You are on page 1of 1
SELECTIE BUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID BEWIJS VAN TAALKENNIS DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER bevestigt dat Ayoub Habboub

SELECTIE BUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

BEWIJS VAN TAALKENNIS

DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER

bevestigt dat

Ayoub Habboub

geslaagd is voor de testen Frans. De modules van dit brevet zijn opgebouwd naar volgende vaardigheidsniveaus uit het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen :

luistervaardigheid B1, leesvaardigheid B1, spreek- en gespreksvaardigheid B1. Volgend certificaat geeft toegang tot staatsbetrekkingen van het niveau 3/D op de Franstalige taalrol.

Deze testen werden georganiseerd overeenkomstig het artikel 7, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

Dit certificaat stelt u vrij van de taaltesten die overeenkomstig de artikelen: 7 niveaus 4; 8; 9§2, tweede lid; 10; en 14, tweede lid van bovengenoemd Koninklijk Besluit georganiseerd worden.

Brussel, 13/03/2015

   

Marc Van Hemelrijck Afgevaardigd Bestuurder Dit brevet is van kracht vanaf PV datum 13/03/2015. Procedure : LT1FN30G - Nat. N°: 90112725331