ganti diri;
b. kata ganti tanya;
c.

kata ganti tempat;

d. kata ganti tunjuk;


e. kata ganti tak tentu.

Kata Ganti Diri


1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
2. Kata ganti diri terbahagi kepada:
a. kata ganti diri pertama;
b. kata ganti diri kedua;
c.

kata ganti diri ketiga;

d. kata ganti diri singkat.


3. Antara kata-kata ganti diri ini, ada yang membawa makna tunggal (yakni satu) dan ada
yang membawa makna jamak (yakni lebih daripada satu).

Kata Ganti Diri Pertama


1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang
bercakap.
2. Kata ganti diri pertama terbahagi kepada bentuk tunggal dan bentuk jamak.
3. Kata ganti diri pertama bentuk tunggal ialah kata yang merujuk kepada diri sendiri. Lihat
jadual yang berikut:
Kata Ganti
Diri Pertama
aku

Penggunaannya
digunakan apabila bercakap dengan kawan
biasa atau dengan Tuhan

Ayat Contoh
o

Aku pernah tinggal di kampung


ini semasa kecil dulu.

Hanya pada-Mu aku berserah, ya


Tuhanku.

beta

digunakan oleh raja atau sultan apabila


bertitah kepada rakyat

Beta mahu semua rakyat di


negeri ini hidup bersatu padu.

"Beta akan berangkat ke luar


negara esok," titah Sultan Perak.

hamba

merujuk kepada diri sendiri pada zaman


dahulu

Hamba hanyalah seorang


musafir.

Berikanlah hamba barang sedikit


makanan untuk mengalas perut.

patik

digunakan oleh rakyat apabila bercakap


dengan raja atau sultan

Ampun tuanku, patik tidak


bersalah.

Titah perintah tuanku akan


segera patik laksanakan.

saya

digunakan apabila bercakap dengan orang


yang baru dikenal atau orang lain pada
umumnya

Saya dan Janet hendak ke


sekolah.

Abang saya seorang doktor.

4. Kata yang merujuk kepada diri sendiri bersama-sama dengan orang lain ialah kata ganti diri
pertama bentuk jamak. Lihat jadual yang berikut:
Kata Ganti
Diri Pertama

Penggunaannya

kami

merujuk kepada diri orang yang


berkata serta temannya apabila
bercakap dengan orang kedua

Ayat Contoh
o

Kami tidak tahu-menahu tentang


perkara itu.

Cikgu, biarlah kami yang


mengemaskan bilik sukan ini.

kita

sebagai ganti diri sendiri dan


menyertakan diri orang kedua
yang menjadi teman bercakap

Kita seharusnya berbangga


menjadi rakyat Malaysia.

Marilah kita bersatu padu demi


keamanan negara kita.

Komen Munsyi Bahasa


5. Jangan gunakan aku dalam suasana rasmi seperti majlis rasmi dan surat menyurat rasmi.
Misalnya:
Dengan ini, aku merasmikan Temasya Sukan Sekolah kali yang ke-6 ini. ()
Dengan ini, saya merasmikan Temasya Sukan Sekolah kali yang ke-6 ini. ()

6. Elakkan juga penggunaan aku apabila bercakap dengan:


a. seseorang yang belum mesra dengan anda. Misalnya:
Nama aku Shamir.Nama kamu siapa? ()
Nama saya Shamir. Nama kamu siapa? ()
b. seseorang yang lebih tua umurnya daripada anda. Misalnya:
"Aku hendak ke tandas," kata Joshua kepada Cikgu Mira. ()
"Saya hendak ke tandas," kata Joshua kepada Cikgu Mira. ()
c.

seseorang yang perlu dihormati. Misalnya:


Kata Kasim, "Mak, aku memohon maaf atas kekasaranku." ()
Kata Kasim, "Mak, saya memohon maaf atas kekasaran saya." ()

7. Saya tidak boleh digunakan oleh anggota keluarga untuk bercakap dengan anggota keluarga
yang lain yang lebih muda daripadanya.
"Sampaikan salam saya kepada nenek dan datuk apabila tiba di sana nanti," kata Puan Lina
kepada anaknya. ()
"Sampaikan salam ibu/emak kepada nenek dan datuk apabila tiba di sana nanti," kata Puan
Lina kepada anaknya. ()

8. Jangan gunakan kami atau kita bersama-sama semua, contohnya kami semua atau kita
semua. Hal ini demikian kerana kami dan kita sudah membawa maksud jamak dan tidak
perlu dijamakkan lagi dengan penggunaan semua.

Kata Ganti Diri Kedua


1. Kata ganti diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita.
2. Kata ganti diri kedua terbahagi kepada bentuk tunggal dan bentuk jamak.
3. Yang berikut merupakan kata ganti diri kedua bentuk tunggal.
Kata Ganti
Diri Kedua
anda

Penggunaannya
merujuk kepada diri orang kedua
apabila kita tidak berhadapan
dengan dia

Ayat Contoh
o

Sekiranya anda berminat, hantarlah


borang penyertaan ke alamat yang
dinyatakan.

awak

untuk diri orang kedua yang


sangat rapat hubungannya
dengan kita

"Jika tiada aral, saya akan ke


rumah awak esok," kata Adi
kepada Imran.

"Bila awak hendak datang ke sini


lagi?" tanya Aina kepada Dila.

engkau

untuk diri orang kedua yang rapat


hubungannya dengan kita atau
dengan Tuhan

"Bilakah engkau akan bertolak ke


sana?" tanya Ida kepada
kawannya.

Ya Tuhanku, kepada Engkaulah


aku berserah segalanya.

kamu

untuk diri orang kedua yang rapat


hubungannya dengan kita,
misalnya rakan sebaya

"Kamu akan berjaya jika rajin


berusaha," kata Ganesh kepada
kawan baiknya itu.

"Wah, cantiknya kamu hari ini,


Alia!" kata kakaknya.

tuanku

digunakan apabila bercakap


dengan sultan atau raja

"Sudahkah tuanku fikirkan hal ini


semasak-masaknya?" tanya

bendahara kepada sultan.

4. Bentuk jamak bagi kata ganti diri kedua ialah kalian.


Kata Ganti
Diri Kedua

Penggunaannya

kalian

digunakan untuk beberapa


orang yang diajak bercakap

Ayat Contoh
o

"Kalian pergilah dulu. Aku akan menyusul


kemudian," kata Bazlan kepada kawankawannya.

"Ke mana kalian akan pergi pada cuti


sekolah nanti?" tanya Firhad kepada Rajan
dan Albert.

5. Kata ganti diri kedua kamu boleh digunakan untuk bentuk tunggal dan jamak.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kata ganti diri kedua awak dan engkau tidak boleh digunakan untuk orang yang dihormati
atau orang yang lebih tua umurnya.
Contohnya
a. "Apa yang awak masak hari ini?" tanya Siti kepada emaknya. ()
"Apa yang emak masak hari ini?" tanya Siti kepada emaknya. ()
b. "Kerja rumah yang engkau berikan sudah saya siapkan," kata Gopal kepada Cikgu
Zakuan. ()
"Kerja rumah yang cikgu berikan sudah saya siapkan," kata Gopal kepada Cikgu
Zakuan. ()
2. Supaya lebih berbudi bahasa, sebutlah nama rakan-rakan sebaya yang dilawan bercakap itu
sebagai ganti kata awak, engkau, dan kamu.
Misalnya:
Aidil sedang berbuat apa? dan bukan Awak sedang berbuat apa, Aidil?
3. Kata bilangan boleh digunakan sesudah awak, anda, engkau, dan kamu sekiranya orang
yang dilawan bercakap itu lebih daripada seorang.
Misalnya:
awak berdua, kamu bertiga, anda sekalian, engkau semua
4. Huruf awal pada kata engkau yang merujuk kepada Tuhan hendaklah ditulis dengan huruf
besar.

Kata Ganti Diri Ketiga


1. Kata ganti diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada diri orang ketiga
ketika bercakap.
2. Kata ganti diri ketiga terbahagi kepada bentuk tunggal dan bentuk jamak.
3. Yang berikut merupakan kata ganti diri ketiga bentuk tunggal.
Kata Ganti
Diri Ketiga
baginda

Penggunaannya

Ayat Contoh

untuk raja dan sultan

Sultan Kedah disayangi oleh rakyat


kerana baginda seorang yang adil.

Baginda berkenan menyampaikan


sumbangan derma kepada
anakanak yatim itu.

beliau

untuk diri orang ketiga yang kita hormati,


misalnya ibu bapa, guru, menteri, dan
sebagainya

Beliaulah bekas guru saya yang


telah menjadi wakil rakyat kini.

Ayah saya tidak dapat datang


kerana beliau sedang berkursus di
luar daerah.

dia
dan
ia

untuk diri orang ketiga yang umum


seperti orang biasa dan rakan sebaya

Dialah jiran baru saya yang


berpindah ke sini seminggu yang
lalu.

Marina tidak hadir ke sekolah hari ini


kerana ia demam.

4. Bentuk jamak bagi kata ganti diri ketiga ialah mereka.


Kata Ganti
Diri Ketiga
mereka

Penggunaannya
digunakan untuk diri orang ketiga
yang bilangannya lebih daripada
seorang

Ayat Contoh
o

Mereka bekerja bertungkus lumus untuk


menjayakan program itu.

Budin dan Amin didenda berdiri di depan


kelas kerana tidak menyiapkan kerja
rumah mereka.

Komen Munsyi Bahasa


3. Jangan gunakan kata beliau untuk orang yang tidak dihormati dan untuk binatang.
Contohnya
a. Pembunuh itu telah ditangkap oleh polis. Beliau akan dihadap ke mahkamah. ()
Pembunuh itu telah ditangkap oleh polis. Ia (atau Dia) akan dihadap ke mahkamah.
()
b. Kucing ini sangat manja. Beliau suka menggeselkan kepalanya pada kaki tuannya.
()
Kucing ini sangat manja. Kucing ini suka menggeselkan kepalanya pada kaki
tuannya. ()
4. Jangan gunakan kata dia, ia, dan mereka untuk benda dan binatang.
Contohnya
a. Lampu antik ini mahal. Ia diimport dari China. ()
Lampu antik ini mahal. Lampu antik ini diimport dari China. ()
b. Kucing kesayangan adik sakit. Ia (atau Dia) dibawa ke klinik haiwan. ()
Kucing kesayangan adik sakit, maka dibawa ke klinik haiwan. ()
c.

Kotak-kotak ini besar dan berat. Mereka tidak terangkat oleh saya. ()
Kotak-kotak ini besar dan berat, tidak terangkat oleh saya. (

5. Kata ia tidak boleh bertugas sebagai penerang kata nama.


Contohnya
a. Ayah ia sudah meninggal. ()
Ayahnya sudah meninggal. ()
6. Elakkan penggunaan kata ia dan nya bersama-sama kerana kedua-duanya membawa
maksud yang sama.
Contohnya
Suria tidak dapat hadir kerana ianya sakit. ()
Suria tidak dapat hadir kerana ia sakit. ().
7. Jangan gandakan atau ulang kata mereka menjadi mereka-mereka, kerana kata mereka
sudah bermakna jamak atau lebih daripada seorang.
Contohnya
a. Mereka-mereka itu rakan sekelas saya. ()
Mereka itu rakan sekelas saya. ()
b. Hujan turun dengan lebatnya, oleh sebab itu mereka-mereka tidak dapat bermain
bola. ()
Hujan turun dengan lebatnya, oleh sebab itu mereka tidak dapat bermain bola. ()

Kata Ganti Diri Singkat


1. Kata ganti diri dapat disingkatkanseperti yang berikut:
a. aku menjadi ku
b. engkau menjadi kau
c.

kamu menjadi mu

d. dia atau ia menjadi nya


2. Apabila ditulis, kata ganti diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang
menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan.

3. Kata ganti diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti diri penuh.
Kata Ganti
Diri Singkat
kau

Penggunaannya
diletakkan di awal kata saja sebagai
awalan

Ayat Contoh
o

Bunga yang kaugubah itu


sungguh cantik.

Baju yang kaupakai itu agak


besar.

ku

diletakkan di awal kata sebagai awalan


dan di akhir kata sebagai akhiran

Buku di atas meja itu telah


kuambil.

Rumahku tidak jauh dari


sekolah.

mu

nya

diletakkan di akhir kata saja sebagai


akhiran

diletakkan di akhir kata saja sebagai


akhiran

Yang itukah rumahmu?

Aku maafkan kesilapanmu itu.

Bajunya kotor kerana tertumpah


kuah.

Pesanannya telah kusampaikan


kepada abang.

Komen Munsyi Bahasa


9. Kata ganti diri singkat tidak boleh bertugas sebagai subjek ayat kecuali dijadikan kata ganti
diri penuh.
Contohnya
a. Kau hendak ke mana?()
Engkau hendak ke mana? ()
b. Ku akan pergi ke sana esok. ()
Aku akan pergi ke sana esok. ()

10. Kata mu dan nya yang digunakan untuk mengganti nama Tuhan mesti ditulis dengan huruf
besar di pangkal kata itu serta diberi tanda sempang.
Contohnya
a. Berikanlah hidayatmu kepadaku, ya Tuhan. ()
Berikanlah hidayat-Mu kepadaku, ya Tuhan.()
b. Daripadanya kita datang, kepadanya kita kembali.()
Daripada-Nya kita datang, kepada-Nya kita kembali. ()

Tahun 5 Kata Ganti Tanya, Kata Ganti Tempat, Kata


Ganti Tunjuk, Kata Ganti Tak Tentu
Kata Ganti Tak Tentu
1. Kata ganti tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak
tentu.
2. Contoh kata ganti tak tentu seperti dalam jadual yang berikut:
Kata Ganti
Tak Tentu
apa-apa

Penggunaannya
digunakan untuk benda atau hal
yang tidak tentu

Ayat Contoh
o

Tidak ada apa-apa di bawah tudung saji


ini.

Saya tidak mahu berkata apa-apa


dalam hal ini.

mana-mana

digunakan untuk benda atau


tempat yang tidak tentu

Saya tidak ke mana-mana pada cuti


sekolah ini.

Mana-manapun berguna bagiku.

Kita tidak dapat pergi ke mana-mana


selagi hujan tidak berhenti.

Mana-mana yang baik, jadikanlah


teladan.

siapa-siapa
atau
sesiapa

digunakan untuk menggantikan


orang yang tidak tentu

Saya tidak memberitahu siapa-siapa


pun tentang hal ini.

Sesiapa yang melanggar peraturan


akan dikenakan tindakan.

Komen Munsyi Bahasa


Kata ganti tak tentu apa-apa, mana-mana, dan siapa-siapa tidak boleh disamakan dengan kata ganti
tanya apa, mana, dan siapa.
Contohnya
i.

Apa yang kamu dengar itu tidak benar. ()


Apa-apa yang kamu dengar itu tidak benar. ()

j.

Siapa pun tidak dibenarkan memancing di sini. ()


Siapa-siapa (Sesiapa) pun tidak dibenarkan memancing di sini. ()

k.

Mana pakaian kamu yang kotor, masukkan ke dalam bakul itu. ()


Mana-mana pakaian kamu yang kotor, masukkan ke dalam bakul itu. ()

Kata Ganti Tanya

1. Kata ganti tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.


2. Kata ganti tanya digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat, dan
bilangan. Lihat jadual yang berikut:
Kata Ganti
Tanya

Penggunaannya

apa

untuk menanyakan nama benda atau


binatang

Ayat Contoh
o

Apakah yang ada di dalam


kotak itu?

mana

untuk menanyakan manusia, binatang,


benda, dan tempat

Nama anak kucing kamu apa?

Kamu dari mana?

Manakah bukuku yang


kaupinjam tadi?

siapa

untuk menanyakan orang atau nama


orang

Nama pelajar baru itu siapa?

Siapakah lelaki yang datang


tadi?

Komen Munsyi Bahasa


7. Kata apa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia.
Contohnya
Nama adik kamu apa? ()
Nama adik kamu siapa? ()
8. Kata siapa tidak boleh digunakan untuk menanyakan nama binatang.
Contohnya
Nama kucing kamu siapa? ()
Nama kucing kamu apa? ()

9. Jika kata apa, mana, dan siapa dikedepankan dalam ayat, kata-kata itu mestilah disertai
partikel -kah.
Contohnya
a. Apakah nama benda itu?
b. Manakah kereta baru kamu?
c.

Siapakah guru Bahasa Malaysia awak?

Kata Ganti Tempat


1. Kata ganti tempat ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama tempat.
2. Contoh kata ganti tempat seperti dalam jadual yang berikut:

Kata Ganti
Tempat
sana

Penggunaannya
bagi tempat yang dianggap jauh dan
tidak kelihatan

Ayat Contoh
o

Rumah Tuk Penghulu letaknya di


hujung jalan sana.

Jika tiada aral, kami akan pergi ke


sana esok.

sini

bagi tempat yang dekat dengan orang


yang bercakap

situ

bagi tempat yang agak jauh, tetapi tidak


sejauh sana dan masih kelihatan

Dia pasti akan datang ke sini lagi.

Letakkan kotak-kotak itu di sini.

Semua peserta dikehendaki


berkumpul di situ.

"Saya telah letakkan buku itu di situ


sebentar tadi," kata Rama.

Kata Ganti Tunjuk


1. Kata ganti tunjuk ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang.
2. Kata ganti tunjuk ada dua saja, iaitu itu dan ini.
3. Fungsi kata ganti tunjuk ialah sebagai:
a. subjek dan letaknya di depan kata nama.
Contohnya
i.

Ini rumah saya.

ii.

Itu kereta ayah saya.

b. penentu dan letaknya di belakang kata nama.


Contohnya
i.

Sing Ying tinggal di rumah itu.

ii.

Yang berbaju biru itu kakak sulung saya.

Komen Munsyi Bahasa


Kata ganti tunjuk itu dan ini sebagai penentu tidak boleh diletakkan di depan kata nama.
Contohnya
c.

Itu pekan tidak jauh dari sini. ()


Pekan itu tidak jauh dari sini. ()

d. Ini buku sangat tebal. ()


Buku ini sangat tebal. ()

Tahun 5 Kata Bilangan


Kata Bilangan
1. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu.
2. Kata bilangan boleh terdiri daripada kata asal dan kata terbitan.
3. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:
a. kata bilangan tentu;
b. kata bilangan tak tentu;
c.

kata bilangan pecahan;

d. kata bilangan pisahan;


e. kata bilangan himpunan;
f.

kata bilangan tingkat; dan

g. kata bilangan tanya.


4. Yang berikut ialah jenis kata bilangan, contoh kata bilangan, dan ayat contohnya.
Jenis Kata
Bilangan
kata
bilangan
tentu

Contohnya
satu, dua, tiga, sepuluh, dua ratus, tiga
ratus lima puluh, lima ribu, tiga puluh juta,
dan seterusnya

Ayat Contoh
o

Dua ekor kambing Pak Mat telah


dibaham harimau semalam.

Dua ratus orang peserta


mengikuti Program Latihan
Khidmat Negara itu.

kata
bilangan tak
tentu

beberapa, beberapa banyak, para, segala,


sekalian, seluruh, semua, sesuatu,
setengah-setengah, dan sebagainya

Intan berpuas hati dengan


segala persiapan untuk
perkahwinannya.

Setengah-setengah ibu bapa


tidak mengambil berat akan
pelajaran anak-anak mereka.

kata
bilangan
pecahan

setengah, suku, dua pertiga, tiga perempat,


separuh, dan seterusnya

Adik makan suku daripada kek


itu.

Dua pertiga daripada wang


simpanan ayah digunakan untuk
memperbesar perniagaannya.

kata
bilangan
pisahan

masing-masing, setiap, dan tiap-tiap

Masing-masing pekerja sedang


sibuk membuat kerja sendiri.

Tiap-tiap hari saya membawa


bekal dari rumah.

kata
bilangan
himpunan

berabad-abad, berbagaibagai, berbulanbulan, berjenis-jenis, berpuluhpuluh, keduadua, ketigatiga, pelbagai, puluhan, ribuan,
dan sebagainya

Kedua-dua orang pelajar nakal


itu didenda oleh guru disiplin.

Pelbagai jenis binatang terdapat


di Zoo Negara.

kata
bilangan
tingkat

pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya

Kes rompakan itu adalah yang


pertama berlaku di kawasan ini.

Aina hanya berjaya menduduki


tempat kedua dalam acara larian
itu.

kata
bilangan
tanya

berapa

Adik-beradik awak ada berapa


orang?

Sesikat pisang ini harganya


berapa ?

Komen Munsyi Bahasa


15. Ada beberapa kata bilangan yang tidak boleh disingkatkan sewenangwenangnya.
Contohnya
a. Berbagai jenis barang kraf tangan dijual dalam pameran itu. ()
Berbagai-bagai (atau Pelbagai) jenis barang kraf tangan dijual dalam pameran itu.
()
b. Setengah orang gemar melancong di luar negara. ()
Setengah-setengah (atau Sesetengah) orang gemar melancong di luar negara. ()
c.

Tiap anak harus menghormati ibu bapanya. ()


Tiap-tiap (atau Setiap) anak harus menghormati ibu bapanya. ()

d. Kedua orang perompak itu telah ditangkap polis. ()


Kedua-dua orang perompak itu telah ditangkap polis. ()
e. Sudah bertahun datuk menderita sakit kencing manis. ()
Sudah bertahun-tahun datuk menderita sakit kencing manis. ()
16. Kata bilangan para tidak boleh diulang atau digandakan menjadi para-para. Hal ini demikian
kerana maksudnya berlainan, iaitu para bererti semua manakala para-para bererti rak.
Contohnya
Para-para pelajar harus mematuhi peraturan sekolah. ()
Para pelajar harus mematuhi peraturan sekolah. ()
17. Kata nama am yang diletakkan sesudah kata bilangan yang membawa maksud jamak tidak
18. boleh diulang atau digandakan.
Contohnya
a. semua pelajar-pelajar ()
semua pelajar ()
b. para guru-guru ()
para guru ()

Tahun 5 Penjodoh Bilangan


Penjodoh Bilangan
1. Penjodoh bilangan digunakan bersamasama dengan kata bilangan.
2. Adakalanya penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.
Contohnya

setiap murid, seluruh kampung.


3. Penjodoh bilangan juga tidak digunakan untuk menghitung kata nama abstrak.
Contohnya
beberapa cara, segala pendapat.
4. Yang berikut ialah senarai penjodoh bilangan, penggunaannya, serta ayat contoh.
Penjodoh
Bilangan
angkatan

batang

bentuk

Contohnya

Ayat Contoh

untuk membilang sekumpulan


manusia atau benda
Contohnya
polis, tentera, sasterawan,
penulis, belia, kapal terbang, jet

untuk benda-benda yang


panjang
Contohnya
jalan, galah, lilin, pena, pohon,
sungai, tiang, tongkat

untuk benda-benda yang


berkeluk
Contohnya
cincin, subang, mata kail

Seangkatan tentera sedang menjalani


latihan kawad.

Seangkatan jet TUDM sedang melakukan


latihan penerbangan di udara.

Di belakang rumah datuk ada sebatang


sungai.

Beberapa batang jalan ditutup kerana


dinaiki air.

Jehan membeli sebentuk cincin untuk


tunangnya.

Abang mengikat sebentuk mata kail pada


tali jorannya.

bidang

untuk benda-benda yang luas


Contohnya
sawah, ladang, tikar,
permaidani, layar, gebar, kain

Haji Muluk mempunyai lima bidang sawah


padi.

Sebidang tikar mengkuang terbentang di


beranda rumah.

biji

bilah

buah

untuk benda-benda yang kecil


Contohnya
telur, bola, guli, cawan, ketupat,
terung, cili

o
o

Adik telah memecahkan sebiji cawan.

untuk benda-benda yang tajam


dan runcing
Contohnya
parang, pisau, kapak, keris,
tombak, jarum

Guru silat itu sedang mengasapkan

untuk benda-benda besar dan


padu, tidak tentu bentuk dan
jenisnya
Contohnya

Emak membeli lima biji mangga di pasar


tani.

sebilah keris.
o

Emak memasukkan benang ke dalam


sebilah jarum.

Ayah membelikan sebuah jam loceng


untuk adik.

bandar, desa, jam, rumah, radio,


lampu

Sahabat pena saya tinggal di sebuah


bandar besar di Jepun.

butir

carik/cebis

untuk benda-benda yang bulat


atau kecil
Contohnya
batu, beras, manik, permata,
peluru, telur

untuk benda-benda yang


dikoyakkan
Contohnya
kain, kertas

Polis menemukan sebutir peluru di tempat


itu.

Emak mengutip sepuluh butir telur ayam


dari reban.

Andika membalut luka di betisnya dengan


secarik kain.

Joseph menulis alamat itu di atas secebis


kertas.

cubit

untuk benda-benda yang


diambil sedikit dengan jari
Contohnya
garam, gula, kunyit, kuih

Emak menambahkan secubit garam ke


dalam masakan.

Adik merasa secubit kuih yang baru masak


itu.

cucuk

das

untuk benda-benda yang


dicucuk dengan lidi
Contohnya
bebola ikan, sate, buah-buahan,
hirisan daging

untuk bunyi letupan atau


tembakan pistol, senapang, dan
meriam

Adik kekenyangan setelah makan sepuluh


cucuk sate.

Azman membeli dua cucuk daging bakar di


pasar malam.

Sedas tembakan dilepaskan ke arah


penjahat itu.

Tujuh das tembakan meriam dilepaskan


sempena istiadat pertabalan raja itu.

ekor

gerombolan

gugus

gulung

untuk semua jenis binatang


Contohnya
arnab, buaya, gajah, kucing,
ikan, cengkerik, nyamuk

Adik memelihara dua ekor arnab.

Emak membeli lima ekor ikan kembung di

untuk kumpulan orang (orang


jahat)
Contohnya
pengganas, penjahat,
perompak, perusuh, samseng

untuk buah yang bertangkai dan


benda-benda yang berkelompok
Contohnya
anggur, langsat, kelapa sawit,
pulau, kunci

untuk benda-benda yang


bergulung
Contohnya
dawai, filem, kertas, tikar,
permaidani, tali

pasar.

Pihak polis telah menahan segerombolan


perusuh dalam perhimpunan itu.

Segerombolan pengganas ditembak oleh


pasukan tentera.

Zali menemukan segugus kunci semasa


bermain di padang itu.

Segugus pulau mengelilingi Pulau


Langkawi.

Jurukamera itu memasukkan segulung


filem ke dalam kameranya.

Emak menyandarkan dua gulung tikar di

belakang pintu bilik.


helai

ikat

untuk benda-benda yang nipis


dan lebar
Contohnya
kain, tuala, baju, kertas, rambut,
rumput, daun

untuk benda-benda yang diikat


Contohnya
kayu, papan, lidi, sayur, daun
sirih

Emak mengambil sehelai tuala dari dalam


almari.

Beberapa helai kertas melayang ditiup


angin.

Nenek membeli seikat daun sirih daripada


Pak Jais.

Ayah mengambil dua ikat kayu api dari


bangsal.

iris

jambak

untuk benda-benda yang


dipotong nipis-nipis dan kecilkecil
Contohnya
bawang, daging, tomato, buahbuahan

untuk benda-benda yang


bertangkai atau berangkai
Contohnya
bunga, kunci

Aina makan tiga iris tembikai sebagai


pencuci mulut.

Puan Jamilah meletakkan beberapa iris


tomato di atas masakannya.

Kakak menerima sejambak bunga


daripada tunangnya.

Ayah meletakkan sejambak kunci di atas


meja.

kaki

kerat

ketul

laras

untuk benda-benda yang


bertangkai
Contohnya
bunga, cendawan, payung

Ayah membeli sekaki payung di kedai itu.

Puan Mariam memasukkan beberapa kaki

untuk bahagian daripada bendabenda yang dipotong


Contohnya
kayu, rotan, tebu

Helmi makan empat kerat tebu.

Datuk sedang membakar beberapa kerat

untuk benda-benda yang


berketul dan padu
Contohnya
ais, daging, roti, kuih, sabun,
tulang, arang, batu

untuk senjata api


Contohnya
senapang, pistol, meriam

cendawan ke dalam sup sayur itu.

ranting kayu yang patah semalam.

Amira memasukkan beberapa ketul ais ke


dalam gelas.

Beberapa ketul daging dimasukkan ke


dalam sup itu.

Terdapat dua laras meriam di Bukit


Melawati.

Polis menemukan selaras pistol di rumah


tinggal itu.

lembar

untuk benda-benda yang


panjang dan luas bidangnya
Contohnya
benang, dawai, kertas, tali,
rambut

Sehari selembar benang, lama-lama


menjadi kain.

Kakak memerlukan selembar kertas untuk


membalut hadiah yang besar itu.

naskhah

papan

untuk menghitung bahan


bacaan
Contohnya
buku, majalah, risalah, surat
khabar

untuk benda-benda yang


berkeping
Contohnya
coklat, mercun, petai

Pelancong itu mengambil senaskhah


risalah dari pusat pelancongan itu.

Mei Hua membeli dua naskhah buku


resipi.

Puan Aminah membeli tiga papan petai di


pasar tani.

Kwan Meng membakar tiga papan mercun


semasa perayaan Tahun Baru Cina.

patah

untuk kata

Adik kecil saya sudah pandai menyebut


beberapa patah perkataan.

"Dipersilakan Datuk Arif untuk


menyampaikan sepatah dua kata," kata
pengerusi majlis.

persalinan

untuk pakaian yang lengkap

Sultan menganugerahkan sepersalinan


pakaian baru kepada panglima itu.

Pasangan pengantin itu menggayakan


beberapa persalinan pakaian tradisional.

petak

untuk ruang yang


bersekatsekat, luas, dan rata
Contohnya
tanah, sawah

Haji Sameon mengupah orang untuk


mengerjakan kelima-lima petak sawahnya
itu.

Beberapa buah rumah dibina di atas


beberapa petak tanah itu.

pintu

untuk rumah dan kedai


Contohnya
rumah, kedai, berek

Haji Zaini mempunyai enam pintu rumah


sewa.

Ayah saya ada menyewakan dua pintu


rumah kedainya kepada orang lain.

potong

untuk benda-benda yang


dipotong
Contohnya
daging, kuih, roti

Saya makan dua potong kuih lapis di


rumah Salina tadi.

Sufian mengambil beberapa potong daging


masak merah sebagai lauknya.

pucuk

puntung

untuk senjata api dan bendabenda yang halus dan nipis


Contohnya
pistol, senapang, meriam, surat,
jarum, rebung

untuk benda-benda yang


berlebih daripada yang dibakar
Contohnya
kayu, rokok, colok, mancis

Emak gembira apabila menerima sepucuk


surat dari kakak.

Nenek membeli dua pucuk rebung di pasar


tani.

Beberapa puntung mancis bertaburan di


atas lantai.

Nenek menjirus air ke atas beberapa

puntung kayu yang masih berasap.


rangkap

untuk puisi
Contohnya
pantun, sajak, syair

Nenek melagukan serangkap syair kepada


kami.

Beliau memulakan ucapan dengan


serangkap pantun.

rawan

untuk benda-benda yang labuh


dan bersirat
Contohnya
jala, jaring, pukat

Datuk menjahit serawan pukat yang koyak


di bangsal.

Pak Long membawa serawan jala ke


sungai.

ruas

untuk benda-benda yangberuas


Contohnya
buluh, tebu, rotan

Abang makan dua ruas tebu.

Ayah memotong seruas buluh untuk


membuat tabung adik.

sikat/sisir

tandan

tongkol

ulas

urat

untuk pisang

Berapakah harga sesikat pisang emas ini?

Laili membeli dua sisir pisang.

untuk buah-buahan yang


bertandan
Contohnya
kelapa, kelapa sawit, pinang,
pisang

Setandan kelapa tua luruh setelah ditiup

untuk tumbuhan yang buahnya


bertongkol
Contohnya
jagung

Abang makan dua tongkol jagung rebus.

Ayah memetik beberapa tongkol jagung

untuk isi buah-buahan


Contohnya
cempedak, durian, limau,
nangka, langsat

o
o

Alin makan tiga ulas durian.

untuk benda-benda yang halus


dan panjang
Contohnya
benang, rotan, rambut, dawai

Corak itu ditekat dengan beberapa urat

angin kuat.
o

Beberapa tandan pisang telah masak di


kebun.

dari kebun.

Mak Jah memberi jirannya sepuluh ulas


nangka.

benang emas.
o

Ravind menemukan seurat rambut dalam


mi goreng itu.

utas

untuk benda-benda yang


panjang dan berangkaian
Contohnya
dawai, rantai, tali

Encik Gopal mengikat pancang kayu itu


dengan seutas tali.

Anuar terjumpa seutas rantai emas di


padang sekolah.

Komen Munsyi Bahasa


87. Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan bersama-sama dengan kata bilangan tak tentu
kecuali beberapa.
Contohnya
a. Semua orang penduduk terlibat dalam gotong-royong itu. ()
Semua penduduk terlibat dalam gotong-royong itu. ()
b. Ada beberapa kuih lagi yang tinggal di bawah tudung saji. ()
Ada beberapa keping kuih lagi yang tinggal di bawah tudung saji. ()
88. Penjodoh bilangan tidak diperlukan untuk menghitung kata nama abstrak.
Contohnya
Dia tiba-tiba
89. teringat akan sebuah kenangan lama. ()
Dia tiba-tiba teringat akan suatu kenangan lam
90. a. ()
91.

Tahun 5 Kata Sendi


Kata Sendi
1. Kata sendi ialah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau
frasa yang lain.
2. Kata sendi letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama.
3. Kata sendi yang berbeza mempunyai tugas yang berbeza.
4. Yang berikut ialah panduan tentang penggunaan kata sendi dalam ayat.
Kata Sendi
akan/
kepada/
terhadap

Contohnya
selepas kata adjektif yang menyatakan
perasaan dan sikap

Ayat Contoh
o

Saya cinta akan negara.

Kita harus hormat kepada ibu


bapa.

Kita perlu mengambil berat


terhadap pelajaran.

bagi/untuk

untuk menentukan sesuatu yang


dibezakan daripada yang lain

Hadiah itu dibelikan untuk


anaknya.

