You are on page 1of 123

J

!
1: 0l ;1

;1

1802,

1808.

1 ,

1822.

ivsau Toupxcxou cs"{i


su<,
1.1.: " oHlIEI01::EI 1::&r8:&.
'r

. . .

,
()

r.

1:Al ).

('3 'ropd

clpte.

86 .

39.)

HARVARD COLLEGE LIBJRARY


FROM

LIBRARY

OF

ARTHUR DARBY NOCK

.:..""'"
~ ....

._

1'-"

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
)UN

I~Oo

..

THJ1 HMEPAJ1

1:IJ1:.

:iiJ '7"Iv"t"t~ irrrJdd,7tt7,C rrdC'

i""i-

4 ", l"l'rr ,.l , J.lr 1""t'~(, iir

O,~ '(":,i~i

rlf ( , ;l ,l.l. 6ol, dl,.


:: ~,, : ,":".
," & drrrqt, :, (J,U(Jr p~o6
,,:

,l":: "

: ~..,.. "~",,.

" 'pca ~,.o (


F[,~,~~,,,... =~~,,. ~:,::;

"c.liJ Itfl.li. ;

fJe6.llor uac -erJ _


,:: ;:,rC:iiJ:(
alpeutr 1' . E.l.lqrot: u(J,c fJICatiJ,
iiJl"(J~',rrr rr,jiiJor ": ":: ti& d .l
,f"iiJU'':

ap oi 't"VJ'I/ .. ~.

,:i&r n;

;'j J&' /, aco, . ; "ir Jl.l

"

ro.l.

6r"pa.

dlflrartt rrD lIar,.l.lqr(ou, "' lr zof


ai:frdc "a
"J,' IJ{iQV
t1e ;1IJj Gur a "({" "lr'I'oiiJ iKlf"
iP1ii ,c E:l,r , ,! ir ( :.
J : ?", "",,
7': d1,' ,lqUi;iiJ-

"al,',?(ftr,J ":,lI, lfl,i" ~

1"flOli'qar

r1j ~)l ia~

ffltfrf,

'" ,-

cinj;

,;

" "C"cc,;(D.:fcC "

"[[.ltJrQ;;g70r ~[[["l,,[? ;al

(c,ru. cpdo t( ,1,l" d{o qvn'J'tr

[[ ,7""I,7";'

'l{c.

1i Tr{a$'oc"

pou' o'rJ; ' r.lllr (,'"

$,,;rntIr1[[,'

11 7!-

,"{;;Ml ;Ux;
X{O;? ;r
lrd.ler ,. ,I. l, ~o /
f?a2 fJ,{';flpf" lpo{
:, [[7[2 UE;frf,O,!I'O'::!c'

.lotoe.,.;I

rOxa,.

!.!

,Ta/tot ir;r'77[ 7[;; l~z;:: f1 j",!:'0"l;ff

{ r ocool,l.,. ,

,. OtAJ, ro~rn?m " flJi ('fj!a,OV lvGlt ~


ril,~, ' rg~roii

M~

"".
rlfr

,,; l(.t'I;/

ll(

r-!': ,. a' alc Ivqrvxlar ebplqcfi


f? olf474,Ipr 7 "E"l~

Cf?l 7:

t47!

"" apa.l.1'l.1';; n'ij "Opyo,,~(

,,-

CH 'IdtoplaaiJtr xt'pIrpa,ot; ti( 7(


uq=
'ff"r ftJ7[ .,.1 '4, pr M/ror
,) iJ1f'I; f?f?i !E O'C7Y4'X
'V"{f,7[f
avrd,'pa~t: va':cp 'avrovproJ .,. 'l

rr7"

Ba,~l; Q~C47,Jf 'fff?r6

1822

Ct.47f?f~PO$'I;

".:' 100'
(, ccz

.,.

,,( '

{lart,,47c

.', i: / lro.lerccrjy ca '$' a ,polr


,' J'f?.lj;

Xpzcrg,arl1tl

trr; l..l.lott.

'AlfO;;.l,,; 1; 47
pfIrov rt47;f?r(

oi

reJ"I'ovt; , toii
Hr"f!f1rc

. &, '"!l , :i: &'

,~

r'1'f1;'d,,"

:&'

'

180

lfl

biEtl.lt, IJltovn-lJt; (;*), t'I ir /'/

& .lrl.

'p8rc

4;

AOMNHMON&n.TA DAU. (.)


'0 . l1u, ( 'l1 ;( riyr.lrirap,y a

r1 :OS d(lo.lJrov iJ'bplJt: .lffla., 8


,,/rp BVCiIrr/ov . riic 1
6'( pt! B.llIx'rriIC, p'r.lotl
drlIO'riptoc,rE.llIrijc , bo.l/r dppdrr, e ;I60V-:
.lo .lcc, Jc fl'/ b.plIlfrGJr ' .,.

..

" .l/rovqcr " , () J.aJ , ,-

66&.' r,re rpal,pret: (l') 'rnovprlJc ,.


(pe .. ('Ptt, ',lrr), ./', ~ p~ r}

r.l.llr Mtr.lrr 4o.lor, UXP' 1810.


'EnlIrt.lOIr (ffrfr{.l,r ezx n}r '&)' .
.. eat", N~'/, Jc.lo{
- 1813 Jp/O'O, pa.l.lor I/l(/'" 4urro '8, y-c.lbc .I,oe" j .l Arr.l/,
IeO MDr.l lr ; Kp/q: 4oe"t .
8Ee, ~aO'pofi (/' )J.lai'Q,)" r
Kc.llItlac, 8 ,,08l i(Ifr"c ifd.r,'lr aal l4/
a',r .. {r "rnr "TJpl, ,' r'/r '"/" IwrJlJ (1 a. ,) f'la' 8
.. Ir/t1II 'l,''! a.llJc ~ , 'a cij.c,
erarp09' . ' l l6 If .ll~

Ire6, ('(' .l.l' ,lp/Jo / B'p",r


d{pt 6a' l fUoU

ra.lJlr ,'a"
11 .Ioe'lt Xa.lIltlou; le'i.6r l.,l, IfEr'.
netra, a MaetrJo){a.c 8"ou ei.lt.lr1.,
BaX1t , Ifr lr ;;
(/, l.l' ;O'r f1;r e no.lcrcXiit:

'( /' .l Jefi',r &'{ - X{s,;


.l'rec .., ea.llr ;.l .l" 1.( ' aa

4 la~ ,l "tt(l~ N~ / robr: J!Era},'er~

'?:r

t_;;'?:,

..,?:,?:!,?:,?:(' ,?:,

.ldror 8 , l,: rpa;p, ; .lap'?:l;; '?:JIJ' ..


r&rr'4 'tl~ "araroei 5. l ,ol

urJ;c;ilar: a;JJJJi, YY[~. '


;,?:( )' ;ir t( er (ai1rtiltoC tf d)' ..
rq,i (~.yoJ {. :q,. nf;JJCfJeuccc);~ J.J,)

[43

.:.

Xc[l "l';'

..

.~30 :ez'?:po;pIT it

Oif1tr .loo (]l'l) ;'l) dl&;;;a2

6,l

' f1;l';i

'

xal , .1l-

cc

,';} .fr,

-?c a,

J',

.1ory l

d.1.ll rq, c'lq, j'r;


;)"&;8

)"

~' .~loya rr . lr

pr

o
000

,a

rJJ3'

:; )",

,) ' ;.lr J / lf.ar"a~


?

. 8.1o"J6,,

.,. -;

d'lj "' a)~ , '

IiX

o"J13, f3' o"J ";

;; o"J.;C;;,

'l.l

} d;F.l?,

Co"Jr cly l6

cJintpw,

J.?ic'ljI;rrc;ctcZJe,

. dp' ()tJ

o"J e3C)C:

rc1ct .?iczr

a~.lr , a;-

? .Ez;)~

.l.ll", '" ~ l' oi {

, 1 ra " "l "

{Z,~

urduec

ra

Il,(Jf1r!, ~ag 4y~

pizr.

a"fO'fl ,...l.Ipo , ,lvrJ 'tJft ;''1


,. , .: )lr.:.l

Ho1alayo

4,a

)"

aarr, .l)" , : .l

.1 Tl~' .lr)r reroplrr, r

d[p' lJ ', Baql.leiov oi p~,


* /, ; ~.lUr .lrCt[;r
.l.lr .l.l.17 ' f'r, 4
8

lt.

l1 .lQ'rv

Xzoi ~oi,

t!vra.4e.lrou 1r~x/po oi. , , . '


. '0 la .la6;, ,
, l.l.lu tl, / t.lor,

tolourvr 4 tlc ' , rr


;e.l.l,ll"IOV, (, op040oi, 1l1e.lr.ur,
' ylJ~ ~ ~'4, /. 40(or , lv.l[q. '
iJlr.lr (armi pi~osi) oi .l~pp(;.
.
_ a.l1' Jt.lovula 1J.lq, ,.
' Xlov, 4 [
, rL, lrr 1' ,
r!r7' r, a rerop/yoc

oi

, '4

4,'

'

n , l:
4 ll.

, 2 ao.l '( 9'p1e


~1' ,

perarerIurepot: .
a ,- , IN.lEt rarrt . ,.. .l"'l"
(. l. ' '!' .ll t' -'
-a ' rt:,

~ r4 ,

rEOr)'Oii
TEJte.lcriroI)
:}<.l i4etJrpalla /', IYP1~'o 9'Pt"
.
., 1 , ~. :earaurp09',)r J:{ l:elo.
.~J, ! /:e4o

4ropa 10 "9' ;' IItrore


rrqrr "c; ,~..lor"J:l'r()r pi (- (' ( dra-'

--

1r6>0',,;$ x,zpdrr',;$fPd.
f,f?tQ "

~,)

u:f?t(l:")JiqJ~ "C&

a,(fJ~ t'r

pi"ItpIIr ".

porp ~ 'rt, ',

4')Ixd=l?o" rj nf?,i

rti ~"x,'o

;' } ~olxO' ,

.,

lU.lae

.l.l,

''":U:/

'

' 1,8, rru' ur 'lla


4'),;tr f?Jfl '

'P,)O'4')"p"~? ,)4

Jrop4');

p177l 9'I1f?7Jg;'

qv.l.lri.6r 9'6 BAXfTOT, (

1060. a I'[.'
y,,;$;j 4') :ur 9'f'7f?),i" ri.x0.ld1oqer
1e1'l , ('
"10"?

Ifpt.lor

dr,iparoc

,';

u7l,

/?;

.. 4 o",~,. , lU.lr

f4')4&:U7' UC"'70'1r",5i7"r
TC Oupra :, 4Olr !:,~ 9'l'

.lo,:uoii
r.l5i4')Cp "," 7',~Z?
paerd.UEJa ,, ta ,. iJrtor " 8 ..
I6"4')4'), J.l.la ?&..7' P04')?1,~" " rftr "".,"",
- .
, ,
"r,
""71"",,, tiJt: t{,r , etaJ'lqar Ite ..ta toe
,. tl{ a
A.l,la ?~l
4J;;.lf?, ~)4')11'd.;}z:uae 17,,

40 "'9' 4vrge ,
Jf?,4')4')'

, ,.1:"

'6la ttc, lU.lr 6 .la,

7Pf?l

rJ7l)"

l ?li)'fi

,&, : , /" '"


"~

lU.Jor8

tnJqrp',ov-

,l 17

J'.lJr3'~ ", x$,oa

Yr 1l, (

lx.

,l' ?' a,"

f?f~r
t'
:tdrf~ t'oi5 '/c"a:?'f'tJv .la.rf?
(/!. 'E.l.l., T~ :: )J.lt. ~vr()

~ &d

Itou MUjiOV

iiif1lY'

C.~df' .co
,

'J' ~

-l oU('cv,cv . . ,

8'~

~A T~& Xpa't'&~v : ; :
a a ~appl vu oi
,]re) . ,. .

. 6,

xal

6&-

aoy~

8 vr

fP'fforta Jctk XElpoexrlac ur O't


')' 'Oa.r
p.lcrr. )Jltfij ,
Xflp&'Uta, ltC(ll , luO dJuraror .
rauuc, 4 '6r l .
~ .la, 8,
,1,. ..l;' 116

lr a4, "!

rdffot;

ltiUQ:r .6 .l.lt{' xalllt~uO'l'w 4paut


'/lltop.ar l)': lgoo ,. ;',
f/vu ...

4toxlrevu.r

,/

,. ilt

oor

prlpr ' ,pl 'p~ 'l ,IxWl,


tx al prurqpe4" .lEer:olJFriar

-f1WB'Ol

r rr ;' i ,' 40
a oi , U '( .o~.,1 ltrroi

auroxparoplac 4.apiltorr tlppo ~


ffJpovc .lorlO'tlxtkc / 1tp.6o.lror xal 4purli
I;co , .6 ltCO'for .l&rpcr I'f/
, rltr,.loupsrw, 4)' lto.l.l:r.lucdtora.
r 1'l.l., rar:&qqora. ''a, 8urcr; 4
rlrpvltrov J.t10 1'' ,. ,. . drcGaE
)" ltpdc uvpfflporrd , xaralto.lepei lvX Xpc, ) l, ~ l, , ' 'lu.laptxl'r'
''(l' ,' lJ. ritr: ,. 0p1l0'1ttlar
pp&O,~' )'
TiJr ( ))" UV/f/opilJr IrOvpofJptYOC .tJu
rcrw '' JtI}r i.U'! d1tQvocc, "I1' ~ -

f:vrrr O'V)' pJ.(t ', ' :

",eM"are oO'Jo

intxelp,l/qr rr.

'ErJJ ", 1ar:, O'V10!, : :. 1'4>


j,rJro 10 aa'Irn:,ltr a
lJ al, ,.' ( , r.'

aa, .l.ld l r:r ar a: {,

1 : -:ur:l io, 2 ~p
.11 d1erri lJa, , rrli:.

Ma~'tLo'J ~ 1861.

{::1 ,' "l l..p,xu " l<p.I,/PIJlT.(IJIV >\ puk

..o1j , ', v, >} ,", p.SlxppiI xl\ll ."~Sf" .

l~ auvme(3v i86vzn, y~ ilJf'1 ~'POo,.....

....................................................................
4IIrl,i\l)'r
. IJ 1'Ila

.ArrAOTOTPKIKHJ EJPHNH%

, t,809 '!czvu:QU ~
.......... 11

'r~; o~p~i ..~ tuwctL"'~ Hml~Ij) ~'


cx, . . ",-" () 'rm l.>.

(<<, .' -rou-rn 7 ~'1Jv eu .


. x.c 1' pt),tx.Gw _x~/ . -vr. . . ,
t1P

00 TXU1:ct ~LSb'"O'v -; , x.c 3 '1


orT.v rc /) i, '

(:

'1: o~ ' () ~ l\1pILxpL


. XO~) vo ' i.,)O'O'

T1lIJ

''rV 1: ..

l)', Xct'f~ ~ io '.1: u'l!, 18/

'~~o ~l O'8.,)x.'~ 1:ijI . . r(.~


~ mp 'ri!, rcAl,c~ ' , (Casus

heIIi)

x.c .(-; oXc , eojx.cLp(oI '(oIxU.1J~ ~ooo

y'l\O'ec, x.c1:I Nx~o iX ~, . ,.i


x.ct ~ x.pw tpCI ~Clbb'&, 1' ~ i::.
tiij ~ TQ . Kpri-.oc L"XIIOOL'r.e~ ~.,)
1: ., -ij, . "'~~' ~ b).ij, 1:XUf'I"

1:

, 'f1~'l\V 1:71; ~x', pco , ; T1l"


<iv'll"V 7), ' ./ '( m;'..
;rUILILCXIIX.GIl &: - cxQI't,. S'ruxe 11 iY.
'\'&LV " AUTOX,{JX'fOpZI ll \\\ ACLr.\X.~ c "
llotOd~, Nco, YVOEiTI);! \l ~Lc
\\1Lt~

'rL\Ict

O'UILfSpOIl_ri "o~, .,./) -"o-1a; 7 1:/i ..


'rOU, U1l0r0Ao'l\O'xI f.1 '.".'/).
[U"r 'fii~ f>7~ICI', nte\OL~Oe,~ .. .\ .~ ~ n(ICpeyJrp,
\.Q xpi-roI

-{ 2 )-,

'&~Bo '; . y(o)&~,, ''" avy8~X:/JV ~E'y, .

Nto a..; 't'~. t,w,; o.6~ 't'ou

p~ 81 '~ ~,;.~o-y 8U .-r TOJpx.EcIc~ 3


.x~ m ~"o 't,J't7\-C1C -,i, .y~.,,~ Zno'f7)~ oA''tx.ii~
( i~ll- "'t'~y r. . 'V:X ~,opy'~ 81 i~ nA~
VJ"J,fla. -' '11/ E~ i'/J't' 'r1]~ ~T8 avp.p-"
2~ 't'OV' i~i'ljae ~ -; tAClCl(aTcn; ci y~,
ClC ~

.; -: ' , ~ -~

- M?ViLn' "''', -) p~~'-yo


'l1cQtJ E~o-z ~op~1~ tXdo (, tvoc

u-rcX: '~\I ~LoIl.~AorIj8ciIJOCV l"or.c 1) 8~ tx.,Cvov 'l\a


-& 2: -~ Ai~ -rO"ii , ' AiTo~xopr.x1ly -
~bYlaLV' -6)., ~z "oc.OC'fcUC, .. i Pa'z

","8'11 ~X: 'l1~'J ';, ~ ~ iume, Tii;


YC~C1Cp-r'/latX~ Y~ ~ cMxc-rxt x.x-rl\ ipxxtocv IJ'Jv7\8ILxv orij; Ai
Aij; 'f~, --" ~,x-txod ., ~pX .,; IJ'J\Cy"ojjTOC\
iC4~-~ avv87\~x; M't" Ux xocl ' JlocO'ov 1',
c..6~o 3~a, 3r.cAA:xyii; ~ , ip.op8", .},cz.'1-

iO"'II~'I1; oii, I'.:~o~ 9 1"

~ ,LAix1lII ,l..; '-;, 1to l c-'ni.

~ NocnoAv ~X ~ x.pt~LV ; ~g, "

-' )f,& '"- po8ae, 'rj) -c pt~


; , tadcpO'/J.ev &1Z~Ylpo~ 0;,"11 i~"I).o

."' oGTe i- ' ola.I; . ". 1'ij;


rXAA,XC, " ~~u-8" i .. T'l); ,

er,

~U QU, ~'.
'rS 1:7j, Paz ~~11 p.eo, x.oc
T1i; . vo-v"l) ~ 1'1111 ttpoa(;A'IjTL-

J(,7JV ao~o . 't'OV "'1:0, ~Ls,,0.,j8Y.ev ~c, , i -e


<:, !" ~iP 1: a ~'c , 'i tp'l\" - )f,(~ lI'l\awv, ", , 1:l, ~spx
') nT",XXt oii, AyUOII -1 ;.''I'r,, ~La:

-r'hv

'l1uv 1: m>c-~ a)f, ~o\j xpXoov, ,v, 1'

~ ,"i~"C'1Z 3 11-%; ifiV:lja"" ~ox i~Q'J& ~\O(I4,Cl~ -~-

3)-

.\, , AUo()1t.pz-ropt)l,"p ~cLf KOP2aLaBij '"


1' 'n,

&r-rt, 'r ).
a,' .-
.al u'l\,ll, ~' x~ -r" ') B~xro') ~o.
. jo~v, ~p.
U)I,lp(~, )1,%& -roij-ro LVX '
r
'"'
'"'1'

.1
"
cx.1t .v ') al'"
or ,v ~
5
' ao,,!
/ {i cipxcr.fcx, a7\),, ~&'njpoWrE~s
''l\~r elxY ~oo-\, +. ).r, 1''

"ii,

iP' ; 7 "y~pT'1jaicr.v .cz, , ),, '" '7


Cf

a&-rY'hv, tlxtv , ),, '7 U'rO)''l)l,, .

.'a 'fa; . . 1'OU' p-r T..-i"


"" a~, 'fOV ' a~~'f,.~ , 'PPOUfpXOV

'fOU a 1: )l,), ll~iv' i1'Uxe ~ ~a'll t 223


", :J,cxv

(1807

C;rCU {

9-) ap.

oq.Lx" ".

1l~ ,a~ U 1''' 1'!1.'11 ac~O -roy B1:{t


1:" 'tO'! ., ~I~o @.cr.x. iucipXII
' 6 ~ln'.'t)l, 'Ual ; .al
7\", ),CZ),CZ& a7\.; ~,wr.l71 -r r. , ~tci

'fOU iILt'l:tpoU cXpx,vxuci~xou 'G1:Q ' i).'YP~


c!c ' ). cXV1'LVIJPXou ' .
-r-\ x.Zx.~o_ (7'JjtC;o-J).,IJII 7 cicr. oml 1'ij;
.1.. . (~) aux.,.l . ' . . Amou).).x llxai ".
vwipX.Qu, '01) )l, Epo~ ij; tFXaIVou XI~Cp~ (3) :Jt~

zas ("')

:Epiv-r'll,
!1'Ba Jl, ,
a zx~, M$x~ 'l P'~IX21'T~
1:I1: l ,ro,

cl).AOI

7j'r 7l.:c-r,,, &.

Kpri.OJ~ ' 00 -:r<j> aU(L~ou),fIf! ' cir. : "~


XOYClC .i ', . i a'

ClC: 1' aI~ClC't'lri-rv lO ., ipx7j~ ''


; 'r"I~ rir i ' "I~ 'fOU

xou ~ i.ox' 't't~ l, u'/ji8-- ixp~~ ~


ip'

"clci 'll "xl i~~'l jt&i~ .


a'' '~L ~uvrijtIV , ' ., ~I. ".

'x~ 1?~, x.ctt ou l' ~ ).&.1 . .'l\'i!

.....c 4 )....J
t"IIA,IfJC
~

imL),tgtJ",tly'lI

1''11'

fJCu-

", 'IJ(~y

~Iii"

-, ipv'JI

. ., 50 p~ytta"ll, , & 7)~'1I Ot;


tJ'to)'t' lip&tJiL )
i-1V',1tJ'tJ'\L o'~
1:~
~tJ'&;& "d~
&) tJ'"uKpcktJ'OLC, ixtf ..
~O') ~U''/j(~ ,, auvWfLoAoyet't'o x/JtL ?~, 't'l1V ?o,~
11
o~ ; -,] tJEp"l\v"II'tJ'
tcctJ")
tJCL}\L tLtJ'
, c)LL
eip"ll-

\/

a, X~ . 't'". ',,~"II
/JtIJ'

'/j't' ~I ~~ -rij;

i]

a~U);LtlL'l; oc-

~,

11toc

a.. ~" ~:b&"C'v 't'ij;,~

[voc ' ,
~$' 7
tJ' " Z"~

7"
tJ']; ~\L],)L'
\

1'";
z:y~py

'tii>

ua(,l ' (l ~o

l{:
8

~I)'L,),-.1

ilJ) ,
8

c ;"uf]

~~il,-' Mo~<pI ii ~o l''l "ll,


-
LL1iXXXTIHl1l1iir; xccl
-)l1l1ctr;
il1))v
"'~

aIX't'l1'() fvct ~lLL)LL'(1


~
1iav l"",,al "C'O, oc~, - 'l; ;
}f~C(c;

C;ti:'~f,a
'(' )vor;

UE1Y

c;(tp<PtJ'AAltloco

- oc -, i' ?') ~ 't'iIv ct,LLvi;:L~ -

''!) tJ'Cl1')a&1

Vl1tJ'

''f,)LLua',l )

't~tg<: ,,,'t'fJC'ftJ'LU

,!j" ,"Vll.O<_

't'~r; ()oc't'L'rr; Q - U09OCI\lo -~IOCt ',~


xl-rove)l'''V :

't''h", )[&,5l

" l1-.'

~Ho 8 ~~(u (1223 E-roUC) 2, 'i ~- 12

61;;1

~QtJ'LLL lt tLLl-tJ'~

-~1:0

".LL't':'f

~ i~i/?"1VUOUCJQ

8~-~u irJ, x"~1"~ ZQt~IQ~C Q~-'t," ~O -rOv ,

~(

5)-

"Q, ~ Z~ c~o U;~1'. L ., -

).:\ "",-} 6na: a;.~~o Ex~az z"'~~,


t,ij;i, $ro ZI~o~ ax~o ' . :, T~
DcrfOlvO\!, ~ii~ ~& A.po~"lI, i 'l:l%u,:o ''l:1

l1l ' l%,j't'1 ,. ~ J:Ioe II'/jUIaij 'h ... ' "'


.~ 11-0\1, . 1' i(L~Vuov ,:U'" "a1:'. a,.oua~ov
"" fatov '1' ~qP"&iIl ... ~ si~ - C'1:0))P~
'2:ZU.llv

(5).

,. . 8 b 'i\,,1q.t;-, -: 8!,
,,rll

... ' ~"',c :q~ -,6. 'l' ~v

topr()C "yoo~ 2: ~1z~~1'Z 't' , ,.LOI ,


tC, -c ~ tr,.0uv, ~ .!'-}l t~ v'l:V'l:u6c
~Lcir. ,lpX~, = tao. ~~ K,o,~, zU6& ,~! !'.... 9
~~ Tij~ p!:~c'l" '~O\I ~~ ~LSr.~UD1j ~ -r.%
. u1'!'.....!t~ t z~z.y: peUit.,. ~o
a,j ... ' : - Q't'svoi) or '.- (Aootpzv., -;;

i.~~'r,asv~ ivxrrsLl-p.ty m:.~; ., '1,>'9~ ~! z~at; ,,"'


p~z 2.~),. ~ ..f ~ r~: o~ Ue:rx.

' 'l,J1:V.
' &'ll
,
'
~
7111
; .

..
'

.n

xt0Y

.1"
't7jV
';a

~x.tO,

~ c ' ci~~'l: -. (t~.j~(.,: 't:QV- '"iQ,r~zo~ ,


'~~ iV1'!)A1j~ --, cpX1':;io ' OT~ ~';\ ~~x~
tJoft..cUaet<' 7iOs),ov ix"C':xQii, -: ~~I~ )(, a'l:~o~ _

'(~. ,tau .. lli iY'Ij~ux7j~~I :01r.~v, ,.: o-~


-1j i:tt; .. ~ ', ~op~: op~' 1'I~ ,

~: , y~ dVldv~ ' ;)., . '~O. tix.~' pc~op


~ :' :i -r.6QC 1' .~c

'\ 8 o~ \!~~')YO 1,: ..'II\1~ 16~


poO-$,i . QL ~~o ~~'II .:&, x.~ 'I\~!)y~%

: ~xxIY ~ ~

":71\1 oiijaoy ~z.o, ~ -: @~


,. ~.;, ~~ 'rvt, wAyho, iilx.P3IJae, .l-?;
iX~';, ivltqL\it ~.poLy .1'~ irpO~~ir;O,l 'rQU x~I' ~a& ~
~px6oy i~ 1' ~(~ -rou ot~ou !S - KOUtJ. .:)

. ' 2

-( 6 J.....:.
8& -rX 'o~ -r."p-o -ro\i K~~, ''., 8~ 6-rV -t6t"l!i
- \1:% -'l\'[Ltv 8-, ~ ,,t
-.i . KCCL 1 '::,:a

-'II1c \~1:, - ~\' u(*'iic

~; -x~ioc i K!o'J'I:'xxfv : -roi 1 .'


x~ , .~7 oci-:v-roc'

*:- 1ro-r~ ~J ':'-r,

" ..t%~~ ~y ~8o ;, (fuyx.ortvtwtlfLev -


u-."c.

.) '0 r.Unc.,, ~lI, 't'iic Kop~ :Xc ' OccAocaa(ou -r; x.oAo'olvolJ, '(, 1:t%""U ,,~~ At'JX1U
agu.r;t. 'rl.

'.) : -~ xoLrttI'~ ~X' .~:J. 7\

<ppo1pLOC. .

'.) , iJ-t ' ~xx. OG'l:'t -:eua 0~1:S


. -rou ':-t'O oua;lc : o~~ -r- . ' o"-f
.
~)

'

"

.oc.

'..
'JI

ux.oy

"

"
, .
'lj-

-C .. ; .. _1l0U ..'l, : yfvttt%L, ?OOIO'..~


~~or.oY "

iI{J.i.,

.:

aL:X

-~ AtIJx,~y

a".oc.

-roi:c :ozo~,o; ,:o~o (: -r-}'! -~ lrrAr.'

Kopglotv aIJ'I"!1vraXfLtv :'r 1:' -

(K(~~), .. ~ 'J'I~,(,); :- l1

Ol. '\1: ':ou - z:x:x~, 'r~ ae :

cp' 00 x.o-rd:

." . . ni, ~!;.." y~


'halJ." - o'~x,!)l , , aL!)x,'/jotl ,; <ppo~
- a-r~ -roc ~~ol1 o-ooTo;~ C~
'\' ?oot<,).", iv \l $btx , .. \l

f/-J"(V ~-rlJCv 'I:'(~\I :'.\ ),-. -&.;


. Ii .' . ..1;11 l; :; , o~ILELC
,c ."- ~-r' . ll", . , <
:i c

\/ ;-).- .. C('r~ l1-

f,v ~ ~~~ e, ', 'l, ~y\, l1.;

'. ~-ixAaop'ta,;lx.i ~ JU\t\&~fLt:: ~.,&z O:.J~


Qllou ..ll ~., ~uY.rfLEftW) ~~8Il0\' fLtfa 'r~ihx "tY,1I ~ 1 It:CfL(J x.'y'c:rlIc fLu'~I' tpy:~.

MtJ'rLK'hv lOIl, x.rA ~ 3i 'eip.x, ~OO:I Di1:';o"


~ p~lo ii8' ~y(pl ~ 61t~cl- c '-r.c ';, x.U
nr

1'T.V

,;Qr.'L'6?, r.? 8 -l;:c'' ~~:l:'

a;oi ' r~";'!:oVI -: - Uv vtm

"i "1tp!Xat~aI) Sao "'''ll , '' fL:ct


-rr; (\l"IiM\~ 't', x.e;. ~~ an')1J~ZL1I :l8r.atv
r:~c ;:-..; iryzcr\xr; -rcdv ?o~\v, .'{)c 8 \ '
't fLtT2&iatt; 'U.oU ~ pfQ'.piC, ~, - i
OEO'fLtx !' ''I~ )...i.a2, ~z 1'Oi; ~to i 8l., '
xU,:,ic

n:x ~M&~x m' :f

ri; ~a; 1:Tc -? ifL'd

po'r~o; . -rcdv 1:"I)OIV ?o~' fL& xinl: '6'

't'i!c' '!, ~YU1tYOc PLytTXL ,fLi; !: -r;",


81'J!xotVfbvmv Q'rL;'O ' 'r -.

.j!'

-rmv ~Ifoi?i'to IJ~Dt1:':C rl fLuiu. !,:'; aLtJ'llvlxijr;


uvO'AXTc,1txt 01: TfLsv b! eiaiii.Bev ,, o~ .
c ~ l -c ,2 ~ ~, fLit; pa~, l"
1t' "'7 d 'f\tfrfV 'reoy ' :.., xi'

ms'tIS'n

p.u'-'\po

x,'f)..

; -l-\:c ; - ,::~ rt''u

, & \'CfLC tyo; ; ~l!X,o {J~VCt~V, l:"


~ ijp'o c i~-a'r' a

-rou : Y.~

o~ tfL~:x&ti~etII . ..:: p.IJarhptx 'r1ic . 'tijt; .

Kiic ~fLr~y fL1Ixx:;:r;, &"1'1 !i 'I,,-? ; ,,: J6'o


.. ~). X\ti -n ao~'iO~ iveuoI8tvbc -'
).ifL(tC, ; . -1.~.1J ;:l~o ~7 : ('!J. tae"l) ,

'aiic

~i~O) ' l ~ ~I'z ''rL cm'fL/ ''O~';' !,,


.,

,..

Jf

't'Sx,Vo,llpt\t ,;vo -a'JfLmptpop:x; 01011 ), U'V':U':


, ;. 1 .\lXo~y, !': ' o~~ ... Kpr'rt\
'.

- 1:., ,, fL-

5 o~o; 3 , ~ '

~ 'rQCv)u& - allfLXiXV, .' i6-'C, &

2*

-(.8 )x..~oy '~.~~ .(<<' 7 1c%~I '1"J ~~ M~


ill";'~,

x.~ .ilX "1. i;.o~. O.IXUT1j, 't'i;,

,, ~IX ' 'ICc%YTw QlE, . ~S&IX"X4

'!ovTo ~, . au.:IX, .. a~40, x.IXL lAoc, {;? x.~o1.0' . -" slVIXL !, LOU'1r oc
, ~~' ~II~ ~, .VLx. U....o, Q.,
YAoc 't.~ p.3~' ,a'l\'t' .{lXL l. '~1J

.,, L%-L ). ~-V\ ~ c,o ex~


..L .- ' ; .I~ 00 .ci:y. o~, '
; lL lXz.z.~ :tX

1:OV-.o r.VVoiTCL ... O),OUG

-!%~ L ~&l%,OI ~~ ~pc i.;.') 8o:L ~ ipylXaL(~Y x~, m &OLX.1,TLx.ii, Y.xL xP.x~,
;, ~, ~ 1~ ~, X~7,,, l ' .f&\v

't'o.V , - bv :\ , '" ~, t~a, ~


m1 .0'J oxpxoslY~To l~~ '14 'T<j uuv "
~~v ... -; . "

Ti

tQu. 6) ,~~"

~\ :..l - ' ~LXfL,

: i

'; )txt. 7 tb,1' .,.o:uav, xxoU ') .u

o'~o,:, z.xo~ .", ~ ~ e\ ~\~x.o~i '/C4P' .oU i*o


, , .".. 7 ~
,
, , '
,.
~ ! .. , . ' ~ OL~~!Ha~ ~ l~7jcnf'uQ'.t o'l!""

..0."

; x.xL i

r,

. ~ ';jr 'iiL~ ., ()~

\l fjlfAoII llfiab1JY ., ' {) x.),~oy i!Lo.~ ~x C


~'I )t; f~ ~ij.; . .. 7\, 11" &~ ~C:}atL
x.pX~L6, -o x~x -; ac.. 'a io.~ .

I1~%l), o~o;, ~ X~ "(YlJ)aobV, ~z..."Y K!o%~y


; , -;'.; , .- ;c'ci, Gt

x:'x~ . "-~, ~~'lja % i~ , , , !>la (1 ~

'r~ ~ ; A~loy ~ ., .' irtVi1:0_ H~1) i"ou~


, ~
' , '
r~
"
r., J
Jaoy ':

&:fL'fIX1lLa~\I
,.' 0\1 ' 1-

X()V, :xp%~O;OY :% ,()x~ ~ -! ;. ,\) x.xtpou


'l-'; ~ L fOI, ~ o~o, . .';

o.U~~y '.- . :, ' !~01l fj ll~labSI ..0.1 ~I. 1101"1-

' ~ ; ,;' - , fLt .. 'i~elV01J '~l. ~L~

-( 9) ~ o~o, (L-t.v

pT~ ,,~~ ~o. o)tAfjy xxpii

( cncbante ). o~, Kuptt .7tU, :p:tX.~A


'rOUt; xxPSTtaIlo,j~ . ; of 6, ",!; .,
X(JCTX orv'i':z 1fC'Jlfj,,' ..- ~i~Y p>o-~y . a ,
iMsx Xo~' ~~x "~,

~ ?AcCx.; !yx~ p~o ;

- 1i:.

