You are on page 1of 1

Fenoli

Fenoli predstavljaju jedinjenja koja poseduju OH grupu koja je direktno vezana za


aromaticni prsten pa je uticaj benzenovog prstena veoma izrazen, pa su fenoli po
hemijskim osobinama razliciti od olkohola i prestvaljaju posebnu grupu jedinjenja

Aromaticni alkoholi
o

Grupa aromaticnih jedinjenja koja sadrze OH grupu u bocnom nizu


Npr. Benzil-alkohol

ove supstance imaju osobine kao i aciklicni alkoholi tj. hemijski se


ponasaju isto s tim sto se dodadu i specificne reakcije

podela i nomenklatura fenola


opsta formula: ArOH
podela podrazumeva razliciti broj OH grupa
razlikujemo:
1. monohidroksilne fenole (1 OH grupa)
2. polihidroksilne fenole (vise OH grupa)

hidrohinon
benzen

1.4- diol

benzen-1.3.5-triol