Kutipan derma itu diadakan bagi


membantu mangsamangsa
kebakaran.

dari

untuk menunjukkan tempat dan masa

Kami baru pulang dari bercuti di


Pulau Pangkor.

Persembahan tarian itu akan


bermula dari pukul sepuluh pagi.

daripada

untuk orang, perbandingan, asal


kejadian, dan menunjukkan
keanggotaan

Hadiah ini pemberian daripada


kawan baik saya.

Baju biru ini lebih cantik daripada


baju merah itu.

Kuih bingka ini dibuat daripada ubi


kayu.

Pasukan bola jaring itu terdiri


daripada tujuh orang pemain.

di

untuk tempat

Di depan rumah saya ada sebaris


kedai.

Zakir bekerja di sebuah syarikat


penerbitan.

dengan

untuk menyatakan makna bersamasama, bandingan setara, keterangan


cara, dan penggunaan sesuatu sebagai
alat

Ramesh ke pekan dengan


abangnya.

Maria tidak sependapat dengan


kakaknya.

Adik menerima hadiah itu dengan


gembiranya.

Ewe Meng menulis surat itu


dengan komputer.

hingga/sampai

untuk menunjukkan peringkat masa,


tempat, dan had tertentu

Program membaca bermula hari


ini dan akan berterusan hingga
akhir bulan nanti.

Saya akan menemani awak


sampai di selekoh itu saja.

Dia bersekolah sampai darjah


enam saja.

ke

kepada

untuk tempat, masa, dan benda konkrit


yang tidak bernyawa

untuk menunjukkan orang atau kata


ganti diri

Emak ke pasar dengan ayah.

Songket masih kekal ke hari ini.

Gelas itu terjatuh ke lantai.

Emak memberikan sepinggan kuih


kepada jiran di sebelah rumah.

Kalai menyerahkan surat


peletakan jawatannya kepada
majikannya.

oleh

untuk menunjukkan perlakuan pasif


yang berawalan di- dan ter

Dia berabang kepada saya.

Baju kurung saya ini dijahit oleh


kakak.

Kotak yang berat itu tidak


terangkat oleh abang.

pada

untuk menunjukkan masa, manusia,


binatang, benda abstrak, dan benda
konkrit tertentu

Bas itu akan tiba pada pukul


empat petang.

Abang berpaut pada dahan


semasa memetik buah manggis
itu.

Kamus itu ada pada Mastura.

Pada pendapat saya, tindakan itu


memang wajar.

Adik melukis gambar kapal pada


kertas itu.

sebagai

untuk menyatakan makna menjadi atau


selaku, seakan-akan atau seumpama

Budriz dilantik sebagai ketua


kelas.

Sebagai seorang anak, kita


haruslah menghormati ibu bapa
kita.

Pendiriannya tidak tetap sebagai

lalang ditiup angin.


sejak

untuk menyatakan makna bermula dari


suatu jangka masa

Sejak tadi lagi lelaki itu asyik


memandang ke arah saya.

Nenek tidak lalu makan sejak


jatuh sakit.

seperti/
umpama/
bak

untuk menunjukkan persamaan dengan


yang lain

"Buatlah kerja itu seperti yang


disuruh emak," kata Suzy kepada
adiknya.

Suasana dalam kelas itu bising


umpama keadaan di pasar ikan.

tentang

untuk menyatakan makna mengenai


sesuatu

Puteri raja itu cantik bak bidadari.

Novel itu berkisar tentang


kehidupan remaja.

Ucapan wakil rakyat itu tentang


perpaduan rakyat.

Komen Munsyi Bahasa


44. Kata sendi mesti diletakkan selepas kata adjektif dan kata kerja tak transitif.
Contohny
45.
a. Saya sangat sayang ibu bapa saya. ()
b. Saya sangat sayang akan ibu bapa saya. ()
c.

Tisya bertemu Ariana di pasar raya tadi. ()

d. Tisya bertemu dengan Ariana di pasar raya tadi. ()


46. Kata oleh tidak boleh diikuti dengan kata kerana. Hal ini demikian kerana kata oleh mestilah diikuti
dengan kata nama atau frasa nama, sedangkan kata kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh
sebab.
Contohnya
Oleh kerana hari hujan, kami tidak dapat bermain bola di padang. ()
Oleh sebab hari hujan, kami tidak dapat bermain bola di padang. ()
47. Elakkan penggunaan kata sendi seperti dalam ruangan "Salah".
Salah

Betul

Pelancong-pelancong itu daripada Korea.

Pelancong-pelancong itu dari Korea.

Hadiah itu dari kakak.

Hadiah itu daripada kakak.

Terendak itu dibuat dari daun mengkuang.

Terendak itu dibuat daripada daun


mengkuang.

Di waktu petang, saya suka berjoging.

Pada waktu petang, saya suka berjoging.

Pen kamu ada dengan Fuzi.

Pen kamu ada pada Fuzi.

Gelas kaca itu jatuh terhempas di lantai.

Gelas kaca itu jatuh terhempas ke lantai.

Buku itu sudah saya pulangkan ke

Buku itu sudah saya pulangkan kepada

pustakawan.

Puan Maria tertarik dengan kehalusan songket

pustakawan.

itu.

itu.

Terima kasih di atas bantuan kamu.

Terima kasih atas bantuan kamu.

Kejadian itu meninggalkan kenangan pahit ke

Kejadian itu meninggalkan kenangan pahit

atas dirinya.

48.

Puan Maria tertarik oleh kehalusan songket

kepada dirinya.

Tahun 5 Kata Adjektif


Kata Adjektif
1. Kata adjektif dikenal juga sebagai kata sifat.
2. Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat sesuatu benda, orang,tempat, binatang,
dan sebagainya.
3. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan darjah amat, paling, sangat, dan sebagainya
yang bertugas sebagaipenguat.
4. Ada kata penguat yang boleh diletakkan di belakang dan ada yang boleh diletakkan di depan
kata adjektif.
Contohnya
a. cantik sekali
b. paling besar
5. Ada juga kata penguat yang boleh diletakkan di depan atau di belakang kata adjektif.
Contohnya
a. sangat elok
b. elok sangat
6. Yang berikut ialah jenis-jenis kata adjektif dan contoh-contohnya.

Jenis yang
menerangkan
sifat keadaan

Contoh Kata Adjektif


bijak
kaya

Ayat Contoh
o

Dialah pelajar paling bijak dalam kelas


saya.

Haji Isa bukan saja kaya, tetapi baik hati


juga.

sifat warna

hijau
merah

Kakak memakai baju berwarna hijau.

Kereta Encik Azril berwarna merah


metalik.

sifat ukuran

panjang
tinggi

Siew Lai mengikat rambutnya yang


panjang.

sifat bentuk

bengkok
leper

Pokok kelapa itu sangat tinggi.

Tiang lampu itu bengkok dilanggar


kereta.

sifat jarak

sifat waktu

sifat perasaan

dekat
jauh

awal
lama

sayang

Tin-tin itu diketuk supaya menjadi leper.

Rumahnya dekat dengan rumah saya.

Kedai itu tidak jauh dari sini.

Dila sampai awal ke tempat kerja.

Sudah lama dia menunggu kamu di sini.

Adik sangat sayang akan kucingnya.

sifat cara

rindu

Kami rindu akan nenek di kampung.

cermat
sopan

Rajini seorang yang cermat berbelanja.

Puan Lia tertarik oleh sikap Nisa yang


sopan.

sifat
pancaindera

wangi
pahit

Wangi sungguh bau nasi minyak ini.

Ubat ini pahit rasanya.

Komen Munsyi Bahasa


Kata penguat ter-, paling, dan sekali tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif
sekali gus. Perhatikan contoh-contoh dalam jadual di bawah ini.
Salah
o

terbesar sekali

terdahsyat sekali

paling sayang sekali

paling nyaring sekali

Betul
o

terbesar

besar sekali

terdahsyat

dahsyat sekali

paling sayang

sayang sekali

paling nyaring

nyaring sekali

Tahun 5 Kata Kerja


Kata Kerja
1. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perbuatan atau perlakuan.
2. Kata kerja biasanya ditandai oleh imbuhan-imbuhan seperti ber-, men-,ter-, dan sebagainya.
3. Kata kerja terbahagi kepada:
a. kata kerja tak transitif;
b. kata kerja transitif; dan
c.

kata kerja pasif.

Kata Kerja Tak Transitif


1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan maknanya yang
lengkap.
2. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek atau penyambut.
3. Kata kerja tak transitif dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu:
a. asal
Contohnya
Rakesh belum balik lagi.
Adik sedang tidur.
Tayar kereta itu kempis.
b. berimbuhan
Contohnya
Daun-daun berguguran.
Gadis itu tersenyum.
Kapal terbang itu akan mendarat.
4. Contoh-contoh lain bagi kata kerja tak transitif:
ada

datang

gugur

koyak

bangun

demam

habis

lari

batal

diam

hilang

luruh

buntu

duduk

ikut

maju

carik

faham

jaga

masuk

cicir

gagal

kalah

roboh

5.

Kata Kerja Transitif


1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk membentuk ayat yang
lengkap.
2. Objek yang menyertai kata kerja transitif itu mestilah frasa nama.
Contohnya
Emak menggoreng ikan.
a. menggoreng kata kerja transitif
b. ikan objek
3. Kata kerja transitif menerima imbuhanimbuhan yang berikut:

a. awalan menAli menendang bola itu.


b. apitan men...i
Kamu dilarang mendekati kawasan lombong itu.
c.

apitan men...kan
Zaki akan meneruskan pengajiannya di luar negara.

d. awalan rangkap memperEncik Bahar bercadang untuk memperbesar rumahnya.


e. apitan memper...i
Ashwin ingin mempelajari seni pertahanan diri.
f.

apitan memper...kan
Adik tekun memperhatikan nenek menganyam ketupat.

4. Contoh-contoh lain bagi kata kerja transitif:


makan

memerahkan

minum

mendekatkan

melukis

mengesahkan

mencuci

membasahi

mengecat

menjauhi

membaca

menghinggapi

menggosok

mempersenjatai

mengajarkan

mempersatukan

Kata Kerja Pasif


1. Kata kerja pasif terjadi daripada kata kerja transitif yang awalan men-nya ditiadakan.
Contohnya: ambil, atasi, berikan, percepat, peringati, perhatikan, dan sebagainya.
2. Ada tiga jenis kata kerja pasif, iaitu:
a. kata kerja pasif diri pertama;
b. kata kerja pasif diri kedua; dan
c.

kata kerja pasif diri ketiga.

3. Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja yang berimbuhan ku-.
Contohnya
kuambil

kuberikan

kududuki

kuperoleh

kupelajari

kupersilakan

4.
5. Kata kerja pasif diri kedua ialah kata kerja yang berimbuhan kau-.
Contohnya

6.

kauambil

kauberikan

kaududuki

kauperoleh

kaupelajari

kaupersilakan

7. Kata kerja pasif diri ketiga ialah kata kerja yang berimbuhan di-.
Contohnya
diambil

diberikan

diduduki

diperoleh

dipelajari

dipersilakan

8.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber-, atau men-, atau ter- tidak boleh ditiadakan
awalannya.
Contohnya
a. Malik tanya kepada Kamal. ()
Malik bertanya kepada Kamal. ()
b. Kakak senyum kepada emak. ()
Kakak tersenyum kepada emak. ()
2. Kecuali kata makan dan minum, semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak
berawalan men-.
Contohnya
a. Farish gemar pancing ikan. ()
Farish gemar memancing ikan. ()
b. Emak goreng ikan itu. ()
Emak menggoreng ikan itu. ()
3. Kata-kata lain tidak boleh diletakkan di antara kata ganti diri pertama dan kedua dengan kata
kerja pasif.
Contohnya
a. Baju itu saya akan basuh. ()
Baju itu akan saya basuh. ()
b. Kerja rumah saya sudah siapkan. ()
Kerja rumah sudah saya siapkan. ()
4. Kata kerja pasif yang tidak berawalan di- tidak boleh digunakan untuk diri ketiga.
Contohnya
a. Surat khabar itu ayah beli. ()
Surat khabar itu dibeli oleh ayah. ()
b. Buah tembikai itu Pak Mat yang tanam. ()
Buah tembikai itu ditanam oleh Pak Mat. ()

Tahun 5 Kata Keterangan


Kata Keterangan
1. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata adjektif, kata kerja, dan kata
keterangan yang lain.
2. Tugas kata keterangan ialah sebagai keterangan yang ditambahkan pada predikat ayat.
Contohnya
a. Air milo ini sangat manis.
(Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif manis.)
b. Laili sedang menjemur pakaian di ampaian.
(Kata keterangan sedang menerangkan kata kerja menjemur.)
3. Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Lihat jadual di bawah ini.
Jenis Kata
Keterangan
Kata
Keterangan
Cara

Penggunaan dan Contohnya


untuk menerangkan cara
Contohnya
begitu, begini, betapa, demikian, dan
sebagainya

Ayat Contoh
o

"Tidak elok bercakap begitu


kepada orang tua-tua," kata
emak.

Dia berkata demikian untuk


mengelakkan dirinya daripada
dituduh.

Kata
Keterangan
Masa

untuk menerangkan masa


Contohnya
akan, belum, kadang-kadang, kelak, lagi,
masih, pernah, sebentar, sedang, sejurus,
sekarang, seketika, selalu, senantiasa,
sudah, telah, dan sebagainya

Kami akan bercuti ke Pulau


Langkawi esok.

Murugan selalu ponteng


sekolah.

Dia masih berada di situ sejak


tadi.

Nenek sedang berkebun di


belakang rumah.

Saya hendak ke kedai


sekejap.

Kata
Keterangan
Tanya

untuk menanyakan cara, keadaan, masa,


dan sebab
Contohnya
bagaimana, bila, dan mengapa

Bagaimanakah awak
mendapat luka ini?

Bilakah datuk sampai dari


kampung?

Mengapakah kakak
menangis?

Kata
Keterangan
Darjah

untuk menerangkan darjah kata adjektif


Contohnya
agak, amat, betul, nian, paling, sangat,
sekali, dan sebagainya

Sedap betul masakan emak


awak.

Suasana di atas Bukit Fraser


itu sejuk nian.

Anuarlah murid yang paling


tinggi dalam kelas kami.

Emak gembira sekali


mendengar berita itu.

Kata
Keterangan
Tak Tentu

untuk menerangkan sesuatu yang belum


pasti
Contohnya
agaknya, barangkali, entah-entah, mungkin,
dan sebagainya

Barangkali Rajan tiada di


rumahnya.

Bas itu mungkin sudah


bertolak sekarang.

Entah-entah dia yang


mengambil buku kamu itu.

Kata
Keterangan
Nafi

untuk menafikan atau untuk menyangkal


Contohnya
bukan, tak, dan tidak

Saya tidak mengenali mereka.

Dia bukan sepupu saya.

"Adik tak suka makan ubat


yang pahit itu," kata adik.

Komen Munsyi Bahasa


21. Kata keterangan masa seperti akan, belum, kelak, masih, sedang, dan sebagainya dikenal
juga sebagai kata bantu bagi frasa kerja dan frasa adjektif.

22. Kata keterangan darjah seperti agak, amat, paling, sangat, dan sebagainya dikenal juga
sebagai kata penguat yang menjadi penanda kata adjektif.

23. Perhatikan penggunaan kata keterangan darjah berdasarkan contoh-contoh dalam jadual di
bawah ini.
Salah

Suasana dalam kelas itu paling bising

Betul

Suasana dalam kelas itu bising sekali.

sekali.

Bau bunga mawar itu nian wangi.

Bau bunga mawar itu wangi nian.

Rumah Tuk Penghululah paling terbesar

Rumah Tuk Penghululah paling besar di

di kampung ini.

24.

Baju merah inilah yang tercantik sekali.

kampung ini.

Baju merah inilah yang tercantik.

Tahun 5 Kata Perintah


Kata Perintah
1. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi sesuatu, iaitu:
a. perintah;
b. arahan;
c.

larangan;

d. silaan; dan
e. permintaan.
2. Contoh-contoh kata perintah ialah:
a. harap;
b. jangan;
c.

jemput;

d. minta;
e. sila;
f.

tolong; dan

g. usah.
3. Perhatikan contoh kata perintah serta penggunaannya dalam ayat seperti dalam jadual di
bawah ini.
Kata Perintah

Penggunaan

harap

permintaan

jangan

larangan

jemput

silaan

minta

permintaan

sila

silaan

Ayat Contoh
Harap anda semua dapat bersabar.
Jangan pijak rumput.
Jemput makan.
Minta perhatian semua.
Sila duduk.

tolong

perintah

Tolong ambilkan penyapu itu.

usah

larangan

Usah bertengkar lagi.

Tahun 5 Kata Hubung dan Penanda Wacana


Kata Hubung
1. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa
dengan frasa, dan ayat dengan ayat.
2. Kata hubung terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
a. kata hubung gabungan;
b. kata hubung pancangan;
c.

kata hubung berpasangan.

3. Contohnya
a. Ayah membeli papan dan paku. (penggabungan kata)
b. Salina kurus tetapi kuat makan. (penggabungan frasa)
c.

Kami tidak dapat bermain bola kerana hari hujan. (penggabungan klausa dengan
klausa)

Kata Hubung Gabungan


1. Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan sepatah
kata dengan sepatah kata, atau satu frasa dengan satu frasa, atau satu klausa dengan satu
klausa.
2. Yang berikut ialah contoh-contoh kata hubung gabungan berserta ayat contohnya.
Contoh
atau, dan, lalu, lantas, maka,
sambil, serta, tetapi

Ayat Contoh
1. Kami akan pulang ke kampung esok atau lusa.
2. Emak membeli ikan dan sayur di pasar.
3. Kakak bangun lalu membuka tingkap.
4. Nenek ke dapur lantas memasak.
5. Kaki adik luka maka dia pun menangis.
6. Ayah membaca surat khabar sambil minum kopi.
7. Lim serta abangnya memancing ikan.
8. Gunalan rajin tetapi adiknya pemalas.

Kata Hubung Pancangan


1. Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang digunakan untuk memancangkan satu
klausa dengan satu klausa yang lain.
2. Yang berikut ialah contoh-contoh kata hubung pancangan berserta ayat contohnya.
Contoh
agar, andaikata, apabila,
bahawa, biarpun, hingga, jika,
kerana, ketika, lantaran,
meskipun, sebelum, sejak,
sehingga, sekiranya, selagi,
selama, sementara, setelah,
sewaktu, sungguhpun, supaya,
tatkala, walaupun, dan
sebagainya

Ayat Contoh
1. Saya berharap agar kakak selamat sampai di sana.
2. Pak Ngah sampai ketika kami sedang bersarapan.
3. Andaikata kamu ke sana, singgahlah ke rumah dia.
4. Pegawai itu dipecat kerana pecah amanah.
5. Sejak tadi lagi dia menunggu kamu di situ.
6. Selagi kerja rumah tidak siap, kamu tidak dibenarkan keluar
untuk bermain.
7. Abang sudah memaklumkan bahawa dia akan balik esok.

8. Ayah membaca majalah sementara menunggu emak


bersiap.
9. Sungguhpun nenek sudah tua, dia masih rajin berkebun.
10. Kamil tetap akan mengusahakan tanah itu biarpun pelbagai
rintangan terpaksa dihadapi.

Kata Hubung Berpasangan


1. Kata hubung berpasangan ialah kata hubung yang digunakan secara berpasang-pasangan
dalam ayat.
2. Yang berikut ialah contoh-contoh kata hubung berpasangan berserta ayat contohnya.
Contoh
baik...ataupun, baik...baik,
baik...mahupun, bukan
saja...bahkan juga, bukan
saja...tetapi juga,
daripada...lebih baik,
entah...entah, jangankan...pun,
kian...kian, makin...makin,
sama ada...ataupun,
sedangkan...apatah lagi,
semakin...semakin, dan
sebagainya

Ayat Contoh
1. Baik Laili mahupun Laila tidak suka akan durian.
2. Kamelia bukan saja cantik bahkan juga berbudi bahasa
orangnya.
3. Ramu entah datang entah tidak ke sekolah hari ini.
4. Jangankan makan, minum pun adik tidak mahu.
5. Baik dia baik kamu sama saja degilnya.
6. Pak Muin kian hari kian kurus sejak jatuh sakit.
7. Mereka bukan saja mengutip derma, tetapi juga memberikan
bantuan kepada mangsa tsunami itu.
8. Daripada kamu termenung, lebih baik kamu menolong ibu di
dapur.
9. Sungguhpun badan Ali kecil, tetapi dia seorang yang berani.
10. Sedangkan ayah tidak terangkat kotak itu, apatah lagi emak.

Komen Munsyi Bahasa


11. Kata hubung gabungan apabila tidak boleh dipendekkan menjadi kata bila. Kata apabila
menunjukkan waktu, sedangkan kata bila merupakan kata tanya.
Contohnya
Bila bertemu, mereka pasti bertengkar. ()
Apabila bertemu, mereka pasti bertengkar. ()

12. Kata hubung bahawa tidak boleh digantikan dengan kata yang.
Contohnya
Cikgu Azam menerangkan yang murid tadi telah dibawa ke hospital. ()
Cikgu Azam menerangkan bahawa murid tadi telah dibawa ke hospital. ()

Penanda Wacana

1. Penanda wacana ialah kata atau rangkai kata yang menghubungkan ayat.
2. Penanda wacana digunakan dalam perenggan yang sama atau perenggan yang baru supaya
ayat-ayat menjadi lebih teratur dan mempunyaikesinambungan antara satu perenggan
dengan perenggan yang seterusnya.
3. Yang berikut ialah contoh-contoh penanda wacana berserta ayat contohnya.
Contoh
biarpun demikian, di samping
itu, justeru, lebih-lebih lagi,
meskipun demikian, namun
begitu, oleh itu, oleh sebab itu,
sehubungan dengan itu, selain
itu, tambahan pula, walau
bagaimanapun, walaupun
begitu, dan sebagainya

Ayat Contoh
1. Kehidupan Pak Yob sungguh miskin. Biarpun demikian, dia
tidak pernah meminta sedekah daripada orang ramai.
2. Encik Chu mengusahakan ladang sayur-sayuran. Di
samping itu, dia juga menternak ikan air tawar.
3. Fauzi seorang pelajar yang cemerlang. Oleh sebab itu, dia
dipilih sebagai Tokoh Murid.
4. Joseph terlibat dalam kemalangan jalan raya. Walau
bagaimanapun, dia bernasib baik kerana mengalami cedera
ringan saja.
5. Yasin terpaksa berhenti sekolah untuk membantu emaknya.
Lebih-lebih lagi, ayahnya juga telah meninggal dunia.

Tahun 5 Kata Seru


Kata Seru
1. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti geram,
hairan, marah,sakit, sedih, takut, terperanjat, dan sebagainya.
2. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan, iaitu dengan nada
meninggi atau nadamenurun.
3. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.
4. Yang berikut ialah contoh-contoh kata seru berserta penggunaannya dan ayat contoh.
Kata Seru
aduh

Penggunaannya
untuk menyatakan perasaan hairan atau
sakit

Ayat Contoh
o

Aduh, cantiknya cincin berlian


itu!

aduhai

untuk menyatakan perasaan sedih

Aduh, sakitnya perutku ini!

Aduhai, malangnya nasibku


hari ini!

ah

untuk menyatakan tidak setuju atau


menolak sesuatu

Aduhai, pilunya hatiku!

Ah, kata-katamu itu dusta


belaka!

amboi/wah

untuk menyatakan perasaan hairan atau


kagum

Ah, aku tidak percaya!

Wah, tingginya pokok itu!

Amboi, comelnya anak


kanggaru itu!

cis/cih

untuk menyatakan perasaan marah atau


benci

Cis, berani engkau mencabar


aku!

Cih, kurang ajar betul budak


itu!

eh

untuk menyatakan perasaan hairan atau


terkejut

Eh, cepatnya kamu sampai


ke sini!

hai

untuk menyapa seseorang atau menarik


perhatian

Eh, kamu rupanya!

Hai, lama kita tidak bertemu!

Hai, lihatlah telatah adikmu


itu!

nah

untuk menarik perhatian atau


memberikan sesuatu

Nah, inilah masanya!

Nah, ambillah buku kamu ini


semula!

oh

untuk menyatakan perasaan kecewa,

Oh, saya tidak tahu akan hal

hairan, terkejut, dan sebagainya

wahai

untuk menyatakan perasaan sedih atau


untuk menarik perhatian

itu!
o

Oh, pandainya adik awak!

Wahai kawan-kawanku,
segeralah bertaubat!

Wahai anakku, usahlah


bersedih!

Tahun 5 Kata Pemeri dan Kata Penegas


Kata Pemeri
1. Kata pemeri ialah kata yang menceritakan atau memerikan subjek dalam sesuatu ayat.
2. Kata pemeri terdiri daripada ada, adalah, dan ialah.
3. Kata pemeri ada diletakkan sebelum frasa kerja, kata adalah diletakkan sebelum frasa
adjektif dan frasa sendi nama, manakala kata ialah diletakkan sebelum frasa nama.
4. Ayat contoh:
a. Adi ada menyatakan perkara itu kepada saya.
b. Majlis itu adalah untuk meraikan hari jadi adik.
c.

Kami ialah anak saudara Pak Cik Man.

Kata Penegas
1. Kata penegas digunakan untuk menguatkan atau menegaskan ayat.
2. Contoh kata penegas ialah hanya, pun, juga, lagi, memang, saja, -kah, -lah, dan -tah.
3. Ayat contoh:
a. Hanya Arif yang tidak hadir pada hari ini.
b. Kereta baru itu memang mahal.
c.

Sesiapa pun boleh menyertai peraduan itu.

d. Tuhan, apatah dayaku!


e. Siapakah yang datang tadi?
f.

Inilah rumah saya.

Tahun 5 Pengimbuhan
Akhiran

Akhiran -an

Bentuk Akhiran -an

Kata yang berakhiran -an dapat dibentuk dengan mengimbuhkan akhiran -an pada kata dasar.
Contohnya
baca
baca.an
senyum

senyum.an

kotor

kotor.an

Tugas Akhiran -an


a. untuk membentuk kata nama daripada kata-kata lain dalam pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Nama

Kata Nama

duri
laut
rambut

durian
lautan
rambutan

Kata Adjektif

Kata Nama

bulat
kotor
manis

bulatan
kotoran
manisan

Kata Kerja

Kata Nama

bangun
makan
pecah

bangunan
makanan
pecahan

b.

c.

d.
e. untuk membentuk kata bilangan himpunan.
Contohnya
Kata Dasar

Kata Bilangan Himpunan

belas
ratus

belasan
ratusan

f.

Makna Akhiran -an


Akhiran -an menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. sesuatu yang bersifat seperti yang tersebut pada kata dasar
lapangan =

sesuatu yang lapang

manisan

sesuatu yang manis

b. Puan Jeya menghidangkan manisan kepada tetamunya.

c.

hasil perbuatan dengan kata kerja tak transitif


fikiran

hasil daripada berfikir

tangisan

hasil daripada menangis

d. Tangisan kanak-kanak itu sungguh menyayat hati kami.


e. hasil perbuatan dengan kata kerja transitif

f.

pukulan

hasil perbuatan memukul

tulisan

hasil perbuatan menulis

Tulisan Raju seperti cakar ayam.

g. sesuatu atau seseorang yang diperlakukan


jemuran

sesuatu yang dijemur

utusan

seseorang yang diutus

h. Lelaki itu ialah utusan Raja Parsi.


i.

tempat mengerjakan
ampaian

tempat mengampaikan

buaian

tempat membuai

j.

Adik tidak tidur di dalam buaian.

k.

alat untuk mengerjakan


mainan

timbangan =
l.

alat untuk bermain


alat untuk menimbang

Timbangan Pak Daud sudah rosak.

m. beberapa
belasan

beberapa belas

ribuan

beberapa ribu

n. Ribuan kelip-kelip berterbangan.

Akhiran -man, -wan, -wati, & -ita

Bentuk Akhiran -man, -wan, -wati, & -ita


Kata yang berakhiran -man, -wan, -wati, dan -ita dapat dibentuk dengan mengimbuhkan akhiran itu
pada kata lain yang menjadi dasarnya.
Kata Dasar

Akhiran

Kata Terbitan

budi
biduan
cendekia
seni

-man
-ita
-wan
-wati

budiman
biduanita
cendekiawan
seniwati

Tugas Akhiran -man, -wan, -wati, & -ita

Tugas akhiran -man, -wan, -wati, dan -ita adalah untuk membentuk kata nama daripada kata nama
atau kata adjektif, atau membentuk kata adjektif daripada kata nama.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Terbitan dan Kelasnya

bangsa (kata nama)


biduan (kata nama)
cendekia (kata adjektif)

bangsawan (kata nama)


biduanita (kata nama)
cendekiawan (kata nama)

Makna Akhiran -man, -wan, -wati, & -ita


1. Akhiran -man atau -wan menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. orang yang ahli dalam sesuatu hal

bahasawan = orang yang ahli dalam hal-hal bahasa


budayawan = orang yang ahli dalam hal-hal budaya
Azah Aziz merupakan budayawan yang terkenal.
b. orang yang ber-...

budiman = orang yang berbudi


hartawan = orang yang berharta
Beliaulah hartawan di sini.
c.

orang yang bekerja atau bergiat dalam bidang tertentu

wartawan = orang yang bekerja dalam bidang warta berita


usahawan = orang yang bergiat dalam bidang perusahaan
Wartawan itu sedang menemu ramah menteri itu.
2. Akhiran -wati digunakan untuk membentuk kata nama orang perempuan.
Contohnya

seniwati dan peragawati.

Apitan

Apitan kean

Bentuk Apitan ke...an


Kata yang berapitan ke...an dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ke- dan akhiran -an pada
kata dasar.
Contohnya

ke.ahli.an, ke.baik.an, dan ke.laku.an.


Tugas Apitan ke...an
1. Apitan ke...an bertugas untuk membentuk kata nama daripada katakata lain dalam pelbagai
kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Nama

agama (kata nama)


aku (kata ganti)
duduk (kata kerja asal)
gemar (kata adjektif)

keagamaan
keakuan
kedudukan
kegemaran

2.
3. Apitan ke...an dapat juga bertugas untuk membentuk kata kerja pasif. Contohnya:

kebanjiran, keguguran, kedinginan, dan sebagainya.


Makna Apitan ke...an
Apitan ke...an mempunyai beberapa makna, iaitu:
a. tempat... bertugas atau daerah...

kedutaan = tempat duta bertugas

kerajaan = daerah raja


Kedutaan Amerika di Indonesia telah diserang minggu lalu.
b. hal tentang sesuatu

kebudayaan = hal tentang budaya


kemanusiaan = hal tentang manusia
Pameran kebudayaan itu akan diadakan di Melaka.
c.

keadaan atau sifat...

kecinaan = bersifat cina


kewanitaan = bersifat wanita
Wajah pelakon itu agak kecinaan.
d. tempat yang di...i...

kediaman = tempat yang didiami


ketiduran = tempat yang ditiduri
Kediaman Datuk Fuad telah dicerobohi semalam.
e. sesuatu atau seseorang yang di...kan...

kesayangan = sesuatu atau seseorang yang disayangi


kewajipan = sesuatu yang diwajibkan
Awatif merupakan anak kesayangan ibu bapanya.
f.

perihal...

kedatangan = perihal datang


kejatuhan = perihal jatuh
Pak Ngah sekeluarga menyambut kedatangan kami dengan gembira.

Apitan ber...an

Bentuk Apitan ber...an


Kata yang berapitan ber...an dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ber- dan akhiran -an
pada kata dasarnya.
Contohnya
cicir

ber.cicir.an

damping

ber.damping.an

gugur

ber.gugur.an

salam

ber.salam.an

Tugas Apitan ber...an


Apitan ber...an bertugas sebagai pembentuk kata kerja tak transitif.
Contohnya

a. Daun-daun berguguran.
b. Bintang-bintang bertaburan di angkasa.

Makna Apitan ber...an


Apitan ber...an mempunyai beberapa makna, iaitu:
a. banyak yang berbuat atau yang berlaku

bergayutan = banyak yang bergayut


berguguran = banyak yang gugur
Dedaun kering berguguran di halaman rumah.
b. berlaku merata-rata atau ke mana-mana

berlarian = berlari ke mana-mana

bertaburan = bertabur merata-rata


Nasi itu bertaburan di lantai.
c.

dalam keadaan...

berhampiran = dalam keadaan hampir


berjauhan = dalam keadaan jauh
Rumah Syuhaiba terletak berhampiran dengan sekolah.
d. saling melakukan...

berasak-asakan = saling mengasak


berdakap-dakapan = saling mendakap
Mereka berasak-asakan ketika membeli tiket perlawanan bola sepak itu.
Apitan ber...kan

Bentuk Apitan ber...kan


1. Kata yang berapitan ber...kan dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ber- dan
akhiran -kan pada kata dasarnya.
Contohnya

ber.asas.kan, ber.bantal.kan, ber.dasar.kan, dan ber.suami.kan.


2. Akhiran -kan pada kata yang berapitan ber...kan ialah kependekan kata sendi akan yang
dapat mewakili kata sendi yang lain seperti dengan, kepada, pada, dan tentang.

Tugas Apitan ber...kan


Apitan ber...kan bertugas untuk membentuk kata kerja tak transitif.
Makna Apitan ber...kan
Kata kerja tak transitif yang berapitan ber...kan sama maknanya dengan kata kerja tak transitif
berawalan ber- yang disertai kata sendi dengan, pada, dan tentang.
Contohnya

berdasarkan laporan = berdasar pada laporan


Lelaki itu ditangkap berdasarkan laporan tersebut.
bersenjatakan parang = bersenjata dengan parang
Orang yang mengamuk itu bersenjatakan parang.
bertanyakan khabar = bertanya tentang khabar
Anis menelefon ibunya untuk bertanyakan khabar.