:lU,. a~ "TA(~ '- rrpottaxyyii; ',.

fL01sl1fe'l 6'n ~p'; ~ l~~ 'r7j,. ~, 3; 3 n


. . ~ i' 8uav.taIf' ~-9 .U eL~'rl
fLxlfxv -roij. :n,., -n .V11,. ii; ( ~o'x; :!.

\11!

AnAl,.

.7 1'- 7l ~

a, i 1'0 oii a,ll!'-!ll1fx,. 1'0;:;'\"0 -" TOU a,=tyOu~


t

tv

S.'rXTZLo mptaTX<naLY, { "!l r 1 '

:Ie~n TO'J A.Uoxpi~p:z,

3, 3 .'J~71 i/..xs ~z

iooU; '

~aftOU" ~ {\. il fl 1"0., a)\;, _;j~


,ll, 1le '' T7lfla"JY~~P"/jofv~ v't"L x.l!ou~

l, '\, cyo>(>'.", x-r 1::! 3

_-:, .ll ,,", ,

-ro,. "lr.<r: ,7Vr, "-

i W80~-icre-rou . VI1.ifIIas xev~xo' fUyx ~o; 1'

(1-11"- .

'. ' Cxo'U86\ ~lI p'fpo .~ -' ~


Wp1V.:~ "~ 'rov O~'r(l-&:do" - .' 'oi

im

tWou i...&pl.ncou ~6'fOU~"'~ Op~v.bo') ., ~ 'rO


, ,0..\ (lSll \l ~&" ~'tll -vo II~ EIIt.~ ~o
c, ; ~-ro ~c&O :ii8Uc , , ~71Y npsbefXIl ')

l~ Xc ', ~p~' 3,,': ~I ; -"/ve; ';0\1 '


efIooij :iixO.'mt, : 4 + DpsoC;c(z ~y ~ r.o
~XM: , n . . ,X'lOIl G~"!I 't1w <~'NY'
~, :6a f1.L~'!ell't~ 3,' ~lX!X t

o'r:oAi.,. ; su8uv-N1l -6 E~Ep, -, uv.(';j~, rvx: ~


J...
'
.
.1.__
11.\ ~ ,
i
"\'
,
~
&Y.".tf0"
~x; "lt\~'''' _ !l- ,'.:-; ~ "':"f,Y
:7\ ~x, TOCXUT-nvlxr;ua.v ~o!X\I'

-( ,10, )~E

r (

~O {, ).',;a, ~ll , , x~ ~ ~

iYPZll'J;~, ~4:

=~P'Zl2,

eJ.l4 ),6-

t) lZlp& ,
CZlpLZl?L.., 22 % , oo~, '<, ~:r
Xc', xc(oo, ..).Zl" ~Ol];
,,/,ll/'
.
ll\ilLVOC,

LLLvOCL~

L''tO..,

~y, ~ :- -rr,v ~o ; 2 .. fv..,01tt-rXL


\i ~r4

"iOL'

l.iiLi

l)Y pl!}" !}

'tiAo,'

't'OIJ

~L'z,;;flC~"

t.e

!l.LLLLGLLVI\I

..1;11 {.,.c ,,~' ( <pX\l~ &VYG1jfJoocX!,~vae~1 ;


1'~
:iz:,.lJ -'> ~iLL'lu

,:

ioa)l'f}v 1"

!);, L'Z ocGCLLf:fl-,

'; u, 2Io~oc; l; QU 'rou't'O ,~ zIt. "

~x':c;:? x)''l" lC;:, Sa"


92( !}l?

:;>l:~~~' ~.; Ij,O

"alj,

'ro "",,"~1-

~ 't'ou, o~' XAL o~ nUzL, U ~.,o~ ~'t<..


p~ , ~.x2~,+:: 'Itepl lO ~pI:;>lLLCC;.
cp ll).
f ,:;>ifbl,

lCCl;c

: QLL" l,

(ILXOCLOP2ve't, 2-;'I'haL, o~ 01\ O&rO( -sG-! 1'U,


ix 1"~ ..&; , f'D.Aov'
" ~L\l;j;l!}; . :EL \

16,

lpO!} ifPtO'

mlC

ll oc 'ococ@i~, , ~coc7 , V2'Cr'larc

't'\l"

ci~21't'C>f llP\ -ri\~ ~~1jC" l~',

-7

~aCCfL

C~ lCCf

'~'.

'!'..
"
"'~
J,
'~p ,
"
A.L'
(UV
2 . cxlj! 'IIU'tI, ~ l :\2a'l1'! 'tI '~LaOO 't'LVDC
't';)V i'}lLLSpO'J ', ~L(X"'f;;Zl'~~;;lY
":&-;,LLfPfPa
:/
'!:'Jb:C!l l
~
l% lc~LLlVci
gmi,tt

K~ ... ~ 1'). 'I,. : .. \~ ~

,":x2n~/,a. ll ~U

,J; .2\

VcL~ 'fJwi

g'(l'VO'

:1:, '."~.~"H6.

.."

-{ 11 )..:...
" .~L'!:!u.'ti

trnoupyb,

fLOU

--l ~ T~ ,,8ie,' Kup'l)

~,sGLbIXaEV o~ 'l: ~" r." t~c

!,: .~ or., ~

8 ipp

~(,x 'l~ i1L;v

a ~ a:x~Ap \Vix lCJGfL ~uotv eX'!:EpI)Y.


MstX ~.~," -QUi:X' A.~o -- 1i; jnoc
rXAAIX.OU llpiCib~ . )J<j.U (1", .~; ~~OI f .:'i

~f1~.

'

~Eaot-(X,& &, . .
a~a1a.
1'

.'1."

';,

S'JlCp.L1,1::JCJLV

\>
.1

071
OQIO'>;

"

"t

~uUox. 't1 6 1>OAJ'!:LW;iv 1' -;, o-~

eb:at; ('-OU .K?I~; .1' , ~I. 1j; "..


b:f~; '!:ou ~~ ~~'f :-; '~,p ;

..

X.OC'l:~LY.~U ., ), A~'o~

i~Liv.C;sl.la"i~~po'!:~'I~ '!:oc;

'IaTrOCVL<f it; '!:ou


; , 'tb '!:

OCt!J(JOV' x.stvt: &\, ~p 'r'hv ~pnpl


~po : ..I~XI. tf~i:x ; '!:; &'/''!: .0\

Y~ {)1, :, 'lp~1 .v't ~ - ~


< f'o-U ;1.'l '\"ii!; 7l'l' '-' r.-r: ~e 1..
~-o; 'fot . . ~: -r1i, ~o') i1 io, ..

(l-s."

:a; , ~ -:

\ItC ... ~po u7 ~" 'tO'J,

cd~'t'E "l1 .,jtv i


rouY". "" 6).'It Tij~ : MVX'tIXL '1~ ~'r~
~ o1j; .j1i~7; '~po td, (Jo'f.~e'l 1.a. ~a6

.ou KUr~O; . nl ' -O~ (. -;7\;


c" ~ xplX~:l; 'tO!J u''t'i; "T~ AylX't'Oij, . i6~po~ i.L-, ') ~ a'l ~lXlr.l '[:
xlt~~ o1j~ ~Y"I), x.xL (l,l"

pl.~!o .. ; lXtp'5V<f;.

"o~ ...~ ~xa -(~Y ~ .. , M'/l 3 I ' \f 00~-': .-;1, ix; ~y u, i ',x!~ -) 6'1~Ia ~ 1.,).',? l; - !')

'r'Ij;

~I' 1.'1.(;) (J,I;

-{ 12 ).. 'Fb:x:YTOu, ",'"Fb TX;;:~


.
. , . ! . ' ""
; c<~, "&~ "fii?

,,(

,.

'r.O'J . U"GtV-

vc'J1'Lx-h .?! ~, ~ET: 8 rV ~-

-11

4.';' '<1\ ::;;:1)

'Fb4.)<4.<

-\~"4.

b~Q~ IL0'J Kp~o, f.~'\"ct'\"Gt BoAfJIvrq: ; [l c;-p~-

~ 4.4.

:i4.4.~ iz:x:fItG8'1'Fb,e:

"t'LVQ p.IXOnlX~ 't'iit; y(,,~.

~~

~&~

't' .. l ; a~lo ' " llO, :ipop -r' o'l~-

"t'ou ig1if';iv"

p'4.~ ~ yc,'f'e< 'Fb~~


)~4.'lI~
r.QQ" x:x:l ac,'L lILr.Q~LRv

a071aev ; .. ~o; , xIXi' ' ' ; .


'
i
'FbLeR
.
~ ~~ 1C:''-r ~&a ' st'.-r? . rp cl.
~c;}ti ~
~ "i"
~
~()xo . ! ~ ~&\I vtXSord&L "- ~TT,
<.<;: -'Fb<

~4.4.~ 4.c~

.' <"4.,fa~

l%.:~ :CX.XI, ~6l -rotn/) ~ ; ~l'[A~1:x.\


1iTTXy oL? ~'t"t'> Cl~oov .~'4.'Fb,,{,.!4.,<cn.4. 4.4.4.- COAR-

<
~
iJ fL!IJO\I ,.,. ''''''''''''FfH
't'; ~I.~;, q<o; ),; l.z~: 'l.dplt; 1:'j't (i)tti'>
)1i4.<R 4.ti"l

m~AtiJizl,eyo;

1:' ; .: x~1)oll C)~yrolOiJ"oy - ''..


'o!]TCI

vJI

&'Fb!]

't'~ 'h'1l 't'1\; al)C1\~ :.j 1'00. 11 ,ti'i!f~ i1n[JL

1'-tr"l' \4.'[ '


l1rQ\D;z;,
6'; ~) IJC!C~ )I'~I.yoy atOL ~"O),O.too~

1'X~ :!'lj~; "li'l<: Y~ O"f~~'!'~II"f. ~~ 'f&II :c


" b;" ~ <;)4.<;$
!p'Ja <j[ '<l ';'1Jo!] E;?Oi. 4..'. ;;"lY: .-

'<x~, X~xo~~ ~ 't'; {;oa~, ~ I)O'~~ "t"i;


t!.'r;.v ""h?

,joo~~ AQYOlJ"
.

7.', ::ij;

".~

Cpx~ ? x.';~ 8uvt1.( }:~

:~)'"<1<1~P!

fZ-tr"li1ja4.<1

;, "" ' ;,7.ei j;'" -:c;:./, ~ro. G:~ae1ja\l ~

-( 13 )r; nc')ti'~ 1:~~ ';, ta& '1: && ~:X1:qE -


1:Kp~T&;

'tbY .: '";'

1:~~ ).; x.r cim-

-r&1\&I;:; ~i -rJ; :U1:0; , ~\l1: 4 1:2


&( 1: "" 1: (L1llXVO?
p~ t1i, r', et&ttJtLiv7lC Cdpi!o l; '";vii
:, xU1: tL ylVu>V1::XL U--r. ~~1 yptLfi:hv -?
'CJuvE1:a.' Kutepv-haEL; lo
:x~.'

'i

, ': 8eOO, x,t ; !iyXrlIV 't'fdV 1:lt6) (JX;, <r7J'>


1:x'tI,i1ta.1.'t'si:"fX\V"~alIfE --tJ~a.'' --(j1w ; -r-iy x&

ou, 6.tL-ri ~:x &. -rouXP1JILYOU '', 8v 3


7 . . ~aa. GUOfJ) 1:U; l%~

1:0 Kpii't'OC ("

' a-hUpov '1!"I1:& x~1::XI , -ra; 'X~;x;, .(


u-G~7l':&, ~& X[ol-LSAfJ) ; 1'~"; il ~

, ~" a,' ~y .; 1:l'l!'lI pl~OI


utIIAlc o~p; -.n),i, i&'oo -; 3 l~~~
. -r-} ;

.. 'ocx.\ t"i'roc i&'"7! ('L,


~' ~~, ~'ffOV x.~ -J)V -- 'r'o Kp1:QC
('\l ./%\ CJU(Lc c, o,~( 1:0 poi 1:OU ;.>,

x./%i , " aun)Ja ;n ~' d1:L~d; ~\lC a-;


./% "IpOU .,.;d.::v -rou ; n lj8\l ~, 'tr~

'1ooc,

.i i01:(o; &~1:1J~; a-(l. a1\..

'; ~'A: ~~; i'"~; ~: po;~& fLOU io?


al

. 1:"lI'j iMo' t,/%;, a.' 01:

iJ

c''(; ~

{ 't'iv -;:1 v" apo' ~Kpo x.fLfLta.v


uAIx.-}jy .: -\l-1! i\lX:~y ~~y (, ~w r1p. 'J.i ~(: ~:1

'a.~u ~~a~1:ou,''fL~ t"j, ,aiv :~r"fI>%


~ \l -OU -t-}v ~~'''\-1!vi/%&-t-~ --'..
pc ;

1.;~y w-rv "t";; ; ~IX9\lij' ~U'" ,'tv:

x.XTCyLVECiOt --'(; uvfL'ii ;' y~;.X~,/% -';"


-r ./%; ~' 'J. ,
/%( ~ iyoxl 01: ' 'l\1 -t-}v tY1:&AS'v 1:" a:t~

-r A/.i;) i T~ . r!t--(}!v-ta.l ; .r~c'PLAtXC~ ~/%


; fLa:, '>'.' ~\ ixyx/%LOv ~x; fLSTdo~~ ()/

-( 14 .).-4
ei-;~

;;;;;;;;;.;; st~,

i't'\'Le~lj~'v . U~tSYOLO!.V;;

-;11;

~Z;;;r.";

.. ~p~. 'r1lV .U\

cZw <t;;;;;;; <pb'i.-z;st~V

~1-

'\).111

"

,,\.;;;;;" O\lV'1I.

S,jK-Z;b~o.
~.,..

L.'1""l1'"

-',

npl)jf ~X~lJto 'r o.'wo.~~O(1.y 'Lv"h -r.v U.o\lo, -rou-ro 8& ; (1.,
,'A'w~ "'.:-;;
bpoiiY'w K~ stOij
-r'J '., 8L' 8 . (1.e-rtxttp~aD'll\l 3 -rQV .;() 'rOU"rov
stpmbl1i '1)
3 Kstzz-rL zCO zsy
,,~8tv
~stl
.&: -rou ,\, ~ -rv. a~'J" -'J ~OT ip-po.'J
;; st~
6bbbbu ,,;; 1i"'w (1. 'ZbbstLfA.,'?"bL,
.(1.
'fO i~ (1.0'J d~oAoy ,tALXoOY, ' ~';' .! ~e-ro..;; 1.~? -Z;GAI:"buo.L )'\?b'i's};:, i \?
~;; .
-z;;u,,\?Oo. A~o"" O~I ~~ ' b'j"iY vo.-re&s\'1o.y 'QU~..
. O'obo.piv ~l'(o)(1.o.~x.' 'i.et'1'o'JPY(/JV
lsstlju\? Xo.L uJIIX1"lJ(Jo.b

z'~,; <p~AO"b(1.IjZjj i
~1i;;uL

-ri"

'i VC;GP'r'1lO'~ "r0~ Kpi-rQUC O'oUJ (1., 8 ivn~Qltvo'JO'o.v


,,~
8:'
:::... stlC
. '~\?'
le~1v -~,. ~olo. .'
jst'''L~; ~

vci

,}l'J''~'.
i -z;r.po."b).(;i

>q8.sL ~I~S(iO ,. eiyoij'iIt, . ~ '''.(l'

x.L -~~("

ELt ~7"

-rL\?~~'IjV :.-;I'-rLc.,1"

,,,\?,,-4:\? ~~

-r ':; ~N 'iIIAe~d).("v, wd'iIt oe ~ ~oelO' p.e-rri


st11l L1iUb~L\? '1:ij

,a\lbE.~It'I,

e 'ifiO'~X~Y9V . ?il.bb.L X.o~p, ;, ~'n tl.~


civ.pP"bPOL ." ~,,~ '
.'toUc;"" -rb\? "a",'ijL O'bbjL-z;6y
'1:(O)V:: 'ik f/-' p.6~ ,' viX a)(. ~o SL~LKdV[l-OU ~xo;
sto."
jjc;;v
L4:ij;,
&f/-st
~:
. i
:iu6!fl.;v. dpb,~ \ ivl/oei'iQ(L.
:7.).': . ..).';Ua~ .KiI. n"Lc~i; )t,(lF, :
~
."a '
.

'*tb&al) - ~\iOsr

~(

15 )-

~tf dp'o.to'J o~- a .. 'E"A.,ja'm)II't'ov, ,1

Q-rL T.(LIII ~u.Y'l'l- , 6mp8EV - au"l\a1l I,.~


pL -..u, i' i't'tpo'J ~ .,,'f 24-. pc ~ - i8<-~
(LO'J ~a 1''J'lj, -' a lla.
O't'L "'i x.~--x ' ( ' "-al, x,~ 01'.
,
!"\ _.
,
"
'
"'\' eylao~ya.,
aX:IjVXL .~o XMpa.v xP'lIaxaxL
!La. 'J
- a.d o!){~, ~ i ~-:a 51'1 (--'
, oi~ fLa.OljotJOtax i-xx x,xt !)'.
' -nv (l-cXAtaoa. Y~11 dva.YXXLOUZII

Wc

-rom1L6),

,!.

'fiOYL"

- - PO'Jpiv !)P~~, voI a.~(l-C&

x.a.L -rapr.xa., x.xL 'la, . .,)

-r, .;

'"

.l - iv m.r.a. -, cip' ..poI ~&

axi' ' 't'OLa1kx, ..l-.-. iV*:,E~ -


't'fILLO' o~ .a.L~- mpe'r~ ~1/ KI~Py~l x.t&
pY.ltJt 't'ou .JP ~ILltyU'P civa.v~ptxv xciv1l - oLz
't'oU -8, "li. -I.& &.. -
~I4AUO.

.nw

U' ppoupXy vcX,.v, .. ~ -. Xva.yxtlia.


:U..~'1 --- - . - CJ1"p~'t'L.nrxcdv oIP~Y .Oll
1:, 1:j> -- ~!

.."

!'ro. o-~.o l

; .' mZuE-ria1l ..-] ~II ~..xc rWf;Ot~a(t.V u\l9Ltv

1:ij,

pa. 'r8

3 ) JLC&m pa.'t'. /1Q!)

io ..8, 't' ~ ol'ljpe;OU~LOII /1* ~uvil-,.e.,o,


a. ivGc, o~o/1o~ ~ l. opopa.vij x.XL ~Ix,xxy

l"p,IIELV't'ou, iCJLC ..~29 a..~~'t\'J i!!,-l~ /1:-l,


I/1: - . /10'J /1' e(tllV olc.~
'X~U x~.~ /10U ~ ~'t'e" :-~ 't'OY ~-r-
OA1lpe~6UIov ': K~ , 1>poax.a.).;jy.

1:0 ", 'rtdY ~~.atXi'(IA'..,. ~~ 'fjj~ /1Il?;;.,ll


't"lp(ou fLOU~

'Eo~ ),1jsJs,
' U(Ld - ., 'rCdY aU\l~L~),'t'
x.,q,;'Oy ..o~ ~'~~'t',~:J. ~i~'r / 1i,.l'&v1v ~o,

-( 16 )

~~)?

l"li<;tl:ffv,

Jiac;
~'"s \9

o8tt CcIIT.tr'' c'C'CcH

c:::ur.:fcf

fj1

-a,e )f,X\, 1:11' .it7l 'fXU-r-IIV aic; . "".

:.1)1'-1ftt

(~~x\~

122;3 28 p(x-~~a:
,

:~~u\ ~6yxtJ,)s ca\)vo~e'JISfLevoc; x~ - . 9oU


"!'

..,.

a,a -~ "pe'JoUa"!J

fH:;'

a.t

.~Z

~fl:ff'rJ.VfZ!,-vf., ltfZ&

a'JlVac; x.~, &n '~. .~~ -

YSVOfLZift5C~ ILtTZtifz,dtc; {~

XYXfL;}tl:ff~

",;};} ';}OU ' -rJU Il


,';,

'!

~1. ~ -rolxihx, pi~u Xvl.p~:a~ 1!

t5C--V

fl,

4't ift5C!

'J:Ii,XV

~y vdt

:'~..i~V t5Ct5Cif

tmt5Ct:fft1'

~1lcrr'J't"/!tv -cx7.' ri."\V -; ;\ 'rl . .xp~


&'l
" c lc1fff:;t:
.

. '

iJ

ix.,

ilf;t:

X<P<~Y .! ~II" 'I/1l. .:-' i!v~'h


dt'tP~"f'l;}t5C 1: ,"tji1:uJ\f t5C;}U
1:'; -~.o

'rtdV

\f'GV\f dtfClOt

pl\1~(';y ~1i\ffJtal

>' \fs,IQ'Jifff-

~:iv;c .l "AoUtov XV~fL'y",vdfLeyO' tL ;


t5Clcpxz?x.ii'ft

1:,l

,ztzmI.'ft

"9

idtfpfY1iaXY !LZfZp:i

- 1:~ '1j!L1:~, . ,,"XX1"IIOUX


'fH:fffZfJ'W7 '

tv '\)C7~

] ~

X~II ~tZ:PP&.Y7J
1:11\1

d.PY'f1:X 1'<dY fLta9dV


t5C;};}"s~t5C
f

(f'J ".f:\f " IrX~OUf,,;}:; f:;~1ff, ~<ctrift


'X'lI~ 0'01 sIyxl \l :iouxo , 1:
iftY,U1:0Y
tpUAa.kf;}!ZcJiU 'X1:),c'
,~
';}Q
'' t!Lf\f', fL'1'ift \~ -)1i t5C>.~-~,ct5C-r!1-V,

G'lyx:' X~ tt 'r\~f'lL' , '~y~lxo-

I~'2ii'YOrcl1iOU

1c. 'I\~zcccc-

~c [yxcO~ x.~xa~~~~ tv'f~ ;",ij "ou, 8\1 Q,'03 ~..


:.. ,, ie,c .-;.

CF~V ~t&

f'CC't'f/' c~c1 cwpoaOX-,)II 1I-U\l ( rm ..

"&

t-i;a:v iteev lCZ:

a'ro~iv x.oA~;t'J1:~CI#,\,/jY & olw -}1l iJOiic %-7i

:p;:~..~o (7), ri,c o~ . ";oo~(ly ~6f.QL , o~&.


yiz -; CC"ifCC--\CC '
t. "' e.fjcc-
a::oa~rxIt;"/j~eyX' . ..& .%c cx.x'r. efjjl~ -) ~l
(JV x.~~ -'. a.cptpo7\WJ 7u)a..-oc,11t 'IrOf'ZtY
,

, ,

'tI

Iffc~ ifCCI"O'2iiZ~,

x.sz

Q"l '2ii:

..

~I &r~L&v roy 1pi xj't'XmxgifI~XI:z 7l ~


r..: , QLU., rj> ,rlIzx
7sIOq;

't"o

,~O~

16

Jt .7;i..v,. '..

.n

cccrcrv

1J:~v -;0 "OAU x.%'r.

.~~~,jl(n

tx'c '2iic'Z,,,,cczz',nzcrcrzccr

o..~ ' x~'Jou Iff,v, 1iA'lnrov r1l,

- ;(~.SC

-;ou a.u, -1 ~& mxUplov

''''\,,,'''', 70Uz .. iry6pcra:x~ izpeCCif:ZJ\l ,j:zcZ

~(lp, .FS~v, .--. .,al9wCIt .! -iJ~B;


CC'01,lxx(jrf~'~",o!J ~i( -;'> :~-oy , ~~:o'~ . { ....
:'l'l1"cc'ij

" iz.':cc"ccc;; - Iff lcc.vccc ~

OLL ,~I' t,..ta ..oAii" &! - tf\ - nQeOUUVW

iz'f)'2ii -:ij "ccClt( 'ii a..~~ y..~, ", ;..


":..oZ:.~
E(Y'(CC'{~%z7if7
~Hax~ax; ix. Iff')o'zz;; xjcC;;C:ky
1'~v.;v:c ~y~p~ ,I'ij a..'J iytQA'ijc ~txr.!",c;;a.-tu.

CC$ii(Y .
: i'IV

...lOZ:",o

. ,-r.~1'"', ,t~.

.Llffcc-t%JV V-X$;z ",:;:.

Q. ,~y eyX ~~ ...~y POPf,J4~4Y -;'Jt -(-;) ~IX


"::, Iff: . .. -rXc ccuv-hl)o;tC ptAorppov"fattc - ~r.,.ello-n
"~~

trCC):Yt.)

1 Z?zz,.~'Z.1

OVi(l~ ..v dI6OAO~V .~,-IfS;1jaL, dvrv vO~:if "


iz.~f~ccv, c -rolovfol

'. nk~lffv-~ Z?a;l


AZZ&KQ'r.
"cc'l
\ i~~v ,Thv ~X6, ..e "x.(C:1 i~ r,,~
.. 'ij x.'I,y'i)
i:n~ srxtOSy.a-r'liast \ .. *~

~(

18 )-

.jAm ~O tiypcx"imu, ~u CJt.x;dVO 1r'..e Y~div~';


!'-OAoy'l\<foev ll- a-.' ; ~ '~ 'Iftpa.y ~
ftuca .a\ iXll .' ~1'~x.a, ; ~\x.ma'rtU'r'-II.
~, ,tll ~a-o <td .t:1'X - &., ~o ~ -r,
ro ~LdIO'Tt'J1'~P10Y ro I'' ', ,. 't'ou 1223
QC.?l~ (-) ~"ll~c .1 ff.c &:p-o~1"II; , ;
I'Arr).Oy yc( ~.-1':J&~ auye.,jXo'IIV -- t:(;)~ 't'~
'~tL"!l 'Oui ?-vo, ~MX'Ioo..1I u.'h ;v

UQ\I't't: - uvw 6'} 'J,-t,-11 .:

. 1.-

\)~pYYO' tSpttAt .ci)u; - ~X

'tov

vo'JMovcfpXoo

au'1\w 't'ov v \! \It(da!l 1'0 ~Lt:L''r1J...,j,


'\'O..o~ .' QL~e C~~\' l'7 ll*.'1 8a,
X~tpI)U ['11 h\l~w, iII'rO' o-d -r7j, t.c~ iox.poI~
-7 o(i X,Jon' Iipp,o~It'/jr:c - 10, i~ ~
.rto OOLOuro -, ~, ,io icyu\oucre v

~ " xyll-!X v - ~u't\l't'nv . 'a1'~


xn .!~'Ij-.-? i 1'" p1C
g~u, .'t'X '1.'1

-r7j, MoXp(~ a o~cp-p. sr;V't'

oCr .j&.,ic 4. . /LOU 2pot--t 't'X


'ru -l;t:,ll

;It'&C 'L~f%

-'C'a.GSC

-O\.~x. '

' p~O~TO~ ~ , OA'llpe;oua\oc , t,Ue


i,iy ?, Stp'I!\I,IjY . (, -! Kt: 't'-\f \fa.L

'C"II'\'IX VCc 'C"ll, ~~z'o ~LlX.y ; -- uo


'j l.aLV ," t1JQU' u.C:oulJ, .x~~ . ' -

.!! '\_~,

'

",'

.~

oo\IO:t, '11 & ;a 'C' T'llr- ; OO'IjYII

"!l

.;

,,' .
,
\
1' ;(,)

,,

,7-lj~

..
,
E!;ox-r't'E,

'!l

a-!

"',

ll -11,111 Yl .~ i1'xo.po-...'II ~ 't71l -'C'


,
" -r
" XU.
- '\
, .~

"
"
d'

7l;;
-,

'tou, ~ 1' ~ ; X~ " ..,jaa. --


1'(~'I1 o1j, ,\,lJ'lj e8(d i , fllx +., a~TI't~..
, -~ , oc -~
au6 .\ -., o~

",sevwv

-( 19 )C)., 1tpox.u&, ~ p~YII 1

'h

7i3;; ",ocX.01Rkoc ,,1(<<,

.' 3 '7: 1' :ij, K~p~~, ! .

AtCJU '7:0U .ptr.10U [J-OU Movpxou, ' .. . l .' ,


v 'Ou~(lI '7: .'~pY .'} ol1)!,(~ yt:JCfIV 'JCp, ~c ,
~"lI., I1, 1(-;; 1'"l%'7:v v '1 ).UII

Sa't)."/jV P~'

UtL,

veten "

01'1

" L't&: r. ~y.

'T~ "<';) '7:'l 3~%ll-& - ~-roI .,


mo I14) - " LO't '),.
vilv II1~PX1x.*, .ou "Yl7 rxp,,,. ~ ~

-'l -"l\n ~pi: -, ';, , T~

yi\',

",' ! 31 3I1V"l\5, -Gt '1''! . ~ 't01XU't'0I:

b~ .' 'i T(~ ~~pr.-r..!UV -' el ~(.


r.& f))O~OiCiSr.L %-' '1v, CfUyi"01J<Jr. . 'tY\l. ' -
;. (} 3,' v - ~r.% " ~ . . "08

. ~ 'l' , , . ti(LfL~iAA!l (d1;OY) Jf,SL ~c1 '-."


ii sLV . ~ m1'su, '7:i\, ".-, KotC~, &
~, -v x?iia,v - ~- - '% X~'t'r.\ - px.iasll.
-, st""V' ~ rAt)' ,"-;. ') "1'(- l & L
", ... -r St i, , {. 1' lC
r'1j' -!."/ f ,,"-p:t''tj d--, SL, ,;,. xtp'r1lY,
; '''o~ i 33,vOl: i' o~ %).;) -rr.-"\\1', ~u'll'A8cs
') -oC"/l xaO"/ltJ.epLr, (} l'."a, x.~' 'tOU1'O .
~1'O~ , ., o~~,.

~,~

~xsutO'!

, ,

'

)nJ; . .

't'OU

" Jpo{o.

ae s(;,

-r1i, .n v Ka-~,

l~:.J -,: % x.lI-:t V v

1:NV

t~v.

iI ~(Jb ~:JV'IjQ~ <m, r%vlx.cceev -t?\ ot8-.


'Iro ~~O~ x.~\ ~~"Io rp~LXQV rr.xoo 'tii' . . ~'

-- 2

)-

1l~,~aJ: \". . \~, i....()p?! ,CiN-roU~, "~-o~ ~i


.px~o.

,
i p~E' "e x,0''ll'fii Ump~11C\;" ~LC _l1', ~1~C1"lI~
..; ,1,0\,; 1!'1'9... , 'l).6ou &-
'i\ .. ....~ i-nY'fUlU1'CltL .j;Q "'~ ",.
,
O~ \ ''1:, Kri'ro~
t41'e~ wv6.l)~\ "'(<<;.
. . ' .., 'lrIa8~

'1 ~:"

- . . OQ1t'.&...

vC z:hv

~ o8S x.UeO' 4!' ,ifPI#lY'l\v ~ 1:~ y",~'' xx~, '


, ,
, o~ Ayr} .&9s!ltL ia~ ~az... -'1"
d i~..ov. a;o~~( ; ~SIf.!ltmy~, ~' ~~ -7 au'r,'t1i~
~o~ .

c:x~ UJ 1' ~~ ~y' 1:, ioTO, x~ i~


%~axy ,.~ 'lfty.e. '., . 4 VLZ U"l\.
<fU'X,~~1I -~ .C ~ '~\o, U?o.
'
M~t':t ,"; r.-tp.2~' QTV )f.~ 'J1j- \&

..m

, ~j); z.~\l orbv '

...
: -. Eox.~x '\ -~, t1l1/ wltV . i tVZXepla!ltTi:
', :t Tij, a.,/;-'; t"l\v-, ricp"l\aX1't (-)
~VQtoti', Ti!, 1l .. 1/~ i ClCeuaLc 4 ''1'6
x~,o ie, GUYX~o'J(JWV - 'to nvtUjLxt'1j; no'!'toAij,
'),

7i,

1', ~"oO. Otl lZ i C4oo(la 1:i.,

';, .1j - ,~I. 't1j, AU1'CXopx1'0f\x,ii, iOp 71, CLt.:nl


';: Xy~y ;to % a -&'J ;

. .'L", 21. ')" (~o ' '.> ,'


'

.1..

'

4 .. )-

.~-

'Olt, '/ 1' a~ ~Pol)!X;. "", ',I",~po ,!LO

..

( ; ' &), x~":Xl -..."~ , 1'

- %' -~., , - .~po 1i"/J .:~ ,

~~ ;. 7 4Ua ~;OjLtIwaL'

)l.2L

pa&%oa

.lV2L i . oes ~\o, )f,(;(1' ~ lt~o- O(l-

..' ( l); .. - a, ;, U&"


ox'Q

1'1. .ll

itLfoorl~&y.

-( 21 ):i~ C;:;~ J?~"TJ xc:;:;l l'~V7J' (L;:;~

';:;\ {c:c:..c: c:c:' lou


. N:k .~, i:o~o&oiiv p.tp'rI x.rl a\ 1r~c-n\ ... ",
...-\,1)\( ,,;V-d1, ;:;.pTYar 1 (fPSpr.a,lYT~ xr

i F1F1T",Z.
F1YIF1t.OoOF1iJ
wC:C:1j&""'r'iJiJ

1riJt 'IrF1;:;sv-txCJv

ti<:

: OUvCYiJiJt

iJl>i%

AO'iJoi% m>"7E'~ .AnM>tt ZiJ'\iJ vft

ttu" ~ 'Cf~ ou -;CT1i:6iJU ~\l;.!; 1r11zvf-&.\l"l: X~:,c:;~

. ArrAtJtOV . -- 'll:61;1': ""%"- ~i""%"6EiJ


..c ' ci, a:~ia .." xl Ta:-h ~=
'.'Ij1
.~~E.'J;Oput w'/ixoot 6cd.c % l 1rOmQ: iyxrx_.i".!i'?i".!i".~ : AyrAtiJk; ZiJ6t5t : ..: ix.

iJX 1Lvcz 1JiJ:ftLZiJC: 1?;


iJ:~ ZiJL i".!i.!i6).:,;

wp&XE:"lpc:,
1:i

-k,;,6

l1tOlY

ct 'lroEx~y
iJct\..!iEEtX~

~$?.oy

iJOQ

1riJp0:=

1'(,)'/,

Ef i.-S'JO.ivou -cyoz: ,jOIjX~U; + rr'LX-i


u'V',L c .' l xUX 8-\'Ito m ~

&\

1'0

. 1', 1 ,pt>" v.

io: LiJt-";a.)-&t C:C:t&?IJ:ljvs'L p'~& -

iJ ft4cr
..

