You are on page 1of 10

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018

NKRA / DTP

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2016


Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA / DTP

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

Bidang Keutamaan
PPPM

TS1: Pembelajaran Murid


BK1: Kurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek

Peningkatan ..

Sektor/PPD/Sekolah

SMK Keningau II

Bidang/Unit

Kurikulum/Fizik

Strategi

S1 : Memastikan Peratus Pencapaian Fizik bagi PDS Meningkat

Bi
l

Program/
Projek

1. Perealisasian Item

2. Penyelarasan Markah
10% Ujian

Objektif
Menyediakan JSU
dan soalan
mengikut standard
tahap kesukaran
4:4:2

Tanggungjawab
Penyedia
Soalan, KP, KB

Murid menjawab
Guru mata
soalan ujian dengan pelajaran,
lengkap mengikut KP, KB
standard yang
ditetapkan

Perancangan Strategik Sekolah

Tarikh/
Tempoh
Sebulan
sebelum
peperiksaan
(2 kali
setahun)

Ujian 1 dan 2
(2 kali
setahun)

Kos/
Sumber

JADUAL 2
PPD/SR/SM-PT/02

KPI

TOV
2015

Sasaran

Prestasi PDS
mengikut GPS
meningkat
Tingkatan 4 :
Tingkatan 5 :

Peratus pelajar
menjawab
soalan dengan
lengkap
meningkat

7.62

7.52
(Perc)

0%

50%

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


NKRA / DTP

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA / DTP

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

Bidang Keutamaan
PPPM

TS1: Pembelajaran Murid


BK1: Kurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek

Peningkatan ..

Sektor/PPD/Sekolah

SMK Keningau II

Bidang/Unit

Kurikulum/Fizik

Strategi

S2 : Meningkatkan gred purata dan peratus murid mendapat straight A dalam Fizik SPM

Bi
l

Program/
Projek

1. Program Skor A

Objektif

Tanggungjawab

Meningkatkan
Pentadbir
peratus murid
KP,Guru Mata
mendapat Straight pelajaran
A dan kualiti Gred
Purata (GP) dalam
SPM bagi mata
pelajaran Fizik

Perancangan Strategik Sekolah

Tarikh/
Tempoh
Feb - Okt

Kos/
Sumber

JADUAL 2
PPD/SR/SM-PT/02

TOV
2015

Sasaran

Peratus murid
mendapat :
i) straight A
dalam SPM
meningkat

12.0%

15%

ii) kualiti Gred


Purata Fizik
dalam SPM
meningkat

5.46

5.36

KPI

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


Bi
l

Program/
Projek

2. Guru Muda

3. Kelas tambahan

4. Teknik Menjawab

Objektif

Tanggungjawab

Meningkatkan
peratus lulus dan
kualiti gred Fizik

KP, Guru mata


pelajaran

Meningkatkan
peratus lulus dan
kualiti gred Fizik

KP, Guru mata


pelajaran

Meningkatkan
peratus lulus dan
kualiti gred Fizik

Perancangan Strategik Sekolah

Pentadbir, KP,
Guru Mata
Pelajaran

Tarikh/
Tempoh
Feb - Oktober

Feb - Oktober

Feb - Oktober

Kos/
Sumber

TOV
2015

Sasaran

Kualiti Gred
Purata Fizik
dalam SPM
meningkat

5.46

5.36

Kualiti Gred
Purata Fizik
dalam SPM
meningkat.

5.46

5.36

Kualiti Gred
Purata Fizik
dalam SPM
meningkat.

5.46

5.36

KPI

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


NKRA / DTP

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA / DTP

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

Bidang Keutamaan
PPPM

TS1: Pembelajaran Murid


BK1: Kurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek

Peningkatan ..

Sektor/PPD/Sekolah

SMK Keningau II

Bidang/Unit

Kurikulum/Fizik

Strategi

S6 : Memastikan Program MMI dilaksanakan dengan jayanya.