Komen Munsyi Bahasa


Kata yang berapitan ber...kan yang mewakili kata sendi akan, dengan, pada, dan tentang tidak perlu
diikuti dengan kata sendi.
Contohnya
a. bertanyakan tentang khabar ()
bertanyakan khabar ()
b. berdasarkan pada keterangan ()
berdasarkan keterangan ()

Apitan ter...kan & ter...i

Bentuk Apitan ter...kan & ter...i


Apitan ter...kan dan ter...i dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ter- dan akhiran -kan atau i pada kata dasarnya.
Contohnya
ter.kata.kan dan ter.penuh.i.

Tugas Apitan ter...kan & ter...i


Tugas apitan ter...kan dan ter...i adalah untuk membentuk kata kerja pasif.
Makna Apitan ter...kan & ter...i

1. Apitan ter...kan dan ter...i menyatakan keupayaan dengan makna dapat di...kan dan dapat
di...i.
2. Pada umumnya, apitan ter...kan dan ter...i digunakan dengan penyertaan kata nafi tidak atau

tak.
Contohnya

tak terbayangkan = tak dapat dibayangkan


tak terpenuhi = tak dapat dipenuhi
Kejadian ngeri itu tak terbayangkan.

Apitan men...kan

Bentuk Apitan men...kan


Kata yang berapitan men...kan dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan men- dan akhiran -kan
pada kata dasarnya.
Contohnya

mem.betul.kan, men.cari.kan, me.lupa.kan, dan sebagainya.


Tugas Apitan men...kan
1. Apitan men...kan bertugas untuk membentuk kata kerja transitif daripada kata-kata atau
frasa-frasa lain dalam pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Transitif

buku (kata nama)


dua (kata bilangan)
jatuh (kata kerja asal)
ke tepi (frasa sendi)

membukukan
menduakan
menjatuhkan
mengetepikan

2.
3. Awalan men- pada apitan men...kan bertugas sebagai penanda ayat aktif.

Makna Apitan men...kan


Apitan men...kan menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. menjadikan

menyatukan = menjadikan satu


menduakan = menjadikan dua
Majlis itu berjaya menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia.
b. menjadikan... sebagai

mencalonkan = menjadikan seseorang sebagai calon


menghadiahkan = menjadikan sesuatu sebagai hadiah
Gunalan mencalonkan Chong Beng sebagai pengerusi persatuan.
c.

memasukkan ke dalam...

memenjarakan = memasukkan ke dalam penjara


menabungkan = memasukkan ke dalam tabung
Pihak polis telah memenjarakan pesalah itu.
d. membawa...

melarikan = membawa lari


menurunkan = membawa turun
Kucing itu melarikan seekor ikan.

e. membawa ke...

mendaratkan = membawa ke darat


meningkatkan = membawa ke tingkat
Jepun telah mendaratkan tenteranya di Kota Bharu.
f.

menyebabkan...

mendatangkan = menyebabkan datang


menaikkan = menyebabkan naik
Alif sedang menaikkan bendera.
g. menyebabkan berlaku

mendirikan = menyebabkan berdiri


menghentikan = menyebabkan berhenti
Penduduk kampung itu bekerjasama mendirikan balai raya.
h. menyebabkan jadi...

membesarkan = menyebabkan jadi besar


mencurigakan = menyebabkan jadi curiga
Gerak-geri pemuda itu amat mencurigakan.
i.

melakukan perbuatan untuk seseorang

membawakan = membawa untuk seseorang


menjahitkan = menjahit untuk seseorang
Nathan membawakan Kit Keong buah tangan.
j.

menganggap...

membenarkan = menganggap benar


menyalahkan = menganggap salah
Rosina menyalahkan Farah dalam pertengkaran itu.
k.

menggunakan sesuatu sebagai alat untuk melakukan perbuatan

memukulkan (tongkat) = menggunakan tongkat sebagai alat untuk memukul


menindihkan (buku) = menggunakan buku sebagai alat untuk menindih
Orang tua itu memukulkan tongkat pada anjing yang menyerangnya.

Apitan men...i

Bentuk Apitan men...i


Kata yang berapitan men...i dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan men- dan akhiran -i pada
kata dasarnya.
Contohnya
me.lalu.i, mem.batu.i, dan meng.hindar.i.

Tugas Apitan men...i

1. Apitan men...i bertugas untuk membentuk kata kerja transitif daripada kata-kata lain dalam
pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Transitif

batu (kata nama)


duduk (kata kerja tak transitif)
penuh (kata adjektif)

membatui
menduduki
memenuhi

2.
3. Awalan men- pada kata yang berapitan men...i bertugas sebagai penanda ayat aktif.
4. Akhiran -i pada kata yang berapitan men...i bertugas untuk menggantikan kata sendi seperti

akan, dengan, di, ke, kepada, tentang, dan terhadap.

Contohnya

mengakui = mengaku akan/ tentang


menempati = bertempat di
mendekati = berdekatan dengan
Makna Apitan men...i
Apitan men...i menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. memberikan... kepada

menganugerahi = memberikan anugerah kepada


membebani = memberikan beban kepada
Masalah itu membebani fikirannya.
b. menjadi... di/pada

membanjiri = menjadi banjir di


memagari = menjadi pagar pada
Pohon-pohon buluh memagari kawasan rumahnya.
c.

mengalami sifat... akan atau terhadap

mencurigai = mengalami sifat curiga terhadap


menyayangi = mengalami sifat sayang akan
Pak Salim amat menyayangi anak-anaknya.
d. memberikan sifat... kepada

mengotori = memberikan sifat kotor kepada


memenuhi = memberikan sifat penuh kepada
Murid-murid memenuhi dewan sekolah.
e. melakukan perbuatan... di

melalui = melakukan perbuatan lalu di


menuruni = melakukan perbuatan turun di
Nasrul menuruni bukit itu.
f.

melakukan berkali-kali

menghalangi = menghalang berkalikali


menikami = menikam berkali-kali
Penjahat itu menikami lawannya.
g. memperlakukan dengan sifat...

mengasari = memperlakukan dengan sifat kasar


mengerasi = memperlakukan dengan sifat keras
Ayah tidak pernah mengasari saya.

Apitan per...an

Bentuk Apitan per...an


Bentuk apitan per...an sekeluarga dengan bentuk apitan pe...an dan pel...an. Ini bererti bahawa katakata yang berapitan per...an ada hubungannya dengan kata-kata yang berawalan ber-, be-, dan bel-.
Contohnya
ber.damai

per.damai.an

ber.langgar

per.langgar.an

be.kerja

pe.kerja.an

bel.ajar

pel.ajar.an

Tugas Apitan per...an

Apitan per...an bertugas untuk membentuk kata nama daripada kata kerja yang berawalan ber- atau
daripada kata lain yang ada hubungannya dengan kata dasar. Contohnya:
Kata Kerja

Kata Nama

berdamai
bekerja
belajar

perdamaian
pekerjaan
pelajaran

Makna Apitan per...an


Apitan per...an menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. hal ber-...
perbuatan

= hal berbuat

persahabatan = hal bersahabat


b. Persahabatan mereka berdua sungguh akrab.
c.

hasil perbuatan ber- atau memperpelajaran

hasil belajar atau mempelajari

pertunjukan

hasil mempertunjukkan

d. Pertunjukan haiwan itu bermula pada pukul 10.30 pagi.


e. sesuatu yang di-...

f.

percubaan =

sesuatu yang dicuba

permintaan =

sesuatu yang diminta

Sook Wah akan memenuhi permintaan ibunya itu.

g. tempat berbuat sesuatu


perhentian

= tempat berhenti

perkampungan = tempat berkampung


h. Perhentian bas itu disediakan untuk kemudahan orang ramai.
i.

tempat sesuatu
pergelangan = tempat gelang
perpustakaan = tempat pustaka

j.

Radha pergi ke perpustakaan dengan rakannya.

k.

hal tentang sesuatu


pergigian

l.

hal pemeliharaan gigi

perubatan =

hal tentang ubat-ubat

Klinik pergigian itu dibuka sehingga pukul 10.00 malam.

Apitan pen...an

Bentuk Apitan pen...an


Apitan pen...an sekeluarga dengan apitan pe...an, pem...an, peng...an, dan penge...an. Ini bererti
bahawa kata-kata yang berapitan pen...an ada hubungannya dengan kata-kata yang berawalan men-

, me-, mem-, meng-, dan menge-.


Contohnya
me.laksana.kan pe.laksana.an
mem.bunuh

pem.bunuh.an

men.jaga

pen.jaga.an

meng.awas.i

peng.awas.an

menge.bom

penge.bom.an

Tugas Apitan pen...an


Apitan pen...an bertugas untuk membentuk kata nama daripada kata kerja yang berawalan men-.
Contohnya

Kata Kerja

Kata Nama

meletakkan
menyerahkan
membina
menswastakan
menginap

peletakan
penyerahan
pembinaan
penswastaan
penginapan

Makna Apitan pen...an


Apitan pen...an menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. hal atau perbuatan men-...
pembunuhan

hal atau perbuatan membunuh

penceraian

hal atau perbuatan menceraikan

b. Kes pembunuhan itu masih disiasat oleh pihak polis.


c.

hasil men-...
pendapatan

= hasil mendapat

pengetahuan = hasil mengetahui


d. Pendapatan Iskandar melebihi RM2 000 sebulan.
e. tempat melakukan sesuatu

f.

penginapan =

tempat menginap

pelabuhan

tempat melabuhkan

Banyak kapal yang berlabuh di pelabuhan itu.

Apitan di...kan & di...i

Bentuk Apitan di...kan & di...i


Kata yang berapitan di...kan dan di...i dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan di- dan akhiran
-kan atau -i pada kata dasarnya.
Contohnya
di.beri.kan dan di.lalu.i.

Tugas Apitan di...kan & di...i


1. Tugas apitan di...kan dan di...i adalah untuk membentuk kata kerja pasif.
2. Awalan di- pada kata yang berapitan di...kan dan di...i merupakan penanda pasif diri
ketiga.

3. Penukaran bentuk aktif transitif kepada bentuk pasif itu dapat dilakukan dengan mengganti
awalan me- pada apitan men...kan dan men...i dengan awalan di-.
Contohnya
Aktif Transitif

Pasif

melakukan
melalui
menemukan
menemui

dilakukan
dilalui
ditemukan
ditemui

Makna Apitan di...kan & di...i


1. Awalan di- sebagai penanda pasif diri ketiga pada kata yang berapitan di...kan dan di...i
dengan sendirinya menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang
ketiga.
Pesakit itu telah menemui beberapaorang doktor. (Aktif)
Beberapa orang doktor telah ditemui oleh pesakit itu. (Pasif)
2. Untuk menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang pertama, maka
awalan men- pada kata yang berapitan men...kan atau men...i hendaklah ditiadakan lalu
diganti dengan kata ganti singkat ku-.
Aku mengambilkan ibu segelas air. (Aktif)
Ibu kuambilkan segelas air. (Pasif)
3. Untuk menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang kedua, maka
awalan men- pada kata yang berapitan men...kan atau men...i hendaklah ditiadakan lalu
diganti dengan kata ganti singkat kau-.
Engkau tidak boleh memusuhi abangmu. (Aktif)
Abangmu tidak boleh kaumusuhi. (Pasif)
Apitan memper...kan

Bentuk Apitan memper...kan


1. Kata yang berapitan memper...kan dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan rangkap

memper- dan akhiran -kan pada kata dasarnya.


Contohnya

mempe.rumah.kan, mempel.bagai.kan, memper.laku.kan, dan sebagainya.


2. Apitan memper...kan sekeluarga dengan apitan mempe...kan dan mempel...kan.

Tugas Apitan memper...kan


Apitan memper...kan bertugas untuk membentuk kata kerja transitif daripada kata kerja tak transitif
yang berawalan ber-.
Contohnya

Kata Kerja Tak Transitif

Kata Kerja Transitif

berjuang
berniaga
bersalah

memperjuangkan
memperniagakan
mempersalahkan

Makna Apitan memper...kan


Apitan memper...kan mempunyai beberapa makna, iaitu:
a. menjadikan sesuatu atau seseorang ber-...

mempergunakan = menjadikan (sesuatu) berguna


memperisterikan = menjadikan (seseorang) beristeri
Encik Abu ingin memperisterikan anaknya Ali dengan Halimah.

b. menjadikan objek sebagai sebab berbuat

c.

memperdebatkan

menjadikan (objek) sebagai sebab berdebat

memperebutkan

menjadikan (objek) sebagai sebab berebut

Masri dan Mazlan bergaduh kerana memperebutkan tanah pusaka itu.

d. menyebabkan objek dapat di-atau termemperkenalkan

= menyebabkan dapat dikenal

memperlihatkan

= menyebabkan dapat dilihat

e. Irfan telah memperkenalkan abangnya kepada kami.

Apitan memper...i

Bentuk Apitan memper...i


1. Kata yang berapitan memper...i dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan rangkap

memper- dan akhiran -i pada kata dasarnya.


Contohnya

memper.baik.i dan memper.senjata.i.


2. Awalan memper- dapat berubah menjadi mempel-, misalnya pada kata mempel.ajar.i yang
ada hubungannya dengan kata bel.ajar.

Tugas Apitan memper...i


1. Apitan memper...i bertugas untuk membentuk kata kerja transitif daripada kata kerja tak
transitif berawalan ber-.
Contohnya
Kata Kerja Tak Transitif

Kata Kerja Transitif

belajar
berbaik
bersenjata

mempelajari
memperbaiki
mempersenjatai

2. Awalan memper- pada kata yang berapitan memper...i bertugas sebagai penanda kata kerja
untuk ayat aktif.
3. Akhiran -i pada kata yang berapitan memper...i bertugas untuk menggantikan kata sendi

akan, kepada, dan tentang yang menyertai kata kerja tak transitif.
Contohnya
berhamba kepada

memperhambai

belajar tentang

mempelajari

beringat akan

memperingati

Makna Apitan memper...kan


Apitan memper...i mempunyai beberapa makna, iaitu:
a. menjadikan sesuatu atau seseorang beroleh sesuatu

memperongkosi = menjadikan seseorang beroleh ongkos


mempersenjatai = menjadikan seseorang beroleh senjata
Syarikat kawalan keselamatan itu akan mempersenjatai lima orang pekerjanya.

b. menjadi... bagi atau kepada...

c.

memperhambai

= menjadi hamba kepada

mempertuani

= menjadi tuan kepada

Dalam zaman penjajahan dulu, Inggeris mempertuani bangsa kita.

d. berbuat akan/kepada/tentang
mempelajari

= belajar tentang

memperingati

= beringat akan

e. Syakir mempelajari ilmu agama daripada Ustaz Munif di surau berhampiran dengan
rumahnya.
f.

menjadikan sesuatu memperoleh semula


memperbaiki

= menjadikan baik semula

memperbarui

= menjadikan baru semula

g. Encik Nasir akan memperbarui lesen memandunya esok.

Apitan Pasif ke...an

Bentuk Apitan Pasif ke...an


Kata yang berapitan ke...an dengan makna pasif dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan kedan akhiran -an pada kata dasar.
Tugas Apitan Pasif ke...an
Apitan ke...an bertugas untuk membentuk kata kerja pasif daripada kata lain dalam pelbagai kelas.
Contohnya

Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Pasif

banjir (kata nama)


dingin (kata adjektif)
gugur (kata kerja asal)

kebanjiran
kedinginan
keguguran

Makna Apitan Pasif ke...an


Apitan pasif ke...an menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. dalam keadaan dikenai atau ditimpa sebagai akibat...
kebanjiran

= dikenai atau ditimpa sebagai akibat banjir

keracunan

= dikenai atau ditimpa sebagai akibat racun

b. Emelda keracunan makanan.


c.

dikenai atau ditimpa rasa atau keadaan...


keberatan

= dikenai atau ditimpa rasa berat

kesejukan

= dikenai atau ditimpa rasa sejuk

d. Anak kucing itu kesejukan.


e. ditimpa sebagai akibat berlakunya kejadian...

f.

kecurian

= dikenai atau ditimpa sebagai akibat dicuri

ketinggalan

= dikenai atau ditimpa sebagai akibat tertinggal

Najmi terlewat ke sekolah kerana ketinggalan bas.

Awalan Rangkap memper-

Bentuk Awalan Rangkap memper1. Bentuk awalan rangkap memper- sekeluarga dengan awalan rangkap mempe- dan mempel-.
2. Awalan rangkap memper-, mempe-, dan mempel- ada hubungannya dengan kata kerja yang
berawalan ber-, be-, dan bel-.
Contohnya
ber.oleh

memper.oleh

be.cermin

mempe.cermin

bel.ajar

mempel.ajar.i

Tugas Awalan Rangkap memper-

Tugas awalan rangkap memper- adalah untuk membentuk kata kerja transitif daripada kata-kata lain
dalam pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Transitif

alat (kata nama)


besar (kata adjektif)
dua (kata bilangan)

memperalat
memperbesar
memperdua

Makna Awalan Rangkap memperAwalan rangkap memper- mempunyai beberapa makna, iaitu:
a. menggunakan sebagai... atau memperlakukan sebagai...
memperalat

menggunakan sebagai alat

memperisteri

memperlakukan sebagai isteri

b. Naqib ingin memperisteri Haliza.


c.

menjadikan lebih...
memperbesar = menjadikan lebih besar
memperindah = menjadikan lebih indah

d. Pak Hashim berhasrat untuk memperbesar rumahnya.


e. membahagi...

f.

memperdua =

membahagi dua

mempertiga =

membahagi tiga

Haji Leman memperdua hasil sawahnya dengan orang yang menuai.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kata adjektif sebagai kata dasar bagi kata terbitan yang berawalan rangkap memper- tidak
boleh disertai akhiran-kan.
Contohnya
Mereka sedang memperbesarkan dapur rumah Pak Hassan. ()
Mereka sedang memperbesar dapur rumah Pak Hassan. ()

2. Kata kerja transitif memperoleh tidak memerlukan akhiran -i.


Contohnya
Kami memperolehi tempat pertama dalam pertandingan itu. ()
Kami memperoleh tempat pertama dalam pertandingan itu. ()

Awalan Pasif di-, kau-, & ku-

Bentuk Awalan Pasif di-, kau-, & ku


Kata berawalan di-, kau-, dan ku- dapat dibentuk dengan menukarkan awalan men- pada kata kerja
transitif dengan awalan di-, atau kau-, atau ku-.
Contohnya
merancang dirancang
kaurancang
kurancang
membasuh dibasuh
kaubasuh
kubasuh
mendaki

didaki
kaudaki
kudaki

mengambil diambil
kauambil
kuambil

Tugas Awalan Pasif di-, kau-, & ku1. Awalan di-, kau-, dan ku- digunakan dalam ayat-ayat pasif.
2. Imbuhan di- bertugas sebagai penanda pasif diri ketiga, manakala imbuhan kau- dan kubertugas sebagai penanda pasif diri kedua dan penanda pasif diri pertama.
3. Bentuk ku- dan kau- bertugas sebagai pelaku dalam frasa kerja pasif, bukan sebagai subjek
ayat.

Makna Awalan Pasif di-, kau-, & kua. Awalan di- menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang ketiga.
Gambar itu dilukis oleh Farhan.
b. Awalan kau- menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang kedua.
Lilin itu harus kautiup sebentar lagi.
c.

Awalan ku- menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang pertama.
Makanan itu kuletakkan di atas meja.

Komen Munsyi Bahasa


Kata kerja yang berawalan di- digunakan untuk diri orang ketiga, tidak boleh digunakan untuk diri
orang pertama atau diri orang kedua.
Contohnya
Baju itu dijahit oleh saya. ()
Baju itu dijahit oleh kamu. ()
Baju itu dijahit oleh ibu. ()
Awalan Pasif ber- & ter-

Bentuk Awalan Pasif ber- & terBentuk awalan ber- dan ter- telah dibincangkan dalam tajuk Awalan ber- dan Awalan ter- sebelum ini.
Makna Awalan Pasif ber- & ter-

1. Awalan ber- yang membentuk kata kerja pasif menyebabkan makna pasif di...
belum berasah

= belum diasah

tidak berjahit

= tidak dijahit

2. Parang itu tumpul kerana belum berasah.


3. Awalan ter- yang membentuk kata kerja pasif menyatakan makna:
a. sudah di...kan...
terbukti

= sudah dibuktikan

terhunus

= sudah dihunuskan

b. Dengan keris terhunus, pahlawan itu terus menyerang.


c.

keupayaan atau dapat di-...


terangkat = dapat diangkat
terpikul

= dapat dipikul

d. Tanggungjawab yang berat itu tidak terpikul olehnya.


e. tidak sengaja di-...

f.

terpijak

= tidak sengaja dipijak

tertelan

= tidak sengaja ditelan

Adik tertelan biji rambutan.

Komen Munsyi Bahasa


Kata-kata yang berawalan ter- dengan makna "tidak sengaja" terdapat dalam ayat pasif dan juga
dalam ayat aktif.
Contohnya
Ekor kucing terpijak oleh saya. (pasif)
Saya terpijak akan ekor kucing. (aktif)

Awalan

Awalan ke-

Bentuk Awalan keAwalan ke- tidak berubah apabila diimbuhkan pada kata asal yang menjadi dasarnya. Contohnya:
ke.hendak dan ke.tiga-tiga.
Tugas Awalan keTugas awalan ke- adalah untuk membentuk kata nama, kata bilangan tingkat, dan kata bilangan
himpunan. Contohnya:
hendak

kehendak (kata nama)

dua

kedua (kata bilangan tingkat)

empat

keempat-empat (kata bilangan himpunan)

Makna Awalan keAwalan ke- mempunyai beberapa makna, iaitu:


a. yang di...i atau di...kan

kehendak

= sesuatu yang dikehendaki

ketua

= seseorang yang dituakan (dianggap tua atau berpengalaman)

b. Segala kehendaknya dituruti.

c.

urutan satu per satu, misalnya: kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya
Adik mendapat tempat kedua dalam acara itu.

d. himpunan

kedua-dua = dua-dua sekali


Kedua-duanya anak Encik Ali.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kata dasar bagi kata bilangan himpunan yang berawalan ke- mestilah kata ganda.
Contohnya:kedua-dua dan keempat-empat.

2. Kata dasar bagi kata bilangan tingkat yang berawalan ke- tidak perlu digandakan.
Contohnya:kedua dan keempat.

3. Untuk kata bilangan tingkat yang mula-mula, kata pertama digunakan.

Awalan se-

Bentuk Awalan se-

Kata yang berawalan se- dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan se- pada kata lain yang
menjadi dasarnya.
Contohnya
se.besar, se.dari, se.lama, se.telah, dan se.waktu.

Tugas Awalan se-

a. untuk membentuk kata sendi apabila diimbuhkan pada kata-kata lain daripada pelbagai
kelas.
Contohnya
Kata Sendi

Kata Sendi

bagai
dari
hingga

sebagai
sedari
sehingga

Kata Adjektif

Kata Sendi

besar
lain
lama
pandai

sebesar
selain
selama
sepandai

Kata Keterangan

Kata Sendi

belum
sudah
telah

sebelum
sesudah
setelah

d. untuk membentuk kata hubung apabila diimbuhkan pada kata-kata lain daripada pelbagai
kelas.
Contohnya
Kata Sendi

Kata Hubung

dari
hingga

sedari
sehingga

Kata Adjektif

Kata Hubung

lama

selama

Kata Keterangan

Kata Hubung

belum
lagi
telah

sebelum
selagi
setelah

g.
h. untuk membentuk kata bilangan dan penjodoh bilangan.

Makna Awalan seAwalan se- mempunyai beberapa makna, iaitu:


a. satu...
sebuah

satu buah

seekor

satu ekor

b. Seekor burung hinggap di dahan itu.


c.

sama...
sebangsa =

sama bangsa

sepadan

sama padan

d. Pasangan pengantin itu sepadan.


e. sama-sama di...
sebilik

sekampung =
f.

sama-sama di bilik
sama-sama di kampung

Hanim dan Nadia tinggal sekampung.

g. seluruh...
sedunia

sekeluarga =

seluruh dunia
seluruh keluarga

h. Ravi sekeluarga bercuti di Pulau Redang.


i.

sama dengan...

seberat

sama berat dengan

sepandai =
j.

sama pandai dengan

Kotak ini seberat kotak itu.

Komen Munsyi Bahasa


Kata sendi yang berawalan se- tidak boleh disertai kata sendi yang lain. Contohnya:
a. Kasih sayangnya seluas dengan lautan. ()
Kasih sayangnya seluas lautan. ()
b. Selain daripada itu, dia menjadi penulis juga. ()
Selain itu, dia menjadi penulis juga. ()
Awalan ber-

Bentuk Awalan ber1. Awalan ber- sekeluarga dengan awalan be- dan bel-.
2. Awalan ber- dapat berubah menjadi be-, atau bel-, atau tetap ber- seperti berikut:
Awalan

Keterangan

Contoh

be-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula


dengan huruf r

be.rumah, be.racun, be.rasa,


be.renang, be.roda, dan be.rehat

bel-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula


dengan kata ajar dan unjur

bel.ajar dan bel.unjur

ber-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bentuknya ber.kaki, ber.hutang, ber.senam,


ber.fikir, dan ber.kawan
lain daripada yang tersebut di atas tadi

Tugas Awalan bera. untuk membentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain dalam pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Tak Transitif

tali (kata nama)


lima (kata bilangan)
engkau (kata ganti diri)
diam (kata kerja asal)
balah (kata kerja terikat)

bertali
berlima
berengkau
berdiam
berbalah

b. untuk membentuk kata bilangan himpunan.


Contohnya

c.

Kata Dasar (Kata Ganda)

Kata Bilangan Himpunan

bulan-bulan
jam-jam
ribu-ribu

berbulan-bulan
berjam-jam
beribu-ribu

untuk menggantikan awalan menpada kata kerja transitif supaya dapat dijadikan kata kerja
pasif.
Contohnya

Kata Kerja Transitif

Kata Kerja Pasif

membasuh
memburu
mengasah

berbasuh
berburu
berasah

d.

Makna Awalan ber-

Awalan ber- mempunyai beberapa makna, iaitu:


a. mempunyai...
berkepak =

mempunyai kepak

beribu

mempunyai ibu

b. Haiwan yang berkepak saja yang dapat terbang.


c.

ada sesuatunya...
berbahaya =

ada bahayanya

berdinding =

ada dindingnya

d. Jangan bermain di tempat yang berbahaya itu.


e. memakai...

f.

berbaju

memakai baju

berkasut

memakai kasut

Alif berkasut apabila bermain bola.

g. menaiki atau menunggang...


berbasikal =

menunggang basikal

berkuda

menunggang kuda

h. Najlah berbasikal ke sekolah.


i.

menggunakan...
berpayung =

menggunakan payung

bertongkat =

menggunakan tongkat

j.

Siew Mui berpayung kerana cuaca sangat panas.

k.

mengeluarkan atau menghasilkan...

l.

berbuah

mengeluarkan buah

berhasil

mengeluarkan hasil

Pokok mangga itu berbuah lebat.

m. mengusahakan...
berkedai

bersawah =

mengusahakan kedai
mengusahakan sawah

n. Kebanyakan penduduk kampung itu bersawah padi.


o. mengucapkan...
berdoa

mengucapkan doa

berikrar

mengucapkan ikrar

p. Puan Khalida berdoa semoga suaminya cepat sembuh.


q. berlaku atau bekerja sebagai...
berdukun

berlaku sebagai dukun

bertukang =

bekerja sebagai tukang

r.

Pak Halim bertukang kayu sejak usianya belasan tahun.

s.

beberapa banyak...

t.

berbulan-bulan

= beberapa banyak bulan

berguni-guni

= beberapa banyak guni

Berguni-guni beras dimasukkan ke dalam lori itu.

u. dalam keadaan...

v.

berbangga =

dalam keadaan bangga

berlapar

dalam keadaan lapar

Puan Aini berbangga kerana dipilih sebagai tokoh ibu misali.

w. menunjukkan sikap...
berkasar

menunjukkan sikap kasar

berkeras

menunjukkan sikap keras

x.

Jangan berkasar terhadap ibu bapa.

y.

melakukan perbuatan pada diri sendiri...

z.

bercukur

mencukur diri sendiri

berhias

menghias diri sendiri

Munirah pandai berhias.

Awalan ter-

Bentuk Awalan ter1. Awalan ter- sekeluarga dengan awalan te- dan tel-.
2. Awalan ter- dapat berubah menjadi awalan te- atau tel-, atau tetap ter- seperti berikut:
Awalan

Keterangan

Contoh

te-

apabila bertemu dengan kata-kata


yang bermula dengan huruf r

te.rasa, te.rakam, te.rendam, te.rentak, te.rendah,


te.resap, dan te.ringkas

tel-

apabila bertemu dengan kata yang


bermula dengan kata anjur

tel.anjur

ter-

apabila bertemu dengan kata-kata


yang bentuknya lain daripada yang

ter.ambil, ter.biar, ter.cengang, ter.dampar,


ter.kandas, ter.lekat, ter.minum, ter.ikat,

tersebut di atas tadi

ter.nganga, ter.paku, ter.sepak, dan ter.telan

Tugas Awalan tera. membentuk kata kerja tak transitif.


Contohnya

terduduk, terlena, dan termenung


b. membentuk kata adjektif.
Contohnya

terbaik, terbesar, dan tertua


c.

membentuk kata sendi.


Contohnya

terhadap
Makna Awalan terAwalan ter- mempunyai beberapa makna, iaitu:
a. tidak sengaja atau secara tiba-tiba...
terdengar

= tidak sengaja mendengar

teringat

= tiba-tiba ingat

b. Tuck Wah teringat akan peristiwa lama itu.


c.

keupayaan... (dapat di-)


terbayar

dapat dibayar

terangkat

dapat diangkat

d. Kotak yang berat itu tidak terangkat olehnya.


e. paling...

f.

terbesar

paling besar

tercantik

paling cantik

Negeri Sarawak merupakan negeri yang terbesar di Malaysia.

Komen Munsyi Bahasa


Kata adjektif yang berawalan ter- tidak dapat bertugas sebagai predikat tetapi dapat dijadikan frasa
nama yang bertugas sebagai subjek dengan menyertakan kata sandangyang padanya. Contohnya:
a. Baju ini tercantik di sini. ()
Baju inilah yang tercantik di sini. ()
b. Azam terpandai di kelasnya. ()
Azamlah yang terpandai di kelasnya. ()

Awalan men-

Bentuk Awalan men1. Awalan men- sekeluarga dengan awalan me-, mem-, meng-, dan menge-.
2. Awalan men- dapat berubah menjadi me-, mem-, meng-, dan menge- atau tetap sebagai

men- seperti berikut:


Awalan

Keterangan

me-

Contoh

me.lukis, me.masak, me.nanti,


me.nganga, me. nyala,
dengan huruf l,m, n, ng, ny, r, dan w
me.rancang, dan me.wangi
b. apabila bertemu dengan katakata yang bermula men + kenal = me.ngenal
men + sukat = me.nyukat
dengan huruf k,s, p, dan t, tetapi huruf k akan
men + pukul = me.mukul
bertukar menjadi ng, s menjadi ny,p menjadi m, men + tampal = me.nampal
a. apabila bertemu dengan katakata yang bermula

dan t menjadi n
mem-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan mem.basuh, mem.fitnah,dan


huruf b, f, dan v
mem.varnis

men-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan men.cipta, men.dapat, dan
huruf c, d, dan j
men.jadi

meng-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan meng.alih, meng.elak, meng.isi,
huruf-huruf vokal a, e, i, o, u, atau g dan h
meng.olah, meng.ukir,
meng.goreng, dan meng.hilang

menge- apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada


satu suku kata

menge.bom, menge.cat,
menge.lap, menge.pam, dan
menge.tut

Tugas Awalan mena. sebagai pembentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain dalam pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Tak Transitif

batu (kata nama)


besar (kata adjektif)
rangkak (kata kerja terikat)

membatu
membesar
merangkak

b.
c.

sebagai pembentuk kata kerja transitif daripada kata-kata lain dalam pelbagai kelas.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Kerja Transitif

cangkul (kata nama)


pukul (kata kerja terikat)

mencangkul
memukul

d.
e. sebagai penanda ayat aktif.
Contohnya
i.

Saya telah menyimpan kasut itu. (Aktif)


Kasut itu telah saya simpan. (Pasif)

ii.

Kakak melipat baju itu. (Aktif)


Baju itu dilipat oleh kakak. (Pasif)

Makna Awalan men-

Awalan men- mempunyai beberapa makna, iaitu:


a. melakukan perbuatan...
melompat

= melakukan perbuatan lompat

mengambil

= melakukan perbuatan ambil

b. Katak itu melompat ke dalam kolam.


c.

berlaku seperti atau menyerupai...


melaut

menyerupai laut

menikus

berlaku seperti tikus

d. Sawah padi itu melaut luasnya.


e. pergi ke...

f.

menyeberang

= pergi ke seberang

menyimpang

= pergi ke simpang

Berhati-hati ketika menyeberang jalan.

g. mengenakan atau memasang... di/pada


mengatap

= memasang atap pada...

melapik

= mengenakan lapik pada...

h. Kerja-kerja mengatap rumah itu selesai pada pukul 6.00 petang.


i.

melakukan kerja dengan menggunakan...


= melakukan kerja
mencangkul

= dengan menggunakan cangkul

menangguk

= melakukan kerja dengan menggunakan tangguk

j.

Badrul menangguk ikan di sungai itu.

k.

membuat...

l.

membenteng

= membuat benteng

menumis

= membuat tumis

Kakak sedang menumis sayur sawi.

m. menjadi...
membesar =

menjadi besar

menguning =

menjadi kuning

n. Padi di sawah kepunyaan datuk itu sudah menguning.


o. mengeluarkan bunyi...
mengaduh

= mengeluarkan bunyi "aduh"

mengiau

= mengeluarkan bunyi "iau"

p. Anak kucing yang kelaparan itu mengiau dengan kuatnya sambil mencari ibunya.

