You are on page 1of 1

Pismeni dio ispita iz Termodinamike I (Nauke o toplini I)

Zagreb, 08. 04. 2005

1. ZADATAK
Desnokretni kruni proces odvija se na slijedei nain:
a) izohorno dovoenje topline 1 2
b) izobarno dovoenje topline 2 3
c) politropska ekspanzija (n = 1,23) 3 4
d) izobarno odvoenje topline 4 1
Proces se izvodi s 0,065 kg duika, a poznate su i veliine p1 = 1 bar, 1 = 0 C, 2 = 220 C.
Potrebna toplina za odvijanje procesa dovodi se iz ogrjevnog toplinskog spremnika stalne
temperature 700 K, uz njegovo smanjenje entropije za 0,025 kJ/K.
Treba izraunati izmijenjene topline u pojedinim fazama procesa, neto rad procesa i termiki
stupanj djelovanja procesa!
Kolike su srednje temperature dovoenja i odvoenja topline?
Proces skicirati u p,V i T , s -dijagramu!

2. ZADATAK
Ugljini dioksid ulazi u turbinu pod tlakom 0,8 MPa i temperaturom 1200 K. Na izlazu iz
turbine tlak ugljinog dioksida iznosi 0,15 MPa. Tijekom ovog procesa dobiveni rad na
vratilu turbine je 360 kJ/kg, a gubici topline u okoli normalnog stanja iznose 40 kJ/kg.
a) Zanemarujui promjenu kinetike i potencijalne energije ugljinog dioksida treba odrediti
njegovu temperaturu na izlazu iz turbine. Koliki je gubitak rada zbog nepovratnosti
procesa?
b) Ukoliko bi promjene stanja ugljinog dioksida tekle potpuno povratno od poetnog do
konanog stanja koliko bi se rada moglo dobiti na vratilu turbine?
Skica oba sluaja a) i b) u istom p, v i T , s -dijagramu!

3. ZADATAK
Neki stroj obavlja desnokretni kruni proces s vodenom parom kao radnim medijem:
1 2 - izentropska ekspanzija,
2 3 - izobarna kompresija,
3 1 - izohorno dovoenje topline.
Poznate su sljedee veliine stanja: stanje 1 je suhozasiena para tlaka 5 bara, dok je tlak u
toki 2 jednak 3 bara. Odredite ostale veliine stanja u svim karakteristinim tokama
procesa, dobiveni mehaniki rad i termiki stupanj djelovanja! Koliku bi snagu razvijao takav
stroj, u kojem bi se proces odvijao 300 puta u minuti uz 0,1 kg pare po procesu?
Skica procesa u p, V i T , s -dijagramu!