You are on page 1of 1

Braw 99b

Christian Braw

Britt Carlsn

& 43
C

Voice

1. Un-der-bar,

am

Upp-en-bar,

Ab

Gsus G

& .

namn.

&

Hrs - ka - re

Kom lt

sin

famn,

oss

em

am

Gud

& . j b
v3
Vrld - ar - nas

se

och

hr,

G11

Cmaj9

"Gud

med

till - bed - ja

am

Jung - frun

am

am

oss"

br

D7

#
r

dm7

und - ret som

barn - ets

G11

Herr - en har

gjort.

2. Hemlighet,
hrlighet
strlar hr.
Barnet r
Gud med mnskan frenad till ett.
Ofattbar gva Gud oss gett.
Kom, lt oss se och tillbedja
undret, som Herren har gjort.

3. Aldrig mer
verger
Gud sin jord,
dr hans Ord
genom hans nd till frlsning blev ktt
och igenom Maria ftt.
Kom, lt oss se och tillbedja
undret, som Herren har gjort.