You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 5

Mata Pelajaran / Kelas

: Sejarah Tahun 5

Jumlah Bilangan Murid

Tajuk

: Warisan Negara Kita


: 15 Februari 2015 / 11.20 pagi 12.20 tengah hari

Masa
Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran

29 orang

: Institusi Raja Tonggak Kedaulatan Negara


: 6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa kini.
K 6.1.6

Menyatakan kepentingan mempertahankan institusi

raja.
Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Mengkategorikan gelaran ketua negeri bagi negeri
yang mengekalkan institusi raja.
2. Membahaskan empat cara menghargai institusi raja.
3. Membuat kesimpulan tentang kepentingan
mempertahankan institusi raja.

Aktiviti

: 1. Mencantum puzzle bergambar raja.


2. Mencari pasangan menggunakan kad gelaran ketua
negeri dan negeri.
3. Bincang bersama ahli kumpulan dan bina sebuah peta iThink tentang cara menghargai institusi raja.
4. Membentangkan peta i-Think dan kepentingan
mempertahankan institusi raja.

Elemen
Kurikulum

5. Murid merumuskan pelajaran dan nilai murni.


Merentas : KBAT Aras menilai dan aras menganalisis
KPS Memahami kronologi.
Nilai Berani, bekerjasama, kasih-sayang, hormat,
berkeyakinan diri dan bersyukur.
KBKK Menghubung kait dan menjana idea
ENT Teknologi Maklumat & komunikasi
DK Perkongsian Nilai

Standard Prestasi

1 Murid mengetahui tentang institusi raja sebagai warisan


negara.
2 Murid memahami tentang institusi raja sebagai warisan
negara.
3 Murid boleh menerangkan tentang institusi raja sebagai
warisan negara.
4 Murid boleh menguasai maklumat tentang institusi raja
sebagai warisan negara.
5 Murid boleh membuat penilaian tentang institusi raja
sebagai warisan negara.
6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang

Bahan Bantu Mengajar

institusi raja sebagai warisan negara.


Komputer
riba, kertas sebak, teks puzzle, gambar dan buku
:
tulis.

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH / MASA

ELEMEN MERENTAS

AKTIVITI

KURIKULUM

Set induksi ( 5 minit )


Mencantumkan puzzle.
1. Murid mencantum puzzle yang diberikan
oleh guru.
2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan klip video yang ditayangkan :

Nilai Murni :
-

Kasih sayang

Hormat

CATATAN
BBM
-

puzzle

EMK :
-

Patriotisme

TMK

a) Siapakah orang yang kamu lihat di


dalam puzzle tersebut?
b) Apakah yang kamu tahu mengenai
Sultan?

Kemahiran Berfikir :
-

Menjana Idea

Menghubung kait

c) Adakah negeri Johor mempunyai


Sultan?
Murid menjawab soalan guru.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1 (15 minit)

EMK :

SP : 1 dan 2

1. Setiap orang murid diberikan satu kad

Kreatif dan Inovasi.

nama gelaran ketua negeri atau kad nama


negeri.
2. Murid diminta memadankan gelaran ketua
negeri dengan nama negeri iaitu secara
mencari pasangan yang betul.
3. Murid yang tidak berjaya akan dibimbing
oleh guru.

BBM :
Kad imbasan

Nilai Murni :
-

Kerjasama

Bersyukur

Kaedah P&P :
-

Berpusatkan
bahan

Kemahiran Berfikir :
-

Menjana idea

Berpusatkan
murid

4. Murid dikehendaki mengelaskan negeri


yang mengekalkan institusi raja di negara
kita di papan hitam.
Langkah 2 (15 minit)
1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
2. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang
dan mencari maklumat bersama ahli
kumpulan tentang cara menghargai
institusi raja.

Nilai Murni :
-

Bersyukur

Kerjasama

EMK :
-

Kemahiran belajar

guru.
Langkah 3 (20 minit)
1. Murid membentangkan peta i-Think yang

Kerjasama

EMK :
-

Patriotisme

Kreatif dan Inovasi

Kepimpinan

Kemahiran Berfikir :
-

Berpusatkan
murid

Mencirikan

Nilai Murni :
-

Berpusatkan
bahan

Kemahiran Berfikir :
-

Kertas sebak

Kaedah P&P :

dihasilkan di hadapan kelas sambil


dibimbing oleh guru.

BBM :

cara belajar.

3. Setiap kumpulan membina peta i-Think


pada kertas sebak yang diberikan oleh

SP : 3 dan 4

Mencirikan

SP : 5
BBM :
-

Kertas sebak

Kaedah P&P :
-

Berpusatkan
bahan

Berpusatkan
murid

Penutup (5 minit)

EMK : Patriotisme

1. Guru menunjukkan gambar-gambar yang


berkaitan dengan institusi raja.
2. Murid diminta menyatakan kepentingan
menghargai institusi raja sambil dibimbing
oleh guru.
3. Guru merumuskan isi pelajaran pada hari
ini.

Penilaian
Pengajaran
dan
Pembelajaran
Refleksi

ULASAN :

BBM
berkaitan

Nilai Murni :
-

Berani

Berkeyakinan diri

Kemahiran Berfikir :
-

Menjana idea

Menganalisis

Gambar
institusi raja.

Kaedah P&P :
-

Perbincangan

Sumbang
saran

SP : 6