You are on page 1of 32

KLAUSIMAI

1. 1926 m. Paryiuje gyvenusio rumuno Constantino


Brancusi abstrakti bronzin skulptra Pauktis
erdvje nukeliavo ne MoMA organizuojam jo darb
parod, bet teism, kurio teisjas paskelb
nuosprend: Tai menas. Formaliai, ginas kilo dl
$240 sumos (~2400$ dabartiniu kursu). Ir nors pats
autorius procese nedalyvavo, byla skamba The Case
of Constantin Brancusi vs. the United States of
America. Kokia konkreti valstybin staiga
(institucija) buvo paduota teism?

2. I armijos kod nekamj kalb danai pereina


fonetiniai supaprastinimai: karo Vietname vaizdis malnsparnis HU-1 = Huey; General Purpose vehicle
- GP = Jeep; o i kokio raminanio gimines karinio
praneimo kilo populiarusis 0.K.?

3. Oxford dictionary kiekvienas metais traukia vis nauj,


laikmet simbolizuojani, odi: startup, selfie.
Pernai alia Mr., Mrs., Ms. kreipini pridtas ir toks,
kuris skirtas personoms, nenorinioms ar
neinanioms kaip save identifikuoti.
Koks tai kreipinys?

4. D. Schwanitzo greitojo bdo tapti kultringu mogumi


recept knygoje K turi inoti kiekvienas isilavins
mogus yra viena, kiek kitokia, dalis su skyreliais,
skirtais:
1) Karali giminms 2) TV programai 3) urnalams
4) Sportui 5) Isilavinimui 6) Automobiliams
Kaip vadinasi i dalis?

5. Madaug 2030 vedija planuoja visikai atsisakyti


vieno pagrindini j alyje nuo 1873 m. cirkuliuojani
element, remdamasi faktu, jog tai sudaro tik 2% tos
cirkuliacijos. Ir jeigu dar galima sivaizduoti, jog
padavjai restoranuose ras sprendim, tai vis tik
gatvs muzikantams ar varguoliams bus prastai.
Ko planuoja atsisakyti vedija?

6. Renzo Piano ir Richard Rogers - 1977 Paryiaus


Pompidou centras, FOA - 1995 Yokohamos kelt
terminalas, Charles Garnier - 1875 Paryiaus Operos
teatras - konkursiniai projektai, atne pasaulin lov
j architektams. Deja, LT danai pagal viej pirkim
statym ar maiausi projekto kain
organizuojamuose architektriniuose konkursuose, su
visomis papildomomis biurokratinmis tiekjo
finansinio pajgumo, siningumo ir panaiomis
deklaracijomis, pastariesiems autoriams net
dalyvavimas bt ukirstas, kadangi jie tikrai neatitikt
bent vieno punkto, i dalyvio reikalaujanio
Ko reikalaujama i konkurso dalyvio?

7. Automobiliai:
1) liepiamosios nuosakos vienaskaitos antras asmuo
lotynikai;
2) tiesiogins nuosakos esamojo laiko vienaskaitos
pirmas asmuo lietuvikai.

8. Vieno universiteto grietinls, inomo krepininko bei


ne vieno miesto mero nam idiniai turi po prie
statym lygs visi dmel. Prie kelet met visiems
Lietuvos pilieiams buvo suteikta galimyb j teisikai
uglaistyti. KOKS TAI NUSIENGIMAS?

9. JAV ir Britanijoje teis daryti TAI, pereina i kartos


kart, o kita pus teturi galimyb kasmet paveikti i
santyki pinigin iraik vos 5% savo naudai ir negali
j nutraukti, pirmiausia nepasilius esamam vartotojui.
Lietuvoje toks gyvenimo bdas yra retas (tik A.
Ukalnis gyrsi, jog taip elgiasi), tuo tarpu Japonijoje
taip gyvena dauguma gyventoj.
KOKS tai gyvenimo bdas?

10. K. Vonegutas empion pusryiuose ra, jog


sulauks 50 met, jis uprogramuotas elgtis vaikikai.
Taip vaikikai elgsi ir A. de Saint-Exupery
Maajame prince bei K. apekas Kare su
Salamandromis. K dar ie raytojai?

ATSAKYMAI

1.

