You are on page 1of 16

NA MKOA

1 ARUSHA

Jumla Ndogo
2 DAR E SALAAM

Jumla Ndogo
3 DODOMA

Jumla Ndogo
4 GEITA

NA

HALMASHAURI

Arusha Jiji
Arusha
Karatu
Longido
Meru
Monduli
Ngorongoro
Dar es Salaam Jiji
Kinondoni Manispaa
Temeke Manispaa
Ilala Manispaa
Dodoma Manispaa
Kondoa
Kondoa Mji
Mpwapwa
Kongwa
Chemba
Chamwino
Bahi
Bukombe
Chato
Geita Wilaya
Geita Mji
Mbogwe

IDADI YA IDADI YA
KATA
MITAA

25
27
14
18
26
20
28
158
0
34
32
36
102
41
21
8
33
22
26
36
22
209
17
23
37
12
17

JUMLA YA
VIJIJI

154
0
0
0
0
0
0
155
0
197
209
158
564
175
0

0
67
58
49
90
62
67
393
0
0
0
0
0
17
85

0
0
0
0
0
175
0
0
0
60
0

115
86
113
107
59
582
52
115
145
13
87

Nyang'wale
Jumla Ndogo
5 IRINGA

Jumla Ndogo
6 KAGERA

Jumla Ndogo
7 KATAVI

Jumla Ndogo
8 KIGOMA

Iringa Manispaa
Mafinga Mji
Mufindi
Iringa
Kilolo
Biharamuro
Bukoba
Bukoba Manispaa
Karagwe
Kyerwa
Missenyi
Muleba
Ngara
Mlele
Mpimbwe
Mpanda
Mpanda Manispaa
Nsimbo
Buhigwe
Kakonko
Kasulu
Kasulu Mji.
Kigoma Ujiji- Manispaa
Kigoma

15
121
18
9
27
28
24
106
17
29
14
26
24
20
43
22
195
6
9
16
15
12
58
20
13
21
15
19
16

0
60
192
30
0
0
0
222
0
0
66
0
0
0
0
0
66
43
43
0
0
0
110
68
0

62
474
0
11
121
134
94
360
75
94
0
77
99
77
166
75
663
18
31
55
14
59
177
44
44
62
0
0
46

Kibondo
Uvinza
Jumla Ndogo
9 KILIMANJARO

Jumla Ndogo
10 LINDI

Jumla Ndogo
11 MANYARA

Jumla Ndogo
12 MARA

Manispaa ya Moshi
Hai
Siha
Same
Mwanga
Rombo
Moshi
Kilwa
Lindi
Lindi Manispaa
Liwale
Nachingwea
Ruangwa
Babati Mji
Hanang
Mbulu
Mbulu Mji
Simanjiro
Kiteto
Babati Wilaya
Manispaa ya Musoma
Bunda

19
16
139
21
17
17
34
20
28
32
169
23
32
20
20
36
22
153
8
33
18
17
18
23
25
142
16
21

0
0
178
60
0
0
0
0
0
0
60
117
117
35
0
0
57
0
0
0
92
73
0

50
61
307
60
53
100
72
66
157
508
90
141
76
127
90
524
13
98
76
34
57
64
102
444
0
88

MARA
Bunda Mji
Butiama
Musoma
Serengeti
Rorya
Tarime
Mji wa Tarime
Jumla Ndogo
13 MBEYA

Jumla Ndogo
14 MOROGORO

Busokelo
Chunya
Ileje
Kyela
Mbarali
Mbeya
Mbeya Jiji
Mbozi
Momba
Rungwe
Tunduma Mji
Gairo
Kilombero
Mji Ifakara
Kilosa
Morogoro
Morogoro Manispaa
Mvomero
Ulanga
Malinyi

11
18
21
31
26
26
8
178
13
37
18
33
20
28
36
29
14
29
15
272
18
30
9
40
31
29
30
21
10

135
0
0
0
0
0
79
287
181
71
252
0
0
33
0
0
295
0
0
0

0
59
68
78
87
88
0
468
56
86
71
92
102
141
121
72
99
840
50
107
11
139
151
0
130
59
33