Awalan per-

Bentuk Awalan per1. Bentuk awalan per- sekeluarga dengan awalan pe- dan pel-. Ini menunjukkan bahawa
awalan per- ada hubungannya dengan awalanber- yang sekeluarga pula dengan awalan bedan bel-.
2. Awalan per- tetap per- atau dapat berubah menjadi pel- atau pe- seperti berikut:
Awalan

Keterangan

Contoh

per-

apabila bertemu dengan kata-kata buru, tandang, dan tapa

per. buru, per.tandang,


dan per.tapa

pel-

apabila bertemu dengan kata ajar

pel.ajar

pe-

apabila bertemu dengan kata-kata lain yang ada


hubungannya dengan kata-kata yang berawalan ber-

pe.dagang, pe.kedai, dan


pe.tinju

Tugas Awalan perAwalan per- yang pada umumnya berlaku dalam bentuk pe- bertugas untuk membentuk kata nama.
Makna Awalan perAwalan per-, pe-, atau pel- menyatakan makna, iaitu:

a. orang yang berbuat sesuatu dengan kata kerja berawalan ber -...
pelajar

orang yang belajar

perburu

orang yang berburu

b. Orang yang belajar disebut pelajar.


c.

orang yang di -...


pesuruh

orang yang disuruh

petuduh

orang yang dituduh

d. Petuduh itu dihadapkan ke mahkamah.


Awalan pen-

Bentuk Awalan pen1. Awalan pen- sekeluarga dengan awalan pe-, pem-, peng-, dan penge-. Ini menunjukkan
bahawa awalan pen- ada hubungannya dengan awalan me-, mem-, meng-, dan menge-.
2. Awalan pen- dapat berubah menjadi pe-, pem-, peng-, dan penge- atau tetap pen- seperti
berikut:
Awalan

Keterangan

Contoh

pe-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan


huruf l, m, n, ng, ny, r, dan w

pe.lancong,
pe.menang,
pe.naung,
pe.ngayau,
pe.nyanyi,
pe.renang, dan
pe.wangi

pem-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan


huruf b dan f

pem.baca,
pem.buru, dan
pem.fitnah

peng-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan


huruf a, e, i, o, u, g, h, dankh

peng.arah,
peng.edar,
peng.ikut,
peng.olah,

peng.ulas,
peng.gali,
peng.hasut, dan
peng.khianat
penge-

apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada


satu suku kata

penge.bom,
penge.cat, dan
penge.lap

pen-

apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan


huruf c, d, j, sy, dan z

pen.culik,
pen.daki,
pen.jajah,
pen.syarah, dan
pen.ziarah

Tugas Awalan penAwalan pen- bertugas untuk membentuk kata nama daripada kata kerja ataupun daripada kata
adjektif.
Contohnya

Kata Kerja

Kata Nama

membeli
mengebom
mencuri
mengunjungi

pembeli
pengebom
pencuri
pengunjung

Kata Adjektif

Kata Nama

baru
dingin
halus
malas

pembaru
pendingin
penghalus
pemalas

Makna Awalan penAwalan pen- mempunyai beberapa makna, iaitu:


a. orang yang men-...
pemburu

orang yang memburu

pengecat =

orang yang mengecat

b. Pemburu itu menembak seekor rusa.


c.

orang yang suka atau selalu...


pendiam

orang yang suka/selalu mendiamkan diri

penangis

orang yang suka/selalu menangis

d. Zaim pendiam tetapi tidak sombong.


e. orang yang bersifat...

f.

pembengis

orang yang bersifat bengis

pengotor

orang yang bersifat kotor

Pengotor betul lelaki itu.

g. alat atau sesuatu yang digunakan untuk men-...


pembakar =

alat untuk membakar

pencegah =

alat untuk mencegah

h. Ibu membeli sebuah pembakar roti.


i.

j.

sesuatu yang menyebabkan jadi...


pendingin

sesuatu yang menyebabkan jadi dingin

penyakit

sesuatu yang menyebabkan jadi sakit

Penyakit datuk semakin serius.

Pengimbuhan
1. Imbuhan ialah bentuk terikat yang ditambahkan pada sesuatu kata.
2. Imbuhan terbahagi kepada beberapa bentuk, iaitu:
a. awalan (imbuhan yang letaknya di awal kata);
b. awalan rangkap (imbuhan yang letaknya di awal kata juga tetapi terjadi daripada dua
awalan yang dirangkapkan menjadi satu);
c.

akhiran (imbuhan yang letaknya di akhir kata);

d. apitan (awalan dan akhiran yang mengapit kata dasar).


3. Imbuhan dapat bertugas untuk mengubah atau menetapkan kelas pelbagai kata seperti
kata nama, kata bilangan, kata sendi, kata adjektif, kata kerja, kata hubung, dan kata
keterangan.
4. Imbuhan bukan saja dapat mengubah bentuk dan tugas sesuatu kata yang disertainya, tetapi
dapat juga mengubah makna kata-kata itu.
5. Imbuhan yang membentuk kata nama ialah -an, ke -, ke...an, per-, pen-,per...an, dan

pen...an.
6. Imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah seperti yang berikut:
a. imbuhan yang membentuk kata kerja tak transitif, iaitu ber-, men-,ter-, ber...an, dan

ber...kan;
b. imbuhan yang membentuk kata kerja transitif, iaitu men-, men...kan,men...i,

memper-, memper...kan, dan memper...i;


c.

imbuhan yang membentuk kata kerja pasif, iaitu ber-, ter-, di-, kau-,ku-, dan ke...an.

Kata Ganda Berimbuhan


Bentuk Kata Ganda Berimbuhan
1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan seperti berikut:
a. awalan ber-, men-, se-, dan ter-.
Contohnya

berjalan-jalan, menari-nari, sehari-hari, dan teringat-teringat.


b. akhiran -an dan -nya. Contohnya: kecil-kecilan dan rupa-rupanya.
c.

apitan ke...an, ber...an, se...nya, se...an, men...kan, dan men...i.


Contohnya

keanak-anakan, berlari-larian, sebaik-baiknya, sehari-harian, melengah-lengahkan,


dan hormat-menghormati.
2. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja, dan
kata keterangan.
Contohnya

buah-buahan, besar-besaran, terkebil-kebil, sebaik-baiknya, dan sebagainya.


3. Kata ganda berimbuhan mesti disertai tanda sempang (-) juga.

Tugas Kata Ganda Berimbuhan


1. Kata ganda berimbuhan dapat mengubah kelas kata dasarnya seperti yang berikut:
a. daripada kelas kata nama menjadi kata adjektif, kata kerja, dan kata keterangan.
Contohnya:
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Berimbuhan dan Kelasnya

anak (kata nama)


hati (kata nama)
malam (kata nama)

keanak-anakan (kata adjektif)


berhati-hati (kata kerja)
semalam-malaman (kata keterangan)

b.
c.

daripada kelas kata adjektif menjadi kata nama, kata kerja, dan kata keterangan.
Contohnya:
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Berimbuhan dan Kelasnya

harum (kata adjektif)


dengki (kata adjektif)
elok (kata nama)

harum-haruman (kata nama)


dengki-mendengki (kata kerja)
seelok-eloknya (kata keterangan)

d.
e. daripada kelas kata sendi menjadi kata kerja.
Contohnya
bagai (kata sendi) berbagai-bagai (kata kerja)
2. Kata ganda berimbuhan dapat juga mengubah makna kata dasar tanpa mengubah kelasnya.
Contohnya
anak

anak-anakan

orang

orang-orangan

rumah

rumah-rumahan

Makna Kata Ganda Berimbuhan

1. Kata ganda berimbuhan mempunyai beberapa makna.


2. Kata ganda yang berakhiran -an bermakna:
a. bermacam-macam
bunga-bungaan

= bermacam-macam bunga

sayur-sayuran

= bermacam-macam sayur

b. Sayur-sayuran yang dijual di pasar tani murah harganya.


c.

menyerupai sesuatu
orang-orangan

= sesuatu yang menyerupai orang

rumah-rumahan

= sesuatu yang menyerupai rumah

d. Orang-orangan itu diletakkan di tengah sawah.


3. Kata ganda bersisipan -em- bermakna berbagai-bagai.
tali-temali

berbagai-bagai tali

tulang-temulang

berbagai-bagai tulang

4. Ahli sejarah menemukan tulang-temulang di tempat itu.


5. Kata ganda berawalan ber- bermakna:
a. jamak atau beberapa banyak
berguni-guni

beberapa banyak guni

berpeti-peti

beberapa banyak peti

b. Berguni-guni beras disimpan di gudang itu.


c.

melakukan perbuatan dengan seenaknya atau untuk bersantai


berehat-rehat

= berehat dengan seenaknya

bersiar-siar

= bersiar dengan seenaknya

d. Kami gemar bersiar-siar di taman itu pada waktu petang.


e. dalam himpunan

f.

bertiga-tiga

= dalam himpunan tiga

berlima-lima

= dalam himpunan lima

Kami menyertai acara larian bertiga-tiga.

g. beberapa
berpuluh-puluh

= beberapa puluh

beratus-ratus

= beberapa ratus

h. Berpuluh-puluh remaja ditahan dalam serbuan polis itu.


6. Kata ganda berapitan ke...an bermakna:
a. memiliki sifat seperti
keanak-anakan

= seperti anak

kewanita-wanitaan

= seperti wanita

b. Kami kurang suka akan perangainya yang keanak-anakan itu.


c.

seakan-akan atau agak


kebiru-biruan

= seakan-akan biru

kegila-gilaan

= seakan-akan gila

d. Langit yang kebiru-biruan itu sungguh mendamaikan.


e. sangat
kemalu-maluan
f.

= sangat malu

Liza kemalu-maluan apabila diusik oleh lelaki itu.

7. Kata ganda berawalan se- bermakna bagaimana... sekalipun.


sejinak-jinak

= bagaimana jinak sekalipun

sepandai-pandai

= bagaimana pandai sekalipun

8. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh ke tanah juga.


9. Kata ganda berapitan se...nya bermakna paling.
sekuat-kuatnya

= paling kuat

selama-lamanya

= paling lama

10. Budimu akan kukenang untuk selama-lamanya.


11. Kata ganda berawalan men- atau ter- bermakna melakukan perbuatan berulang-ulang.
menarik-narik

= menarik berulang-ulang

terbongkok-bongkok

= membongkok berulang-ulang

12. Adik menarik-narik baju kakak semasa di kedai tadi.


13. Ada juga kata ganda berimbuhan yang bermakna perbuatan menyaling.
bertolak-tolakan

= saling menolak

14. Murid-murid itu bertolak-tolakan semasa berbaris di kantin.


15. Kata ganda berimbuhan men- ada juga yang menyatakan makna pekerjaan atau perihal.
jahit-menjahit

= perihal menjahit

ukur-mengukur

= perihal mengukur

16. Kakak belajar jahit-menjahit pada hujung minggu.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kata ganda berimbuhan yang menyatakan makna berulang-ulang tidak perlu disertai
dengan kata berulang-ulang atau berkali-kali.
Contohnya
Ah Keong menggaru-garu kepalanya berkali-kali apabila disoal oleh Cikgu Ruhani. ()
Ah Keong menggaru-garu kepalanya apabila disoal oleh Cikgu Ruhani. ()

2. Kata ganda berimbuhan yang menyatakan makna bilangan yang tidak tentu tidak boleh
disingkatkan apabila digunakan dalam ayat.
Contohnya
Beribu orang menyambut kedatangan Perdana Menteri. ()
Beribu-ribu orang menyambut kedatangan Perdana Menteri. ()

Senarai Kata Ganda Berimbuhan


A. Yang berikut ialah senarai kata ganda berimbuhan daripada jenis kata nama.
Kata Ganda
Berimbuhan (Kata
Nama)

Ayat Contoh

bau-bauan

Abang mengenakan bau-bauan pada badannya.

buah-buahan

Buah-buahan di tempat ini tidak semahal di tempat lain.

bunga-bungaan

Bunga-bungaan di taman itu sedang berkembang.

daun-daunan

Kawasan itu dipenuhi daun-daunan kering.

hidup-hidupan

Hidup-hidupan liar di negara kita kian pupus.

jadi-jadian

Cerita harimau jadi-jadian menarik minat banyak orang walaupun sekadar


cerita khayalan saja.

kayu-kayuan

Kayu-kayuan Malaysia bermutu tinggi.

main-mainan

Ayah membeli main-mainan untuk adik.

orang-orangan

Para petani meletakkan orang-orangan di tengah sawah untuk menghalau


burung-burung.

puji-pujian

Semasa mengikut perarakan itu mereka mengucapkan puji-pujian kepada


Nabi Muhammad SAW.

rumah-rumahan

Kanak-kanak itu sedang bermain rumah-rumahan.

sayur-sayuran

Sayur-sayuran yang dijual di pasar itu masih segar.

ubat-ubatan

Ubat-ubatan tradisional dibuat daripada pelbagai ramuan akar kayu dan


herba.

jahit-menjahit

Kakak saya rajin mengikuti kelas jahit-menjahit.

karang-mengarang

Penulis itu sangat mahir dalam karang-mengarang.

tulis-menulis

Sejak di bangku sekolah dia sudah berminat terhadap tulis-menulis.

B.
C. Yang berikut ialah senarai kata ganda berimbuhan daripada jenis kata adjektif.
Kata Ganda
Berimbuhan (Kata
Adjektif)

Ayat Contoh

besar-besaran

Majlis perkahwinan itu diadakan secara besar-besaran.

keanak-anakan

Walaupun dia sudah dewasa, perangainya masih keanak-anakan.

kebiru-biruan

Mata gadis itu kebiru-biruan.

kecil-kecilan

Abang memulakan perniagaannya secara kecil-kecilan.

kegila-gilaan

Kelakuannya yang kegila-gilaan itu menyebabkan dia kehilangan kawan.

kehairan-hairanan

Mereka kehairan-hairanan melihat kejadian itu.

kehijau-hijauan

Warna air laut di Pantai Cendering kehijau-hijauan.

kehitam-hitaman

Baju yang dipakainya berwarna biru kehitam-hitaman.

kekuning-kuningan

Tanah liat di kawasan itu kekuning-kuningan.

kemerah-merahan

Mukanya kemerah-merahan kerana berjemur.

kemalu-maluan

Gadis itu tunduk kemalu-maluan apabila diusik.

D.
E. Yang berikut ialah senarai kata ganda berimbuhan daripada jenis kata keterangan.
Kata Ganda
Berimbuhan (Kata
Keterangan)

Ayat Contoh

buat-buatan

Dia bukan betul-betul sakit; sakit buat-buatan saja.

habis-habisan

Dia memarahi orang itu habis-habisan tanpa usul periksa.

lama-kelamaan

Lama-kelamaan mereka pun bertemu dengan orang yang dicari.

mati-matian

Kedua-dua pasukan itu bermain mati-matian untuk menjuarai


pertandingan.

mudah-mudahan

Marilah kita berdoa mudah-mudahan dia selamat kembali ke tanah air.

rasa-rasanya

"Rasa-rasanya kita pernah bersua," kata Ali kepada lelaki itu.

rupa-rupanya

Saya menyangka bahawa dia jahat, rupa-rupanya dia orang baik-baik.

sebaik-baiknya

Penyelesaian perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu dengan


sebaik-baiknya.

seelok-eloknya

Seelok-eloknya baki wang itu kamu simpan di dalam tabung.

sehari-harian

Kulitnya hitam legam kerana dia bekerja di tengah panas sehari-harian.

selama-lamanya

Tidak ada sesiapa yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini.

selambat-lambatnya

Rombongan itu akan tiba selambat-lambatnya sejam lagi.

setidak-tidaknya

Bacalah akhbar Utusan Pengguna, setidak-tidaknya kamu dapat


memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna.

F.
G. Yang berikut ialah senarai kata ganda berimbuhan daripada jenis kata kerja.
Kata Ganda Berimbuhan
(Kata Kerja)

Ayat Contoh

berangan-angan

Sejak kecil dia berangan-angan hendak menjadi doktor.

berbagai-bagai

Setiap manusia mempunyai sikap yang berbagai-bagai.

berbaik-baik

Kita mestilah berbaik-baik sesama insan.

berbeza-beza

Mereka berdua mempunyai pendapat yang berbeza-beza.

berbisik-bisik

Apabila melihat saya, mereka berbisik-bisik.

berbual-bual

Sambil berjalan, kami berbual-bual.

berdekah-dekah

Apabila mendengar cerita saya, mereka tertawa berdekah-dekah.

berderai-derai

Air matanya berderai-derai.

berderet-deret

Kereta yang terkandas dalam banjir itu berderet-deret.

berdikit-dikit

Lebih baik menyimpan berdikit-dikit daripada tidak menyimpan sama


sekali.

berduyun-duyun

Orang berduyun-duyun pergi ke pesta itu.

berebut-rebut

Orang ramai berebut-rebut menaiki bas.

bergerak-gerak

Dia belum juga bergerak-gerak dari tempat itu.

bergilir-gilir

Mereka bergilir-gilir memasuki bilik itu.

berguling-guling

Kucing itu berguling-guling di atas tanah.

berhati-hati

Berhati-hatilah ketika memandu kenderaan di jalan raya.

berhimpit-himpit

Kami duduk berhimpit-himpit di dalam bas.

berkelip-kelip

Bintang berkelip-kelip di angkasa.

berliku-liku

Jalan ke rumah Saida berliku-liku.

bermati-mati

Kedua-dua pasukan bermain bermati-mati untuk memenangi perlawanan


itu.

berapat-rapat

Kami duduk berapat-rapat di dalam bas itu.

bersiar-siar

Mereka bersiar-siar di tepi pantai.

berura-ura

Abang berura-ura hendak membeli kereta baru.

berasak-asakan

Mereka berasak-asakan untuk membeli tiket.

berbedil-bedilan

Kedua-dua pihak tentera serta musuh itu berbedil-bedilan selama dua


jam.

berbunuh-bunuhan

Mereka sanggup berbunuh-bunuhan kerana memperebutkan harta.

bercakar-cakaran

Sejak berkawan, kami tidak pernah bercakar-cakaran.

berdakap-dakapan

Puan Lina dan anaknya itu berdakap-dakapan sambil menangis sebelum


berpisah.

berhambat-hambatan

Pelari itu berhambat-hambatan untuk memenangi perlumbaan itu.

beriring-iringan

Beberapa ekor itik beriring-iringan menuju ke sungai.

berkejar-kejaran

Budak-budak itu berkejar-kejaran di pantai.

berkenal-kenalan

Kami berdua sudah lama berkenal-kenalan.

berlari-larian

Kedua-dua anak kecil itu berlari-larian mendapatkan ayah mereka.

bermaaf-maafan

Dia menangis selepas bermaaf-maafan dengan saya.

berpandang-pandangan

Sejak tadi mereka berpandang-pandangan saja.

berebut-rebutan

Anak-anak ayam itu berebut-rebutan padi.

bersahut-sahutan

Suara katak bersahut-sahutan pada musim hujan.

bersalam-salaman

Kami bersalam-salaman sebelum berpisah.

bertarik-tarikan

Para peserta itu bertarik-tarikan tali.

bertawar-tawaran

Peraih dan nelayan itu sedang bertawar-tawaran di pantai.

bertolong-tolongan

Penduduk kampung di sini senantiasa bertolong-tolongan.

bertikam-tikaman

Banyak lanun yang terbunuh sewaktu bertikam-tikaman dengan


hulubalang-hulubalang Melaka.

mengangguk-angguk

Mereka mengangguk-angguk sebagai tanda setuju.

menggaru-garu

Adik menggaru-garu kakinya yang gatal.

melaung-laung

Dia melaung-laung nama kami dari atas pokok.

melihat-lihat

Aini melihat-lihat pakaian yang hendak dibelinya.

memicit-micit

Dukun Mamat memicit-micit kaki pesakit itu.

merata-rata

Berita itu tersebar merata-rata.

meraung-raung

Adik meraung-raung sambil menghentakkan kakinya.

merayau-rayau

Pelajar yang baik tidak suka merayau-rayau di pusat beli-belah.

menyebut-nyebut

Ibu selalu menyebut-nyebut nama abang.

menarik-narik

Budak itu menangis sambil menarik-narik baju ibunya.

menunjuk-nunjuk

Sikapnya yang suka menunjuk-nunjuk itu dibenci oleh kawan-kawannya.

asak-mengasak

Mereka asak-mengasak untuk mendapat tempat duduk di dalam bas itu.

balas-membalas

Penyokong kedua-dua pasukan itu balas-membalas kata sesama


mereka.

bantu-membantu

Hidup berjiran mesti bantu-membantu.

buru-memburu

Adegan buru-memburu dalam filem itu begitu mencemaskan.

caci-mencaci

Janganlah caci-mencaci sesama sendiri sebagai jiran sekampung.

dengki-mendengki

Tidak ada faedahnya kita dengki-mendengki.

kejar-mengejar

Pelumba-pelumba basikal itu kejar-mengejar untuk memenangi


perlumbaan itu.

kenal-mengenal

Kami sudah lama kenal-mengenal antara satu dengan yang lain.

sabung-menyabung

Kilat sabung-menyabung dan hujan turun dengan lebatnya.

tawar-menawar

Setelah tawar-menawar barulah dia membeli baju itu.

tendang-menendang

Tendang-menendang dibenarkan dalam acara silat itu.

tikam-menikam

Beberapa orang cedera parah apabila mereka tikam-menikam dalam


perkelahian itu.

tolak-menolak

Sewaktu keluar dari stadium itu mereka tolak-menolak.

tolong-menolong

Kita hendaklah senantiasa tolong-menolong antara satu dengan yang


lain.

tuduh-menuduh

Mereka bertengkar dan tuduh-menuduh sesama sendiri.

cerita-menceritakan

Mereka sedang cerita-menceritakan pengalaman masing-masing.

ingat-mengingatkan

Kita perlu ingat-mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang


bahaya dadah.

kalah-mengalahkan

Kedua-dua pasukan itu mencuba kalah-mengalahkan dalam


pertandingan itu.

maaf-memaafkan

Mereka maaf-memaafkan kesalahan masing-masing untuk mengelakkan


perselisihan faham yang berpanjangan.

perlu-memerlukan

Ibu bapa dan anak-anak perlu-memerlukan kasih sayang.

tanya-menanyakan

Ketika bertemu, mereka tanya-menanyakan khabar masing-masing.

atas-mengatasi

Pelari-pelari itu atas-mengatasi antara satu dengan yang lain.

cinta-mencintai

Pasangan itu cinta-mencintai dan akan berkahwin tidak lama lagi.

hormat-menghormati

Perasaan hormat-menghormati dapat mewujudkan perpaduan kaum.

kasih-mengasihi

Ibu bapa dan anak-anak itu kasih-mengasihi.

percaya-mempercayai

Sebagai sahabat, kami senantiasa percaya-mempercayai.

sayang-menyayangi

Perasaan sayang-menyayangi dapat membentuk kebahagiaan


sesebuah keluarga.

ziarah-menziarahi

Semasa cuti sekolah, kami ziarah-menziarahi sanak saudara di


kampung.

teragak-agak

Kerajaan tidak teragak-agak menjatuhkan hukuman yang berat terhadap


pengedar dadah.

terbahak-bahak

Mereka ketawa terbahak-bahak kerana geli hati.

terbongkok-bongkok

Nenek terbongkok-bongkok mencabut rumput.

terburu-buru

Dia terburu-buru ke tempat kerja kerana kesiangan.

teresak-esak

Kanak-kanak itu teresak-esak kerana ditinggalkan ibunya.

tergagap-gagap

Dia bercakap tergagap-gagap kerana ketakutan.

tergesa-gesa

Oleh sebab tergesa-gesa ke pejabat, Ali terlupa membawa dompetnya.

terhendap-hendap

Kami terpandang akan dua orang lelaki yang terhendap-hendap


berhampiran dengan bangsal itu.

terikut-ikut

Dia terikut-ikut akan gaya percakapan yang keinggerisan.

terjerit-jerit

Budak itu terjerit-jerit seperti kucing biang.

terkebil-kebil

Matanya terkebil-kebil kerana mengantuk.

terkelip-kelip

Lampu itu terkelip-kelip lalu padam.

terkial-kial

Pak Tua terkial-kial mengayuh beca.

terlayang-layang

Wau bulan terlayang-layang di udara.

tersenyum-senyum

Kedua-dua orang pelajar itu tersenyum-senyum.

tertunggu-tunggu

Saya tertunggu-tunggu akan balasan suratnya.

Kata Ganda Bersajak


Bentuk Kata Ganda Bersajak
1. Kata ganda bersajak ialah kata ganda yang mengalami persamaan bunyi sama ada di
pangkal, di tengah, atau di hujung kata.

a. Contoh kata ganda bersajak yang mengalami persamaan bunyi di pangkal:


sampah-sarap
suku-sakat
porak-peranda
b. Contoh kata ganda bersajak yang mengalami persamaan bunyi di tengah:
kucar-kacir
mundar-mandir
ulang-alik
c.

Contoh kata ganda bersajak yang mengalami persamaan bunyi dihujung:


hingar-bingar
kuih-muih
tunggang-langgang

2. Semua kata ganda bersajak mesti diberi tanda sempang (-).


3. Kata ganda bersajak boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja, dan
kata keterangan.
Contohnya

lauk-pauk, gilang-gemilang, lalu-lalang, serta-merta, dan sebagainya.


Tugas Kata Ganda Bersajak
Kata ganda bersajak mempunyai tugas yang berikut:
a. mengubah kelas kata dasar.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Bersajak dan Kelasnya

tunggang (kata kerja terikat)


lambat (kata adjektif)
serta (kata hubung)

tunggang-langgang (kata keterangan)


lambat-laun (kata keterangan)
serta-merta (kata keterangan)

b. menetapkan kelas kata dasar.


Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Bersajak dan Kelasnya

batu (kata nama)


kusut (kata adjektif)
mandi (kata kerja asal)

batu-batan (kata nama)


kusut-masai (kata adjektif)
mandi-manda (kata kerja asal)

Makna Kata Ganda Bersajak


1. Menyatakan bermacam-macam atau pelbagai jenis.
kuih-muih

= bermacam-macam jenis kuih

rempah-ratus

= bermacam-macam jenis rempah

2. Ayah membeli kuih-muih untuk hidangan berbuka puasa.


3. Menyatakan makna paling atau sangat.
licin-licau

= sangat licin

segar-bugar

= sangat segar

4. Sayur-sayur yang dijual di pasar tani segar-bugar.


5. Membawa makna sering atau berkalikali.
lalu-lalang

= sering atau berkalikali lalu

mandi-manda

= sering atau berkalikali mandi

6. Banyak orang yang lalu-lalang di jalan pintas itu.

Komen Munsyi Bahasa


Jangan sertakan kata penguat bersama-sama dengan kata ganda bersajak yang membawa makna
sangat atau paling. Contohnya:
Rambutnya sangat kusut-masai kerana dia baru bangun tidur. ()
Rambutnya kusut-masai kerana dia baru bangun tidur.()

Senarai Kata Ganda Bersajak


A. Yang berikut ialah senarai kata ganda bersajak daripada jenis kata nama.
Kata Ganda Bersajak
(Kata Nama)

Ayat Contoh

awan-gemawan

Awan-gemawan berarak di langit.

batu-batan

Tapak projek itu dipenuhi batu-batan.

calar-balar

Terdapat calar-balar pada lengan dan betis adik yang baru pulang
bermain.

cirit-birit

Beberapa orang pelajar mengalami cirit-birit setelah makan nasi lemak di


kantin.

desas-desus

Jangan mudah terpengaruh oleh desas-desus.

gerak-geri

Polis sedang memperhatikan gerak-geri lelaki itu.

kayu-kayan

Kayu-kayan di Malaysia bermutu tinggi.

lauk-pauk

Lauk-pauk yang dihidangkan itu sungguh enak.

rempah-ratus

Rempah-ratus digunakan untuk melazatkan makanan.

saki-baki

Saki-baki makanan dibuang oleh ibu ke dalam tong sampah.

sayur-mayur

Sayur-mayur di pasar itu amat segar.

sedu-sedan

Sedu-sedan Mak Limah memilukan hati.

sorak-sorai

Sorak-sorai jelas kedengaran dari arah padang bola itu.

tanah-tanih

Tanah-tanih di kebun itu sangat subur.

tindak-tanduk

Tindak-tanduknya mencurigakan kami.

B.
C. Yang berikut ialah senarai kata ganda bersajak daripada jenis kata adjektif.
Kata Ganda Bersajak
(Kata Adjektif)

Ayat Contoh

bengkang-bengkok

Jalan ke rumah Mak Cik Sanah bengkang-bengkok.

compang-camping

Pakaian pengemis itu compang-camping.

gopoh-gapah

Dengan gopoh-gapah dia berlalu dari situ.

gundah-gulana

Perasaannya gundah-gulana setelah melihat rumahnya dijilat api.

haru-biru

Kampung yang aman itu telah menjadi haru-biru.

hingar-bingar

Sorakan penonton menjadikan suasana di situ hingar-bingar.

kacau-bilau

Tiba-tiba saja keadaan di situ menjadi kacau-bilau.

karut-marut

Jangan percaya akan cerita yang karut-marut itu.

lekak-lekuk

Jalan yang lekak-lekuk itu menyukarkan perjalanan.

licin-licau

Jalan raya itu licin-licau kerana ketumpahan minyak pelincir.

ramah-tamah

Adik-beradik Mazni ramah-tamah belaka.

segar-bugar

Sayur-sayuran yang dipetiknya segar-bugar.

serbah-serbih

Pakaiannya kelihatan serbah-serbih saja.

terang-benderang

Sekeliling istana itu terang-benderang disinari lampu-lampu yang


gemerlapan.

D.
E. Yang berikut ialah senarai kata ganda bersajak yang tergolong dalam kelas kata kerja.
Kata Ganda Bersajak
(Kata Kerja)

Ayat Contoh

bongkar-bangkir

Rumah tangganya bongkar-bangkir kerana fitnah orang.

bolak-balik

Feri Malaysia bolak-balik dari Kuantan ke Kota Kinabalu.

cerai-berai

"Marilah kita bersatu padu dan janganlah kita bercerai-berai," kata menteri
itu.

kumat-kamit

Mulut bomoh itu kumat-kamit membaca jampi.

lalu-lalang

Setiap hari kami lalu-lalang di jambatan itu.

mandi-manda

Beberapa orang pelancong sedang mandi-manda di pantai itu.

mundar-mandir

Ayah mundar-mandir di ruang tamu.

pindah-randah

Masyarakat Badwi suka pindah-randah.

ulang-alik

Ayah ulang-alik ke pejabat dengan motosikal.

F.
G. Yang berikut ialah senarai kata ganda bersajak daripada jenis kata keterangan.
Kata Ganda Bersajak
(Kata Kerja)

Ayat Contoh

lambat-laun

Lambat-laun kejahatannya itu diketahui orang juga.

lintang-kedak

Dia berlari lintang-kedak dikejar anjing.

lintang-pukang

Adik lari lintang-pukang kerana ketakutan.

pontang-panting

Orang gila itu lari pontang-panting apabila dikejar oleh sekumpulan kanakkanak nakal.

serta-merta

Lelaki itu mati serta-merta di tempat kejadian.

tunggang-langgang

Habis barang-barang di situ tunggang-langgang dilanggarnya.

Kata Ganda Seluruh


Bentuk Kata Ganda Seluruh
1. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang diulang atau digandakan seluruhnya.
2. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (-).
3. Kata ganda seluruh boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja, dan kata
keterangan.
Contohnya

guru-guru, besar-besar, hidup-hidup, bukan-bukan, dan sebagainya.

Tugas Kata Ganda Seluruh


Kata ganda seluruh mempunyai beberapa tugas, iaitu:
a. mengubah kelas kata dasar.
Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Seluruh dan Kelasnya

hari (kata nama)


mana (kata ganti tanya)
awal (kata adjektif)
jemput (kata kerja terikat)

hari-hari (kata keterangan)


mana-mana (kata ganti tak tentu)
awal-awal (kata keterangan)
jemput-jemput (kata nama)

b.
c.

menetapkan kelas kata dasar.


Contohnya
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Seluruh dan Kelasnya

buku (kata nama)


tajam (kata adjektif)
bukan (kata keterangan)
muntah (kata kerja)

buku-buku (kata nama)


tajam-tajam (kata adjektif)
bukan-bukan (kata keterangan)
muntah-muntah (kata kerja)

d. mengubah makna kata dasar tanpa mengubah kelasnya (kata nama).


Contohnya
api

api-api

kura

kura-kura

langit

langit-langit

mata

mata-mata

sumpah

sumpah-sumpah

Makna Kata Ganda Seluruh


Kata ganda seluruh menyatakan beberapa makna, iaitu:
a. jamak atau banyak
baju-baju

= baju yang banyak

kertas-kertas

= kertas yang banyak

pokok-pokok

= pokok yang banyak

b. Pokok-pokok ditanam di tepi jalan.


c.

tunggal atau satu


kanak-kanak

= seorang kanak-kanak

gula-gula

= sebiji gula-gula

labah-labah

= seekor labah-labah

d. Kanak-kanak itu menangis.


e. menyerupai atau berlaku sebagai
mata-mata

= berlaku sebagai mata

kuda-kuda

= menyerupai kuda

siku-siku
f.

= menyerupai siku

Encik Murad ialah seorang mata-mata.

g. melakukan perbuatan dengan seenaknya atau untuk bersantai


duduk-duduk

= duduk untuk bersantai

tidur-tidur

= tidur untuk bersantai

h. Abang tidur-tidur di atas sofa.


i.

untuk menguatkan keterangan


baik-baik

dengan baiknya

halus-halus

dengan halusnya

kuat-kuat

dengan kuatnya

j.

Emak menghiris bawang merah itu halus-halus.

k.

banyak yang bersifat seperti yang tersebut pada kata dasar

l.

cantik-cantik

= banyak yang cantik

manis-manis

= banyak yang manis

tinggi-tinggi

= banyak yang tinggi

Kuih yang dijual di pasar Ramadan itu manis-manis.

