You are on page 1of 1

Thi gian qua nh mng lp nhiu trung tm giao dch Vinaphone trn phm vi c nc nhm

phc v ngi s dng tt nht. Mi ngi ang s dng dch v Vinaphone nu gp nhng thc
mc cn c t vn nh t vn cch ng k 3g Vinaphone, t vn cch ng k gi ni
mng Vinaphone, hay khiu ni mt vn no th c th n a im giao dich Vinaphone
gn nht c phc v 24/24. Di y l tng hp cc a im giao dch Vinaphone ti
Nng mi nht khch hng tin tm kim nh.
Trung tm giao dich Vinaphone Nng
1/ Qun Thanh Kh:
- 170 Nguyn Vn Linh - Vnh Trung - Thanh Kh - Nng. in thoi: 0511.3656929
- 484 in Bin Ph - Ha Kh - Thanh Kh - Nng. in thoi: 0511.3726889
- 115 Trn Cao Vn - Tam Thun - Thanh Kh - Nng. in thoi: 0511.3532532
2/ Qun Hi Chu:
- 4 Nguyn Vn Linh - Nam Dng - Hi Chu - Nng. in thoi: 0511.3837999
- 50 Nguyn Du - Thch Thang - Hi Chu - Nng. in thoi: 0511.3889766
3/ Qun Ng Hnh Sn:
- 136 Ng Hnh Sn - M An - Ng Hnh Sn - Nng. in thoi: 0511.3945010
4/ Qun Cm L:
- 270 Cch Mng Thng 8 - Khu Trung - Cm L - Nng. in thoi: 0511.3676676
Khi cc bn gp bt k thc mc no th c th n trc tip cc ca hng giao dch Vinaphone
ti Nng c giao dch vin hng dn, h tr v t vn tn tnh v hon ton min ph.
Ngoi ra bn c th gi n s ca tng i Vinaphone theo hotline 9191 c thng tin
thm.