You are on page 1of 5

Kpop bn tng nghe th cha?

Nu bn ang c nh hc v
ci thin kh nng ting Hn ca minh th s l mt la chn
hon ho nh.Sau y hy cng nhau n vi li Hn ca ca khc
nhc Hn hay nht no.

- Hc giao tip ting Hn m


u.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-coban/hoc-giao-tiep-tieng-han-mo-dau-120/.
*
Trn th gian ny chng ai c nh em, c khi anh kim tm khp


chn, cng ch nh th
Cn ni no kim tm na? Mt ngi tt nh em,
ngi tt nh em, mt tri tim nhn hu nh em, mt mn qu p
nh em

Tht may mn thay, ngi s lun c gng bo v em vinh hnh li


l anh
Cn ni no kim tm na? Mt g hnh phc nh anh,
g hnh phc nh anh, mt g ci vang trong nim hnh phc ln
nht m hn ta c nh anh

,

,

Hai bn tay m p ca em tr lnh khi anh lnh,


tri tim mnh m ca em s tr nn mng manh nh thy tinh khi
anh au n
Lng l nm tay anh, lng l m anh, v anh ch mong c nhng
iu m du b nh nh th thi
Em khng cn bit v con tim ny ca anh, con tim lun mun lm
mi th v em

Con tim anh hy ht ln, tm hn t do ca anh


Lc no anh cng yu em nh ngy u tin
V nhng ngy yu sp ti s cn nhiu hn

- Hc ting Hn Quc c
bn.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-coban/.
*
*Trn th gian ny chng ai c nh em, c khi anh kim tm khp


chn, cng ch nh th
Cn ni no kim tm na? Mt ngi tt nh em, ngi tt nh
em, mt tri tim nhn hu nh em, mt mn qu p nh em
Tht may mn thay, ngi s lun c gng bo v em vinh hnh li
l anh
Cn ni no kim tm na? Mt g hnh phc nh anh, g hnh
phc nh anh, mt g ci vang trong nim hnh phc ln nht m
hn ta c nh anh

Khi con tim ngho nn ca anh ngy mt i thay


V khi lng tham ca anh ngy cng ln hn ch
Em hy bit rng, ch c mt l do r rng duy nht: Ch v c em
bn nah.
Anh lun bit n v s c gng tht nhiu.

Con tim anh hy ht ln, tm hn t do ca anh


Lc no anh cng yu em nh ngy u tin
V nhng ngy yu sp ti s cn nhiu hn

Rap)

TV Girl (
Baby)
You & I, Youre so fine

Rap> Em bit chuyn g m.


Tuy tht h thn, nhng em hy hiu cho tri tim anh, tri tim nng

hn c mt tri l em.
D cho nhng c gi ang xut hin trn TV kia tht long lanh,
anh vn ch nhn ngm em thi (v anh in ln mt in ln mt
thi)
Thong nghe ting em Em yu anh, anh nh c c th gii.
Em v Anh, em tht trong sng, liu c ai c nh em chng?

V anh yu em! i! Xin em hy bit iu ,


rng vi anh ch c duy nht mnh em, rng em l tt c ca anh.
Ta cng bc chung trn con ng v ang tr nn ging nhau
y.
Anh ch bit tht diu k, tht cm n v ch bit yu em nhiu hn.
- Ngun tham kho : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING NHT SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
Email: nhatngusofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88.