You are on page 1of 2

Inst 1

!

III. FOAIE DE EXAMEN - TEORIA MUZICII - AN I.!
DATA: ……………………………..…!

!
NUMELE: ………………………………..!
!

!
!

Pentru fiecare exercițiu completat corect primiți 1 punct, iar 4 puncte din oficiu.!

1

1. Scrieți numele notelor de mai jos. Pentru fiecare răspuns corect primiți 0,05 puncte. În total 1
punct.!

\
&\
1

. .
. .

2

. . .

.

3

.

.
. .

4

5

. . . .

. .

.

2. Scrieți următorele game majore (0,10 puncte) și arpegiul lor (0,10 pont). Atenție! O gamă
atunci este completă, când toate notele sunt scrise corect pe locul lor, armura gamei este
pus, iar dedesupt este scris definiția gamei.!
Pentru fiecare răspuns corect primiți 0,10 punct. În total 1 punct.!

!

Sol major, Fa major, Sib major, Re major, La major!

.

. Legați prima cu a doua. 5 .! !! 1 6. Scrieți ordinea diezilor și bemolilor. Explicați ce înseamnă măsura cruzic și anacruzic. În total 1 punct. . Atenție! Numai atunci este corect răspunsul dacă puneți fiecare 7 diezi și bemoli în locul lor. . . . treia cu a patra și scrieți dedesupt 2m (secundă mică). 15 . 16 1 . În total 1 punct. 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 .50 puncte. O. Q. Q. . . . Pentru fiecare răspuns corect primiți 0. . 3 . În următorul exercițiu trebuie să specificați secundele. În fiecare măsură sunt 4 note. .50 puncte.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5. . 4 . . 14 . . Scrieți numele notelor de mai jos.05 puncte. . . . . O. . O. . 4.! Pentru fiecare răspuns corect primiți 0. În total 1 punct.! 12 S st 1 13 ! . . .! % \\ .10 puncte. . În total 1 punct. . . Pentru fiecare răspuns corect primiți 0. Q. . Q. sau 2M (secundă mare). Pentru fiecare răspuns corect primiți 0.\\ & 3.