Komen Munsyi Bahasa


1. Jika sesuatu kata ganda itu sudah bermakna jamak, maka kata bilangan tidak diperlukan
lagi.
Contohnya
Tiga ekor burung-burung gagak hinggap di pagar. ()
Tiga ekor burung gagak hinggap di pagar. ()
Burung-burung gagak hinggap di pagar. ()
2. Jika kata ganda seluruh terdiri daripada kata adjektif yang sudah menyatakan makna jamak,
maka kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak perlu digandakan.
Contohnya
Anak-anak Pak Samad baik-baik belaka. ()
Anak Pak Samad baik-baik belaka. ()
3. Kata ganda yang menyatakan makna tunggal seperti anai-anai dan kanak-kanak disebut
kata ganda semu. Penggandaannya kekal walaupun disertai kata bilangan untuk
menyatakan jamak.
Contohnya
(a) Beribu-ribu ekor anai-anai bersarang di bawah tangga.
(b) Tiga orang kanak-kanak itu berkejar-kejaran.

Senarai Kata Ganda Seluruh


A. Yang berikut ialah senarai kata ganda seluruh daripada jenis kata nama yang bermakna
tunggal.

Kata Ganda Seluruh


(Kata Nama)

Maksudnya dan Ayat Contoh

anai-anai

Serangga yang bersarang dalam tanah: Kayu itu reput dimakan anai-anai.

angan-angan

Cita-cita: Angan-angannya untuk menjadi guru tercapai.kampung

biri-biri

Sejenis binatang: Biri-biri banyak diternak di New Zealand.

dekak-dekak

Alat untuk menghitung; sempoa: Dekak-dekak tidak digunakan lagi


sekarang.

epok-epok

Kuih yang berintikan sayur: Emak menghidangkan epok-epok untuk kami.

jentik-jentik

Anak nyamuk: Di dalam kolam yang terbiar itu banyak terdapat jentikjentik.

kelip-kelip

Serangga yang mengeluarkan cahaya yang berkelip-kelip; kunangkunang: Pada waktu malam, banyak kelip-kelip yang berterbangan di
halaman rumah saya.

kupu-kupu

Serangga seperti rama-rama tetapi lebih kecil: Seekor kupu-kupu hinggap


di pohon itu.

kura-kura

Binatang yang kulit belakangnya keras dan dapat hidup di air dan di darat:
Dia berjalan lambat seperti kura-kura.

labah-labah

Serangga berkaki lapan yang menggunakan sarangnya untuk


memerangkap mangsanya: Pondok usang itu dipenuhi sarang labahlabah.

labu-labu

Bekas air, biasanya daripada tembikar: Air di dalam labu-labu itu amat
sejuk.

mata-mata

Polis: Mata-mata bertugas menjaga keamanan.

oleh-oleh

Buah tangan: Kami membawa oleh-oleh untuk nenek.

pijat-pijat

Kutu yang busuk baunya: Pijat-pijat menghisap darah.

sumpah-sumpah

Binatang seperti mengkarung: Sumpah-sumpah kelihatan hijau di daun


dan merah di tanah.

ubun-ubun

Bahagian kepala yang hampir dengan dahi; bahagian tengah kepala:


Emak mengusapkan air ubat pada ubun-ubun adik.

ura-ura

Sesuatu yang dianjurkan untuk pertimbangan; cadangan; usul: Ada uraura bahawa gaji pekerja akan dinaikkan.

B. Yang berikut ialah senarai kata ganda seluruh daripada jenis kata adjektif.
Kata Ganda Seluruh
(Kata Adjektif)

Ayat Contoh

baik-baik

Kawan abang saya baik-baik.

besar-besar

Rumah di kawasan itu besar-besar.

cantik-cantik

Lukisannya cantik-cantik belaka.

comel-comel

Anak kucing itu comel-comel.

enak-enak

Makanan di restoran itu enak-enak.

gagah-gagah

Peserta pertandingan angkat berat itu gagah-gagah.

gemuk-gemuk

Ternakan Ramu gemuk-gemuk.

hebat-hebat

Para pendebat itu hebat-hebat belaka.

hitam-hitam

Anak Pak Kasim hitam-hitam.

indah-indah

Tempat peranginan di negara kita indah-indah.

jinak-jinak

Merpati peliharaannya jinak-jinak betul.

kaya-kaya

Menantu Haji Musa kaya-kaya.

kecil-kecil

Rumah di kampung itu kecil-kecil.

lebar-lebar

Jalan raya di Paris lebar-lebar.

manis-manis

Saya tidak gemar akan makanan yang manis-manis.

mudah-mudah

Soalan Matematik itu mudah-mudah saja.

nakal-nakal

Anak Mak Limah nakal-nakal.

panjang-panjang

Sungai di negara China panjang-panjang.

pedas-pedas

Masakan ibu pedas-pedas.

pintar-pintar

Pelajar di sekolah itu pintar-pintar.

rajin-rajin

Anak Puan Rohana rajin-rajin.

rapat-rapat

Rumah di kampung nelayan itu rapat-rapat.

ringan-ringan

Barang yang ringan-ringan saja yang terangkat olehnya.

sedikit-sedikit

Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.

sihat-sihat

Kami sekeluarga sihat-sihat belaka.

tebal-tebal

Buku yang dipinjam oleh kakak itu tebal-tebal.

tinggi-tinggi

Pohon kelapa di kebun datuk tinggi-tinggi.

tua-tua

Orang tua-tua mestilah kita hormati.

wangi-wangi

Bunga di taman itu wangi-wangi.

C.
D. Yang berikut ialah senarai kata ganda seluruh daripada jenis kata kerja.
Kata Ganda Seluruh
(Kata Kerja)

Ayat Contoh

ada-ada

Ada-ada saja yang diceritakannya.

baring-baring

Azhar baring-baring di bawah pohon ketapang itu.

duduk-duduk

Mereka duduk-duduk di atas tembok itu.

makan-makan

Orang ramai makan-makan di tepi pantai itu.

muntah-muntah

Selepas minum susu, adik muntah-muntah.

pulang-pulang

Ayah belum pulang-pulang dari tempat kerja.

tidur-tidur

Saya hanya tidur-tidur ayam.

E.
F. Yang berikut ialah senarai kata ganda seluruh daripada jenis kata keterangan.
Kata Ganda Seluruh
(Kata Keterangan)

Ayat Contoh

alang-alang

Alang-alang mandi biar basah.

awal-awal

Awal-awal lagi adik sudah bangun.

baik-baik

Belajarlah baik-baik; semoga kamu berjaya.

benar-benar

Dia benar-benar insaf akan kesalahannya.

bukan-bukan

Jangan ceritakan perkara yang bukan-bukan.

bulat-bulat

Mereka bulat-bulat menolak usulnya.

cepat-cepat

Adik makan cepat-cepat kerana terlewat ke sekolah.

dekat-dekat

Mereka berdua duduk dekat-dekat sambil berbual.

diam-diam

Dia masuk ke bilik itu secara diam-diam.

entah-entah

"Entah-entah Ali sudah pergi," kata Abu.

erat-erat

Dia memeluk pinggang ayahnya erat-erat.

hampir-hampir

Budak itu hampir-hampir dilanggar kereta.

hidup-hidup

Ular itu ditangkapnya hidup-hidup.

jarang-jarang

Dia jarang-jarang menonton perlawanan bola sepak.

kadang-kadang

Kadang-kadang saya berbasikal ke sekolah.

ketat-ketat

Bekas gula itu ditutupnya ketat-ketat.

kira-kira

Kami tiba di situ kira-kira pukul 10 pagi.

kuat-kuat

Jangan bercakap kuat-kuat di perpustakaan.

laju-laju

Abang tidak suka memandu laju-laju.

lama-lama

Sebelum berpisah, dia merenung wajah ibunya lama-lama.

masak-masak

Perkara itu telah difikirkannya masak-masak.

mentah-mentah

Ulam-ulaman elok dimakan mentah-mentah.

moga-moga

Moga-moga kita beroleh kejayaan.

mula-mula

Dialah yang mula-mula sampai di situ.

pagi-pagi

Pagi-pagi lagi ayah ke sawah.

panas-panas

Pisang goreng sedap dimakan panas-panas.

perlahan-lahan

Mereka bercakap perlahan-lahan saja.

pura-pura

Ahmad pura-pura tidur apabila melihat kami datang.

putus-putus

Dia tidak putus-putus menerima ucapan tahniah.

renyai-renyai

Hujan turun renyai-renyai.

samar-samar

Kapal itu kelihatan samar-samar saja.

sayup-sayup

Suara tangisan itu sayup-sayup kedengaran.

sedikit-sedikit

Wang simpanannya digunakan sedikit-sedikit.

sekali-sekali

Sekali-sekali ada juga saya menerima surat daripadanya.

senyap-senyap

Senyap-senyap saja dia mendirikan rumah tangga.

sia-sia

Sia-sia saja saya menasihatinya.

subuh-subuh

Para penoreh bangun subuh-subuh lagi untuk menoreh getah.

terang-terang

Terang-terang dia menipu kawannya.

tiba-tiba

Pengamuk itu tiba-tiba meluru ke arah kami.

Kata Ganda Separa


Bentuk Kata Ganda Separa
1. Kata ganda separa ialah kata yang dibentuk dengan cara menyingkatkan bahagian
pertama daripada kata ganda seluruh.
Contohnya
jari

jajari

jejari

kuda

kukuda

kekuda

laki

lalaki

lelaki

2. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama.

Tugas Kata Ganda Separa


Kata ganda separa bertugas untuk mengubah makna kata dasar tanpa mengubah kelasnya.
Contohnya:
Kata Dasar dan Kelasnya

Kata Ganda Separa dan Kelasnya

gendang (kata nama)


jari (kata nama)
kuda (kata nama)

gegendang (kata nama)


jejari (kata nama)
kekuda (kata nama)

Makna Kata Ganda Separa


Kata ganda separa menyatakan beberapa makna, iaitu:

a. jamak atau banyak


dedaun

= beberapa banyak daun

pepohon

= beberapa banyak pohon

b. Dedaun kering di halaman rumah itu berterbangan ditiup angin.


c.

tunggal atau satu


lelabu

sebiji lelabu

pepijat

seekor pepijat

d. Emak menyimpan air di dalam lelabu supaya menjadi lebih sejuk.


e. menyerupai sesuatu

f.

kekuda

menyerupai kuda

bebola

menyerupai bola

Emak sedang menggoreng bebola ikan di dapur untuk dihidangkan semasa minum petang
nanti.

Senarai Kata Ganda Separa


Yang berikut ialah senarai kata ganda separa yang tergolong dalam kelas kata nama.
Kata Ganda Separa
(Kata Nama)

Ayat Contoh

bebalai

Mereka sedang berehat di atas bebalai itu.

bebawang

Pohon bebawang tumbuh meliar di kawasan itu.

bebenang

Bebenang skru itu sudah haus.

bebuli

Bebuli itu berisi air mawar.

dedaun

Dedaun kering berguguran ditiup angin.

gegendang

Gegendang telinga bergetar apabila terkena gelombang bunyi.

jejari

(i) Ayah sedang memasang jejari pada tingkap.


(ii) Jejari roda basikalnya kelihatan berkarat.

jejentik

Banyak sungguh jejentik di dalam longkang itu.

kekabu

Emak mengisi sarung bantal dengan kekabu.

kekacang

Kita digalakkan makan kekacang untuk kesihatan.

kekisi

Tukang rumah itu sedang memasang kekisi pada tingkap rumah tersebut.

kekuda

Kekuda yang reput itu sudah diganti dengan yang baru.

lelabah

Bangsal yang buruk itu dipenuhi sarang lelabah.

lelabi

Lelabi menyerupai kura-kura.

lelabu

Lelabu itu halus buatannya.

lelaki

Murid lelaki dilarang berambut panjang.

lelangit

Ayah memasang lelangit di dalam bilik saya.

pepijat

Belakang adik merah digigit pepijat.

sesiku

Tukang kayu itu menggunakan sesiku untuk mengukur sudut tepat.

tetamu

Encik Lim sedang sibuk melayani para tetamu yang hadir.

tetangga

Mak Teh menjemput jiran tetangganya ke kenduri kesyukuran di


rumahnya.

tetupai

Tetupai pada tiang rumah itu masih kukuh.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kata ganda separa yang membawa maksud jamak, tidak perlu disertai kata bilangan.
Contohnya
a. Beberapa dedaun kering bertaburan di halaman rumah. ()
Dedaun kering bertaburan di halaman rumah. ()
b. Pepohon-pepohon yang rendang terdapat di sepanjang jalan itu. ()
Pepohon yang rendang terdapat di sepanjang jalan itu. ()
2. Kata ganda separa yang menyatakan makna tunggal seperti kekura dan tetangga boleh
disertai kata bilangan untuk menyatakan jamak.
Contohnya
a. Ada beberapa ekor kekura di parit itu.
b. Tiga orang tetangga kami warganegara asing.

Pengandaan
1. Kata ganda ialah kata yang diulang atau digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya.
2. Penggandaan boleh dilakukan terhadap kata nama, kata kerja, dan kata adjektif.
3. Terdapat empat bentuk kata ganda, iaitu:
a. kata ganda seluruh;
b. kata ganda separa;
c.

kata ganda bersajak;

d. kata ganda berimbuhan.

Tahun 5 Pemajmukan
Pemajmukan
1. Kata majmuk merupakan dua patah kata dasar yang digabungkan untuk membentuk satu
kata baru yang padu serta sebati maknanya.
2. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri. Misalnya,

air dan mata yang menjadi komponen kata majmuk air mata ialah air yang meleleh dari mata
ketika menangis.
3. Ada juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi
maknanya sama atau hampir-hampir sama.
Contohnya

cantik jelita dan hancur lebur.

4. Dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkan untuk menyatakan
makna kesangatan. Misalnya, cantik jelita bererti sangat cantik dan hancur lebur bererti
hancur sama sekali.
Bentuk Kata Majmuk
1. Kata majmuk ada yang dieja tercantum dan ada yang dieja terpisah tetapi tidak ada
yang bersempang.
2. Dengan itu, dapatlah dibezakan bentuk kata majmuk daripada bentuk kata ganda yang dieja
bersempang kecuali kata ganda separa seperti bebawang, dedaun, jejari, kekuda , dan
sebagainya.
3. Beberapa contoh kata majmuk yang dieja tercantum ialah apabila, bagaimana, bumiputera,

daripada, demikian, jurumudi, kadangkala, manakala, dan walaupun.


4. Beberapa contoh kata majmuk yang dieja terpisah ialah air mata, buah pinggang, campur

tangan, daun pintu, ganti rugi, dan hak cipta.


5. Dari segi bentuknya, kata majmuk terbahagi kepada beberapa kelas seperti berikut:
a. kata nama majmuk;
b. kata adjektif majmuk;
c.

kata kerja majmuk;

d. kata bilangan majmuk;


e. kata sendi majmuk;
f.

kata keterangan majmuk;

g. kata hubung majmuk.

Kata Nama Majmuk


1. Sebahagian besar kata majmuk dalam bahasa Malaysia tergolong dalam kelas kata nama.
2. Kata nama majmuk terbentuk daripada gabungan beberapa kelas kata, iaitu:
a. kata nama + kata nama;
b. kata nama + kata adjektif;
c.

kata nama + kata kerja;

d. kata adjektif + kata adjektif;

e. kata adjektif + kata nama;


f.

kata kerja + kata kerja;

g. kata kerja + kata nama;


h. kata kerja + kata adjektif.
Kelas Kata

Contoh Kata Majmuk

kata nama + kata nama

anak kunci
cucu cicit
daun pintu

kata nama + kata adjektif

besi berani
cakera padat
daya tahan

kata nama + kata kerja

adik angkat
bilik tidur
duit pecah

kata adjektif + kata adjektif belas kasihan


suka ria
kata adjektif + kata nama

rukun tetangga
setia kawan

kata kerja + kata kerja

lalu lintas
tanggung jawab
tunjuk ajar

kata kerja + kata nama

korek api
reka bentuk
tarik tali

kata kerja + kata adjektif

kencing manis
temu ramah
urus setia

Kata Adjektif Majmuk


1. Kata adjektif majmuk merupakan satu lagi kata majmuk yang banyak terdapat dalam bahasa
Malaysia.
2. Walaupun adakalanya kata majmuk itu daripada kelas kata adjektif, tetapi kata majmuk
tersebut tergolong dalam kelas kata nama majmuk.
Contohnya

kasih sayang, penat lelah, dan suka duka.


3. Kata adjektif majmuk terbentuk daripada gabungan kelas kata seperti yang berikut:
a. kata adjektif + kata nama;
b. kata adjektif + kata adjektif.
Kelas Kata
kata adjektif + kata nama

Contoh Kata Majmuk


berat lidah
buruk siku

busuk hati
kata adjektif + kata adjektif cerdik pandai
lemah lembut
sunyi sepi

Kata Kerja Majmuk


1. Kata kerja majmuk terdiri daripada dua patah kata atau lebih daripada kelas kata kerja atau
daripada kelas-kelas yang lain.
2. Kata kerja majmuk terbahagi kepada dua, iaitu:
a. kata kerja majmuk yang bebas,
yakni tidak terikat pada sebarang imbuhan.
Contohnya

angkat kaki, buang air, campur tangan, dan gulung tikar.


b. kata kerja majmuk yang terikat.
Contohnya

mengadu domba, mengambil berat, membanting tulang, bercerai susu, berdiam diri,
menyalahgunakan, dan menembak mati.
3. Kata kerja majmuk dapat dibentuk daripada gabungan beberapa kelas kata seperti yang
berikut:
Kelas Kata

Contoh Kata Majmuk

kata kerja + kata nama

geleng kepala
pilih bulu
tutup mulut

kata kerja + kata adjektif

mengambil berat
membuta tuli
menganggap mudah

kata kerja + kata kerja

membawa masuk
membaik pulih
mengambil alih

Kata Bilangan Majmuk


Kata bilangan majmuk terbentuk daripada gabungan dua kata bilangan.
Contohnya
dua puluh, tiga perempat, empat ratus,lima ribu, dan enam juta.
Kata Sendi Majmuk
Kata sendi majmuk tidak banyak jumlahnya, iaitu darihal, daripada, kepada, dan sedari.
Kata Keterangan Majmuk
Kata keterangan majmuk ada yang dieja tercantum dan ada pula yang dieja terpisah.
Contohnya
acap kali, boleh jadi, demikian, kadangkala, lambat laun, pertama kali, sambil lalu , dan sekali sekala.
Kata Hubung Majmuk
Kata hubung majmuk biasanya dieja tercantum.

Contohnya

apabila, manakala, dan meskipun.


Tugas Kata Majmuk
Kata majmuk mempunyai dua tugas, iaitu:
a. menetapkan kelas kata dasar.
Contohnya
air
(kata nama)

mata
(kata nama)

air mata
(kata nama)

lemah
(kata adjektif)

lembut
(kata adjektif)

lemah lembut
(kata adjektif)

mogok
(kata kerja)

duduk
(kata kerja)

mogok duduk
(kata kerja)

dari
(kata sendi)

pada
(kata sendi)

daripada
(kata sendi)

b.
c.

mengubah kelas kata dasar.


Contohnya
apa
(kata ganti tanya)

bila
(kata keterangan
tanya)

apabila
(kata hubung)

alim
(kata adjektif)

ulama
(kata nama)

alim ulama
(kata nama)

gulung
(kata kerja)

tikar
(kata nama)

gulung tikar
(kata kerja)

tumbuk
(kata kerja)

rusuk
(kata nama)

tumbuk rusuk
(kata kerja)

cerdik
(kata adjektif)

pandai
(kata adjektif)

cerdik pandai
(kata nama)

lalu
(kata kerja)

lintas
(kata kerja)

lalu lintas
(kata nama)

banyak
(kata adjektif)

mulut
(kata nama)

banyak mulut
(kata adjektif)

lambat
(kata adjektif)

laun
(kata adjektif)

lambat laun
(kata keterangan)

d.
Makna Kata Majmuk

1. Dari segi maknanya, kata majmuk dapat dibahagi kepada dua jenis, iaitu:
a. kata majmuk wajar;
b. kata majmuk kiasan.
2. Kata majmuk wajar ialah kata majmuk yang sebenarnya. Maknanya dapat diketahui
daripada makna kata-kata yang menjadi komponennya. Misalnya, buah anggur ialah kata
majmuk wajar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur.
3. Kata majmuk kiasan pula ialah kata majmuk yang maknanya lain daripada makna yang
ada pada kata-kata yang menjadi komponennya. Misalnya, buah hati ialah kata majmuk
kiasan kerana maknanya tidak ada kena-mengena dengan buah ataupun hati. Makna buah

hati ialah kekasih yang dicintai, bukan buah yang bernama hati.
Contoh Kata Majmuk Wajar
abuk gergaji
adat istiadat
alih bahasa
bahasa pasar
bakul sampah
batang hidung
cacar air
cakera padat
cantik jelita
daya cipta
dengki hati
emas putih
gagah berani
gunung api
hancur lebur
harga borong
hijau laut
ikan parang
isi perut
juling air
kaca mata
kongsi gelap
lipat ganda
lubang hidung
mabuk laut
merah jambu

minyak masak
naik takhta
nenek moyang
nombor genap
orang gaji
orkes ghazal
otak depan
pagar duri
peluru kendali
pindah tangan
rabun jauh
resah gelisah
ruang angkasa
sabun mandi
sihat akal
sumpah seranah
tahan lasak
tuan rumah
turun tangga
udang galah
uji kaji
usus buntu
wali hakim
wang saku
warta berita
zat air

Contoh Kata Majmuk Kiasan


akal kancil
anak angkat
anak emas
anak kunci
batu loncatan

banyak mulut
buah mulut
bulan madu
cahaya mata
cakap angin

campur tangan
cekak musang
darah daging
daun meja
daun pintu
emas kahwin
embun betina

lancang mulut
lebar mulut
lemah semangat
lepas tangan
mabuk kepayang
main angin
makan angin

embun jantan
filem bisu
gajah guling
gaji buta
gambar hidup
gantung kemudi
gatal mulut
gunung payung
habis akal
hajat besar
halwa telinga
harga diri
ibu ayam
intan baiduri
isi hati
jalan bahasa
jauh hati
kacang miang
kakitangan
karat hati
kata dua
kecil hati
kereta api
lalat hijau

malam buta
mandi keringat
matahari
naik darah
nikah gantung
nyawa ikan
otak udang
pacat kenyang
panas hati
panjang tangan
pasar gelap
patah hati
rapat raksasa
rendah hati
sagu hati
sakit hati
sampai hati
sempit akal
tali barut
tampuk kuasa
tanah air
tangan besi
timbang rasa
tumbuk rusuk

Komen Munsyi Bahasa


Kata majmuk tidak boleh digandakan sewenang-wenangnya. Hanya katapertama dalam kata majmuk
yang boleh digandakan.
Contohnya
a. alat tulis-alat tulis ()
alat-alat tulis ()
b. ahli jawatankuasa-ahli jawatankuasa ()
ahli-ahli jawatankuasa ()

Tahun 5 Pembinaan Ayat


Ayat Aktif Dan Ayat Pasif
1. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai penderita.
2. Dalam ayat aktif, kata kerjanya berawalan men-. Contohnya:
a. Ayah memandu kereta.
b. Adik menendang bola itu.
c.

Kucing hitam itu melarikan ikan.

3. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan mengutamakan objek sebagai unsur yang
diterangkan.
4. Ayat pasif tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti
diri kedua. Contohnya:
a. Semak samun itu saya tebas.
b. Buku-buku itu perlu kamu kemas.
5. Ayat pasif berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.
Contohnya:
a. Baju ini dijahit oleh kakaknya.
b. Kebun itu dibersihkan oleh Pak Mat.
6. Ayat pasif terbahagi kepada tiga, iaitu:
a. ayat pasif diri pertama;
b. ayat pasif diri kedua;
c.

ayat pasif diri ketiga.

Ayat Pasif Diri Pertama


1. Ayat pasif diri pertama ialah ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului
kata ganti diri pertama seperti aku, kami, kita, saya, dan sebagainya.
2. Kata ganti diri pertama aku boleh disingkatkan menjadi ku- dan hendaklah dicantumkan pada
kata kerja pasif. Contohnya:
a. Buku itu kuambil.
b. Bunga itu kupetik.
3. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya
berbeza. Contohnya:
Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Pertama

a. Saya membaca buku itu.

f.

b. Kami menduduki peperiksaan itu.

g. Peperiksaan itu kami duduki.

c.

h. Ke sana akan aku pergi.

Aku akan pergi ke sana.

Buku itu saya baca.

d. Kita perlu menyiapkan tugasan itu.

i.

Tugasan itu perlu kita siapkan.

e. Saya membeli sebatang pen.

j.

Sebatang pen saya beli.

Ayat Pasif Diri Kedua


1. Ayat pasif diri kedua ialah ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului
kata ganti diri kedua seperti awak, anda, kamu, engkau, dan sebagainya.

2. Kata ganti diri kedua engkau boleh disingkatkan menjadi kau- dan hendaklah dicantumkan
pada kata kerja pasif. Contohnya:
a. Buku itu kauambil.
b. Bunga itu kaupetik.
3. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya
berbeza. Contohnya:
Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Kedua

a. Anda perlu mengisi borang itu.

f.

b. Kamu mesti menyiapkan kerja itu.

g. Kerja itu mesti kamu siapkan.

c.

h. Pesanan itu harus engkau sampaikan.

Engkau harus menyampaikan pesanan itu.

Borang itu perlu anda isi.

d. Awak perlu menaip surat itu.

i.

Surat itu perlu awak taip.

e. Kalian perlu membersihkan tempat ini.

j.

Tempat ini perlu kalian bersihkan.

Ayat Pasif Diri Ketiga


1. Ayat pasif diri ketiga ialah ayat yang kata kerjanya berawalan di- dan diikuti kata sendi
oleh serta ganti diri ketiga seperti ia, dia, beliau, baginda, dan sebagainya.
2. Kata sendi oleh boleh ada dan boleh tiada sesudah kata kerja pasif diri ketiga. Contohnya:
a. Pokok itu ditebang oleh Pak Ali.
b. Pokok itu ditebang Pak Ali.
3. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza.
Contohnya:
Ayat Aktif
a. Adira sudah menyapu daun-daun kering di
halaman rumah.
b. Dia sedang membetulkan motosikal yang rosak

Ayat Pasif Diri Ketiga


f.

g. Kerja itu mesti kamu siapkan.


h. Pesanan itu harus engkau

itu.
c.

Borang itu perlu anda isi.

sampaikan.

Beliau akan merasmikan acara sukan tahunan

i.

Surat itu perlu awak taip.

itu.

j.

Tempat ini perlu kalian bersihkan.

d. Baginda meminta rakyat supaya bersatu padu.


e. Mereka sedang membersihkan kawasan masjid.

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah


1. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dalam bentuk ayat tanpa
mengubah maksud asalnya.
2. Dalam penulisan, cakap ajuk harus disertai tanda petik ("..."). Contohnya:
a. "Saya sakit perut," kata Risha kepada emaknya.
b. Pesan emak kepada abang, "Berhati-hati memandu kereta."
3. Cakap ajuk terbahagi kepada empat jenis, iaitu:
a. cakap ajuk jenis ayat penyata, contohnya:
i.

"Saya belum bersarapan," kata Lim kepada Gurmit.

ii.

"Inilah basikal baru saya," kata Balkis kepada Zinta.

b. cakap ajuk jenis ayat perintah, contohnya:

c.

i.

"Silalah menjamu selera," kata ayah kepada para tetamu.

ii.

"Tolong ambilkan penyapu itu," kata emak kepada kakak.

cakap ajuk jenis ayat seruan, contohnya:


i.

"Amboi, cantiknya awak hari ini!" kata Li Xin kepada Amy.

ii.

"Pergi engkau dari sini!" tengking lelaki kaya kepada pengemis tua itu.

d. cakap ajuk jenis ayat tanya, contohnya:


i.

"Mengapakah kamu balik lambat hari ini?" tanya emak kepada abang.

ii.

"Ibu bapa kamu di kampung bagaimana?" tanya Shah kepada Reza.

4. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan
ayat lain tanpa mengubah maksud asalnya.
5. Cakap pindah tidak menggunakan tanda petik ("..."). Contohnya:
a. Risha memberitahu emaknya bahawa perutnya sakit.
b. Emak berpesan kepada abang supaya berhati-hati ketika memandu kereta.
6. Perhatikan perbezaan antara bentukbentuk cakap ajuk dengan cakap pindah dalam jadual di
bawah ini.
Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Ketiga

a. "Yang berwarna biru itu rumah kakak

d. Fairus memberitahu kepada Devi bahawa

saya," kata Fairus kepada Devi.

rumah yang berwarna biru itu adalah

b. "Simpan peralatan sukan ini di bilik


sukan," kata Cikgu Imad kepada Yusri
c.

rumah kakaknya.
e. Cikgu Imad menyuruh Yusri dan Bernard

dan Bernard.

menyimpan peralatan sukan itu di bilik

Fiza bertanya, "Kakak awak sudah

sukan.

datang, Nora?"

f.

Fiza bertanya kepada Nora sama ada


kakaknya sudah datang.

7. Apabila menukarkan bentuk cakap ajuk kepada cakap pindah, ada beberapa perkara yang
perlu diubah atau diberi perhatian.
Kelas Kata
Kata ganti diri

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

aku, saya, hamba, patik

dia, ia, nya, beliau

kami, kita

mereka

beta

baginda

anda, awak, kamu,

saya, dia, nya

engkau
Kata ganti tempat
Kata ganti tunjuk
Kata keterangan cara
Kata keterangan
masa

sini

situ, sana, tempat itu

ini

itu

demikian ini

demikian itu

begini

begitu

sekarang

masa itu, ketika itu

malam tadi

malam semalamnya

semalam

semalamnya

hari ini

hari itu

tadi

ketika itu

esok

esoknya, keesokan harinya, hari


itu

Komen Munsyi Bahasa


Cakap ajuk jenis ayat perintah dan cakap ajuk jenis ayat seruan tidak boleh dipindahkan bentuknya
mengikut bentuk yang asal. Contoh:
Cakap Pindah
Cakap Ajuk
Salah
o

"Tolong bawakan saya

Ayah berkata kepada

Betul
o

Ayah meminta emak

segelas air," kata ayah

emak tolong

supaya membawakannya

kepada emak.

bawakannya segelas

segelas air.

air.
o

"Ah, aku tidak peduli

Arjuna berkata dengan

Dengan marahnya Arjuna

akan katakatamu itu!"

marahnya, ah, dia

berkata bahawa dia tidak

kata Arjuna dengan

tidak peduli akan kata-

peduli akan katakatanya

marahnya.

katanya itu.

itu.

"Jangan ganggu kakak

Ayah berkata kepada

Ayah melarang adik

kamu yang sedang

adik jangan ganggu

supaya tidak

belajar," kata ayah

kakak yang sedang

mengganggu kakak yang

kepada adik.

belajar.

sedang belajar

Ragam Ayat
1. Terdapat empat jenis ragam ayat yang utama dalam bahasa Malaysia, iaitu:
a. ayat penyata;
b. ayat tanya;
c.

ayat perintah;

d. ayat seruan.

Ayat Penyata
1. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda,
kejadian, dan sebagainya.
2. Ayat penyata dikenal juga sebagai ayat berita atau ayat keterangan, dan biasanya diakhiri
dengan tanda noktah (.).
3. Contoh-contoh ayat penyata:

i.

Itu kasut sekolah saya.

ii.

Emak sedang memasak.

iii.

Rumah kamu cantik sekali.

Ayat Tanya
1. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda,
manusia, binatang, dan sebagainya.
2. Ayat tanya akan diakhiri dengan tanda tanya (?).
3. Ada dua bentuk ayat tanya, iaitu:
a. yang disertai kata tanya seperti apa, bagaimana, berapa, bila, mana, mengapa, dan

siapa. Contohnya:
i.

Binatang itu apa?

ii.

Keluargamu bagaimana?

iii.

Harganya berapa?

iv.

Pameran itu bila?

v.

Begmu mana?

vi.

Kakimu luka mengapa?

vii.

Lelaki itu siapa?

b. yang tidak disertai kata tanya tetapi disertai tanda tanya (?) pada akhir ayat itu.
Contohnya:
i.

Binatang itu seladang?

ii.

Keluargamu sihat?

iii.

Harganya lima ringgit?

iv.

Pameran itu minggu depan?

v.

Begmu di dalam kelas?

vi.

Kakimu luka?

vii.

Lelaki itu abangmu?

Ayat Perintah
1. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan, dan meminta
seseorang melakukan sesuatu.
2. Ada dua bentuk ayat perintah, iaitu:
a. ayat perintah aktif, contohnya:
i.

Berdirilah.

ii.

Pergilah.

b. ayat perintah pasif, contohnya:


i.

Simpanlah wang itu.

ii.

Bacalah buku itu.

3. Contoh-contoh lain ayat perintah:


i.

Basuh pinggan di dalam sinki itu. (suruhan)


ii.

Janganlah usik adik kamu itu. (larangan)

iii.

Makanlah kuih itu. (silaan)

iv.

Tolong kemaskan bilik kamu. (permintaan)

Ayat Seruan

1. Ayat seruan ialah ayat yang disertai kata seru seperti aduh, cih, eh, wah, dan sebagainya
dan diakhiri tanda seru (!).
2. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, hairan, marah, benci,
dan sebagainya. Contohnya:
i.

Wah, besar betul rumah itu!

ii.

Aduh, sakitnya perutku!

3. Adakalanya ayat seruan tidak disertai kata seru tetapi diakhiri tanda seru (!). Contohnya:
i.

Tahniah!

ii.

Syabas!

Tahun 5 Kesalahan Umum Tatabahasa


Ayat Tergantung
1. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.
2. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya bukan ayat.
3. Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada subjeknya ialah seperti yang
berikut.