....

;~.:;;1l1#

"',

,0("("7.0 t8&ViJc:,

~~ r:;;-r[UiJ,
.1
'
.'C'.u

vd:fL-h

ld. .

'r"

1'.1
iJ"f"c,

A
L.: ' "
..'
1#"a",, ~c C1': CiJZ1SL

.!i ,.):;;

............

..!...!.

]&I%" :;;~iJ<1.1#:J; I

1::;;~

'8

..c(~y m;x...o) U)u~i:;;& '10cr:.iJ;,

~ ~i".!i
'IrQAux~tpictII ~ aax'l\c 'C'7~ . ' Ar.pfL"Ij\lit'J' d:
i~Ov'l'oij-r\ i 1 .

n aa 'roucxe~(ou -ru x~ i'61 p,i~


<.a,1' a:
-I(iOpF11'

iJwV

(J:"lt, '

OG

~~otA~fjOC

~., !~

l.,,1%

;.a1'

,"( v-r;

-( 22 )ro~ )'t~-f~. pp~ XXL rX - Xp\(:;~'fa,


p.~ !'

-E(~,

6.1:

~~, ~ ... ~ ~ 1'X~ ~ 'rij~ eLP'l\VOI' (.f

- 'I1\ 1'f1j-r. .x(~, . ~' 8

iJ

~ - - ~ ~), 'IrfOOijV1':r:
r. . gvOev ~ ~1).oo1'X 1' ~-:1''J ,

'r~v

'IrtXfx~eiriLx<;o, . '"T'l o!~o rij Kp'l\1"r, (! ~)


~~ ~r -~o ~pGlt oc' XOCL tl. -
1'" ...~ -r-1'1'1": . ~ iOM71 ,"~
JtlJbv'l\<1 '~o vX iv't'.1V'li 7
!\ , 1'~'I 1' - tl :ij 'f~ 1.
r.L.ij~ ~o,' .l. -olj~e.I~~ -XI~OV v' cXv'l\ :QU
~o ,) l.

'l)-o~ ... ~

'1:0 &1' -11 ti'll~' ' ~ : '. (.


1'.--\ s \1, (.";' itLoij ~-x
~"; ~V1'ltLou ,l\lj~,-7\oc ~ pr

. ," -oY,)J.T .j n ~ tupLCJX.OV't'XL r.E ~uftpeuouo"lj~ 1' ~- tv o-oo-\~


. xoco' v;6uv, . .i - UObO
, )(.- &~ tL7t1'

e!VGltL

.- 't'1JV -'

:.- 1'' ' vX 1':(,!l~ ... 8 't'f~; .

'l:Tv r~O 1' vljV (~p ~.~(:M~ ..


~o ~p L~'o - inoi.pouu)
- -T~ Ky~p\lM -, . oi.1' ," oxpoc
~j)f.( oo~~lj ' t'l)& 't~'iji't, ~
~~'

. r.d~J.C ~; I1', ' i-p... .c


-ij . ; 1' npooroee ... -') ~o , !1. 1'~y
,"\~'I\ CJQC~ "'. Tofr; ~z -t ",,l\r '

~y~ v' <iyx-.l1\' "~ " PO~~. -. 1'1.,


lIu),;Ij; oy~'

l1', 't'O\2U'r'1I ~IXX . Ae:tTOUP-

1<.' - 'poeo~ ..-I l1; 11/j, ./. r..

PO~\ ~. 5Ul~(t)
L . 1'Q\lXU~
. .. j~P .vii vO','lIo
.

-(23 )-..
"rcz' i~1:().a: )(.c ~Ld: -; Xv'ay i~tZ ~o'..
~. . - ~X-iY, x:xt -; \J ~i -; -

~zl

-;07.; eUO:J~L)(.ItZ; (I~( O2peXOIltV"lj; .'-\- 1:

~. ~o, ~a.o iy -;" i"La.v ' 1:0U

OP?U, ~

C10U

v -rb t>). ofXOafl,'IjIlCX, f ol;

n ~,.,. ~o-Y i[LOlo ~.

E,n

-;o~ ~ -;ocxjI

1:7i, r.c ' ~2'o-Y - '; " ;


"r ~oo 1:0U.
Me1:Cr. ~ -h-~; ~' 1: ~I~)x... oL. - "
~7iOev. '1\ ~f-"1]lu; -;OOU' ' '1lfou
", -;; 1 .11 - ,'
a-/ ~pl. l-b~ 1: -, ~' 8 ~\l ~n

tUcrxoAoIi i -" '1: -' a1: -,. ' OQ 3,


Oecrs~x ~p x~ eal -; , 1: U.
~Ll-oy; tllX- 1:-i ' '., '/a xtd:
: i 1'. . ~'ll C;'-i 1:1\; ''I&'tja-1l;
-\

-r1\, '2, . h + a.'; 1:ij; '' a. .

.a.'.ll ' tmfObO' It.~'f'. -'a .i -m1, --

c ~, -;o~ GUYi-rX; ci, 1- tZut, s'nli;


zpi -;ojj, A4-ro&f4ropxij, , -;oou :ou1:u, -' ~ ..
' .L ., ~ 1:[L .c -r-} 7:0'
~ 2At'r-} ~-~Xy d 1: io iA'l8SLGJv -nJ, .

~ Tt oiv ~-o.,ioo"/.o ,-:.; ".oJ


.'ll-a. '' vCr. -~x~ ~pi\ x.c,pc ~ypo , 1:1%
. rOAIXX , x.r& ht 1:sQ ~sPP,,1j1lSU; o?j~o;
~i ,;1,\1 ptplX . "1]) \) ~'

11 x.e~ -;occ,

'rOUTO ... ixs[J.O"1l -; -;'.

~ltppo~IIVSU; . llL~Iv1l; - 1:), 1"~ t'l),


"

'fxur.v

..1
oc-tj\l

-rou,

\\ , . , . ,
,
,
,
. 1) ~o C~&C

..

-;o'!l

c"

p~ ' s-\e "i -~ po~C~ ,,~', -rc:> ,-

Dpoafps-:s 1:0~ <pLAIXOU; cp.. a-o -'),

\/,/, 1" euYS1lii ;1l ' ';'-r .., + ;

-rii;

tv l . 'JV-1

'p~'l', . ~" &!c,

3*

-:( 24 )-.
' -': -r.": 3~p~, . ~d--ru 'oOW(LzvOU

..~coi , .... ~II).X~* ' . ')


io\l1' " -, ( ~o .
-'l, .1'~ -e ( 1'~ TOUpx.Xv b(LoAoy;;; , 1'
. , ,,'iI :)')'-

a& -' pvt

. c

..'t'OC p~\I, 8u-T' au'Io(LoAoy'lia,!l U'f1, ~ t.~ 6n.


~Ln~'rx.cpov x~ fU1' pEo~oy -oi l.~- ~u
i sup?l . ,~i?l . - -..( ~ aUvoo'lI~y eLP'l\Y'1l(, .u . .f&' ~ja.c, .
I.!Z~ '" - vCipy(,)y 1 ~ -' - rp.;
p'l\awy ,1. 1'7i( 8; - , G\l\l~cSy'rWV ~
..a( ~&( 1' px~y 3~L, (L ' -. sj~; eJt;
r '1l \l1 ~y -, oCx( ciUa fv ..
1'7i( . y~... x").e; ~'I~, -', '
( , 1'0 ,(), l-, ol -m.(

( . ~ , i~z; , 1" prxoy 1.0'rY.


a \ b~lIyl(dy.
-: . .".f" 'lla ix 1'0;; . ILOU.
T'hY ~p.I1., \'''', ~ .,
i uuio8sucS(Lsvo, :. ; & -rij, p~;

(atacbe)

. \! p~p. ( l' i'1'o, , 'i

".,

(1-,. auy.
,,", 1'f ; 1 p~ mppxp1l .., VU'nxi\( AyAtx1j, ~uC-(, s bs -i,.!o
61'01. OfL i ; i Uy .. iic Toupxf( o.~xC Qt\/',
,-n ~ .., \( 'J)tl"" .os iGOEy7j (8)
xltv'l\p'IJ, i(LosPLilO\lOX 1'(~ a{"(LOC'tI1'OU 1'a., ~:.U,
u

tva.

x~ . -fJ

3i"ppO1'

(. -

as 1'oU i . '1\~po;,

1' '\l't.,u

,
- a;

1'0& KpX-rolJ'
6
.
,
-.,
~

.lJ(L

aU(L-

.1"'

l' \l

i.x v 1'cj) ~, ; '~To'Jpx.La. ,

'h ~;
Q 11( ~&lv 'IJp1'O( (fievre iotermetente)
-, -v (L.S . - r -;'1,,
-l-

..:-(, 25

(J'Ij:J,,,i:x i;r,i1l.:i ht)

(L'h ,"tJ.S':ihxoUI,,:iV
; x~o,'

),~

i ~ '1] x/%l 1:pf'r"l] XJXxo'l\BY;

't'5 ho; EgI, g.,,5 ?;fL5tg/ /' 1:5 5 1:. i/5g5/ /)

ti=,'.\', pgvep5t,

5hat/ g'ii;

ILrr.e; 1'0 - + 'tt'rCPTI1 /% /% /%


"5/,;

/l\lXt 7 ,"pht;

ti),.).:1t:

). ;

g~ug51::ig i) j~'

'I:'4J,o\lotx ; ,,""I]IC,.. ''/%

'r:i

:fi 1';;! "j,/o" .;) 5'~/%\ Ipp'~ -. i"OIIIX l

~lf-g/v
ggU 5/zi5''i', ~;r,iva )/ h"''/~g,/
: "". '( \l1JV (fUVE~O' /% ty C /%, xt
X7;5-5;t

5 '~~ .fLV2 -

,ggav,/

P/g\1I

g.5', UJF,//{g; ;;!~

fLi-

:/% ot /%& ~',i'o :& 'ljl,.,~'t'~


\

,
'[;r,i/,:ux/,/ut;

,
,//%;r,i/

.,....
\ a.,

~.

-/! 't'L'gaXp;r,i',L

,/'
;;!

;)/ ;

,1'\

0/'o0U

5 1 l,

yx~~ :ll . i ( - Xaecyjj


&, 'I:-f.l ,"p5/gt/%L' ..
;gJl /5 ''yl~:x0;)50
. '/5/55"\ ;;!,\
~/:;"
gg-\
m'll ~Cxa ; p~ Xt\l~UIIO\J. T~, eSfJJPLGtt; /% '
\;;!,),
"; 1:;;! Ug..g.tJ,/.
,.' 1'%
/:',/ ..5"
,
Ms'l:X 1:Q Xx.o:UZ 1:0~O ':ll ( 'l:.ot.
rljj,/gg\ ,5i 7; "gllg7;/%;;;: t'/ ..

65 '\'l X;r,i!Xo?HttJY

X;r,ie' fJ\"

1JV ,]: .: ' ''l]u\J AyAo'J elf1.XL ;1://-7;

;;!,''

~/,I)

'.,

'~ -;
~'~// fL7;.L, ,,// Xn~
(Ls""ac
~a.~;ot~1 ll x'l:oi "sr.av .,'s>y, :
;;!/); "". .. ' ~o
d~/,,,,~
6),/)(,7;V ,

,,"

'"

.-.l
"1
'., ! iVSgfJ, 1:"" ~;r,i""v:; ' &[/g~ itgj..

, Yc aX~ XP/%'~ 1: .~~',I 'l:Oii-ro

..o/~

,e!n\

-(28)mvtV'fL-KpO"fOU( i\lGlp~O,

$ -r7i~ ;oa'lj~ i'O"roA9j{

: : 1'i~ d'~.1J': ;, : '2


-' 'Irp<I,JoUav p.Gl;

p~ -O1'~ m

1'01'C ~o.'! -
9\l8 \ - v<t>v GI,j,-v i6"o p.oJ, X2'l

;o:'(~ 'rOLGItu-rxl iO.lO iX-'1l~t" &; '' 'cx\lcx'(l.e;i-:

\/1':1 '-otU - ct'' '- IYGlI u\l~(dV (l'~C1 -~ .. .- . ~'1l. '

6 1' ~p.'1IIIl. !. . x,j1'oi

i Xopp~- -u rr'o'J 'l i:.:o 'I1'~:


-.. u.'t 31~ -' poPIZvii: )~pz", iiJ1'(l.V 1'V
' l'' 1 "1J\l , - ~ix, vav pEA/jOl

~ xcxt . -ii.. "'Jf~ 'rUflI'; Ex.~ ..


1'~ '1' - tol;ov 3:-' ''Ju7j 1'0t;

'IIi1'O) ~up.l;ou~Lou - , 6 - P~p.:;

1'ijc

pt~/j" etvxt ixxptp.ii, 0"1'1 ~.~ Iii~ ~xp1'Mp.


(o)~~O'Z'I ' -, 1 lm I:i x:x~X iav

oaI2! 111; civoe"oA a...; -'


l -ij; '''ij ., p.!~ eu~otxiic 1'

. vt + ~;1'xy-} U1"1 ' P'/jaEv 3u,:x 1'


. . EIp'l\V'IJV '~'~1n'' ~ -;;
.1, iz1'o .1' 1'1111 ~IIp.ol :': ~;

<t~"i.L 1'1 "l l p.i,. "~'J'' ~p.o, ~


ouA,j

p.ou ;~pYO:y' -1 -} 'Irp6ppr.fv 't"/jC, &

. -.p~ ~Clt;, ~ iliv ~'I 1'0 'Irpiirp.~ [Li.


, 3 sij iyxy ~p.x } '2r
" 9., omp x~3 otOX'iOY . ~ii. ~ o~ .
~I + .OC' li 21 .,;. '- :;

~ ''

Kpittt .; ou. :: 1'OU '')

~ '~ i~Lf.~ "; i '' -1).(~,


.. ,

o~ 21"

'1lV ' + ' :

- - ~ l.,' <tUyo(l.oMY'1JaI
tLP~V'Ii' p.~

-rii, , ~o
v ,I)).?u,j) !, 'Ipo~

-91' : Q1JY

(l.la/J : ,-} 10 f!v


fO'J

~(
.
't'

'
,,~o1";X

& xi}x

111

24

27 )-

.!.
. oO'~ ,l,

niv1'G!!,

re'

11 ll xoxl:r~

"" -

!~oo

l. 1'1' crll'l\ . ..

XGt~~XA ~ '' '-I .'\ll, .

'Jt&AtII ~~ "(lltOcr'9i~ opecr~eU1'tx.7i~ ax.fjV~'; ~ '


!,-1'll -~'l\'fjOt :, ~cr'Gt Xll~ 1'llo~ co-
'-xo~, " "llU1~ /. rllx~ !
&'rL-~ 1' -1' r6

1'6aoll

.lIl

1 ~ 't'X 1: 1:, 'x.~ll iX.lllO; T.\I';~ ~ll 1'''


o(~, .7,\ ' <$1'OIJ

iI ~a'!.',I\ -t0u K~\l'l~ -' l, '

3 !3 3 ! x.a.U 1'11; i'/ro.7~ !'-, 'rX~


1:().; . --, tCP'1l!,-Ep,8oyiPIJII, . . 3

~ 30o~ X~ 1:1J\' ~Ixx'l\y (7, ./. cr'lj/L1' l -;


iX.eeasl; !l~ "~y 6.% llx(~x. ! ~ x.Gt'
.~, 316'\'1 aIgiAAEI OllII 1: - 1'OU1'O,
QG 1:'~ (LV'~ lJv3l2l 01' f3 1'1 l
l

1:0 . X~~1'O~-' 1'

cXYXlOP'l1:rsl 1'1 1'~(L,

01'1

X~

Xx.l~

alx1'peeiv1'tOll, . ' Ku~\l'll; IJ & 1l "&:


"C'X: 211:.

, 1'xi)x 'j~~ ' .:"

. \l1:0.
~ , ; ~xoua(r(LEY 01' "; ~\l

x~xx

IJ.ipo,

oi1' .o.i, 3'n: l-

1;0\1 x.x'r. ';', svPOILSV rOII1: uI


'll 'l\l

X.2AOGOpIG(LOU

1'6l, OOU 1' (L''- .

3)( (, ' (Io~ ! /L~l

'rllY ~ a,l\-s 1:~ll. XoiY1"ljafv (!"


3 :<;.ij

/$1'1

f! f! ~.'1I /. y~

1& Ux'ii' .. ~ :" si; ' 1'iAE'J1'XLXII

~,cft /LX'; efloIJotv .. !~, 'r1lY


a i iaoatII . '~iY'l1, i30!' ~lx x~, i~o:J [
iaLXoxr IL0I), y~ t-,is ' -;1' XfGOII, ,8'11'%~";
1:0 . C03a~ ;- 'llT~, etov ir(~'

, , - :!~ ':-1! U'l-nCBII 'l:OU ~pBPO'J 'l:o~o, or:7tII,l:'f,tv '


'o~, i~ , ~ -r1 ~pa. Lo ~X;\I, 0.. 1 ~V
ELIJ~L'rtj(% 'lleuL1"Ij~ 'I:xpi 'TT~ K~
JI'I\a~ (LO'J) ,~~ ' : xp~'I ~ --
,. Xtl1'OCOtIW-P -.oo~ .~f.,~ '!:ou, (Lr.~'
.

DOAU xxi, ';;", .e '!: (rl'JpOv 8~~o r"


,eo .~, -- , LatxX aoc~ auAeueinx '!: Gf)
&~, .. 31: 'iJ,"v o~ ,E~ ),;,; x,tX(LV'I'l:t ~ &.
-

,l,IXU'TX : ~ax u.pOY1'Z s;oc'1\1'O KCo,.

U7:: d; ,,-l f'ij; Aoc~

..-. i-hx.ooc eic o\~ ll,(),J~ .;-coroc, 8-,.-~


\ aic O~Oe, ' o~!IIII \ ~ tt c~l,.

xl. aii, ~6)E" ,, ~C,.1' 6)/f&.u ~X


'l:ou ~x.o ,'J 'l:ou .ou ~'llal . ~

xa.' a1':-ljocv

xc 7it u~r.a.\l 4

u.'o-z i~xXa, . L-x ' (LLXpOU '-",

-'l, (Ao1:~ O'ij'

;C;IXL O'j~tv -r'ij, iea8 ~

'-' o'-x~ ~ ,.\ :1' ~pa ;. V"1j~,


o~ ':1 ,: 82.
'.

'l:~ "

\,

x,IXL

n--~

'I:L
f

'l:ix.o~Z
..."

1.

l'I:"/j

'--

1"

.t:xv -; L(Lf~"Ij1' - -\.

., - "
l'
..
'l:lXr XOCL OC? oclO, ' 0.1 ,uv .pOO~j
,

'"

~'!I ,

t"

~ ,1: : 'u~~'f& 'rX Of'%yP-XOX ~ '1:0

aua-

:f~.'f

, tx'llv, :: ' ai; u.ip . +

'~ ~~~-o , ,rt -~~ Xo~o\ 1'1% 8'

1''

apt'TtPLfJCi\l1'X ., '
-~ ~:'J~ oc,
\l1'OC '~-, ~X - .. r..; x~

-ox~ - - oy~yo -' o.~, ..,


, :i- -~ .1:9 ~~x 8 ~.OlJ
'' axepe'ij.t :oc. , 'o~ ~tX'II'rXL ~

~ -' 'I::.~ 'l p'f- '-'J . Ct;,


~' '
v
~,
"
.,'
~. ~~, n ' XIJ'r 't ~O.o ClLVQtA'"

-( 29 ) ~X 'r'Yj, iI~ - ~o ' ~,' ,jvoCE"fe xc


~plI\l &; . iACit '''', " i X.01JCJL x.ii
'(<<-;' "LCitorpiOYTCit, ""'fL boCCit ax.Zrw;
TOu; oou ~; u.-i] ~Cit\~ iX:lj .
AUyCitILLY (rCit'It''), r.OO -t" "la~CityfCity, ty ,x.'1\:~

~p, civ-rL~eprx~La(Lbv "'~;

mpccv

- ~y -'"' mX.~U~ :,.;

~TJ':.-l r"AAx.7j; ~UY20'-re{OC" ~ (.&' , '

uij- ~OCOt. Ea L".\l-CitL .1&1 : J.~"t'Cit~

x.CitL -; O~OI . ~I2 o'ij; l . -rij; x\~ o-i.


aiCit; ~o-o, ~'o, "; 'fOU Citt"LCit..Oi) ix.iaoou -\l'
x.'r -, "/].9", .. ' -~Cit;.LCXL :
"Citu~ ~I 'fii; !; - ...% ",. ov ACitC;"; (~pIXY, ' ~fo~,opLO'B~ x,Citt 1 : .- opeoac
. ~y ur- " -- ~-I 1 1.
,, laSL lmaofLW; ~ , ,' .. ~o, i'
O~'ft 7--<1 ~. -i -Cit "' - .., x.c -
YA'h-repov 'n ou-r~ a,\l . -.~ p~.l3I '
. oij, , iJILi, it;.ou?a't! pllX,'ii l,
",; ' ; io~x.xl -ll t,

ox.~ ,",lleU/l-IX'fL x.zi. ,t It1J'fI. fLi;."/]U; i

Xo~-y . Xyo~ .t; x.~aX r~ -, /l-i;


"- .Ov . -j,CX-Ot<-" ..

..oU X.!.P2AXiOU - -
pLx.QU t"o') , ~& vl ~Ut~LOv oxu..x, io~~o~o;
' C; :, : fL1I fLi~ -% La-
"/]' , , iILei:~ O'~ .ll i'fI,'lL l'll:J~

~S-o, ~y ", ;> ccu vfLtvo ~-rov " -

8 ,

' i 3Lxp4s1 q;L~; 7~', " o~ \1\~


"ool'll<1CVOz 'h:-i; ~p~. ; 'f'i ~ I,

.&

efaxaGe oixu..oL' .:;."/]l tX.OpQl, 8, (Li~ ,'",

'"'Aotx, 1?.ix: iux-, px~ ...'. x,xl' iI~"/] ...


,. x.:x'.~y i"/]s(L&V 'll~s. \: -'l-'

t-II, oou..o \/ ~'" ~zxeTCit, x,cf. ~.~~LOaUv'll ~

e"c:)Io~.

-( 30 )'- 1'0 x.~1" [-, i7\..,1:."t poo'o~ 6 ''~, 1'< ~


1:~. -'J1:'l~'J 1:~'I)~ p~o 1:0U ..1:0~0",'o
'roij io~ ~~o ~ ;) vi , '!: "
[I-~o~, , ':~yp'o ~O~OY' [1-6'10'1 1'0 ..,,
[l-':'7\ T~' - 6~ 1.lx [I-O'J, ~ ' ~
;( ,', , i C1 ~~., ).).0'1 ~p6[1-0
, 'r'h

6[-,'

_
~ : , [-- ' 'l\ -rO [I-('rov -r~ 6[1-&-

'~ ; ~ . ~~o, 'IIO'O~'lI'


, [l-c ~ Ar"{a. :1:

-sijpll 't'06-

1:,

'' .~, :p.~ [1-& ;(a, ,je


MYx[l-xt i lJ.
.
- K~-I i 'r6, h?..: 6 '.
- Kx't' -.. [l-6110V, 01:1 ? ' 11.' -

1 t 'roy ', -, a, ~"

. [I-C . ' ~~'r')'J' Eal'Jp0u-;, '' ~o(,


r(ypo o-o'~ ' .- 't'~ ,
~ , 01:\ 't'~ - . [J- 'rOU .7\; -i-t 't'ov
'IOAE[l-OV.

TIfI6YTI, 'y'o~' i .. eflOIJ.ev 'J[-[-:


-~: [1-' ix.eto, .: f (), [- ; i

fOP 'r :-1:, ~ 7\[-'


- 'h,..?, (~, 1: 't''ij; 'rE'fPETOij~ -:(:,
\ a.; :, [-1: 'f~; (<< puaLXo'ij, U1:.ij, - -h-

tl , ($" [-, .-:U't' tLClC' 6, i!~'11

x.oc\ [- ~u.:i-f. <''", {, -rpst,

ClC~x ,,: ~LCIC't'r.POUar., 1':2: . aTEpsiv

9' (

,.

. :xp~tlO')

., . ,

0'JOt-:SP0,\"1I1:0,

1: [-;;

.')

'

[l- )[l-U . ri[l-ltull)u ~l"o 1:';' -; ,j


'"1j~ '/, ..,.lIto'lI~ ~, -:7; o~,7\ .'
', , [-6.", 1:'j lt 7J1:L

o'~p'l]aSV &[-[1:0 'r1 [-' [l- ,??, 01: ~6 <

<;> p~v~ pO~I)' 9, ~ [ "

fL'

tlCc%'10'!eOt,ja'/Jft : (<<\ oo~ , irt& yj


; OI,j ; ., Itx~ i f/o(,

-jf~f/ot

't'oI),ixtaoroy, l iXiXvV'r ~ ~t6Aa'J ~~

FSTOV

. ~V0f/o0V .\'(1. . '. -:(, '{ '/)-'

yoUf1oiII"tII :\'' IX(~ 'C'a oU

eitl'C'O,.

') a"/l

~ ~, la. ~ ' 'l ~ !b'2, .6 . \-..

a'/JTt :cvl T~ 'Jttv ~txl\l f/oX'


6 ~ 86~x ;>, ~ br,(r,( f/o~,.
7 -l'lI 'T:-i!v i iX"1ClC Kf'~'/j '~..ol., if/o,
'"" -r-i!v ~ Upp6'T: r,( attuet'T:"t;aly.

_'_~ ,
Vl,

'"1'1 -r'hv

\'

't''t',

.J.
""
';
',

'tta'/jyet
..

. 't'-;" 'J, ,jT ~ elvr,(1 i~ Itr,(c

"J.' x,:rx 't' ~'jt-; ,

~'lI It~..~ '>lt'h iOC1\l, i'; .

EjytII1j 6p~, i"l\y-:ax ('.> .l~I(-;, x,XL ~ .


~Iri(LXTO" f/odvou '{a ,. l ' -1r
-

E~o-I) a la"/lI)-t.1 -t1 (~. '; 8.oc :i l


-,!l axoot: 'l'.a 6~o ;.l, n' -

- ~o') 't"I\v 't'I ~c.8 ,. sta"tx,'hv ~ .:,, '} :t';

ixA"llp')vdl,..IIGEV . r..t6
:i ~LC(~, &. 'h imLAOUlV"ll . ,.\ i! ~'ol
x:ICAlaOUGIV xIor'hv, ''' , cXI,.lt(d 'JOXI 8 ..
f/o0'J It.~.o . i a.' (')
'C'Ou Txi''pC~o, d:''. a --:i ~o') '\l, x,aoc
:i ... ). 8,- , . r '1
.. -"1 - 9' o;~x,.o, ,

. auyxa7naf/o0ij, ~I:i ~ (~Io't'pm(x,. x~ .o~ .


-~'/j ~ ; ..a ~,Xo!.ItrOU ; io-U,
, .6 - eIiAOUaLII iooC;1j

slt;

"-) ,iAA:IC(L7v

x,xoraTxe1j .! ; -(~ ''ll- ';. i'~


.{ a, ..' -- Ir W'/J'f 'h

't'ov ', (~a -r1 . A'/JpOstaxv GA'IIV ~Ux'


' ' ~~g, OGf~ ' i ' ipO'~ 0;' ix, -r .'JJ,,~'

-( 32

)~.

r~,X iy.xlta't't ~6 .' (I"] 't'~ auve-l.x:ll,


'rii; ~9'/j.." .. '.).,-l'/ja- -\I7, ..\

6 11" ~~ ?'1. 't'01l &11 40"lllJl '


6 . ~ & ~ ~' 't'r 1"a 1:0U
t.x1"O 1"OU, "6 . 1 't':'U , ~'IIlX IJ.OU :n P'Ij1:~t,

x,1X1 ~ i't', ~y.xx ~ Xo~'~ xoj't'iX' ll ~'


't'~\ . .

1" ~' . ~XYY c't'

( - ou\ll) x~

'

a,j't'1!II 'll (a~


't'T; 'l';'lj xjorov ,j't')6 .. , <\l
-

71. ~

't'XL 1 . i(l.I1"I, - bll ';ou

~x<p%1"px. &"~ '" l't'L 'jV'/j, i~.


6-. .

& U.,j't"r,
W
",
't'e'~'

"'A'/jptEouaLo; ~x ~
EXt1't
~uvx't'X\ ~\xx~\J~ , ov't'& 't'\~ 't' 't'i'
b.~'/jLo; -'.), ov't't -'; ' 'fIOyo 'J-Qt'i:' 71
j.:"/j' oou & Xx"~ . 1"OU1"O -!- oou, x,~ i
,l '"] ~ -rov ' Ao~lJl pa~ v-.x' :'L't' ', 81:\
-

;: -,) \, i:':fLU x,jT-J), , Idpx

,: fLO; X'J1'~l, x,x1 71 .. . 1' ' xu

'. 01" ~ l I1" 't' .~"I] 1'OU & "o~1"O, ,&


~ "IfL\lfL~ ill,l,',

( -rott a'Ju.(l.: 't'Yv tL'li

lI'f, i,o). 1" " lX~A<p fLO'J .J y~vo(l.'1.\, ov't'E:


.. xW1I -\ -roux.'Jpt"PXO'JfLOU i"lO .'t'1"71,
~ ~xlX.x1 : 'f 1'.1l U1Ja~.
-1', 71v-r-fat W, fLi; u'i:1' fL(.

vfLSII x.C' 1'1'610011 ') fL7jvx; ia.{ .& J'


ciOEAzao1'71't'OIJ 01~ox.x s~ - { 't'U.

- o/JX71 fLou, dm\II1'"I]aX, ~Lx't't ~. -~'i:1' ~x


'~utGUj .. ''. 1""]1 ~Ix( fLiX, a; :.

aa.V'.:J.~ (Ioi,l,,/j9 Gv'nfL , ~ .'t'i

'," cI, ;.~' , ~ ' a~')o'Y ' Q~1Jrt .,.S?

~(

33 )-

~~v.ir-rov oG-re " - t d:'o .i'J~ "1% i/;"


r- -fLr' -]j- '(, r "1t, ~-o ",~ -rii; rPfYr
,SILxi\, ),' cXv!u -ox~'M(~~ . ' p~
' ru't'1'; iarv ~;. -'.)

~,)(.-L)f. Opou. ~o rlX~&:-IX,;O' ~ X~


,- 3 io).& 1' r; 'r -"6", &,61:\ X~

- :-~; io".:r, - &, -1'; , ', ~, (l


UIP"llpIfO"Ij '1:' {.';;, rc 1'0 o~po-o 1'OVO lXV 'ti!~
u",-n); ;, l. po~ryo- , - (or ; ~-...
-.l"- -),11, Kutte ", 1roV cXL\6J.. .
-; 1' ~LtPV:iJ"~, ~ ;

nelaGu,

yo~

",,1:'1

t -rfdV

1l-- -r, ~ ~ , xr ~y
- "ll r - i~,o ..."I]'l:O
XA"rl

""ii,

ic xU--Ij;' ?rocl!C&s-r- ~Ml>


u, r ~"II-l)1'. llO-/'l"61' 'li, r '1
. . - - ~~

v' rolt~~ ; -rou; X~ljy.


, -()~ -6'J; "llxo~ 'r"ll;, -! ~-ro - - i9'o.i,
- . ; 1' . .-lI't'",:, - ~lt -", '
..01' i'f!' ' 1l; -,t-r, lXpll!~

....,;; iI r.

., X'"l)' .. ;', !2. " <6'

fLo, .'lia~ r.\l ILeyiA"1JV 'r"l!; C. ~ 't'tIU; ;,


u-; " . - ~, x.r. !Sorx.v ..OL2U1'2 -lX-;~lX -6'
Iva, ~UvIXOXL

vcc

-;o1'~ 't-; ., ~X - l""l)

-6 g; (~I' ~y'Y\; ."<, ofJ- (~prf

-"; vu:a,

"r -;eAetJ>yet' - ' . ~y<xy.IX

a., t"I.L

1ii, ... ax.~o (\l$, "i!)'~';l

' ~11 "" ' %-~, -' iVIX -; i . : ~IX1'IXI va:

~lX~o., "v .
. .
- "0, 'S I/-0U' IXY'"ljr

' '!!
~,
-.
1.
'
, ' IXV ~ljIX,)Y t,

..
't:Cc U.py~ '.; ~i~- ''t'-~ t'
~YO; yy-c-6; ccx;, ~p' i-1' .. .-
-repo'i ~6' -~' + &-j" \ ~y ~u

.. y~ ~c-~v

-r-hv y~x.Cla" "ft .iep"acv

yoi-

'

't7ic u",;,t[s, ~uY"t~ ~Li ' ~ iAX~tc

-t
-Ii oO"ll (;!), ' ~x !'

1.~ X,!J.L l1 'tlutl1" t~ 1;~ . . ~ ca"

-rx

ij~-ro

II~

11'

~ _ (Lsu .::J.,, " 7i~II .- ,


xv-r.,]
,
a
.,
L 1r
'
t, sr(LseX ~ t, ! SOX~ ciY\lOOUILSV, ~
"(~~ s-rt
-r
' ~
, ,1\0''). -rs IL -
0
-

sfILS. u. f' ,> ;m


v..o !-, ,
. It17.L "" xo~ ~, ..Tv l1, ~E ,
... -}; .. v /f ~o
-\), (LX" o~ ~ 1: 1: ItXL ""SpLOUCifq: .,]1(.o
1:

~'11

fLx, ~PXjllaIIv, - < .. f1ox, '{l) (,),

r.

,
umpxoIJ.Sv,

, CIL

l1

~.

'J

,
'a

:.' ,

' -..

: :

'
c

\11:'"

' ~.

!Xc,

" ....

',,"11' .,

(~y

'

-ra, OLltoyc-

slaOe , .,
a;ua
l)

XXL .. . .'iaLb, xo~;:,
\
ci
-

1:7)V

:1: ;
@

\)"\ , " 1:11 lt7)V XXL ~ lXX1:L7) It

l)

~IX

~, ua-rsp.,]07.aIIV;
l - 'i
.'

, 1'
71:

:;b
"t

1jc

1:: ", . (Llouc"t"lI' , llL 1: 018

, ,

1j,

va ;Oo~ -i

~'1I~

l'-E

; eLF.,]V"ll

1:'''"

L!X,

'

~~II \"11 IXa ,l)l \ .l1-

'.!
,
l1':,

b- , -

fot~

~:I"'

l
' ;l)
' . s .,

..

