You are on page 1of 1

Nalaz i miljenje psihologa

Papir po kome nikad nisi potpuno "ist".


Ako porani na testiranje, napisae "naginje ka preranom pojavljivanju da bi ostavio utisak
pedantne i tane osobe", a ako zakasni "ne preza od nepotovanja dogovorenih termina kako bi
skrenuo panju na sebe".
Ako pita da li moe da sedne i da se raskomoti napisae "iz navedenog proizilazi da se plai
negativne procene i pati od nedostatka samopouzdanja", a ako samoinicijativno skine jaknu i
zauzme mesto bie "dotini je osoba preslobodnih karakteristika linosti sa manjkom lepog
vaspitanja".
Ako tokom reavanja testa pita za kratko pojanjenje, u nalazu e da stoji "nije u mogunosti da
samostalno rei zadatke iz testa, te psiholog intervenie i otaklanja potekoe", a ako sve bude
radio samostalno i brzo napisae "u njegovoj linosti dominira narcizam i nerealno miljenje da
moe sve da uradi brzo, tano i bez pomoi".
Ako tokom razgovora nameta kravatu koja te gui, stajae "imenovani konstantno dodiruje
kravatu i rever pokuavajui da ostavi utisak vanosti". Ako se tokom razgovora spontano
poslui nekim citatom koji si proitao, napisae "bespotrebno se slui citatima iz literature kako
bi ostavio utisak da je pametan i naitan", a ako se dri svakodnevnog argona "radi se o osobi
ispodprosenih intelektualnih sposobnosti sa deficitom na planu verbalne inteligencije".
Ako se na kraju testiranja ljubazno pozdravi i izae, pisae "vetakim manirima pokuava da
prikrije patologiju svoje linosti", a ako ga, u jednom trenutku, kad ti sve to prenemaganje
presedne, lepo ljudski ispsuje i otera u tri lepe, bie "imenovani je visoko-agresivna osoba sa
tendencijom ugroavanja imovine i ivota i preporuuje se strog nadzor u ustanovi zatvorenog
tipa!".