Di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (tidak ada subjeknya)

Negara-negara di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (subjeknya:

Negara-negara)
4. Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada predikatnya ialah seperti yang
berikut.
(a)

* Dia yang datang semalam? (tidak ada predikatnya)


Diakah yang datang semalam? (predikatnya: Diakah)

(b)

* Kamu yang mesti keluar dari sini. (tidak ada predikatnya)


Kamu mesti keluar dari sini. (predikatnya: mesti keluar dari sini)
atau
Kamulah yang mesti keluar dari sini. (predikatnya: Kamulah)

5.
6. Beberapa contoh "ayat tergantung" yang lain serta pembetulannya ialah seperti yang berikut.
(a) * Tentang keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul. (tidak ada subjeknya)
Keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul. (subjeknya: Keterangan ini)
(b) * Di seluruh kawasan sudah dinaiki air. (tidak ada subjeknya)
Seluruh kawasan sudah dinaiki air. (subjeknya: Seluruh kawasan)
(c) * Banyak pelajar mendengar ceramah itu. (tidak ada subjeknya)
Banyak pelajar yang mendengar ceramah itu. (subjeknya: Banyak pelajar)

Bentuk Jamak
1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui:
a. pengulangan kata nama seperti ayam-ayam, buku-buku, kereta-kereta, lampu-lampu,

pelajar-pelajar, roda-roda, sendi-sendi, dan sebagainya;


b. pengulangan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti dua buah basikal,

semua guru, para pemuda, dan sebagainya;

c.

pengulangan kata adjektif seperti besar-besar, cantik-cantik, gagah-gagah, halus-

halus, mahal-mahal, tebal-tebal, wangi-wangi, dan sebagainya;


d. pengulangan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat.
2. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.
3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak perlu diulang.
4. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak
perlu diulang.
Salah

Betul

dua buah basikal-basikal

dua buah basikal

para pemuda-pemuda

para pemuda

Rakyat-rakyat Malaysia harus bersatu padu.

Rakyat Malaysia harus bersatu padu.

Baju-baju kakak cantik-cantik belaka.

Baju kakak cantik-cantik belaka.

Frasa Adjektif
1. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.
Contohnya

sangat tinggi atau tinggi sekali.

3. Kata penguat paling dan sekali tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif
sekali gus.
4. Apabila kata adjektif yang berawalan ter- digunakan sebagai penerang, kata penguat tidak
diperlukan.
5. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.
6. Lihat jadual di bawah ini.
Salah
o

Soalan inilah yang paling sukar sekali.

Betul
o

Soalan inilah yang paling sukar.

Soalan inilah yang sukar sekali.

Yuzi mendapat markah yang paling terbaik.

Yuzi mendapat markah yang terbaik.

Kami benci sikapnya itu.

Kami benci akan sikapnya itu.

Ayah gemar lagu-lagu Melayu asli.

Ayah gemar akan lagu-lagu Melayu asli.

Frasa Kerja Tak Transitif


1. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa
objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja
utamanya.
2. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber...kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran

-kan pada apitanber...kan berasal daripada kata sendiakan yang dapat mewakili kata
sendidengan, pada, atau tentang.
3. Frasa kerja tak transitif perlu diikuti frasa sendi apabila diperluas.
4. Lihat jadual di bawah ini.
Salah

Betul

berdasarkan pada keterangan ini

berdasarkan keterangan ini

bertanyakan tentang khabar

bertanyakan khabar

Ingatkah kamu janji-janjimu?

Ingatkah kamu akan janji-janjimu?

Kami ingin bertemu Pengetua esok.

Kami ingin bertemu dengan Pengetua esok.

Frasa Kerja Pasif


1. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat.
Oleh sebab itu, kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata
kerja pasif itu.
2. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan
dengan bentuk frasa kerja pasif diri ketiga.
3. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja
pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua.
4. Lihat jadual yang berikut.
Salah

Betul

Surat itu saya akan balas.

Surat itu akan saya balas.

Orang itu kita patut bantu.

Orang itu patut kita bantu.

Kerja itu kamu mesti siapkan.

Kerja itu mesti kamu siapkan.

Buku itu dibaca oleh saya.

Buku itu saya baca.

Nota itu ditulis oleh kamu?

Nota itu kamu tulis?

Dinding itu dia conteng.

Dinding itu diconteng olehnya.

Drama itu mereka persembahkan.

Drama itu dipersembahkan oleh mereka.

Frasa Kerja Transitif


1. Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama
sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.
2. Di antara kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek itu, katakata lain tidak boleh
disisipkan.
3. Lihat jadual di bawah ini.
Salah

Betul

Kami membincangkan tentang masalah itu.

Kami membincangkan masalah itu.

Halim tidak mengetahui akan hal itu.

Halim tidak mengetahui hal itu.

Ayah membeli banyak buah.

Ayah banyak membeli buah.

Saya hendak menjelaskan lagi perkara itu.

Saya hendak menjelaskan perkara itu.

Hukum DM
1. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam
ayat.
2. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan.
3. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenang. Lihat jadual di bawah ini.
Salah

Betul

lain-lain hal

hal-hal lain

Ah Seng Kedai Runcit

Kedai Runcit Ah Seng

goreng pisang

pisang goreng

cili sos

sos cili

mini bas

bas mini

Kata Bilangan

1. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda, misalnya

satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.


2. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah, kata bilangan pisahan tiap-tiap, dan kata
bilangan himpunan kedua-dua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenangwenangnya.
3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi *para-para.
4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekali
gus dengan kata bilangan pecahan.
5. Lihat jadual yang berikut.
Salah
o

Setengah orang tidak suka akan

Betul
o

durian.

Tiap pelajar harus mematuhi

suka akan durian.

peraturan sekolah.

Kedua anaknya menuntut di

Setengah-setengah/Sesetengah orang tidak

Tiap-tiap pelajar harus mematuhi peraturan


sekolah.

Kedua-dua anaknya menuntut di universiti.

Berbagai-bagai barang kraf tangan turut dijual.

Para guru sedang bermesyuarat.

Sudah dua jam suku dia menunggu di situ.

Harga buku ini lima ringgit setengah.

universiti.
o

Berbagai barangan kraf tangan turut


dijual.

Para-para guru sedang


bermesyuarat.

Sudah dua suku jam dia menunggu


di situ.

Harga buku ini lima setengah ringgit.

Kata Ganti Diri


1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
2. Kata ganti diri terbahagi kepada kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua, dan kata ganti
diri ketiga.
3. Setiap kata ganti diri mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan.
4. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.
5. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang-orang yang dihormati seperti ibu bapa,
guru, menteri, atau orang tua-tua, dan bukan untuk kanak-kanak.
6. Semua kata ganti diri tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamu-kamu, *anda-

anda, *mereka-mereka, dan sebagainya.


7. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi *ianya.
8. Kata ganti diri seperti beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan
kerabat diraja saja.
9. Lihat jadual di bawah ini.

Salah

Betul

Kucing itu mati. Ia dilanggar kereta.

Kucing itu mati dilanggar kereta.

Beliau dihukum gantung sampai mati

Dia dihukum gantung sampai mati

kerana mengedarkan dadah.

Mereka-mereka yang bersalah akan

kerana mengedarkan dadah.

Mereka yang bersalah akan dihukum.

Perabot ini sangat mahal kerana diimport

dihukum.
o

Perabot ini sangat mahal kerana


ianya diimport dari Itali.

dari Itali.

Kata Hubung
1. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak
memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.
2. Lihat jadual di bawah ini.
Salah
o

Borhan berdiri maka memberikan

Betul
o

Borhan berdiri lalu memberikan jawapan.

jawapan.
o

Gadis itu cantik meskipun sombong.

Gadis itu cantik tetapi sombong.

Kakak terkejut bila adik menjerit.

Kakak terkejut apabila adik menjerit.

Kita mestilah yakin agar Tuhanlah yang

Kita mestilah yakin bahawa Tuhanlah

menentukan segala-galanya.

Maka saya tertidur, tolong kejutkan saya.

yang menentukan segala-galanya.

Sekiranya saya tertidur, tolong kejutkan


saya.

Bayi itu lapar hingga dia menangis.

Bayi itu lapar maka dia menangis.

Sedangkan merokok membahayakan

Sungguhpun merokok membahayakan

kesihatan, tambahan pula banyak orang

kesihatan, namun banyak orang yang

yang tidak peduli.

tidak peduli.

Buku ini berguna baik bagi para pelajar


ataupun bagi para guru.

Kata Kerja Tak Transitif

Buku ini berguna bukan saja bagi para


pelajar tetapi juga bagi para guru.

1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.
2. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber-, atau me-, atau ter-, tidak boleh ditiadakan
awalannya.
3. Lihat jadual di bawah ini.
Salah

Betul

Dia kata kepada saya.

Dia berkata kepada saya.

Katak itu lompat ke tengah kolam.

Katak itu melompat ke tengah kolam.

Dia senyum kepada saya.

Dia tersenyum kepada saya.

Kata Kerja Transitif


1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang
dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2. Objeknya mestilah frasa nama.
3. Kecuali kata makan dan minum serta kata yang berapitan ber...kan, semua kata kerja
transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan men-.
4. Kata kerja transitif yang berapitan me...kan dan me...i berbagai-bagai maknanya dan mesti
digunakan dengan hati-hati.
5. Lihat jadual di bawah ini.
Salah

Betul

Adik suka baca buku itu.

Adik suka membaca buku itu.

Fairuz angkat kotak itu.

Fairuz mengangkat kotak itu.

Dia memberikan saya sekuntum bunga.

Dia memberikan sekuntum bunga kepada


saya.

Hakim menjatuhkan orang itu hukuman

Hakim menjatuhi orang itu hukuman mati.

mati.

Kata Sendi
1. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk
menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat.
2. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kata kerja tak transitif,
kata sendi tidak boleh dilenyapkan.
3. Elakkan menggunakan kata sendi yang salah dalam ayat.
4. Lihat jadual di bawah ini.

Salah
o

Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai.

Betul
o

Kami lalu di jalan itu supaya cepat


sampai.

Emak pergi kedai.

Emak pergi ke kedai.

Kita mesti hormat guru.

Kita mesti hormat akan/kepada/ terhadap


guru.

Cikgu Zaleha hendak berjumpa kamu.

Cikgu Zaleha hendak berjumpa dengan


kamu.

Ucapan itu dari Encik Jamal.

Ucapan itu daripada Encik Jamal.

Bekas itu dibuat dari plastik.

Bekas itu dibuat daripada plastik.

Buku ini terdiri dari tiga bahagian.

Buku ini terdiri daripada tiga bahagian.

Novel itu ada dengan Kudin.

Novel itu ada pada Kudin.

Pasu itu terhempas di tanah.

Pasu itu terhempas ke tanah.

Encik Naim sudah berpindah di Keramat.

Encik Naim sudah berpindah ke Keramat.

Zul tertarik dengan kejelitaan gadis itu.

Zul tertarik oleh kejelitaan gadis itu.

Dia sudah dewasa tetapi hidupnya masih

Dia sudah dewasa tetapi hidupnya masih

bergantung atas orang tuanya.

Sikapnya yang kasar itu meninggalkan

bergantung pada orang tuanya.

kesan buruk ke atas adiknya.

Sikapnya yang kasar itu meninggalkan


kesan buruk pada/kepada adiknya.

Kata Tanya
1. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
2. Beberapa contoh kata tanya yang biasa digunakan ialah apa, bagaimana, berapa, mana,

mengapa, dan siapa.


3. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata tanya apa dan

siapa.
4. Kata tanya apa boleh digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang saja.
5. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.
6. Lihat dalam jadual di bawah ini.

Salah

Betul

Nama anak kucing awak siapa?

Nama anak kucing awak apa?

Jiran baru kamu itu apa namanya?

Jiran baru kamu itu siapa namanya?

Apa nama anak kakak kamu itu?

Siapa nama anak kakak kamu itu?

Pengenalan
1. Pada umumnya, soalan dalam bahagian ini menguji pengetahuan anda tentang beberapa
aspek seperti yang berikut:
a. penggunaan kata, iaitu penggunaan kata ganti diri, kata bilangan, penjodoh
bilangan, kata sendi, kata kerja tak transitif, kata kerja transitif, kata tanya, dan kata
hubung;
b. frasa, iaitu soalan yang berkaitan dengan hukum DM, frasa adjektif, frasa kerja tak
transitif, frasa kerja transitif, dan frasa kerja pasif;
c.

ayat, iaitu mengenal pasti ayat tergantung;

d. pengimbuhan, iaitu penggunaan imbuhan yang sesuai pada sesuatu kata.

Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat


1. Dalam bahasa Malaysia, ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi
berlainan maknanya.
2. Oleh sebab dalam kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika
menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus, maka berlakulah kesalahan ini.
3. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah dalam
ayat.
Kata dan Keterangannya
Adakah dan Apakah
i.
ii.

Salah

Kata adakah digunakan untuk mendapat

d.

*Apakah benar ceritamu itu?

jawapan ya atau tidak.

e. *Apakah Alia datang semalam?

Kata apakah digunakan untuk mendapat

f.

jawapan tentang nama binatang, benda,


keterangan tentang sesuatu, dan untuk
menanyakan sesuatu yang tidak
khusus.
iii.

Contoh Kesalahan dan Pembetulan

Kesalahan dalam penggunaan kata


berlaku apabila kata apakah digunakan
pada tempat adakah.

*Apakah kamu bermimpi?

Betul
g.

Adakah benar ceritamu itu?

h. Adakah Alia datang semalam?


i.

Adakah kamu bermimpi?

Banyak dan Ramai


x.

Salah

Kata banyak mempunyai hubungan

m.

dengan jumlah ataubilangan, sama ada


manusia,benda, atau binatang.
xi.

majlis itu.
n.

*Tidak ramai orang yang suka akan ikan

Kata ramai pula mempunyai hubungan


dengan keadaan riuh-rendah, riang,

air tawar.
o.

*Sudirman mempunyai peminat yang

gembira, meriah, serba giat, sibuk,


tidak sunyi, danpenduduk yang banyak.
Jadi, kataramai menunjukkan suasana

ramai.
Betul

atau keadaan.
xii.

p.

Kesalahan penggunaan kata berlaku


apabila kata banyak diganti dengan kata ramai.

*Ramai orang yang hadir dalam

Banyak orang yang hadir dalam

majlis itu.
q.

Tidak banyak orang yang suka akan ikan


air tawar.
r.

Sudirman mempunyai peminat

yang banyak.
Bena dan Bina
xix.

Salah
Kata bena bererti acuh, peduli,

w.

dan ada perhatian.


xx.

Makna kata bena yang lain ialah ombak,

jambatan merentangi sungai itu.


x.

*Pembenaan dewan sekolah hampir

pasang, dan banjir.


xxi.

Kata bina boleh diberi imbuhan menjadi

selesai.
y.

*Janganlah kamu bersikap tak bina

membina yang berertimembangun atau


mendirikan;binaan yang bererti hasil
daripada membina; pembinaan yang

terhadap orang tuamu.


Betul

bererti pembangunan; danpembina yang

z.

bererti orang yang membina.


xxii.

Penggunaan kata bina dan bena

aa.

Pembinaan dewan sekolah hampir siap.


bb.

kerana seakan-akan sama bunyinya.

xxix.

xxx.

Janganlah bersikap tak bena


terhadap orang tuamu.

Salah

Kata bukan dan tidak tergolong

ff.

*Beg ini bukan berat.

dalam kelas kata nafi untuk membentuk

gg.

*Adik bukan tidur di bilik.

ayat nafi.

hh.

*Dia bukan menulis surat.

Kata bukan tidak boleh digunakan apabila


frasa adjektif atau frasa kerja menjadi

Betul

predikat ayat.
xxxi.

Kerajaan akan membina


jambatan merentangi sungai itu.

sering disalahgunakan atau dieja salah

Bukan dan Tidak

*Kerajaan akan membena

Kata tidak pula tidak boleh


digunakan apabila frasa nama menjadi

ii.
jj.

Adik tidak tidur di bilik.


kk.

predikat ayat.
Golong dan Gulung

Beg ini tidak berat.

Salah

Dia tidak menulis surat.

xxxviii.

Kata golong boleh diberi imbuhanoo.

*Gulungan miskin perlu dibantu.

menjadi menggolongkan,tergolong,

pp.

*Mereka tergulung dalam kumpulan

golongan, danpenggolongan. Tiap-tiap

orang baik-baik.
qq.

kata ini berbeza maknanya.


xxxix.

*Beliau menggulungkan mereka sebagai

Kata gulung pun boleh diberi imbuhan

penentang.

menjadi bergulung,menggulung,

rr.

tergulung, dangulungan. Setiap kata ini

Betul

berbeza maknanya.
xl.

*Kakak sedang menggolong tikar.

Kata golong dan gulung ini sering


ss.
salah digunakan dan salah dieja kerana

Golongan miskin perlu dibantu.


tt.

Mereka tergolong dalam kumpulan orang

seakan-akan sama bentuknya dan

baik-baik.

bunyinya.

uu.

Beliau menggolongkan mereka sebagai


penentang.

vv.
Menonton dan Menuntun
xlix.

Kakak sedang menggulung tikar.


Salah

Kata menonton bererti melihat zz.

*Abang menuntun televisyen sehingga

sesuatu pertunjukan. Selain itu, ada pula lewat malam.


kata mempertontonkan,tontonan, dan

aaa.

*Kumpulan itu akan mempertuntunkan

penonton. Setiap kata ini berbeza

suatu drama muzikal.

maknanya.
l.

bbb.

*Filem Mandarin semakin kerap menjadi

Kata menuntun pula bererti memimpin.

tuntunan kita.
ccc.

Selain itu, ada juga kata lain seperti

*Para penuntun bersorak apabila Khalid

bertuntun,tuntunan, dan penuntun. Setiap

berjaya menjaringkan bola.

kata ini pun berbeza maknanya.


li.

Betul

Penggunaan kata menonton


sering dieja salah sebagai menuntun

ddd.
kerana bentuknya dan bunyinya seakanakan sama.

Abang menonton televisyen sehingga


lewat malam.

eee.

Kumpulan itu akan mempertontonkan


suatu drama muzikal.

fff.

Filem Mandarin semakin kerap menjadi


tontonan kita.

ggg.

Para penonton bersorak apabila Khalid


berjaya menjaringkan bola.

Pedalaman dan Pendalaman


lx.

Salah
lll.

Kedua-dua kata ini berasal daripada kata

yang sama (dalam) tetapi berbeza maknanya.


lxi.

lxii.

Pedalaman bererti kawasan yang

di Kelantan dinaiki air.


mmm.

*Pedalaman dasar Sungai Kelang

terpencil atau daerah yang jauh dari

dilakukan untuk mengelakkan berlakunya

perhubungan dan kemudahan.

banjir.

Pendalaman pula bererti usaha


mendalami atau mendalamkan.

lxiii.

*Beberapa kawasan pendalaman

Kesalahan penggunaan kata ini dalam

Betul
nnn.

Beberapa kawasan pedalaman di

ayat berlaku kerana ketidakpastian tentang

Kelantan dinaiki air.


ooo.

ejaannya.

Pendalaman dasar Sungai


Kelang dilakukan untuk mengelakkan
berlakunya banjir.

Pendapat dan Pendapatan


lxviii.

Salah
ttt.

Kedua-dua kata ini pun berasal


daripada kata yang sama (dapat) tetapi

dapatkah rancangan ini dijalankan?


uuu.

berbeza maknanya.
lxix.

*Pada pendapatan saya, penswastaan

Pendapat bererti buah fikiran atau

banyak membawa kebaikan.

pandangan.
lxx.

Betul

Pendapatan pula bererti hasil pencarian


yang biasanya dihubungkan dengan gaji

vvv.

atau upah.
lxxi.

www.

kebaikan.

Tembok dan Tembuk

Salah

Tembok bererti dinding atau

aaaa.

*Tembuk Besar Negara China

halangan yang dibuat daripada batu.

dibina pada zaman pemerintahan Shih

Kata ini boleh dibentuk menjadi kata kerja

Huang Ti.

menembok yang bererti mendinding.

bbbb.

*Tapak kasut ini sudah tembok.

Tembuk pula bererti tembus atau

cccc.

*Pekerja itu menembok dinding dengan

berlubang. Kata ini pun boleh dibentuk

penebuk elektrik.

menjadi kata kerja menembuk yang bererti


membuat lubang.
lxxviii.

Pada pendapat saya,


penswastaan banyak membawa

digunakan pada tempat pendapat.

lxxvii.

Pada pendapat saudara,


dapatkah rancangan ini dijalankan?

Kesalahan penggunaan kata


berlaku apabila kata pendapatan

lxxvi.

*Pada pendapatan saudara,

Betul

Kesalahan penggunaan kata ini

dddd.

dalam ayat berlaku kerana ketidakpastian

Tembok Besar Negara China


dibina pada zaman pemerintahan Shih

tentang ejaannya.

Huang Ti.
eeee.

Tapak kasut ini sudah tembuk.


ffff.

Pekerja itu menembuk dinding

dengan penebuk elektrik.


Tempoh dan Tempuh
lxxxv.

Tempoh bererti jangka waktu

Salah
jjjj.

atau waktu untuk bertangguh.


lxxxvi.

*Anda diberi tempuh 30 saat untuk

memberikan jawapan.

Tempuh pula boleh dibentuk menjadi kata kkkk.

*Pasport ini mesti diperbarui dalam

kerja menempuh yang bererti menyerbu,

tempuh lima tahun.

melanggar, menimpa, melalui, dan

llll.

sebagainya.
lxxxvii.

Kesalahan penggunaan kata ini


berlaku kerana ketidakpastian tentang

*Tempohlah segala cabaran dengan


tabah.

Betul

ejaan dan sebutannya.


mmmm.

Anda diberi tempoh 30 saat untuk

memberikan jawapan.
nnnn.

Pasport ini mesti diperbarui dalam


tempoh lima tahun.

oooo.

Tempuhlah segala cabaran dengan


tabah.

Penjodoh Bilangan
1. Penjodoh bilangan digunakan bersama- sama dengan kata bilangan.
2. Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersama-sama dengan kata
bilangan seperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, sebilangan, dan

setengah-setengah.
3. Lihat jadual di bawah ini.
Salah

Betul

para orang pelajar

para pelajar

segala ekor binatang

segala binatang

seluruh buah negeri

seluruh negeri

sebahagian orang penduduk

sebahagian penduduk

Tahun 5 Peribahasa
Bidalan
1. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan kata-kata yang
membentuknya.
2. Bidalan tidak mengandung sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan.
3. Senarai bidalan, maksud, dan ayat contoh ialah seperti yang berikut.
Bidalan

Maksudnya dan Ayat Contoh

ada gula, ada semut

orang akan berkumpul di tempat mendapat rezeki dengan mudah: Tidaklah


menghairankan kalau kawasan perusahaan itu menjadi tempat tumpuan
para peniaga kerana ada gula, ada semut.

air dicencang tiada


putus

dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan:


Perselisihan faham antara dua beradik itu tidak akan berpanjangan kerana
air dicencang tiada putus.

alah bisa tegal biasa

pekerjaan yang susah akan menjadi mudah jika selalu dilakukan: Memang
susah membuat kerja menenun ini tetapi kalau dibuat dengan tekun akan
menjadi mudah. Kata orang, alah bisa tegal biasa.

baik berjagung jagung


sementara padi belum
masak

sementara belum ada yang lebih baik, baiklah digunakan dahulu apa-apa
yang ada walaupun kurang baik: Petani itu menggunakan kerbau untuk
membajak sementara belum berupaya membeli traktor. Baginya, baik
berjagung-jagung sementara padi belum masak.

bangkai gajah dapatkah kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan: Pengedar dadah itu cuba
ditutup dengan nyiru?
menyembunyikan kegiatan jahatnya daripada pengetahuan orang ramai
tetapi bangkai gajah dapatkah ditutup dengan nyiru?
belakang parang
biar bodoh sekalipun, kalau belajar sungguh-sungguh akan menjadi pandai
sekalipun, kalau diasah juga: Walaupun sering gagal dalam peperiksaan, namun Fatihah tidak
nescaya akan tajam juga pernah putus asa. Dia yakin bahawa belakang parang sekalipun, kalau
diasah nescaya akan tajam juga.
berharapkan pagar,
pagar makan padi

berharapkan orang yang kita percayai, tetapi orang itu membinasakan kita:
"Pembantu rumah yang diharapkan menjaga anak-anak saya telah
mendera mereka. Berharapkan pagar, pagar makan padi," kata Puan
Haslinda.

bumi mana yang tidak


ditimpa hujan?

setiap orang ada masanya berbuat salah: Saya sedia memaafkan


kesalahannya kerana saya sedar bumi mana yang tidak ditimpa hujan?

di mana semut mati


manusia selalunya terperangkap oleh pujuk rayu dan puji-pujian: Dia hidup
kalau tidak di dalam gula dalam kesusahan kerana terperdaya oleh janji-janji kawannya. Benarlah
kata orang, di mana semut mati kalau tidak di dalam gula.
hati hendak semua jadi

jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan: Setelah menempuh


pelbagai cabaran, akhirnya dia berjaya membuka sebuah syarikat. Kata
orang, hati hendak semua jadi.

indah khabar daripada

perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya:


Apabila saya melawat ke kawasan peranginan itu barulah saya mengetahui

rupa

bahawa keadaan di situ hanya indah khabar daripada rupa.

jauhari juga yang


mengenal manikam

orang yang bijaksana juga yang dapat melakukan penilaian yang tepat:
Bertanyalah kepada orang yang arif tentang hukum agama ini, kerana
jauhari juga yang mengenal manikam.

jauh panggang dari api

jawapan atau sindiran yang tidak tepat: "Saya tidak dapat memberikan
sebarang markah kepada kamu kerana jawapan yang kamu berikan itu
jauh panggang dari api," kata Cikgu Cindy kepada Josephine.

melentur buluh biarlah


ketika rebung

mendidik anak-anak hendaklah semasa kecil: Kalau hendak melentur buluh


biarlah ketika rebung kerana apabila anakanak sudah besar, banyak
masalah yang akan timbul.

menarik rambut di dalam bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam menyelesaikan sesuatu
masalah: Dalam perbincangan itu Encik Khairudin bersikap menarik rambut
tepung
di dalam tepung demi menjaga hati para pekerjanya.
pelanduk dua serupa

dua orang yang serupa benar: "Saya menegur budak itu kerana
menyangka dia kawan saya. Rupa-rupanya pelanduk dua serupa," kata
Akma.

sebab nila setitik, rosak


susu sebelanga

kerana kejahatan yang sedikit, semua kebaikan dilupakan: Nama Kamarul


tercemar kerana bergaduh dengan anak ketua kampung. Penduduk
kampung leka memperkatakan kesalahan itu sehingga mereka terlupa
akan kebaikannya selama ini. Itulah kata orang, sebab nila setitik, rosak
susu sebelanga.

sediakan payung
sebelum hujan

berjaga-jaga sebelum kita mendapat bencana: Setiap bulan saya akan


menyimpan wang di bank. Kata orang, sediakan payung sebelum hujan.

sudah jatuh ditimpa


tangga

ditimpa bencana berturut-turut: Dua bulan lalu suaminya ditimpa


kemalangan, kini anaknya pula meninggal dunia. Beginilah kata orang,
sudah jatuh ditimpa tangga.

takut akan bayangbayang sendiri

rasa takut kerana bersalah: Kerana takut akan bayang-bayang sendiri,


akhirnya dia menyerah diri kepada polis.

ukur baju di badan


sendiri

melakukan sesuatu hendaklah mengikut kemampuan diri sendiri: Sebelum


menyertai pertandingan itu, ukurlah baju di badan sendiri dulu supaya
kamu tidak mendapat malu.

4.

Komen Munsyi Bahasa


1. Kebanyakan peribahasa Melayu berbeza dari segi jenis dan maksudnya.
2. Namun begitu, ada juga peribahasa Melayu yang berbeza jenis tetapi mempunyai maksud
yang sama.
Contohnya
carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga (pepatah)
= air dicencang tiada putus (bidalan)
3. Ada pula peribahasa Melayu yang sama jenis dan sama maknanya.
Contohnya

berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (pepatah)


= hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah (pepatah)

Pepatah
1. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya.
2. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan, falsafah, atau pengajaran yang
hendak disampaikan.
3. Senarai pepatah, maksud, dan ayat contoh ialah seperti yang berikut:
Pepatah

Maksudnya dan Ayat Contoh

ada padi, semua kerja


jadi; ada beras, semua
kerja deras

bagi orang yang mampu, semua maksud mudah tercapai: Irfan mampu
mengadakan majlis perkahwinannya di hotel kerana dia anak orang kaya.
Kata orang, ada padi, semua kerja jadi; ada beras, semua kerja deras.

ayam terlepas, tangan


bau tahi

kejahatan tidak mendatangkan hasil, melainkan malu semata-mata: Lelaki


yang meragut beg tangan wanita itu telah ditangkap oleh pihak polis. Dia
tunduk malu sewaktu dibawa ke hadapan orang ramai. Kata orang, ayam
terlepas, tangan bau tahi.

bagaimana acuan
begitulah kuihnya;
bagaimana contoh
begitulah gubahannya

anak menurut baka ibu bapanya; sesuatu itu menurut asalnya: Razlan
pemurah seperti ayahnya. Tepatlah kata pepatah, bagaimana acuan
begitulah kuihnya; bagaimana contoh begitulah gubahannya.

berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang ke
tepian; bersakit-sakit
dahulu, bersenangsenang kemudian

supaya mendapat kesenangan kelak, harus berani bersusah dahulu: Pak


Yunus bersusah payah untuk menyekolahkan anak-anaknya sehingga
mereka berjaya. Kini dia hidup senang bersama-sama dengan anakanaknya. Begitulah kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke
tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

berapa berat mata


memandang, berat lagi
bahu yang memikul

berapa susah kita melihat kesusahan orang lain, lebih susah lagi orang
yang menanggung kesusahan itu: Semua orang yang melawat pesakit itu
berasa sedih melihat keadaannya. Namun, berapa berat mata
memandang, berat lagi bahu yang memikul.

berat sama dipikul,


ringan sama dijinjing

suka duka sama-sama ditanggung: Rakyat akan hidup aman damai jika
mengamalkan sikap berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

buang yang keruh, ambil buang yang jahat dan ambil yang baik: "Janganlah kamu bergaduh lagi.
Buang yang keruh, ambil yang jernih," kata Mukhriz kepada Kok Leong dan
yang jernih
Chandran.
carik-carik bulu ayam,
lama-lama bercantum
jua

berselisih sesama keluarga akhirnya berbaik kembali: Dua beradik yang


bergaduh itu sudah berbaik semula. Benarlah kata pepatah, carik-carik
bulu ayam, lama-lama bercantum jua.

diam-diam ubi berisi,


diam besi berkarat

pendiam tetapi berfikir atau banyak pengetahuan; bekerja dengan diamdiam: Secara diam-diam, Wafi menggunakan kemahirannya membaiki
kereta dengan bekerja di bengkel Ah Fatt. Dia memperoleh pendapatan
yang lumayan hasil usahanya itu. Begitulah kata orang, diam-diam ubi

berisi, diam besi berkarat.


di mana bumi dipijak, di
situ langit dijunjung

hendaklah kita menurut adat dan aturan di tempat yang kita diami:
"Sewaktu berada di sana kelak, pandai-pandailah kamu menjaga diri.
Berpeganglah pada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,"
kata ayah kepada kakak.

gajah sama gajah


pemimpin dengan pemimpin berperang, rakyat mendapat susah: Keadaan
berjuang, pelanduk mati di daerah itu menjadi huru-hara sejak keduadua pemimpin itu bermusuhan.
di tengah-tengah
Masyarakat menderita kerana menghadapi pelbagai masalah. Begitulah
akibatnya apabila gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengahtengah.
hancur badan dikandung budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan walaupun orangnya sudah
tanah, budi baik
mati: "Walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia, namun saya tidak
akan melupakan budi baiknya. Hancur badan dikandung tanah, budi baik
dikenang juga
dikenang juga," kata Salleh.
harimau mati
meninggalkan belang,
manusia mati
meninggalkan nama

manusia dikenang kerana jasa yang dilakukan semasa hidup: Allahyarham


Othman Puteh dikenang kerana jasajasanya dalam bidang penulisan.
Kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan
nama.

hati gajah sama dilapah, susah senang dirasai bersama: Dalam pengembaraan itu, Farid dan Robert
saling membantu. Bagi mereka, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama
hati kuman sama
dicecah.
dicecah
hendak seribu daya, tak
hendak seribu dalih

kalau ada kemahuan, maka ada saja jalan untuk melakukan, tetapi jika hati
tidak mahu, maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu:
Pelbagai alasan diberikan oleh Liza untuk tidak hadir ke majlis hari jadi
Afifah. Sebenarnya alasan itu hanya rekaan saja; hendak seribu daya, tak
hendak seribu dalih.

ikut hati mati, ikut rasa


binasa

orang yang mengikut hawa nafsu akan musnah akhirnya: Ibu menasihati
abang supaya berhati-hati dan jangan mengikut kata hati semasa
memandu di jalan raya, kerana ikut hati mati, ikut rasa binasa.

ingat sebelum kena,


jimat sebelum habis

selalu waspada dan hati-hati; harus berusaha jangan sampai terlambat:


"Rajin-rajinlah menabung, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis," kata
ibu.

jika kerbau dipegang


talinya, jika manusia
dipegang mulutnya

janji mesti ditepati: Mahfuz datang ke rumah Kiran tepat pada waktu yang
dijanjikannya semalam. Bagi Mahfuz, jika kerbau dipegang talinya, jika
manusia dipegang mulutnya.

kais pagi makan pagi,


kais petang makan
petang

orang miskin harus bekerja setiap masa: Kehidupan mereka sangat susah;
kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.

kalau baik jadikan


teladan, kalau tak baik
jadikan sempadan

ambillah yang baik dan buang yang jahat: "Janganlah kamu mengulang
perbuatan yang buruk itu. Belajarlah daripada pengalaman; kalau baik
jadikan teladan, kalau tak baik jadikan sempadan," kata ayah.

kalau kail panjang


sejengkal, lautan yang
dalam diduga jangan

jika mempunyai pengetahuan yang sedikit saja, janganlah hendak melawan


orang yang lebih tinggi pengetahuannya: Janganlah kamu mengkritik
ceramah yang disampaikan oleh ustaz itu kerana kalau kail panjang

sejengkal, lautan yang dalam diduga jangan.


ke tengah boleh, ke tepi
pun boleh

orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan: Walaupun Razak


daripada keluarga yang kaya, namun dia dapat menyesuaikan diri dengan
masyarakat di kampung ini. Pendek kata ke tengah boleh, ke tepi pun
boleh.

kuman di seberang
lautan nampak, gajah di
depan mata tidak
nampak

kesalahan orang lain biarpun kecil, nampak, tetapi kesalahan sendiri tidak
disedari: Dia asyik mengata-ngatai Rosman sedangkan sikapnya sendiri
lebih buruk daripada Rosman. Begitulah tabiat manusia, kuman di
seberang lautan nampak, gajah di depan mata tidak nampak.

masuk ke dalam
kandang kambing
mengembek, masuk ke
dalam kandang kerbau
menguak

menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan: "Semasa di kampung,


pandai-pandailah kamu menyesuaikan diri; masuk ke dalam kandang
kambing mengembek, masuk ke dalam kandang kerbau menguak," kata
Pak Tunggal kepada anaknya.

orang lain yang makan


orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh:
nangka, orang lain yang "Perkara ini mesti disiasat secara terperinci, saya tak mahu kelak orang lain
yang makan nangka, orang lain yang kena getah," kata Encik Syafie.
kena getah
seekor kerbau
membawa lumpur,
semuanya habis terpalit

seseorang yang berbuat salah, semuanya terbawa-bawa: Suresh saja yang


berbuat bising, tetapi semua murid kelas itu didenda oleh Cikgu Azmi;
seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit.

sehari selembar benang, sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga: Kami yakin projek
lama-lama menjadi kain pembinaan bangunan itu akan dapat disiapkan juga; sehari selembar
benang, lama-lama menjadi kain.
sesal dulu pendapatan,
sesal kemudian tidak
berguna

fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu supaya tidak menyesal:


Berilah tempoh untuk saya berfikir sebelum membuat keputusan. Saya
tidak mahu terburu-buru. Kata orang, sesal dulu pendapatan, sesal
kemudian tidak berguna.

sesat di hujung jalan,


balik ke pangkal jalan

jika kita terlanjur dalam melakukan sesuatu perbuatan, eloklah


menginsafinya segera: "Saya berharap agar para belia yang terlibat
dengan dadah akan segera insaf dan bertaubat. Kalau sesat di hujung
jalan, baliklah ke pangkal jalan," kata pegawai belia itu.

tak lapuk di hujan, tak


lekang di panas

adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh: Majlis perkahwinan
diraja itu berlangsung mengikut adat turun-temurun yang tak lapuk di hujan,
tak lekang di panas.

yang dikejar tidak dapat, keuntungan yang diharapkan tidak diperoleh, sedangkan yang telah ada
yang dikendong
hilang pula: Fikirlah masak-masak sebelum kamu meletakkan jawatan ini,
berciciran
kerana belum pasti kamu akan mendapat pekerjaan di bandar itu. Saya
khuatir kelak yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran.

