You are on page 1of 1

BORANG MENGENALPASTI HAZAD, PENAKSIRAN RISIKO DAN KAWALAN RISIKO

Diluluskan

Disediakan Oleh :

2)
3)

(Nama, Jawatan)

Tarikh
:

Tarikh Semakan :

Hazad

Menyebabkan / Kesan

Kawalan Sedia Ada

Risiko

Aktiviti Kerja

4. Kawalan Risiko
Keterukan

Bil

2. Analisis Risiko

R/ TR

1. Hazard yang dikenalpasti

Kebarangkalian

Tarikh

1)

Kawalan Cadangan

Pegawai Bertanggungjawab &


Tarikh

Petunjuk : R = Aktiviti Rutin


TR = Aktiviti Tidak Rutin
Tahap Risiko

Kebarangkalian

Risiko

Perihalan

Kadar

Perihalan

15-25

Tinggi

Paling Mungkin

5-12

Sederhana

1-4

Rendah

Keterukan
Deskripsi

Kadar

Perihalan

Deskripsi

Hazad / kejadian yang paling mungkin berlaku

Malapetaka

Mungkin

Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa

Fatal

Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta jika hazad berlaku

Dapat dijangka

Mungkin berlaku pada masa akan datang

Serius

Kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya kekal

Jarang sekali

Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun

Ringan

Menyebabkan hilang upaya tetapi bukan kecederaan kekal

Tidak dapat dijangka

Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku

Sedikit sahaja

Banyak kematian, kerosakan harta dan pengeluaran tidak dapat


dipulihkan

Sedikit lelasan, lebam, luka, kecederaan jenis rawatan kecemasan

5. Analisa Risiko Selepas Tindakan

Tindakan Diambil

Risiko

Proses / Lokasi

Keterukan

Kebarangkalian

Jabatan