Bi
l

Program/
Projek

1. Bijak Masa (MMI)

Objektif

Tanggungjawab

Penggunaan masa
Pentadbir,
belajar murid
Semua guru
dan penggunaan
masa relief secara
optimum

Perancangan Strategik Sekolah

Tarikh/
Tempoh
Sepanjang
tahun

Kos/
Sumber

JADUAL 2
PPD/SR/SM-PT/02

KPI
Peratus
penyediaan dan
penggunaan
bahan MMI
meningkat.

TOV
2015

Sasaran

0%

50%

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


NKRA / DTP

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA / DTP

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

Bidang Keutamaan
PPPM

TS1: Pembelajaran Murid


BK1: Kurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek

Peningkatan ..

Sektor/PPD/Sekolah

SMK Keningau II

Bidang/Unit

Kurikulum/Fizik

Strategi

S5 : Memastikan guru dapat menguasai dan mengintegrasi pelbagai kemahiran pedagogi dalam PdP Fizik

Bi
l

Program/
Projek

1. i-THINK

Objektif
Memantapkan
kemahiran dalam
membina peta
pemikiran Fizik

Perancangan Strategik Sekolah

Tanggungjawab
KP, Guru mata
pelajaran

Tarikh/
Tempoh
Sepanjang
tahun

Kos/
Sumber

JADUAL 2
PPD/SR/SM-PT/02

KPI
Peratus guru
yang mahir
menggunakan
peta pemikiran
meningkat

TOV
2015

Sasaran

0%

50%

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


NKRA / DTP

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA / DTP

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

Bidang Keutamaan
PPPM

TS1: Pembelajaran Murid


BK1: Kurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek

Peningkatan ..

Sektor/PPD/Sekolah

SMK Keningau II

Bidang/Unit

Kurikulum/Fizik

Strategi

S2 : Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid

Bi
l

Program/
Projek

1. ICT

Objektif

Tanggungjawab

Guru dapat
KP, Guru mata
meningkatkan
pelajaran
kualiti
pembelajaran murid
dalam Fizik

Perancangan Strategik Sekolah

Tarikh/
Tempoh
Sepanjang
tahun

Kos/
Sumber

JADUAL 2
PPD/SR/SM-PT/02

KPI

TOV
2015

Sasaran

0%

50%

Peratus guru
menggunakan
ICT dalam PdP

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah
pencapaian sebenar dari tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh
skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak
kosong.

Perancangan Strategik Sekolah

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


Nota Jadual 2:
5. Perlu dibina setiap tahun.
6. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah
pencapaian sebenar dari tahun sebelumnya.
7. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh
skor 6 dalam SKPM.
8. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak
kosong.

CONTOH PROJEK / PROGRAM


PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
1.Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif
1.1Membina
Pondok Bacaan
1.2 Mewujudkan
Ruang Informasi
1.3 Pertandingan
Kebersihan dan
Keceriaan Kelas
1.4 Mewujudkan
Kelas Kondusif

Perancangan Strategik Sekolah

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


Abad 21
PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
1. Meningkatkan kemahiran guru membimbing murid dalam TIMSS dan PISA
1.1 Latihan Guru Matematik, Sains dan Bahasa (Bahasa Melayu/Inggeris)
1.2 Meningkatkan pembudayaan inovasi dalam P&P
1.2.1 Frog VLE
1.2.2 Kajian
Tindakan
1.2.3 Membina
ABM
1.3 Meningkatkan
pembudayaan
KBAT
1.3.1 Melaksanakan Komuniti Pembelajaran Profesionalisme
1.3.2 Lawatan Penanda Arasan
1.3.3 Ithink
1.4 Memantapkan kefahaman guru terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
1.5 Meningkatkan kualiti P&P guru.
1.5.1Pencerapan P&P
1.5.2 Latihan Guru
1.5.3 Kajian Tindakan
1.5.4 Lesson Study
1.5.5 Profesional Learning Community
(PLC)
Latihan Profesionalisme
Guru (LDP )
PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Perancangan Strategik Sekolah

Perancangan Strategik Sekolah 2016 - 2018


8.Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif
8.1Membina Pondok Bacaan
8.2Mewujudkan Ruang Informasi
8.3Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas
8.4Mewujudkan Kelas Kondusif Abad 21
Ruang persekitaran pembelajaran abad 21 yang kondusif meningkat setiap tahun

10

Perancangan Strategik Sekolah