Perumpamaan
1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas, dan kemas serta mempunyai
maksud yang tersirat.

2. Biasanya perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan
umpama.
3. Senarai perumpamaan, maksud, dan ayat contoh ialah seperti yang berikut.
Perumpamaan

Maksudnya dan Ayat Contoh

bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain: Penduduk kampung ini
mengamalkan sikap bagai aur dengan tebing.
bagai bulan dipagari
bintang

kecantikan gadis yang tiada tolok bandingannya: Kecantikan anak gadis


Mak Yam bagai bulan dipagari bintang.

bagai bunyi cempedak


jatuh

bunyi jatuh yang kuat: Azril terjatuh dari pokok itu bagai bunyi cempedak
jatuh.

bagai diiris dengan


sembilu

perasaan yang sangat pedih: Hatinya bagai diiris dengan sembilu apabila
dituduh mencuri wang itu.

bagai duri dalam daging

sesuatu hal yang tidak menyenangkan: Perbuatan meniru dalam kalangan


pelajar bagai duri dalam daging.

bagai enau di dalam


belukar, melepaskan
pucuk masing-masing

hanya mementingkan diri sendiri: Perdana Menteri menasihati rakyat agar


tidak bersikap bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masingmasing.

bagai kacang melupakan orang yang tidak tahu mengenang budi: Apabila sudah senang, Zamri mula
bersikap bagai kacang melupakan kulit.
kulit
bagai kuku dengan isi

sangat karib: Persahabatan mereka bagai kuku dengan isi.

bagai kumbang putus tali amat cepat; terlepas daripada sengsara: Peragut itu melarikan diri bagai
kumbang putus tali apabila dikejar oleh polis.
bagai melepaskan batuk membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai: Janganlah kamu buat
kerja ini bagai melepaskan batuk di tangga saja.
di tangga
bagai menatang minyak
yang penuh

mendidik anak dengan penuh kasih sayang: Puan Mei Ling mendidik
anaknya bagai menatang minyak yang penuh.

bagai murai tercabut


ekor

seseorang yang becok mulutnya: Mulut Mak Senah bagai murai tercabut
ekor apabila memarahi anak-anaknya.

bagai tikus membaiki


labu

hendak membetulkan barang yang tidak diketahui: Perbuatan Ravin bagai


tikus membaiki labu apabila dia mencuba membaiki radio yang rosak itu.

ibarat burung, mata


lepas badan terikat

tidak ada kemerdekaan: Rakyat di negara komunis ibarat burung, mata


lepas badan terikat.

laksana burung diam


dalam sangkar

orang yang terikat hidupnya: Walaupun dia anak orang kaya, tetapi dirinya
laksana burung diam dalam sangkar.

laksana katak diharung


ular

lari bertempiaran dengan suara riuh-rendah kerana ketakutan: Kanakkanak itu lari laksana katak diharung ular apabila disergah oleh orang yang
tidak siuman.

laksana pohon kayu

ilmu yang tidak diamalkan: Lelaki itu laksana pohon kayu tiada berbuah

tiada berbuah

kerana tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya.

seperti anjing dengan


kucing

selalu bertengkar: Redza dan Amsyar seperti anjing dengan kucing, jika
bertemu pasti bertengkar.

seperti api dalam sekam perbuatan jahat atau dendam yang tersembunyi: Dia seperti api dalam
sekam, niat jahatnya baru kini diketahui orang.
seperti Belanda minta
tanah

diberi sedikit, lalu hendak minta banyak: Cukuplah dengan bahagian harta
yang diberikan kepada kamu, janganlah menjadi seperti Belanda minta
tanah.

seperti cacing
kepanasan

selalu gelisah: Priya seperti cacing kepanasan kerana dia tertinggal buku
latihan Matematiknya di rumah.

seperti cincin dengan


permata

jodoh yang sesuai benar: Pasangan pengantin itu seperti cincin dengan
permata.

seperti delima merekah

mulut dan gigi yang bagus: Peragawati itu sungguh cantik. Mulutnya
seperti delima merekah.

seperti embun di hujung


rumput

kasih sayang yang lekas hilang: Kasih sayang Azhan kepada isterinya
seperti embun di hujung rumput apabila dia meninggalkan isterinya lalu
mengahwini gadis lain.

seperti gergaji dua mata mencari keuntungan dari kedua-dua belah pihak: Dia cepat menjadi kaya
kerana bersikap seperti gergaji dua mata.
seperti hujan jatuh ke
pasir

nasihat yang tidak dihargai atau sesuatu kerja yang sia-sia: Nasihat yang
saya berikan kepada Linggam itu seperti hujan jatuh ke pasir saja kerana
dia tidak ambil peduli langsung.

seperti kaca terhempas


ke batu

hati yang hancur kerana amat dukacita: Hati ibu tua itu seperti kaca
terhempas ke batu apabila anak-anaknya tidak mengendahkannya lagi.

seperti kera mendapat


bunga

seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain: Tini bersikap
seperti kera mendapat bunga kerana langsung tidak menghargai hadiah
yang diberikan oleh kawan-kawannya.

seperti kerbau dicucuk


hidung

orang bodoh yang selalu menurut kemahuan orang lain: Kamu harus
tegas. Janganlah jadi seperti kerbau dicucuk hidung.

seperti langit dengan


bumi

banyak sekali bezanya: Walaupun Irdina dan Irniza adik beradik, tetapi
kelakuan mereka seperti langit dengan bumi.

seperti lipas kudung

selalu bergerak dengan cepat; selalu sibuk bekerja: Gadis itu bekerja
seperti lipas kudung.

seperti pahat dengan


penukul

saling membantu: Penduduk kampung itu bekerja seperti pahat dengan


penukul untuk membersihkan kawasan kampung.

seperti tikus jatuh di


beras

suka dan senang sekali: Kehidupan Najwa seperti tikus jatuh di beras
apabila berkahwin dengan anak orang kaya itu.

Simpulan Bahasa
1. Simpulan bahasa merupakan bentuk peribahasa yang paling mudah.
2. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang
tepat dan padat.
3. Senarai simpulan bahasa berserta maksud dan ayat contoh ialah seperti yang berikut.
Simpulan Bahasa

Maksudnya dan Ayat Contoh

ada bakat

mempunyai tokoh atau perwatakan: Daniel ada bakat untuk menjadi


pelukis.

ada hati

ada keinginan yang melebihi kesanggupan: Pemuda yang miskin itu ada
hati hendak meminang anak Datuk Mansor.

ajak-ajak ayam

tidak sungguh-sungguh mempelawa: Saya tidak pergi ke majlis hari jadi


Rizman kerana dia ajak-ajak ayam saja.

akal kancil

tipu daya yang licin: Peniaga itu mempunyai akal kancil untuk mendapat
keuntungan yang banyak.

anak angkat

anak orang lain yang dijaga seperti anak sendiri: Kuldip merupakan anak
angkat Puan Surinder.

anak emas

orang yang dikasihi oleh ibu bapanya atau majikannya: Edlin menjadi anak
emas majikannya kerana dia rajin bekerja.

atas angin

negara-negara barat: Pelancong itu datang dari negara atas angin.

ayam tambatan

orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan: Taufiq


merupakan ayam tambatan dalam pasukan bola sepak sekolahnya.

banyak mulut

orang yang banyak bercakap: Sikap Mak Lijah yang banyak mulut itu tidak
disukai oleh orang-orang kampung.

batu api

penghasut: Budak yang menjadi batu api itu sanggup melakukan apa-apa
saja untuk merosakkan persahabatan antara Nabila dengan Yuan Fong.

bawah angin

negara-negara di sebelah Timur: Perdana Menteri akan melawat ke negara


bawah angin minggu hadapan.

beralih angin

bertukar tempat; pergi ke sesuatu tempat untuk berehat: Zakri sekeluarga


beralih angin ke Pulau Pangkor.

berat hati

enggan; malas: Mak Midah berasa berat hati untuk tinggal bersama-sama
dengan anaknya di bandar.

bergadai nyawa

sanggup membahayakan diri sendiri demi mencapai sesuatu: Para pejuang


kemerdekaan sanggup bergadai nyawa untuk mempertahankan negara
daripada ancaman musuh.

bermuka dua

tidak jujur; belot: Jangan mudah percaya kepada Amira kerana dia
bermuka dua.

bertikam lidah

bertengkar; berdebat: Ahli-ahli jawatankuasa persatuan itu bertikam lidah


ketika melantik pengerusi yang baru.

besar hati

bergembira atau berbangga akan sesuatu: Penduduk kampung berasa


besar hati kerana wakil rakyat itu sudi datang ke kampung mereka.

bulat hati

bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu; sudah nekad: Mereka


sekeluarga bulat hati untuk berpindah.

bulat kata

sepakat; sehati: Semua murid Tahun Enam Delima sudah bulat kata
melantik Haiqal sebagai ketua kelas.

cahaya mata

anak: Encik Ravendran dan Puan Kamala mempunyai tiga orang cahaya
mata.

cakar ayam

tulisan yang buruk: Tulisan Weng Keat yang cakar ayam itu sukar dibaca.

campur tangan

turut serta dalam urusan orang lain: Saya tidak mahu campur tangan dalam
urusan mereka.

cepat tangan

suka mencuri: Budak yang cepat tangan itu ditangkap kerana mencuri
barang di kedai Ah Seng.

dalam tangan

sudah pasti akan diperoleh: Farah yakin kemenangan itu sudah berada
dalam tangannya.

darah daging

anak kandung: "Walau apa-apapun yang telah dilakukan oleh Amar, namun
dia tetap darah daging kita," kata Puan Umairah kepada suaminya.

durian runtuh

keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka: Faizul


menerima durian runtuh apabila memenangi pertandingan itu.

gaji buta

mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja sungguh-sungguh:


Para pekerja di pejabat itu asyik berbual sesama sendiri. Mereka makan
gaji buta saja.

gelap mata

hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta: Wang yang
banyak menyebabkan Fahmi gelap mata.

habis akal

habis segala usaha; bingung: Sudah habis akal dia berikhtiar untuk
mengubati anaknya yang sakit itu.

harga diri

maruah atau kehormatan seseorang: Kita hendaklah pandai menjaga harga


diri.

harga mati

harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi: Semua barang di kedai itu dijual
dengan harga mati.

hilang akal

tidak tahu apa yang hendak dibuat; hilang pertimbangan diri: Hanafi hilang
akal apabila adiknya tiba-tiba hilang di pesta itu.

ibu pertiwi

negeri sendiri; tanah air: Sebagai rakyat, kita perlu mempertahankan ibu
pertiwi daripada ancaman musuh.

iri hati

perasaan dengki atau cemburu: Rani berasa iri hati terhadap kejayaan

Saroja.
isi hati

perasaan dalam hati: Dia sering meluahkan isi hatinya kepada saya kerana
saya kawan baiknya.

jalan buntu

tidak ada jalan penyelesaian: Mesyuarat itu ditangguhkan kerana menemui


jalan buntu.

jauh hati

tersinggung oleh perbuatan atau percakapan orang lain: Dia berasa jauh
hati kerana tidak dilayan oleh tuan rumah.

kacang hantu

orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain: Ayah melarang abang
berkawan dengan Eric kerana dia kacang hantu.

kaki ayam

tidak berkasut atau berselipar: Nazwan terpaksa pulang ke rumah dengan


berkaki ayam kerana kasutnya kecurian di majlis kenduri itu.

kecil hati

berasa tersinggung atau merajuk: Huda berasa kecil hati kerana tidak
dijemput ke majlis hari jadi kawannya itu.

kepala angin

perangai yang tidak menentu: Sesiapa pun tidak tahan akan sikap Maniam
yang kepala angin itu.

kepala batu

enggan mengikut nasihat: Sia-sia saja saya menasihati Azni yang kepala
batu itu.

kera sumbang

orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain: Nanda digelar kera
sumbang kerana lebih suka bersendirian.

khabar angin

khabar yang belum sah kebenarannya: Usah percaya pada khabar angin.

langkah seribu

cepat-cepat lari kerana ketakutan: Pencuri itu membuka langkah seribu


apabila dikejar oleh penduduk kampung.

lidah bercabang

kata-kata yang tidak dapat dipercayai: Saya tidak akan mempercayai katakata Badrul yang lidah bercabang itu.

lintah darat

orang yang mengenakan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan:
Jangan sekali-kali kamu meminjam wang daripada lintah darat itu.

makan angin

pergi bersiar-siar untuk berehat: Fatin dan keluarganya makan angin di


Pulau Pangkor.

makan suap

menerima rasuah: Pegawai yang makan suap itu telah dipecat oleh
majikannya.

mandi peluh

bekerja kuat: Petani itu mandi peluh untuk mencari rezeki.

mata duitan

orang yang mementingkan wang saja: Jangan jadi mata duitan kerana
kekayaan saja tidak dapat menjamin kebahagiaan.

memasang telinga

mendengar dengan sungguh-sungguh dan hati-hati: Mereka memasang


telinga untuk mengetahui rahsia itu.

membawa diri

menjaga dan menyesuaikan diri dengan keadaan: "Pandai-pandailah

membawa diri apabila sampai di bandar nanti," kata ibu kepada abang.
membuka jalan

memberikan peluang untuk tindakan seterusnya: Kemenangan itu


membuka jalan kepada pasukan badminton negara untuk beraksi pada
peringkat akhir.

memeras otak

berfikir atau belajar dengan kuat: Izzudin terpaksa memeras otak untuk
mengingati formula-formula matematik itu.

menarik diri

meletakkan jawatan; berundur daripada sesuatu kumpulan: Syahir menarik


diri daripada persatuan itu untuk menumpukan perhatian pada
pelajarannya.

mencari jalan

berusaha untuk melakukan sesuatu: Ikmal senantiasa mencari jalan untuk


menambahkan pendapatannya.

mencuit hati

menggelikan hati: Telatah budak itu mencuit hati kami.

mengabui mata

cuba memperdaya; menipu: Kata-katanya itu hanya untuk mengabui mata


kita.

mengadu domba

memperlagakan; memecahbelahkan: Jangan amalkan sikap suka mengadu


domba kerana itu sikap yang keji.

mengambil hati

memikat: Baharin amat disayangi oleh ibu bapanya kerana dia pandai
mengambil hati mereka.

mengasah bakat

melatih diri untuk mengembangkan bakat: Pemuzik itu mengasah bakatnya


sejak di bangku sekolah lagi.

muka tembok

tidak berasa malu: Fadhil yang muka tembok itu selamba saja apabila
didenda oleh Cikgu Alisya.

mulut murai

kuat bercakap atau berbuat bising: Suhaila digelar mulut murai kerana suka
bercakap.

mulut tempayan

tidak dapat menyimpan rahsia: Jangan beritahu Julia tentang perkara ini
kerana dia mulut tempayan.

naik angin

terlalu marah: Kakak naik angin apabila adik membantah kata-katanya.

naik darah

menjadi marah: Encik Khalid naik darah apabila setiausahanya gagal


mencari fail yang dikehendakinya.

nyawa-nyawa ikan

hampir-hampir mati: Mangsa kemalangan yang tinggal nyawa-nyawa ikan


ketika dimasukkan ke hospital pagi tadi sudah meninggal dunia.

orang atasan

orang yang berpangkat tinggi; pembesar: Arahan orang atasan itu harus
dituruti.

otak cair

pintar atau bijak: Murid yang otak cair itu mendapat tempat pertama di
dalam kelasnya.

otak udang

bodoh: Budak yang otak udang itu langsung tidak memahami ajaran
gurunya.

paku belanda

harga tetap: Semua harga barang di kedai ini paku belanda.

panas hati

sangat marah atau sangat benci: Balqis panas hati akan kelakuan adiknya
yang suka melawan itu.

patah hati

hilang keberanian; kecewa: Pemuda yang patah hati itu telah meninggalkan
kampung halamannya.

pekak badak

tidak dapat mendengar bunyi yang kuat tetapi dapat mendengar bunyi yang
perlahan: Tak guna kamu bercakap kuat-kuat dengan orang itu kerana dia
pekak badak.

pembasuh mulut

makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi: Kakak


menghidangkan agar-agar kepada kami sebagai pembasuh mulut.

perang dingin

perang secara gertak-menggertak: Perang dingin telah tercetus antara dua


buah negara di Barat.

puteri lilin

perempuan yang tidak tahan kena panas: "Tak usahlah kamu risau, saya
memang sudah biasa berpanas, lagipun saya bukanlah puteri lilin," kata
Yanti.

putih hati

ikhlas, jujur: Dengan rasa putih hati dia mendermakan wang itu kepada
fakir miskin.

putih mata

mengalami kekecewaan: Saravanan putih mata apabila gagal dalam


pertandingan itu.

rambang mata

sukar untuk membuat pilihan: Saya rambang mata apabila melihat pakaian
yang dijual di kedai itu.

ringan mulut

peramah: Budak yang ringan mulut itu banyak mempunyai kawan.

sampai hati

tidak segan-segan; tergamak; tidak menaruh belas kasihan: Saya tidak


sampai hati membiarkan Nek Som tinggal sendirian di pondok buruk itu.

serkap jarang

membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa: Jangan


percaya akan kata-katanya kerana dia serkap jarang saja.

tangan terbuka

menyambut sesuatu dengan senang hati: Kami menyambut kedatangan


mereka dengan tangan terbuka.

tangkai jering

orang yang kedekut: Tidak ada gunanya kamu meminta derma daripada
orang tua yang tangkai jering itu.

tawar hati

tidak bersemangat; tidak berminat lagi: Chow Chuen berasa tawar hati
hendak menyertai sebarang pertandingan kerana dia tidak pernah menang.

tebal muka

tidak tahu malu: Hanya orang yang tebal muka yang sanggup datang ke
majlis itu tanpa diundang.

telinga lintah

orang yang lekas mendengar: Fikri memang telinga lintah. Dia terus datang
apabila dipanggil oleh ibunya.

terang hati

mudah memahami sesuatu yang diajarkan: Budak kecil itu sudah pandai

membaca kerana dia terang hati.


tidur-tidur ayam

tidur yang tidak nyenyak: Abang hanya tidur-tidur ayam tadi.

tin kosong

bercakap besar tanpa ilmu: Percakapan pemuda itu hanya tin kosong saja.

titik peluh

penat lelah atau usaha yang sungguh-sungguh: Hasil titik peluhnya selama
ini, beliau berjaya membuka sebuah restoran di ibu kota.

Tahun 5 Antonim
Antonim
Antonim ialah kata yang berlawanan maknanya dengan kata yang lain.

Aa
abadi sementara
abai acuh; peduli
adab
beradab biadap
ajak
mengajak menghalau; mengusir
alir
mengalir bertakung
aman huru-hara; kacau-bilau
ampun
mengampuni menghukum
angguk geleng
mengangguk menggeleng
apung
terapung tenggelam
atur
teratur bersepah; berselerak
awal akhir
azab nikmat

Bb
bahagia sengsara
kebahagiaan penderitaan;
kesengsaraan
berbahagia menderita
bangga malu
membanggakan memalukan
bangkang
membangkang menyokong;
mencadangkan
pembangkang pencadang
banyak sedikit
baring
berbaring bangkit; bangun
baru lama; usang
bawa
membawa meninggalkan
bazir
membazir berhemat; berjimat
membazirkan menghematkan;
menjimatkan
bebas terbelenggu; terikat; terkawal;
tersekat; terkongkong
membebaskan membelenggu;
mengawal; mengongkong; mengikat
belah
berbelah bercantum

membelah mencantumkan
belakang hadapan
beli
membeli menjual
berani gentar; takut
beri
memberi menerima
berkas
memberkas melepaskan
biadap beradab; sopan
bina
membina membinasakan; merobohkan;
meruntuhkan
bisik
berbisik melaung; menjerit
bising senyap; sepi; sunyi
boros cermat; hemat; jimat
memboroskan menghematkan;
menjimatkan
bujur
membujur melintang
buka
membuka menutup
buruk bagus; baik
busuk harum; wangi
buta celik

Cc
cabut
mencabut menanam; mencacakkan
cacat sempurna
campak
mencampakkan memungut; mengutip
cantum
bercantum berasing; berpisah
cedera pulih; sembuh
cegah
mencegah menggalakkan
cerah gelap; kabur
cermat boros; cuai
cetek dalam
condong tegak

Dd
daki
mendaki menuruni
dalam cetek; tohor
damai huru-hara; kacau
berdamai berperang; bersengketa
dekat jauh
berdekatan berjauhan
dongak
mendongak menunduk

Ee
eksport import
elok buruk; hodoh

empuk keras; liat


enggan mahu; rela; sanggup; setuju
erat longgar

Ff
faedah
berfaedah merugikan; sia-sia
fajar senja
fakir kaya
fasih gagap

Gg
gaduh aman; damai; tenteram
bergaduh berdamai
gagal berjaya; lulus
gagap fasih; lancar
gali
menggali menimbus
gamat sepi; sunyi
garang jinak; lembut
garau halus
garing lemau
gelap cerah; terang
gelisah tenang
gelora
bergelora tenang
gemar benci
gembira dukacita; pilu; sayu; sedih
gemuk kurus
genap ganjil; kurang
gentar berani
gerak
bergerak diam; kaku
gering sihat
ghaib kelihatan; muncul
girang
bergirang berduka; bermuram; bersedih
goyang
tergoyang kukuh; mantap; tetap
gugup tenang
gulung
tergulung terbentang; terhampar

Hh
hadapan belakang
halang
menghalang mendorong;
menggalakkan
halau
menghalau mempelawa;
mempersilakan; mengajak
hampir jauh
hancur
menghancurkan membina
handal lemah
hangat dingin; sejuk
hati
berhati-hati cuai; lalai
henti

berhenti bergerak; berjalan


hidup mati
hilir hulu
himpun
berhimpun bersurai; bubar
hina mulia
hinggap terbang
hirau
menghiraukan membiarkan;
mengabaikan
hujan kemarau
hukum
menghukum mengampuni
hulu hilir; muara

Ii
ikhlas curang; pura-pura
imaginasi kenyataan
ingkar
mengingkari mematuhi; mentaati;
menurut
istirahat
beristirahat bekerja; bertugas

Jj
jajah
menjajah memerdekakan
terjajah merdeka
jalan
berjalan berhenti
jarang kerap; rapat; selalu; sering
jasmani rohani
jatuh bangun
jaya
berjaya gagal; kandas
jelma
menjelma menghilang
jemu gemar; suka
jimat boros
jumpa
berjumpa berpisah
jutawan fakir

Kk
kabur jelas; terang
karam terapung; timbul
kasar halus
kawal
mengawal membiarkan
terkawal terbiar
kejam adil; berperikemanusiaan
kekal sementara
kemarau hujan; tengkujuh
kembali pergi
kembang kuncup
kencang perlahan
keras lembik; lembut
kerat

mengerat menyambung
kesat licin
ketara kabur; samar-samar
ketua pengikut
kilau
berkilau malap; suram
kirim
mengirim menerima
kongkong
terkongkong bebas
kosong penuh
kotor bersih
kuala hulu
kukuh lemah
kurus gemuk
kusut kemas; rapi

Ll
laba kerugian
berlaba berugi
labuh pendek; singkat
lain sama
lalai awas; waspada
lama baru; sebentar
lanjut singkat
lapang sempit
laung
melaung berbisik
lawan kawan; sahabat
layu segar
lebar sempit
lekas lambat
lembik keras
lena sedar
terlena terjaga
lokek pemurah
luas sempit
lulus gagal
lurus bengkok

Mm
majikan pekerja
maju mundur
makmur melarat; meleset
malang bertuah
malap terang
malapetaka tuah
manusia binatang
mara undur
marak padam
masam manis
masin tawar
masuk keluar
megah aib; malu
mekar layu
menang kalah
merdeka terbelenggu; terjajah
merdu garau; parau; sumbang
mesra renggang; sombong
mewah melarat; menderita; miskin
mirip berbeza; berlainan

mudah payah; susah


mula
bermula berakhir; tamat
mulia hina
muncul hilang; lenyap; lesap
mungkir
memungkiri menepati; menunaikan
muram bahagia; gembira; riang; terang
mustahak remeh
musuh kawan; sahabat

Nn
nafi
menafikan mengakui; mengiakan
naik turun
neraka syurga
nganga
ternganga tertutup
nyala
bernyala padam
nyaring lemah; perlahan
nyata kabur

Oo
olok-olok sungguh-sungguh

Pp
padam bernyala
pahit manis
pakai
memakai menanggalkan
paksa
memaksa memujuk
palsu asli; benar; tulen
pandai bebal; bodoh
pangkal hujung
panjang pendek; singkat
panjat
memanjat menuruni
pantas lambat
papa kaya
pasang surut
patuh ingkar
payah mudah; senang
pecah
memecahkan mencantumkan
pejam celik
pekan kampung
pekat cair
pelawa
mempelawa menghalau; mengusir
pendek panjang
penuh kosong
perang
berperang berdamai
percaya curiga; sangsi; syak
perlahan cepat; kuat
pertama akhir; penghabisan
pilu gembira; riang
pintar bodoh; dungu; tolol

pipih bulat
pisah
berpisah bertemu
puji
memuji mencela; mengeji
pulih sakit; tenat
puncak dasar
pupus utuh
pusat cawangan

Rr
racun madu; penawar
rapat jarang; renggang
rapi berselerak; bersepah
rela enggan
rendam
merendam menjemur
risau gembira; tenang
roboh
merobohkan membangunkan;
membina; mendirikan; menegakkan
rugi untung

Ss
sah batal
sakit sembuh; sihat
sama berbeza; berlainan
sambung
bersambung putus
sangkal
menyangkal mengakui; mengiakan;
mengikut; menurut
sedar lalai; pengsan
sedut
menyedut menghembus
segar layu
selesai terbengkalai; terhenti
setia derhaka
simpan
menyimpan membuang
sokong
menyokong membangkang;
membantah
sukacita dukacita
surai
bersurai berhimpun
surut pasang
syak percaya; yakin
syurga neraka

Tt
taat derhaka
mentaati menderhaka
tambah
bertambah berkurang
tangkap
menangkap melepaskan
tanya

bertanya menjawab
tarik
menarik menyorong
tegak condong
tekun malas; sambalewa
telan
menelan meluahkan
terbit terbenam
tewas menang
timbus
menimbus menggali; mengorek
timur barat
tulen palsu; tiruan
tunggal banyak; jamak

Uu
ubah
berubah tetap
undur mara
untung rugi
beruntung berugi
utara selatan
uzur sihat

Ww
wajib sunat
wangi busuk
wanita lelaki; peria
waras gila; sakit
waspada cuai; lalai
waswas percaya; yakin

Yy
ya tidak
yakin ragu-ragu; sangsi; syak; waswas

Zz
zahir batin
zalim adil

Tahun 5 Sinonim
Sinonim
Sinonim ialah kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata yang lain.