(LOLb

'.1
'"
t'Pl1~oll,

1:0

ABIL

~EI'

-' atl ~laLC l)a..-tf, .' ~aoll ~-

~,

y~

'').71

e)

x~ 'Ii

~' ~'"

.....( 35 )~.o
o~.l,
l5, ~'JQtl{ptTo; : iE -tlE wr:oll 8- au- )tu:'rJ~ ~1'/j' 1"
8"l.(~~ dT""u1I:aCfurUu
5 ~fu
el\lxL ' x-r Tou, ~r. -rou 'J, vdyx"l1

Ol~~!
iJa5Eft'rJOi\lET' x~
\ i"'ip~~.rUAi,f
.. I:(.~~-\l1 t/j~ -rYv u')u-r -1
i>~

~ ~ ),n.qc

/% ~

xx-rxaiX/j-rX\ - ". "

1,:r,~.'d;u

.... 'iiGi"'WUii

LOTzrUij,

51' cin.e~~'J;; "".nu,"",'

,
rUa.Uil5

WA~"'

"""

/%. !
m"

i~, " - -r-1 -\, "' "h.'fOU . ilI ~1'l5 ii.~n-oo ) PX~5(z.ilf ~L

~-r, /%061" iJ 1'. .


~\~'~'J' i.o i1f.; !U-r c pl
/%, /%1"1% .. -i),o morov 1('llu~ "l\
)l~ .'fOv lf"a.

n5~ \ "a.

io."o- 8~1:' ~o ~ ;tpx./% 1:0 -ri


&.

N"lft, "5 ~",-r

- oi~l -

o~, ~ ip/% r.xx, & .. \ v-r ro~


jl, )),

~,

1:'1%,

ii,,-

cc; "' & ~o AXou -;011 .. poxa

-roPtx.ou

/,.-h

cinu)li.oU

~ i1f~8"

--{') (),

~ o~ 1:' - 't'tAEU1:Xi2

&. ."fCii

.-

-ro.U

tlf i ;

l-r1I '(~
.Lii'iiiT,U""'1iii,'

:f.YEovfx; ..!i, a.~'J;a.Gu, et~I'rt ,;~~ i~o~-\o/%, "i; xaGfaa.Y'ft' i'tz';;jd


.,,@;ta/%

iiOU

a"ii%UL :i1fjd'
.:

iJfLi~~

" x\l~ (.)," '(-1! - -rii /% .s'L"/%\

If-;l
'

~G;lf 'fii';

'IroAifLou "; -ru -6


.)ilflfPXt
.).f.", f ~%z ;]V:ljy ;;;
ix'lf'lf=
" f, , X'IOo~o o[x.a.:ov K~pLO 'ac\

-(36)~xxo O"L"wxou .& '.&uu, . K~Y"1;(1~


.-.n-7j x~& irlX~ ; ""rea~EUo'Ja:x ~'t" i x.x-;CI,\,

1--, ' .~xtx -u'

,.}.,

.1"

W"L"\XTjV

ap't"t.ptxv ; ,

0.-

xoo,~x.~ '" ~:x, 1'0 .~p 1';


).,l)oao~ .-.

atX.xtov, , ~ po1'~z ~oOil .'i

ci1ro'lr; W~, i' ''i) .'/j; "6% ; c(pp()'J ~'II'fOU


'.1

, 1',

au", -
7jx.7jV)

'
.V'fI

~
,
, -1X 01::;

II-0U.

" , /Z~>r7l, 6-;, i-j'"o i'L;,


, . auyxwpt"L"E,8tv tlycc .:8; ax1 .'/., :' i1'0-x.;,

iXi . -; ''J( '~ : . i

a!ic ,

ui'/.(,'l\a ; ~ *~p, / ~~ K-ro:.

tO, ~ ioo , ~ & ~ ~IBx ,


2 ait; 8x~ i .. N:x()l)~o:, "

~ ; ",; 'OU; fLO'Jj

ou

'1

. &.7 OIN-Cl( i"a-i.,o~ UOpe!,


.- oi. ''' p'~~ :: i'iTOiwv !) aIX.XtWI,
ix-1 .

.. ; i.'t"1\; '(~ 'lJl-r aev ~J(XXL


,' XIJt't"ot 8Tf. 8 -.1 x.ri.l 6 .u::"L"

(. ; ,ll., l; Xpi~l.!X, ~o

'l Uo:x:Epo (14 ,': a.

6 t 1' !i

,,"t7j, Tj) .e't"

' \'~ -rou U; iX./ZO 'rW i., 0,000 ~


~ lnta-ra, & )./) ",~71 l; 'r", u

. ~ - -~ ~!.XfL:: ~,' ou :; -r~'.h' 1'OU iBLx.oij

., 7i~~ ' - - ~o 1,, a; .U, au"ofLG-

crJ.,O-ixTt; elp-i~7jI, oi~ ; ~,


'(~o 7] --' 1'. riX.l'l:tOU ~ -r,-f-u, .
, '6l , 4UTO.., _ 1 8..., -r,a,,
i .'aa., ' ioo~'I\

EvY::, ::, ix.p8'1I 6 %OC,

atxxov, ..&

lxcos

; ~4~;) i ..,v:: 'IJ-l.' ,;l; i7l,


,-', .' ee"L" r, ~ ~ooy ~r
7 'tU-: .cm, ' ';
_

.1

. 0

aev 8-~&1

....

-( 31 )civa.{ ~I ''l\[LU po~ ~ -1 auV'l\x:"v, ~y [LO\


7!'1l qj'.

[LO!J, ~Ua[LXL ~ x.i ...


{., ~~ 'l 8LX .\IX~ %, 1''l % ',
fLocAAOv oa.Y1'O, cVfl(~y 't'0 8, atXo~I.OV
~,
\\
,
'-,
"
",1
,~,
.
.CXLUlj' :~ opx.O'l, 01'1

,x01)YC';O
~:XC~ -r;i1Y -r;'j, x'lX~ ..- ~x,xloo, .
- Up:1', ., ' - . . ooTi atv a.1'
1'w6 iO~1'O'l i,.a. 1' l 1'
'", lt, x.~6o 7 l; CXijT,ll I~, .'l1, civ-r;ta1'p6.1
1
,,\\
,.
"
1) , ,
f<<>I 1' llta ; . l .%, -,

,'11 ~OI [Ltx.pd) ,

1' ~1'o i'lXYX'/j '1 ~Ioo.,

A6pao'l i.!i; 7iaUYX,l1'O 'yC i'lo ; ioY a.


1' YX'J1'tx.oij a "L ~7!X ~CItUT1 8'l1l, 8( ~
tMtAta'!l' ~ C ~ l, 2 ~80~y .6 ; i
6~o ; vXl, -nva.l ,'11 C ~IX8'- 8.
\! "~ i't6[LI 'rOU 11ouu.
- .. c7; .[L, i dA'l\OEI4 l'll cxijT'Ij, elotv.
, - ...- 1Joipet i't'EPO\!, eloov ' ~ : i 1''\
1.S .or.ior. . ;) ,...-1'U (.(;, x.c ,1"
.: S.'t-...-;

MIZc.

ltr.cAoOeA!.aCIt1'E i iILoep,x.AeLa'f,1'E x,cxl 1'1\10


a, .(~ ; [L6 [Lcx, c x.c
~ , '&; i,xOL 't'oiJ'to tl .%...-' -
~u'lj'l:a' 'li'l: 3 O,,l:L Xoop:tala?! p'a~x.xlO 'lj;
I!c 8-a., -a'l: "t'ij~ . .
Eic 1' 'l11\ \I.~, 2.,1) .
..."
.,.
,
vouv "t'c"x .%
&a:x,
.'.IC7'r'1l -" .:a au.
:oy'I:'O~ ~" ?! . !'l!, ",,'T-~; ' - ..i
\l8{ cioiV'r'1laLY.

." 'tcxij.ct -\, llpia~'J, ci\lSl(~P',.at

10 t 'tt!.

' (lu~ . lj , \

ofx:r. a:,

-i\a11 .r;,I

" , ,

}\-.)~ '. fIoifou.; ..0& . ~

:.,

-( 38 )- ?-, - o-}jv cx.LLv ~"/1'1I, 8 ~. .

~l ~ Ux.~x, - ~ - I

'to

l. o~

o~'l vcX ".2!l ~o ..~ auvO-hxr, OOLo~


~ . .. l? ~ ~CO 1 \lcX -r ~oy
dPOrou I .. " . 1\1. l l erxs u-r.~ .c ., .
"
2 ~ ~. - .
~X ir I 't"-}jv cx.IJA-h ~L%I..:, 1-L1 ~ .' ~

'i:o

; ..' cx.L ...", ~?-"/1l 7i.

' "; ~L-7jul 't"ov


"hv

..ov Kupfo'J b II X-hySLAeV L -h i


. "/1 ..ou ipxeTcx.L ~ ~x iCPO~Lcx.ae~ " "iAeuTa(cx.;

,
.
<\"
. '''

cx.~l , l :-, "u 1J . -:, g.. c .OI llpsaf:uI -nAOV c,
!; ~ ibtXae"l.~v, ; 't'o i5-v O01J
" -LI PLAocppov-hascl ! ; .., "

-'/1 l X~ :'1. ~piL -l, - ~ ocx.poua:c


~

_. "1:' 'LI '~o,. gTL "'

'1J'iO O7j

;"-l ~)I.'Xa, ~l 1: !' 2", ~1:


-rpo:.yo ~7jL, 6 ~ -,;t"/1
2..-\ ~1 P"IJ ..bv 't"-}jy u-\;/jV, ' ;'~
l17j-1 " - ' ""--"L 7~i:l, '1.'r.
. xoCL-> - cx.7i "/1- gl '

L iyc'.J x~oy ! 1: eIJAoyocpcx.e!; .,

1ino\l -! l ~Y -rovoro. cx...U :


l1,g L, . r1L - && x'..e ~

; 1:0 OALbtpbV uScx.-cx., gTL -r7i1 ~

'7i1 acx.l, l :'pl i . . tltXpLv7i ~ L


-, I"'/1~x. ;& L : ~vcx..

lJ.i,. .. u-a '' ~ ., dA"f,OeLXI,


.. ~'~O1:I '-\ ''L.., -h-v lj' 'c

.61 - '~YXL "cX -t,-,V.

E~o ~ ~o L ~ ~o o~,

)~
."~ -\' '0 4\4 dZrdZWV ji~lX~

~a--ljdZ
iX~AdZU~dZ4 H,f 'nvdZ "'-"''''''\I~
. >:0 . -:o~-: , (sl7rov ) . do

-f ,

"'C.f4 .~04} ~O"',

XPUdZl't,

a'l\f.tO\, iYLG4L, &;'~~~l' ~~ dZL J.XA'l\-rtjidZ pn.dZL,

L~~dZ

- 'a'~x~ ()'-X~o " ~-t, "~~,., 'ft, <: ~()'Y-,


aYLtjat4i'

si'JYLV-dZ'. 1JdZi'Jpxs,

ZOZ ~dZ-s:~~/L.~

& ~Z vji dZIjILdZPI1G~,

ArSp~dZ'

~'t;' ji.~r\t dZ'tdZ-

...V
.A~C1Z:: ~~ COfi'JdZOadZ'
&
~n ~U.'tUxd, )attijUILdZL 'tij~ ~Z'&~

-rou..l1' plX~'"

ot-'l\a - ~,,,x' ,: Ku~spv'l\.;

P~

~o a-, -cl a'txGftU)v't~ '. , - I


..-ldZdZf '' C. l'lX
/g;

X21'a

AUL.,ro15 &

dZrST\'

'"t,;:sct;J,

."]; -rbv - ~X '-- (),

. $' ~x.-

elatdZL lbdZ i-fi,


'dZtf UG~'\,,4,.I>.
:;u:.4iV ~ fL-n ' 84: :; tmi'JdZpU4i
sjt~lj eI4il'L
~I '!: i ta-rsLAxILSV l1710 nTt"l], 06 ;
~,pGidZ4: ~ '.dZ
ILTdZ' 'tP<:

8l' p,

:; ,
P(L:{4i

-rQY ;..-l';"IJ) . "-ptvX ,n-~ t,.;sdZ~_CdZS


lb.OLdZ~1J iP1J )(,S'.4i

-sj-,. . 1JdZ cpdZ{,;1J

dZlb.- dZ ' ~

~-

a -:& Q llpabU' ; ~o 71 ~,1t.av --

1:0U i'tji i'JdZ&; dZlbV


't-nc ~py,dZLV

1: ~b HYS(LovIY .l ,"7

X.lXdZP

,-l

Mcv

,dZP~

fL"l]~tVLaGs,axv

t&-IjV

-' , ll~dZ~r., "",,",,,,,,o,,r.'". i

n'-1 idZk~

oy~ 1'"~ ,\) .. Cc(' tyeUY:/jGi\,:,s O-XV

......( 40)-t&.' i~:), - "'1'-} ppQupipxou -rou 'f.Q''t~

a5'/). :t0':X, '~T ~t ~O'


, j) -rov poa~~
'll; siP1lVLIt.~II (JU,,~i's.; QUOO' ' L r.m'v T~.

, "- , mIl1"O' 6 "A"Of; - p.~ ~x.


(1, ~s rtsc ~, ."oIjt ~oop..& v?-r
-tou -C.'f -rouo;ou ,<j"..v ~("';&~ -r' . 2, -
'iJiJV, imBU.ouv' ~ ~o, xxparx, : '- , ~&o
-rX ~zp,'l1', a~ Ui .,., .." ~lIk4 'lYc
c:o

11 ~a

-'9i, EIIXrBpov . y~o

o'9i; ~s)tj, cu''9i, tLOIJ, ..'j ~a-r'j BOlllijt; . '\'OU

' x~, x.C& ~ oC WQ"I'nUmc.. ,


~Y

1/

11

.'1\a X&oUXIl ''\ -'' l~lI, .

--, , " xf, *",0 auClCv,

- Xr.ox.''r1' t'~1I . a-& ~' ~ ~y ..

q't'c8~

..ou-ro ; ,_
: - ' ", aLO't'L C[ a7lJC ') ~.; ~x"~~iyo, !
''l)~).& ~Li ' d'~ i\l~o' 'i' -ro '
~,- " ';o(J~ y~ 'lf~G! ~"II~, OwtPTlJC'sLYOi 1,~,
.'1\ (l.o'J r.~1. . -"t.
-

If

o\~ tEOl6)'t'~Tt i&~, Xw~yor"llIJIJC'

*n-"u. JTll

. 'iJ 'n'fIoc~ o<ta'iav ' ; a<, l. ),,"

..

~& t-~"/lt,. 'J' r uoy~ ~t


ioa-o 0'0" -- 8TWl :~IQ:u$( iy~exo~EV'Ij\l
r.y ," ' , i~~(o.TX< : '', ~"/IJCI p.()u
"t'v_ oi, Xr.oTtai~, ~1:1!lJC ~o , "Ii~t (1.0'.),
l. ~o , !' ' ;'$, {,

~'rOa\i lJC~7i' ; -roL~T~i; '1'',, r.xl. tp(x


~i . xo,'~"" 'OSPL4aOTSPIJC\I -'j i~x.7ifi -, y~

jL-hv -8''1\c," 7i'$e, '-: " ,, .f/.QU . i,I"e(l."/l1l -l, 6. ': %~~r.l't' '
(' ~, .IJCL-~,j't' -'h ;jaOs ):l" ~x
)\v-rs im 'tu-r, r.O'.>, x.~I. "- d.AAf? 'ltn1 "/-, ~ ~z\- a,,,;;: ..b oU o~ 'iJ-a !" ; '1:0 \

-( .4J )~o - vcXYiUG% eliJ U' ~' "'et,


i~'o.

' -rzihz "Afj "I, ),u r" Xcp~

XIX' -\ cix.olQUOyoOV, - l'


. -:' 6lcz-;) .. SL io-- '~
o:Q ~&o i~pi~II ~ ' ~ " '~~ -- ~ .
pp~, ' '')" m- ciM~cz-;ov, ~ .CZ'czl

ciaUViXTO; cz' ' - ? !zHX.O'ii ~ 'rlfL


Uew.v cz, L~LXI'rSPOV o'f,' u-"lj1l(lv"r;;
uv8-,i:t, x.o;L ' ix.tlll"I) ?!

[loriAItJ'rlJt, ( " ~

ia~AIO'f)aX io"-(O' 'f~ riL iX-

1;- .o~o --;ijL'ii;' ~~" ~-

-roiho f-oc..v, i UjfLV f."t~


', -j~1l fLC fLlpLX~ .
uOfLl'l\t.
o~' ~'r'I'o tJIt01Jazt:x' bQt''r- K~Y lILiXeev . ''"
y'ii; 'l ~lX o1lV ' i{ '

V"

W -; ' .ot,;, ,,"~ ''cz AX~po axe~It5

~1'fLafLO(iXfL), . . "oo~x cc
1/ .'li~ - sw

.s'J -o~ Nxoo'C: t

x.czf lC v'l\O'ou;

-; pl~

r. . (I.-)p"\r

'

.."}; ",pC czl aczot' .Ot'- ,,(';' IJ.


., OV"tE , 1' V'rt, "i r. . (
~~ 'EAA"haovoov c . ~

-rou

. l% ~", ~
') e{ .. ,vo, va ci?\
.- Ot auvo(LoA6y'1taLV ~,I\ a:
,~~$ 'f-V CII~-,}.

Kcz\ & ,"cX, O'~, cz 'iXUiX l.,Jc. ~.


l"r,aee, ii- '"a ~u "l.cx; '.' ~"l axpii civ
'' , ~ - iJILipcxv lj -.;; . ,
-rnv IX~X (..
KCtI oj p~o iv"r, i ' "rO') (9).
ci \lcz ; "."n1;1 ci io;."I\Il)

"rOU X~'. z~~~, ao,) 1"~X : lJ.:i ro?oap'l\aet; l)-

-( 42 )-.
..\'
,
ecar.yw'{IIV r.YIf.r.

X\lCL

\,

,
\'

oor. - :

-r.-

..'l\!'-TCX, 1~(!) pp~ ; - !,-" : ,


~cx;r. f.e - opoi -
xcx -r !'-<pYTIaxv l .( -: (7'J!'--

- "l-"l!'- "> . !'-?,


& pa~ 7j

!'-& - .J , ;

);;!'-v'l\ T-r ll/1 ,i O01J.

- ..la Xa'l\!'-C(Tcx ~p ~
'"
AJ.,..,J!
'e~)"

1 'f,V7j'C(L
" , Q";OV > .. ";",,!'-

,
-:tl,

<Qv-'l

.. - .'..::. , !,-,

xp~ ~ 'j 'f J:'l\-l u::i "rwy'j, !'-


~,

If.Xl -.. .

- !'-) . cuu; 8l, i 1.1 !'- (t 802);


ic T'j; r( .opr.x\ 'l\"I!,-~, ~ j~'r.

,",010V-

..; ; ai"1I ~xo x%-xxpO~ !'-$ - .~.


'j yaAALlf.'j; "!,-. <':Ja

(Liyoc
!'-, 2 <:.. - --r ."1
ron{xv CXUaT""Po'r., ~! -}, iuCo% . . !,-!-'
:. 4; -\(; 8LTt a'r\!,-tpov !,- ro<p%ao,
-i,- ~

, l% ~ ~ i; ~ x~:...r.

-l

, 9 .!,- ' XllCtP?Y !'-I- -r1.y


!'- o!'-ol" !. 1, -\!,- ~~ iopx
O~ I%,), l%9"~ ' ~x. x'r. v'
vocxwp-;'aw, aii, , XIIC'r. i 08l, I:J., .
.' l ."" . ivo.axoA"r.eW!'-tv ; .
l %1 a'J!'-pwvlX,l .: - ,"ocrov - , .'
'7:~ ::, '7:'j~ -\;"; !'-opC:)aWILtv , ..
!'-"~ -xr. ;"~!,-:'7:o., ,"A&QII !,-!,-.

va '!,-;, Q C-II; -~ l -
,
r.fo-:-xatv,

1/
1
"xo~.a;
'"
,~
'"

-'"
x~o.o
l%
!,-lY"~

i;;\,",:T~?::tv ~\II
-;"):,1 V::t-

x::t'r. a~'/jaL 'lTl1 !,-~

~8"1I '7:~Y a'JIIQ"llx(~V, ~ oo.O~ p5:!,-r.

~' ;;lO'j; TOV -;') "') 1; ' r. ";;

-( 43 )
,,(
,

. ''

'.1.

II~

;la./l-ll

I.\:a'

'

....

, ,

/-:; '

i'n;aL I'~ )/,1 ":- %~o-'l, ....> ~,


,!l ..' .. ~ ..or '"fsa~w.. ,~';'v ..' U

,!l -1 i~@l, ~ %'1a r , :.


,

..

- " 'Ij,' r. -

~ -;; ~ ,l~oo ; .. .. ,ll-

l
~,
,
...::
cx'"'"
x.I~
l~'iv - 1\v,,r.' r''lI Xu ', ..I1!1-1.1:'t.
1: 3 ~.lX, , l. 'IOiAlv ~' '
Cj>'.)piv % .. , ~o ./l-,,;' 11/1-0) ."',;':, (
- ; .. ( ~ .. - ) ;. r.t..
l 1:ii, & , 'II/l-~ , l.\:v ".,
Or.~ urooaxteii.
T(~'I /l-ev , 'r., ,
,
'
"11
/- /-,
'.), l,

; ~ /- i ';p'~ 'll.
- T\l~).. ... -. iroIa'lov X.6~ll,
~, ;x~x.o, &% ''1 M~o ) '~l

" 'j, " (~ou .. ., i ~p .. x

..

p~(~;

/l-qu,

~xXI; x.xi

..prmo o

7\, i, -l l.:. ., i,
(

..

}:bblZ ~Ix AO~aLyOY.

- l r, lj, '': , ~
I . , i , , ~v ~II1 vX cpar .
.'hv ', ), "OU, ;.60, .l ';'

~-; 1'-

:lj ..'I "';' x.~I ..% .. ~'J ;


.. '
.1<01'

.1
'
,
,
1'~ I.\:V":'v ,,::'I,

".,.,
"\'
.'

Oa(l

'r ~"IIIx 11. ! ~y, 'l: ~


, O.x~~ roj;/jpe;t)QaLO~ ~ '!i

't'iJ'J

.3' ~lx).&, \/- vX ~'lL'hll

.. ..

1,.

T'~ :? ", ~X .- <?Xy~ (~ ;


~lxx, 'r:X1 ~:;, o~y, xf
'
' . \ '~ , - ,~
(,(, auysx.P0't"/j"'~:J.sv "'/jV a ';", ," au'fOrOY.

-( 44 )_
..
-

i:if

aUjijiififlaty

aOl;. ' '

'X~

't0 fu'I]V -r..a: 'ti) X'O~71-

-, :.oalo~ i'l]
-

-'),

,~o~

X~&l;

al&

-(fif7l~lc ' -, ~y ~YXXl & vX .tv36JG~ a

'I''""V 't; ~\x-o ;' ! t'YrXPOY, "-

~y-,p E~IX~ )~~

~:.~

'to

- st ' a'J'"l\/1V,

1. p1.t)~ l~l .

1\1ii:~ 'l

1:

~f,]t 121'1 '

l..6J"f) ~ ' , .ll ~


-~ .-lj ' , i-oy
~ll7:x

1:ck'i,

y/j 6~oy ~

'\'

-k

a.ki:i:8 etE; \

xxlx.d, . ~oy

.' ::t-!'t,

"'
' ,

! '>).
QUuY

o8~~IXY

'.

. .

1'11'1

'

xr-

' , i~ IJ.tyXA'IfLou oi 'Jl' ,,1)


'/j ~ 't:t'Jt,
.

)\1

't"c'l],

' l

itcriii -xTE~

.:'

"t'~y . "f,c l ;"

"7JV " '/jl, c.o . (~~


oPE~E;O .

O't9t, ~. ' " 6J'/1 p""lc

.71T,e "t'OY xa.,J .-r, au~

"t'o

't'b

000'1

" -.

1:'l] auyo~e'J6fLeyoc

if

{ 'J7

-~

a\l

; 1t'1l;;l)~l - .; - -8; .

~SL 6 't .l~ fL6v"f)C -, "' ~-1


:) 7777d~ H~o

.,

x.~x.;~zx~,

~ - -r. " . ~o~oy - "t'6-$


.. . l\"I], ~y . p~ ~ ne(oJfLSV

-( 45 )t, ~a'';~&;ly, oX/L'/]vi-rOIILOC. ~&/L'/] iveX6Olja~y

:QL, fA-S'" ~' ";~o71I ' ' -n

.ro

, '( ctL 7./LsL, /L"S~';/Lv.

Au't'll ~z ~l"o - &ll a~&l' .. SL~O/Ley ~ .'


'n\act/Lev '1:0 ~loy a.u&.a. .,j"1l~ ~, -r .. :
~fi!iC 1i~ ~~/L: /LiAAov "OU . &./], ' 01) !Jixptc
iooAe/L.,jaIISv : u/L /LSGOYl"l 880, :f..&."/l
~y.o, ()t\l

3" ~lII

z~ i/] .

' : : 'l -, . : &l\l eic


ci'hlJ - Xa.OI/L ZIXX~'

'th..

~i--v ""l1'1

~oal, : ...: ' [J.x:tx(a.; :'t': .. [1-ix.oc ~"OY


AOY0[l.xxIa:c, ia.aL"1l 'Ju'lj't'Q ~ll /L'J .

/L&" /Ls ,,1 6f,a ..o.ij . II ..~p.:o '';' io


'/]/Lae;, . ..~ ~oyy: 1'O'J, ~o ! l
[J.CIt't'Q'/]al, . ' ~ ' '''f'~o

/L&

,. .. ~, ~'o') 'a.~-;'/Li,

~ [1- o~ ') 'J't'l'l'J

-7 ciarpCAe,XV ! i'.e~xe..'l)aICltY /L:, l 6- ele~Y1l .


80 .. \. .. ! ~~r.x.~ ~'l)yl
(J./)'J, U[1- 'ij [1-11 ..-ha~~~'/j i 7
; ~'n'h .:, [1-& ~''o; ''J ' ' .. [1-.
l ~ '"1l:> ' i ..pOO-1K,"y/
:' ~II 'y~'l) 'h etp.,j\l"1l' ~o 19 l. ? (~.'; 'el
, ' l-rQ~ -i' .. . 1809-iv'JL'J. 5-/L') x~Clta
x.~u'ij;, (':>( 2, a 5, ; 't"hv ''/]'t'r a':-[
tia't"tp~G/LoG'

. p.O~ - -, ~.o .i,-O

~x.o :/LV, . 'h ~& ~'"'Y": iucc _Clt~ l ,


~ ?-, ;.' 1i.ov :" 28 &[1-0' .So"o;, "1\
8--1) !. .i] ~: -

7/Loy

10

.', ;

6, it~~/j "-'tcc, -iJ ~o XCIX


u[J.'"1l -1\ -"l). ,: 8 ..' ..'l ClJ.Po
ypr ';" ~;"l ic..:y

..

"l\

(. pCp, cie E~\I ~./L"1.! "rl Y~'"

-( 46 ){Laoft, e'1l.v cp . j..fI/~fv, ~~ .


.: ftx'. l ~ .,.&

'to" .,.iatv h


fO:'j

t9

..bc.U, .,. o~, ~I ' itepr

<J't'SVou ~. j. .,.r., . l/ a.

. . fO't, .,.X~y AxC;ouax ~. .611


~lJ . ~'"\'xo ?~o') .x~ fOI) f1i,
My~'l .
,'"
..11

'"

..

-,
'
'11' .. '

'

.-

ooi '; ioxoJ; ?., ~6y .. o~:;


.t

"

"'tU(}'J. ..,

'\

-,;.
-

'
,
.. ..)

-r7j, VCl-h;, ~ a~ ' io~:; ; ' [.6'Ij {LOU


.,.;, ii .,.. . ~ i~ .&

.6 lj, ~o, 'r1lII 1.I .r-c.f.U


J'J, ~' 11'1[ ~ .-\,.., a\l
. r,~:h ; . cc.."

. ~o

'1\.~ oC; i~ox. / . .6l/


C;.tv .,.o~ -_ . , .

fr"

iV~fEge:a'lJ' . ~o,jAoIJ TO'J Xooj;, ; ~ -


,io~. .~ o-j .. .I : u ux~
ll {Lo'J' . l - 3 u~
,,. ,
'

..."
,
,
. ; {LIX' x.a. - x.eIIl.sov c ( . .. v."
- ~ , .;
..,.
, ,,

'. ; ; oo~~; ;
; 11
Ao.~o; .., .. . ~ IX&x~ . ~ h~u
.,\l 1., .6'n '71 Xo6[J-11 .'f..

... .

& ,:,6'(,a; "'; ~ .1 x:torrtCea" ;

- ~r;fL6atov

(investigatioDs),

; ~ ll~eAe e -1

'fy &; .. . [J-OU, "l.'':; a1l.au '

,'-L-rJv, ?; ~ ,j~..v -'? ~ (~cpA&ta.II ,


\

,\\

f'

1.

'

..

'

,!to'J~ .l , ~ . x',c,~ O'J,

~i; lL:~, , 01), hr;. v?t ~ ~y - ~~Or.


'.: ~1.(;I:J.i !J-ou ;.~ i; yy~i L1j;.

... ..------,

------

_~

'

J}~

11.
1iiit8_

.() 'II1O~

'to"

" 'ro'll ' .'ll :&:~OE


1 c cc:l
.O~E
V>o nzcccocc 'ccccca.CC:&:Lcw:&: :: ~Yil

L c.''C

:&:Li

' ~ 1807 .1'n ,

ll ~"o ..

''.u~V.

::rli.

2: \ i'w(ft(3(1,

',' cc.nCCC5Ccc

cu'l'afC~u~',

1', aLi au~ ';..,


'' n x.~ .Xp.E.~ .

..

px~ 1l

w'll i

XCcb

EFfCro~fC. ccCcJ.cc;~~.

(3) '0 ':EEOP~P 2!. 1.1 I~Mp 1O...~ N.x~

p~

11l

~. i6oyo~,- mu1S11 x.~ ., .

~~;~~~~:;~:;lz~.c~ c;ou

KPC4.C50UC:c

.n.c -C .ccpliCCC::cT:=

" -.

(4) .a o~o -. , o~o . .fC~


c.ccc .. t.- TofC
OLCCCCU c
.. ; .
")' Cili
xoc:o 'rrLfC

i~' a~a. a~uxnpae!; - .1l1' ..' l 6


yo~ x1l0~ .-'ll .

a~rt~j:c:.
-rct1v 'c"300lILu-cm,ll .cc6.{ccc~ CCCO - ctpxCC.~occfpmcc XrT}')/Q)
(zas - a~op~aIL01l
K~op Hammer . ) a . ~ 1l0ooy~ ".
ll .. l 1c"98 . "",.&". a~
c?.., tllcc. [['Ol?
.
Zccca~c:c.CCO!; eLH'VCC a.LCCLu-C
.c:fl .~
}1. !} Ccccloc?ic - (B:cmmer . .
.

438. __

-( 48 ):.;

pjra

11

as1I

~ 611

'

aiIl

~n

';1l a~aaculu 1l SLooao1l l!


:1l't'01l' --. u

~
~

.vo'l'

'

(, 0'1'0
~
A.dair
OU'l'U
1l
(A.tachtl) 'l' X.O~'I' p~x a. as

'Peaxlip.

(8) 'Aa,:xro!;

..

ias

. a'l'. 1l . .

''

,l, ,l,. uV. u. .

'Glouc;

-;

c!i

; .

"
1 a

''

"1 , .-

~ .- :. lluoa. .; ...".
;
L opard
:Buxt. ' ' " '
(SI8

11 .

Davy

18

dmraJi

EdO


TQN

7>
,

1822.

.......................................................................

.l.LIvIBANmN

" "

18;,;5;,;5 (

'

'I~

A~A
.,.(>r A(~};~

----at&~

" ,.oU 6.I'" 1"0.06"0' . "<. Uo

(,& P.'~7i71.ir:.,

'HT~!7i:~~0'

nf'ii(~'7Oi

J . "''} 1:} :is-.


a(71,(P(Oiii

't'i:> .';.'. 1:0


KOf,c!oU .;n X.~'l xocl 1)

.. ! (.).
(ij
.. )

:. ',iiOf 1 . i

- -:. u!ov 't'ov y~


'ii l,

1ri?;iiii.i

ipo 1:1j, ~.:.ol1, 6 p~ 6ii,


ii,?;ii \lOv.tIL?;U

llP?;P'~TOU, cl

i':iv" 'lj6,,1v

Avoou

jiig71'(a.).?;i,,l;, ~

oax. \ Px!~t, ~ ..,


L'~

AeUaLY

ii,

. &iii)qc

y~y !

...

'r~

i7Jb',UZ',ii_
}s:.'l1:"/J't'I,

!:. (''ii)
1:2
,iii'1'
! ~l t'u . :.1 ,]. 1:0-

~
Z~OIliiii
~
"ii,
O'ou , U ~Lt'vS .. :' ()

%" t~ '.b

},u; , 1: ioo OIKpi

iiiCii '

'01j,

X,~o!)
' '.7'.,1\"""',7
,l\'r, e,. ~It ILSA~vii, po9~o ;..

-( 52 )-

c..op-law 'ly~

!&' s - 1l ifLt't'efWJ ~'

~yy. ~ tv~ cc' l 1', ..


l, . ' - ,,~, ~ 1' -!) l
'-- x.o,~,

1. , a~l.-Iap.y -- ~x ,

Xocz-rI1'tr., . - , ." El..~


o.~o l9't1 '_ 4 w;t';/j~, 'llp~ , o'ii' '
!) -l ' .

iI 't'wv

,a

pr.Osiacz co!:, 't'oij 12360 ~).o

... 't' L ~~bv

ijy XrL't'dt ~o, Xo~TI1 ~ 't'Yv 't'o ' 'j


oij, -"" l1 't'1JV .l' ... 't'~
.l', ,.. ,' (. ). -I .
. ,cXylxxOev ''; '.x~x{ tJ~(~ ?7)
, 8 ~'Ix~1 ..1 't'ij, ', ~o
I'"I)YLo& l,

(rlOVcz, l ..) .. 't'7j,~ czI't'oij,

'"~ ,~v &tV~~L a,", :, ' Un, (:) 1\, '.lj"

l, ) YI1 l-I lj-.t, ~X~,O'''O:~X~ -:


.'I'J. .. ol, iz ' xczo~ 1'ij, pcx,
; ll .. l%, ... ij~ ., - -. ' ,cX ..
...p~z' . !l, /"l)' .:: .. , ~

o'~\ ~ ~I:x:p .... 'lj, ...ij; o~;'o


'71 ' i,~y" x.xL . .... '''

/j,"'h ypoyo~i~, Tij, .-- - Xl~ll


. -(~~ . xtp:iv tj(~. . 'h .~yo.oO'o,
iJ' iv~ria-(, .. ' .'''. l~1J ... Qf~
.u.~; ;, l .e~\ll~, .ItX eSOU ul,v
~':~o(x'l tl .. J.; . a;, '~yol.: OI1 t-.!% ... ~,
ae~a't'i\, Ub1a; 8.. .. ~, . -1 ' ~,

tvQp.La~ 1'0 i~rvQ( .. llXOPI~PJ:tlY -(~y .., J..(


;'a. . j> OJl.Oo; ,ee ApxtepeLt; (~.v,a

; cz.:'t'ouv; o~'~o; ..ij, ~.. ; ,"XV"'II' s"


't'"/j,.

