You are on page 1of 2

CNG N TP MN DC L LM SNG

1. Ti sao aspirin hp thu tt d dy?


2. Ti sao khng sinh nhm aminoglycodise nu iu tr ton thn th phi tim?
3. M t cch cho ch ung thuc vin v cho v d v mt loi thuc c th cp bng
ng ung.
4. M t v tr v cch tim bp cho heo; cho v d v mt loi thuc c th cp bng
ng tim bp.
5. M t v tr v cch tim di da cho b; cho v d v mt loi thuc c th cp bng
ng tim di da.
6. M t qui trnh bm khng sinh vo nh tuyn cho b v cho v d v mt khng sinh
thng dng trong thc t, hm lng thuc, dng bo ch.
7. Ti sao tiamulin chng ch nh dng chung vi cc ionphore?
8. Ti sao khng dng paracetamol h st ch mo?
9. Ti sao s dng glucose trong gii c th c li hn cc dung dch in gii khc?
10. Ti sao ch c GFR <3ml/min.kg li cn iu chnh liu khng sinh nhm
aminoglycoside?
11. Ti sao ch mo ng c aspirin th trong gii c dng dung dch NaHCO3 tim tnh
mch?
12. K tn cc khng sinh c th dng iu tr tiu chy do E.coli; Clostridium perfingens,
Salmonella spp; Lawsonia intracellularis; Brachyspira hyodysenteriae
13. Ti sao nn dng amox/ clavulanic trong trng hp nhim trng vi khun tit
betalactamase?
14. Ti sao dng erythromycin/ chlazithromycin c th thy ch b nn i?
15. Ti sao cn lu tnh trng mt nc v chc nng thn khi dng gentamicin?
16. Lm th no bit tri heo c nhim k sinh trng g? K tn cc thuc c th dng ty tr
giun trn ng tiu ha cho heo?
17. K tn 3 loi sn dy ph bin trn ch v cc thuc c th dng tr sn dy ch?
18. Tru b b acidosis, c th dng nhng thuc g iu tr?
19. So snh (ging v khc nhau) ca kaolin, aluminum magnesium trisilicate v than hot
tnh trong iu tr ri lon tiu ha?
20. Phng php gy nn cho ch mo v nhng trng hp chng ch nh
21. Nhng khng sinh no c th dng ng ung tr bnh h hp cho g? Nu c th
tn khng sinh iu tr tng loi vi khun khc nhau.
22. K tn khng sinh dng iu tr bnh cho heo theo th t u tin 1, 2 ca hng dn s
dng khng sinh mt cch thn trng.
23. Thng s no v gi tr bao nhiu c th ch nh b b ketosis cn iu tr? Nhng thuc
c th dng iu tr l g?
24. Nhng thuc no c th h st cho gia sc? Nu u nhc im tng thuc?
1

25. So snh c ch tc dng ca cc thuc bromhexin, N.acetylcystein, codein, salbutamol,


ephedrine.
26. Nhng thuc no c th dng iu tr chm ng dc cho heo, b? Gii thch c ch v
Nu qui trnh thc hin c th.
27. V sao tim PG600 cho ni, c lc c hiu qu ln ging, c lc khng?
28. Estradiol c th ch nh trong nhng trng hp no cho vt nui?
29. Cc cht tng t PGF2 alpha c th ch nh trong nhng trng hp no trong th y
lm sng?
30. K tn 10 khng sinh thng dng trong iu tr vim v b. Khc bit trong chn la
khng sinh iu tr vim v gy bi Streptococcus agalactiae v Staphylococcus aureus l
g?
31. Nu 3 phc iu tr vim v ty theo biu hin lm sng ca bu v v tnh trng
sa?
32. Lm th no chn on vim t cung b? Qui trnh v cc thuc dng trong iu tr.
33. Cc thuc c th dng trong iu tr vim da ch theo mc nh, nng v theo nguyn
nhn?
34. Cc thuc c th dng trong iu tr vim da heo theo nguyn nhn?
35. Lm sao pht hin v nh gi mc nhim mt g? K tn cc thuc chng ngoi k
sinh g?
36. K tn 3 thuc vi 3 ng cp khc nhau iu tr ngoi k sinh b?
37. So snh u nhc im ca 3 thuc gim au thng dng trong th y khoa?
38. Dexamethasone c th dng trong nhng trng hp lm sng no? Gii thch c ch?
39. So snh u nhc ca 3 thuc an thn ph bin trong th y khoa?
40. Adrenalin thng ch nh trong nhng trng hp no? Gii thch c ch?
41. Atropin thng ch nh trong nhng trng hp no? Gii thch c ch?
42. Thng s MAC v t s ha tan mu/kh; du/ kh c ngha g trong lm sng s dng
thuc m bay hi?
43. Nu 3 tn thuc (vi ng cp khc nhau) v qui trnh thc hin v cm cho vt nui?
44. Biu hin st sa heo, b sau sinh v cc thuc iu tr, ng cp?
45. Cc thuc iu tr k sinh trng ng mu cho vt nui (theo nguyn nhn v triu
chng)
46. Thuc tr b tiu, tiu rt v cc chng ch nh?
47. Khi no cn v dng thuc g acid ha; kim ha nc tiu?
48. Cc vi khun thng l nguyn nhn nhim trng ng tiu v mt s khng sinh iu
tr.
49. Nhng im cn lu s dng thuc st trng c hiu qu l g?
50. Nhng im cn lu s dng vc xin c hiu qu l g?