You are on page 1of 3

III. TANÉVZÁRÓ VIZSGALAP - ZENEELMÉLET!

!

DÁTUM: ……………………………..…!

!
TANULÓ NEVE: ………………………………..!
!

!
!

Minden helyesen megoldott feladatra 1 pont jár és 1 pont hivatalból. 10 pont 10-es jegynek felel meg.!

1. Írd fel a következő hangnemek
párhuzamosait. Minden helyes válaszra
0,10 pont jár. Összesen 1 pont.!

!
!
!
!
!
!

!

Am

G

D

Fism

Gm

Ges

Es

Aism

Fm

Fis

2. Írd fel a következő hangsorokat (0,10 pont) és azok hármashangzatait (0,10 pont).
Figyelem! Egy hangsor akkor teljes, ha minden hang a megfelelő helyre van rajzolva,
illetve az előjegyzés és az adott hangnem képlete is helyesen van felírva. !
Minden helyes válaszra 0,10 pont jár. Összesen 1 pont.!

!

G dúr, F dúr, D dúr, D moll, F moll!

annyi különbséggel. Ez a feladat hasonlít az előbbihez. csak akkor minősül jó válasznak. Q. .10 pont jár. Minden helyes válaszra 0. O.! 12 S 14 13 ! . .50 pont jár. . O. Figyelem! A módosító jelek ebben a feladatban csak arra a hangra érvényesek.3k. O. . .50 pont) és éles (0. kis terc . O. . . Q. 13 P. . Q. .2k. Itt is írjátok alá a tercek típusát (pl. Q. amelyik elé ki vannak téve! Minden helyes válaszra 0. Összesen 1 pont. . .! ! 1 16 5.50 pont jár. 15 16 6. Figyelem! A módosító jelek ebben a feladatban is csak arra a hangra érvényesek. Q. Minden ütemben kössétek össze az elsőt a másadikkal. Összesen 1 pont. . 15 Q. S \\ & . O. Q. . O.! 12 1 1 . 14 . Q . O. . harmadikat a negyedikkel és írjátok alá a szekund típusát (pl. Az alábbi feladatban írjátok a hangok alá annak ÁBC-s megnevezését. amelyik elé ki vannak téve! Minden helyes válaszra 0. . nagy terc 3N). Minden helyes válaszra 0. ! Q. . Figyelem. ha mind a 7 kereszt vagy bé jó helyre van írva. . Fogalmazd meg saját szavaiddal és adj példát a nyújtott (0.50 pont) ritmusokra. Összesen 1 pont. .! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 7. . Minden ütemben van 4 negyed értékű hang. . O.! 12 S \ &\ 13 ! . Q. majd a bék sorrendjét.\\ & 3. kis szekund . Q. 4. hogy most terc hangközönként vannak a hangok felsorolva. O. . 15 . . Az alábbi vonalrendszerre írd fel a keresztek. Összesen 1 pont. . 16 .2N). . . 14 . . O.05 pont jár. . A következő feladat a szekundokról fog szólni.10 pont jár. O. P. O. . nagy szekund . Összesen 1 pont. Minden helyes válaszra 0.

8.! !! !! !! !! !! !! 9. Mi a szinkópa? Írd le a meghatározást saját szavaiddal (0. Rajzold le a kvintkört! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (1 pont).! .50 pont).50 pont) és adj példát! (0.