.
, , i 'gtt~ 'h, ; 't' xp-v. ..ur'O!J .&~

-( 53 )-~
.ec\ 1t.2:1:I " iaAiiLL(iy, aU\ltPjerq: Itl alJYXL"eaeL 't'OU +'..
1:'; MoMxutx, M~T', ~ 1:0'- . -rijt; ;

\~;, Oa x.~ ":j,-- pxpf) "",";


~ 1'~ . x.~ 'EAi(icz, "l\'; "n:c1cz

XJtOU
mLp

,l:i\, &~TI ub"l\.

Acp' inpou ., +. vTaoI"'r~px '~ ati


r:out; yczu1:.Itob, u-i!, xU'rOXCLfOTdvT1'Q " If,(Z-r--1 "xvczp-

7.0'

~.,.o -r 'tCZ1'd .yV, ~'r. l ,'Jcz

1 ~' lilO, YIZEXUX 1: " 1:

dao iY1'2P'LX~ a'ljiL~xI.


'". 1' -;4' 'l:ou p,,,Hy'to

t 236 -r" ia.

-1:~ '7!i'J-vcz .ce;-i,l--Ij(JCZ

l'I:out;
O-rdAOL 6'~

1(,A1JpL, Axcpupx-yoyoU-rcz . ItX'tIICJ'fptcp'l1'I x.x-r" 'tiy

. I. -'';' ~L1.cz Jx ! h.x.o 4Ully 't -" (-r"), xo;'oCo

3i oEYcz

i~XI1: - 'ICO'tU\-, oU. ,"

., ix.'rO

~'ox .1'!ll Ix~o, i 8 .J' 'tCdV

+.

>rii ~

1:
dLa 'tOQOU'tOY i.o~-, a ; ~ i:iLIPv ",oi" XoaI1:Sp 'to.onwv "inCZ1:L.- (, ".
~ 2Y'f . ~, vo, ,
U~I"O, .'. J 8 \m MpCZLXv , aAOouacc
~ , .~ iXouro(;o;'-iaczacz

lY'fLx.PJ 1'ii, 2/, Kp.,jy~

( oi 1'eau) .xAOUiLtV-II"

-ea ~ 1', 'tOLWrou;

C-o Y1:XP1'~, -OC'n - 'l)p.)~To; To~

\1 -,~O'I 1'ob, 1l'

1' "(pou

.'tii,

v"l\ao~

.&'-OC -,:!) t;tpo~ii"IXY ~T.Y 1jV -r., v"l\aou 'oc


. .L,I'tcz,U1jS fvcz ipxtf~u, -
~1\xoz ' yVo;'1\ 1' ('f~O~

z,;~) )(, , 9YMx~ a'2 'fiic


. i\t; .,~1l'OC'

" - -~pO 1' -, !'-7 WpTr

't'otc

~oio, ytdrr"L a'JYSPYO~, 1' ef1J)V ; 1'1,, iYIwi

-( 54 )':.~ ,,~ ", ! \Jdv ~'U"~I :-o~ 4j> 'rol.~


'i-~~,:
..
b ''u't'-9oi:' ~ :~x:1 &'rO.~'J-G
'j ' '1\(1. ~oY.O!7 '~~ -, ~CvO-I]O ~

' C~ox ~ ~ .~o-.vx~ c) .IX~,

~.'I_-:~ p~i~a XjT11~ )(x1; , ~La-r'-/v-~


&'1 &'~ .,;e, .x~ ~. PPQ~jIJtv _:9; Y~OI,

'1 i~!I

' f'.~"t ~~
~'yY.p -7 ~~~ .~1;; : ~ ,

<'Poy-1~ '' - cc"ij H~~' Aya. Eo~o ' ..~


tpoaix; {~~i ),'. ~xx~ ~o '-' (1~!&' LJt/XVOV
!'J'O ?u-'1\7)' ..-hv 'jo'.. ' & ~ ' oxJxi

(.P~cx). '- ;:- .'~H-Sx. Zx.~ ln-~o, . ."...


.' OXt'iXAx~'.w . ~x.(It ':, .).J"!J ;I"~i'
(~ .Xy't:xpiL1!.Wv ~-I] {v, x:rl ~e.'ii ',otJp'lj ... 'iiI

v-Mou, . "
.
'0 Xx-j {J'~ Ay:x~ o~p' ~ ('l)p~y

Ijl~y;. .1 () y(~. -/ . " x.XL ,"(7J~


~(%.)y;. ~olj~ ~~X .. ~op , .7- ~7)
~ 'tytF-r~' ~-y .,,;:t-/; .. 'j~ iZroaP!JCAov~ 1-~V.~

V'f.,.. ~ I~-/;" - ,.1j; c"''~o~ c Tt';w


i-:'lc'l1 xtj,::oU /jv.:;ri 't'-h\l-Gt:7ltv,

" .. , ~x ~1."v \lLi....ct"C'~

J'

-/1l

~i\lo "~iJ"rv "'$;... ]~'~ 6'~ . ~I "'i\ E~o


". K?-y~, './ "t'~' CI .a 't'O'! ~op.;

- XLO'J,
,
'''
' 'X~
- "~ ;''1 ,
. , "
, t1

"c- :tV
~ - Bo~~x ; '9, .6 uC - ar::'li ~'I~ .
,
"
'
\~ ' .OL1WV
_1"YC a1:Poe1J>1I
'r-I]
.v.';c'/j
j l
~./j.

oc 'J, '', . &~I?') ,,-~ .lJ, .r~L~d~ . "'


-);

'co;:1'0It-~ ~ ~ o'~~;y~. ..V)v cyO!


'! Tc (,) ~',)V(1-v,

v.tydAljY .'Lc16

i; ,:,m ~oo,' ei;,.;" brot'r1:r.ip' -o~ ~'~ ~'iI -:/-, ~\OC

V~~~~. ....~ ~~o .. :t1~, ,.~ 'tyv \~~y

~t

55 )-

)C.r~ &1.~ -~~ X.~ yo~aO'J;.

'. ,..j) J':> - v.eOE~i~:Xct


.."hv .,* (jll ~, 7:': -:xG.
<PO'Jpo,jv.evIX ' "~' -~\"~~' o~x~, ty:x :,'Cl
, -.bb-C aI'fOO~ ; (-'/. '

, neAooyy-f.aO'J ':\ ~ .... 'YJ'. '"/J ~Xp

, -rrtIrL Ci'JY';'P"(T~y ~ , ~~:r&"{l, .j ~iX"'I -.,


--'J Vr,-lj\l -ox~ : l ;' ''JCll O~

.. -/jy

''ll"lj()V ~I* .v:~ ~r'J, , " "l1"~ ~oy-"


'j ' u'<1c; 'j , ~: . -: .

~~X"~' oov l~; Ayi ~'O,(,71,o -~~ a.


, . '?U::J't'{}, -"u ~~ 1:1 '~~ ..o\~ -u,

"-'J" "" OP"l~ r~.,x~ -'.'~ ..: ia ..rIX '. ..


'v ~t;',:"." :l (~\ : . ll i~~I. 't
't7j~ t.!10U U-'J, . &>~ ~p "lIxo~x ...: .

~t'1:u.v '~y" , OxU"1j1/ 'Jiv:n e 1:ll


~ oUx 't').ull v, 3 - xrvauvov ,o~i
-Vo .1: r ~Y

J.,I .. 1" -, oat

ae

.":.a ~ x~ .: r1lX~r 1: .tivoptlou,

'-,~~, .; 1: ~LI)-", 't'ijc; 1: .


~~~, : 1:ll -J., ,ill- 't'ciIt p.o~~, t~'l1
.;-:, f . ).J~ ~ VQv 1'&
,['t'i-rll . ; n'"r[.v "~ ', uc
.p;rI1:iav. , ,. n'.Q ~),oo, ~:l-,~
vO ~oj ~x;, Ka.,:, , 1i)c'UG~ tl.v "ll .. ,
'7:0V c , X-\l 't'u..v iy-cll ,
.. . "l\"' xY~ --\- 1: .-~ vnt? -~
p.xJ(ll.
.
,
Tci ocx.~ ~x% 'Ic'o~px ~l) -r,/ ( ''
:xr t'O :~l ~~Gx-r"lje'o\J, e:..V7jV

xroc " ~"rtJ"6v-rv ..,~"ll Y~'X, lJcv


/J, !~-'I) Pl, : ..av - ri'J '

.u''f!. '' a.Ut (;)' '90 'px~ -; ,


, -. ipiv-II t,o e x.X1'xO~ \1:; 1:1j "~pova"r,~

- _."

5*

'

-( 56 )- ""
"zy,ot;;c;, x.c Y.C:(~~&X :..- 1"
'i--;cll ).:. :.. ~LiAex.ov, '
',,"
, ..

Y).ooo~

...

~OI)

0... ...

~o.

'''I..,, ":, i -a[(,)

ll ~o~ ~ x-oca~ 1'011 -!VL,w ~OY,


iX -II~'II -~ ~fL~ x,ot& p.~ <p~, .,' OCr 1"0\1
'riav , tj'IIU?Lx.., '). !, 3 'h ..,i1ao~ '1;",;;;11

#Y~px ~ Q'l1iL .. (~L)t(-;;II '; ~'JVc(Ley, x,c, o~~',/o;


pi x.u1\" U-OX - : OO'J

', iy~ '1) 't'01l u ll 7S'O>Y , 'oc-''/


'r% 'oi
.. :a: io, 't" . -f,, ..' -ti~'4
.'1~1-tu -- n - 6

'ni',

" 't'ouIj) \ ~~oy 't'-1.., . '1lUC1'1l't' ,


' ).[\l tx.'.Q '), ~p- .

' px,7:)'~, , ll 'hU' lAA'1lII, , ... /;

86 c'/o X~X.OUx., -"io~, oAz"l\a-, ~ -x::v'


,' 00 i,1"1t t)t " - --rij, ox~
18110 fLXti - &.o~ t.-ll /jcn , 'tu

'~ xpxx.c).,o 'roUti ~ox,'1}X x,c , 1"ll ~c

'vv>l' ~II'/Cll, 'oabL ;;8).,01l Uxu ~(.OXl U""w't


. 3ll, i, 3 <.: '1l~, , ,,~

'J , ..\ llr..~, c3o, illO.IIOII'


ci."l\, iOlltx.Ou ~x..:(O , "1'1% po~6i c\l1';'I%).,OI1.
EXv '. ll~o. ~-II \1 x~ ciauv.<pQp>; , li~
-')" 't 1'/, oxp~xxAoiJfL~1I [~-i; n."\ ~O %
i~'tep1'/j; 1:, ~ .. ll ~~~ ,d~ a -'itl

~~~

,
.. Jorrpppo '

,'}'"
xrPIAIO];

:.

r.

'yoyor r~pt.
Apx,a~;.

-(51 ) ~X --} Q\l"/j 8c 1' . V1'"h,"tl

t1l , fl~ "'S1'~ -r'ij, ALy1'oX.i,c .', ~o


'j;A11a[o\l -r'ii, J{, -1';a. a.1' . (~ "j
~ " . 'iJ 'J"lj j-r .! ~1'O '
o'ii' 'r " "IjP~C U.d-r, 7JILsAi.e"1j ~

. ~o') 'J'ox. iX;':tjYLKbiv it1'. . :

UP"lj!1. ' :..!Xy~ 1'6 a)yxv'rMa., ~ t~t:rl\X.d:


'j;Aoia. -l 8eJ1'ip.xv 1' 'a.-r - ~ 1''ii; ;,
1'.%01. '., l- 1'11'.1 fU:.v ~ "XAIXLcl,
1', . l. p~~a., Oe C~ 1'0 '. 1'OV

NO'Jao~l, ZXC~! 'orpo, ~L.f1'U -iYXlJrObOA"Ij!! .:

, , '61

~'" - ~,

i (),
'
.. . 1 .
'
eo~pc'f"

,.,),

r~

" ',. -yc, .'i

6 ,[ (6) x.c
xlX'~~ -, , 1'Tv .Ot7 1'QU x.p21'ooi u),u
1iILA"ljau...(01, pa."{1X~, 8tci 1'ii, ').~ t. "O"oeA"Ij1'ij,
Max.o~o , 8pi;1I 'fii, , .COf - iflof'JALy
'fOUfwV . ."ljU;?\ ).. ww..-o 1';!
~, . . "p"Ij~ . 1''ii, ycvcx.ij, ~i."" 8
u.a.[~ cp~o , - .';-La, m lt 1'0 ~o
:1J. ;, . x.t x.~1'~ 'rTv iPOC . 'rC;
2 lo,

' , .Llt Xl~lt, .

ll~ . :t('l'

iu(vwv ~p.,", -;1, c,j)l.rt


t:P~POItiaflL '" .1' 'foii - pra.o. : 1':~ l1'[X; a"c
~W't' Vcx,rL07J -1 8L' 'u ppoupi( a; - ,"
, .1'orUy, 8' x.PI~XII _~: -' iMr)l.OaLOU, ll1'-1"OII1'c
X~px, .1.; ix. , I()~, xl ~o,. ' ~T
o),oou. 'iJ vijaQ , ll ~ip , 'Y~o-o\l1'X 8 ''t p~~()y, ' i'l'ipOU (, XLAlo'J' '-a, 81
-rUi. ,.,.?, .., ~C'J1' "1., y~. l).-Gvll1'CI

~' uopX xop~ t ~'l\&I


.1.

"

rv::c Xo1':'~ r1'o "


,

'

,l,11't1j 1'' .J" 'rou~c, a .. r. ;

(.) .u. '1l' m" x.a.' uv c..oo; () -1' ata


.} &-~ x.'<~, . !' rr~L:;l.v

-( 58

}~

8L% -;~VtG f d~~xnf j't'%'t'1


~'n
~10t
'tOt
r

~
o(;rov - i:.Lm(P')L~ &.-; ()' BY,'~ (l. EVt?
' , . ,:, '"a -'lj
I"t''), 'ItXPIX).!tbcJv

-ro o~

IlU't'ou, -YC '')


Ay!i. '')

~o.X;, '.'b ' c.o - A~

~OOa 'ItxrX - : :~ ' , ~ -


~xxX x':'-;ov, x!tO ll

p.e-r' " 'o"~IZ'.

';e' -r'I7 -i! xtv'l\ai, "t'1j, ",.~'~

, .t ' ~X ~ ; -,

!fLV

{; ?a. WJ't'ou . ~.'J, l

, fp.r- ~')~ V ' ZLAxdi.


iII.tpxv 'ronO't'lIp,II't'~, 6';a

autibotI.

' ') o~"Ij:x ,; ' .'"! (.)


-r1j, 'l.,

"t'ovt; ? -"/j ~a(> ~ ,acz,'l'n

'Ix.~ ''{; (..-) ~ 'oy~'; ((.(), !( ~


.-\'/jc ~oy t';iv 1, a

'~ v-s71 i ~x:r.o"' (~ ~a.n:(~ !

. ~Xx'X x~(~, "llu~)v

1' 't'.

.o'o6~; -'lli-;-}; x~y -';' IU(~ 'if

atQct'-;ll,

f'"..1

'J1l';,

~,
,..
,1
! I/l-tct , 't'"/1 'xco'~,

..

uo-

6/l-/ a ~tx-;'rpe'i' 6' .- . (.;

-r1i,

,C;v-\.,. 1.1 [~~ '"'~ :J.t? .


v ;
'/1 ,"~', ~ 8~ ':'0 xt/l-X, ..
OtAS1 "~;1'L[l-\ ; X~yo & ' o~ t).,jcp&-lIlx.
po'Jt; ,;,(~ -1 ~l%~~{, -~, a.1j, cx,j6'>v, ;
? ~ iroc'r} 'Lvac 'p(~; /l-e 1J' ;'
:') 'J' ~~o ioo~y

1'

"reLGpx't;\I

'ta.Uv; tJoeaxnlia!tv LYX;

,) ~ A~ . , -}, -) ~ J."(tL) -
-

",."

'

.,

-. ~

~O;;O"I' .. ~oo ' \)" ')

:.(\), 'l/l-v, '~ICL-r l 't''ij

-i oepto'JaiX, (~y -;'/1 , .. '~ '

~P'JOVQ,I )'J?'""V, .. ; '> ofL/l-'X'n

- ( 59 )r.AifJ'! !f, ~ ap~' S '~ SUT(l:trflj' . A~l,


~,)tiu~ EU?t.JtJ.ev ..~ ~,i?p:i.:lpp'X .. I[J-VpV?l
l. Aa 8'a lf.tL ~y4

L'X . pl'x.~ . x.X~. (~)


"

, tal,ii~il,

ot

at~'Xa-rX XPOVLIf.~

: cit-"f).' ~

-nf;. a.u't07.pCXTop((L~

';'-b>-- :~ool ~.oo

(), ~o p(~; ? O't'l. fAii~ bv ~i. -ri\~ .. tJtLcpXvtL(LV


1l~.&( -, -i'lI -r'J-"~ ~(Lij~ '; 'rVt

.. j> [J-.u

~x:pIX.ID: [J-'!..i~ ~Llf.~ o2~ ~ ~,i0Px


~II ;"'i ~(L, O~') 1.
1!_

....,

=t: 'IG(LY ,l

..ou~ cXV'!'l'~u~ oi,

. ,

..u1

'"1"1

<p'JAOY, 1tt 'l o~I~-

W If.~'! "OV1'ou 6l'% a., -:-:-' GiAOfLev :i~~


'~' ,o~lol o~o!; a~i:~' ~c .u.t , '1!
i"ll~v ~m6'1lY ,". 'l ..-1)11 Oealv , '1' ,la;
. .fJL . 'o~" .x~9Y ''r~ ~(L. ' l(1'
'IS.~ .'U~r.~ i~lx.o) . qxioatv '!t'Y-

&' '';" :oo(c~c.I,~ ~le'lI ; '1),1 ~\t ' 1'O~


.'Ii.1:"J, E'x.v ; b'{l i.y. . ()~ '
X,QY :; }!/k!)1V~Ij~. C/ku c"~'~
ui:lly, ~ :l ip' e'J' 11' aTLY[J-1)V ' ;if1.u;.'J
. 'i11.!~v, ~,.oy, -1), 'JV.1,l .. "'~~

. i<:;'iL~, r.2:~ &. ~& ?(L(L.~''I ~ ar.ti~xia.v


If.Ot,"ot~.1v, ., t!o u':Lv . x~e
If.w.&.v , -Oa ~X If.v, acpcx{p2~, r.upi:-:-L~o KXL a..,

)'

r.'t'"/ip"Ii'1), ~ c . " .'

'' oaoy ~- ~L ro ~am;.~ii~ , . . : .t


.If.Q1l mvijvOt tyy . ~'.[J-

tv.sL'I(LY '~y~..,)'t

..r..-r, . ". ~ lf. o~ fJA\i~

Ayi,

.-.v 1,ll1 "(LJ. ~. .~ E[J-etyOY '~[J-\\ f"


'
'
., '!oIX' UC1.'"1\ t,lOtlo{J.tyoIjY JS'jLII'

t

\\

eV(L~ 6. "7f~'tll"tj'h; ' or.i. ')

' z~Oy
.l(L If.~s--iv ~1) ) ~YOt (L"~
,

\..

1"11'1

"'

.I

~I

.'j}Gc.

;.?:

...,,..

--( 60 , d~p ;~[IJ. -r~ :~,ii; >8 ("l!) XLl[r.w


. ~ \~ ;, t& ll VA'r,v tmO;.
'~xa'"~ .u~lV"fLic,;e ;u (LS px,c17JV UA"l!V ;;
X,I%L 1::( ;, . ~ ~~ 'f1lV aL)t,OU. ~U xtAti~ ~l;(') ~p, -m--1'l ~ 1;"l! 8Lz~~L
1lcrr~.1:Lm lI'r6moU ,l:ij, -1~o, xU

Il . ( ,, du pj'Vv

..

'1: =% { ;-i C-1i 'i LG'J -r7J, ,

'h

/,

e!VCL -L .tY-O''l mc-'1 x,oi. i~oo ( -r~ aS~~>fo~


x.pL!p '1;, . - 3. ;

p-i-ry ~ cm-r( '~M~o; .

't'wv

),0<9 1nt"

0&1., ~p: i"

x.c ~-: Laa''~ l,': aia'llj'-1Ii& l.

-~ 'IrPCd":tUQu~ iu-r .,

:c

iVSPptff 1:6w

l~ou \&

r-

tUpLX'" ~Ty~. 1:011 'fOOT';P~~" 8 ~ ~x 'rOU~I


"

...

fO. .

t
Xi'
'n)V

~
'
V r.o ~.

. SWt 6 -rOOO/lf'II"-i, 1: taou , i~oy


xlt-r 'Ir~V't'o, ivax0cUvou dxs c m. "'f)v . 7a'
dL . -r~ -1 xtO'J r,-r.'1:'tW , roU (""
nru, -r Lc-, i-lou 1: -,~ rik '...
ecra'/iC . ;'J ': ow 'ia .:( )

' '' ~L ; ?( 71)(), '. ~oYTCW


_ '1:)\1 c~po, ~~-i sa-;iA"l!asv ~1'CPw.,~
-rp,

b .w,cLoula
.r,u?, 'rov ~ouA'r.xou (na:lI'r~t) T.~; etpcv
au,;ou, v.x-n 80,'' !~1. ri-r) ..c n . s~*
-rj> J.s-ocU ..o~ pL ':i'~a~ YiLa ,,! 1:1. .

Sx.

;o'"r .,_

!1-"!

ly .. c. , 7 :. -a, ~ a.
~6.,, ? ~ Kcou61 '" a~u ~

9 ,,1 ;' ' x~ ,& x.~ 8 x.J-;L 'I:&x.>fiZlSflX>\


::
'J' ~X 1:0 "l! tmx.ouplCIC .- ~ I~

1'' '

2~500, .

500, 3,000 't-,


cl, ' -rIlUfIPO\l.
'J;av ,;'; '.. "1'.. 1:x8;~
8&

; fLu1l;

.. ~~E..&xGraC(y pGiGo'Jv

-( 61 )8iao~&

CLC .. -rif{14 -rwv

()t,~

-rO

oo;ccc .

ao~ WV' ''' CJ"porLTc, .tiv -npxov'ro ll'',l\1, ~'


" ~,lII~, ll&' u-r ~ i' o;iic ~o'~
m-o~

'rou 'rOOT"lp"ll'tOu ..l. At'pr ~IC.o1I o..~


( -, 1:~ V'l\aOIl . vavov, C.I 1:
-:-uo;op v,..

~pLx.o-r%

pill-rAO

:.'llO& -rijc ~'I\E ixouaBlfS7lC, ;~"f1lf'r' 3.


8 'tQoI '.-l (Tovcpxac,) ILOlllIt(loV ,
.npo (}) ..ijc 't'l\aou \) .' JLe<t 1:~
..( X;C ,=~ a cMIItrt' -r ..a.

i wo1:-1 XUT"I] aa ou ~, '' ' ;&~a oU


1:0~ >.tyotd\lO~ "113 A'~.oU, . ors o~cvcc . ' xp,x.ll
6fLo),oyoUv-r1l - Uo OLOUTOUC '110,"' rnvr ~. vo

dxp' up~' i er~lIaLC xm

i'n

.' op~~E -

'ror.t)..

1:"]I-, 1: 1mlou )t,I ob'~ll& ," 3~'oo,

~,6po.
'

28

sr.L'1& 'roU t-rouc

(' 10) dptiljV

1231

"1ic, llrpzo1X&ut

1:iic V'o 2 l 60

{Jotx.pc'3v t 7 , tvvoei'ra.L dorapnx.wll

d",

uvsvc ''r.'t&

a.-tLc ~L1:-n/ja.v &c,

-1l (

dO'rt ,, f

tnro1 iv&~'/ro8v, 1:~ v,l\atf> ~o

~~TC't"\"I,

mv -1

,," ~' :::.

eSAOUIl

'.' )t,u(~ - ~c-:W

'rouc

' , pT~

fLUYTL-

.r 'roii 1:77 'ilpx ~C&a, ' i,


,,"1 u': 'rou ~oixIj'l]p~o '.:, ~~'''1:0 pox.~

1:%. '(rll; 6t(lovtx.ii; xo1:71~o otO:~, i.pos"".


(J~ t -l, o;p~x" ~ 1:0 'f~f -~

,,-.\00')

(loSV

ttJfL\va:

(Ux.o .2),

l.tL;'

A&1'1:O i(JC r.ovooufLEv,ll i~a, x~ - ~OOI-\'" -&:,


dy,,:tx.p) :p.~, - -~ 1:~~ ~ILtJr"IjC )t,~l ' rsu
i~;, tp' o:ijc . 1:x.~ .. .
1
...,
.'
.,
. ,

"1\\1

e-;'J(1&V

IIIi.toF. ....IXIQIQflJl,

!!

"\I.l1 Q-;~ CvePiXV"lja~y ,

-( 62 )-

rb ,aX.pOf";p;()v e~-\~, i~~~1(l-8t'~ f'J <7VL t


\Li~ .,' )/.~ g'n .1%8 (l-i~ 'OY ~-r1
,, ! ')?'~~~ @~ ~ x'w.y Ko.oIJ~o;l,

~or ~ 6 'r'"f'Ii~~~ ~~'~'I\J ''J{1,)!.v~ i-1'.


. Cp~ ..o'J, ~tiGia;: x.%~ :1 ~c" :i~~ ~s 'f,/;I

or.cx. ~> 'dal .. '':'-or, "iaor~L':' :-rOv.Kexc"f!Z:


~po IAIO't'% Aly,U~y, ~IJ1Jr., ,,,: ieaor ~a
"'1 , iTl:ia ",, .

Ii

ri'JaorGA-J ' ; ljl\9 ()) ~ot ~&

atfcp'1l ;: ~t%(l-ot. ~X ($p'li, -~cv ', f/'S

1
, . , '"\
,
czcx'tIJ.l> 1J-CICX. & './,) ,') eftySoro PCXIJ.~" .. ? n' ,x.~ 7l~cxuXc, . ~'J..
tf

).?-!,.. 8Icxlet(l-fLdoc.iv, 'rV 1; .otim~~cX: 50


&ot U/a ip. l)'J1J(l-. ~x.~1J i"'!La.; .~i
U7ro1(;!( ", '1., Xpe ::.: AGfdatII u
.; q 1' ~oy

.. IMIrup(o'J.
. ? ur.. f~ {$?' rx. .. A~~o; o'~:(~/
dptyoY d(l-L~; . trii, .yyo~Eot ..?~ oo'~

o'

..

. '';' .:l, \}, x.~TO.o ~j); CX'tLj),. .:;


l.r .%1' '''f,(r

",- . ,l,

...~,

. or, , -' 6

o~' .,'} :- .,.( .&((7

1'9 1',oi~\ ~i, iY'r~' Qud~ aU ax~, 7ipXtaciv ~ ot,.'r\ 3i :tLa~t'L.'l XrtP.';?,CiI(l-orY ~o
'fQY (l-1la71u To~p~, x.~' ~o1jLEprJU .e~J' , X~~!P
nQCai, &:-{ r.pQ; ~LU\l~1j QlP.=<~~~ ~'1i' .;,
x.%L ~. -oV !) u'l, 'Oi ivoro, ..1\, , -txu~1I

\'''
auyotx.t,
,l,.\ ..ll&...

"
,
~ P"~"'~Y XQ!PIxX,~o)(l-OTv.

~.Ex.p~,o ~ . 't' P'x,Q ' 8 9. ~' -'~Y 'fOU

jr.aoU. 'oo~ yi i~-~'7t~tp~o ~\o ... .. 'r1j; Ql'r.

..r.')'d1'()'I V'ri%.'l ll; 'IcxjT"a3~-:.e.lk', , rE:


:J.; ;;j,XY (:.. ),.L?~'1:f~t .,,~;, ",ij. :... f, U~.(a ~tII o~,;, ~Io~oy x.rTatjluyij, ~pi;

-iy Uo'J, "~'f\ '- 'h'rQU '~.:o )11'll.

'-

. l)~ 'Jvrnta" i~t iv~xxAut,


pya.~(o ~.~ yo(~y . ";' , !w:e.:
~ 7}Y"'~ 1:. e"l\v' ,/CX:1,

010'1

a't

: '(

"1) ,:: ..

1J!optx'lOiJ"

o~ ()

rp""yorrX)(."I)"-

?, ~tcx:v )(.11 ."IJ~U;;1:'/ l '!


! ";,; (9 't", O"t/-o lyypIXq)')v,
,'..

,.,

c'

.,

1:, l '-J' ![_

"

xa.t

aoJV,

?l -OCIx

1:),'J iita1:oU cx:-;c_e-"u ",)(."IJ,

-,. . i~ "ij t.u, "/jjjv

: 1:0, ll..v cx:v V ; X;."~

1:(-;)'1 &., 1:0 EYYPCX:pov . ',lr.o"\l


y~; .;:l_

. ~';IX "y.~ )., ~";'()oo.


X[~ 1:0-,: l ~~,
,;-~ aU:ve; ''!

o~ ;

1:";' "ii- . ) -j~~;i(~~


',, ~X

'rOU1:n ;:; Xoioz8Ix.!XaEY 1;J. 6 '

~ }, :J_I "(~Y ~Q:J_cvi_' ' :~~-IJ .

cx: , - ' "1." .. . a.6 ,

; -.!: " !'-r"/j a.~ .. -~ 'J'~, .

tUA6y-l)a.: ..~ 8! -"-7'l, 6 . ' V.iXr~

-o~, ).~ ,jI)-f.'~ u,i .~ .X?~ .r'J o~

't "1J Xx'r. y'lio ~l7i.y, ik ~ '~o'l


A~- l -1 .' p~6o~' tv., l1; 'te r.:;'6 'r~ ~X.~I~ v.m~, .. .'
{~,o ~n ?t,n 'i . 't,ij; X~O!.t ' .;);;
!'al V.v-

' ni"uv

~ ,"X;'jTIX' ~' .. ~y

A2G-IJ ..e b7t'

+'".~y"- '6! 'ltTo~ : :

'ltXrcx:~oQ-~ XC" . ~o:.) i ~o {') : ...


,
".
''
'.\.~,
. .\.,~'I)."
YO\.l;" O-lJv ''l .~ ;; 'f'Jy~t\ltXoOY !VC(-lr.c

-( 64)~r}. &.U.ll otrv <;1\va:ij !c.A & ~o~c..


'' "

".1
,,,..,,.
- ~I p~al, -'l .'1l, OUoe'1l

.. l
' . n c.p~ . '" ' {)jL .' c...
\ 'l'l
'.1.
".l-l'I
,
\
,
.. "O\l' -n
pJx"

.GC, 't' ~ooo.. O":~ -.p~ .( ~,~ -;


uj.c'l io c..c..

<;1 iXy oijt; .t'1l; ~c..l\l:)i; c.~


xc.X~\l ~(J)O' 1.; . 1.; '; a ..... (j1',
Tor.OOIjP/j't'1!I \ 1'&

; ', \: b'J"u'\

'01.; opotaocttJotVO!Jt; 't'OU 'J, X.ctL .l - 1',

<Ju~; a." ; .'C'lv x.~\loy, .'1. Cl~

, ~E.LAijt; x.xorx.ax.e'JY,t; ~o xx~on 'r,Y,t; -:


, 1. ;, PS~.\lO 'rtx.vx . 1"~ oePLOUCfrrx.y
'(,>

&:l ax ~ CoxL'r'Iiat, .1'\(,)<;ou .

bt~o~OU L 'rXt; ~Ixx.oX) r"x :t~oa i-E. 'rt .., (~xlxY,< 'rt;,.~.u

.,.';

~o :, uv-hu , ~ ...a

xpoVLx.

~;, f

x.rx.1. 'rv.ij -h, p~o '1 'rctt .


bt; . . 'tij, vx ~lxc.y.'X-a .

a; ~ -ro - : .,~'l\(1L x.x~


,

"' 'r .);;. ()

1'1\ -')

! ; ,'

, ' A~o, .;j~iJ :..l ~IXoL" , 1'00


:.<;'J, ~'n .~oxl>! ".'rL:. .~ d".tao 1'~
yijaov II-ct; . .!'J .. :1' y:.c.o. '' e'lj1je
O'OL'rOLOUTOL X.'~~VOI y.~~nx.po iL!iA.La'r 8 !
~p1'oa.i; ~ 1'11-1 t-ropiv Tij~ v-haou ;' s'". '.
, T'~
- '"
.,
:
'
- 933"
" y~~
I~l .,ua
,.J. ,,
.; 1'SW,T'IjV

.;
rij~ :, (1.!...yx~ . 1'O~; 1. 6 x~,
' xU"OY ~

XouPL~u~elo'1l~ Tijt; y'l\:lU ' .., 7

('t' \) &ct\l.-1j d ....i j)

11 06

O~ i~

.".!) a, f' . ..ij, \/'1\ ~?,"


lO'Jat 1'% "V/j-;r:\t,.~ Q.1'ftI ~pc ~~ i'i'ureuae 1'O~

-( 65 )--tpsIO')C "(!,-riu' ~&'U 'tCltU't o~ - 9 ',"


,",' .'(Ii.. x't' :', - iS ~~-'sa",

-Yr ~'tj'l)v X%'tox'liv , -1, r.? - ~p;"


<..,

' o~ r,iA&V 't'- o~ ..o, aSutipV dn~StPfitV

2 i\, i~o ati 'Ij7 :if''t7, l' ~X

:'j 1' MlaLPAi\ I~x\- , <, -

7J1,.ep(';)v,

c, 1'o~

- - ci -(

r -?-; / - 'tuc : ~

''IjY 'Ij!J' .>; ~~' 'tIIiJ'tx r,VT" ' '1is,


.' -u'l\ 1'o r.pr.1'&"~

-ti\c -v'l\aou
(l-c, ( 'sllj,"' i-"iYr 6-rt ~ci, , ii~ 11 iJ p-n
o~, .' ~ iJ ~o (I-tlC ~ , x(~vo (14,,
-, . ?!)!); '(~ ( ! 'ru- x.U 1''
x.xl'

-roiko

'"- -l, . .

XIV-

BVou ,l r.p :; -'l1:, ~.'r.9 Mi ( ;


u.,. & ;)

V(.,esv

- ivf'.

",,,, i '',. .tllc xx't iPY'ffLE" OPLX:J.~EWXVEC,

"

cir.oat~ofIosv -rou'tO -1 " (~ ' -, ),' --


-. - 'l\-u, -

'ri\c r.x .c l(l-

'a -~:'c" -I!~'11 -r" 01' x.XI. - --5


i~ ' 1&"'t"1't, ~ ~"
If 06, !. <ppo')P~ y~p(x asv ),(" x-~ (81-"

-t1:PI(O~' :." iasAfot ~O\~LO" CPb-s\


()c rY '')

- 8. ! x.a.\ 6-(. "

cir.oe 11l p~o\l, " 't1 Eo.~o 8",


ri\; '; )..7\, - .. -rs-'tl -a;c Sp, ,
.rO! - -";

8iAout1.LV

-i\ . ~'t'i\'

3 ~ -! , p~ ' -. -" XlD'


3ot'JtS olx-c

', - 'r.' -"

- .. ,

.,...'r..

