You are on page 1of 1

BORANG MAKLUMBALAS MESYUARAT

PERKARA
KESIHATAN

: MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN

TARIKH
TEMPAT

: 31 DISEMBER 2014
:BILIK KELAS TAHUN 6

M/S

PARA

PERKARA

TINDAKAN

ULASAN

1.3

Meminta guru-guru mengetahui


visi
dan
misi
sekolah
dan
mengaplikasikannya
dalam
pengajaran dan pembelajaran .

Semua Guru
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan

Semua guru
faham dan
tugasan telah
dilaksanakan.

5.0

Penerangan tentang KSSR Tahun 5


Guru perlu mengetahui
tentang perkembangan
Pendidikan Kesihatan Tahun
5 (KSSR )

Semua Guru
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan

Telah sedia
maklum

7.0

Jadual tugas penggubal soalan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
2015

Guru yang
dilantik

Telah sedia
maklum

8.0

Peruntukan Kewangan Panitia


Penggunaan wang
peruntukan haruslah
dilakukan .

Ketua Panitia
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan

Dalam proses
mengisi nota
minta

9.0

Soalan
peperiksaan
haruslah Guru yang
diasingkan kepada 2 kertas iaitu dilantik
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan.
Soalan haruslah mengikut tahap
murid.

Telah sedia
maklum

9.0

Guru
haruslah
mengetahui
maklumat kesihatan murid dengan
membuat rujukan dengan guru
kelas.

Telah sedia
maklum

Semua Guru
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan