You are on page 1of 1

Vertaling DCC Curation lifecyclemodel

Sarah Higgens, Ontwerp


http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/69/69
Ingmar Koch, 26 april 2010, versie 3

Verwijder

Data
(Digitale
en archiefstukken) en