~ , ,l '

-,
"
0
YLx,""v' ~

',

11

'

o-~ '-

-.. Xt -a; "p~o, " ", olS8o.


-b'l"- ; - '-r.", r.o:~7OC u-rC 8,-v
, -l), a,-\ 8.&

..

-rl) - ~o,)-VO')

-< 66 )~~, &~ p~ / la,;~9-r , ~

,,,

.l
.l '
2:'
~ll ~)/pIVl a 'l.;x/~ ,; ~1 ~o

...- ,/ ~ G/~ ~'it' ~) :'l, ~LQ'n ~tu.v


. 't1lII oXxl~ t ()r~'" - !J;
6~o\l.0; Tv.ir; "r,1'U, 1)~o; r.f09~~V' ,
.' I'. Il6/"', c~ 't1l11 r.6 ~' ~o/~ -raut'/jv
',~Ixol\l {;} ,a "o6'?()V ~ l ~
a- O~ i1OG'a, -l ~, iAeua.~ -;~ 'rI'

Riafi' ~ '1} 1i;IIl .. 1ifi oOa~~ y~.llo- ;


llpop'~'C''/jv 1'4" ' '" ,o;(~I,., ~Ii YAcf>aa"t)~ \Jp~
atX 1'6. ..0, (l-XX,xpc" .l1

,1)

"2'

1l o .. -~)
1) 'lj'J,1 ~'X' 't'~ -)
~ , 'r1lV ~lIa" /-1U , ~., p-e Ol'ljV l1

,. 6

' (L-OU '/j'lj


,
'o.s.'
, ~,
'lj /' I0!J)

"~I ""

-"~ POv7iaL o~

'1.
.l
OO;@';O;I~

Xopta~ c~o(';)(I-~,

' iiT';ov

.). J - xllc , - G~I'I\Aou, ~/t; .

'0 oo'JY~ oa~ -, 5o~ uv' . xpr.';J


"
~."
,r,
,
(l-tYIaTIZ,
' ) ,
,. x.u

IL'
,'
.aUVi",VI ;r .

a~~Cla'jLI~~1:0~ ', a. /'~ ",; &;~ '' -


((l.J ')' l%L i a"'p~ .~ . 'tr. ~x. ~
., \
'"
.s. ,c.oo
,-~
l:ootO'JO'/j
~ ,
.. (l-~ a(,)'.,
()

U/

\l -'\ll) x.G'~ 't'~ x.iLpOv lva.~ ()v\~t ..,


i : - p~'r.Tp!X

.. ~eYlxovaL ).!1 .:

'l1 ,, ? ... (--i1tLi(l-l,,~ci ~1I i~UV'f '~fLifi


ill<ro; 1:1i; "
;,' 'h "pu ocIJ."h, oiaoll f. aL~px,laEL ~l%
;,. i/'i'X' /, .,6-....

.'#a., ' O;~ 7 Y.~ao_ a' i70 J j

t t

-1t.

XIII/c ';(l-~ ~.oC?X, .. ./ ' ~ aVI


it: .:' O'ij; v-hao'J yy~lI' , 1i vc,6"t) ('tj)
1:6~ ',l),l) !(- XLouaety :i, /. '/i ~x ':
- ;opa'o,)

jiVQ / uuu'S'

z~~ s O~ ',
,

': -:;

~~

,t

:~.OJE)I , Of~X'

.;.

J'lx,

-r ,,1 .
, .

.,

~.

--;:\.

-( 61

)~,

'~U ~~'t"" .~ ". ,," 't'u,lu -G~ci~iL~,


r-i ~: 1 ' 't"U!h;a.v. , '; O~~ ar.fJU~rx(I;
Or-' ' ~' ; 't~ Q-"",o ,,,7

-).,8&? ~,)~:i .~ ~ii' <p2~~ ii , ~ti!l-T,y,


cia~; :'l ~&y V~~OII~ ~a.. X l, }.ij.
. ~I, .(

T-1)v " -'

X:';'oa~'(II ~& ~o~o 1' IOUAo;XIIOV, ~11'o~o~


W m -n.'.,1 ., '

1I.~ J,~7. ~y

, '11(l .' '~ &:Wt'O!, ..: .. '~; .,.

Xa~I1' xix:, 'pOI!l~II, ~x. 'f Kfx't'otti


' l1') , : '~ So '

'l1"t'i. x~~ Ufci x.x;:J

-l' ,

't"7'I1'/j.r.
ou
TXU1'X,

v.ixpt

..

'J.

1'. ou.,,~l~plOV

~ ,\,'
OltI\U'11!,

; itpe~sv LYO: U~'1~\'Cr 'r~y ~.


" <ppoupav lxp~,)y!l ~Ia .a.oo~ 'C1.c; '/j' OQOII ~&
' ' ~lx.OIa .-/j, ~u;:v j) o~o
\

:rfJV

Tij, Y"I\Q'ouv~ Ur.XPX"<l qll () :ui>v

-ll -'~) a.l 1'0 TOUTO m~~'ll eu

.6 ~o~.o, -/,'l a :-'l1~ ve:v


,-;~ yt~o'~, .?l T~ LVO: y~ IO'JAOXyOV
'-;'11'1

~,lo:.olll Xo(;t~ -'h '~1I 'Ij'l1U.

''

ou. 1:1

~ '~ UYLsaTi

rot

~.~ 'r,t1.o

,'t'',. . . ll ~oC',l

a'[L',l

" ,OO-a
,
,~
,~
, ~
,
'/jTt
'CfxooaL' : ~ ClCv:
,
,,'
,
~ '
~.
.~

:a9'1"Ij(, .. '1'/ XY;:'?f>fll '" ,'JQ'/jv (,.


-;0"'''~'lj-i ,i;r.04'CtIAiX~ ..011 '.~~.v~'ct o: .. a"o
,.,.').oiou' ..> v-umv: " :..1j, %..
'Ilovia~ y~y~yy -ll .1r.ClCp' x.'j) , PO'JEe, XClCTr -
,-;:'II'; u t ~9u ar:.. xClCl )'
,'Cov ClC- l;(~ ~ ',9 J.jJ, .1:"c. ~
\
'\\ ,
t'
-'
,
~,
. . (,.
,~
.Tl :" '~orrl 't'OU, :\l) a.

'Ij.
?:l . ctfL'J\lTtX~V 'V1"~x e O~T;"9, ifVC;
," Xoa.I .::,:: i:()(~ 't'hv ~~."x.
~

'.

'/1

-( 68 )*rov t(~y i~a1' i1;\~LY.

.).' iYQC~iczc, . ct~.'

'C'vi\:liaC,:~ '", pC7;a l; ,:C; xpt1'LctVtx.ac,

; -'j; '1\a.& - ? - ., :l ,

.. ctnUV, c 't.~ eopTr.c aoctOptf) .8 -


a:t-o~, . ", &fV ' &PP~YT\ :lf.Il

xct8' 8 - .. .. f'"liuv ."&.. I,-~


x'z.{~ &6>, :, lO! ivCltL .:

: ! ~01ro, X?oU; 8 P'Y!I-'JIOLXWC ~PlLCfGty

'111 (pc> xp~.

114' '' 1'OOOe~CfL 1"IIAc(;dAZ Q ..;

.'t"llU -oi X0L[L'IIO"l1p{OU, VL.e[L&Y

lxov'\'ct

diLV xocU -:1 (1-VtIt~' aIJ. '1 ~e m -r(]w


~ct"l1- ....
:ictbL~CL ' 7ll; lI?~Ot~

'1

~' ci~PO~OALa-rXc'

"t' :tp9p

~;1:tX .ea~'IiI-'4~-raL

, ctc 1' am\A:tLct1:0ij -VoU oet'lOUC l. ..

'f'~)', pdrxv : .." . 'fOUowV 8~y lj.et ..


t ~oc kJ',8c O'~'-I% ~ i(L9L~oic . 1'ii, :iX x~

..

PO~vOU.,C x.3uOll . 1' m'C)v

..-ir, 'rii; a'J; ! TOv -, 'IfpoaeuX'lil't~


i~~'rL&c "L ",-( popiv, cac., 8 ",
o:t 1. -1' D.trLax obv llPQp,J-r"IIV ollv ~ - ~Uo .&
a., nyii-v . o1ic1luAToc -;:; 8\1.OU (-rtp) c
'fct..u '-, .!,-r~ ;; 6)-

- p~xx - , "upie'JG\V -
~'O lv .. \.~~1I, ~ ": ''-1 (~p. &1

o, i7l..<>C ,

~1nCf..

aon~oc '7t'(>b, G't~o, ~ 1'oQ

i'uc ~xo; x.~\ u,Juc ''\'.

'. -"1 -i-r ,o'lI,-ro; ~, ' +,t1...,.

-.{ , -, XLvawOUC 7 - 1i-ev


:~~~(>a!:lt-, \ ~\l r!:ltu~ i1 ,gTxv ."

"ou,

a'.Jaotuxbi; ,
L!:Itu; 'tXtt\I'IiV -~ 1
p!:ltV -' ;: - ,l\, -\l
~~, ks

"v

!:lt , -Yv \ l~vV't' ..l "t)~oAt)youVf" ..


pop'l\-rlJv.
.

-(

~,)-

E~ 1-~' -a.Aox~, '';.," '",V,T" ' U,. ..r ~


't'f p.~Xr.' i, .3,000 'tll-S-;~ ria..i%Ipov-r. t~1\"~.' '
1'll, ll; f.1l-(~1I ~

fUtb1'.a~ , 'Ti "ll(,

, tvI X~a, ~ ~XPfUPUf.~Y &,9 ~~ torPJp.fZoft

CJellCJ"V, ~x oo~ 01' v~u\l()a.,


.? -", Il-IX," i, Tic,po.p~~ ram'~CJ"VV~ l1- ,
U 'tov, ~~" , - 'OO~'IIP4"0 'E,i~ c.OI1o, up~a~
-:ll rinQaTCltT~1I tnLCJ09TCp!JIII x.~o.p\l b6l1-:Gi ilfl:IXE.Lp.t.

-:1i, a't~ ~ ll-o.'JaouAIl-""'x."hv ''", ~TOO~


p7"h; pt;).'.(Ji1\l1 * iQ. ~ iv i~~'to.\I ~ ." ~
F' ~~ - 'ill-dll ll CIt.n.
"
,
'
"'. , '"POl1trpepo.II - "''.. o.jx :o~ .
"",;. ''oi9)P~\I ~vCIt~ a., -:~ . , ~,~.

i.nLCJ~;1f iiol1"~1!- lfICJn"v-t- 't?~, Le,


i" 8 'f'f7:.~, ''fI1&..c " ~~-"eL' xxr:
ua~, : ~rIllLIJt '(> ~' cixvPOu 4otxAou,
& b.' ~

f"

'fi .'1la)/ tMp, , 'f~y. eciAxanv ..


, - 3 21 4 .ro\i 6't'ou 1,,11\10, a..'1l. "... "('I~
"t'Sfx,~ :h i ",.~; ''plp~~, ., -rYJV ~:oi<J" -x.oI~

4,1"LI1TI%

a% ~xll(Z cXa!C\ ll1 xpX~OUa1 -


a~~ ; U1ts't': &ll-c:~.

K~ ~C'fl i''~ "'~ 'J"~ t~v OlJI(~Y 1.Pl.'fJF. i: 'l'


l'" ''IJX~~ atf~() '''tii;~ +'r.'~ ffo.UfX; 1'0" ..i,
~o.IX,

ooAAov;

EI1:'etASII

if~

st;,..o

jl(Z, p.~p't'1Jpr.xby

iir. 1NPO~o.AOUv'fa, o.~fo ~x' . .. '. 'll ..


\lf !IC~

'fij, 'lJ; -vi .


, ll I! ' e" 'I"~ ilPIJItx.l v pcupv ", n'o '-1

!Cva1l oaQU

J -:~

y1i; ''; '; ." ..",


5 I,:r.vb, P..'I~, ', . -;,

xa'; ~lXyo iTx.o ''IJ~o.~'lX1, "1\-

''J7:0'1..:, Il- ':lX~., 't1i; v'-;; .ilo, .! ~X '";,

'lje,r; - . -rijt; i'fQ;, ~'".,. 'j ~ o.~


..a , ifla; " \'J(~l. iI ." .1

x.~,

-(.70')~"
J.,:-~, ; ;ro~o~ ~~, "i/l.'l~~, ~~ ('Sa.~I,.t\l
-r ti' ';1/;' ~)i i.80vfLli:6~Ct), ';pro
p~oy ~~o!:ppo :'()'(r.~ -~p,; -t').'iX~tC.-
', ",(~y~ "' tXSiy(,)~ ,d i?~a:J?tou: 7\~ 7\.C'

"

'\" () - -r~ '~O'~, 'b. ~p-hv~' (T~)

p:o1-~' - 68-~~o', '1'i;'ri ~ ; -c"v '7,~y


x.2L X,5~" ~ ~l)~6).~ .a. fx ~~- .4 1I;'~"oi"I)~
x~, 8~Aou'/j; a. .tu\ e! ,.I)~ ,n .l'.

i~o' ' 8 Aoo~ "/;o~ Xo6').~ poPoy'X~


(, ;6'

'"ou i9o

'rWY. 't:rl

~"l] ',

'r'/j{; 1"a . 'T.~ o)(.o~ ;p~'

11

-r;CP~av' ~oy : ~o~ ).'Io,x.~6,; p"lOI ,


\-rr, 8::~-a:i Xi' -- . 't7\, ~F, t~

E-rtpov ~r~a.' ya';9'il~~., " ,


tct....r ~o ~';ea~ 'ibi"1;'~v~ :'. :,:tv ''rotxu',,~ifL-iJxv(~ ;'' .np:lY~~1"a.' ~IX ldcv
~I'l,;o; a: ~).o ~ a.' \JSor~Xv;o ~'~-:;;~

et~cr"tj~_'hv, '-.;.~ '~i:~-r~ :~tt'7t;.)(.I)-C' ~ -i', ~X "


.-

.",.

;x.I)I~Ij':o

'

't"l]'

'",

,.

':,

. ..

.-

". -

/a.) ~ -V, "};

-,.

t;

"

'

.... .:

X:~ ' -

po-~ iAA:llytJ(;)1I ll8,' , ~ :li ,

"~ ,~~a l' '. ~-~~y 'x~o,'-& : a1-Upsolvr.c' ., !~,


r'v Xoict\8et, .:-iv:~t;6 -p~t-.'X
:' '-

'r(ofxwv' .cll1.

'l!- '', ~1J\I

&~o :. '
6 (':>pxv'-c'f~' ,",: ' !1 "

-',) '0i-? .: 't}~, ).ll1.}"J.~!-

, aua ,., ol0ll" iiX~~ :'t'by "-x~'I~


Y'M(1),')~oy x.~l 92 'C' '/j ., adt~'tV'f
ai~l)6 ~K'~~; ~x.:
" , c ' , '" '
, 0 -C6o-r'"'/j1"; F:, x~X ", ma;:' "V';V
o~x,y~ '''/ja 6 ytVyxtov'w.l' f.a", ;'
,.''r.!v -;8 Jt-u-t-:; !' -c~ yc,vorr;

-co,j, . (~ '~xY.l)"1)O'/a~ ., ~o' etto~~Ot't'o -.; ~(J-'7t).t~


(- '.;) 9'~ ;,' ~ 'l~ Ep~l( ~ -

--{

1 )~

)t~at, ,~ ~u~'),J~~ y~Ov, unoax(i.Co t 8'


~ ~.~~o ~Aoijy ~ ~ ...~,1,000 , ~. 'fOU

~''ri,u'~ ~r.~. :
.
~o ~:flOS~~UfO ~X~ ~ lWuac. '),' i ,;',

idp ,po~ ' 3 ~oaoU-:f.V yrp-o,

~. ~n, 3~-M i~\t.;l i"(l CJ-'f,~,


-rU. .du. -:; -rOLIZI"." .).ij po.mO:,
a. ~O~ Q)...., ~ ",~,;, t-. oj' -'j 'U-c-;Li ~~,

- XIZ';~ .. ~m'fL~oUpcJ p:.~o T~ ,


".pPf1'fOU"
.
1 6;: ~-o ..YI~ Urc uu', "IIZ\

maTIH ..o~ ';pO~9,.~ -. _ 'f f.'r ";;&


a-;~~ cXY1:txf\I .'fij<i~~Q,-au ~La-C 't"4).~)': 0''j
i-;& .Oc~Qi!'. 'foii !-'UII''''O~ . -' It Upo 'tii ~z,
~o ifx'/ -, '" ro/'" -, p-CII''~
"4fltCJ~ .-~Y~~ xl ' C~6oI'C7I 0-6 "1', i,i
~1'~~Y4T*'~~\I ..., ,. .,.
.mo'fI/~~'" . i'p ; CL(1'~ ;, 'f1v .).oOJ
8p~ ~. ,; 'f"ll,~~V 'fw.rWV J i7!S . X;C
Qi .'ua~ 'fT ~Vf~W ..~ 3 ~'l1~o #7\
~,250 fCF~ ~f.xC8. alJ~, XOL 100 ~~ ci XCIX),~v,

3,000

~.4

'f?Ue .~ .. ~o 'li'~.

~QU."b, .:7J~@,- . ~tlf",,",j, (); -p,.x.~o .

-rbiv
t.-rt> .. ,rP~TC).~,. ), t, \ I'-~ i P.IXT~,
ije', -i! ,riit~~ i.~ij 'l1. 't'ou 'ipouppxou (~p),
~pi~ore 3, 't'~ tJoiya. 4o-c ..ou8~uJ - ivOouaLv'f~
l -', MOJ~~CJ't'OLXE"y~ 1'. ~Uo) Uv r"llM~t>v, "'"
-'j> l'- x.IIpW1l, ~'re U~ -;4 .,., :
r~. ~ r 'rJIe~~: . 'fu ~ 'fPOlOI.. x.pe-- -Tc -
X.oprt), ' x~a~ .vvr~La-ri~,

't' at ), pc..

).iz '''' " 'f Q~AcaaQtv tJoe-rc 'f(~y ib7! ,"-

'f(~y yx~o~C't>y, . ~pxy II'-~eu'fe . ~ut&


ro eo~ 'f1JV x.po~.
.

6*

'I'tt'aB'

C"\(~ : !k,cjz'n:urJ.dtvi . n~{ i~'t'CZp-rL~~ (\; ~.


:(o);;(~y ~I>,-}

33'l1Vft;

l> ,,~~ -013 "'-'3;; -r, ~'a'1}

d33~e~tcif ~

e33,,~'

1' ,'

33~O

'

:- eijo.j~.

~A V 1yt1o

~a33OV

p33~'"

eea:cv -~' l~'/j{)! ' '~: -0ij -r7j, 5~~8"ll,'


~oU

' 33'oj

~1y ;1.&utSfiiAe~33}

~lX' - , -1 .'.
-} Sc,},:II

' 3;51

YP1}333~ 3333YI.l"'(t\cYF,I'

~ -oc.,v . x.~~; .' ~D,'~o r-}' !"


,\"ZV'lI [L\cus;'/ 01'\ ~eA3Y;(aO'!1[L\cs; \c1}33(, ~1y',! -
'3;.I.'33' !U\cOM;

",id! 13,r;":v
\c'* 't"',,'c~~~ v~,'d.\cu
~eyQA'/j, t.t;~ ,;O'y,I~O ~<.Q'f)~QW~i -

','ti\

<x.j33';;;ji~:;

~~;

"

~:~, Xi ' X'l'O'O -u - 't'o&Ltv -r7i; 'lNpt1~


!
\c,1?
S.''s;-'
j}.U '1:~vV).:,jv' 'ra:U'tIlV. ' O/)''rp'lI't" . .pI-Ot~ 't'y.v LV~iJd~71
,

"

,:{~iy 8~1}

" .Tcj'33U~~~'.

, 4C';'d , '

'M'nAo 't'I1~ ".~~o~ , l)V ~()~'no3 ; ,1'0 CIl't't!:'t


- -:;J c:)f,~();" " ~A31}\l~

~o

1'1}li3

"' [3,1?vOt~p'Fi,rOU ' X3~P '~3~; , 33' '3 brtr


~p~\Iv :baT~~'

KIXL

.x,~lh'

:0' '.

T'~'
r'O ./jiybsv
~~I3"EP t;
'5
%, '~\x ~~ ',~ - ~Pt ~'t'6j:r.(fc.'').')trl~L'
7:."30
C'1'oE~XC\ cr[3csvW-
'~'l ' ~t't'ov ~OIp(1: i p~:.I.f ~x.'c' a-6-rbiv '
{. ; -~1}Y"EX'A3 X~'SV5SVlc; &

't'ij~ *p~, 't'ru't'')~'(':>~ 'tt~PTr3 600, ~10~


. T.~ '~~ 't'v ?' X1t~G((a't':
~ii'li

n'!~.' '

'

,@i:'d 7

!'~~

:' 1J ,\l.~y::., ,.a,~r ~X, ~oir, ,,".;:;V-L~~~~a.;

a.u'Oot. ~ 'i \~.\I ~a9ox.~L~ ') x.~l :?"j)v.-ft,;t~WS, ~Y'""

Y~ ~.L .,.et ~~ ,~; ."l g.iv irr.uo~, "~~' .i~"i)~c\l.,

""o~ ~l!L~'Or.~, ,.i(l(~kl; ''; .. :a~x.~.,. -.~lJ

..o~" -:!7.., ' ~~ .."hv .....~ ...';jIl, , "O:O~;'"".1,- cxu"


,
",\'.';'
\
... '
\
,

"~fPCJ(~..i .' If.9tL.roGAtII ,~.<f<"/j.< ...."


yp()OL .. C;,;
,iol.ooy, '1 ,~oi~x.:, ; ).. ~o: XIi"'V-~Ix..
,:f1.0,1C;~, i" ,,)'~ ~, . _ Ta t.u""a lj(jTOXPa..~.o~
,~X.~ ~.&~i1.'1.QY .,.(c-~l"i _.. ~oi 1"ioy~~. ' : .
. K~'~ ,:..~y 4q~~.:CJV.Q\ . ;"Q.V;~f$~"~f.fO, ~ ~'
?ft

0;'

!)'~; - ', ~u~4f1.~ ~y~ .~~ '.~~'1 ~


,v-v ;:lj~ ':L.1J:c~v..cx +'"~" txBrl~', .~~o~
,.~., , '-h~.,.-j., ~ ~;. i).tlIo~C(~Q\I ,,,~,-y: ~~?.ttt~1)
X.CCt ~OI U' ~- i,t, v-~l x.~ V'.\LIU?:ro;
T~ 17 -.. :. '; f;~ ..l ,c~ 'IO~t'} tIIix. "
. :1).; -rov ~OC ' , ..~&

.,I,.w

4 ....&& "YIX..l1~.~ a1lfLxtv, . ou


s~ ~IOI"~"-.

-roq 'IiAo~ov

,~~E\I. $: '~ r'o~ f,Q-

.. - ~L.c'Wv. 'ro~ . . (~
to

),

~Ioo- .~'o

~ dp ~ o~ ay"la~, ~).o t '~ :c(..,.~ .

''71; "/1; ~o, K~1P jv-"/1, ct."n'V't~? :'0\1 (,


fQY 'l ~~lJat.,~vL~aLC T~Y., ;tec:' '"
-l1e::-:1\. .

. :,: ;~":aL4G~"'t. ~ycc.YP-~Eiaa. ' ~'f1I'~,:c :OI~y

-5 ..-h x~pLO~', l~:r1' 5J.~ c.-..$o

't"r,y

a\JjJC(J.'O~.L , -i! t.c .~LX ~t1.q ~~ I?,~llXa;;

100.\1; ~opl 1 .rojA'I, "", ..- ..... ...,,~ o~o T(~Y p:<,'~
; j) .}. yio; ~t~; :"ua~t; ..~~ :~\I
'1'Q1"..Ij ..r lJ"a ~/1" . 'l ~"f4.rl .

"'! .. '.,Q":I11...- Cfro()U~xl~\I ~~C9.. ,:


,,

'

J.'

'7

''Q,r.--l!'trl. CXpOU ~,

."(l,Jv, . "'\l;. )'ocAAou"

>

(.(e"(,~.
"

~'X

:"0

\ ,

"'

. .a

~loy xooc~ Too:.:..~y, "h";a

tp'JI:\"* : t~~f~q~.;O c'",o :;ii. .-.it~ : ..

-( '14 )'Oio OI~ oPXJ -roi -ro).."o ", Ie


" Cf'JVEmlClCI' ".toox:,u
~''''''
,. ptl\teVaX5'" ..
vt'
rIl\ &xc ",
' "p;s "') ~'r.0tf.cr,!l "'PC''''1r1 tl-;"j'r 'rOU
-; -r'lt1.'1V 1.'1ic vf.oJ j,o.r ~
- ., ,. i.'.lV -~p~-y)c mpx 't'1I; ~.t;'
a'riic ~c -o \/ .\ e\c 't'I \/' TOU1x fvox.,x:r0;'
-r x.~z.xx oi. ~ ~z..to~. ., i

'4r ~& 1:' vac oY\c " ~&' . d~o


Cx. & au~cyuc nr i':1I1 'f~ "':., Tiic v
r 6 ).b z.xx.pi 1.'{.;, \/.[.

0'1.'8. .mv 1", O"i~~1. 'Ja.-, ~-I2.\oi.oTpv


p1.'1.'~Y v: 0'' i:v~).~~&'t'v - u,.O

6,000

Y~ Uy.to"

3,000

t1't-ta ;l

2,000

~po., Yx~ ~c affOf.1:dt \la~el'.\ ' '1.' y~O'


6'1. , .., x.t& ~t"i~AllAopopllX~ i.vUc .'

~' CJ'riic T~ 'l>v,- " l200).:


~ op.x1.'x.~y, (~ ,l\v' p~ 1:\ p.~oz.o fA7l
c max V'r{a-r'lcnc l'l z.'x1.'ta, n'l .. p.pou

~' c:tox.'c(\I '.-!; x{j'fOtf~'Ij ~c~ttOUatv,


1:i-'l .l . p.EX1:'l, ' ' .:' r \
-ti OP7l0'XtExC, '1;! alJvxe(~aL' 30:.-"'0 '&~, .
. 'ia& x~ <rii~ .; 'k.4fLz.Etv "r.-rx.' 'Ev oxU
(~ + i1:1.'~O' - Y'l& x.~.,~lj . 81:\.

.&. " ?o~oo\l' - '~cp'

'rOu

:mtAV1.'OC '~~~
cJixC c

.:1:\,oii x.&y~o, ~ .llJ~%).' ' 8t

irfc z.o'J, x.~1." 1:0'} , ~.o1.' 'rii~ .1J~\l'l;


.:l 't7JC z,jAoc IJ.OU, p~o z.~ n'1.'x.;, 61.' l)'';
x.~' ~ t op~afa7lTt z.c 1.'O,jACxta1.'OV 1&

~ .1 U.7jn.,1.'~; . x..~ il,' ci'l8O2

,:~

?uc . ci'~~i, ? 'BC:1:~" 1.').;l, '~'t'~'


; 1."Ij1:', 1: 2. p.~ t,1.'W N~o}, 1:~Y
E~oo l).~ . x.~ -: ' 'riic. ~t)..7jc -~
1:'lC Y'r.dc z.o'J. * -c 8&v "l)-c to~1.'Q,

-(:.15)'f,u).#.Y}ft.TOY ~~ ~p"'~~&": " ~~E, ~, ,. ,n


.$ WpQCJci1\~s,. ,p~ s(m;LV :'ipooupii.e. f04Jt&(.,, ~
p,~, pS~er~y, e~A

...

a' POI;IO~ '.'iu ou ~lJ,

.20~I Q~T.> citv (l *,, -1 ix.Ts).$ccc 1"C; 3I2~~rX, T9i,


qs~cx~'tii, [OU c.I~~at~~' ,iJ f\~cx ,oc Ti'~pY"l)a~

P~~~IO oX~o~ !1IX~ ~v't dsa-;,,:.


'- "'J'()';1l1J~ .wacx, , , T:JtIt: 4r.2~.S~.'W :. Ti!. 4x'Q~
<ruw.c; aLotOl~s~ 'l)lg.~'J'V ~t'.k" ..'fv x~
pIXXT'ip'X .. yxAlxou , . ).),' tul ';,
,

'.

,O~!fQeo :t'~ ~x.iy-"t 'i'Qc'fio( ''V'fPav::v,

.' " M:aic:xIX.'~aTi, .~ p~ iub'~

G~a:fOV, ,,0>.., ~~..'a;s" TOU ,"AoLtiPl~'.1 ,~!f . "U, "cDyc:le


1t~~~'i "S~~~d.: 'fcDY .~o~O)'I~'~.~', ;: lv,fpOUY
lX)~: 1t1~'$. -ry ..xt' ~: ),.I-,.~~I, 1trc"eU')'s

o~ "~oTO inO -i~ "...,~ "ro, aT4'j~ tt"I,.

~EJjQ mV1' s.;'s~Ji:'-1,;", ;

fLGu." s~'Il' ~o,:p~-j, ~p) ~~ 't'"~ iu.VOIic1


Tjjc; ,l'.~ O'~lX...., ~lX-.:i .1Of i'l1
.~),'J\1l ~;. i , U~t~~'rol'-- S's61j,
.tcL'/L')

oc;

'J),i, xc(~: i~~o" ats

~)'rQm)'t'"JP"lli~', "

u1,

-t1)'- l\i", ~o.x-cr; s&~ 'tl ~'j,

-!, . .' ~~\I ~1l\l ""v :ri~, mL\101i~~


Jt.. _

'_1

,. ~.;n

,
''.
1:a, .l~ou
'IAXA,a>t,

\.1

1a.

.. ,

'~ c:...

"00

x:~ . ... ~ ,.~~nrr6 \J;,W'; ~ ~'j~&'t"Il't' T(~

,oS 1:QU .~~lOU /LOV, r-ii ,x.v ~.':c:, p~~


~lZ; ~~o!x.,, lt 1;2..1:0 ~ou pi.~' ~joOU[LtV"

~aix:~:TOA ~I: 'f~~ . 'tX~T'/j,,; 8ev BlO[LS'/


-:cc1i .\i~,

lZ(~.v-;:a . 1'-'~, iV~)"Coov .6y~

"P1X')'[XX,.-Q, [LlIO[Lv '~t~'a~-'Ji~:1'S\),; .~':i;c


,,~ ', .~, epl .<,,[q.z, ,i, u').; ,d.h

.~, '

AO[LSY

ii,

o~~ml)1:. ~~" '..;, ,).l[L~'Jt _~

.\. ip,eai~, f'OO'gAM[LSYOI ~e ,. [L';v L

U10u ,1: ~i 7rpI eo.~y i ii't''t'~Y, .,.) ~ 6l.

yf/1'fOU X!i:ipl)U N).tfE ~: ~Sc "' '' .o~ lJ' 7l'~


' '" 1i 1r-r(
i~~~

tt,

, t1;tp'i?"yCC _: o~ ~~; k~l

~ 1)'\l ~:O'1''x.o o~1'OI tpx'1.

-,~L, a f',f,~iAoILSv 6 6 ( oCO'"AILtdV bct&L' .~(#.


ttAs-re : 1'~y o,p,VY " &aUp ' -ta.",sLoudv'V!v
"'rr.(.
- i1 -rb aa!} 8<, Z~... w'(a .al o~

, -6 ~p ~~'i" ~'rVCIIG1'OV 4~ ~x~(,,~

.~ pxi.
' ,
-- " -y~II;:,l. 1', ~~fJ\/) I),o()~y
1'mo~IjP'f1'~,

o.uv ,to>u'" '6-;-1 ,O'~aEc 'LvauvVov, ',

, ,..i wAov,f!II1'EJtbctt, r.~;lItl t, .\' o-li'J


iv7l, lx"LfO' . ,t';'', 't'b oeAwi.tov 'r-(..G
C!~I (upl1'ot-lXII, ~-i6;:.mpv~, ,".aty
i~e;&ii . 1' -r,ou '" ~' 8~' fJoeTCc'Owv
ino,o-ry
((J1'ptcc ,ioT.yoI, ()~t 1'OU ;-

'n.w

80 lJct~-1'n,', (,):. " 1''I\,: ~ 6,....


'~O", am1ipLC1ccv ~~ ~cc..., iX"IIlILv6)) _, ' VXI &

',..x!'-ZL ,yi'; ril' "'~ - t.xxt "OI~T1}1'O"

3.

"'o~o, 4-'l\~ E~' ~x-r% x;~o?;

~& 'fii; xTij; \l ~U1j, ~X~ ~: rQx~I 1'0U)c:1lZ


~O&V ~ ~o QotQJ 'JOU.

"

~r~ WO~8ILGTSpo' .:rv ~').LO~f''\'l~\


1' -4L&>'JVt1!' ~. ai'ryI,:ij; C

a1'&YI/.'i!v :i30:n ''~'

",:, 'lCpE~o 3 C~O~T8? x.~ UntpllIIVl.lGrSllQt. ~~


'1 Lo).oyoudT,~ UM. .:tU',,7 ~~o",y , ,.o~.

m a~r.." O~pour-'v1l11 ~~L~.x.J y(Ayxl~y~~


",n1'tl-r', O~~ll . -r~ '4 rv't' ''f'y
:o}jLV ~II 1'; !20~(o).,I, ,,~ ': -:

{, l\ o~o\ :~(~po .a, xCt~ -rlPXtaci

iIa"1I

x~:::OII , ILiA-ov' &x:v, ~ x.'t~',!I ~, t',\l~

x..~ Eo~o, -1 {ll 'C''fr-1.-/...' Ofo,!,xySMIL 6);,


r.cc, 'ck~~.t~ ,>' 'ttxv~lI-;b)y

x:U

lEt~Om\-tv

<..;..:.( '

/}-

~u:tv '.,. ~y ,$f, on~ :"'('&\I. iM,i


.nv '&'OIol~,;

'r!)U,

~-;.VT . OP'IjClU~~LXv '1:)6~~!,

/%' \ipoaaaItTW ~'f.i>.Y, ,!& i:xp/%t i~ ~t..