Jumla Ndogo
15 MTWARA

Jumla Ndogo
16 MWANZA

Jumla Ndogo
17 NJOMBE

Jumla Ndogo
18 PWANI

Mtwara
Mtwara Mikindani Manispaa
Masasi-Mji
Masasi
Nanyumbu
Newala
Mji Newala
Tandahimba
Mji-Nanyamba
Mwanza Jiji
Ilemela- Manispaa
Kwimba
Magu
Misungwi
Ukerewe
Buchosa
Sengerema
Mji Njombe
Mji Makambako
Makete
Njombe
Ludewa
Wanging'ombe
Bagamoyo
Chalinze

218
21
18
14
34
17
22
16
32
17
191
18
19
30
25
27
25
21
26
191
13
12
23
12
26
21
107
11
15

316
0
111
59
0
0
0
48
0
9
227
175
171
0
0
0
0
0
0
346
28
54
0
0
0
0
82
0
0

680
141
0
30
166
93
107
26
143
87
793
0
0
119
82
113
76
83
71
544
44
14
93
45
77
108
381
8
68

PWANI
Kibaha
Kibaha Mji
Kisarawe
Mafia
Mkuranga
Rufiji
Jumla Ndogo
19 RUKWA

Jumla Ndogo
20 RUVUMA.

Jumla Ndogo
21 SHINYANGA

Jumla Ndogo

Kalambo
Sumbawanga
Sumbawanga Manispaa
Nkasi
Mbinga
Mbinga Mji
Namtumbo
Nyasa
Songea
Madaba
Tunduru
Songea Manispaa
Kishapu
Msalala
Shinyanga
Kahama Mji
Shinyanga Manispaa
Ushetu

14
14
17
8
25
29

0
73
0
0
0
0

25
0
66
23
125
96

133
23
27
19
28

73

411
111
116
24
90

97
29
19
21
20
16
8
39
21
173
29
18
26
20
17
20
130

167
167
-

95
95
0
0
0
32
55
0
87

341
118
49
72
84
56
19
157
555
116
92
126
45
17
112
508

22 SIMIYU

Jumla Ndogo
23 SINGIDA

Jumla Ndogo
24 TABORA

Jumla Ndogo
25 TANGA

Bariadi Wilaya
Bariadi Mji
Itilima
Maswa
Busega
Meatu
Ikungi
Iramba
Mkalama
Manyoni
Itigi
Singida
Singida Manispaa
Igunga
Kaliua
Nzega
Nzega Mji
Sikonge
Tabora Manispaa
Urambo
Uyi(Tabora)
Tanga Jiji
Korogwe
Korogwe Mji
Muheza

21
10
22
36
15
29
133
28
20
17
19
13
21
18
136
35
28
37
10
20
29
18
30
207
27
29
11
37

0
92
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
53
50
0
0
0
14
0
135
0
0
149
0
0
22
0

84
0
102
120
59
109
474
101
70
71
58
39
84
19
442
119
100
158
21
71
32
59
156
716
182
118
7
135

Handen Mji
Handeni.
Pangani
Mkinga
Bumbuli
Kilindi
Lushoto

12
21
14
22
18
21
33
245

60
0
0
0
0
0
0
82

0
91
33
85
83
102
124
960

3,963

4,037

12,545

3,337

2,995

11,795

ONGEZEKO

626

1,042

750

ASILIMIA ILIYOONGEZEKA%

15.8

26

6.0

JUMLA KUU

IDADI YA AWALI

2009

IDADI YA YA
VITONGOJI

0
259
266
172
340
236
207
1,480
0
0
0
0
84
390
602
383
488
814
551
3,312
373
607
624
47
337

273
2,261
0
49
562
745
499
1,855
382
515
0
643
670
357
754
390
3,711
85
165
328
81
272
931
190
358
289
0
0
282

416
327
1,862
172
170
506
282
306
701
2,137
351
747
351
555
434
2,438
54
431
362
150
279
285
415
1,976
0
429

0
370
374
357
511
469
47
2,557
237
437
317
398
713
935
664
302
454
4,457
303
462
64
826
746
0
691
222
164

3,478
428
0
143
889
525
302
76
654
323
3,340
0
0
870
514
724
515
402
425
3,450
224
67
444
226
354
525
1,840
174
437

100
0
234
135
478
451
2,009
439
492
173
721
1,825
787
299
494
429
442
169
1,160
3,780
653
389
856
218
84
554
2,754

515
0
597
507
363
681
2,663
545
392
396
279
171
439
87
2,309
758
348
950
183
281
145
254
724
3,643
0
610
35
522

0
775
94
335
672
615
951
4,609

64,677

60,359
4,318
6.7