Aa
abadi kekal
abai cuai; lalai
mengabaikan melalaikan; membiarkan;
mencuaikan
adab budi bahasa; sopan santun;
kesopanan
peradaban kemajuan; tamadun
adu
beradu berlaga; bersabung;
bertanding; tidur (digunakan untuk raja-raja)
agak sangka
mengagak memikir-mikirkan;
mempertimbangkan; menyangka; menduga
ajak
mengajak mempelawa;
mempersilakan; menjemput;
mengundang
akibat padah
alih
beralih berganti; berpindah; bertukar;
berubah
amaran peringatan
ancam
mengancam mengugut;
membahayakan
aneh ajaib; ganjil; pelik
angkuh bongkak; congkak; sombong
aniaya
menganiaya menindas; menyeksa
arah hala; jurusan; tujuan
aral halangan; rintangan
arif berilmu; bijaksana; cerdik; pandai; tahu
asli jati; tulen
atur
mengatur menyusun
awas hati-hati; hemat; ingat-ingat; waspada

Bb
bagus baik; elok; indah
bahas
berbahas berdebat; berhujah
bakat kebolehan; kecekapan
bakhil kedekut; lokek
baki lebihan; sisa
bakti jasa; khidmat
berbakti berjasa; berkhidmat
bala bencana; kecelakaan; malapetaka
bangkang
membangkang membantah;

menentang; menyanggah
basah berair; kuyup; lembap
basmi
membasmi membanteras;
memberantas; membinasakan;
memusnahkan; menghapuskan
bencana bala; kecelakaan; malapetaka
bengkalai
terbengkalai gagal; terganggu;
tergendala; terhenti
bentak
membentak menengking; mengherdik
benteng kota; kubu; tembok
berkas
memberkas menahan; menangkap
bimbang cemas; khuatir; ragu-ragu; risau
bimbing
membimbing melatih; memandu;
memimpin; mengasuh
bina
membina membangunkan;
mendirikan
bocor berlubang; tiris
bosan jemu

Cc
campur
bercampur beraduk; berbaur;
bergaul; berkacau
cantum
bercantum berhubung; bersambung;
bertaut
catu
mencatu mengawal; mengehadkan
cekal tabah; tahan
cekap mahir; mampu; pandai; sanggup
cepat deras; kencang; laju; lekas; pantas; segera
cerdik berakal; bijak; pandai; pintar
cergas aktif; bertenaga; cepat; giat; tangkas
cipta
menciptakan membuat; mengadakan;
menggubah; menghasilkan;
menjadikan; mewujudkan
cungkil
mencungkil mengeluarkan; menggali;
mengorek; menyuntik

Dd
dacing neraca; penimbang
daerah kawasan; wilayah
daif hina; lemah
dakwa
mencungkil mengeluarkan; menggali;
menuntut
damai aman; tenteram
dapat berupaya; mampu; sanggup

mendapat memperoleh
darjat pangkat; taraf
daya akal; ikhtiar; jalan; kekuatan;
kemampuan; muslihat
denda
mendenda menghukum
desak
mendesak memaksa; menggesa
didik
mendidik mengajar; mengasuh;
melatih
duga
menduga meneka; mengagak;
menguji; meramalkan

Ee
edar
beredar berkisar; berlalu; berpindah-randah
elak
mengelak menghindar
elok bagus; baik; cantik
empuk lembut; lunak
erat karib; kuat; mesra; rapat; teguh
mengeratkan menguatkan;
merapatkan; meneguhkan

Ff
faham tahu; mengerti
memahami memaklumi; mengetahui
fakir miskin; papa
fikir
memikirkan mempertimbangkan;
mengenang; mengingat;
merenungkan

Gg
gagal kandas; kecewa; hampa
gali
menggali mengorek
ganggu
mengganggu mengacau; mengusik
ganti
berganti bertukar; berubah
garing kering; rapuh
gebu halus; lembut
gegar
bergegar bergetar; bergoncang
geletar
menggeletar gementar; menggentar;
menggigil
gempar bising; hiruk-pikuk; riuh-rendah
gesa
menggesa mendesak
tergesa-gesa terburu-buru; tergegasgegas;tergopoh-gapah

giat aktif; bersemangat; cergas; rajin;


tangkas; tekun
gigih cekal; teguh
gugur jatuh; luruh; tewas
guna faedah; manfaat

Hh
habis berakhir; selesai; tamat
had batas
hadap
menghadap mengarah; menghala
menghadapi melawan; menentang
terhadap akan; kepada; tentang
hadiah ganjaran; pemberian
hairan pelik; takjub; tercengang
hajat kehendak; keinginan; keperluan;
maksud; niat; tujuan
hal kejadian; peristiwa; perkara
hala arah
halau
menghalau mengusir
hambur
berhamburan berselerak; bersepah-sepah;
bertaburan
hantar
menghantar mengirim; mengutus
hapus lenyap; hilang; musnah
harap
berharap berhajat; berhasrat
harmoni rukun; selaras; sesuai; tenteram
harung
mengharung menempuh
hebah
menghebahkan mengumumkan;
menyiarkan
hela
menghela menarik; mengheret;
menyeret
helah akal; dalih; muslihat; tipu daya
heret
mengheret menarik; menghela;
menyeret
hidang
hidangan sajian
menghidangkan menyajikan;
menyediakan
hilang lenyap; lesap
hinggap bertenggek; bertengger
hirup
menghirup meneguk; menghisap;
menyedut
hitung
menghitung membilang; mengira
humban
menghumbankan melemparkan;
melontarkan

Ii

ikal berkelok-kelok; berombak-ombak;


keriting
ikhlas jujur; tulus
ikhtiar daya upaya; usaha
ikrar janji; pengakuan; sumpah
ikut turut; bersama-sama
mengikut mematuhi; menganut;
mengiring; meniru; menurut
ilmu kepandaian; pengetahuan
ingkar mungkir
mengingkari memungkiri; menafikan;
menyangkal
irama rentak; tempo
berirama berentak; bertempo
isi inti sari; kandungan; muatan; pati
izin kebenaran; membenarkan
mengizinkan memperkenankan

Jj
jaga bangun
berjaga berkawal
berjaga-jaga berhati-hati; berwaspada
menjaga memelihara; mengasuh; mengawal; mengawasi
menjagakan mengejutkan;
menggerakkan
jajah
menjajah menaklukkan; menguasai
jalin
berjalin beranyam; berkaitan
menjalin menganyam; mengarang;
mengatur; mengeratkan; menyusun
jangkit
berjangkit menular; merebak
kejangkitan ketularan
menjangkiti menulari
menjangkitkan menularkan;
merebakkan
jarang bersela; renggang
jawab sahut
berjawab berbalas
menjawab membalas; menyahut
jaya kemenangan
berjaya berhasil; menang
kejayaan kemajuan; kemenangan
jejak bekas; kesan
jelak bosan; jemu; muak
jerat jebak; perangkap
jerumus
menjerumuskan mencelakakan;
menjatuhkan; menyesatkan
johan juara
jumpa
berjumpa bersua; bertemu
menjumpai mendapati; menemui;
mengalami
perjumpaan pertemuan

Kk
kabul diluluskan; diperkenankan; disetujui
kabur kelam; pudar; samar

kaedah cara; hukum; prinsip; peraturan


kagum hairan; takjub; tercengang
kala masa; ketika; waktu
berkala-kala sekali-sekala;
terkadangkadang
kampung desa
berkampung berhimpun; berkumpul
kandar
mengandar memikul; menggalas
kawan kelompok; kumpulan; rakan;
sahabat; teman
kecai
berkecai hancur; remuk
kecundang kalah; tewas
kejang kaku; kejur
kelahi
berkelahi berbalah; bergaduh;
bertengkar
kelas darjah; pangkat; tingkatan; jenis
kembali balik; lagi; pulang; semula
mengembalikan memulangkan;
memulihkan
kena berpadanan; berpatutan; cocok;
sepadan; sesuai
kenan
berkenan gemar; sudi; suka
memperkenankan membenarkan;
mengizinkan; menyetujui
kendali
mengendalikan memimpin;
mengekang; mengurus; mentadbirkan
kental pekat
kerat
mengerat memancung; memenggal;
memotong
kerenah kemahuan; ragam; tingkah
kesal kecewa; masyghul; sebal
kesan akibat; jejak; tanda
kikis
mengikis menghapuskan;
menghilangkan; meluputkan
kotor cemar; keji
kuala muara
kusut bersimpul-simpul; kacau; rumit
kutip
mengutip memetik; memungut

Ll
laba faedah; guna; keuntungan
laku laris
landa
melanda melanggar; merempuh
lanjut lama; panjang
lapor
melaporkan memberitahukan;
mengadukan
lapuk reput; usang
lawat
melawat berkunjung; berziarah

lazat enak; sedap


lempar
melempar melontar; membaling
lengkok belok; kelok; keluk; lengkung
leper rata; pipih
liku kelok; selekoh
lincah cergas; pantas; tangkas
lonjak lompat; lonjak
melonjak melompat; meloncat
lorek coreng; jalur
loya mual
luah
meluahkan memuntahkan;
mengeluarkan
luak kurang; susut
luang kelapangan
meluangkan melapangkan;
mengosongkan
luas lapang
lubang liang; rongga
lucu jenaka
lucut lepas; tanggal
luhur mulia; tinggi
lumat hancur
lumrah biasa; lazim
lunak empuk; lembut; merdu
lungkup
terlungkup terbalik; tertiarap
luput hilang; lenyap; lesap
lurah lembah
luruh gugur
lurus jujur; tegak
meluruskan menegakkan
lut mempan; telap

Mm
maaf ampun
mahir cekap; pandai
mahu hendak; rela; sanggup
kemahuan kehendak; keinginan
makam kubur
makbul kabul; terkabul; diperkenankan
maklum
memaklumkan memberitahukan;
mengkhabarkan; menyatakan
maklumat keterangan; pengetahuan
malang celaka; sial
malap muram; kusam; lesam; redup; suram
malapetaka bencana; kecelakaan; kesengsaraan
mampat padat; tumpat
mampu berupaya; sanggup
mantap kuat; stabil; tetap
martabat pangkat; taraf; tingkatan
maruah kehormatan
masyghul dukacita; murung; sedih
masyhur
termasyhur kenamaan; terkenal;
ternama
megah bangga
kemegahan kebanggaan;
kebesaran; kemasyhuran; kemuliaan

melarat miskin; sengsara


meleset jatuh; merosot; mundur; tergelincir
mempelai pengantin
mendung muram; redup; suram
merana menderita
minat kecenderungan; kegemaran;
keinginan; kesukaan; perhatian
muafakat sepakat; setuju
muak bosan; jemu; loya; mual
muktamad pasti; tetap
munasabah berpatutan; cocok; sesuai
muslihat helah; siasat; taktik; tipu daya
musnah binasa; rosak
mustahak penting; perlu

Nn
nafi
menafikan mengingkari; menidakkan
nahas kecelakaan; kemalangan; kesialan; malang
nasib takdir; untung
nasihat ajaran; pelajaran; peringatan; petunjuk; teguran
niat hajat; kehendak; maksud; nazar
nisbah kadar
nyaring kuat; lantang

Oo
oleh
beroleh mendapat; menerima
memperoleh mencapai; mendapat
oleh-oleh buah tangan
perolehan hasil; pendapatan
olok-olok
berolok-olok bermain-main;
bergurau; bersenda

Pp
padan banding; cocok; imbangan; sesuai; tara
padu kuat; kukuh; padat; pejal; teguh
pakar ahli; bijak; mahir
pamer
mempamerkan memperagakan;
memperlihatkan; mempertunjukkan;
menggayakan
pancing kail
pangkat kedudukan; taraf; tingkat
pantas cekatan; cepat; laju; layak;
lekas; patut; sesuai; tampan; kacak;
segak
pantul
memantul melenting; mengambul;
menganjal
paras takat; wajah
pedoman panduan
pejal keras; padat; padu
pelopor pengasas; perintis
perah
memerah memeras; meramas
perihal keadaan; kejadian; laku; peristiwa
periksa
memeriksa meneliti; mengkaji;
menyelidik

peringkat had; tahap; tingkat


permai cantik; elok; indah
peroi gembur
pinda
meminda membaiki; membetulkan;
mengubah
prestasi pencapaian
projek rancangan
pulih baik; sembuh
pupus binasa; habis; lenyap

Rr
ragu-ragu bimbang; sangsi; syak; waswas
rakus gelojoh; gopoh; lahap; tamak
ramai bising; giat; riuh-rendah; sibuk
rapi beres; bersih; elok; kemas; teratur;
tersusun; tertib
rata datar
meratakan mendatarkan
serata seantero; segenap; seluruh
rawat
merawat membela; menjaga;
memelihara
rebah jatuh; tumbang; runtuh
merebahkan menjatuhkan;
menumbangkan; membaringkan
rendang lebat; rimbun
renggang
berenggang berjauhan; berpisah
resap hilang; lesap
meresap menyerap
rezeki nafkah; pendapatan; penghidupan
risiko bahaya; kerugian
rumit sukar; sulit; susah
rungut
merungut berleter; bersungut

Ss
sabung
bersabung beradu; berlaga;
berlawan; bertempur; bertarung
sah benar; nyata
saji
menyajikan menghidangkan;
menyediakan
sambung
menyambung melanjutkan;
meneruskan
sambut
menyambut membalas; menerima;
menjawab; menyongsong
sanggup mampu; rela; sedia; sudi
sayu dukacita; hiba; pilu; rawan; sedih
segar sihat; nyaman
sejahtera aman; selamat; sentosa
selekoh kelok
selenggara
menyelenggarakan memelihara;

mengerjakan; mengurus; merawat


seleweng
menyeleweng menyimpang
senget condong; miring
sengketa perbalahan; pertengkaran;
perselisihan; pertikaian
sengsara menderita; susah
sepak
menyepak menendang; menerajang
sepatu kasut
serbu
menyerbu melanggar; menyerang
serentak bersama-sama; serempak
seret
menyeret menarik; menghela
sesak penuh; sempit; tersekat; tersumbat
setia patuh; taat
silap keliru; salah
sisa baki; lebihnya
sua
bersua berjumpa; bertemu
sumber asal; punca
sunyi lengang; senyap; sepi
susut berkurang; mengerut; surut; turun

Tt
taat patuh; setia
tabah berani; cekal; teguh
tadbir
mentadbirkan memerintah;
mengatur; mengelolakan; mengurus
takjub hairan; kagum
tanding lawan
bertanding beradu; berlawan;
bersaing
tangguh
bertangguh-tangguh berlama-lama;
berlambat-lambat; berlengah-lengah
menangguhkan menunda
tangkis
menangkis menepis
tatatertib disiplin; peraturan
tebal lebat; padat; tumpat
tegas jelas; nyata; tentu; tepat; terang
menegaskan menerangkan;
menjelaskan
tegur
menegur menasihati; mencela;
mengkritik; menyapa
tekad azam; kehendak; kemahuan
bertekad berazam; bermaksud; berniat
telagah
bertelagah berbalah; berselisih;
bertelingkah; bertengkar
telatah gerak-geri; kelakuan; perangai;
tingkah laku
tembuk berlubang; tembus
tembung
bertembung berlanggar; bertemu;

terserempak
terbit
menerbitkan membangkitkan;
mengeluarkan; menghasilkan;
menyiarkan
terkam
menerkam menerpa
tindas
menindas menekan; menghimpit;
menindih
tunda
menunda menangguhkan; menarik
tuntun
menuntun memimpin
tuntut
menuntut menagih; mendakwa;
mendesak
penuntut pelajar; pendakwa
tuntutan dakwaan

Uu
ucap
berucap bercakap; bersyarah
mengucapkan melafazkan;
menyebut
ucapan pidato; sebutan
undang
mengundang mempersilakan;
mengajak; menjemput
urus
mengurus membereskan;
memelihara; mengatur;
mengusahakan; menyelenggarakan;
menyelesaikan; merapikan
usap
mengusap membelai; mengesat;
mengurut
utus
mengutus mengirim
utusan wakil

Ww
wajar patut; sesuai
wajib mesti; perlu
wakil pengganti
waktu kesempatan; ketika; masa; peluang; tempoh
warta amanat; berita; pesanan
watak sifat
watan tanah air
wau layang-layang

Yy
yakin pasti; percaya

Zz
zalim bengis; kejam
zaman masa; tempoh
zat unsur

Tahun 5 Kata Banyak Makna


Kata Banyak Makna
1. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai makna yang lebih daripada satu.
2. Pada umumnya, soalan dalam bahagian ini menguji pengetahuan anda tentang ketepatan
penggunaan kata pada sesuatu ayat.
3. Jenis-jenis kata yang ditanyakan meliputi:
a. kata nama;
b. kata adjektif;
c.

kata kerja;

d. kata ganda.

Kata
akal

Maknanya

Ayat Contoh

5.

daya fikir

7.

6.

ikhtiar

bertindak.
8.

Gunakanlah akal untuk


Mereka mencari akal

untuk keluar dari kawasan hutan


itu.
alamat

9.

tanda

11.

Langit mendung alamat

10.

butir-butir

hari akan hujan.

keterangan seperti nama

12.

Berdasarkan alamat yang

tempat, nama jalan,

diberikan, rumahnya tidak jauh dari

nombor rumah, poskod,

sini.

dan lain-lain untuk


menunjukkan tempat
tinggal seseorang
baik

13.

tidak jahat

(kelakuan)

18.

Kami menyukai Laila

kerana tingkah lakunya yang baik.

14. sembuh; pulih

19. Luka di kakinya sudah baik.

15. bagus; elok

20. Kerusi rotan ini masih baik

16. sihat
17.

walaupun telah lama digunakan.


sesuai dan rapat

(persahabatan)

21. Kami sekeluarga baik belaka.


22.

Siti berkawan baik dengan

Haliza.
berat

23.

tidak ringan

24. susah; sukar


25. tenat
26.

27.

Abang tidak mampu

mengangkat kotak yang berat itu.


28. Tanggungjawab ayah sebagai

tidak sampai hati

pengurus kilang amat berat.


29. Haji Lamin telah dimasukkan ke
hospital kerana sakit berat.
30.

Emak berasa berat hati

untuk melepaskan kakak mencari


kerja di bandar.
besar

31.

tidak kecil

32. berpengaruh; berkuasa;


ketua

Bilik tidur Danea sangat

besar dan cantik.


36. Barisan kerusi yang cantik di

33. dewasa
34.

35.

depan itu adalah untuk orangorang


banyak

besar.
37. Anak-anak Puan Suri sudah besar.
38.

Projek jambatan baru itu

menelan belanja yang agak besar.


cerah

39.

terang

40. jernih

Cuaca diramalkan cerah

sepanjang hari ini.

41. agak putih


42. berseri; tidak muram (rupa
muka)
43.

44.

45. Barangan kristal yang dipamerkan


di dalam peti kaca yang cerah itu
sungguh cantik.

baik; bahagia

46. Kulit Aliya lebih cerah daripada


kulit adiknya.
47. Wajah Puan Chia cerah apabila
mendengar berita baik itu.
48.

Kehidupan Mak Jah

semakin cerah setelah anakanaknya bekerja.


dalam

49.

bahagian atau

54.

Mereka sedang

ruang di balik bahagian

berbincang di dalam bilik

yang di luar

mesyuarat itu.

50. tidak cetek

55. Air perigi ini agak dalam.

51. luas (pengetahuan)

56. Doktor pakar itu mempunyai

52. mengalami; ditimpa


53.

selama

pengetahuan yang dalam tentang


penyakit itu.
57. Ahli-ahli ekspedisi itu dalam
kesusahan kerana tersesat di
hutan tebal itu.
58.

Kami akan sampai dalam

masa sepuluh minit lagi.


dingin

59.

sejuk

61.

Kami terpaksa memakai

60.

tidak meriah

baju tebal kerana udara di puncak


bukit ini amat dingin.
62.

Pertunjukan pentas itu

mendapat sambutan dingin


daripada para penonton.
faedah

63.

guna; manfaat

65.

Pokok kelapa banyak

64.

bunga; laba;

untung

faedahnya.
66.

Pencarum akan diberi

faedahsebanyak sepuluh peratus.


gugur

67.

jatuh

69.

68.

tewas; mati dalam

walaupun belum masak.

pertempuran

70.

Buah mangga itu gugur


Beberapa orang perajurit

telah gugur dalam pertempuran itu.


halaman

jalan

71.

pekarangan rumah

73.

72.

muka surat (buku,

daun kering di halaman rumah.

majalah, surat khabar, dan

74.

sebagainya)

halaman lima belas.

75.

78.

tempat lalu lintas

(kenderaan atau manusia)


76. ikhtiar; cara; akal
77.

jatuh

Emak menyapu daun-

gerakan (kereta,

Sila baca petikan di

Jalan di depan rumah

saya itu agak sibuk.


79. Mereka mencari jalan bagi
mengatasi masalah tersebut.

jarum, jam, dan

80.

sebagainya)

sangat perlahan jalannya.

81.

86.

gugur atau luruh

82. menjadi kurang; merosot


83. bersamaan dengan
84. menjadi
85.

Bas yang saya naiki

Banyak bunga durian yang

jatuh ke tanah.
87. Harga getah di pasaran jatuh
dengan mendadak.

kalah; tewas

88. Hari raya puasa pada tahun ini


jatuh pada hari Khamis.
89. Pakciknya jatuh sakit semalam.
90.

Akhirnya, negara itu jatuh

juga ke
tangan penjajah.
kacau

91.

tidak teratur; tidak

Susunan buku-buku di rak

itu kelihatan kacau.

kemas
92. keadaan tidak aman;

95. Negara itu agak kacau selepas

keadaan kucar-kacir; huru-

kematian rajanya.

hara

96.

93.

tidak tenteram;

kusut
kesan

94.

97.

memikirkan
masalah yang belum selesai.

tanda yang

ditinggalkan oleh sesuatu;


bekas

100.

Terdapat kesan tapak kaki

harimau di kawasan itu.


101.

Peperangan meninggalkan

kesan yang buruk kepada rakyat.

98. akibat
99.

Fikirannya kacau

perasaan atau

fikiran yang timbul pada

102.
kesan

Kejadian itu meninggalkan

lanjut

seseorang

pahit pada dirinya.

103.

panjang

106.

lebih mendalam

sangat

104.

(pengetahuan,
penerangan, dan

Kisah pengembaraan itu

lanjut.
107.

Dia memberikan

sebagainya)

penjelasan lanjut tentang hal itu.

105.

108.

tinggi (usia)

Pak Mud masih kuat

walaupun usianya sudah lanjut.


lapang

109.

tidak sempit; luas

111.

110.

tidak sibuk;

di kawasan yang lapang.

terluang

112.

Kanak-kanak itu bermain


Chun Wei suka melukis

pada masa lapang.


lebih

113.

melampaui had

116.

Tingginya lebih tiga inci

yang biasa; bertambah

daripada

daripada yang dahulu

abangnya.

114.
115.

baki; sisa
bertambah; kian

bertambah; semakin

117.

Wang yang lebih semasa

berbelanja itu tadi disimpannya di


dalam tabung.
118.

Dia lebih matang sekarang

ini.
masak

119.

sudah tua serta

boleh dipetik dan dimakan


(buah-buahan)
120.

tidak mentah lagi;

122.
masak.
123.

Nasi yang ditanak kakak

belum

sudah empuk dan dapat

masak.

dimakan

124.

121.

dengan

berpengalaman

Buah mangga itu sudah

Puan Selvi sudah masak

perangai anak-anaknya.
menjemput

125.

menyambut atau

menyongsong
126.

mengambil atau

mencubit dengan

128.

Ramli berjanji untuk

menjemput
isterinya dari pejabat hari ini.
129.

Dia menjemput kuih yang

menggunakan hujung jari

kami

127.

hidangkan itu.

mengundang atau

mempelawa

130.

Laili menjemput kami ke

majlis
hari jadinya pada hari minggu ini.
mentah

131.

belum dimasak

136.

Ayah gemar makan ulam-

atau belum direbus

ulaman

(barang makanan)

mentah dengan sambal belacan.

132.

tidak masak betul

(barang yang dimasak)


133.

masih muda

(buah-buahan)
134.

belum dewasa;

137.

Nasi yang dimasaknya

agak mentah.
138.

Buah mangga ini masih

mentah dan belum boleh dipetik.


139.

Adik Zali masih mentah

belum matang

untuk mengenal erti kehidupan.

135.

140.

belum dikerjakan;

belum diolah lagi

Bahan-bahan mentah ini

perlu diproses untuk mendapatkan


barangan siap.

muram

141.

tidak berapa

terang; kelam; suram


142.

naik

tidak berseri; tidak

144.
145.

Mukanya muram sejak

ditimpa masalah.

gembira

146.

143.

muram

tidak bahagia;

Cuaca hari ini muram saja.

Kehidupan suami isteri itu

menderita

sejak akhir-akhir ini.

147.

bergerak ke atas

152.

menunggang;

dapat

148.

mengenderai
149.

masuk ke rumah

melalui tangga; masuk ke


dalam kenderaan
150.

bertambah

harganya; bertambah

Layang-layang adik tidak

naik kerana angin tidak bertiup.


153.

Dia sudah pandai naik

kuda walaupun masih muda.


154.

Jemputlah naik ke rumah

saya, Nora.
155.

Semenjak harga minyak

besar; meningkat

naik, harga barang-barang pun

151.

meningkat.

mengembang

(adunan kuih)

156.

Pukullah telur itu sehingga

naik.
pahit

pedas

157.

rasa seperti rasa

159.

Air kopi itu agak pahit

hempedu

rasanya.

158.

160.

tidak

Kenangan pahit itu sukar

menyenangkan hati; susah

untuk

atau sulit

dilupakannya.

161.

163.

rasa seperti rasa

pedas kari yang dimasak oleh ibu

cili
162.

Adik tidak tahan rasa

menyakiti hati

itu.

(perkataan yang

164.

Kata-katanya yang pedas

diucapkan); keras atau

itu sungguh menggores hatiku.

tajam (teguran atau


kritikan)
permainan

165.

sesuatu yang

168.

Barang-barang

digunakan untuk bermain

permainannya

atau alat permainan

dibiarkan bersepah.

166.

perihal bermain

169.

Permainan gasing masih

atau perbuatan bermain

kekal

167.

hingga hari ini.

pertunjukan atau

pementasan

170.

Tok Dalang merupakan

orang
penting dalam permainan
wayang kulit.
rasa

171.

apa-apa yang

dialami oleh lidah atau kulit


ketika terkena sesuatu
172.
173.

174.
175.

Rasa ubat itu sangat pahit.


Pada rasa saya, elok kita

laporkan hal ini kepada Pengetua.

pendapat; fikiran

176.

Sedih rasa hatinya kerana

keadaan hati atau

dituduh sedemikian.

batin terhadap sesuatu


rendah

177.
178.

tidak tinggi

182.

tidak nyaring;

saja.

perlahan (suara)
179.

tidak mahal;

murah
180.

tidak banyak;
kurang baik (mutu)

Dia selalu bercakap

dengan suara yang rendah.


184.

sedikit (pendapatan)
181.

183.

Pokok jambu itu rendah

Kereta terpakai itu dijual

dengan harga yang rendah.


185.

Rumah pangsa itu untuk

golongan yang berpendapatan


rendah.
186.

Barang elektrik ini rendah

mutunya.
sampai

187.

tiba di tempat yang

dituju
188.

189.

Misha sampai awal di

sekolah hari ini.


hingga; sehingga

190.

Sampai hari ini, masih

tiada berita tentang kes penculikan


anak jutawan itu.
senang

191.

tidak berasa

195.

Hidup Mak Siah semakin

susah; tidak ada yang

senang sejak anak-anaknya

menyusahkan

bekerja.

192.

berasa puas atau

lega
193.
194.

196.

Senang hati emak

menerima khabar gembira itu.


mudah
suka; sesuai

197.

Soalan kuiz ini agak

senang.
198.

Farid tidak senang hati

melihat kejayaan rakannya itu.


tahan

199.
200.

tidak mudah rosak

202.

sanggup

walaupun harganya agak murah.

menderita
201.

cukup; memadai

203.

Kasut ini tahan lama


Siapakah yang tahan

menanggung seksaan yang

sekejam itu?
204.

Bekalan makanan itu

tahan untuk beberapa hari saja


lagi.
tajam

205.

dapat memotong

dengan mudah
206.
207.

208.
209.

Pisau baru itu amat tajam.


Otaknya amat tajam.

cerdik; pintar

210.

keras atau pedas

mendapat pelbagai reaksi

(perkataan, kritikan, dan

Kritikannya yang tajam itu

daripada para pendengarnya.

sebagainya)
tawar

211.

tidak ada rasanya

(seperti kurang manis,


kurang masin, dan
sebagainya); hambar
212.

tidak dapat

menyembuhkan penyakit
213.

tidak masin

214.

tidak gembira;

216.

Air kopi yang dibancuh

oleh ibu agak tawar.


217.

Semua jampi bomoh itu

tawar belaka.
218.

Ikan-ikan itu diternaknya di

dalam sangkar di kawasan air


tawar.
219.

Hatinya sudah tawar untuk

tidak bernafsu; dingin

meneruskan pengajiannya.

215.

220.

hambar; tidak

sedap

Ceramahnya yang tawar

menyebabkan banyak orang


meninggalkan majlis itu.

turun

221.

pergi dari tempat

223.

Bakri turun dari bukit itu

yang tinggi ke tempat yang

dengan menggunakan tali.

rendah

224.

222.

menjadi kurang

atau menjadi rendah


daripada biasa

Harga barang itu turun

dengan banyaknya.

Tahun 5 Kata Hampir Sama Makna


Kata Hampir Sama Makna
1. Kata hampir sama makna bermaksud kata yang mempunyai makna yang sama atau
hampir sama makna tetapi berlainan bentuknya.
2. Walaupun kata-kata tersebut dalam kumpulan makna yang hampir sama tetapi dibezakan
melalui penggunaan kata-kata tersebut dalam ayat.
3. Jenis-jenis kata yang ditanyakan dalam kata hampir sama makna meliputi:
a. kata nama;
b. kata adjektif;
c.

kata kerja;

d. kata ganda.

Kata
5.

basi

Maknanya
9.

untuk masakan

Ayat Contoh
13.

Gulai daging yang

atau makanan (gulai dll)

emak masak semalam

yang sudah tidak sedap

sudah basi kerana tidak

lagi baunya kerana

dipanaskan.

sudah cemar
6.

busuk

10. buruk atau rosak (buah


dll) dan mengeluarkan
bau yang tidak sedap

7.

hangit

11. untuk makanan (nasi dll)


yang dimasak terlalu
lama hingga hangus dan
berbau

8.

tengik

12.

14.

Sisa-sisa makanan

yang dibuang ke dalam


tong sampah itu berbau
busuk.
15. Kakak dimarahi ibu kerana
nasi yang ditanaknya

berbau atau

hangit.

terasa tidak sedap


(seperti minyak kelapa
yang sudah lama)
16.

Minyak masak yang

disimpan terlalu lama akan


berbau tengik.

17.

18.

bengkok

21.

tidak lurus;

25.

Tiang lampu di tepi

berkeluk (batang besi,

jalan itu

kayu dll)

bengkok dilanggar lori


semalam.

bongkok

26. Orang tua yang bongkok itu


22.
19.

condong

melengkung;

tidak lurus (badan)

berjalan menggunakan
tongkat.
27. Pohon kelapa yang
condong
ke arah rumahnya itu akan

segera ditebang.
23.
20.

serong

tidak sama rata

28.

Kain yang dipotong

letaknya; senget; miring

oleh Kak

24.

Tina itu agak serong sedikit.

tidak tepat atau

tidak lurus (letak,


potongan sesuatu dll)
29.

empuk

33.

lembut dan

mudah dikunyah

37.

Nenek merebus ubi

kayu itu hingga empuk.

(tentang makanan)
30.

lemau

34. tidak garing kerana


sudah kena angin
(biskut, kuih dll)
35. tidak keras; lembut

31.

lembik

32.

lembut

36.

tidak keras;

mudah dilenturkan;
lembik

38.

Biskut ini sudah

tidak sedap kerana sudah


lemau.

39.

Ibu menyuapkan

nasi lembik ke mulut adik.


40.

Tilam yang baru

dibeli ini sungguh lembut


dan selesa.

41.

42.

berbuai

45.

bergerak

49.

Buah mangga di

berbalik-balik; berayun-

pohon itu berbuai apabila

ayun

ditiup angin yang agak kuat.


50. Letupan itu menyebabkan

bergegar

rumah-rumah di sekitarnya
46.

bergerak ke atas

bergegar.

ke bawah atau ke depan


ke belakang dengan
43.

bergoyang

cepat dan kuat;

51.

bergoncang

bergoyang ditiup angin.

47. bergerak terayun-ayun


44.

52.

Lampu gantung itu


Air sungai itu

berkocak setelah Leman

berkocak

melemparkan tali pancing


48.

bergoncang (air

ke dalamnya.

di dalam bekas)
53.

54.

berkeliaran

berhamburan

57.

bergerak

61.

Lembu-lembu itu

(berjalan) dengan tidak

sepatutnya

bertujuan atau menuju

tidak dibiarkan berkeliaran

ke serata tempat

di

58. keluar bertabur-tabur ke

jalan raya.

sana ke sini
59. tidak tersusun atau tidak
55.

berserakan

kemas

62.

Padi berhamburan

dari guni
56.

bertempiaran

60.

berlari ke sana

ke sini dengan tidak


tentu haluan

yang bocor dicatuk ayam


itu.
63. Barang-barang permainan
adik berserakan di lantai.

64.

Kanak-kanak itu lari

bertempiaran apabila
dikejar orang gila.

65.

mengambil

69.

memegang

73.

Azli mengambil

sesuatu, membawa atau

buku-bukunya lalu

mengangkatnya;

dimasukkan ke dalam beg.

memungut
66.

menyambar

70. melakukan sesuatu


seperti menyamun dll
dengan kasar dan cepat

67.

merampas

71. mengambil sesuatu


kepunyaan orang lain
dengan paksa; merebut
72.

68.

merenggut

menarik dengan

cepat; menyentak

74.

Anggota polis itu

menyambar
parang daripada tangan
orang yang mengamuk itu.
75. Kumpulan perompak itu
telah
merampas barang-barang
kemas di kedai emas itu.
76.

Peragut itu

merenggut rantai
emas dari leher Mak Cik
Jah.

77.

menanak

81.

memasak

sesuatu dalam periuk,

85.

Mereka menanak

nasi di dalam kawah.

kawah dll (khasnya nasi)


78.

menjerang

82. meletakkan periuk atau


cerek di atas api;
memasak

86.

Kakak sedang

menjerang air di dapur.

83. memasak atau


79.

mengukus

memanaskan sesuatu
dengan wap air panas
84.

80.

merebus

memasak

87.

Emak sedang

sesuatu dalam air

mengukus pulut di dalam

mendidih

kukusan.

88.

Nenek sedang

merebus beberapa tongkol

jagung.

89.

mengelap

93.

mengeringkan

(air dll)

97.

Abang mengelap

keretanya yang telah


selesai dibasuh itu.

90.

98. Emak sedang membasuh

menggosok
94.

menggeserkan

sesuatu pada benda lain

dan menggosok periuk di


belakang rumah.

supaya berkilat, bersih,


91.

menggilap

dan sebagainya
95. menggosok supaya

Sarjan Hashim

menggilap kasutnya

berkilat
92.

99.

sehingga berkilat.

menyapu
96.

membersihkan

sesuatu dengan

100.

menggunakan sapu

menyapu daun-daun kering

Idah sedang

di halaman rumahnya.

101.

mencium

105.

menyedut bau

sesuatu; menghidu

109.

Ayah mencium bau

buah
durian itu lebih dulu

102.

sebelum

menghirup
106.

menghisap dan

menelan benda cair

membelinya.
110.

Helen menghirup

sup yang masih panas itu


103.

menghisap

perlahanlahan.
107.

menyedut

minuman, asap rokok dll


104.

mengucup

ke dalam mulut atau


hidung dengan nafas
108.

111.

Menghisap rokok

tidak baik untuk kesihatan.

mencium

dengan bibir
112.

Puan Jeya

mengucup dahi anaknya


sebelum masuk tidur.

113.

114.

menyimbah

117.

menyiram

121.

Azren menyimbah

dengan air sehingga

adiknya sehingga basah

basah

semasa menyiram bunga.


122.

menyiram

Setiap pagi emak

tidak lupa menyiram pokok


118.

mencurahkan air

dll pada sesuatu

bunganya sebelum ke
tempat kerja.
123.

Gunalan merendam

115.

baju

merendam
119.

menaruh

kotornya di dalam baldi.

sesuatu dalam air


116.

merenjis
124.

Tetamu kehormat

itu merenjis air mawar


120.

memercikkan air

pada seseorang atau


sesuatu
125.

126.

menganyam

memilin

129.

mengatur atau

kepada pasangan
pengantin baru.

133.

Nek Som

menyusun sesuatu

mengambil upah

supaya bersilangsilang

menganyam tikar untuk

atau berjalin

menyara hidupnya.

130.

memintal tali

atau sebagainya supaya


berjalin
127.

menenun

131.

134.
membuat kain

daripada benang, kapas

Kerja mereka ialah

memilin sabut untuk


membuat tali.

dll
132.
128.

menyulam

menjahit

perhiasan pada kain


135.

Arfa belajar

menenun kain songket


daripada neneknya.
136.

Rosma gemar

menyulam manik pada baju


kurungnya.

137.

terjelepok

141.

jatuh terduduk;

tersepuk
142.
138.

terperosok

jatuh ke dalam

lubang; terperlus

145.

Emak jatuh

terjelepok apabila
mendengar berita itu.
146.

Kakinya terperosok

di dalam
lumpur sewaktu melalui
139.

tersungkur

143.

jatuh ke depan

serta muka terkena


tanah; tersembam
144.
140.

terjunam

dahulu

jatuh kepala

jalan
yang becak itu.
147.

Ramlan jatuh

tersungkur
apabila tersadung akar
pokok.

148.

Kereta itu telah

terjunam ke
dalam gaung di bahu jalan.

149.

bolak-balik

153.

pulang dan pergi

lagi; ulang-alik
154.
150.

lalu-lalang

banyak kali lalu

(keluar masuk)
155.

berjalan pergi

balik; berulang alik

157.

Bas itu sudah dua

kali bolak- balik di jalan ini.


158.

Jejantas ini penuh

dengan orang yang lalulalang.


159.

Ayah mundar-

mandir di ruang tamu.


151.

mundar

mandir
156.
tempat

selalu bertukar
160.

Keluarga Farid

kerap pindah-randah
152.
randah

pindah-

kerana mengikut ayahnya


yang bertugas sebagai
tentera.