~1'1J,xr. o~ 6& .tr..atc 'ro, eU~, '5'O~fi)
.,;,ij, iPPOU ~o', , TS

'l;'L.~, -;~ &p ... Cc;


, .1 ."n ' 2, po~'~ "~_ ipyo

-roP'''II '5'ij, ~8r.o'lj' ",ou(". ~~ ~ i'Q4~'rJpt).t


& ~Lac -rav ! -rL i ~ -; '/RUAYYT~' ixpo).(. Eo~
'roU .:;jTO tf'tpL:I, 3i.v ~o v.! : ."C'~~w
,1CL.VL

-nw 10. '~u.IV

{", ,,;'c UpTI~O; "r

'tWY o:r.Lp, ~., , ~' ~ou( -;),. 3~;


-Up-;(f\ 1COA\' "L30d, Oilf,~ .t'a't/% ~~A'1I ir.~-r~~
".

, Ti 8'tt.IU u.roii IL1J"'~, 8Cf't 'f'v,xoa1 3e!J'F6pccv i4r. .t'V -ric \, t.. cTO ;rpoS
\ .-r -, ! fz ~x: poa~A\ ~\i ~Y.'
~o wupu; -- i~~, . )&~. 10 ~\jIt II~ -''t:~c'~,

x.'ioO~OCl.O -,".'" '(.~y ~o., ,"i 9 qJl.z


J/A., , .iVO\ " 'iij,. .iI; _ p~~.,
-, 'Jrpo-hx.o~ov Vt.Ij--;~or.. '~IITCI6&, ~ '}/oU

... ", \ p~"Q,

"L"lv ~ )I~p.r.o~c.:"'

. -; T~XP01;- 911v- ... 'l. &)4flo"av,


*?x.~O' ,! op.~, ,j,oll, .~~ .~I~ ~'t ' 7'
'
r'
"
~ ,~
\
- (Q !'c.. o 1011' x.I)1WJPQ~, x.~ oO\loou 'V(t)v,
'1fOou, /t'oU IW ri~E(, ';o~, :x.&I'-o~? 1'OU ~~ii:I

1';jc. ~a7floc.,
'.:

-r-r.v

x.ltp~Lz - T()~~~Ojj ~y ,1i:eIV.

o.u..s

~
~

.(, -1 c,j~Iz~ o~c ,~ l.op3t 'rIiOlJall ~y "flo1l


; ?' - ~lX l''lJ#V ill' ~ i, TOU ~oP, -1
..vn T~ 1Q.'~Tri1'I _k't. .\%,. .&. ~ ~'T~
1'\, .~ i!XI. 'lJ1l c) ~T,;op 'V'll 'nu1'I,"" ,~O~:yQ-

!'.wr.c , ~ ~U.:m$II,," r..ePXQ,. x.~ ..:n~ ~v.o~Io:~6tc


3L:lj,. Eep~mav,' I) ,x~ ec ~p?

-(18 )1Qu3(OUC (fUQJu' ,"&

alao; ,; p:llx~yx' 1o~,

&o.o~o x,~ q'uV~L).eyofAo&Vo; ,;oJ~II &''k Ti1v


-; if/.r: n f#-,, . ''~ cii16'\)~1'c,: ~1:,"~ ~2 ~2, ~ .a\l~(~,

~x.P\) 'IC,x', ''oa y.~i(A X'JtOU ',Lbt~-i1l:1


"xil!'', mu.,c .i~x.~("U<xyopo~1;' i1ClJ\IU,a';U~. "p~, '' 1'6 : .. ' 'f1J:UC ~OXO7I, .'f7

.1':% .!"l1~LGC),L~.-ioc '!:Or~, ~t\l!JmtM,Q'II: ''1'"l1-r

'l'7JC,

I~&y tY"I1; x.t.' ovxp'rov -~ pp'li, xoAu

,ll\l

~u.?j 6fIour7\ptCItc. x.n. ~ov

-.ru?ll, oPOUvT-f)VCJTl:J.aT~ ox-;upoII,~,

.!, fAoi

ytVSLitc ''\l7l1l, () "i l~y - ~"P~'"o,,;,o'


; c't~ 1'ox.~~p Kti.AuiJ,

"0"

ytVVYeeyorCl

B~(~y!, 'IOpooorCTItUoYT<t 0fLo - '-YlI,>Jxpo

'I'~ x.9O~tO

'to

't'oU X~p .~3' l"rL~ 061:; (<<~o\) -

,-;..) 'l~1t' ;..'t''t.'fj~V' . l~ptn\ac


s, &. . ;\I~ .~, '!:~ :Na09 x,cr.\

oti .-ij; -\lJ x.t'f.,ItOI [cMi~~Io,. l.. TV


~~ x.~ ~p.:>. '' .t),),u. ~ q),f~ vci. 7:1J
4't'O~ x.p~w.( 'l\8ux

tx.- 'roU .. Y~~~'QU

-~ 'rijc aou

,.tf

'r,.i'~/):t'1; SuryaS\~ '~1pY! l.ei,,::r~u\l~


~ -1 ,'I\Up -n'3v m:?''J1:'~a'll-'r.a .~
d'LfL;L~ x.~ "'pola'rllllL~vV 1'ij~ cu , &'JJy'l\~1I 't'c Vmllf.QV.
'~ c~ ,l)),u.tQAJI.,~ ~~~"II t,.o p.uani

..ij, \l,pox.pl, { ip".. ipxt1'~t.. l)'\&~


a'rL' 'rUiu, . x.ri 't'~~j, t~aLa&1 .
.~'r~~u .; ~ '!:~ ~EPC i\. ~o UP''

. Too)l) ~ YZ'JOfIotYOtJ, V71I dUyA7lV a.~..n

tiy :n ; ,.oU '"~ ~PJoij. x.L ,=C : '~C, O~ p~c


'ro !,p~ npo~i"OV'I\<1ti ( otvouior.) ~taVT;aa.v . <rr:% ,1'0;) "u,,. \i'ro~'rOPt~; "C!u ~ LL&&u:?. .. ';prn
121' ~x~

'A),ii

"

.2

..~ ' ..4 l'&\' ex,

u-rij ipu&(>X(, ~&c If,~\ 1!pac . 'r~1I ,,~6\1' ~"fLc~

'rtO\l 61'L cZfLOL -~ \lL'tO~ (J-9U, ~iV1Cl~~If,~ ),o,&t

"MOV

O1r~ rii \I~o\), ~' - + '1 .' yvV(<<

OIIpi .ioiX.'r"lIfJ&Ii'liQL~' 3_ ~Il(,~o).xarv, ino.r.


1~8III .

ci, --m ~~I/-~~ ~Si~,!I 'If).OLpLX ,,

~P~If1IY';

"p~. fLITCipoP:XV' 1'~'Fsu-r., ~11/ ~ i~- ' ifL'AI"c:x.~,

V' y,tYYl'tan :el x,.xr. L'fLt:-';

at',"

'uyu1'CJa~.

!r'

3ullcfL&L' 'r'tli t1OO .1i3,'1i SO, ~ijltell -;ij


).~ 1' rap'Xv [L-l\, lt(ll&U-:Vr. -~ "

(1iJt ). ToU:u" ( . 1'0 -;(; 'rOU1'O .iiav, l<rfi~rN


-.tf. -rit.f/-r.1', X.Iim't'fIE ~Y,poy, ,{
rX( lGr.vrwoa'rO\l(~ .r.& mJ.~.L~ mv ; .~

8r..u.

' r.q ~x. 1'81 -rr.~. iY;, 111: ~'y1'r.&

'rii' '~r.1'i;j !Xs :n( .ta~l'L'Of -r}u!ifLIIi x.r.i 'r,


u.v~c1'~,\1'r. .y~ ,~CtU't-1I 1' 1rp2Y[L~1'~ __ 1'~
rpol/~, ).r.'o "\l. 't'PA[L-IpQv a:r.QQv ~o. II.'n~'&U:&

-. .v :r.x. " pI)U~, .

,,;w tAAt[L1.--

1/L<J(-\dll Cf't.;8~1..fv tiIj'ui7~ lZ,j-;bv ~,~ 'IC'.Xyy


;x.IZ\loy~'- -. >ri\, 1J4, [LI~ [LIAta1'I yop~x 'roaO~QV
f~ct, 6iq-C1- .#~II ih'7\ o~C:.axt 21. .1'~.lcx
x.~ ~'r. - r.\l.-II!I; . .r.-rr.nt 't' 1r).Oi'O\l

ti;

t,

'),6(, ic11td1l ,U~. .


.. "
' . II&'Co" o6-n )11 tr.ljlvtx-i) T-t op6~Ya -:
w,npxl')\I,' &\;':" f/~-II .(I&1:i "c:OU ~o'r".IIfII'fOu ,.

2;,u, o~-o ~ \lr.x\l,:";O' ~')-r.; :S~O'B -N\l


v31J -l)YJli \"1~-t'Ol' 1:0 , ~ . 11:{)'
u-V'e 9Ui'f ' iit)(:~&.r~ ()4. ..,. , .' .
.*' 'tno~UP-O\l . fL:. ou ~),)II '800, ix. c)s T~ EpuOpx(~'
800 ii'8ev, . of'fllla; al~fLJ)el~: 3lt8mr2\1 ;. 'f~'lxpt~
xbttfnc,:' x~ 'L'O<1Qu'tQV aM~-1I i&O'(1z~ . ui7\ i.
,.pv"C'V[L, : ~t1'rc .:""&1":-lJ'\'~ x.z(~. ~'If,ty.o;. 1:
b-r &cAr., ~-r. \l eimw, ~p '~ll YPfLAwv,

.()

,).(1,1\"ll .U'i'1rpQCf; . p~ t:r. .~~ X~Y' (- ..

.JC'r~,~y ~'1'f, f ~lQV'fO , ,'t':1III: "('~r., p~&\',


~2' ,i'l',~ -t i~pX tlIiaTpelje p.~'~~C1~ :. , :'
"~,, '-c:b 7(~ :,' 't'U'r ~iTp$Gtv , ,1'PL~,t: , ~cy

800 .6, X~3pcx" ~~y - av ; pp~~


~ ~ ~po&ef "~ 't'bIV -.x,r. -t~ P009jj~ U.;
't'%, ~'11.).).0 ~ !,-~",OIX', ,,~~-r"~~, Oi ~-~
dv.'t'L~pt1 '~; ov~'t,c -& rE(itfiv, -rb ~ g1;~pov. . Se:l~11
, ToEtlJ't''I\pLOY "'!. ~iBcXv x,~, x,OI~ BW~ . .
r6.%-rr. 'Z'cxUotr. x.l,-c , --}' ~.,.'t1\1( 'Cl, n ....
p~. ~, i3Elt,v,. 't'% . ~.r.-r~, 'tf)V l. ,, ;
b.,,'t'~i a~Aou.

~-r1P'll~ ~C -rLV .f1'ai' Xr.~ ,.~ 7" YXIClOu,..

, iY't'-r ~ ~p'liMr. ,)''rW.1'';'~'foii


~2' .&r!C 1VC).L~ - !-,,-.,

'.

,.' l" "~poir. ~'Ij(L~'ilC (K).J: X9y~) ~1'o'


.(1\1., -r.'t'ucr, xl, 111 LW<1Qtv" 't'01VO'Ji'II-

p"~-N.(, tunt~e&1 .

'13ptIp'TfJ',

"' dv~~p:t~

1V).,eov i'SLn"~ n.Tl. xat. ooVIl0"lUV *\.,.~'fW


~.'~; ~~~; -rUT ~o ,~o , ,1~e .,.~'
=~c (Lio nccy'txx60ev ,;e\lV't'~ ' ~ot,~~:i.
ci'lOOVS!IO'II!,-tVI XLII'I\r-'t, -XP~x ~ fIot't~ !,-y,'~ ".yC~Y 1"J ,cxv-r, .x.~t'tl)' .~\rs\lO ~' tCJ..~ ~~y
'td6J o'i\; y\l~ ppo1Jpi, ~,.

,;0: ~1r. x.~\ q,L ~~


Cv ciV1"~AACJalW:'I'O, r. \l~ ,'JVOA(.aL f"(t~Qt'VP.II ;
r~~ t~tGt~," ,xp7tx, --r +.,..1'p~ ~o;~

a&:ii_

~ x'%o,~ . ~ yx,,~pp".'

. Tm t;;tO~XV i.~ 2PZ0XU'P, '~W'/.


"-c't~1 9l, (','r. 'tov

&-;1 T~

n"di T~~) 'I/ x.tv~po

~ m1MC.\(\)v cCtoa't'xrbIV" -(~... 't'S- ~~p~.v.. \l

-, -n

viiaov, ,,:<1 - c>p'', P\~VOW'i .'JOY 1:0 ~6)


,," ; .OXP~C~" ~o1 'r7i~ ,,~.. ' t.~ U'jf, ~1
~P. 1,-11 iyOxij~ ~ '2 ~1.pt, -r0"~""-\fIoGt1c .'fv vro~~~
\

Ei' 'roL(W~"(1y (, "rIJ' . -01;(f'(P1-~> ~"', ~lo'tXOC


).uc~U ~l~. 't'Y i.mO: 'Z'~ ,~,-,;,oi" )-

v -8~~, ';''

pop~, fvrt: ict X1G't"a ~V rxtW~;.:~t~ltv 4i~6J""s


) '1t'.O-ij';l'&t'.v~LtX*,.

::
.' . .
tx. 't" ,,) -~, ~~~,-r,,,; ,:,'~!X~
cp6i/l.-1 .'I:~' aivolJt.to, e'lr,'t"t"'" ~~1'"~ ~

.~(T:,x' ~cM ., ~j~px fl.ip"ll "{a,'


upou. MtoraU ~ 'ri\; ~i\ . iJ rt;il,. . twS
~a ' C~o.!l) 'e~/j.. lJt.l .' 't"2l'J1"'II'rO. x.~
),td/jw xcx'Jtl: . a~ xl~o. ~t) .-;
+..ll-vou prx 1tvvx,6T~1'cx -6cx't"t 'at2,
r.oo(.> 't"a, -;l!f., Cx, ~';'~ xlljff

cW ),"l!-,a .::,

.;.1'''

~xl

Xln ':'0_'

l.W;

; (BIox.or-r,ait2y -:;px-ry ':'cX; ~ rna.; ,


- ;.!r'

.. U

l}u \{

..

~o);a~\I.

(tr)

TC

.! '! oxlj~, f.1'C ri\loia-rixat; .1' i

v16'n;; .. e:/j\l";'(.>'/ a."i(~\I !" . C\l6JTepr.t


'xpi, 't"OUAllaoOV 1 't":::MUTXLa r -lj71 : Thv
de:J)\ i, ol'~2, (.ot l\ ~IftAr.

X1'J. ..-h\l .-Il~~\I 6)' r.lox.o1 -1JtLfi; ~o"l


!.

' .. l. Ta.~'Ij. -.I ~t~

't"aI ix.'Jp(tuaCIV 27
.,
l.
. '.

xa.c, '~et1J .;j; . -

. T~~ c,)y 't"-:lrIj';-1!~ x.~ otX~ ! -%


oc o~ i;~o .'Jvo u -r .
6!\

.. -1! 2a'J2, ,,,' l \11% ':'


"u-~ 1'~ 't'ou-rIJ> 6..vo'! ., S o.. c
.' et2 a.ll 't"t~Y 't'a1' 1'
1:6.

.,j o ..pu .lV~,

~2 ~ ~o

a.,j, 1l 2!.,;,\1' .~t~~ V't'CI~-

-- 't ()

.a cTla(}ll --" )(,'JpLU~l0oJ

~"~~

't":ril~.t'C7; 1;- ~')\( -.-ICf'C'i!'

~; )'. ~-Ij(1)(.'oc,. &Q\- ..1 ':~Ct TOu )(,pot'fcc\OV (..

~~T4, ~~X~1h 14 ~ ~~ '"I"~ ~~v.r-~~~a~ -clw,


Idp~czo ~ -t ~~~ -ti\l tClJpiA~a~y ~ii, .i1'of..~ii,

iuE~:~~ ~~~~~:::
. ::: ~.. ~;~. . ' tJV"
., . ".

.....,..,.,',. ,.

