You are on page 1of 39

ZIUA

MEMORIEI
Documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice consacrate faptelor eroice
ale participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrității
și independenței Republicii Moldova
(1991-1992)

2016

2 martie –
Ziua Memoriei
(ziua de comemorare
a celor căzuţi în
conflictul armat din
anul 1992 pentru
apărarea integrităţii
şi independenţei
Republicii Moldova
şi a victimelor
acestui conflict).
http://bibliotecaovidius.blogspot.md/2016/03/2-martie-ziua-memoriei.html

Comemorarea celor căzuţi în conlictul armat
este de asemenea un tribut de recunoştinţă
faţă de văduvele care şi-au pierdut soţii,
precum şi participanţii care au supravieţuit în
conflictul armat. Cei care îşi uită trecutul, nu
au cum să aibă viitor.

http://bibliotecaovidius.blogspot.md/2016/03/2-martie-ziua-memoriei.html

În cadrul Războiului Transnistrian au murit
circa 700 (militari şi civili) de partea Republicii
Moldova şi circa 1300 (transnistrieni, soldaţi
ruşi şi cazaci) de partea Transnistriei, iar
Republica Moldovenească Nistreană pînă
astăzi nu este controlată de autorităţile
oficiale de la Chişinău.

http://www.istoria.md/articol/748/2_martie,_istoricul_zilei

ISTORIA BASARABIEI ÎN MONOGRAFII
.

COLECŢIA „BASARABIA NECUNOSCUTĂ”

REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 1989

LA DATORIE

Cînd s-o termina tot focul ne vom blestema
norocul...
(Din cîntecele combatanţilor basarabeni)

Şi ne vom uita peste Nistru unul la altul nu ca
doi fraţi, ci ca doi vinovaţi de cele întîmplate...
(dialog în tranşee)

MOMENTE TRISTE DIN ANUL 1992

COLECŢIA DE ESEURI DESPRE DEPĂŞIREA
COSTURILOR SOCIO-ECONOMICE ALE
CONFLICTULUI MOLDOVA - TRANSNISTRIA

CONFERINŢE, SEMINARE

ÎNSEMNĂRI ŞI CONSTATĂRI

Nimeni, de cum se naşte, nu scapă de soarta
sa, fie bun, fie rău
HOMER

Omenirea trebuie să pună capăt războiului,
altfel războiul va pune capăt omenirii
John F. Kennedyi

O lacrimă zgîrcită care aproape nu se vede...
Lupaşcu F.

DOCUMENTE ÎN LIMBA RUSĂ

ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

http:\\nm.md/daily/article/2011/07/19/0101.html

TRANSNISTRIA ÎN BAZE DE DATE
http://libruniv.usarb.md/

http://search.ebscohost.com
http://europa.eu/documentation/index_ro.htm

https://doaj.org/
http://link.springer.com/

EBSCO HOST

SPRINGER LINK

DOAJ

EUROPEAN COMMISSION (DOCUMENTELE UE)

EVENIMENTELE DIN ANUL 1992 ÎN INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=T0cgM-w3rNU

Bibliografia
1. BÎRSAN, Victor. Masacrul inocenţilor : Războiul din Moldova 1 martie-29 iulie
1992 / V. Bîrsan. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române , 1993. - 261 p. ISBN 973-9132-84-7. - Bibliogr.: p. 253-256.
2. BUDEANU, Gheorghe. Transnistria în flăcări : (Reportajele unui corespondent
de război) / Gh. Budeanu. - Chişinău : Ed. Universitas , 1993. - 175 p. - ISBN 5362-01049-2: 0.19.
3. MUNTEANU, Anatol.Sacrificiu şi trădare : Războiul de secesiune din Republica
Moldova (1990-1992) / Anatol Munteanu. - Bucureşti : [S.n.] , 2005. - 640 p. :
fot., hărţi.- ISBN 973-0-03777-9. - Bibliogr. sel.: p. 586-592.
4. SNEGUR, Mircea. Labirintul destitului : Memorii / M. Snegur. - Ch. : Ed.
Fundaţia "Draghiştea" , 2007 (Combinatul Poligr.)- ISBN 978-9975-9868-9-2: .
Vol.1 : Calea spre "Olimp" (Perioada de pînă la 3.9.1990), 2007. - 857 p. : fot. ISBN 978-9975-9833-1-2:
Vol.2 : Independenţa: între euforie şi zbucium, 2008. - 890 p. : fot. - Bibliogr.: p.
887-888 ; - ISBN 978-9975-9986-1-1.

REFERINŢE ELECTRONICE
•http://www.istoria.md/articol/748/2_martie,_istoricul_zilei
•http://bibliotecaovidius.blogspot.md/2016/03/2-martie-ziua-memoriei.html
•http://glasul.info/2016/03/02/ziua-de-2-martie-1992-a-fost-declarata-ziuamemoriei-a-fost-razboi-ecoul-lui-si-acum-mai-este-viu/
•http://promemoria.md/publicatii/razboiul-din-transnistria/
•http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=95&id=764&zidc=4

Realizat:
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar
Aliona PURICI, bibliotecar
Serviciul Comunicarea colecţiilor
Coordonator:
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări culturale
Tehnoredactare:
Silvia CIOBANU șef Centrul Marketing. Activitate editorială