You are on page 1of 2

REKREASI DAN KESENGGANGAN

Definisi Rekreasi
Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang untuk memperolehi
keseronokkan, ketenangan minda dan merehatkan badan. Terbahagi kepada dua :- rekreasi dalam dan
rekreasi luar.
Jenis rekreasi :- rekreasi fizikal (berkayak)
- rekreasi sukan (bola sepak)
- rekreasi sosial (sukaneka)
- rekreasi mental (memanah)
- rekreasi terapeutik (muzik dan senaman)
- gerak tari (tai chi)
- drama (teater)
Konsep rekreasi
Rekreasi merupakan kepuasan kendiri
- Fungsi, nilai dan impak rekreasi ke atas tingkahlaku,ekonomi,sosiobuday,politik,persekitaraan dan
kesihatan bangsa dannegara.
- Ekpresi kreatif dan apresiasi estetika.
- Hubungan manusia yang demokratik.
- Pembentukan personaliti dan sikap positif serta berkeyakinan melalui aktivitirekreasi.
- Rekreasi fizikal berbasikalix. Rekreasi sukan bola jaringx. Rekreasi sosial sukanekaxi. Rekre
asi mental memanahxii. Rekreasi terapeutik muzik (senamrobik)
- Gerak tari tai chiDrama teater
Definisi kesenggangan
Masa terluang yang digunakan untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan memberi kepuasan
kepada individu.
Konsep kesenggangan
Masa terluang yang digunakan untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan memberi kepuasan
kepada individu. Contoh kepuasan ialah :*bersenggang untuk keseronokkan
*bersenggang sebagai aktiviti masa terluang
*bersenggang sebagai pelengkap kekosongan diri
*keseronokkan dan kepuasan
Kepentingan kesenggangan
- Pelajar dapat memelihara dan memupuk persefahaman, semangat kerjasama, mewujudkans uasana
kemesraan disamping mengeratkan hubungan antara satu sama lain menerusi aktiviti-aktiviti tersebut.
- Dapat menggalakkan pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai hidup sihat.

- Bertujuan untuk menyedarkan pelajar terhadap kepentingan kecergasan dalam hidup disamping merasa
keseronokkan dan kepuasan.