You are on page 1of 4

UPUTSTVO ZA GAJENJE GLJIVE BUKOVAE

Magistar Dragan orevi, selo itkovac, itoraa, +381 63 7708914, +381 27 66316
Sirovina za pripremanje supstrata gljive bukovae moze biti penina slama, ovsena
slama, jemena slama, livadsko seno, otpadak kukuruznog klipa i drugi celulozni
otpad biljaka. Sirovina mora biti zdrava tj. da nije pokisla, vlana ili zaraena zelenom
plesni. Sirovinu treba usitniti na 2-3 cm. Ukoliko se supstrati rade na peninoj slami
nije potrebno kontrolisati ph vrednost supstrata. Ukoliko se radi na nekoj drugoj
podlozi potrebno je podesiti ph vrednost u granicama od 5-7 ph dodavanjem gipsa ili
krede. Vrednost ph se regulise dodavanjem Ca CO3 ako je ph ispod 5, a gips
dodajemo kada je ph iznad 7. Kad se supstrat dobro izmea treba uzeti uzorak sa vie
mesta i izmeriti ph vrednost. Micelijum treba po prijemu vizuelno kontrolisati da ne
postoje tragovi zelene plesni. Micelijum mora imati zdravu belu boju i
karakteristinog je mirisa na gljive.
PRIPREMA SUPSTRATA TERMICKOM OBRADOM
Pasterizacija: supstrat se stavlja u posudu (burad od 200l ili vee) koje je sa spoljne
strana izolovano i sa reetkastim dnom. Na donjem delu je slavina za isputanje vode.
Voda za pasterizaciju supstrata zagreva se u posebnom sudu ili buretu. U vodu se
dodaje benomil u koncetraciji 100l voda 20 gr benomila. Kada voda dostigne
temperature od 60 do 65 C prebacuje se u sud sa supstratom. Supstratna masa se
optereuje tegom da bi sa potopio u vodu. U vodi ostaje 24 h. Sud je najbolje
poklopiti da bi se obezbedilo sporo hladjenje. Posle 24 h supstrat se vadi iz suda i
ostavlja na isto mesto najbolje na foliji, prekrije se folijom da bi to due ostao topao
i da bi se prohladio za zasejavanje, nekih 12 do 24 h. Nakon toga se vri zasejavanje.
PRIPREMANJE SUPSTRATA BEZ TERMIKE OBRADE - koristiti iskljuivo
aktivni micelijum
Supstrat se stavlja u posudu (burad od 200l ili vee) koje je sa spoljne strane
izolovano i sa reetkastim dnom. Na donjem delu je slavina za ispustanje vode. U
vodu se dodaje benomil u koncetraciji 100 l voda 20 gr benomila. U vodu takoe
dodati 5 gr hipermangana na 100 l vode. Onda sve to dobro izmeati. Supstratna masa
se optereuje tegom da bi sa potopila u vodu. Posle 24 h supstrat se vadi iz suda i
ostavlja na isto mesto, najbolje na foliji. Prekrijte sve folijom. Pre zasejavanja
potrebno je da se supstrat ocedi. Cedi se od 12 do 24 h. Nakon toga se vri
zasejavanje.
Zasejavanje:
Temperatura supstrata treba da bude oko 20 C. Vlaga od 60 do 65%. Vree se

prethodno pripreme tako to se izbue rupe zumbom 10 do 12 mm na razmaku 10x10


cm. Vree su obino veliine 100x40 cm. Za jednu vreu potrebno je 1l semena. Time
se poveava brzina prorastanja. Micelijum je potrebno prvo izmrviti do veliine zrna
ita. Osoba koja radi sa micelijumom mora dobro oprati ruke. Na dnu vree se stavi
slama tj. supstrat pa onda micelijum i sve tako redom. Vreu odozgo zatvoriti i
zavezati kanapom. Vree moraju biti dobro nabijene. Zasejane vree odlaemo u
prostoriju za prorastanje, najbolja temperature za prorastanje je 15 do 18C. Ova faza
traje od 15-30 dana u zavisnosti soja tj. od vrste micelijuma. Prorasto supstrat je bele
boje. Ukoliko se uoi zelena plesan odstrani se skalperom, iletom, otrim noem i to
mesto se tretira rastvorom hipermangana. Nakon 7-10 dana pojavljuju se gljive.
Temperature u prostoriji ne bi trebalo da bude ispod 12C za zimski soj a za letnji
ispod 16 C. Visoka temperature takodje oteuje gljive tako da ne prelazi 35 C. Gljive
ja najbolje brati runo, oistiti otvore na vreama od svih ostataka drki i zakrljalih
primeraka. Ukupno imamo 5-6 ekonomskih berbi. Berbe idu u talasima, najbolje je
posle prve berbe skinuti akove. Stalno treba kontrolisati vlagu da ne padne u
prostoriji ispod 85%. Po potrebi supstrate kvasiti i vlaiti celu prostoriju. Najbolji su
uredjaji koji stvaraju vetacku maglu.
Prinos se krece 30-40% od teine hranljivog supstrata.