You are on page 1of 20

Elif Ece Erdodu

110120210

Bilet

cret

Overbooking

Rezervasyon
Spoilage

GELR YNETM
Acente

SPILL

Check-in

CRS

Gelir Ynetimi nedir?

Gelir ynetimi, doru koltuu, doru fiyatla, doru mteriye satmak olarak
tanmlanmaktadr.
Yield Management

Gelir Ynetimi ihtiyac nasl domutur?

ABD 1970ler
Peoples Express
American Airlines - Robert Crandall

Gelir Ynetimi neleri getirdi?

Yeni cretler
Yeni hatlar
Yeni havayollar
Yeni kalk-var zamanlar
Yeni fiyat kstlamalar
Yeni hizmetler
ok daha fazla alternatif
Sk uan yolcu programlar
Uularn uzun sre srdrmeyen yeni havayollar

Yeni cretler?

Fiyat Farkllatrma rnei

Gelir Ynetiminde Tahmin

Rezervasyon
Bilgisayarl rezervasyon sistemleri (CRS)

Biletler
Bilet nedir?
zerinde ismi yazan yolcuyla tayc firmann arasndaki
szlemenin kant niteliinde olan ve koullar zetleyen
belgedir. (IATA General Conditions of Carriage- Article
3.1.1)

Yolcu tama szlemesinde, tayc, yolcuya aadaki kaytlar ieren


ve uluslararas standartlara uygun olan bir bilet vermekle ykmldr;
a) Taycnn ad veya ticaret unvan ve adresi,
b) Yolcunun ad ve soyad,
c) Biletin numaras ile dzenlendii gn ve yeri,
d) Tama creti; bilet cretsiz verilmise buna dair kayt,
e) Kalk, var ve varsa aktarma yerleri,
f) Tamann bu Kanunda gsterilen sorumluluun snrlandrlmasna
ilikin hkmlere bal olduu
(Trk Sivil Havaclk Kanunu: 2920- Madde 107 )

Bilet eitleri
Kat Bilet
Elektronik Bilet

Elektronik Bilete Gei

Valujet
Ekim 1993
Alaska Havayollar
Aralk 1995

Elektronik biletleme ile,


basl biletin zel kt ve bask maliyeti
bilet ilemlerini yapan insan gc
bilet datm masraflar
kymetli dokman ilemleri
kayt ve takip ilemleri
muhasebeleme ilemleri
en aza indirilebilmektedir.

Daha ok bilet
Spill : Yolcularn hi bir snrlandrma olmadan
(unconstrained demand ) bir uaktan yer rezervasyonu
yaptrabilmesi haliyle, gerekte yolcularn ne kadar
rezervasyon yaptrabildii (constrained
demand) arasndaki fark olarak da tanmlanabilir.

Spoilage : Son dakika iptalleri ve no-showlar


sebebiyle, bir uakta kalan bo koltuklara verilen addr.

=> Overbooking

Teekkrler!

Sorular
1- Aadakilerden hangisi bir hatta havayolu
irketinin karn arttrmaz?
A) Kalk ve var havalimannda ok sayda farkl
taycnn uu gerekletirilmesi
B) Overbooking
C) Farkl CRS yazlmlarnn kullanlmas
D) Elektronik Bilet
E) Promosyonlu biletler

Sorular
1- Aadakilerden hangisi bir hatta havayolu
irketinin karn arttrmaz?
A) Kalk ve var havalimannda ok sayda
farkl taycnn uu gerekletirilmesi
B) Overbooking
C) Farkl CRS yazlmlarnn kullanlmas
D) Elektronik Bilet
E) Promosyonlu biletler

Sorular
2- Gelir ynetimi hangi konular alma alan
olarak grmez?
A)irketin karn maksimize etme
B)Uua uygun ua atama
C)Yolcuya uygun uu programlar
D)Fiyat tahminleri
E)Rakiplere kar strateji oluturma

Sorular
2- Gelir ynetimi hangi konular alma alan
olarak grmez?
A)irketin karn maksimize etme
B)Uua uygun ua atama
C)Yolcuya uygun uu programlar
D)Fiyat tahminleri
E)Rakiplere kar strateji oluturma