You are on page 1of 3

Curentul electric continuu

Intensitatea curentului electric:

I 

q
t

;  I  SI

Tensiunea curentului electric: U AB  VA  VB 

C
 A( Amper ) .
s

LAB
; U  SI  V (Volt ) .
t

Tensiunea electromotoare a bateriei: E=U+u , unde U este tensiunea la
bornele generatorului şi u este tensiunea internă a bateriei.
Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit:
Rezistenţa electrică:

R

U
I

U 

I 

U
R

V

SI
;  R  SI   I   A   .
SI

Rezistenţa unui conductor metallic filiform:

R

l
S

, unde:

- ρ este rezistivitatea materialului, mărime ce caracterizează natura materialului din punctul de vedere al opoziţiei la trecerea curentului electric,    SI  m ;
- l este lungimea conductorului;
- S este aria secţiunii transversale a conductorului.
Conductivitatea reprezintă inversul rezistivităţii şi este folosită pentru a
caracteriza un material din punctul de vedere al conductivităţii electrice

 

1

.

Variaţia rezistivităţii în funcţie de temperatură:    0 (1  t ) , unde:
-ρ este rezistivitatea materialului la temperature t;
-  0 este rezitivitatea la 0C ;
-α este coeficientul termic al rezistivităţii (constantă de material).
Legea lui Ohm pentru întregul cicuit:

I

E
.
Rr

Regimuri de funcţionare:
- funcţionarea în sarcină;
- funcţionarea în scurtcircuit:

I sc 

E
r

;

- funcţionarea în gol: U=E, circuitul este deschis.
Legea I a lui Kirchhoff:
Formularea 1: Suma intensităţilor curenţilor care intră într-un ochi de reţea
este egală cu suma intensităţilor curenţilor care ies din acel nod.

. Rk . Observaţie: este mai mică decât orice k 3. R p  Transfigurarea triunghi stea: R12  Rk R1 R2 R2 R3 R1R3 R23  R31  . este nulă. Gruparea serie:  E   Ek   r   rk  Es  nE   rs  nr 2.Şuntul ampermetrului: RS  R0 n 1 . Gruparea paralel: 1  Rp . . Gruparea paralel:   Ek r k E 1 r k     2.  I k 0 Legea a II-a a lui Kirchhoff: Suma algebrică a tensiunilor de pe consumatorii aflaţi într-un ochi de reţea este egală cu suma algebrică a tensiunilor electromotoare ale generatoarelor din acel ochi de reţea. Gruparea serie: Rs   Rk 2. R1  R2  R3 R1  R2  R3 R1  R2  R3 Adaptarea aparatelor de măsură: . Gruparea paralel:  Ep  E    rp  1 1    r rk   r n Gruparea rezistoarelor: 1. E k  I k Rk Gruparea generatoarelor: 1.Formularea 2: Suma algebrică a intensităţilor care se întânesc într-un nod de reţea.Rezistenţa adiţională a voltmetrului: Ra  R0 (n  1) R n . Gruparea serie: Caz particular: gruparea a n generatoare identice 1. Caz particular: gruparea a n rezistoare identice: Rs  nR . Observaţie: este mai mare decât orice 1  R .

.Cine e Florin Salam? .