You are on page 1of 3

SOALAN OBJEKTIF

1) Pilihkan bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu. (ingat)


A. Arca
B. Tembikar
C. Gendang gangsa
D. Penemuan batu bersurat
2) Bagaimanakan cara hubungan sesama manusia yang dianjurkan oleh Islam
dalam konteks masyarakat? (faham)
A. Toleransi antara kaum
B. Mengindahkan persekitaran
C. Menjaga kestabilan Negara
D. Memelihara keharmonian dan kemakmuran
3) Sebelum kedatangan agama Islam, wujud pengaruh agama.. dalam
kalangan masyarakat tempatan. (aplikasi)
A. Arab
B. Hindu
C. Shinto
D. Kristian
4) Setiap individu harus melaksanakan tanggungjawab kearah mewujudkan
kehidupan yang harmoni. Hubungan dengan alam sekitar dapat dipupuk
melalui.. (aplikasi)
A. Memelihara alam sekitar
B. Menziarahi jiran tetangga
C. Mengeratkan perhubungan
D. Memelihara keharmonian dan kemakmuran
5) . telah menggunakan perundangan berlandaskan
Islam. (aplikasi)
A. Undang-undang Laut
B. Hukum kanun Melaka
C. Undang-undang 99 perak
D. Undang-undang tubuh kerajaan johor
6) Bagaimanakah para pedagang dari Arab dan Parsi menyebarkan agama
Islam? ..(Analisis)
A. Jalan laut
B. Jalan darat
C. Penyerang udara
D. Penduduk tempatan
7) Berikut merupakan kesenian dalam Islam, kecuali (analisis)
A. Seni bina
B. Seni khat
C. Seni muzik
D. Seni lukis

8) Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan agama dengan tempat


ibadat yang betul? (NILAI)

9) Pada pandangan anda,

AGAMA

TEMPAT IBADAT

A.

HINDU

GUDHWARA

B.

BUDDHA

WAT

Kesultanan Melayu Melaka

C.

SIKH

GEREJA

berkembang? (mencipta)
A. Dapat hidup dengan

D.

KRISTIAN

KUIL

apakah kesan terhadap


agama Islam apabila

harmoni

B. Telah memudahkan untuk berdagang


C. Dapat menyatupadukan para pedagang
D. Agama Islam telah menjadi agama persekutuan
10)Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca berperanan sebagai bahasa bidang
berikut kecuali
A. Perdagangan
B. Pentadbiran
C. Pertanian
D. Perundangan
11) _____________ bermaksud bahasa perantaraan dan perhubungan antara
masyarakat yang berlainan bahasa.
A. Bahasa Rasmi
B. Bahasa Utama
C. Lingua Franca
D. Lingua Francis
12)Bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang berikut
i.
ii.
A.
B.
C.
D.

Sanskrit
Portugis

iii.
iv.

Perancis
Sepanyol

i dan ii
ii dan iii
i dan iv
ii dan iv

13)Terdapat 37 buah negara yang mempunyai penutur bahasa Melayu.


Antaranya adalah
i.

Malaysia

iii.

Kemboja

ii.

Indonesia

iv.

Singapura

A. I, ii dan iii
B. I, ii dan iv
C. I, Iii dan iv
D. I, ii, iii dan iv
14)Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka penting untuk ______________
bahasa Melayu
A. Memahami
B. Memartabatkan
C. Mengembangkan
D. Menterjemahan
15)Sebagai seorang murid, bagaimana anda mengekalkan bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu?
A. Memartabatkan bahasa Melayu dengan bercakap dalam bahasa Melayu
B. Berkomunikasi dengan rakan dalam bahasa Inggeris
C. Bercakap dalam bahasa Inggeris dengan kaum lain
D. Menolong rakan untuk menyiapkan kerja rumahnya
i.