You are on page 1of 5

Urusan surat menyurat

Guru penasihat atau jurulatih persatuan mengendalikan urusan suratmenyurat.


Antara surat rasmi yang dilaksanakan dalam sesuatu program:
1.Surat Siaran
2.Surat Kebenaran Ibu bapa
3.Permit pihak tertentu seperti polis (perkhemahan, pengembaraan)
4.Jabatan Pengangkutan Jalan
5.Pesuruhjaya Daerah, Pegawai Penjaga (OC), Pengerusi Daerah
6.Peraturan Keselamatan
7.Jabatan pendidikan Negeri.

SURAT
SIARAN

SURAT
KEBENARAN
IBU BAPA

PERMIT

JPN