., ,. 1\ .

~~~9ajzj! ~~~ ;

.,........ -..-

~~GQ'~' ~1'px ipp.>, 4'11. ~a~~, ~~

c.St~tptcz xc r.~).OIZ, af~~Y~W .~ ~


~pUpy~~oy' \
Y"~~cECc
~r."

.~',
'..
ili~flJee.~; ~-,,,-,,i1'

/n-C,tF'-c,tF" -c~v ,~

't(l1'~1'~ 01J'oU" 'A.~'t ..oG..,~' ,1'lcza"


LOlJlu!, u,.uau;eU .&f~ .~ IU~cdvy
aTptFLt-c4?4:ti-,~ 'i'fl1:clAcECtFcEC
,
~?o; 4? P~L~iaWIn
x.rT

Wf!v,

LU~LV

.l1;?

~!L-re,,)-

a&~ ~ J.#.v '~'o ~Xaii ~ ~'~a.o, 1'..6\10


a~'tii ?~'II~ 6'~" ~~ p61'io~~.
-tij: etF -cc"cc C"'71 ':,"","",", l.~'o _
'
'

x,czl

LL~6'.."

Ttij.i

-'- " , ;
E'tiU,

0U'taQ~LL

. ';IJ
~':"; ,
__ ~
elJl'~~"~' ...~ ! (o)P~X 'r.ciLa Xp~... ~ el(1!- iQ
~

"'

'~ ~. tStLaorpp~~'f~ ~ .'t'UTX

1::llt~~~7;1_;,_ P0'l'Y ~1cEC;fLfLUPOUY4?'l'ti ~4?x~,


PI.'l'~~~~~O-
>~yo,
. ..UcEC'l'tF
..
'.M~~Y~ ..
.oyij, ..ii, ,cn.'-,~ .&.'-r 'o~ .X.j'L~U M-rwi,

n,

~~y. /Liva.L '' o~ox, .rL~6'v cpe~lI:q.i~wv .


9, H.(~1'.
,

MIII~-

;.

1'~~'J,
~& .

UtFL'l'47

-y\I~~~.""-

>1"-vi)

..6 %& "' .''. ppoupiv, iJ :xup(tuO't,

..

',l)-

,,

YXrU OHV4?tF tFL'Ju;;:

oua

,,-'-p~aa

uuv;

,'. .:', ..ij;

~X.~~

o.. ~

y~P,-~'""" ,

ill't'b, "OU i&pou ,jlJ'tu ."a\jG1'U; ua.,

oa;a.;sU,v\ i.'.~" %' (v. {n;.ua XV~1\fi~a1'OL.'

-( 83

)~

.(J-r,\ , 'R&'OpxoUnI' ~1w ..;'QlU, VY'tI,


tAt.Oii J~M, ~z'"J;', lJe'\let'~'r,,"; pc 1'ov '\'
"'"IIf.,,'t'i ?tq1'?\ xUo\,

'tOE<mIP'/j'r~

im.xouptocy.

"t ~(r IA~ -~'oro - f)~'1)1' t-t\111~ ,U(r.c,

"
, -;po<p~',

"~'
1:0\),
~

.'\

1:ot

, U
_,,''
... ' 11
,'IrOUV'joo

,8'"

ti~ti"(V ~!)AXTfjU (&}' .'f''l.' u.z \) ho~oiJ ~11:(


''" ~ (~) '/j1fA'lOu"~~ 9:uu.U ~'
]\(s~C:G\)t;"t( b 1:0~ loWXp1:'1I ME~~"'i.
~ TX'C~~, .,~i -4[ -r't.& ''''OCtllGcV1:& ,

ti, 'i'(, 1: 6Jf'dY ,E".x-~'1I x!:'~ox.aa.' !.

&1:X~oiau\JO,X1:0 50, ; ';i\l \)p&r%' ,,'t. -


'i~ K\)o~~ ,
1: .1:' , av'

~,dV~~~& - f)Q'~ ~ 'r<p01:f) pl


~ '~~ z.O~1:!; 2 2' ! ,' ~'(X '

;"1:i,l' ~st; '1:0-',l an- ~&. i,a ~ f


1\'l)

/ ci,2t'{i ,- ra.1:'~-r.t, ~ 'i<po .

ii.r. 'ii- (f~p,,1:SUI,,TfJ)"" Sf1<.G\ . 'tij, i)


~ -rij-;Fr.~, r6r ~- 'l Y~xy;- oi "~O\%m~o,

O'rL

O~ o~\ ",-,,' ~.y , m,",\l

'& l. .:. ~p-i.ax X'X~ l"x


iPXr.t\ov '(~ .t.G1: L fot ".

'. '''' 1\l'r1' ~tO~Q'1l ,~, a.p~ (;", i-:i;,


&YLCC ,
md';,:id-rL.(~L~ ,X2\)~1:0 0"\ :&' ~ -
ip' ~~, :o~ooo Er~~,.", xiXl . i'l)opx<p~a 150
';71, "d, CZ~'l, ~ ()

'! 1.;l) t- ~ c~Yl 7J~;,

iQt 1:~O'

K!i;f

't.:u'~ yo~) x~ -OI~ '


&. 2:, ':: ~ 'r~(d.1:.lt't'lj,l, 3I
~\)y,.~ [ o~o, , rc '
~ -tacMxptXXOlr.t Wt- ",~

(;'tii, u~e1.

1'0;). Axoal)o'J x~'y.o> ,o~",:iYOI> ~' ';'; ,

+.- IL-rcL ~sv ~~",~ ~~ S x.~' X.1X't -rr:u

-(., &4
&43'l .O9~43'oU,.

"-1r1i~. ;'g:ctt;g:CI/'tfi&: el

.tUefi&~~43'tc

~U .\Oy06~~I XYT:epox, .')~ :Ur.l(~lIOf1Y ,L l1 "...

A:l'.'''ILL'''' eEi "11:1


;&
i"ps(fi&Y
mk,k, t..
~ ''; ~ 1', EO~ ~ ".LOfL"'f~'I\ ~lIo<r".:
.. fi&11,.L2.lu,l',"

.'

1' o~OI; -t ~"4sY'r~ i_fC ::.

~: k,5a.CJz.'I')l(drJ.~ M,"'~.z. Totx.z.trLjI.z.,


KOv"d;; .F43'~.
, .'''), ff'1l_ ,i? 55fUC
r&-':'''O''' ~Sz't'O'.&IJ2 o~~
O).OU~L ctt, .li n..U f'-P' ""P~ 'i.P

"" ~~

,,su~,.d;;Q(;iFfi?, . f1fZiFfII'fXz."

&" .)' o~.- EP.EL,SV U., ~Q(' ''-';ps .


iFf..,'L'' ~'%i?"i?' fLI
1\(-rv JX1 KIX');~~.
'fk,.Ii:g: 'f(.lli
tlf. XZi, ~SXod;;iFfk,,~'U. ' '~O~ fv tYj'~'II 'i vr-"i iM'll ,,"d~E~-'

~!? X,2's i.f,)~ ' :2'L'...'f~~

iF5poiF5z./.e

si?{(,)u' Otz. 'f.iFf.1'2.i; ~b~Y' . .'fOU Gor . ~ l4'


~;xx '.L.'\ I",fX~i ~ 'fwr\l X.&6,as"x-
i.x; .2 aT.id;;z.'J
.s~ ~iFfEp
~2;::;
.
oo. .oXvo; eafEIASV L~ 'fo-, 'fOOT'7.pIj't. 4fL01~'D ~y .
. .OU k,.30w.,d;;,t, ~%z.

,,"tpfz.,8Ib'"

orau",

~\' ., ~x.:. 11-1 ~~7l . x.~(<<~ .'.


ay,:::z.po~

sz.:;~:

i. s' ,,-,

(-. ,,"pox.p(.Jf,i ou ~1) .;, i ~x,y'


il-,.?Oi:~V . ~y .

't's::: ~td;;;L u'i), "U,fIUt"'.w.,


~"'Ij'09j'1l . i LG't;
,,~-t'hv 1tx'tPtl.'rI1tiepyirt~ x.uf.fipVIj(J\Y, . ' ~" xUfOXC:::O
~l . ,

"'t~;ii,\i.

~.-, ~3j
i(Vt\J

~:::s,ePLQ( UQt '~f<,)t.,k,,

't '''oV

lIyz.:l#'I:i,,' (J'I

a:

'iEa . Il-).QouUv'l!- Uo-

-.;:xU;uU ~,t'sa. af2l"' .

'I~~IX .OL~a.t Oi'~ 'tou; i)t.~ G:\.'%vt~,'(, "o~.

...& ~"f}~i,'jU~J

'a.1K t~acxall-iY'ljy ~*A~.

~:''pz. :::~o"%s'l'l-

85 )m:5fstSe?l:5f

::;I ~\

:,. iff..~~~ . ~:'II..~tlOII1t . 6 .\


vztilii?::;foilii?ilii?'1tb~

,~ji~l;t55!41l g!::;,%Q,;

0<ilii?'1tb

~ .i.R~L~p..fU. y~& ci~ i~-n~ y'l4t10II .~u-,


).o~'1tbilii?\
.....

o~

-'IZ:Z:"liO'B
",7111
.
.

a.UTilii?ilii?ilii?J(Z'tO=
YC.a ~ '4\Wf,xJ~ ,ll 'roonp7lIv, im '11 .1. .
p..ilii?p~I~~
?~a.ilii?-n&:#ilii?:5f
-rD.ilii?ilii?'1tb ~ ilii?Utt :z:u'tO"i]1

vi

'"

.u.~CC .":;]? ,~ CV~~ .1tzo.V {.l!!r)t.6,y

l.nx8o '&

~H A-w ". 5'iptl4Y - '"{':5ll, Um8'1(J::;# ~ ,##C\


u.~CIaZ::5f Q..f1'ilii?ilii?

ilii?ztu'rO

c~)." ~,~' 'l!.


~~T" ". 5Z:ilii?J.p:Z:Z:11.II

'[" . 'tjU-48a

m.,.....

-rz:

ilii?lilii? "

::;#(J'tr&ilii?##?ilii?:5f

I3:5f#"?? -:##.##=

iC., l~f7l~' 'ty Udptw8 . - .


i
~::;y~
.

~$p ",,

,~, i~'~f",ts.' : 'fO'SO'nl1l ' ~i6~71-n ~.


~

w.,. .....

e~ji. a.5rr##?1 cnn-e;;L::?&'

~'I 4iztot~La.vz: .

-:. IJ,bc . -. W. ~ll~& s,I'"C.-nIJI.(Ja."

"??!i \'L'.n1a~#H .~~.


x.d' ' i~ox:I\t?
~y&O,. ~ J 5~: ,..o~W ~. ,~ '', 'II~ .oEw.

~ilii?5)l- .

.'

~##~

-f.?~yov

u f'4"
~Eilii?

..

zta##"??1'1
"

x.~qoU Z:nnODZ:Z:

~~ ii UfLV"Ie vLx,'IIV. 'rCY1:'11Y ~Z:.!"_,


.

, .M~).y ~&

6 ';~'IJ~'I;~ ~'\"'~ ~41' i;-;y Uwa,~:EOu,


zt'1tb'ro~##~
.
io%-?lzt'f,r##z:~
.~Ut!-" ~ hQC~~'~'C'~_"'t'~ ~pa tCL'r'tl~ec:
'~ ftwtl-i?ilii? ~., ~"~~'r Uig,"(&!?5~ &&~~i.C.\w
.!lI ,

~~

.'\'

''Z:l~H;;

.,

-%- 1.!?]? :.'

l.~ , "IP~P'Jl81.V. TL -cci ~ 'IR1rprrtvll ".V"I~'rW"c&, ,tv


wztp##U;\@5y1!'y
##~ !?f?1g##?30ji??iE'
%-=
;aum~u~ ~. e -~ ~ vo~ ~ tmmou
"ilii?%-;;ta~k. .iwK##iv~\'I!?## "??:
.!?
..
'fi!?=
y~. t... 'r~';' ~fr~ pG~~ia'lI. ~ "'" y-4.o..~~ ()1 ,
~

86, }-6y~ .1c. Mccat


.- (

cc'-l~.j:J*V
~. 1'- tL'r

,)(}
p~

"f,tD.\ - MzXOX.'u., m:":;x T~ ", ,,"xl' -o~


t'r . ,' tou.i'fi~~, ~~"ijA&oV .C:,t"ri o3~ -ro:'
-roo-"ll1oi, .' - ", OP~7)o v:r ~II~-~.&,'

'~l~: ~.pa;P:"p" v7lILsl'ov6wx~) , opoX~dt~


.1 '$[, T~ cc ''S''iW 'rm 8'' <t6>Y,' 6~f)-C\li i;it-i~:I;o-,:
'-(<<.': '..
ni- i.ictT{/b ",
'
,n':Uecb.flr

l,.0v;oL fvpo

e;:

' 7-cw

!;.Ot.'i

rt'

'J-'l
''- )tA
~'
xcd\X"pcw 'rCW,oor, U'f -pcJ :.rQ\I a&-x.iQOY :~a
Wtl' .a-tt(: .:;.- .', '06~\ '~, d~, 'fii~'r~ .Q1'o7P-'
-rp1~ C~ ,,' 't'O~' .~-re~?Ii" ~", p~M~xy.
~i ~xc\; X.UP09; c~I7&Le ~ ;C '1'" ~~~.
W& 'x.r,sfLil0cr8cll '~OU rir.C~cUexqU ~~U';sP:if,)\f' __ tn~~,
:n 1' ,

:__~~

U~\ :~ij ',r~X."


~g'PIcJisv" ei'

': f'lli c*~~,


JA~r't'(.w.:'()

.1f.Q.

~oac q

,""

,-xxPX~(;:

c\-

iJ'I1'~:~' ,
,(., ~,I,t~~" .

cc'

.,;;~ou,\*t~ -r'~l~'t'~ .&(;'

. ~. "

,. ,... ' .' (,

'"

'i

-- t '(tt~'
~O'\;71p?,;' ~\pcc't r):i~unLa:: ' p.e't

7rp' vn. .- ,~~\~V,.X.', :.rbv tIIu8uo-nw t-"'npCf6t ty~CJtxrQY ,'0(1.:


W11S .. .

~vrU,.1l"llY:,~

:f8- q 'f

~-;',~~:''I\&

:ltcrq,~~: lS

': ~Xn.., py.Oc i;:O'6

~\.

ct
~

[-C'f/X\.-r" )f.SIPUIl p.YO~: CtY1'r.pIrcc;, ,~\ <<f)i:-rOc(


"),i, ).wxP\li)V ~: 'rl:ill"P~L~ .ict~ ;~O.a&
'if.W;o c'c: IIt. "'>-l., ,l7p.a- crll't. c1 JL"~. r{).,;
6 ,, 1'(~ &l O~1'O~O\' ', tr;

-rou,

-( 81 )tY.o; -" &, , mpx.tc"


"\

'.

,.

4,

~O\oy ~ ' :,

. , . , . .

,"

i-rPxov ru-,L ~', ~&T~l:~~I<!OI: ~ ~o, &',, ,XOL


ri-t,.

"

E8't'r,atv 8&sL), ~ iLxou,pr! - ~f~ 1n 'rii;


Xp~~9 'rtX~n)~. ,TOLIL,JT;II ~ fi' r~~II4II. a~ '1,000
I

a &I~ll,' . \1Il~~"'tit)~
T&~~{ ,~i~, _!-~ _~ )'?~~,,' ~3f., :;1'.,J'1'
TplnEII Q-6.v, , ~'II,T .Qvt~ , .

( .- - :" o~o io.~a8'II' :X~l) , i?,i'


,_ '; x~~xa~09 ,iPX:"o; ~po;~~'"ax ~Leu.
. 'TOLOU~O; ~ i!" .(, 6 .V-~f7l' "

Xtf~'~' ~~,~~~~ iOe),ovi~y M~f1]; ;'A~~~ !I~~~,x.


:L~L.~8d~ e;~!, ~O!fX1'Ou ~\O.-ro; ~o)'X ~px.

X!Xl

x.rev~i', aL~:rciyX; r~~ -: .RO~LX; :~~~~IJ~ , '-;.


xrm1. b.eoc.

.' .

'U.m.-roAo c-;'II + U9 ~;, ~Ix~~. '~o~ ~ii~1'o, 'AOTij


l1f.~,. '-6~; i')p,;'~ .;~' ~p~~~~o~ ~-r " ;rb~ ~~
_

~,) 1811. ; ~X )p~X (i, ,~\~'J()-,ll ~~ a"~i,

~w~a~o~ 'tou: YX~x.o~ V,,~CL M~\I~~l~, ~"~p. "'T~


ivocmTiIf~V ~Y 6Lc.LX-# ~'j.( "';\!~ ' cii'~'tt4~ ,
.poa~x,~ .'(~oV -rOCL .; ~~~'l1~ rfc.-r
", LL~ii (UL) /$ ijtQUov 'to~, nceiIi'l1.(I-O-;tpov,
IVt:i(1tXc~' :rOc ~xU't ~ u'ja oocpX ",' .c-'ll
p1~ ','; t 'iJ. -a p.~o vx.po~, ,
~ ~, ~;lo~ 1j, J mpLOU~(~;, X~' , {\ yo~
. , x.O~I' -' xo.rtxt-rIfxv,';Wv 'oX!)~' ~p~a8<)y.
a6 L '. c'-
. ", 2 ;, -:i'Ie 'tOU't~y; 'Aytoc - ,ey-o"
~If.O~OQ'~ , 6.., un'i\pxe '.u--i~ '6 ~epip'l1~OC 'o.,iXp'(,
AIITwvb:IIc op"~ (B:zpvCb',!;) 6.fL" -: 81:L i~i1jae
C& ~o~ 'i;~erotA"tl'tlpa. ~po~iIX ~p ~ fOU -oy-r
o~ 'vu, 6 ixupte'Jaov ', OIL'f, . o~~ 1:ii;
idpt'to; fO~ ~?lJ~ ~PoP~tov' ,II,j1Ux-raOCV 'l.. & a

, ,.'

.." "

1*,

.-( 88 )rt~X ~p6~ ' ci'l;~a

.roy inooO'..tXT~y

~'

':A~VX~'1I iefi ~ ~o '.) i' 4'~.fO'1l ,~.


1lC p~e~1I "~ 'r1ly OaL~Y -ro;j "C'oo~'tjTou ' .~
&x.~oy:\1 ~i,.pxrop(~ '-i~.

,'.

.'.'.

( ~x w, &, 7J'l]1' a, ';' ~p.


~u - '.l'~~cL iEr..XTYKy, ~riIO'I -
O\a 2 ('r )dpXLepCa. or'fj' Y"haou, x.t .p,o~'
opocaT"C'X, (.", fu)...a.v, :.i"C"Ij-.ia -r "
&~"C';e.rlJC -9i,ci\le.1'/1 civ"C'ctpaIx, . '
" .
- , Ti:axiAtBp~ XX"C'Q;aorQ;Ot\I,;,a, t fa, zx.~ ~xC :f.'
c8. rxAxuaxv, i~;~B'tjarv , ixotuaxv ~ .

-''IjV (~ aiv ~fOII , ., ) .oo~a(:


' & ,1 t~~. ~.~. .~x, ,
611 ~o m.fa(La. :ciilx.cy f~' y~, fu,", CcM,
(\l l XXt ! ,:.
f

' .

.
'

'Kf . c1; U'tj t>i d.;irtJ:; , ,'l ( xi';'Oix.o, -'~ y,jabu xxo6p~; st, () -

1. f,I'ii(LIX ti!c cinoa'\"Q;CJEX" --1r i~1)(L1i '


8'lUy.ty :d.l, x~o .\ -'f', 6_e t.
~& ''(\l \ in,'rlot-cyOI ~'t" -;),'

Bt&~ ~.pi

.Ji' .ru,

~o ia.6 lxU"l\, .;~ ~px "'&'

rp~s\Jcccv, ,ol~o& ( ."'fav,au(l 611 ?&,

& mnp&-r.1:i ~ax i~o" ccb.u T&.~'i.!, ',


'tOu. t "C'u x.'~.o 'r'r.~ ci'l;'a~L~' -., 1; a".
ox~ ~ U~ . ~61'1 ,. 1:11' ) ,""oulv"'n7JaGIC
Cl''t'ti' 3 J.,)~' a.,jJf'IIPV ''"'& ~~. '6;
"C'L~~, ,..;GC p~ xpc~.xi ~'o;;
OCf'PCp, 6'-$.~t~"ljat,)fUC1),. ., iQ;f
~c:tCl'\.

'..
. :
' ,'
.
,: ' . . '.
,fac"ut a~v lcXLpc& .& 1i l~ (L0>J,. :~~6"C'& ;
. "C' ~~..~d 1$';,' '),'& " 'yxiop,o
a.tp.c:oo, "C'. e ~xYT, i~Y (1'", ':i.a~Oy,

i ...v

_~, 'l!!) p,O(~1 il'.f,(pt\(~Y,

),'a"1

-{ 89)., - . 'fij;

",u ,;,

'';

,& -roU

, " ~s , 'rij; uve~~ , L , CittPL~oAIx;


''~ o-i '-; ~ ~ ; -r; (J-r-.; ',ll-
-r '86-r ''-~"(lI elILct ~o;, , o~x .~
,'tVOEL, . ,6- ooAACJtL," -~'ll ~; 't' tpo !.. ,
,' - . our'j , + o'r0V,,~ r.x AXP\Jyo,;

, 8xppo~y, in' ~ p-~e '; );.,


ouptx.ou,. .- ~ vo.'6, ' -rbv p~
-u 1t' . + 6- ( 'YXLOOUeOU -.
't'Q'J

-rcj)' LaMftll ,('l , '+ ; ~8po ~

l/j.

, " 'rC' c c i, ' oC~


; "l\'r'I] ~o ,'l i(, , 8-

'-rx-rcv 6.- ~O -rX 'r~~, 1t.XT


. L iEO:llo, x.~ -:tvL~u
x'JT6.

.
. ,! ~& iCo. rx~pL~). XIJCfe~(~Xaev opx~
vou -rb ~ ., io 8Co ' ~op:zo, t) ~Lx'rc:-r
- cipt~'IIAdTct'rX . u ~'i - lrp.

:- , ( .~'r~L ; . () '
-r, XXL .. - r.xL eSPEL-rXL u ; ,p"i.
'.. ,,(, . .-6 .lja.ll; x.xi
xePGtAij; - ., .-.

('' ~~J) " + tx..o~' ! :

p8ao; Tij; ~ ~oox'rOev 6 +~oY.(c


'-,

':',

a . xxoo6.-~

-l li%CptL (Xx'~( ).
,
Cx ,~ ' ~ 1. ~Ct ! -
.(~ , , ;:u'r -;~ .~.'!I .u ..?cX
,"l, ' ~(~Y '~ . - 't'i" -rij; X~o')

f':h ~'J- ~.", -rY 'l,," ... .- 'po~.


""1111

i'J-t, l(,~6- ;.l oV'ro~ asv ~P'"ax'! -o~5 ?,

-(90)., ~o ~xUo pr '~ ..... ~ -,"'"


'. ~Le"reA()YILev .. , .. , cnAQ ~~o &: u-

; 1,-& ..o~ eu, . -m~u, ., ciYTctp'fa' ('


\ o~a~ ..~ : ~oo 60.,/j Koll~7)X; c
..., ~ ~2x r ~ ~Ir ~Y, ~u. 'rC'JV
.) <'1i~1j"r ~p,:~x .a, t\l~ 'a
, Z,~XX" ..ou, aau, :, (~~,
\/ l.\l, .. . .a,. 1 ~. & ';'8uv,l\Orv
\1.... ...'
x.x~ .-C '!, .. ~~ ",
.....
,
,
.
'r"l)' !, ''~ ,.
.
Tec aUToitp:t~opLlti .. p').~7, ., ~ .\- ~a
'Z'oA1j, 8r.tiJofx - '( OIi~ , .l:t~~
, 7,000 'u,'a aUII i ~% ' .{-) A(oc;
-r1j, ua ' )(Le;'rx~
\!'

.., i, .& :t~~'J .& x.Q~i ~xx, , .

c- , ' . -r1j, \'2-'4, , ( )--1


.- ei, - -';9~~_y ~~'l'. ij, .,.'i. 8'' ..,
''r..-r,\ll, ~~' X.I\lYr AiXP'JpIi ..~, . xU

"1.180v_ i-1J3~~:'t.~, 8\% :


-"'h \v'ti, l'~y&: ' , * .
~!iILov, , CfC1\ ' ,:01., ! X.XOp6U, x.~I,
~c~ .' '. ..; .\
'rO:J

'1'%

-.'i"

x.x.~ou. ;c .--

~oj.9~l x.~.

..

'0 ''.)~I1~., '!CfS. rOY ~' 'ro~~oiI CfXOov ~y


-11pt~y ~i, u'C." .' .r. ,

1
'.,
,
fi " 'J,Q: ~C~"11

'

r!!".1'
/
l-;.

'

px~x:xpxo - yLOY -t '4,

ypxILILi.. ,ov, a'll / LYX "\'f! ~ox .., ~1


~O' . .. ij, XI~O)(p:xopLxii; ~o,
.cc-~ x.xt cr"pnvtaILbv .. \.;. ., . 8t!i

\1 ~o~,

'
'1
\ ~oro ' x.~~x

UL" 'tcc
(.: .. XO:ltlTetlOU ' .iU ~lot8L~- :
1
... . ( . . . " ' , .
" '. 1 "l a 'rXU'TX

:~Y '.:.

~(

91 }-

. ,'",,' ("2 I1)' rl)-;' ~O~LAe~IV ~


'fou~ ; 7i- rzQcfi~' (i) x.~ - oly~
~f~ ~~ :(%~'1)pX.! ' 'mXFst, ' dA'II~Y~ ~ul!-cplO\l~';ij~: .
,,, 1'7i; i"l! .

": 1i ;, ..i ~y, 'yyo(~ .'.~ ;

:m'7~' , r(YSfXL 'l\"~ .~, ,. Cm4y't'I1~.v ~L. axo~


,- pG't :~',!'#!\IO"II!L'~ ~ ~).l)U-; "~-;O,I, ).6_

' : '-l1cr. )l(~(% ~o'\ ftl"p-ct .~ 'f YXLrbUfV


., Jt:, i'.:lucrtf~ """,,. a, nL1rCV'ti~ 1'.
~Qn.~ ,. 'ICili ~:c - ~ ' ~I.

'W:

"4-

:rou;. ~u. 8v ~,co ". cr~ 1:'Mo:I,';'opli c),ot.r~


fZ\IJP~"", xiv3UJO~ ~," ~;;). wl, ckc U'roipv' a-z-pt
-z-t-=, i .~-n ~t~LVOxI (t.~. 6m1t;. "
:a J.~ PX-y~ Xy".~, i, ';'2 6
,,".vUL ;. ll~ 'i

6 aoA\IO~ 3e f-

noatoA1i 1'0\1

~ x.~{.

:pW u1.~U'04 Y~AWa~ '~' BI~oi-~I1IJoY, ~r.o


:impo 'R1c: IJ'!IILlX1lni.C:Jnpc, ' (.'\
(im;aG,~ Q. ;, .\ 1 .n '1lpW... : .. : ' ,

" , M-r( 'fJi, -,'7na-' 'o;xU7l" ~~'f':~" 0;00' o:vcmrXfJu .1


c;'J P;(ty~npO~r.I,,-~, . ~ ?' o;G'O'MI',!~ ~.: &1'e.Ja: --1 OI,,-IX~ -m-z 'f11l ~c&: -roU

, iPl.I~Pl0'J" . ~o, L.& I'"ou, . .nA;


.-a-ll 't , ),ox.~., x.c: * ~Ulyo; -tou

a;, ax.osou.,

. a~~ .

"v 'fIXU,llY

,;,~y ~W"lI'On'/Cf)lIJ 3~ ; .~L.Uyou..

...jx~tp~v,.

10. ,."[

.&,"-

..

. ~% l.Plun UovoV IL1l'l . PlLVOCUIIp-

e~~'f& o;o~ iA"llII~. x.~yo, ..

~6;j'~& li, c:UT~. .

"~T"IIp"I1~ c:-'j, ':." 'fGv -ou-ro .:=-

"LOII o;oU-.o OL' ~& l,-t OU, . L-tL c i'ac .i't


';O\l' . Cp&'to~ ~rEJ' ~ x~o;X ~1I 1J!.~ '
.. "fi,. J~'1U .

; -r '~,;,~ ,L "l\

YSVV~\OL 00::01 -'nL, ', aey 1i~ '.

vi

,;,o~

pi~l" ~ '" II-Ca(C ' !. 1'6, S\et.L - "

-,(92 .)" 1'- ~" ool~"Iac" nAo&, ,\ 'w; ~~ apti.


,a ~OI -npvei'to ~lUo.

. p~ 'lrXp'll'opCt .

<J-rptr6U -rmoT'l)P'~C ~A1Jcn:

1'ou,

~ 63f.-rall ~C't''4 -;~x .'i'o.*, trp . 80

~P '" ~ryoi.c 1'(~ 8." 'rx~ 'P.~Xo~; aftll ~


' ILY't'poo'),'oro~' d<J-r

3,ci

OQ'fOL

te~XhCJxv .1' tpU"xx.

-riMur:Xtev op~II;x.X' 1.63 :r"'0f"x .r:. TOU ,,"71~poa-

"!

",TQU' 'f,

,.,

.._

2 Xnef4<rLaV

1.
....

'-=-

trrv) '

16.._
Ou ..1.'f~u
'

. iI~' ~ 'f..'" ll..,; i b/n!7 XU'f03f.PX't'0PLX. ~(Z'fa.rS.


,"oc. 4n.

Itc &'fe'I,<J~

XP''roii Mou,", ;

i'If\ opou~ 't'QV TOOt'.p'IITOU, 'f~U

)t, poar:.'t'

1t&(I

-rii, on.~xc '~

.nOOfCCftxc 1'W b.a6. ,, -0Aoy~cJ' _

'fXXou -rm-r'),n X(ou ulleIIxou, xj't & ).0&_


8.

1'

np:k1'&LY 'r,W1' 'fOU 'f'1:";';-ru, ip'yx~xpCC


a"Xo&IIWaIII ",, & UXP' 't'ot3e y~x,x, ~lx(x
dpXOUcn, ~&:1: 1 I.a.l"l\oepov u-1'S1J v' -.1')..
." '@-:, OU1'O, ",xo~, ~ 8& 'r7 i-'Ic(~
1'xth-t!." ,," Wo<J&V , .2 '.; oc -e.
"' c X21'~ \ &6 .
~01r!)1:"/jpY~~ ipi__ 8- () i -rOLXUT"ll fUTX~O'),- njy '

~ iTL~xwtL , "'" "ll4' cc.joroxpxTOPLX" etA~-X~2,


~ "~~ ,.

" -;Ou.o "'' euktiXlI i,i

, 1'.Xc -;r.~aL' 1' iPXLlIxUpxou,

63

l."cc

xa-o . -r

x&~()y Jt:OO'rt ~LtzOVll p'JAxxxi, pox.p-r -

"""

't'oii fL"II-rpoOlf'TOIJ, l' iyX6f, ixt'ar ofk'c


- -:-1!v r'7y -;" &il'1l<JLv, tuxxP,IJ-;~IJx, ~
.\ "lIYoo,~, 1 ~t ' a-:w ir.O'flJ6~() ,
,,:7 t't-:-7lV Il

It.-m

ou '1%<'4.

rpIIXXO '- "Xx')uat 1'0 , xtQ: 6a ..pc

. -l1,

- II~ .cC~ fLuPLX ll-;(ll 'fO fT"t1'1l'O;).,

rO1X a"'px-roc ~! r) to '' 'r(dII ;

~6')') "("','J 'P(of -ll 'OOV rpXLV'IX'J"PXO'J, -a &

.---{ 93 )' JLiA~ov . ;oa.i-r ,;

... WJMY.PYl~y i2~


.di:;'tu,ll ~ ' illo~.
"
' -r'\'~ U~0' ~, ~'\'O ", o'O~

&-rv ..o~

?! - . ,jx.-pnoWto, , ~, - G:pto;

M\I~' .

,r.PXlas. ,;i ~(~ \lr 3z'iAlt " a-rpo'rv,


,lz .3-,!l o~ ..c,Q,':.U, , o~ ~u ~& ,;~:.f.. W
.u1'X :... -rou ~ o3i CIt~o O~'tO' .
i~ iw,;dyf&fOV rp~ roy ''lYv Dul'llyur-rou ,10..

..

,o;o'r'llP'Ij ...ij~. o~, ,~o, t' ~rO& 'r'WftOy'tE, 'O~ },-cU

,po~1'Z rw ~ t-r. "'O-u 'fOU -rpo, i;X~


, " C:."lI - pO'rca~ foU px,yturipp, Q'O"
"~&).~a& ~TO JIoi-rqv oiifo, (JUyjM" -~ ." ..
,-= ',fOU 30M.o~~. 'O()O'"P'I~ &' 1p-~ ,
. ;. Uf " r(;j x.tZP.C- (J.sp U~
fuw" ; ':. ..a. :t.CIt& & tAeiw ,
~OO"P:I"O, :t.CItT' '., C 'f' X.CC~LCltV '\'
f'o,cJOC .

-riic pxiic, . :.CIt'rom'l. 'Jr~fUAX'rx.v


~p..., ~,;, 3 .Ct ;' .U-r~ "1\c 'JrXPl'r~~Crou .

..~ ipxii; 1'-;,,,,, :.:\ ~e ;-. izXp~,


'.OJ- ,. 'lrpiYJLII-rr, .'' p.'~08('-;o ~ . ;(;)

.i:'w

)'OpOc. .. IL,~eo~.afci, .& 'rf~-r~, 40


QU X",i~ puu ' U& o~ ,,X~o 'fi\C

iXoP'li;l(o), o;ii,

ti'"h, . [

6 ppo5T'~ (NOUTOul

,-\) 3 . '5-; "iic j'-WU(7'", u


yx?c.o ~a , ' 'rou "'OO'1jP~1'O' ' zufi TOn

~3~-&ll ".~ 3,, ,'. ~e'J'O~t. ~IIT.


i. -'IIO~, 3..' o;ij, ToG 'nlYj1'Qii
1iAOev .~\l-rou&,u o;-v 8 Q'rL & . ;
3~'\'o 6 r 3rx..rxy~, "ou ~ii rx~, r(.,

(~~, ,' npOOICJl,-tX: a-Y'll ;r"'.


ppo~" 'i-hv 'I'~O l.' c 1. y~ewv CCf!XC1J
- 'J\3 ttoundAs.&. ~ ; ,:,p~, ..
'J \m-~?lOV cipxsta .rx "?(!, , - %

"-( 94

,.~

"')~un c,jQU;, ip~olJ;' tv~o .,-ccr Ar CfLtl1!1 ; ; i'l\.rc -r1ic '.u~'l\a ~ AoyapL~aliov c:-:;'".
x,r ~-\ : .1.l ps Tt~V ." ~ ~~
i"'J 'Bi; '. "~p , a-rcc, "ci\
~.o., ~o&-r 6-yo~o "io - ~va~
1:zii1'r ... .r; 'i~'I}t\.~y

'-ri[, .1.I~-;a;.
r3\o; ~ OO7Ip"fl"C'", -: -rov ~i~6o - '-~1&'it
'~';iiSL .t&-j!P\Y(~' rup'x..o; ~; .u~ iV~yxClCt,

" m, -r1i; UP\'ro~X:;/JC, ~ '!% .. -1"


'O~&ol' n& &: 'ccvou..s :ix.itw.: 'nnu.CC. " '
-' <ror.oTP'1j-t~;Bdxt'r :; ,~1'o' -Jp 1: .dtTClt ;7~
'-,/JI,_lYOt; . 'fW - el~~GC1'i, .~: '(- ''tiotly'r,
-..; ~etClCt; .v;;

#,;-rov ,

11 ooioihovTov 6~ i'T7::

IlUA-/J thSxClCetV. "


,: , ' 35' - .' ~~-p~-i, ~iSAAty, <rcmOT,I}P'1'l-Hi
v' x~ '".,' ~ ~~, a..'Ja\v: 'tij; v'l\CfOIJ, , 1:0
'~\~8 oou 'A7mi ra..,
' .' ,
:, T~- 29 - .-r,. a-ccvu, f,.in&l, ,vU.-r (~~
lxor'f), x~- .e~U EP'JOpxlx; iicoov 't'o ..
' o~9. 'ru t~ - i.C ciduv:ju" .-tc

'~tYZAIJ~O!lly'll- -'II~o ''1 '\-u)t'fCC' -~~rA , -i.",tpiXv.


E1)~ v: Q.rL -a1..; x.a.(e-rxt x.r 'rOV't'L Wo' '~.
." u';'-h-d'r08'tj.~ "jxo'o6y .
ro~ipou~ 'ri'uc -roOO'r"/JPT-;~;

laXCitvtv . -r1i; 1i, 3\-\


wprax.sto" i';(x.Zo va 'o3a~ -/l X.ClCX.Ov,X.CI
',!! -/Ji, ; -rouc iav';cc; i~t).f; 1'OU' i .
,

-avcc~xE'lo'Ja~- ~1..' opro ~' ". . pt ~o,


o~- ,iz; iXljut8Y-r 3LX 't'Q\u 'o).r.'I\
-- - Lr-u .r' ;, 'fO ~~Ij. 1' JOrCICoot;

ti)V 9~-~f.r.V; -~ri'ccv ~ YCItUopxt80~, ;:-'/J


.. /J"/j-r1v .! 'O~ ~~o -, . &1'\ ~ou
.cc

tt

Mx1'01..(~~o x.3.r 'O:;'c XClCL0U

":; VGMtrlC3o. -1'"-'; -O~; x~~}l e~ClCOanCM

-( 95 )~
'&!> ro~.u~t,).U; - ) ',
"A~ ; -~ iietvx <pPOlJp"l\a~.
- rx '~, ~rxfc . ., -ti;, a.uxp

If~;' X~'fyo1'O"O 'ltPtx.. .O~ -;, dJ1';


~. ,rx , ' ~Co-:p-' .~d: . x.t;
't ., ' "(~ ll 'rQU ll,
~-rx - XochAet1I ' ipx~iudpxou \ 'll '-
,-; XVZ'J 71.c-ll, ,8,
g- ; -; a; ~ c~ -1J ,

~I. ' 7J G'Jv.&potat;


'- x~~~".oo, * 1ie... c~'~ ', 6~y'.x -~v
.. i.')f~; i"O01"I]PY;~ ~'r.[i.JCd: '~%.iot -rou .
,.
.
.
- fot"

'0 -rooo-r"ljpYl"ic, .1 -- X"~ lvotIJCv -;~; ~


-..(~ ~u~ "'IJ; au-r 3i-xr-iz (U'J'r)

; ''i ~u.7i; -') c;, , 8 ~ v o/ljcrr

...- 1'-iJ~ ixuX ; OQ &~ ). .


'oiJ; ;, ciYTt ro ..o~ 'J{
:-

) MOUl1'imi.

, . ',0 . .. '~;3t'-7 ~ -r1jccppO'>p~'tOs r"':~1'G


'..-rfv-", 99;

1:0V it ; tmi -;0 ~to%-x. A~o6; -


CJt~. dpxtvxvxpxovMo\JX-:p .I]A~ a1"6, ~y ..

't8pe, -:Q';71"l\;' c;~' ixCPTlaxv .'JftL ~,;,"


:f1"~r .~ iXY'o1'l -u"v;

u1:.1'l 8 c s-'l1; ioi"oCJI~ -'r 'u-r


- .. "-'1--, , AA71 Ij't"l\;~. "'o~
1'0 :. VX'J"t"xO &n 'I-: ;', xt,

, fvx ; 2 'll &a'a 'r~xpill -(;-:

, O~.
~ . ..ou ripxtvxuCpxo.j !a30 ";

..ip

1] 1'l .1l (} M.~!X." s'rt!C

. ''1 6, .co
1

:..vo,

.1.1
Y.~:Y,

-;11'/

, '
'J'J'1j

1'1:'1

",

~y , .".-

..o'Jt;
, $(~"Ij.Il1'Cf
"

ci .

-(96)~
~: ..ou It(ma,u,. -EfUX' ~ '6 ~pt1'"lj' GvI'ro,
.2 ..-" .. \a' ppoY"~,.E 1'011" g1'/L ~c
, ~~<f ,{a; \18' (~v /. /XU1'O' ,. ,, 1 ,

OV1l0, 1' :,1'. "O'J, ~1' .,\lv .. , .~


~ ~II.,;O:x,, n, ,:-v u'l1 '1:, .vcp(~~

~, - ": po~,voy ,, , . i, Xv:xAjl1a~ao,x.ao'


-a/, '" pxv'taoaei1't ~ .v ~l1'4 .i

..

' , .1". tplaol.l

x.cxl

(, . ~~o o~ :

"

",

'"
,La.90v ll., v , )1.(,(, : "v:, ,

.!.

:x.,':pJa.

p~, ~,x"(v/X1", 'f~' . v 1' ) Xm


.!v';a. ,' O'/jS 1'ijs .'/,(a, .. , ':

oaXxvE' .. Xyltups . 1"0'1 '.v,


,, a ~cr.'(ILV x.lv~y .l ' .

:os .CL 'n'6) ~ ", ~1'i' TOII ~o.(x,-.,


6,~I ., . & l, !/ ).

eeou ,''.

- sp:c !v . iov .. . XYaa.x.~


.4J'.,

,," LI Uf,v, ,/, . , .

vccu:c3cc , Il1".a\ TOU XPX.LIICCIJ~PXOIl ,'Tc i, aII-/t./

,1W3A~ iPl'Ya.UZPlO, !V 7 'oi 1' .f


i~:x~ , & -u., & ",1\aoll .~c 7Xia?\ ~&

.ro~o, ~~'TI ..- <t '- !,-/.


Tr.VIlWL1'CC <tccUIjV ,toxo ~.." 'l; !,-' O,I;C
r~ .1''J f", ~o, - rIlLa/ ~ o'hv .
!'-: ixoAA.,jO,llaXII !'-'lfLX.O 3l&, x.cc' ' i'll
XIv~y, ' . ;a . 'Tijs (LlB'Ij' '.

Ana 'ro~A.EXLa,,~II iAlyovto . x.tl ibe~xLovv't'O ~ci ' .'"


, .. TOLOU-;O, .ccv i. rOLouroll OP0!'-EPQU .1')

..,

" Up: ~oa. .,.

Ev\'OaoU-rfj) accl6, .!,-& l


"tLW-rCCL ';a yci ll';.1 , (, ' ~- l'pv
.'roo't'fpIl'rY~ ' .oIIp~ , 6' 'rou ~'t~6xo'J ..011 ''ij
-/a"

-" 17 )v -rovII' J"C ~~~~)., -,?~ ~~~ri-r..., 'TO~I),,:

~(91

)-

~P71~ miwas,st, ~Eo, d.,faa~ 0:%; 1~ ~~ ~~~d. \)\


~ ," A1''j

Da:aii

ttLIV.'

"

.,

- , ~ (; ', ",, mtt"JaeII l IjI&~ll ,~ 'I!Lup.

V"tiII, ~'x.,tt (~ KaoO; cM '-d it, ~


tb Xwpfov BOij~lJ >rb1.\ ,"08p6-o~ . a-L'J
6l, 9 'r~v j.~1'"1 8xxy~" -1 x.o~ ~ua
-\l, o~&.a 'p.~' 2' oj-u uc\l, -,~~

1 etatt'~ .,l:a \ ).,j, v"3-i! " -o~ .,


Bo-r-lI \ 'Al~tx" ~;' K)."~;, pnpouoI) 'rO
px.~; -- -, . vo- E-n! -.\ ~'.
-~ ai OIb - 1 .;,

'i- ~ -L.'i!1 ~1'x-ll, . --op~ - -i


uor~ ~~-r6-, - - 680 - 8 -'j,
'r~y 'AltXII.
TOLIXixL - 1t~: 'ft&u'fxixL ,"Y.~ Xfou' a1lUL
.., i & -ri, v"l\aou .- XOLv6't'11,
-

mo

.. O"fpx 'r'j X-I)I,'j;, 4 ~' -

.' po"l\; . T'j 8.- x.OIIp~


'rO'j~ . 1'6). X,rx- .: x.o1lU"

U-' u-ll' i1I0 ~ .:' ' ''i~ 8UPXoSLlXII 'rll -


. . 'f >.-~ 600 xxi. -a D.AOL ).,.

q,

.'r; "10.

-o- ~ TOU ) 'rOU1'o'J - v' \l'rL," -& -r- Sp '!i-~. ). ill't'Xp'r 7..>',

n).tt 1'6-'r\ -xpx~.

1, f 09
25,000

'} a"l\.1.

.:~T 8

'- 'r'/jM~Ax
-; -; .:.
x:b

'rii, UA,xij,

...

1,000
27

13

rx-,. l' -'t','j ; oU

1i1': ~8,.- 8- i.:'!ia,

Mx .. ~

~ci.

8tLYfIA 'rX, ~\OCEOII' v"l\aou~, - -Lal ou

L-t

98 )-.

~;o4~oyoo ' ioox~aa. :C1ci~t-at 'rou.ro tp


\& QlJ' u, x.~ "7(.

.raW'roo, iJ[lot~" u%v, ~.fi:o~o ..IfL,7l,..2'

01'& ' ij,aUfL~ij,v _ -rpoyo


41,000 x.ecpwl' .iX,ua, ..
(J9v' <9' .., -j~ xall(~' (). ~ EtOe~e' iJa1'o,
"r ~.ra?l, ~ .. {JoeyAet6T7I1tcc ~, aip. el~
~O~" . y'cio\ 1'2 .7 Q 1'o~ JL, oix; x.x~
~ yx.ioup~v (%~, . ! . rt.! '(.1' . ,"r.eALv
'~--, ~k .., [loeaL'tt~,...
-

'rOU.

!" .rJ<~.
+.-,.
.

. t..

'~~

....

-~w~--

.;

'\-

, .\

08

'


D 1'

11 .

.....................................................................

~.
... 8 .

(,,)

oi :
~ . xapl1'f~

() .l~ . ~.oyo lv .
''. . oi .. ''", ~y, ~ ~ . ~~Itllpn
'l'0"~ lov, ~.. .. '' ." p6xpo~
.o~ ~ 40 , ~ - ", . '

20 / 'to . . - -" , .
. ia~o" .!. -o~ . ., Go,
. ~aaa, oxpv .

, .
~o~ ' JlIxtor at .: oxl,
":)' au (' . ~o 3o~, . QS

.Gl , iar.pX'VOI' oLo'Vsi.


pt l l a~ia.~
.9,
() 1 'll xa.

OdH

"i. 1i dnoattxvu.t ' 'll, 31\. xIL


.oGoy ~vxo ..

.,. a'V v. . +l1' OP'CDala. , ci

1.

&''ic

.[ .~oo.

(3) ". .." ll xt'p. Klo

G. . " 't'tD'V l' u1l1t ~OJ" y:xi


cpa . . oi SpecIaIeur a

3.

~, . .-r. "''

. ' . Scio:30 '\,rt 1822.
' moi s j'a ( quelque Ch08. ' ~II .gr!lable j' ttou't'B
cllnl ' amitit\ sincer m' honore P8(h~ComlD8DclaaI cbef C r", &
. Ierr. de:Seio
_.. e moasienr d' int6rer la r procbaiu !\'ro
Speea. l . 51.
. D

'Iaou

Scio 26 7mbre 1822


ehoses conlinuenl d' aller Ire, bien. . Go~veraeur a 6 s .;
Ca\llolquos d~ 1'~ ,. Jogcr dan, leur quartier ll6 F r n c.
1822 . ?2.

-( 102)-oi'

irrepri4!iirri
rrryao,cpiU~'
Lc Gouyomeurl'fait diItiDguer OBrO I Schiotea Laiin.
il_"peUD ordro daDIl'le 1822 . 81.

Scbioea

Gnc.;

1' .
Spec&a& iri '~'i'4J~ ijoa. 'i
kyxCII~.lyo~ \' ", ", .~ - q.TaxTILy
. ', 'i. ~? iyyCYy XIPLY .GoOIy,
xc~ U1'i ~iifii '. iriiiizYOlOWfLii .

CPO&iiL nlii1'.L
"'J iioi Spec&ateur .,
Noxoi ';(.. . . . Toi "

iii?plapyo;;

ili1e1jrL

iii'iiilear

.
.,. 'iin
'l' i i1L iiJ.ii 'i,
~o;, xwplO? TL oi Xbo .,lOLO.,.

n ed que quelqII"
b.lie1'ii'i

t8DdiI
,."

Oi'

d e

IODll
barbart.

prOBO

follemeDt

;;

pri '

det Grec:t

iTODI
fanati',z:rii 1821 . 31.

Ja

-'}!

'l'

I.raiakaki a,aia IBpoe


IDIrIdi
eDe

.i

d e h ra, roe e' d'h DDe 8 r


Gr e c
1827

, o1ia!y xi ., ","",l1 o~ ,&


:B.X~'r - -. ., I1'r '& ,. '1'01' ili(VYf\1',
-IinOrii?J

.,.

Xa.lP1l

'~ rTi?iJLX),V,J

,,4!idJu

15.,

1\1'

Spec&ateur Oriental x~ .at.Ti t ., ( )'. '

a;, .

Le
mer
"
Jiei
101
L. a
f
e, g r
c
a i 11
r .huil de.eame ce ,ui 10 reid agr'eable ~ D1011do.

geDeraX<5m>it e
10 P~;;<5 "C

1821

.8..

()

rr,Seii cipvani JaoX1T


to, ?,,1'"<5'.,,
MMiiiT[J,eI: '.,
':.?
., "d"d"Xal'V
)' tOTopLxm" '{, ciyjYX"l ,. ~o, C x~
,if xirrtoTG,

i7XEUoItIIo . )' ,:, ~Y. 3,1\l01i , 8-

aOfOt

'",: 1t,'k:fJ'k'ij' C~.""""iJ"

(;') .0'>1 xpwTta.lIOiI: BIXt.. t ~. ",ui


. r.~ .' ' a.

-( 103 )[ffUa4~';: ,,,;:1\-llillii3i70u

T,'"""i,.".",
-roUllillilliHJ ,, 11Hlli!
., ..; .'l'., ,-ro; Bammer .,., ,,/*,
~

,laTlxc,

Tome

ci.-.f,'llilliillillillilli

,u1).x

379-f.r, Huaein Mesomor&o,


x.~ i'.l.,;: iiiYt'Clla,,;: (;tiyr~)

a~o

i.C-V'llilli

e . .

. , v . ~

.-v;

AlGIoI; 1',. . ; ; '' pCVO; ., ,wp,,~


i.,al~oUi "T,lli3TOU,

''llilli,,llilli,,,;:

u. , a S .,

. y.Ip~

'-

?!

Tllilliiv}V !

(Lo.) .. .LIL
(,G) ..

ppr?!lli';: , 7.

.- L.,i., ' .,

Mi; .,6ulL aULX07

.,.lC"lli;
(

';,.7 ixstJOo aLo a~

?!,o. vla.i
llillip.a~' 'Al, ,,,,) IiioQi3re deI,

K),z,z,C!bXTOo

Grecqu)

(~) ,.., ,o.oy.p.xt- ,.l{. . LlII}' .


K?!z,z"z~., KLpKiF' 'llilli,u.~(lli<: ?!ponlllgillillii)I; Kp~;t,lli,~"itI: ~,j<:R,,,

'lli'lli,,~70; '" yp~ .<; W"P.HHo. TaliImIns, . OLa.VIt ~


pa.'7 ; ; pa.,.; , 8 . 7. OI.XLX. ..
i;;tOf'llillillilli:i!v .o"i)3,GlI7'
!!
c. T,llillillilli','O"" allii' H"i oPfLi3,'}i,
..,
~
.., ia Ko,~ ." Ou
'1'01' "" a,~ . GL~lu .

"" ? ~"

'}",,1,' ,{$!

XllPt"?!llilli';: <:R-

"."

'' ' "


'" -,Ill7'
?,

fOI7' T<:Rv
pC}'

xo.~

ai"

'T,llij-n.

; .

"
Hii'lli-V .,-

.z,z,,,~,, ,'~y

. t-;

.,. ...

"/
c:

. .,
; 6
. -v
l . ; 'llii)U.', lliIbbon ''''ci;.
l. -ri\I: . (liY'L) .{,

:O'~f"jxonSI;

llii'glIpa.aT,t,;: tt&;

o~ .. .,

",,(4 . 7"(4,la.

fZ(4lli":."lli11"~ ; ~'?5T'?50"

" xa.L .}' xlll~ .,

~. .. l,. Toi ~a,OoI'~

Cl,;:

a~ -!?$!
3,' -

~L ~a~oI;

10!)-

-(

1/ }r ,ll.. capo, ,'o~ ;;'


' . (~o.')'oy opc TQ71l !
(~) ~ , , , . '

B&X~

aLIuOvnTit.: YUVapxalov ' co

~ . , T'i oyc,.

xo~y" t.a' a' U.Ll. .,.


.1

'iou

.l! . ~oy ,

(;') . . xc CIO .

. 1~53 ~.

(', " McoTLXOXmpCoo'l",

() 'l' )' .pC . ..

. . t 0.11 . L cD . XOm, .')'.'\'


. .:O>C " )'LvlaltoY't'CL
't" ..\ It.. . i '\' !

........

- .... ~

; .

'. ,

".
~"

10"

"
'~

;11

..

"

.,

..

') J

~*~-&~~ ~-_.

~ !

,,

t
.
!
!

'

!
!

!
!
t

!
!
!

!
!
!

t.

,,
!
t

!
!

.\

,'.

~W

!
!
!

,.1!

.'

!
.f, !

t ........! - - - - -.- - -

-!

~-

~--

!
!

... ..

_--~:;~--_ ~- _-~..c:~

!.

__. .

11. ~...--..:.--..-.;

_~ ____________ ~_I

~.

..

_.._..- ---.~~

I I3II~IIII~W~IIU~I
2044 020 484 101
This book should be returned to
the Library or before the last date
stamped below.
fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.
Please return promptly.