You are on page 1of 1

Rm ca cun mu ghi p gi r ph Hng Khoai - Hon Kim - HN m RC 807

Rm cun, rm so nhm ngy nay c thng dng, ph hp vi cc loi vch knh ngn tc ng
ca nh sng mt tri, hay s dng nh mt vch tng ngn chia phng, hoc l vi nhng cn h
rng ln c s lin thng gia cc phng vi nhau th vic s dng iu ha s rt lng ph, mt chic
rm cun, rm cun c th ngn cch chia nh cc phng nhm mc ch s dng nng lng iu ha
hiu qu.
Bc vo th gii rm vi nhiu mu m v mu sc lm cho qu khch phn vn kh la chn, nhng
vi mu rm cun mu xanh nht mang li cho cn phng cm gic mt m v bnh yn. Mu xanh
dng nht l mu ca ha bnh, hu ngh, hp tc, th hin mt tm thi n nh. Rm cun mu xanh
dng lm th thi tinh thn, c ngha kch thch sng to, tp trung. Chnh v th mu rm cun, rm
vi xanh dng em li s ph hp mi gc s dng, ph hp vi nhu cu ca qu v.