1926 m. Paryiuje gyvenusio rumuno Constantino


Brancusi abstrakti bronzin skulptra Pauktis
erdvje nukeliavo ne MoMA organizuojam jo
darb parod, bet teism, kurio teisjas paskelb
nuosprend: Tai menas [o ne aliava] ir ponas
Brancusi - menininkas [o ne amatininkas].
Formaliai, ginas kilo dl $240 sumos (~2400$
dabartiniu kursu). Ir nors pats autorius procese
nedalyvavo, byla skamba The Case of Constantin
Brancusi vs. the United States of America. Kokia
konkreti valstybin staiga (institucija) buvo
paduota teism?

MUITIN

2. I armijos kod nekamj kalb danai pereina


fonetiniai supaprastinimai: karo Vietname vaizdis malnsparnis HU-1 = Huey; General Purpose
vehicle - GP = Jeep; o i kokio raminanio gimines
karinio praneimo kilo populiarusis 0.K.?

ZERO KILLED - 0.K. (nulis uvusij)

3. Oxford dictionary kiekvienas metais traukia vis nauj,


laikmet simbolizuojani, odi: startup, selfie.
Pernai alia Mr., Mrs., Ms. kreipini pridtas ir toks,
kuris skirtas personoms, nenorinioms ar
neinantioms kaip save identifikuoti.
Koks tai kreipinys?

Mx

4. D. Schwanitzo greitojo bdo tapti kultringu mogumi


recept knygoje K turi inoti kiekvienas isilavins
mogus yra viena, kiek kitokia, dalis su skyreliais,
skirtais:
1) Karali giminms 2) TV programai 3) urnalams
4) Sportui 5) Isilavinimui 6) Automobiliams
Kaip vadinasi i dalis?

Ko nereikt [neverta] inoti

5. Madaug 2030 vedija planuoja visikai atsisakyti


vieno pagrindini j alyje nuo 1873 m. cirkuliuojani
element, remdamasi faktu, jog tai sudaro tik 2% tos
cirkuliacijos. Ir jeigu dar galima sivaizduoti, jog
padavjai restoranuose ras sprendim, tai vis tik
gatvs muzikantams ar varguoliams bus prastai Ko
planuoja atsisakyti vedija?

Grynj pinig

6. Renzo Piano ir Richard Rogers - 1977 Paryiaus


Pompidou centras, FOA - 1995 Yokohamos kelt
terminalas, Charles Garnier - 1875 Paryiaus Operos
teatras - konkursiniai projektai, atne pasaulin lov
j architektams. Deja, LT danai pagal viej pirkim
statym ar maiausi projekto kain
organizuojamuose architektriniuose konkursuose, su
visomis papildomomis biurokratinmis tiekjo
finansinio pajgumo, siningumo ir panaiomis
deklaracijomis, pastariesiems autoriams net
dalyvavimas bt ukirstas, kadangi jie tikrai neatitikt
bent vieno punkto, i dalyvio reikalaujanio
Ko reikalaujama i konkurso dalyvio?

PATIRTIES (gyvendint projekt srao)

7. Automobiliai:
1) liepiamosios nuosakos vienaskaitos antras asmuo
lotynikai;
2) tiesiogins nuosakos esamojo laiko vienaskaitos
pirmas asmuo lietuvikai.

1) Audi (klausyk)
2) Subaru (subaru tave u tai, kad nemoki lietuvi
kalbos)

8. Vieno universiteto grietinls, inomo krepininko bei


ne vieno miesto mero nam idiniai turi po prie
statym lygs visi dmel. Prie kelet met visiems
Lietuvos pilieiams buvo suteikta galimyb j teisikai
uglaistyti. KOKS TAI NUSIENGIMAS?

Nelegalios statybos

9. JAV ir Britanijoje teis daryti TAI, pereina i kartos


kart, o kita pus teturi galimyb kasmet paveikti i
santyki pinigin iraik vos 5% savo naudai ir negali
j nutraukti, pirmiausia nepasilius esamam vartotojui.
Lietuvoje toks gyvenimo bdas yra retas (tik A.
Ukalnis gyrsi, jog taip elgiasi), tuo tarpu Japonijoje
taip gyvena dauguma gyventoj.
KOKS tai gyvenimo bdas.

Bsto NUOMA (regulated tenancy)

10. K. Vonegutas empion pusryiuose ra, jog


sulauks 50 met, jis uprogramuotas elgtis vaikikai.
Taip vaikikai elgsi ir A. de Saint-Exupery
Maajame prince bei K. apekas Kare su
Salamandromis. K dar ie raytojai?

ILIUSTRAVO savo knygas